داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

زن شوهردار لبنانی

1399/05/19

سلام خدمت همه اعضای مشتی و خوب شهوانی
من کارم خشکشویی هستش و تو مغازه کلا تنهام و مغازه و محل زندگیم جزو یکی از توابع کرج هستش (من خودم24سالمه حدود70وزن ولی لاغر قد175نه باشگاه میرم نه چیزی سایز کیرم 16کلفتی هم بدنیست
احلام 27ساله یه زن تپل حدود 100کیلو قد160 اینا ولی سینه های85 و یه کص تپل بی مو و کون تنگ)
داستان از اونجایی شروع شد که این خانم قبل از عید99 چادر خودش و یه رو تختی برای شستشو اورد مغازه و بعد از 2روز که اومد تحویل بگیره ادرس یه خیاطی برای دوخت یه چادر خوب رو ازمن درخواست کرد اونجا من فهمیدم که ایشون لبنانی هستش و شوهرش خیلی رو حجاب تاکید داره(شوهرش داخل همون لبنان تاجر بود وخانمش رو اورده بود اینجا که تنها نمونه اخه خواهر و مادرش اینجا بودن)
دیگه کم کم لباس و روتختی و پرده این حرفارو میاورد برامن تا بشورم و من هم چون دم عید بود از مشتری شماره میگرفتم که اماده شد زنگ بزنم بیان ببرن. از این خانم هم گرفتم که فهمیدم اسمش احلام هستش. یه سری که زنگ زدم بهش برای اینکه بیاد پرده هاشو ببره ازم خواست یه قلیون فروشی خوب براش پیداکنم که تنباکو و قلیون بخره
منم پیداکردم و 3 روز بعد بهش گفتم ادرس که دادم گفت بلد نیستم 4 ماهه اومدم اینجا. ازم خواست باهاش برم که تهیه کنیم قلیون رو (اون موقعه به خودم گفتم احتمال این احلام باید تو این شهر تنها باشه دوست پسری یا چیزی نداشته باشه که ازم همچین درخواستی کرده) اومد جلومغازه روز جمعه بود تقریبا فروردین ماه بود خواستم اسنپ بگیرم نذاشت گفت اگه راهش نزدیکه پیاده بریم منم باهاش موافقت کردم و راه افتادیم تو راه از طرز راه رفتنش و بوی عطرش راست کرده بودم از همه جا صحبت کردیم و رسیدیم و قلیون رو خریدیم کارت که کشید 130تومن پول کم اورد چون یارو اشنا نبود نشد قسطی برداریم و من پول رو دادم تو راه برگشت ازم تشکر کرد وگفت هرجور بخوای جبران میکنم من گفتم لازم نیست ولی دعوت کن بیام قلیون بکشیم باهم اونم گفت حتما 7روز گذشت و نه من نه اون زنگ نزدیم و داشتم حرص میخوردم که پولم بگا رفته که همون شب ساعت9 زنگ زد میای خونه قلیون بکشیم منم خرکیف شدم و رفتم اصلا فکرنمیکردم بخواد که سکس کنه و بدون قرصی چیزی رفتم خونش و داخل شدم باهمون چادر و تیم بیرون اومد در رو باز کرد شوکه شدم پرسیدم جایی بودی یا جایی میخوای بری گفت نه قرار بود با زن همسایه بریم بیرون اخه چند وقته میگه تو که شوهرت نیست بیا یه دوست پسری چیزی جورکنیم اینم ناراحت شده و نرفته هیچی نشستیم چایی و بساط قلیون رو اماده کرد داشتیم میکشیدم ازش پرسیدم خب چرا یه نفر انتخاب نمیکنی برا خودت شما عرب و اینجور قوم ها اتفاقا تو مسائل جنسی خیلی حشری هستید به خاطر تندی غذا و خندیدم اونم یذره لبخند زد ولی گفت شوهرم بفهمه سرم رو میبره منم گفتم خب من چی الان توخونه تم گفت تو فرق داری بعدش اون تا2ماه دیگه نمیاد منم گفتم خب بیا رفیق شیم هر موقع اومد کات میکنیم باز رفت رفیق میشیم فکر کرد وجواب مثبت داد ولی گفت بزار خط بخرم بعدا با این شمارم نمیشه اخه تحت کنترل خواهر همسرمه منم قبول کردم دیگه کم کم خواستم برگردم خونه که احساس کردم سرم گیج میره و فشارم افتاده بلندشد اب قندی چیزی درست کرد خوردم بعد باز خواستم برم تا دم در رفتم که در رو برام باز کرد تو فکرم اومد بزار خودم بندازم بغلش ببینم چی میگه باز خودمو به سرگیجه زدم و انداختم توبغلش جوری که صورتم قشنگ خورد. توسینش یه اخی گفت و من بی حرکت رو برد رو مبل هی اب پاچید تو صورتم خودم و زده بودم به خواب روسری رو برداشت منو باد بزنه موهای طلایی شو دیدم و یذره ازپوست بدنش ک کم کم کیرم سیخ شد بعد احلام گفت بیهوشه ولی کیرش راست شده منم نتونستم جلو خودمو بگیرم خندیدم و احلام خجالت کشید رفت تواشپزخونه و ناراحت شد ازم رفتم اشپزخونه گفتم احلام جان خب خوشگلی و سفید بعدص قراره فردا رفیق بشیم معذرت میخوام.دست خودم نبود که ازپشت بغلش کردم کیرسیخ شدم رفت چسبید به کونش خواست بره جلو ازسینش گرفت و یکم مالیدم و اونم شل کرد چرخوندمش یذره لب بازی ولی بلد نبود( اخرش فهمیدم شوهرش فقط توسکس لخت که میشن میکنه بدون یذره عشق بازی وابشو میرزه رو بدن احلام و تموم )بهش گفتم یذره بخور منم برات مبخورم سکس بمونه بعدا چند دقیقه خورد و ابم اومد منم خواستم بخورم که نزاشت گفت پشمام زیاده قول گرفتم مکان جورکنم براسکس کامل هفته بعد رفتیم یذره بیرون چرخیدیم تو برگشت ازش بابت اونشب معذرت خواهی کردم که خودش گفت عیبی نداره ولی کیرم کوچیکه تسبتا به شوهرش یه خاکی بزرگ نزدیک خونشون بود ازش با هزار بدبختی خواستم بریم یذره اونجا عشق بازی رفتیم که لب بازی کردیم چنددقیقه اونم همش کیرمو میمالید. گفتم بابا کندیش اگه میخوای درش بیارم راحت تر اونم موافقت کرد و درش اوردم و داشت جق میزد برام که گفتم ابم میخواد بیاد سریع زانو زد دوتا لیس زد و ابم و اومد و با ولع خاصی خوردش من که تعجب کردم و بلندش کردم یکمی سینه هاشو خوردم و رفتیم 3روز بعد خونه خالی شد و نیومد بازخونه خونه خالی شد نیومد تماس هاش کم شده بود و تو وات ساپ بلاک کرده بودم کم کم فهمیدم بایه مرد سن بالا رفیقه تهدیدش کردم که ابروش رو میبرم اخه خطی که دستش بود برامن بود اونم گفت فردا میارمش منم فردا قرص خوردم اخه میخواستم هرجور شده بکنمش فردا سرظهر اومد منم سریع کرکره مغازه که برقی بود رو زدم پایین ترسید یکم داد و بیداد کرد ولی فایده نداشت کشوندمش پشت میز پیشخوان فحشم داد و داد میزد ازش خاستم دلیلشو بگه که چرا رفته با یه نفر دیگه گفت به خاطر پول چون شوهرش خرج شو نمیده و دایی همسایشون هست این مرده من گفتم خب منم میدم پول چرا نگفتی و دلیل اورد که نمیخواستم ازت پول بگیرم چون جونی باید پس انداز کنی و این حرفا گفتم باشه یه بار باهام سکس کن ولت کنم و باهزاربدبختی راضی شد و شروع کردیم لخت کردن هم اول ساک زد بعد من کسشو خوردم و عشق میکرد بعد کونش رو خوردم هی میگفت کون نه نه من گفتم فقطدارم لیس میزنم نترس بعد تو کسش کردم پاهاش رو شونم بود بعد برگشت و داگی شد چندتا تلمبه زدم یه تکون خورد و ارضا شد منم مطمئن از قرص باز تلمبه میزدم که اروم اروم با انگشت کونشم باز کردم و یهو سرکیرمو گذاشتم تو داد زد که زدم تو سرش و سرش فشارش دادم تو بالش بعد اروم اروم کردم توکونش تلمبه هامو بیشتر کردم و فهمیدم دیگه عادی شد براش که دستمو برداشتم ازروسرش و کیرم و دراوردم و کردم کسش چندتا تلمبه زدم باز ارضاشد برش گردونم باز زور کردم دهنش ساک زدم چندتا بعد باز کردم تو کونش کم کم ابم داشت میومد گفتم داره میاد گفت نریز تو تروخدا منم گوش نکردم ریختم تو بعد باز دادم.خورد با گریه و کیرمو تمیز کرد و فرستادم دستشویی خودش رو تمیزکرد و رفت 2ماه خبرنداشتم ازش که اومد مغازه خودش و خواست برگرده قبولش نکردم خودش گفت که اون مرده با رفیقاش چندنفری 3شبانه روز بهش تجاوز و سکس های وحشیانه باهاش انجام دادن و این حرفا بدبخت سر پول بگا رفت و ازاون محل رفت شوهرشم فهمید.

ببخشید اگه زیاد جذاب نبود ولی مطمئن باشید چیزی جز واقعیت نگفتم اگه نظریا فحش داشتید بدین چون اخلاق ایرانی ها هستش که همیشه بی احترامی کنن

نوشته: Mahdi


👍 11
👎 36
44500 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

906896
2020-08-09 00:13:37 +0430 +0430

کسشر اندر کسشر
آخه مجلوق یهو ریحانه از کجا اومد که خجالت هم بکشه دیوث 😑کیر تو مخت

2 ❤️

906903
2020-08-09 00:22:37 +0430 +0430

کیرم تو مغزت

4 ❤️

906904
2020-08-09 00:23:13 +0430 +0430

نفرت دارم از اینکه به زور یه زنو مجبور به‍ سکس کنی

4 ❤️

906933
2020-08-09 00:51:27 +0430 +0430

کونی کرکره برقی بود بعد اسگل ماشین نداری خشگشویی هم داری چاقال برو بچه جون

2 ❤️

906940
2020-08-09 01:02:00 +0430 +0430

پس دلیل انفجار بیروت خود گوزوت بودی داشتی تو انبار سه شبانه روز کون میدادی اصطکاکش زد یه شهرو گایید
ادمین چه با حس و تم داستان آپلود میکنه

4 ❤️

906985
2020-08-09 03:30:31 +0430 +0430

کتگوری سکس با زن شوهر دار خیلی خوبه، مخصوصا زن همسایه فامیل یا همکار

1 ❤️

907007
2020-08-09 08:54:33 +0430 +0430

خوشم میاد به زور زن مردم رو گایدی بعدش میای حرف از اخلاق میزنی . برو بابا جقی اینقد کص نگو

2 ❤️

907020
2020-08-09 10:11:59 +0430 +0430

آره تو زن لبنانیه رو کردی نه اونا همه ملت ما رو. باشه بابا شما جانی سینز ما اکبر لوله کش!

2 ❤️

907030
2020-08-09 11:06:53 +0430 +0430

شوهرش تاحر بود،۱۳۰ تومن پول نداشت،تا اینجا خوندم به کوص شعر بودنش پی بردم و نخوندم

5 ❤️

907045
2020-08-09 13:44:37 +0430 +0430

ایراد از تو نیست، از ادمینه ک هر مزخرفی رو میزاره‌ توی سایت

4 ❤️

907053
2020-08-09 14:11:55 +0430 +0430

فک نکن پودرتو عوض کن
مایع سفید کننده تو سوراخی دودولت
پودر رخت شویی سافتلن تو چشمات
شوهر تاجرش ۱۳۰تومن پول نداشت؟؟

2 ❤️

907054
2020-08-09 14:15:04 +0430 +0430

کسکش تو لبنان ی بگایی شده چرا کسشر مینویسی زن لبنانی با قد ۱۶۰ ۱۰۰کیلو مگ خرسه گریزلیه

2 ❤️

907061
2020-08-09 15:07:22 +0430 +0430

طرف یه چیزی شنیده کلا…

2 ❤️

907067
2020-08-09 15:59:36 +0430 +0430

عجب. اینو میدونم لبنانی ها مسلمونیشون واقعیه… این یکی بدبخت اومده بوده اینجا جندش کرده بودن امثال تو…

2 ❤️

907084
2020-08-09 18:41:42 +0430 +0430

عالی بود

1 ❤️

907088
2020-08-09 19:59:30 +0430 +0430

تراوشات یک کصمغز جقی

2 ❤️

907124
2020-08-10 00:29:31 +0430 +0430

بازن شوهر دار مخالفم ولی چون لبنانی بود نوش جونت.

1 ❤️

907165
2020-08-10 01:26:58 +0430 +0430

مرزهای خالی بندی جابجا شد بیناموس😂

2 ❤️

907197
2020-08-10 03:19:23 +0430 +0430

بابا از لبنانی ها عقده دارین چرا سر احلام بدبخت خالی میکنین. در ضمن جناب خان بفهمه به احلام تجاوز کردی کونت رو پاره میکنه ازما گفتن بود خخخ

2 ❤️

907204
2020-08-10 03:48:15 +0430 +0430

تو که ابرو هرچی ایرانی بردی دهن سرویس

2 ❤️

907212
2020-08-10 04:52:32 +0430 +0430

تخمی‌ترین

صد کیلو وزن؟ داگی شد و کردیش؟ توی کـُس و بعد توی کون و بعد توی کـُس و بعد توی کون و … و بیست بار هم ارضا شد؟ چهار ماه بود که اومده بود به ایران و فارسی باهات حرف میزد؟ شوهرش توی لبنان و زنش رو آورده بود گذاشته بود ایران؟ همسایه‌ها بهش گفته بودن که حالا که از شوهرت دوری برای خودت دوست پسر بگیر؟ یعنی اینجوریاست که زنان شوهر دار همه دوست پسر دارن و میدن؟ به راحتی کیرت رفت توی کونش و ارضا هم شد؟ عمو چی فکر مردی وقتی اومدی شهوانی؟ شاشیدم توی بصل‌النخاع کسانی که گاو پیششون ابوعلی‌سیناست. مـِن‌یوچ.

ها کـُکا

2 ❤️

913739
2020-09-03 05:52:01 +0430 +0430

یعنی ریدم به مغزتون’که دهناتون مثل توالت عمومیه’بیناموسا خجالت بکشید’جقیای کونی’هر کس هر داستانی مینویسه’شما خارکونیا فحشش میدین’یه مشت جقی کونی’نشستید خیار تو کونتون میکنید و داستان میخونید و جق میزنید’آخرم بعنوان انتقاد فحش میدید’یعنی من کیرم دهن تک تک شما بیناموسای جقی’کیر شوهر احلام تو دهن مادراتون.

0 ❤️Top Bottom