زهرا خانوم همسایه

1397/10/08

سلام داستانم نه دروغه نه وقت پر کنی داره حقیقته، اولین سکس کامل که.داشتم.
دستان از اونجایی.شروع میشه همسایه جدید اومد چند ماه از حضورشون گذشته بود و تو این حال و هوا نبودم تا یه.روز رفیقم که سربازه اومد کوچمون کارم داشت زن همسایمون که اسمش (زهرا) هستش داشت میومد از سر کوچه اینم بگم زهرا حدود چهل سالشه و دختر هم داره که حدود بیست سالشه و حدودا چاق کون چاق و ردیف با سینه.های عالی داره. بگذریم . زهرا که از سر کوچه میومد از کنار ما رد شد و سلامی هم کردم زهرا حدودا پر ممه های هشتاد تا هشتاد و پنج داره و کون بزرگ همش مانتو میپوشه که کونش قشنگ معلومه. از کنار ما رد شد رفت خونه رفیقم سوال کرد که کیه و عجب هیکل و کون ردیفی داره منم.از همونجا افتادم تو کفش و شروع کردم به دید زدن اینم بگم یکی از پنجره های خونه ما رو به روی دروازه خونشون باز میشه رفت و آمدش رو رو میتونم دید بزنم هر چند روز یه بار میاد حیاط و دم دروازه رو اب جارو میکنه این داستان برای تابستونه و زهرا خانوم برای اب و جارو بی حجاب و سکسی میاد دم در مثلا با تاپ.و شلوارک بدون روسری. چندین بار که سکسی اومده بود اب و جارو دید زدم و پشت بنجره.جق زدم تا یه روز بسیار سکسی اومد با تاپ بندی صورتی با.شلوارک ابی کوتاه که بند سوتین صورتیش معلوم بود سینه هاشم از جلو بیرون زده بود خم.میشد سینه هاش میزد بیرون وای خیلی سکسی بود خم که.میشد کون بزرگش داشت شلوارک.رو.پاره میکرد تو عمرم اینجور سکسی ندیده بودم. مخصوصا سینه ها و سوتینش ، که خانواده.اومدن و پنجره بستم رفتم یه.دست جق حسابی زدم، چندین بار به.بهونه کمک تنه زدم.بهش خودمو زدم به سینش یا به کونش چسبوندم و سوژه جق کردم…گذشت و گذشت تا یه روز تو موبایل بودم در زدن مادرم درو باز کرد زهرا دم در بود میخواست وسایل خونه جا به جا کنه تنها بود نمیتونست مادرم منو صدا کرد برم کمک منم از خدا خواسته رفتم خونشون کمک با تاپ و شلوارک بود چادر داشت منم راست کرده.بودم چنتا وسیله سنگین جا به جا کردیم که در حین کمک تنه.زدن و چسبوندن خودم بهش یکم حال کردم رفت دوتا چایی زد و ریخت اورد نشست منم به بهونه گرفتن چایی نزدیک شدم بهش کمی خوردیم و خندیدیم قند رو از قصد انداختم لای پاش با مع
ذرت خواهی دست کردم لای پاش قند رو گرفتم با کمی پرویی دست گذاشتم روی پاش و کمی مالش دادم.خیلی،حال میداد. کمی جدی تر شد ولی تو شوک.بود حرفی نزد دست گذاشتم رو شونش ماساژش دادم و اروم.اروم دستم اوردم طرف سینش از رو چادر مالیدمش لبام بردم.طرفش که ممانت میکرد خیلی بدون اجبار زوری لبام گذاشتم رو لبش اروم بوسش کردم و شروع کردم.به.خوردن لباش خودمم باورم نمیشد دارم با زهرا جون این کار رو میکنم لباشو شروع به.میک زدن کردم وای عالی بود یواش چادر دادم کنار دستم گذاشتم رو تاپش و سینه هاشو میمالیدم اووف کمی لب گرفتم تا حشری،بشه خوب تحریک شد دست کردم روی تاپش و درش اور
دم وااای یه سوتین نااز با سینه عالی میدیم خیلی حشری،کننده بود، شروع کردم ب مالیدن سینه روی سوتین و خوردن سینه از روی سوتین اینم بگم عاشق این کارم حسابی روی سوتین خوردم و کمی سیر شدم دوباره.لب گرفتم و گفتم بریم رو تخت رفتیم شلوارش رو در اوردم کسش رو از روی شورتش که صورتی بود لیس زدم شورتشم در اوردم واای چه کسی بود وااای بهشت بود مثل کس ندیده ها شروع به خوردن و لیس زدن کردم تف زدم و چوچولشو خوردم زبون زدم زهرا چشماش.بسته بود و تو ابرا بود منم از ترس که.کسی نیاد تن تن کار رو میخواستم انجام بدم اخه شوهرش هیکل ورزشکاری و بزرگی داشت… حسابی کسشو خوردم کسش هم خ
یس شده بود شلوارم در اوردم و گفتم ساک بزن شورتمو در اورد کیرمو دید شوکه شد اخه کیرم نسبت به سنم خیلییی کلفته.فکرشم.نمیکرد اینقد باشه شروع کرد به تف زدن و گذاشت دهنش اولین بار بود سکس میکردم فقط تا حالا سکسچت داستان و فیلم دیده بودم اینارم اونجا یاد گرفته بودم وقتی ساک میزدم تو ابرا بودم دلم میخواست داد بزنم خیلی هم کار،کشته و بلد بود زهرا کیرمو حسابی،خورد و شق کرد یکمم ابمم اومده بود اهمیت ندادم درازش کردم رفتم سراغ کسش کیرمو تف زدم گذاشتم دم کسش هرچند زهرا حسلبی تف مالی و خیس کرده بود، با کسش تنظیم کردم یواش سرشو فرو کردم تو کسش اولین بار بود کس میکر
دم خیلی شهوتی بود حالم یواش یواش کیرم فشار،دادم تو کسش که دردش نیاد سکسو خراب نکنه تا ته بردم تو و هلش دادم.جلو تر چسبیدم.به پاّهاش شروع کردم به تلمبه زدن اه و ناله زهرا هم در اومده بود سینه هاشم در حال تلمبه زدن میمالیدم و میخوردم و دراز میکردم خودشو روش لب میگرفتم از حال کنه حسابی تلمبه،زدم یه ربع شده بود بلند شدم به پشتش کردم، از کون بکنم نمیخواست بده ولی راضیش کردم که بکنم، اینقد به شوهرش داده بود کونش دست.کمی از الکسیس نداشت، اینم بگم ارثیه هیکل سکسیشون خواهرشم هیکل سکسیه سکسی تر از زهرا رفتم رو کونش تف زدم.به کیرم
گذاشتم دم کونش اینبار با سر کیرم گذاشتم تو کونش تا ته یهو فرو کردم یه اخ نرمی هم.گفت شروع به تلمبه زدن کردم همون حالا لب هم میگرفتم تن تن تلمبه میزدم اخ که چه حالی،میداد یکمم سینشو میمالیدم فشار میدادم نوکشو میکشیدم ده دقیقه ای تلمبه زدم کونش هم خیلیییی ردیف بود کونش برامده بود برامدگی کونشو ناز میکردم لیس میزدم دیدم کم.کم داره ابم میاد شروع کردم تند تر تلمبه زدن بهش نگفتن داره ابم میاد اونم اخ و اوخ و اه ناله میکرد کمی تلمبه زدم و ابمو تو سوراخ کونش خالی کرد روش دراز کشیدم یکم دوتا تلمبه زدم باز کیرمو در اوردم لباسمو پوشیدم اونم لباسشو داشت میپوشید
یکم سوتینشو لمس کردم کیرمو مالیدم دوتا بوس کردم رو لپش کمک کردم خونه.رو ردیف کردیم کاراشو رسیدیم دوتا شربت انگور اوردم خوردیم یکم لب گرفتم ازش خدافظی کردم ازش اومدم خونه به مادرمم گفتم پدرمو در اورد کلی غر زدم و به سکسمون کلی فکر کردم اخر شب هم یه دست جق زدم از اونجا رابطه.ما باز شد. …
داستان کاملا واقعی بود و با جزئیاتی که.گفتم اتفاق افتاد و کامل بود الان هم تصمیم گرفتم داستان رو توی،شهوانی نشر بدم، امیدوارم زندگیتون پر سکس و ممه باشه.خدافظ

نوشته: علی


👍 4
👎 14
76940 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

738209
2018-12-29 20:43:39 +0330 +0330
NA

خیلی بدون اجبار و زوری… پسرم کمپانی فیلم سوپرتو عوض کن برازرس جواب نمیده بزن تو شاپ لیفتر…جغی :/

0 ❤️

738212
2018-12-29 20:45:04 +0330 +0330
NA

ناموسا فازت چیه بابا فیلم سوپر هم انقدر کس وشعر زنه پا نمیده که زهرا خانوم داد کم بزن همیشه بزن

1 ❤️

738219
2018-12-29 20:53:48 +0330 +0330

فکر کنم تازه با مفهوم جلق آشنا شدی

1 ❤️

738227
2018-12-29 21:00:09 +0330 +0330

کیر قاشچقی تو کونت جقول ابنه ای

0 ❤️

738242
2018-12-29 21:19:41 +0330 +0330

پسر خوب بار اولت بود داشتی سکس میکردی به گفت خودت فقط دوستان خودتون ببینید کسی با شرایط این جقی چند دقیقه طول کشیدکه ابش اومد.مجبوری که بگی داستان کاملا واقعی،
اگثر دوستان میدونید که تو اون شرایط و کسی که دوست داشتی باهاش سکس بکنی و دفعه اولتم باش همون موقع که برات ساک بزن و اصلا تو شرایط تو وقت کافی بود که زبونش به کیرت بخور کل آبت که ن کل جونت از سوراخ کیرت میزد بیرون. مگر اینکه ی اسنثنا باشی که تو نیستی.
باور نداری از چند نفر کوس کن حرفی سوال کن.

2 ❤️

738251
2018-12-29 21:52:48 +0330 +0330

فقط موندم به چه حد از کسمفزی رسیدی ک دست کردی لایه پاش سوتینشو در اوردی
خب از ادم جقی بیشتر از اینم توقعی نیس

1 ❤️

738258
2018-12-29 22:03:47 +0330 +0330
NA

عزیزه دله برادر شما کونت نیاز به یک **شوک **حسابی داره تا کسشعرهای مغزت رو تایپ نکنی ✋

نصفه این مملکت همسایه هاشونو از پنجره دید زدن و بعدا هم یه دور ترتیبشونو دادن.

نمیدونم ما کجا بودیم ، احتمالا خونه های ما پنجره نداشته

0 ❤️

738262
2018-12-29 22:18:28 +0330 +0330

اونجا که نوشتی شربت خوردین من باورم شد که واقعیه چون شربت یه اصل جدایی ناپذیر از شهوانیه

1 ❤️

738276
2018-12-30 00:09:31 +0330 +0330

مرتیکه جغی فلسطینی.

0 ❤️

738278
2018-12-30 00:22:35 +0330 +0330

خیلی بدون اجبار و زوری کیرم دهنت
داستان کش مگه با میت کر و لال سرو کار داشتی
گرفتی طرف و مالیدی اونم نه سری‌ نه صدایی نه حرکتی
یهو باهات اومد رو تخت داد؟
والده محترمه چطوره؟

0 ❤️

738280
2018-12-30 00:33:30 +0330 +0330

اول که برات ساک زده!!!
بعد یک ربع کوسشو کردی!!!
بعد ده دقیقه کونشو ؟!!!

تو که راس میگی !!!

1 ❤️

738281
2018-12-30 00:46:26 +0330 +0330

من تو محل اینا میشینم
داستان این بود که این علی یه روز موقع اسباب کشی زهرا خانوم اینا زهرا خانوم دست مالی میکنه زهرا خانومم جیغ و داد شوهرشو خبر میکنه و زنگ میزنه به داداشاش تا شب علی رو از این دس به اون دس میکنن و یکی از دامنای زهرا خانوم تنش میکنن
از اونموقع معروف شد به علی دامنی
مامانشم دمش گرم … عا ره

1 ❤️

738287
2018-12-30 03:24:22 +0330 +0330

یارو از اول داستانش داره میگه روزی سه چهار بار جق سرعتی میزنم…طرف جقی ولش کنین…گناه داره بزارین فانتزیش رو بگه…خب بگو جقلی جون

0 ❤️

738294
2018-12-30 04:05:57 +0330 +0330

”کمی از روی سوتین. ممه خوردم و کمی سیر شدم دوباره” یعنی فکر میکنی هر دفعه از ممه میخوری مقداریش کم میشه و میره تو معده ات و سیرت میکنه؟؟؟
ریدم به قبر پدرت.

0 ❤️

738298
2018-12-30 04:49:49 +0330 +0330

شوهرش هیکل ورزشکاری داشت توی لاغر مردنی رو برا کمک صدا کرد برو بچه گاگول خودتی

0 ❤️

738303
2018-12-30 06:04:08 +0330 +0330

فک کنم محلتون زمین فوتباله که دروازه داره اخه کس کش چرا کس میگی از بس جق زدی مغزت ریده

0 ❤️

738307
2018-12-30 06:19:22 +0330 +0330

دروازه؟!
وسط بازی فوتبال نوشتی اینو؟!
شاش بچه نابالغ نریخته بودن پشت دروازشون؟!
قبل فرستادن ناموسا یه بار داستاناتونو بخونید -_-
وقتی خودت حال نداری یه بار بخونیش انتظار داری ما کامل بخونیمش؟
هرچقدرم اصرار کنی واقعیه هیچکس به تخمشم نمیگیره
نمیدونم این همه اصرار و قسم و قران چیه اول داستاناتون.

0 ❤️

738314
2018-12-30 08:56:29 +0330 +0330
NA

چرا همه درحالی که با گوشی کار میکنن یه دفعه همسایشون هوس جابجایی وسایل به سرش میزنه.بقول طغرل"خدایا توبهههه"

0 ❤️

738326
2018-12-30 10:18:08 +0330 +0330

ساقی تو عوض کن .

0 ❤️

738331
2018-12-30 11:08:36 +0330 +0330
NA

فکر میکنی ماده خر بابابزرگت ،به‌ این راحتی پا میده؟که تو زن همسایه را گاییدی،.در مورد دروازاخ

0 ❤️

738332
2018-12-30 11:11:37 +0330 +0330
NA

دروازه رو هم بچه رو اذیت نکنید ،تودهات به در منزل میگویند دروازه

0 ❤️

738345
2018-12-30 14:07:37 +0330 +0330

کصخل اعظم ی ربع تلمبه زدن با اسپری قرصم ب زور میشه چ جوری ی ربع تلمبه زدی???کلید حسن روحانی تو کونت

0 ❤️

738373
2018-12-30 20:08:22 +0330 +0330

یه نفر بهم بگه

چجوری میشه از کون کرد و در همون لحظه ازش لب گرفت؟

مگ گردنتون اندازه گردنه شتره؟
یا شاید شبیه شتر مرغ
شایدم غاز

0 ❤️

738401
2018-12-30 21:17:10 +0330 +0330

5 خط اولو خوندم فمیدم رو به یک کسشر پیش میریم نخوندم

0 ❤️

738460
2018-12-30 23:30:20 +0330 +0330

من چند ساله فقط میام میخونم. انقد داشتانت کیری بود ک بعد ۷ . ۸ سال اومدم ثبت نام کردم ک فقط بگم کیرم دهنت بگو مرسی ?

0 ❤️

738469
2018-12-31 01:16:06 +0330 +0330

هر کسی اولین سکسش خیلی کوتاه و در حد دو سه دیقس تو تجربه اول آدم‌ مضطربه و هیجان باعث زود انزالی میشه
بهم توضیح میدی چجوری تو اولین سکست یه ربع تلنبه زدی بعد رفتی کونشم گذاشتی؟

0 ❤️

738539
2018-12-31 10:46:26 +0330 +0330

دختر یزدی جهت دوستی هست؟

0 ❤️

738550
2018-12-31 11:52:46 +0330 +0330

تا اونجاش که گفتی رو زن همسایتون جق زدی راست بقیش کس شر گفتی

0 ❤️

785617
2021-01-09 15:48:57 +0330 +0330

از اونجایی که رفتی خونشون و کردیش دروغ بود و زاده ذهن کصخلت بود

0 ❤️








Top Bottom