زهرا خانوم همسایه

  سلام داستانم نه دروغه نه وقت پر کنی داره حقیقته، اولین سکس کامل که.داشتم.
  دستان از اونجایی.شروع میشه همسایه جدید اومد چند ماه از حضورشون گذشته بود و تو این حال و هوا نبودم تا یه.روز رفیقم که سربازه اومد کوچمون کارم داشت زن همسایمون که اسمش (زهرا) هستش داشت میومد از سر کوچه اینم بگم زهرا حدود چهل سالشه و دختر هم داره که حدود بیست سالشه و حدودا چاق کون چاق و ردیف با سینه.های عالی داره. بگذریم . زهرا که از سر کوچه میومد از کنار ما رد شد و سلامی هم کردم زهرا حدودا پر ممه های هشتاد تا هشتاد و پنج داره و کون بزرگ همش مانتو میپوشه که کونش قشنگ معلومه. از کنار ما رد شد رفت خونه رفیقم سوال کرد که کیه و عجب هیکل و کون ردیفی داره منم.از همونجا افتادم تو کفش و شروع کردم به دید زدن اینم بگم یکی از پنجره های خونه ما رو به روی دروازه خونشون باز میشه رفت و آمدش رو رو میتونم دید بزنم هر چند روز یه بار میاد حیاط و دم دروازه رو اب جارو میکنه این داستان برای تابستونه و زهرا خانوم برای اب و جارو بی حجاب و سکسی میاد دم در مثلا با تاپ.و شلوارک بدون روسری. چندین بار که سکسی اومده بود اب و جارو دید زدم و پشت بنجره.جق زدم تا یه روز بسیار سکسی اومد با تاپ بندی صورتی با.شلوارک ابی کوتاه که بند سوتین صورتیش معلوم بود سینه هاشم از جلو بیرون زده بود خم.میشد سینه هاش میزد بیرون وای خیلی سکسی بود خم که.میشد کون بزرگش داشت شلوارک.رو.پاره میکرد تو عمرم اینجور سکسی ندیده بودم. مخصوصا سینه ها و سوتینش ، که خانواده.اومدن و پنجره بستم رفتم یه.دست جق حسابی زدم، چندین بار به.بهونه کمک تنه زدم.بهش خودمو زدم به سینش یا به کونش چسبوندم و سوژه جق کردم..گذشت و گذشت تا یه روز تو موبایل بودم در زدن مادرم درو باز کرد زهرا دم در بود میخواست وسایل خونه جا به جا کنه تنها بود نمیتونست مادرم منو صدا کرد برم کمک منم از خدا خواسته رفتم خونشون کمک با تاپ و شلوارک بود چادر داشت منم راست کرده.بودم چنتا وسیله سنگین جا به جا کردیم که در حین کمک تنه.زدن و چسبوندن خودم بهش یکم حال کردم رفت دوتا چایی زد و ریخت اورد نشست منم به بهونه گرفتن چایی نزدیک شدم بهش کمی خوردیم و خندیدیم قند رو از قصد انداختم لای پاش با مع
  ذرت خواهی دست کردم لای پاش قند رو گرفتم با کمی پرویی دست گذاشتم روی پاش و کمی مالش دادم.خیلی،حال میداد. کمی جدی تر شد ولی تو شوک.بود حرفی نزد دست گذاشتم رو شونش ماساژش دادم و اروم.اروم دستم اوردم طرف سینش از رو چادر مالیدمش لبام بردم.طرفش که ممانت میکرد خیلی بدون اجبار زوری لبام گذاشتم رو لبش اروم بوسش کردم و شروع کردم.به.خوردن لباش خودمم باورم نمیشد دارم با زهرا جون این کار رو میکنم لباشو شروع به.میک زدن کردم وای عالی بود یواش چادر دادم کنار دستم گذاشتم رو تاپش و سینه هاشو میمالیدم اووف کمی لب گرفتم تا حشری،بشه خوب تحریک شد دست کردم روی تاپش و درش اور
  دم وااای یه سوتین نااز با سینه عالی میدیم خیلی حشری،کننده بود، شروع کردم ب مالیدن سینه روی سوتین و خوردن سینه از روی سوتین اینم بگم عاشق این کارم حسابی روی سوتین خوردم و کمی سیر شدم دوباره.لب گرفتم و گفتم بریم رو تخت رفتیم شلوارش رو در اوردم کسش رو از روی شورتش که صورتی بود لیس زدم شورتشم در اوردم واای چه کسی بود وااای بهشت بود مثل کس ندیده ها شروع به خوردن و لیس زدن کردم تف زدم و چوچولشو خوردم زبون زدم زهرا چشماش.بسته بود و تو ابرا بود منم از ترس که.کسی نیاد تن تن کار رو میخواستم انجام بدم اخه شوهرش هیکل ورزشکاری و بزرگی داشت.. حسابی کسشو خوردم کسش هم خ
  یس شده بود شلوارم در اوردم و گفتم ساک بزن شورتمو در اورد کیرمو دید شوکه شد اخه کیرم نسبت به سنم خیلییی کلفته.فکرشم.نمیکرد اینقد باشه شروع کرد به تف زدن و گذاشت دهنش اولین بار بود سکس میکردم فقط تا حالا سکسچت داستان و فیلم دیده بودم اینارم اونجا یاد گرفته بودم وقتی ساک میزدم تو ابرا بودم دلم میخواست داد بزنم خیلی هم کار،کشته و بلد بود زهرا کیرمو حسابی،خورد و شق کرد یکمم ابمم اومده بود اهمیت ندادم درازش کردم رفتم سراغ کسش کیرمو تف زدم گذاشتم دم کسش هرچند زهرا حسلبی تف مالی و خیس کرده بود، با کسش تنظیم کردم یواش سرشو فرو کردم تو کسش اولین بار بود کس میکر
  دم خیلی شهوتی بود حالم یواش یواش کیرم فشار،دادم تو کسش که دردش نیاد سکسو خراب نکنه تا ته بردم تو و هلش دادم.جلو تر چسبیدم.به پاّهاش شروع کردم به تلمبه زدن اه و ناله زهرا هم در اومده بود سینه هاشم در حال تلمبه زدن میمالیدم و میخوردم و دراز میکردم خودشو روش لب میگرفتم از حال کنه حسابی تلمبه،زدم یه ربع شده بود بلند شدم به پشتش کردم، از کون بکنم نمیخواست بده ولی راضیش کردم که بکنم، اینقد به شوهرش داده بود کونش دست.کمی از الکسیس نداشت، اینم بگم ارثیه هیکل سکسیشون خواهرشم هیکل سکسیه سکسی تر از زهرا رفتم رو کونش تف زدم.به کیرم
  گذاشتم دم کونش اینبار با سر کیرم گذاشتم تو کونش تا ته یهو فرو کردم یه اخ نرمی هم.گفت شروع به تلمبه زدن کردم همون حالا لب هم میگرفتم تن تن تلمبه میزدم اخ که چه حالی،میداد یکمم سینشو میمالیدم فشار میدادم نوکشو میکشیدم ده دقیقه ای تلمبه زدم کونش هم خیلیییی ردیف بود کونش برامده بود برامدگی کونشو ناز میکردم لیس میزدم دیدم کم.کم داره ابم میاد شروع کردم تند تر تلمبه زدن بهش نگفتن داره ابم میاد اونم اخ و اوخ و اه ناله میکرد کمی تلمبه زدم و ابمو تو سوراخ کونش خالی کرد روش دراز کشیدم یکم دوتا تلمبه زدم باز کیرمو در اوردم لباسمو پوشیدم اونم لباسشو داشت میپوشید
  یکم سوتینشو لمس کردم کیرمو مالیدم دوتا بوس کردم رو لپش کمک کردم خونه.رو ردیف کردیم کاراشو رسیدیم دوتا شربت انگور اوردم خوردیم یکم لب گرفتم ازش خدافظی کردم ازش اومدم خونه به مادرمم گفتم پدرمو در اورد کلی غر زدم و به سکسمون کلی فکر کردم اخر شب هم یه دست جق زدم از اونجا رابطه.ما باز شد. ..
  داستان کاملا واقعی بود و با جزئیاتی که.گفتم اتفاق افتاد و کامل بود الان هم تصمیم گرفتم داستان رو توی،شهوانی نشر بدم، امیدوارم زندگیتون پر سکس و ممه باشه.خدافظ


  نوشته: علی

 • 4

 • 14
 • نظرات:
  •   Meysm_kwoin_kon1
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • خیلی بدون اجبار و زوری.. پسرم کمپانی فیلم سوپرتو عوض کن برازرس جواب نمیده بزن تو شاپ لیفتر..جغی :/


  •   MR.salehi
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • ناموسا فازت چیه بابا فیلم سوپر هم انقدر کس وشعر زنه پا نمیده که زهرا خانوم داد کم بزن همیشه بزن


  •   Omid.znt
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • فکر کنم تازه با مفهوم جلق آشنا شدی


  •   Twinkboy
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • کیر قاشچقی تو کونت جقول ابنه ای


  •   hhhhm@
  • 8 ماه،3 هفته
   • 2

  • پسر خوب بار اولت بود داشتی سکس میکردی به گفت خودت فقط دوستان خودتون ببینید کسی با شرایط این جقی چند دقیقه طول کشیدکه ابش اومد.مجبوری که بگی داستان کاملا واقعی،
   اگثر دوستان میدونید که تو اون شرایط و کسی که دوست داشتی باهاش سکس بکنی و دفعه اولتم باش همون موقع که برات ساک بزن و اصلا تو شرایط تو وقت کافی بود که زبونش به کیرت بخور کل آبت که ن کل جونت از سوراخ کیرت میزد بیرون. مگر اینکه ی اسنثنا باشی که تو نیستی.
   باور نداری از چند نفر کوس کن حرفی سوال کن.


  •   کیر.کلفت.کرمان
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • فقط موندم به چه حد از کسمفزی رسیدی ک دست کردی لایه پاش سوتینشو در اوردی
   خب از ادم جقی بیشتر از اینم توقعی نیس


  •   shoker22
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • عزیزه دله برادر شما کونت نیاز به یک شوک حسابی داره تا کسشعرهای مغزت رو تایپ نکنی (stop)


   نصفه این مملکت همسایه هاشونو از پنجره دید زدن و بعدا هم یه دور ترتیبشونو دادن.


   نمیدونم ما کجا بودیم ، احتمالا خونه های ما پنجره نداشته


  •   mhrsl
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • اونجا که نوشتی شربت خوردین من باورم شد که واقعیه چون شربت یه اصل جدایی ناپذیر از شهوانیه


  •   ممدپالیس
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • مرتیکه جغی فلسطینی.


  •   Coca_sex
  • 8 ماه،3 هفته
   • 0

  • خیلی بدون اجبار و زوری کیرم دهنت
   داستان کش مگه با میت کر و لال سرو کار داشتی
   گرفتی طرف و مالیدی اونم نه سری‌ نه صدایی نه حرکتی
   یهو باهات اومد رو تخت داد؟
   والده محترمه چطوره؟


  •   Kabirik
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • اول که برات ساک زده!!!!
   بعد یک ربع کوسشو کردی!!!!!
   بعد ده دقیقه کونشو ؟!!!!


   تو که راس میگی !!!!


  •   Mamdali0102
  • 8 ماه،3 هفته
   • 1

  • من تو محل اینا میشینم
   داستان این بود که این علی یه روز موقع اسباب کشی زهرا خانوم اینا زهرا خانوم دست مالی میکنه زهرا خانومم جیغ و داد شوهرشو خبر میکنه و زنگ میزنه به داداشاش تا شب علی رو از این دس به اون دس میکنن و یکی از دامنای زهرا خانوم تنش میکنن
   از اونموقع معروف شد به علی دامنی
   مامانشم دمش گرم ... عا ره


  •   ronin555
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • یارو از اول داستانش داره میگه روزی سه چهار بار جق سرعتی میزنم..طرف جقی ولش کنین..گناه داره بزارین فانتزیش رو بگه...خب بگو جقلی جون


  •   mostoufi
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • ”کمی از روی سوتین. ممه خوردم و کمی سیر شدم دوباره” یعنی فکر میکنی هر دفعه از ممه میخوری مقداریش کم میشه و میره تو معده ات و سیرت میکنه؟؟؟
   ریدم به قبر پدرت.


  •   babak.znj.sex
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • شوهرش هیکل ورزشکاری داشت توی لاغر مردنی رو برا کمک صدا کرد برو بچه گاگول خودتی


  •   گرگ_زخم_خورده
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • فک کنم محلتون زمین فوتباله که دروازه داره اخه کس کش چرا کس میگی از بس جق زدی مغزت ریده


  •   Shayea_JR
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • دروازه؟!
   وسط بازی فوتبال نوشتی اینو؟!
   شاش بچه نابالغ نریخته بودن پشت دروازشون؟!
   قبل فرستادن ناموسا یه بار داستاناتونو بخونید -_-
   وقتی خودت حال نداری یه بار بخونیش انتظار داری ما کامل بخونیمش؟
   هرچقدرم اصرار کنی واقعیه هیچکس به تخمشم نمیگیره
   نمیدونم این همه اصرار و قسم و قران چیه اول داستاناتون.


  •   Mehran.Mehrani
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • چرا همه درحالی که با گوشی کار میکنن یه دفعه همسایشون هوس جابجایی وسایل به سرش میزنه.بقول طغرل"خدایا توبهههه"


  •   Arash9k
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • ساقی تو عوض کن .


  •   Mn13482000
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • فکر میکنی ماده خر بابابزرگت ،به‌ این راحتی پا میده؟که تو زن همسایه را گاییدی،.در مورد دروازاخ


  •   Mn13482000
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • دروازه رو هم بچه رو اذیت نکنید ،تودهات به در منزل میگویند دروازه


  •   Faelqom26
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • کصخل اعظم ی ربع تلمبه زدن با اسپری قرصم ب زور میشه چ جوری ی ربع تلمبه زدی?????کلید حسن روحانی تو کونت


  •   jerard96
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • یه نفر بهم بگه


   چجوری میشه از کون کرد و در همون لحظه ازش لب گرفت؟


   مگ گردنتون اندازه گردنه شتره؟
   یا شاید شبیه شتر مرغ
   شایدم غاز


  •   آقای_الف
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • من چند ساله فقط میام میخونم. انقد داشتانت کیری بود ک بعد ۷ . ۸ سال اومدم ثبت نام کردم ک فقط بگم کیرم دهنت بگو مرسی ?


  •   Nevermindd
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • هر کسی اولین سکسش خیلی کوتاه و در حد دو سه دیقس تو تجربه اول آدم‌ مضطربه و هیجان باعث زود انزالی میشه
   بهم توضیح میدی چجوری تو اولین سکست یه ربع تلنبه زدی بعد رفتی کونشم گذاشتی؟


  •   Mehrdad_yazd
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • دختر یزدی جهت دوستی هست؟


  •   Michiganlake222
  • 8 ماه،2 هفته
   • 0

  • تا اونجاش که گفتی رو زن همسایتون جق زدی راست بقیش کس شر گفتی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو