زهره خوشگله

1391/03/03

با سلام من فرهادم 36 سالمه متاهلمو از زندگیم راضی
نمیخوام واسه کاری که میکنم بهونه تراشی بکنم ولی هر ازگاهی بدم نمیاد که تجربه سکس با غیر ازهمسرمو تجربه کنم البته نه با تجاوز وزور وباهر کسی هم که این کارو کردم نه پولی بوده نه زوری محل کارم یه مجموعه تفریحی کنار دریای شماله چند سالی هم که اینجا تو محل کارم از این کارها نکردم ولی آرزو زنی بود که دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم اون مهمون یکی از مهمانهای مابود سال دومی بود که میومد اینجا یکی ازبچه ها که باهاش درحد دوستی بوده آمارشو بهم داد دلو زدم به دریا یه روز دم غروب که واسه دویدن تنها اومد کناردریا باهاش صحبت کردم.اون خودشو اینجوری معرفی کرد زهره هستم و38 سالمه ساکن تهران والانم12 ساله که از شوهرم به دلایلی طلاق گرفتم 8 ساله که رابطه با کسی نداشته .چند سال که ازشوهرش طلاق گرفته بوده عاشق یکی دیگه میشه واونم اذیتش میکنه به همین خاطر از مردها دل خوشی نداشته. خلاصه شماره هامونو رد بدل کردیم واونشب گذشت,اونا دو روز بعد برگشتن تهران ارتباط ما تلفنی بودوزمانی که من تو محل کارم بودم اس میدادیم وصحبت میکردیم اوایل صحبتهای معمولی اس های مفهومی تا یواش یواش شد اس های سکسی. قبلا هم تجربه کرده بودم که اگه با خانومها بحث سکس وپیش نکشی خودشون بلاخره پیشنهاد میدن,که این اتفاق هم افتاد پیشنهاد سکس داد.منم قبول کردم دنبال فرصت که همدیگه رو ببینیم.تا اینکه بخاطر فوت پدر یکی ازدوستام وشرکت تومراسم ترحیم راهی تهران شدم مراسم توخیابون پاستور بود با زهره یکساعت بعد میدون پاستور قرار گذاشتم وبلاخره لحظه دیدار ما بعد ازدوماه از اولین دیدارمون فرارسید.منو که دید باهم دستو دادیم وروبوسی کردیم و سوار ماشینم که پراید(جهت اطلاع)شدیم,با یکی ازدوستام که دانشجوی پزشکی تهرانه وخونه مجردی تو تجریش داره هماهنگ کرده بودم,دوستم دم درخونه منتظرما بود,کلیدو به مادادوخودش رفت کتابخونه.رفتیم بالا وارد خونه که شدیم باورم نمیشد که باارتباط تلفنی اینقدر یکی به یه نفر دیگه وابسته بشه,همدیگه رو واسه اولین باربغل کردیم دیدم یه کمی ازبغل وتن یه مرداکراه داره ولی بعدازچند دقیقه آرومتر شد وشروع کردیم به لب گرفتن,تبحر نداشت ولی همراهی میکرد همینطور که لب بازی میکردیم آروم جوری که ناراحت نشه دستمو بردم طرف سینه اش وخیلی آروم ازپشت لباسش مالوندم اون سبنه های نازو کوچولوش (سایز65).قبلا توپیامهاش میگفت که سینهاش کوچیکه وبابت این ناراحت بود ولی من بهشم گفتم که عاشق سینه های کوچیکم.ازمسیر داستان منحرف نشیم,از روی لباش اومدم طرف گردن ولاله های گوشش غرق لذت وحال بودیم هردوتامون,جوری که هیچ چیزحواسمونو پرت نمیکرد,لباسهامونو باکمک هم یکی پس از دیگری دراوردیم ولخت لخت شدیم,آذر ماه بودوهوا یه کمی سرد
لخت که شدیم بدن قشنگ ونازشو تازه تونستم حسابی وراندازکنم ازم پرسیدچرا نگاه میکنی گفتم قبل ازاینکه سکسوتجربه کنیم میخوام بدنتو کامل بینم تا بعد از سکس هم ببینم نظرم عوض میشه یا نه. براحتی کل هیکلشو که حدود 57یا8 کیلو نمیشد توبغلم گرفتمو بلندش کردم بردم تویه اتاق دیگه توبغلم دستو پا میزدو میخندید . خوابوندمش روی پتو ودوباره شروع کردم از لب وگردن به خوردن رسیدم به سینهای نازش بازبونم دور نوکش میچرخوندم ,تازه داشت آه واوهش در میومدکه یه گازکوچولو ازنوک سینه اش گرفتم یهو پرید ویه آخ گفت ومجالش ندادم ونوک سینه شو فقط نوکشو شروع کردم به مکیدن با این کارم انگار بیحس شد وفرش زمین شد.منم ازاین سینه به اون سین ,یکی روبخورو یکی روبمال واسه خودم مشغول بودم,اونم با آه ووای وای گفتن هاش بیشتر حشریم میکرد.آخرسینهاشو تقریبا 90درصد چپوندم تودهنم واون یکی رو بافشار چنگ میزدم کار سینهاشو تموم کردمو اومدم پایین تر دور نافش وبازبون خیس کردم لیسیدم اون داشت از لذت پتو رو چنگ میزد آخ واوخ میکردو لبشو گازمیگرفت بازبون رفتم پایین تر کسشو میدیدم وزیر شکمش که به خاطر بارداری کمی خط افتاده بود اما لذت وشهوت اجازه نمیده که به این مسائل فکرکنی وآزارت بده,چوچولش بزرگ نبود ولی بادندونا تاجای که میشد کشیدم ولای دندونها م بازی میکردم اون داشت دیوونه میشدهمش میگفت بکن تو فرهاد توروخدابکن توش ولی من میخواستم لذت همراهش باشه گفتم زوده باهات کاردارم .باانگشت شست واشاره لای کسشو باز کردم وای خدا چی میدیدم صورتی,یه کس صورتی خیس خیس از شهوت, انگشت اشارمو گذاشتم روی برآمدگی چوچولش همونجایی که اززیرانگشت آدم در میره باهاش بازی میکردم وزبونمو بردم طرف کسش بانوک زبون داشتم باکسش ,اونم توی کسش بازی میکردم که دیگه میلرزید وای وای گفتنش تموم اتاق وپرکرده بود ومنو تشویق به لذت بیشتر میکرد, دیگه موقعش بود که کیرمو نزدیک دستش میبردم تا بتونه کیرمو بماله یه مقدار پایین تنه مو چرخوندم جوری که دستشو درازکنه تا به کیرم برسه اونم همین کارو کرد دستشو به کیرم رسوند
گرفت تودستش ومیمالوند منم داشتم دیکه کسشو گاز میگرفتم کیرمو میکشید طرف خودش واسه مالکیت بیشتر ودسترسی بهتر منم مانعش نمیشدم وکمکش میکردم
خودم چرخوندم کیرمو نزدیک دهنش بردم 69 بودیم اما اون کیرمو دهن نمیگرفت بعدا گفت که تا حالا این کارونکرده (صحت حرفشو تو رابطه بعدی که تو شمال داشتیم وقتی که میخواست کیرمو بخوره ولی با دندوناش زخمی کرد فهمیدم)برش گردودندمو تمام هیکلمو انداختم روش ,تو هم وول میخوردیم بدنهامنو بهم میمالوندیم گفتم ارزو میخوام کیرمو بذارم توکست دوستداری اولش وچطوری شروع کنم. بقیه باخوذم ,آرزو گفت میخوام توچشام نگاه کنی بذاری لذت وتو چشات ببینم ,خودمو انداختم لای پاهاش زانو زدم یکی ازپاهاشو تا کمرم آوردم بالا کیرمو که دیگه داشت منفجر میشد با دستم گرفتم بردم طرف کسش,سرکیرمو با آاب لزج کسش خیس کردم,(تو سکس عادت به کاندوم ندارم چون میدونم که ایدز از زن به مرد احتمالش 1در 1000 هست پس سعی میکنم لذت شو ببرم) فکر میکردم با یه کس حداقل سایز کیرم طرفم وواسه تو کردن مشکلی ندارم ولی واقعا کسش تنگ بود وفهمیدم که درمورد نداشتن چند ساله ارتباط با کسی رو راست گفته باکمک دست وفشار کمر کیرمو فرستادم تو کسش دیگه داشت پهلو هامو چنگ میزذ ومنو میکشید طرفش ,اوج شهوت ولذت وتو چشماش میدیدم یه چند باری عقب جلو کردم تا عادی شد 3یا4 دقیقه تواین حالت تلمبه زدم وگفتم دیگه حالتو(بقول باکلاسهاش پوزیشن)عوض کنم کیرمو که در آوردم دیدم کمی خونیه ,که اونم به خاطر تنگی کسش بوده ,بادستمال خونوپاک کردمو کمکش کردم سگی بشه دستمو گذاشتم دوطرف باسنش و کیرمو هل دادم تو دیگه دوتایی عقب جلو میکردیم جوری که چند بار کیرم از کسش دراومدو به کون وکپلش میخورد آخرشم صورت وسینه شو چسبوندم به زمین وقمبلش هوا من در حال عقب جلو 3,4 دقیقه تو این حالت کردمش,دوست داشتم از کون هم بکنمش ولی گفتم واسه دفعه اول وبااین کس تنگ صلاح نیست, بمونه برای دفعات بعد (که همینم شد) تو حالات مختلف کردمش تقریبا 15تا20ذقیقه تلمبه زدنم طول کشید نمیخام بگم کمرم سفته ولی بعد این همه سال میدونم که واسه چنین شرایطی چطور کمرمو سفت کنم واز چی استفاده کنم که ضرر زیاد نداشته باشه. لحظه اورگاسمش رسید وبالرزش و آه خفیفی واسه چندمین بار آبش اومد اما من همچنان تلمبه میزدم بعد از حالتهای مختلف دوبار به پشت خوابوندش وهمون حالت اول گرفتم اینبار بادور تند تلمبه میزدم اوج شهوتم نزدیک بود کیرمو از کسش در اوردم وسرشو یه لحظه نگه داشتم وبعد به طرف شکم وسینه اش گرفتم ابم با فشار پاشید بیرون همون نگه داشتن اول کارشو کرد پرتابش تا صورت آرزو رسید بعضی خانمها از فشار آب وسفتی کیر طرف مقابلشون لذت میبرن وآرزو هم جز اون دسته بود بادستهای تقریبا ضمختش که تازه متوجه شده بودم (اونم بخاطر کار کردن بود)آبمو روی سینه ها وشکمش میمالید منم دیگه ولو شدم بغلش اون روز با فاصله نیم ساعت دوبار دیگه هم سکس داشتیم ولی به لذت اولین بار نبود ساعت تفریبا 5ونیم بود که کلید خونه رو به امید دوست دانشجوم تحویل دادم از آرزو ساعت 6 با خوشحالی وآرزوی لحظات بهتر ویه لب داغ توماشینم سر خیابون خونه خواهرش جدا شدم راه افتادم سمت شمال که فکر کنم ساعت 9ونیم رسیدم.
اولا ببخشید طولانی شد
دوما اگه ایراد نوشتاری هست بخاطر تند نوشتنه
سوما اگه غلط املایی هست حمل بر بیسوادی نباشه بذارید به حساب نا آشنایی کامل باصفحه کیبورد
چهارما از راهنمایی سازنده شما سپاس گذار میشم
این خاطره رو نه واسه امتیاز ونه واسه فحش هاش نوشتم بلکه بخاطر اینکه با مجسم کردن اون لحظاتی که من داشتم شما هم چند دقیقه ای اگه خوشتون اومد خوش باشین
بدرود

نوشته: فرهاد


👍 0
👎 0
131949 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

320503
2012-05-23 14:25:20 +0430 +0430

اولا خاک بر سرت زن داری خیانت میکنی
دوما انقدر وحشیانه کردی که واژن اون بیچاره رو زخم کردی چون اگر در حین سکس زن واژنش خشک باشه و مرد به سکسش ادامه بده خون میاد
سوما زهره یا آرزو مسئله اینست
چهارما کل داستانت +سکست بی مزه بود دیگه ننویس و به زنت هم خیانت نکن
پنجما الان بچه ها میان و بخاطر خیانت فحشت میدن و دل من خنک میشه

0 ❤️

320504
2012-05-23 14:36:57 +0430 +0430
NA

ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممررررررررررررد.

0 ❤️

320505
2012-05-23 14:37:03 +0430 +0430

خوب بود، بنویس ولی . . . . . . . . . . . . . . . .
به نظر صادقانه نوشتی ولی یک چیز رو بدون. باید همین حق رو به زنت هم بدی که هر از گاهی با یک نفر دیگه اگه دوست داشت سکس کنه. همین رو باید به همسرت بگی که اجازه این کار رو داره، بالاخره اون هم مثل تو نیاز داره. درست میگم؟ معلومه که درست میگم. داستانت خیلی سکسی نبود ولی در کل بد ننوشته بودی فقط اینکه به زنت خیانت میکنی برای من قابل هضم نیست. فقط میگم کیر تو افکارت. داستان خیانت ننویس کله کیری. در ضمن اینکه میگی ایدز گرفتن از زن به مرد 1 در 1000 هستش کوس شعر محضه. اگه ایدز داشته باشه به گا میری همون 1000 در 1000.

1 ❤️

320506
2012-05-23 15:15:23 +0430 +0430
NA

سلام به همه دوستان نميدونم چرا از ديشب تا الان سايت از دسترس خارج بود و لابد بخاطر همينم هست كه هنوز كسى كامنت نذاشته،ميخام ببينم دوستان هم اين مشكلو داشتند يا مورد فقط واسه من بوده؟اما در مورد داستان ،بازم خيانت ولي سعي كرده يه جورايي مظلوم نمايي هم بكنه كه مثلا از سكس پولي و تجاوز بدم مياد! اين نوعش هم خيلي تفاوتي با اونا نداره بالاخره خيانته و ميدوني اينجا بچه ها از خيانت هم مثل تجاوز و سكس با محارم بدشون مياد و ميري توي سيبل فحش خوردن!ضمنا توي عنوان داستان زهره بود و توي متن آرزو؟

0 ❤️

320507
2012-05-23 15:25:55 +0430 +0430
NA

نميدونم چراهر جا ميام بخونم بعد نظرات شما رو بخونم
داستان محارم يه مشت فحش بهش دادين مگه مامانتون يا خاله يا عمتون پولتونو ندادن که مياين به يارو که محارم کرده رو ميگاييييينش
گي اينطوري که شما جوابش ميدين با 5 تا پست اول فرار ميکنه اين چه کاريه خوبيت نداره اقا يارو تخمشو داشته محارم يا گي کرده يا هر چيز ديگه اومده نوشته شمام نبايد بياين زرتي بزنين تو بر جکش

0 ❤️

320508
2012-05-23 15:41:49 +0430 +0430

Pain عزیز
من میام میزنم تو برجکش
البته تو پرش هم میزنم اگه دم دستم باشه تو سر و کله اش هم میزنم.
تخمشو داشته بدرک
ننه اش رو گاییده به کیر خر
به زنش خیانت کرده به تخم چپ گوره خره خر آفریقایی
اینا مهم نیست
مهم اینه که سلیقه ما اینجور سکسا نیست.
یه ایرانی دوست داره داستانی رو بخونه که توی اون نه به شعور ایرانیش توهین کرده باشن نه به زنانی که توی کشورش هستن.
ما با رواج اینجور سکسا مشکل داریم
گیریم چند نفرم رفتن و همچین کار کثیفی رو کردن
دلیل نمیشه همه جا جارش بزنن تا دیگرانم مقل خودشون بکنن و ن خب خب این لگه ی ننگ روی لباس همه هست پس لباس ما زیاد به چشم نمیاد
میفهمی که چی میگم؟؟؟؟
اگه تو سلیقه ات چیز دیگه ایه به من یا امثال من ربطی نداره
پس به کار ما کار نداشته باش
نظرت رو بده
هرچی هست مهم نیست فقط نظر خودت رو بده
اینجا هم اکثر بچه ها با این جور سکسا مخالفن پس بهتره اصلا نباشن.
آهان
داشت یادم میرفت یه یادی از کون نویسنده بکنم.
نویسنده ی نیمه محترم لیاقتت در حدیه که کیر سگ بره تو کونت و قفل بشه
اونم سگ تازی
میدونی که چه نوع سگیه؟
آهان
خوبه که میدونی
خوشا به سعادتت
همون تو کونت

0 ❤️

320510
2012-05-23 18:46:38 +0430 +0430
NA

کیرم به داستانت

0 ❤️

320511
2012-05-23 19:37:50 +0430 +0430
NA

AvaLan k kheiLi namarD,va qabLe tavajoho ingune az aqaUn k rababt mOteqable.ag m3 in aqaiid bdunid hamsaretunam m3 shomas,2voman vaqan mOtea3fam k fk mikni joz un 1dar1000 niC,biyaymo ba6i,b fuck miri k/ama darkoL kheiLi naaaaaaamarD

0 ❤️

320512
2012-05-23 21:57:30 +0430 +0430
NA

Bad boooood

0 ❤️

320513
2012-05-24 01:58:57 +0430 +0430

اگه اومدم خودت بااون زهر خوشگله ميگام.طوري بات گايش ميكنم كه گلهاي قاليو پرپركني…

0 ❤️

320515
2012-05-24 02:46:25 +0430 +0430
NA

Age mikhay esmaro avaz koni dorost inkaro bokon! Khaen avazi , ridam tu oun tarze fekret

0 ❤️

320516
2012-05-24 03:13:02 +0430 +0430

اگه داستانت رو نه برای فحش نه برای امتیاز نوشتی پس کلا گه خوردی نوشتی .
فقط میخواستی بگی به زنت خیانت کردی ؟
تمام نظراتی هم که بر و بکس شهوانی دادن یه جور راهنمایی حساب میشه .
در ضمن خیانت خیانته هر چقدر هم خوب نوشته باشی بازهم خیانته ، مسئله اینست .

0 ❤️

320517
2012-05-24 03:13:37 +0430 +0430
NA

به بازم خیانت
دوباره یه کسخل نشست سریال و فیلم های فارسی وان را نگاه کرد اومد اینجا دوباره کس نوشت
اخه کونی,جاکش خیانت میکنی بکن به کیر خررررررر
ولی نیا اینجا بنویس
ولی قسمت سکسیش بدک نبود
اما در کل کیر خرررر تو کون لقت
فقط یه حرف دیگه
کسایی که دارن ازش دفاع میکنن اولین بار اسمشون را تو کامنتا میبینم
دادا خودتی…با اسم جعلی از خودت دفاع نکن(نویسنده داستان)


فقط یه چی دیگه
این اقا یا خانوم nona-jigar
مثل ادم بنویس بفهمیم چی میگی
این سوسول بازیا مال اینجا نیست مال فیسبوکه:دی
خدایی بخونید ببینید چی نوشته

0 ❤️

320518
2012-05-24 03:16:56 +0430 +0430
NA

aslan arzesh nadari ke nazar bedam faghat behet migam kire file hendi too kose nanat madar jende

0 ❤️

320519
2012-05-24 03:20:26 +0430 +0430

ZimZex من نمیخونم . . . . . . . . . . . .
راستش هیچ وقت کامنت های فنگلیش و پنگلیش را نمیخونم. حوصله ندارم که بخونم. بخصوص که خیلی هم بد مینویسند. کاش همه فقط فارسی بتونند بنویسند.

0 ❤️

320520
2012-05-24 04:37:40 +0430 +0430
NA

من حال تجزیه تحلیل داستانتو ندارم، امّا قسمت سکسیش اصلاً تحریک کننده نبود.

0 ❤️

320521
2012-05-24 07:07:12 +0430 +0430
NA

خیانت بده در هر صورت البته منم بعضی موقعها تحریک میشم خیانت کنم ولی جلوی خودمو میگیرم
داستانت بدک نبود راجع به خیانت دیگه ننویس باشه پسرم
السلام علیکم و رحمته اله و برکاته

0 ❤️

320522
2012-05-24 07:08:15 +0430 +0430
NA

شازده تو بکنی اونم میده !

0 ❤️

320523
2012-05-24 07:36:34 +0430 +0430

کیری

0 ❤️

320524
2012-05-24 08:04:14 +0430 +0430
NA

با زهره دوست شدی آرزو رو گائیدی؟عجب…

0 ❤️

320525
2012-05-24 08:57:18 +0430 +0430

حالم از هرچی خائنه به هم می‌خوره.
نامرداگه بفهمی زنت بهت خیانت کرده که پدرشو درمیاری اما اگه تو خیانت کنی اشکال نداره چون بدت نمیادهرازگاهی با زنی غیر از همسرت رابطه داشته باشی.
تو که همچین فکری داری بیخود کردی زن گرفتی.
من اگه جای زنت بودم آلت تناسلیتو با گیوتین قطع می‌کردم

0 ❤️

320526
2012-05-24 09:04:16 +0430 +0430
NA

مرتیکه کودن اگه اینقدر زود راضی شد پس100%جنده بوده پس چطور میگی تنگ بود و اینکاره نبود اولین پارادوکس
اگه توشمال تو مجموعه تفریحی کار میکنی حداقل ماشینت 504 هست نه پرایددومین پارادوکس
درضمن مگه دانشجو پزشکی الافه برا تو جاکشی کنه

0 ❤️

320527
2012-05-24 09:18:08 +0430 +0430
NA

حالا این طرف زهره بود یا آرزو ؟

0 ❤️

320528
2012-05-24 10:32:28 +0430 +0430
NA

takavarjoon
خوشم میاد از نقد کردنت تا حالا همش به جا بوده وامیدوارم ازاین به بعد هم ادامه داشته باشه که مطمئنم همینطورخواهد بود.
من تاز عضواین سایت شدم البته از یه ماه پیش داستاناشو دنبال میکنم.
درمورد این داستان هم باید بگم که حقا که شمالی هستی و هیچی سرت نمیشه دوست داری یکی بیاد زنتو…؟

0 ❤️

320530
2012-05-24 11:17:30 +0430 +0430

راستش رو بگم فقط تا اونجا خوندم که رفت خونه دوستش و داستان شروع شد. بقیه شو اینقدر سخیف نوشته بود که اصلا جذبم نکرد. در اینکه هرکسی سلیقه ای داره شکی نیست و همینطور در اینکه کسی نباید سلیقه شو به دیگران تحمیل کنه بازم شکی نیست ولی به اشتراک گذاشتن افکار نادرست و مخرب در یک شبکه اجتماعی باعث گسترش این نوع تفکر میشه. البته من خودم به شخصه زیاد به اینکه دیگران در چه مورد مینویسن کاری ندارم ومعتقدم اگه کسی میخواد ننه و ابجی و فک و فامیلشو بکنه خب بکنه ولی اگه میخواد جار بزنه یه جور جا بزنه که دونفرهم خوندن بگن چه قدر باحال کرده…
در این مورد خاص یعنی خیانت باید بگم که خط قرمز منه. خیانت در هرصورت خیانته. مخصوصا کسی که همسر داره مطمئن باشه اگه یه زمانی زنش رو زیر کس دیگه ای دید نباید گله کنه چون خودش اول در دیگری رو کوفته…

0 ❤️

320531
2012-05-24 13:49:21 +0430 +0430
NA

حال دادي داداش

0 ❤️

320532
2012-05-24 13:51:27 +0430 +0430
NA

اما خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك بر سر خيانت كارت كوني مقام

0 ❤️

320533
2012-05-24 15:39:11 +0430 +0430
NA

قشنگ بود ، بازم بنویس

0 ❤️

320534
2012-05-24 19:34:47 +0430 +0430
NA

نمیدونم چرا بعضی از کاربران گه زیای میخورن و میگن خیانت خیانت. برین جمع کنید بابا!
شما که اینجوری حرف میزنین مطمئنم که چیزی گیرتون نمیاد و عرضه ای ندارین و فقط در همین حد عرضه دارین که بیاین داستانای سکسی رو بخونین و جق بزنین. برید در کونتون رو بگیرید و بگید گل پودونک!!
شماها که میگید خیانت به همسر و از این کس شعرها، مطمئن باشید که آب نمیبینید وگیرتون نمیاد و عرضشو ندارین، وگرنه با کله میرید توش و اونوقت هیچکومتون به خیانت فکر هم نمیکنید. همین که میاین توی اینجور سایتها، اگه بحث خیانت باشه، خودتون دارید خیانت میکنید. پلطفا گه زیادی نخورین. همونقدری که گه میخورید کافیه!!!
من داستان رو نخوندم و کاری به داستان ندارم، اما منظورم اون کاربرانیه که داستان رو میخونن، جقشون رو میزنن و بعد میگن خیانت خیانت. برین گمشید باب. یه مضت کونی هستید که کیرتون توی دستتونه و فقط شعار میدید. همینطور عرشه هایی دارین و فقط شعار میدید که اوضاع زندگیتون توی ایران اینه. برین کونتون رو بدین. حالم از اینطور نظرهای مزخرف بهم میخوره. شماها اگه یه کس آش و لاش گیرتون بیاد، خودتون رو خفه میکنید و اونقوته که هیچکدومتون به واژه خیانت فکر هم نمیکنید چه برسه به خود خیانت. کس ننه و خواهر آدمایی مثل شماها که فقط شعار میدین. دختر خانوم ها و زنهایی هم که توی سایت هستن و دارن میخونن هم حرفام رو رو برعکس کنن و جاشون رو توی نظرهام با مردها عوض کنن. با اونها هم هستم. همتون پا بده، هم میدین و هم میکنین. پس گه خوری زیادی ممنوع.!!!

0 ❤️

320535
2012-05-25 00:56:02 +0430 +0430

هی amirkhan22 چند سالته؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
تو که داستان رو نخوندی؟ پس چرا رفتی فقط نظر بقیه رو خوندی؟ کسی از شما خواست که راجع به نظر ما نظر بدی؟ نویسنده داستان خودش خواسته که نظر بدیم و راهنمایی کنیم. حالا تو چه کاره ای این وسط؟ به قول معروف شاه بخشیده ولی شاه‌غلام نمیبخشه. کله کیری تو که ادعا میکنی نمیدونی داستان راجع به چیه پس چی داری نشخوار میکنی؟ کوس کش بذار من خلاصه‌ی خلاصه‌ی داستان رو برات بگم: داستان مربوط میشه به کوس دادن مامانت و ما هم داریم به نویسنده ایراد میگیریم که چرا کوس ننه‌ی amirkhan22 رو به گا دادی ولی حالا که شما اعتراض داری باشه پس برو حالشو ببر که ننت جنده شده و داستانش اینجا اومده. مبارکت باشه.

0 ❤️

320536
2012-05-25 05:02:49 +0430 +0430
NA

takavarjoon
جوابتو داد
ولی منم میخوام تو کونت بذارم آخه خیلی گنده تراز کیرت حرف میزنی.
کس کش تو که داستانو نخوندی سیک میخوری که گه زیادی میخوری.
دیگه نخوری…

0 ❤️

320537
2012-05-25 08:18:11 +0430 +0430
NA

دوست داری منم بیام با خانومت بازی کنم عزیزم?اینجوری مساوی میشین.در کل طرز بیانت بدک نبود.

0 ❤️

320538
2012-05-25 08:35:08 +0430 +0430
NA

احتمالا اون موقع هم يكي داشته زنتومي كرده اين كس شعرا اثر جلق زدن زياده كه مغزتومعيوب كرده

0 ❤️

320539
2012-05-25 08:50:31 +0430 +0430
NA

:bigsmile: چی بگممممممممممم

0 ❤️

320540
2012-05-25 09:29:29 +0430 +0430
NA

sepide58
eyval :D

0 ❤️

320541
2012-05-25 17:42:41 +0430 +0430
NA

تا خط پنجم بیشتر نخوندم دیوسه خائن . همه ی اب های شمال تو کونه گشادت

0 ❤️

320542
2012-05-25 19:55:12 +0430 +0430
NA

یه سوال؟؟؟اون که تا 38 سالگی تنها زندگی میکرده و چند سالیه که از شوهرش جدا شده و با یه نگاه شمارشو بهت میده و با چند تا اس ام اس میاد وجودشو در اختیارت میذاره و. … و. … و. …به نظرت چه اسمی میشه روش گذاشت؟…در صمن تو که از زندگیت رضی هستی چرا بدت نمیاد گاهی با این و اون هم سکس داشته باشی؟آیا این حق رو واسه زنت هم قایلی؟اگر نه که مجسمه بودای بزرگ بره تو…!!؟؟

0 ❤️

320543
2012-05-26 02:34:44 +0430 +0430
NA

خاک الم به سرت که به زنت خبانت کردی؟
دوست داری یکی هم با زنت این کارو بکونه؟
اصلا داستان خوبی نبود .مگه میشه که ادم با ارتباط تلفنی اینقدر وابسته بشه

0 ❤️

320544
2012-05-28 04:16:12 +0430 +0430
NA

حالا که با زهره دوست شدی ارزو رو کردی اگه با ارزو دوست میشدی شاید ننتو میکردی

0 ❤️

320546
2012-05-29 04:03:05 +0430 +0430

باسلام خدمت دوستان
واسم مهم اینه که اولحظات وتجربه کردم همین
اما خدمت دوستان باید عرض کنم که دوستانی که مدعی خیانت وازاین حرفها هستن باید بگم که احتمالا هنوز سن تون از25 رد نشده و.هنوز خیلی جا برای کسب تجربه دارین امیدوارم که10 سال دیگه هم این اعتقاداتو داشته باشین
اون دوستانی هم که منو متهم به دروغ گویی میکنن باید بگم که حق میدم به شما آخه واسه بعضی از مسایل نمیشه همه چی رو گفت شاید هم برای منی که اولین باریه چنین داستانی نوشتم نتونستم درست صحنه هاروتوضیح بدم که بابت این موضوع از همه عذر خواهی کردم ومیکنم
به هر حال از راهنمایی هاتون ممنونم راسیتش از خوندن بعضی داستانهای مزخرفی که تواین سایت میزارن خسته شده بودم که گفتم شاید بتونم یه داستان خوب بنویسم که ظاهرانشد همون طور که شما اعتقاد دارید اینکار خیانته هرکس برای خودش اعتقاداتی داره و نمیشه به خاطر اعتقادات کسی اونو به فحش وناسزا بست امیدوارم قرهنگ احترام به اعتقادات دیگران ویادبگیریم
آخر سر هم اسم داستان من سکس با مهمان تهرانی بوده که مدیرانعوضش کردن اسم مستعارخانم داستان هم زهره بوده که تو ویرایشش آرزواضافه شده

0 ❤️

320547
2012-06-08 13:34:45 +0430 +0430
NA

|( سلام
اول حرفم با نویسنده هست.چرا یکبار داستانتو نخوندی ببینی ایرادت چیه؟
خوشت میاد مسخره بشی یا فحش بشنوی
معلوم نیست اسم زنه چی هست.خیلی کارت خوب بوده داستانش هم میکنی؟
مرد هستی بزاری زنتم بره با یکی دیگه حال کنه خودخواه.زنا چه گناهی کردن گیر آشغالهایی مثل تو میافتن؟تازه از زندگیت راضی بودی این کارو کردی؟
آقایamirkhan22
بهتره حرف دهنتو بفهمی تو شاید این کاره باشی ولی اینجا همه مثل تو لاشی نیستن کافر همه را به کیش خود پندارد

1 ❤️

320548
2012-08-07 07:43:04 +0430 +0430
NA

کس ننت مادرجنده حرومزاده مرتیکه زن داری میری یکی دیگه رو میکنی کیرم دهنت با این جملت هر ازگاهی بدم نمیاد که تجربه سکس با غیر ازهمسرمو تجربه کنم
خوشت میاد زنتم بره بده

0 ❤️