زن همسایه روبرو

1397/11/24

سلام دوستان شهوتی، من علی هستم 36 سالمه، خونه مجردی دارم وعاشق کردن زنان و دختران محجبه چادری هستم، از اونا که جوراب ضخیم میپوشن، پوست سفید دارن و زیر چادر یه دنیا شهوت، این داستان واقعی است
یک روز موقع خروج از پارکینگ وقتی جلوی در پارکینگ بودم دیدم یه خانم چادری قد بلند با چادر ساتن، خوش تیپ و جذاب، داره به من نگاه میکنه، پیش خودم گفتم کیه نکنه اشنا باشه از همکارا یا دوستان و… یکم نگاه کردم و رفتم،چند روز بعد دوباره دیدمش تو ماشین 206 سفید نشسته بود، همزمان با من از پارکینگ خونشون اومد بیرون با دو تا دختر کوچیک ابتدایی و راهنمایی، بازم نگاه کرد و لبخند زد منم براش نور بالا زدم و سر تکون دادم، ولی دنبالش نرفتم گفتم شر نشه همسایه هست، مدتی گذشت دوباره تو کوچه دیدمش، داشت میرفت کیسه زباله بندازه تو سطل، وای باد از پشت وزید و چادرش جسبید به کونش، چه کون گنده ای، یعنی چادر قشنگ لای خط کونش گیر میکرد، زیرش هم یه دامن پوشیده بود تا مچ پا، ادم بیشتر شهوتی میشه با این لباسا، خلاصه بعدش اومد جلوی در وایساد و به انتهای کوچه نگاه میکرد فکز کنم منتظر سرویس مدرسه بود، خلاصه دلمو زدم به دریا رفتم با ماشین کنارش پارک کردم، سلام کردم جواب داد، بعد گفتم چهرتون برام اشناست، با جدیت گفت نمیدونم، گفتم قبلا خونتون بالا جنت اباد نبود گفت چرا، گفتم عه خونه مادر منم اونجاست حتما اونجا دیدمت بعد چیزی نگفت، گفتم بزار شمارمو بدم شاید بگیره، گفتم ببخشید میشه اینو بگیری یه نگاه کرد گفت ممنون ولی نگرفت چندبار اصرار کردم ولی نگرفت رفت اونطرف، منم تو دلم گفتم به تخمم صدتا چادری مثل تو کردم، بعد رفتم، پیش خودم گفتم پس چرا اینقدر نگاه میکنه جنده خانوم، کسکش نمیخوای پا بدی چرا امار میدی، خلاصه روزها به همین شکل گذشت و منم هر چند وقت یه بار با شوهرش یا تنهایی میدیدمش و زل میزدم بهش، شوهرش هم یه ماشین سانتافه زیر پاش بود، وقتی با زنش بود فهمیده بود من نگاش میکنم، اونم با یه قیافه غیرتی منو نگاه میکرد وولی. زنه دیگه نگاه نمیکرد، گفتم کرمش گرفته بود منو ضایع کنه دیوث، شوهره هم بی ریخت و لاغر، پیش خودم گفتم اخه جاکش تو میتونی این زنه رو ارضا کنی، فقط کونش اندازه تویه، زنه خیلی سرتر بود خداییش، خلاصه یه سالی گذشت و من سرم به زیر خوابای خودم گرم بود و از فکرش اومده بودم بیرون، یه روز تقریبا ششم یا هفتم فروردین داشتم میومدم بیرون که دیدم رو دیوار همسایه چند تا بنر تسلیت واینا زدم، پیش خودم گفتم بنده خدا اخه وقت مردن بود تو عید کل فامیل رو به گا داد، گفتم حتما از این پیرای دم مرگ بوده بگا رفته تو خواب، خلاصه یکی دو هفته بعد با سرایدارمون جلوی در وایساده بودم، درختا رو اب میدادم، یکدفعه سرایدارمون گفت دیدی این بنده خدا تو جوونی مرد چهل سال هم نداشت، گفتم کی رو میگی، گفت همین همسایه روبرویی بنده خدا سرطان داشت، گفتم کدوم بود گفت همون که بازاری بود و ماشین شاسی بلند داشت، یهو جا خوردم گفتم همون که زنش چادریه، گفت اره، گفتم همون که دوتا بچه داره و یه 206 هم دارن گفت اره مگه میشناختیش، منم برای اینکه تابلو نشه گفتم اره بنده خدا، خلاصه از یه طرف دلم سوخت واسه مرده از یه طرف کیرم بلند شد درجا، مثل یه لاشخوری که طعمه زخمی میبینه، گفتم ای کیرم دهنت مرد نه خودت میکردی نه گذاشتی زنت بده به ما، خلاصه از فردا تو ماشین کمین نشستم، اقا یه هفته صبح یا بعدظهر کشیک دادم ولی نیومد، دیگه دیوونه شده بودم، هر شب فکرشو میکردم چندبار ابم اومد از شهوت، بالاخره یه روز ساعت پنج غروب دیدمش با ماشین اومد بیرون، یکم لاغر شده بود و داغون، متوجه منم نشد، با ماشین افتادم دنبالش تا نزدیک مرزداران رفتم، رفت تو یه کوچه پارک کرد رفت تو خونهغ،فکر کنم خونه مادرش بود، خلاصه دو ساعت هم اونجا نشستم، دیگه داشتم میرفتم که دیدم اومد، تا نشست براش نور بالا زدم، اومد از جلوم رد شه با تعجب نگام کرد، سلام کردم ولی با اخم نگاه کردو رفت، افتادم دنبالش، گفتم باید اینو بکنم این دیگه مال منه تا چند سال حداقل میکنمش، پشت ماشینش رفتم،، رفت افتاد تو ستارخان منم دنبالش،یکباره زد کنار وایساد، منم وایسادم، دلمو زدم به دریا پیاده شدم رفتم جلو سلام کردم، نگام کرد گفت برای چی افتادی دنبال من، خیلی زشته کارت، گفتم اره حق با شماست، ولی… … بعد گفتم تسلیت میگم غم اخرت باشه، تو همسایگی کمکی کاری برمیاد تعارف نکنید، نگام کرد و گفت برای تسلیت از جنت اباد تا اینجا افتادی دنبالم، گفتم راستش من ازت خیلی خوشم میاد از روز اولی که دیدمت تو فکرتم خواستم اگه ممکنه باهات اشنا بشم، گفت اخه تو این وضعیت من اومدی شماره بدی، زد زیر گریه و گفت خدایا سایه شوهر بالای سر نباشه و… خلاصه دیدم اوضاع خرابه، شمارمو گذاشتم رو داشبورد و رفتم، یه مدتی گذشت چشمم به گوشی خشک شد ولی زنگ نزد، بعد دو هفته دیدم پیام اومد، نوشته بود سلام، من فلانی هستم همسایه روبرو که شماره دادی و… میخواستم بدونم شما تعمیرکار اشنا نداری واسه ماشین تصادف کردم، اقا گرفتم داستان رو سریع جواب دادم اتفاقا یکی از دوستان تعمیرگاه داره، گفتم میشه زنگ بزنم، گفت خواهش میکنم، سریع از تلفن خونه زنگ زدم که یعنی خونه هم اوکی هست خلاصه باهاش قرار گذاشتم یه خیابون بالاتر، من پارک کردم رفتم تو ماشینش نشستم، اصلا یه حالی شدم، بوی تنش خورد بهم پوست سفید دستش از زیر چادر زده بود بیرون، کون گندش پهن شده بود رو صندلی و تازه از نیمرخ سینشو دیدم وای چه هشتادو پنجی، خلاصه با هم راه افتادیم رفتیم خدا رو شکر بدون رنگ دراورد گلکیر رو، بعد گفتم وقت داری بریم بیرون، گفت بچه ها خونه تنهان، خلاصه تو همون ماشین حرف زدیم و منم با پررویی دستشو گرفتم، دلداریش دادم، گفت چرا ازدواج نکردی، گفتم نمیدونم، از نزدیک خیلی کس بود، اومدم خونه شزتم خیس بود، کل شب رو باهاش چت کردم، فردا دوباره باهاش قرار گذاشتم، بدبختی همسایه بودیم سخت بود بیارمش خونه، کسی میدید بد میشد، زن یارو هنوز نمرده اوردم بکنمش، بیرون قرار گذاشتیم بردمش پارک پردیسان قدم بزنیم، دم ظهری خلوت بود، بردمش تو لای درختا و جنگلش، یه جا رو سنگ نشوندمش، خلاصه دیگه طاقت نیاوردم، دست انداختم دور گردنش، شروع کردم به نوازش، اصلا حرفی نزد، پاهاش رو دراز کرد جورابای شیشه ای پوشیده بود با کفش پاشنه دار براق، حالم بدتر شد، رفتم طرف صورتش بوسش مردم خندید، بعد رفتم رو لباش فقط میترسید کسی بیاد گفتم نگران نباش اینجا امنه، انقدر حشری بود که لبامو کند، فکر کنم یه سالی بود نداده بود، خلاصه از لای چادر دست کردم تو سینه هاش، وای خدا چه پوست سفیدی داشت، سینه هاش شق کرده بود سفت سفت، منم کیرمو جابه جا کردم و، کمربندمو سل کردم، هی مالوندمش، دیگه فقط فکر کونش بودم، انداختمش رو علفها، وای خدا یه کون گنده زیبا از زیر چادرش زد بیرون، همینطوری با لباس خوابیدم رو کونش، گردنشو گرفتم، روش کیرمو میمالیدم، زنه هم هیجی نمیگفت، منگ منگ بود، بغد شلوارمو کشیدم پایین و خواستم شلوار اونم دربیارم که نذاشت، گقتم چادر تنت هست که معلوم نمیشه، دیونه شده بودم با زور شلوار و شرتشو کشیدم پایین، افتادم رو کونش، خدا چه کون خوش فرم و قلنبه ای، سفید و تمیز، ادم دوست داشت کونشو فقط لیس بزنه، دستم رو سینش بود یه دستم دور گردنش، رو علفا سر میخورد، بعد دیگه اسیرم شده بود هی میگفت نکن تو زو خدا، کسی میاد، بریم، منم که دیونه شده بودم اصلا حالیم نبود، گفتم یالا قنبل کن بکنمت، دیکه دید مجبوره، وقتی قنبل کرد تازه عظمت کون این زن جادری زیبا رو دیدم، وقتی پشتش وایسادم که بزنم تو کسش احساس پیروزی میکردم، منم کیرم گنده و کلفت، کردم توش یک اخی گفت، کسش تنگ تنگ شده بود از بس نداده بود، چند دقیقه کردم بعد ابم اومد انقدر که حشری بودم، دیگه بعدش شلوار پوشیدم و بغلش کردم، دیدم داره گریه میکنه، گفتم چی شده، گفت هیچی، ولی میدونستم به حال و روز خودش گریه میکنه، رفتیم تو ماشین بهش گفتم، میدونم سختته، ولی دیگه اتفاق افتاده، شوهرت دیکه مرده به فکر اینده خودت باش، منم کمکی از دستم بربیاد میکنم، گفت از اونم شانس نداشتم، یه ادم خسیس و متعصب بود، تو دلم گفتم همین کارا رو میکنن مردا که زنا میرن دنبال دادن، تو دلم گفتم کیرم تو کله کچلت، خوب شد که مردی لیاقت این زن رو نداشتی، خلاصه سرتون رو درد نیارم، بعد یکماه خونش رو از کوچه ما برد، رفت مرزداران نزدیک خونه مادرش، منم دیگه راحت شدم، صبحها که بچه هاش مدرسه بودن، میرفتم سراغش، دیگه کاری نمونده بود باهاش نکنم، طوری از کون میکردمش که التماس میکرد، بدبخت تو عمرش درست و حسابی ارضا نشده بود مثل اکثر زنهای ایرانی، بعد میگن چرا زنهای متاهل میرن دنبال دوست پسر و دادن، اخه یه مشت مرد گوزو که فقط ادعا دارن حتی نمیدونن زنشون رو ججوری ارضا کنن، یا براشون مهم نیست، فقط تلمبه بزنه اب خودش بیاد، نمیفهمن زن رو باید اماده کنی اول اونو ارضا کنی،باور کنید با زنایی دوست شدم که بعد ده سال ازدواج، وقتی من کزدمشون برای اولین بار ارضا شدن، اصلا ترسیده بودن از حالشون، نمیدونستن چیه، فقط ضر میزنن مردای ایرانی، فکر میکنن با زور زن رو میشه اداره کرد، اونا طوری لنکشون رو میدن هوا که مرده تو خواب هم نبینه، خخخخخ، دیگه الان یکساله من دارم محبوبه عزیز رو مثل سگ میکنم، بعضی شبا هم بچه ها رو میبره خونه مادرش تا صبح روش تلمبه میزنم، فقط یبار گل کشیدم یکم هم دادم اون بنده خدا، اقا چه حالی داد، چادر سرش میکردم تو خونه با جوراب طوری و کفش پاشنه دار، مثل سگ تو خونه میچرخونمش و میکنمش، کیرمو میزارم تو دهنش با پاهام گردنش رو میگیرم ابمو به زور به خوردش میدم، نمیدونید کردن یه زن چادری محجبه چه لذتی داره، مثل برده جنسی هستند، از کون و کس ودهن فقط بگاشون.

این بود داستان من دوستان، به همتون پیشنهاد میکنم با زنها و دخترای چادری دوست بشید من الان بیست ساله جادری میکنم از دوره دانشگاه تا الان، هیچکدوم دردسر نمیشه چون به کسی نمیگن، همشون هم تو محدودیت بزرک شدن عقده کیر دارن شدید، اگه زن این حزب اللهی و مذهبیها رو بکنید که دیگه ثواب مضاعف هم داره، به امید هر پسر ایرانی یه کس جادری

نوشته: علی


👍 6
👎 37
85476 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

747785
2019-02-13 20:46:04 +0330 +0330

عجب سر گذشتی داشتی کل علی

1 ❤️

747790
2019-02-13 21:00:14 +0330 +0330

او‌که راست کفتی فقط تو بلد بودی بکنی باقی بوق بودن اگهدبلد بودی بکنی که هول نمیشی تو بیابون بکنیش لابد اونجا هم ارضا شد رو چمنزارها قبل گریه کردنش
اول خودت بخون چی نوشتی بعد ادعا کن این کاره ای رفیق
و‌یا چند بار تجربه کن درست باد بگیر بعد بیا بنویس

5 ❤️

747791
2019-02-13 21:01:29 +0330 +0330

کس شعر
خیلی عقده‌ چادر داری

1 ❤️

747792
2019-02-13 21:01:58 +0330 +0330

اززيرچادرچجوري كونشوديدي جقي?

1 ❤️

747794
2019-02-13 21:03:13 +0330 +0330

مثل سگ خالی بستی آشغال

1 ❤️

747797
2019-02-13 21:05:48 +0330 +0330

کس گفتی اونم در حد لالیگا
آخه کونیه ابنه ای جقی کدوم آدم عاقلی پیدا میشه که خون مردی داشته باشه بعد کس رو ببره تو پارک احتمالا تو مون پارک داشتن کونت رو پاره میکردن و تو هم گل زده بودی و توهم اینو داشتی که داری کون میکنی گوزو

2 ❤️

747805
2019-02-13 21:13:04 +0330 +0330

کمبودها در وجودت غوغا میکند

1 ❤️

747806
2019-02-13 21:13:55 +0330 +0330

اشتباه نکن اون زناي چادری که ميگي فقط خواهر جنده و مادر لاشی تو هستند


747824
2019-02-13 21:50:47 +0330 +0330

خانوماي عزيز اين دوستمون فقط بلده چجوري بكنه
تا وقتش پر نشده بريد كه جا نمونيد

استاد وقتشون محدوده

5 ❤️

747825
2019-02-13 21:51:13 +0330 +0330
NA

کوسکش عقده ای

1 ❤️

747828
2019-02-13 21:54:12 +0330 +0330
NA

کسشغر نباف باو مرتیکه تخمی تخیلی

1 ❤️

747853
2019-02-13 22:31:00 +0330 +0330

من تو عمرم کامنت نذاشتم ک فحش بدم ولی خیلی زورم برد اخه کس کش بی ناموس تو تو عمرت از نزدیک دیدی که زر میزنی کیر هرچی مرد زن چادریه تو کس اون مامانت که توی بیشرف و پس انداخت حروم لقمه بیشرف همین دمبال زن شوهر دار رفتنتون زندگی مردمو خراب میکنه رو شرفم شرط میبندم زیر ۲۰ سال داری بچه کونی بی شرف سگ تو روح مرده و زنده ت ای فقط زیر دستم بیفتی از طرز فکرت معلومه اصل و نسبت کیه بی شرافت

2 ❤️

747858
2019-02-13 22:42:24 +0330 +0330

اخه کونی بی اصالت چرا اینقد کس میگی
مرده مرد تا تو زنشو بکنی
بعدفوت شوهرش بهش شماره دادی!!!
واقعا کیرم تو دماغت کونی زاده

1 ❤️

747861
2019-02-13 22:49:46 +0330 +0330
NA

کثافت آشغال این چی بودتحویل مادادی،کونی،اون مرده هه،هرشب میادتوخوابت کونتوجرمیده کوووونی

4 ❤️

747865
2019-02-13 23:06:58 +0330 +0330

جانی سینز کی بودی شما؟

0 ❤️

747874
2019-02-14 00:20:05 +0330 +0330

مشخصه سوژه جقت چادریهان و تو ذهنت چه ها که نمیگذره کسمغز مجلغ

1 ❤️

747887
2019-02-14 02:09:48 +0330 +0330

ایول… زنهای چادری یه چیز دیگه هستن… باید از کون کردشون

0 ❤️

747891
2019-02-14 02:52:14 +0330 +0330

بابا جانی سینز

0 ❤️

747915
2019-02-14 07:18:39 +0330 +0330

توعه کوس کش وقتی میگی بوکون هستی و کلی زن و دختر کردی چطور یه مکان نداشتی اینو ببری مکانت جاکش خان فرضا داستان تخمیت درست باشه یه کوس کردی بوکون شدی کونده آب کیر چهل ایرانی سیک به دست تو صورتت زن جنده سر یه کوس آدم نمیاد هم نوعشو خراب کنه مردای ایرانی همشون بوکونن از ننت و آبجیتو و مخصوصا زنت بپرسی میگن بهت

2 ❤️

747923
2019-02-14 08:39:53 +0330 +0330

سلام علی با مرام
بیا پی وی لطفا کارت دارم
پشیمون نمیشی

1 ❤️

747929
2019-02-14 09:39:23 +0330 +0330

داستانت مثل یه شستوشوی مغزی برای ادم احمق بود
زن 1سال نشده بود شوهرش مرد تو کردیش
رو هیچ کدوم از اون اعلامیه ها عکسو اسم طرفو نزده بود
چرا هی اسرار بر این بود ک چادریارو بکنید و به اون یارو بدبخت فوش میدادی
یه داستان فیک کسوشر

0 ❤️

747968
2019-02-14 14:16:01 +0330 +0330

دوستان عنایت فرمودن گفته ها و ناگفته ها مربوط به این خوزعبلات رو گفتن فقط یه نکته کل علی،،هنوز خرچنگ،عمو کاندومی،و مستر شاه ایکیس نیومدن منتظر کامنت های کوبنده اشون باش

0 ❤️

747972
2019-02-14 14:32:17 +0330 +0330

گه زیادی نخور.خودت زیرخوابی بعد سرت گرم زیرخوابات بود؟ وقتی بایه نفر رابطه داشته باشی و اونو سگ خطاب کنی خودت از هر حیوونی پست تری.تگری میزنم از ادمای این شکلی.آب چاقال

0 ❤️

747991
2019-02-14 16:51:31 +0330 +0330

خواهر و مادر ادم میاد نظرات رو میخونه انگار یه فیلم کمدی رو کامل نگاه کرده

0 ❤️

747993
2019-02-14 17:27:34 +0330 +0330

دوستان همه باهم بشاشیم رو این کصشعر گوی جقی.
آتیش چرت و پرت گویش خیلی تنده…

0 ❤️

748006
2019-02-14 20:16:22 +0330 +0330

بکن نوش جونت

0 ❤️

748016
2019-02-14 20:56:14 +0330 +0330
NA

اصلا تو بکن من تاجای خوندم که گفتی دامن تا مچ پا زیر چادر پوشیده بود فهمیدم ی جقی که تو قسمت مامان xnxxدنبال پورن میگرده هستی

0 ❤️

748084
2019-02-14 23:00:21 +0330 +0330

مادرتم چادریه… من مادر چندتو میشناسم… میخوام بیام یه غلاده بندازم گردنش و تو تهران بچرونمش و تو خیابون مدل سگی بکونمش و بدم هرکی رد شد کس و کونشو باهم یکی کنه

0 ❤️

748088
2019-02-14 23:05:32 +0330 +0330

مادرتم چادریه… من مادر جندتو میشناسم… میخوام بیام یه قلاده بندازم گردنش و تو تهران بچرونمش و تو خیابون مدل سگی بکونمش و بدم هرکی رد شد کس و کونشو باهم یکی کنه

کس کشه جقی یادت رفت… من بودم بردم پارک پردیسان و کونتو پاره کردم… بعد از درد به خودت می‌پیچید ولی خوشت اومده بود میگفتی اینبار مادرمو میارم بکنیش

0 ❤️

748106
2019-02-14 23:45:54 +0330 +0330

عوضی لاشخور

0 ❤️

748109
2019-02-15 00:02:25 +0330 +0330

اگه داستانت واقعی بود کیر جومونگ و فرزندانش تو کون کل فامیل و جد و ابادت اگرم واقعی نبود فقط کیر جومونگ تو کون کل فامیل و جد و ابادت

0 ❤️

748118
2019-02-15 01:01:20 +0330 +0330

یادمه مادرتم چادری بود ولی از وقتی یکی مثل خودت پیداشدو کردش توی حرومزاده ازش پس افتادی کس مادرت با این خزعبلاتت که از مغز پر از عنت تراوش کرد

0 ❤️

748253
2019-02-15 17:59:48 +0330 +0330

احتمالاً افتادي دنبال ي زن چادري اونوقت شوهرش به هفت روش سامورايي ترو گاييده كه اينجوري عقده داري از زنهاي چادري،،اونقدر بدبخت وكف كس بودي كه توي پارك گرفتي كرديش اونوقت واسه ما ادعاي كس بازيت ميشه؟؟
برو كه خرخودتي جقي
بعيد ميدونم خانماي چادري حتي حاضر باشن پشم كسشونو به ادمايي مثل تو بدهند كه جاي نخ دندون استفاده كني

0 ❤️

748489
2019-02-16 13:56:51 +0330 +0330

کونکش انقدر تو که برای این پروژه وقت گذاشتی، ظریف رقت می گذاشت برای برجام، حالا ایران انقدر تخمی نشده بود
در کل کیر خرهای سولقون تو کونت (dash)

0 ❤️

750768
2019-02-26 18:04:12 +0330 +0330

احتمالا شوهر یک زن چادری بد کونت گذاشته اینقدر عقده داری از زنای چادری

0 ❤️

751199
2019-02-28 20:53:36 +0330 +0330

تو پول نداری سوار اتوبوس شی تا مرزداران دنبال زنه رفتی

0 ❤️

752451
2019-03-06 16:19:52 +0330 +0330
NA

سگ تو روحت روانی

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌هاTop Bottom