زن مشترک

  سلام بر اعضای عزیز شهوانی
  کیراتون راست،کُصاتون پر اب،دماغای کیریتون چاق باشه الهی
  توجه کنید : در کل این داستان علامت + حرفهای سهراب، - حرفهای من و × هم حرفهای خانم ماجراست
  عرض کنم بنده یه پسر عمه دارم به اسم سهراب که دو سال ازم کوچیکتره.با این حال خیلی اخلاقامون بهم میاد و بزرگترین نقطه اشتراکمونم این بود که هردو عاشق خانمای سن بالا بودیم.واسه همینم از دو سال قبل از این خاطره که اومد مشهد،دائم با هم بودیم.اون موقع هردو جوون بودیم و چون وضع مالی باباهامون خوب بود زده بودیم به در لاشخوری و فارغ از دنیا فقط صب تا شب عشق و حال میکردیم.
  تقریبا روزی نبود که با هم نریم بیرون و مخ نزنیم یا کص پولی نکنیم.سالم ترین تفریحمونم این بود که تفنگ بادیامونو بر میداشتیم و میرفتیم باغ حیوونای بدبختو میزدیم واسه تفریح
  بعد از دو سال الواتی بالاخره از بیکاری خسته شدیم و رفتیم تو یکی از پاساژای اطراف حرم یه مغازه اجاره کردیم و اسباب بازی فروشی زدیم (چون شغلی بود که هم خانم زیاد میومد دم مغازه و هم اشنا داشتیم که بهمون جنس مفت بده )
  خاطره ای که تعریف میکنم واسه زمستون سال 89 میشه که شهادت امام رضا بود و دو روز صب تا شب دم مغازه بودیم و کلی جنس فروخته بودیم و چون نرفته بودیم کص بازی بدجوری دل جفتمون میخواست.
  دو روز از شهادت میگذشت و بازارا حسابی خلوت شده بود.واسه همین عصر میخواستیم مغازه رو مث بقیه بچه ها پاساژ تعطیل کنیم و بریم کص پولی بکنیم.دم مغازه بودیم که یه خانم اصفهانی حدودا 35.6 ساله اومد تو مغازه که انصافا تو خوشگلی از 10،راحت 8 میگرفت.
  چندتا جنس قیمت کرد و رفت.موقع رفتن جفتمون رو کونش زوم بودیم.
  وقتی رفت سهراب گفت
  +فری عجب کونی داشت.
  -اره لعنتی.جفتمونم مث سگ تو کفیم.کاش این کص عصریه کونش به همین خوبی باشه.
  +همینم جنده بود.ندیدی چه پائی میداد؟
  -نه بابا کسخل.توام هرکی یکم تو مغازه خندید بگو جندست
  پاشدم رفتم دوتا چائی ریختم و اوردم گذاشتم رو ویترین
  یکم گذشت دیدیم داره تو پاساژ بی هدف میچرخه و پرسه میزنه.دیگه مطمئن شدیم کصه
  +نگفتم فری!برم بیارم بکنیمش؟
  -نمیاد،تابلو میشیم
  +تو چی کار داری.جواب منو بده
  -معلومه که اره کسخل.یجوری میکنمش یه هفته نتونه بشینه
  سهراب از مغازه رفت بیرونو یک راست رفت طرفشو شروع کرد به حرف زدن.منم چائی میخوردمو نگاشون میکردم.
  بعد از 2.3 دقیقه دوتایی اومدن سمت مغازه
  خودمو جمع و جور کردم و قبل از این که بیان داخل ته چائیمو هورت کشیدم و پاشدم
  وقتی اومدن تو سهراب گفت
  +داداش اکرم خانم مسافره و از اصفهان اومده.مهمون ماست.یه چائی بریز براش گرم بشه
  سلام کردم و دست دادم و جای خودمو به اکرم تعارف کردم.
  نشست و یه چائی هم گذاشتم جلوش
  +خوب اکرم خانم با کی اومدی؟
  ×تنها
  +چرا تنها؟
  ×نیومدم تفریح
  +اع.کاری اومدی؟
  ×نه بابا شوهرم اذیتم میکرد،منم از دستش فرار کردم اومدم
  یه لحظه هردو بهم نگاه کردیم.میدونستیم زن شوهردار آفته،چه برسه فرارم کرده باشه.داشتیم با نگاه با هم صحبت میکردیم که یهو اکرم گفت
  ×چیه چرا خشکتون زده.اگر مزاحمم برم؟
  سهراب اومد پشت ویترین روبروش نشست
  +نه بابا مزاحم چیه.خوب حالا کجاها رفتی؟
  ×هیچ جا.کل این چهار روزو تو حرم بودم
  -مگه اینجا کسیو نداری
  ×نه.تازه اگه کسیو داشتم به نظرت میرفتم پیشش؟
  سوال احمقانه ائی پرسیدم
  +یعنی الان 4 روزه مشهدی؟خوب شوهرت اینا دنبالت نیومدن ببینن کجائی؟
  ×نه بابا.اون از پا بساطش تکون نمیخوره.وقتی داشتم میومدم بهش گفتم دیگه نمیبینیم،اونم گفت به درک
  -خونوادت چی خوب؟
  ×خونوادم کجا بود
  +ای بابا.خاک تو سر این مردای بیغیرت
  ×اره.درد و بلای تو بخوره تو سرشون
  سه تائی خندمون گرفت
  اکرم یکم از سختی های تو حرم موندن گفت.اینکه نمیذاشتن تو حرم بخوابه و سرد بوده و اینا.یخ بینمون کاملا اب شده بود.مث سه تا دوست شده بودیم.
  -ناهار خوردی؟
  ×نه
  +چی میخوری بگیرم؟
  ×نه بابا نمیخوام مزاحم بشم
  +مزاحم چیه.اینجا هم جیگری خوب داریم،هم کبابی خوب.کدومش؟
  ×فرقی نمیکنه بخدا
  +کدومش بگو دیگه؟
  ×هرکدوم خودتون خواستید بگیرید
  +فری چی بگیرم؟
  -کباب بگیر.شاید اکرم جون جیگر
  دوست نداشته باشه
  +چشم.پس من برم کباب بگیرم،جنگی میام
  سهراب رفت و منم مشغول شنیدن حرفای اکرم شدم که داشت میگفت شوهرش تو خونه شیشه میکشیده و بیکار بوده و اینا که واسم اس اومد.سهراب بود
  +بپر دم در پاساژ کارت دارم
  به هوای پر کردن فلاکس زدم بیرون و خودمو رسوندم دم در پاساژ
  +فری تو مغازه بکنیمش اوکیه؟
  -نمیدونم،اره کسی نیست.کرکره رو میدیم پائین،توکل به خدا
  +باشه.پس دم درو جمع کن تا من ناهار بگیرم بیام
  رسیدم مغازه و مشغول جمع کردن عروسکای دم در شدم.اکرمم داشت از اصفهان تعریف میکرد.
  کارم که تموم شد.رفتم روبروش پشت ویترین نشستم و مشغول صحبت شدیم.ده دقیقه نشده بود که سهراب اومد
  +اینم ده سیخ کباب ناب واسه عشقای خودم
  ×ده سیخ!؟چه خبره
  +بابا نفری سه سیخ میخوریم دیگه.باید جون داشته باشیم یا نه؟
  اکرم یه لبخند ریزی زد که یعنی فهمید منظور سهراب چیه
  +داداش پاشو کرکره رو بزن،منم سفره رو پهن میکنم
  ×اینجا؟
  +نه تو هتل قصر.خوب همینجا دیگه
  ×تابلو نشه
  سهراب خم شد و یه بوس از لوپش کرد و گفت خیالت راحت.زمستون که زوار نمیاد،پاساژ تا ساعت 6.7 خلوته خلوته
  ویترینو دادیم عقب و رو فرشیو دولا پهن کردیم.روشم سفره انداختیم و بساط نهارو چیدیم.در حین ناهار هردومون به بهانه شوخی اکرمو دست مالیش میکردیم و اونم میخندید و شوخی میکرد.ناهار که تموم شد سهراب دراز کشید رو پای اکرم
  +اخییییش ترکیدم
  ×دستتون درد نکنه.زحمت کشیدین
  -نه بابا چه زحمتی.سهراب وظیفش بود
  اکرم با لبخند جوابمو داد
  +میگم توام بیا تو بغلم دراز بکش خستگیت دربره
  ×نه بابا اینجا جا نمیشیم
  سهراب در حالی که میکشیدش تو بغلش گفت تو بیا من جات میکنم و کشوندش تو بغلش و بدون معطلی شروع کرد لب گرفتن.اکرم اولش یکم بدقلقی میکرد و به بهانه در اوردن کاپشنش از بغل سهراب اومد بیرون.ولی سهراب دوباره کشیدش تو بغلشو ازش لب میگرفت که خیلی زود اکرمم همکاری کرد
  منم چون جا نبود رفتم بالا سرشون نشستمو شروع کردم به ور رفتن با سینه های اکرم.
  دیگه شهوت داشت به فضا قالب میشد.همکاری بی قید و شرط اکرم با اینکه دوتائی همزمان بمالیمش واسمون جالب بود و شهوت جفتمونو بیشتر کرده بود. دکمه های مانتوشو که باز کردم حجم سینه هاش خیلی بیشتر معلوم شد.سهراب اول از رو تاپ زردش و بعدم از زیر شروع کرد به مالوندن یک سینش و منم اون یکی سینشو میمالیدم
  یکم بعد پاشدم شلوارمو دراوردم و اکرمو نشوندمو گذاشتم دهنش.سهرابم در همین حال کصشو از رو شلوار میمالیدو گردنشو بوس میکرد و میخورد.شهوت تو تمام مغازه موج میزد
  اکرمو بلند کردم که لباساشو دراره.سهرابم بلند شد و هر سه تا لخت شدیم
  +ماشالا چه کونیم داره خوشگل خانم
  با این حرف سهراب یه بوس از کونش کرد و رفت کنار و با سر به من گفت اول تو بکن
  اکرم خودش چرخید و دستاشو گذاشت رو ویترین.معلوم بود بدجوری حشریه.یکم از کرم مرطوب کننده تو مغازه زدم سر کیرم،رفتم پشتش واستادمو کیرمو گذاشتم دم سوراخ کصش و اروم کردم تو.راست میگفت بیچاره.مدتها بود شوهرش باهاش کاری نکرده بود و تنگی کسش اینو گواهی میداد.
  به سختی یک سوم کیرم رفت تو.میدونستم چون خیلی وقته نداده درد داره.واسه همینم اروم میکردم تا راهش باز بشه.اکرمم اروم ناله میکرد.معلوم بود بعد از مدتها داره لذت میبره.بعد از چندتا تلمبه کسش کاملا باز شده بود.حالا کیرمو تا ته میکردم تو و محکمتر تلمبه میزدم.اکرمم ناله هاش شدیدتر و شهوتی تر شده بود.یهو سهراب دست اکرمو گرفت و کشوندش ته مغازه که فضا بازتر بود و در حالی که داشت رو چارپایه زانو میزد گفت بیاین اینجا لاشیا منم کیرم اکرم جونمو میخواد.
  رو چهارپایه دوزانو شد و کیرشو گذاشت دهن اکرم.منم دوباره رفتم پشتشو با یه حرکت کیرمو تا ته فرستادم تو کسش که اهش درومد و مشغول تلمبه زدن شدم.
  خیلی لذت بخش بود که واسه اولین بار در حالی داشتم کص میکردم که یه کیر دیگه تو دهنش بود و این شهوتمو چند برابر میکرد
  بعد از یه مدت احساس کردم دارم ارضا میشم اما نمیخواستم.واسه همینم سریع کیرمو کشیدم بیرون.سهراب یه ثانیه هم صبر نکرد.فوری اومد جای من و با یه حرکت کیرشو کرد تو کس اکرم که اکرم با حالت گریه گفت
  ×ایییییی جر خوردم.چقد کلفتیییی
  +هیسسسس.سر صدا نکن
  سهراب بدجوری تلمبه میزد.منم رفتم رو چارپایه،دو زانو نشستمو کیرمو گذاشتم دهن اکرم
  صدای شالاپ شولوپ سهراب و ناله های اکرم در حالی که کیر تو دهنش بود خیلی لذت بخش بود
  زیاد طول نکشید که سهراب کیرشو دراورد،رفت سفره و تمام وسائلشو برداشت و گذاشت رو ویترین.
  بعدم اومد اکرمو برد به حالت داگی خوابوند جلو ویترین،همونجائی که ناهار خورده بودیم و شروع کرد تلمبه زدن.منم خودمو رسوندم به سر اکرم و رفتم زیرش دراز کشیدم و شروع کردم خوردن ممه هاش و اونم داشت واسم ساک میزد.
  حدود ده دقیقه بعد سهراب با فشار ابشو تو کس اکرم تخلیه کرد که من اه کشیدناش فهمیدم.بعد با بیحالی تمام خودشو رسوند بالا سر اکرم و گفت فری برو نوبت تویه
  رفتم پشت اکرم و شروع کردم داگی استایل زدن که گفت خسته شدم و به شکم دراز کشید.منم خوابیدم روش.
  پاهاشو چفت کرده بود.با این کار کسش تنگتر شده بود و لذتش بیشتر.
  همینجوری که کیرم میرفت تو کسشو میومد بیرون،از اینکه میدیدم اغشته به اب کص اکرم و اب کمر سهرابه خیلی لذت میبردم.یه حس قدرت داشتم وقتی میدیدم دوتا مرد میوفتن به جون یک زن و اینجوری نالشو درمیارن.
  چندتا تلمبه زدم که یهو اکرم کل بدنش سفت شد،پاهاشو با تمام قدرت چفت کرد و روفرشیو چنگ زد و چندتا داد شبیه به جیغ اروم زد و بعدم شل شد.
  فهمیدم ارضا شده.واسه همین منم تلمبه هامو سریعتر کردم تا ارضا بشم که نالش از درد رفت هوا و با حالتی شبیه گریه میگفت تورو خدا بسه.تورو خدااا...
  ابمو با فشار خالی کردم تو کوسشو روش دراز کشیدم.یکم که حال اومدم گفتم خوبی خوشگله که اکرمم با یه لبخند خسته،اروم گفت اره عشقم
  داشتم کم کم حال میومدم که یهو با برخورد کیر سهراب با صورتم مث فنر از جا پریدم و دیدم داره میخنده و میگه لاشی پاشو دیگه بدبخت زیرت له شد.
  اکرمم پاشد،سه تائی کلی خندیدیم و لباس پوشیدیم.بعدم کرکره رو دادیم بالا و سهراب رفت سه تا ابمیوه تگری گرفت اورد خوردیم که انصافا به اندازه نصف اون سکس حال داد.
  بعدشم نشستیم به خوش و بش کردن و قلیون کشیدن.
  با شلوغ شدن بازار مغازرو سه تائی مرتب کردیم و بعدش سهراب اکرمو برداشت ببره تو شهر هم دورش بده هم براش یخورده چیز میز بخره.
  اکرم تا دو ماه بعدش پیش ما بود و تو همین خونه مجردی که الانم دارمش باهاش کلی خاطره سه نفره ساختیم.دیگه شده بود زن مشترکمون.وعده های غذارو میومدیم اینجا و روزی حداقل یک بارم سکس داشتیم سه تائی
  یه روز صب وقتی طبق معمول قبل از رفتن به مغازه،صبحونه خریدیم و رفتیم خونه بهش سر بزنیم،دیدیم جا تره و بچه نیست.
  فقط سیم کارت اکرم و یه نامه بود با این مضمون:
  بابت همه چی ممنونم.شما خیلی هوامو داشتین.امیدوارم بتونم یروزی جبران کنم.ببخشید بدون خداحافظی رفتم اخه خیلی واسم سخت بود.
  نگرانم نباشید.یکی که قبلا میخواستم فهمیده از خونه قهر کردم و باهام تماس گرفته گفته حاضره بگیرتم.منم دیدم وقتشه یکم روند تکراری زندگیمو عوض کنم.
  دعاتون پشت سرم باشه.هردوتونو میبوسم.دوستتون دارم.
  من و سهراب کلی ناراحت شدیم
  دیگه بعد از اون هیچ خبری ازش نداریم ولی اکرم طعم یه لذت جدیدو تو وجود هردومون کاشته بود که تا مدتها مزش زیر دندونمون بود
  ((سکس سه نفره))


  نوشته: فرهاد

 • 45

 • 26
 • نظرات:
  •   مهتاب عشق
  • 2 ماه،1 هفته
   • 7

  • O + این هم می زاریم سوراخ کون آدم دروغگو


  •   Arashmajidi
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • کوسکشا


  •   شیخ_حشری
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • داستان خوبی بود و کامنتاش جالبترن


  •   shahx-1
  • 2 ماه،1 هفته
   • 14

  • کرکره رو میدیم پایین با زن شوهر دار سکس کنیم تومل به خدا!!! میگما خدا قبلنا سختگیر تر بود چه باحال شده تازگیا!!!


   ته مغازه یه فضای بزرگ خالی بود بعد ویترینو جا به جا کردین که سکس کنید, و غذا بخورید!!
   رفتی زیرش سینه هاشو بخوری او نم همزمان برات ساک میزد یعنی کوتوله های سفید برفی هم نمیتونستن تو سکس باهاش این پوزیشن رو اجرا کنن!!
   و.......
   یعنی اینقدر جقنامت کسشعر بود که بچه چهارساله هم باورش نمیشه. اصل ماجرا همون اولش بود تنفگ بادی, برداشتین رفتین باغ صادق خان سیبیل چنگیزی نوه کاظم خان قاقی حیووناشو با تیر بزنین اونم گرفته انچنان قدرتی کون جفتتون گذاشته که زمانو مکانو قاطی کردین خلاص....


  •   Fazi63fazi
  • 2 ماه،1 هفته
   • 2

  • اح اح اح،چهار روز حمام نرفته بود و سکس کردید،چقدر کثافت و لاشی اخه
   بعدشم مگه زمستون نبود،اونوقت ابمیوه تگری خوردید و جیگرتون حال اومد؟؟؟
   بدبخت فانتزیاتو یکم نزدیک واقعیت کن،شاید برای تو هم اتفاق بیفته


  •   M.mis.m
  • 2 ماه،1 هفته
   • 4

  • کونی جان باکرم مرطوب کننده کس کردی یاجق زدی اصلا کس تو واقعیت دیدی یافقط فیلم وجق بچه مایدار....


  •   M.mis.m
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • راستی اون موقع شهادت امام رضاچهارشنبه بود دوروز بعدش میشه جمعه پاساژجمعه اگرم باز باشه خلوته....


  •   amu.khosrow
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • چرا آب میوه خوردین؟؟؟!!! نمیشد نخورین؟؟؟!!! :(


  •   befro66
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • حرفایی ک *داره فوش منه و - داره فوش بچه ها به تو کونی


  •   boy.t0p
  • 2 ماه،1 هفته
   • 11

  • من اهل جنوبم و بدون تعصب نظرمو میگم. وقتی اسم شهر زن رو آوردی فهمیدم ازشون عقده داری وگرنه هرکسی یک بار هم مشهد اومده باشه وضع زن و دخترهای اونجا رو میدونه. مشکلت با اصفهانی ها یا هر شهری رو با داستان نمیتونی حل کنی!


  •   kokarostam
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • کیری


   خب بگو رفتید جنده آوردید و پشت مغازه کردید. این هم داستان داره؟


   ها کوکا؟


  •   _KING_WOLF_
  • 2 ماه،1 هفته
   • 2

  • کصکش خان اومدی داستان تعریف کنی که ریدی عرضم به درزت بگم که تو کونی گفتی که شوهر این خانم شیشه مصرف میکرده اخه دیوث اگه میدونستی شیشه شهوت انسانو صد برابر میکنه دیگ اینجوری کص نمیگفتی
   مجلوق کثیف


  •   rezasex20
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • باهاش تماس گرفتن و اون سیم کارت رو نبرد!؟ انشالا که گوشی دو سیم کات داشته


  •   Weed-m@n
  • 2 ماه،1 هفته
   • 2

  • =======> این علامته کیر من بیا بشین روش ک ریدی با این داستانت جقی


  •   mr.high2
  • 2 ماه،1 هفته
   • 3

  • این اولین باری که دارم نظر میدم
   کیرم تو هفت جد آبادت بخاطر حیوان آزاری


  •   مسیحی۰
  • 2 ماه،1 هفته
   • 3

  • بچه ها گردتو هوا کردند دیگه؟دیررسیدم باس ببخشی


  •   shahvanii139797
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • شاشیدم تو مغز پریودت


  •   ناصر39
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • به جز دیسکلایک نکته ی خاصی ندارم چون دوستان تمام گاف های داستان رو بهش اشاره کرده اند از ابعاد مغازه تا غیر قابل تصور بودن خلوتی بازار و چهار روز حموم نرفتن و استفاده از کرم و ...‌‌‌


  •   zodiakxxx
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • دعای خیر مریم همرا با کیر بابا لنگ دراز پشتتون


  •   sory363636
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • جفی کس نگو


  •   مری.جون
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • زن دوستمو کردیم با پسر عمه ام. خوب بود.


  •   hossein1191
  • 2 ماه،1 هفته
   • 2

  • اتفاقا منم یه مغازه دارم تو بازار تهران یه روز که ننت اومده بود تهران به رفیقم گفتم این کسه بریم بکنیمش ننتو آوردیم تو مغازه گفت گشنمه گفتم کیر هست و کیرمو تو یه حرکت تا دسته کردم تو دهنش همون موقع بود که ننت عاشقم شد ۱ ماه ننتو نگه داشته بودم و بدون آب و غذا هر روز بهش تجاوز گروهی میکردیم آخرشم آبامونو باهم قاطی کردیم ریختیم تو کسش که حاصلش شد تویه ولده زنا


  •   Zhazha
  • 2 ماه،1 هفته
   • 3

  • تا توکل به خدا خوندم. چه جوونای با ایمانی داریم. (dash)


  •   Sirvanmh1373
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • نمیدونم چرا ولی هرچی فکر میکنم زنی که از خونه فرار کرده پول نداره برا جا تو حرم خوابیده از فروشگاه اسباب بازی چی خریده من که چیزی به ذهنم نمیرسه


  •   shiraz-m-m
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • نسبت به داستانهای دیروز یه لول بالاتر بود داستانت ،کاری به راست و دروغ داستانت ندارم و بعنوان یه داستان نظرمو میگم،بد نبود، داستانهای بعدیت رو اگه با کامنت های دوستان بگا نرفتی و خاستی بنویسی یکم جذابتر با موضوع و نگارش بهتر بنویس،لایک بیستم تقدیم شما


  •   30parham30
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • طفلی یعنی کجا رفته تلم براش سوخت ??


  •   سامان.اصف
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • آبمیوه ی تگری تو زمستون؟ پاساژ خلوت در حدی کا ناله ی یک زن رو در بیاری و کسی نفهمه؟ اوسگول فرض کردی؟


  •   کیر ابن آدم
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • خدت کس شعرتو باورت میشه؟


  •   Neshane21
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • این توضیحی که اول داستان دادی آدمو یاد بازی فکری میندازه دفعه بعد یه تست هوشم بگنجون وسطش حوصله مخاطب سر نره


  •   girl+angel
  • 2 ماه،1 هفته
   • 2

  • اون + و × تو یه جات.


  •   amirreza-_-koloft
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیرم تو داستانت کصکش


  •   Leokian
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • کیرم تو دروغت باشه؟؟؟؟اخه چحوری کسکش تو تونستی ممه هاشو بخوری و واست ساک بنزه هرچند فک میکنن نمیشههههههههه


  •   ga6te_er6ad
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • مشهد همون شهری نیست که عراقیا میان ناموسشونو مفت مفت میکنن میرن؟؟؟؟


  •   Farhad0237
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • سلام
   مرسی که فحش بارون کردید و دریغ از یک انتقاد سازنده
   اولا این داستان اولین داستان من بود و خوب حتما نباید عالی و بدون نقص یا به قول شما گاف میشد و ممنون که هرچی فحش در جهان هستی بود نسار کون اینجانب کردید?
   دوما نصف بیشتر کسانی که نظر دادن،مبنای نظراتشون بر این اساس بود که داستان باید حتما واقعی باشه.نه عزیزان داستان اسمش روشه و اگر واقهی میبود قطعا ذکر میکردم
   بابت نواقص عذر میخوام.ممنون از همه بابت نظراتشون
   نظراتشون?


  •   Challex
  • 2 ماه،1 هفته
   • 3

  • مارو کیر کردی خودتو سولاخ کون :(


  •   Taghato
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • جناب عالی که نظر فرمودین داستان بود به کس مادر و خواهر و تمام کس و کارات خندیدی که اسم ۱ شهر رو توی داستانت آوردی کیر تموم اصفهانی ها تو کوس کون تمام خانواده ات حیوون
   من بی ادب نیستم ولی از اینکه اسم شهرم رو توی داستانت برای زن خراب آوردی بی نهایت ازت لجم گرفت و متنفر شدم
   برای اینکه بدونی هم میگم که اصفهانی ام و به تمام شهرهای ایران به خصوص مشهد مقدس که حرم امام هشتم اونجاست افتخار میکنم ولی توی حیوون چجوری اونجا زندگی میکنی نمیدونم
   کثافت دیووث


  •   MOGHTADA1
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • آشغال هرزه چرا اسم شهر میاری کوسکش
   خودت وهمکارت تخم همون شمع دزدها هستید (امیدوارم معنی شمع دزدها را بدونی)
   کسی که جا برای خواب نداره میادتوبازار اسباب بازی بخره برای بچه نداشته اش
   چند ماه هم فراری یکم کمتر جق بزن تخم شمع دزد


  •   Hamyyy
  • 2 ماه،1 هفته
   • 1

  • چهار روز حموم نرفته تو حرم هم خوابیده اوووووغ


  •   jan2cina
  • 2 ماه،1 هفته
   • 0

  • نه بابا


  •   kirkoskonmme
  • 1 ماه،4 هفته
   • 0

  • فقط اینایی فاز برمیدارن میگن فلان بیسار ...بعد یارو کاری با راست و دروغش ندارم ولی چجوری اونیکی شوهر داشته بعد دوماه یکی ک میخواستش بهش گفته بیا میگرمت بنظرم کسشر تمومش کردی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو