داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

زهره مادرزن کون طلا

1399/04/20

سلام دوستان من فرشاد هستم ۲۸ سالمه قدم ۱۸۳ و وزنم ۸۵ ورزشکار نیستم ولی یه مدتی تو یه تیم فوتبال نیمه حرفه ای بازی میکردم که از اون به بعد بدنم روفرم اومده . من دو سال پیش ازدواج کردم همسرم اسمش مهسا هست ۲۴ سالشه ، منو مهسا خیلی داغ و شهوتی هستیم و هر فرصتی برامون مهیا بشه سکس میکنیم حتی گاهی وقتا شده تو ماشین پدرش دستمو کردم لای کسش اونم بی سر صدا لذت میبرد ، راستش من نمیدونستم مادر زنم از این کارهای منو دخترش خبر داره تا اینکه اون خودش با رفتارش داشت یه چیزایی بهم حالی میکرد . از مادر زنم براتون بگم که یه زن ۴۲ ساله هست قده متوسطی داره کونش نسبتا بزرگ و قلمبه و خیلی تو چشمه لامصب اصلا هم از اون زنها نیست که از دامادش خجالت بکشه و حجاب رعایت کنه اسمش زهره هست که من مامان زهره صداش میکنم . خلاصه یه روزی که مهسا دانشگاه بود زهره خانم مارو دعوتمون کرده بود خونشون و ازم خواسته بود من زودتر برم کمکش و خرید کنیم منم رفتم و باهمدیگه رفتیم خرید و زهره بهم گفت بریم زیر زمین تا قابلمه بزرگه را بیاره منم باهاش رفتم زیر زمین زهره یه ساپورت سفید پوشیده بود و رنگ مشکی شورتش کامل پیدا بود و قشنگ میشد اندامشو تجسم کرد. تو زیر زمین کلی خرت و پرت ریخته بود یه میز بود که پشت میز یه سری طبقه زده بودن و قابلمه ها اونجا بود زهره خودشو چسبوند به میز و دستشو دراز کرد ولی دستش نمیرسید یه پاشو گذاشت رو میز یعنی زانوشو گذاشت رو میز اینطوری اون کون خوشگلش بزرگتر به چشم میومد شلوارشم که کش اومده بود رنگ شورتش دیگه واضح دیده میشد ولی بازم دستش نرسید بهم گفت فرشاد نمیخاهی کمک کنی ؟ پس برای چی صدات کردم منم رفتم پشت سرش خیلی خیلی بهش نزدیک شدم و دستمو دراز کردم ولی دستم نرسید گفتم دستم نمیرسه گفت خوب خودتو بکش جلوتر منم چسبوندم بهش کیرم قشنگ افتاد لای چاک کونش ولی الکی میگفتم دستم نمیرسه زهره هم هی میگفت بیا جلوتر بیا جلوتر منم کیرم هی به کونش فشار میدادم یه جوری که شبیه به تلمبه زدن شده بود هی میزدم لای کونش اونم میگفت پس چرا نمیتونی برشداری؟ دستمو گذاشتم رو کس زهره و از زیر داشتم کسشو براش میمالیدم خیلی حشری شده بودم اونم که چراغ سبز را بهم نشون داده بود وقتی کسشو براش مالیدم یه ناله خفیفی کرد و گفت اااهههه اررررهههه بیا جلوتر برشدار منم همونطوری که کس داغش و حس میکردم و محکم فشارش میدادم گفتم اینجوری خوبه؟ اونم ناله میزد و میگفت اره اره و کونشو حسابی قمبل کرده بود برام دیدم دیگه نمیشه صبر کرد دستمو کردم تو ساپورتش و کون نرمشو و چاک کونشو یه دستمالی کردم و سریع دستمو بردم و کسشو که خیس اب بود گرفتم تو دستم اونم یه ناله ای زد گفت اخخخخخ فرشاد داری چکار میکنی؟ گفتم هیچی زهره جون کاری نمیکنم تو راحت باش اونم دیگه قشنگ رو میز ولو شده بود و داشت لذت میبرد منم با دو انگشتم داشتم چاک کسشو که خیس اب بود میمالیدم و انگشتمو میکردم تو کسش زهره دیگه صداش کاملا بلند شده بود هی اه و اوه و وای و اخ میکرد شلوار و شورتشو با هم تا زانوش کشیدم پایین و شلوار و شورت خودم هم درش اوردم و کیرمو که داشت میترکید گذاشتم تو کسش و اونم یه اخخخخخخ بلندی گفت و گفتم جوووووووووونننننن و شروع کردم گائیدن کسش وای که چقدر اب داشت و گرم و نرم بود انگار تاحالا کس نداده بود لامصب تنگیش هم عالی بود کون سفیدشم که داشت دیونم میکرد مثل اسب داشتم تو کسش تلمبه میزدم زهره هی با دستش میخواست منو عقب نگه داره و اخ و اوخ میکرد ولی بعد از چند دقیقه دیگه اخ جون اخ جون گفتانش شروع شد و هی میگفت وای فرشاد جون داری چکارم میکنی؟ منم همونطور که محکم تو کسش میزدم و دوتا لپهای کون خوشگلش و چنگ میزدم با حرص میگفتم دارم میکنمت دارم میکنمت دارم کستو جر میدم جنده تو جنده ی منی دارم کست میزارم اونم اخخخخخ و اووووخخخخ وای کسسسسسمممم وایییی کسسسمممم سر داده بود شاید کس کردن لذتش تفاوتی با هم نداشته باشه ولی اینکه ادم کس یه زن متفاوت را میکنه خیلی لذت بخشه انگشتمو با اب دهنم خیس کردم و چاک کون زهره هم کمی باز بود تف انداختم رو سوراخش انگشتمو فرو کردم تو کونش زهره هم یه جیغ کوچولویی زد گفت وای فرشاد نه نه نه منم دیگه انگشتمو تا بیخ کرده بودم تو کونش و فشار میدادم و تو کسش تلمبه میزدم بعد از دو سه دقیقه داشت حال میکرد کیرمو دراوردم گذاشتم رو سوراخ کونش برگشت التماسم کرد از کون نکنمش ولی داشتم برای گائیدن کونش هلاک میشدم کله کیرمو رو سوراخش فشار میدادم زهره هم صورتشو برگردونده بود و تو چشام ملتمسانه با چشمای پر از اشک نگاه میکرد گفت توروخدا فرشاد الان نه دیدم اگر بکنم تو کونش از دستم میپره کیرمو گذاشتم تو کسش و وحشیانه داشتم میگائیدمش و اونم اخ جون اخ جون میکرد بعد دیگه ابم داشت میومد که گفتم زهره جون ابم داره میییاااادددد اونم گفت بریز تو کسم بریز تو کسم منم خودمو تو کسش خالی کردم وای که بینهایت لذت داشت گائیدن کس خوشگل و مامانی زهره، همینطوری افتاده بودم رو کون و کمر زهره و کیرم تو کسش اب میریخت و زهره هم زیرم نفس نفس میزد و جون جون میکرد و کسشو سعی میکرد هی تنگش کنه و به کیرم فشار میداد دم گوشش گفتم دیونم کردی با این کس و کونت هلاک کونتم لامصب اگر میزاشتی از کون میکردمت زهره اروم گفت لامصب کیرت چقدر کلفته کسم جر خورد کونم که دیگه پاره میشد دم گوشش خندیدم گفتم دخترتو از کون گائیدم تورو هم میخام از کون بکنمت زهره جونم، زهره گفت بزار بعدا توروخدا گفتم باشه قربونت بشم ولی چه حالی داد کست ازش پرسیدم توهم لذت بردی؟ اونم گفت اخ دیونم کردی با کیرت بازم میخام ، گفتم فدات بشم چشم بازم میکنمت کیرمو دراوردم اونم برگشت تا کیرمو دید گفت وووییییی فرشاد این خیلی کلفت و بزرگه لامصب اینو میخاستی بکنی تو این کون تنگم ؟ گفتم باور کن ترسی نداره مهسا همچین بهم کون میده بیشتر از کس دادن داره حال میکنه زهره گفت نه من خر نمیشم نمیتونم اینو تو کونم تصور کنم خیلی گنده است کسمم جر دادی کیرمو دادم دستش کیرم از اب منی و اب کس خودش هنوز کمی خیس بود کیرمو برام میمالید گفت وای اخ جون چطوری با این لامصب کسمو گائیدی دیونه !! منم کس خوشگلشو براش میمالیدم خم شدم کس تپلشو براش بوسیدم و یکمی هم لاشو لیسیدم اونم دوباره حشرش زده بود بالا دیگه رو میز از روبرو کردم تو کسش و تو چشماش نگاه میکردم و کسشو براش میگائیدم سینه هاش از سوتینش دراوردم و نوکشونو مک میزدم حسابی بهش حال دادم یک ربع بیست دقیقه ای دوباره کردمش و ابمو دوباره تو کسش ریختم خوابیدم روش و ازش لب میگرفتم لامصب زهره هم مثل دخترش داغ و حشری بود که بدستش اورده بودم بهش گفتم حامله نشی زهره جون؟ گفت نه نترس لوله هامو بستم گفتم جون فدات بشم دیگه با خیال راحت کستو ابیاری میکنم برات . اون روز اول همون دوبار کسشو حال دادم و تو مهمونی همش لبخندهای معنی داری بهم میزد انگار هنوزم سیر نشده بود هفته بعد یه ژل لوبریکانت خریدم و رفتم پیشش تنها بود اخه به جز مهسا یه دختر و یه پسر دیگه هم داره که کوچیکتر از مهسا هستند دیگه تو تخت خوابش حسابی کس و کونشو اول براش لیسیدم و ارضاش کردم بعد یک بار ابمو تو کسش ریختم و یه استراحتی با هم کردیم دور دوم سکس مدل سجده ای نشوندمش و اول کونشو حسابی لیسیدم که حال کنه بعد از ژل مالیدم به سوراخش گفت این چی بود سوراخم یخ کرد گفتم هیچی نیست نترس عزیزم یکمی از کس گائیدمش همش میگفت جان وای بکن بکن بکن کسمو اخ جون فدای کیرت بشم کاش هرشب منو میکردی خیلی تو حس لذت بود و کیف میکرد منم انگشتمو کردم تو کونش انگار سوراخش بی حس شده بود دیدم موقعش شده کونشو براش بگام کیرمو دراوردم کردم تو کونش اولش خیلی دردش گرفت و میخاست از زیرم در بره و داد میزد درش بیار درش بیار اخ کونم دارم میمیرم ولی محکم گرفته بودمش و کیرمو تا ته تو کونش کرده بودم همینطوری چند دقیقه ای تقلا کرد دید فایده نداره نمیتونه در بره التماس میکرد کیرمو دربیارم گفتم زهره جون تحمل کن الان اروم میشه حال میکنی اونم میگفت وای نه توروخدا درش بیار دلم درد گرفت کونم داره پاره میشه کونش لامصب خیلی تنگه بلاخره بعد از اینکه دیگه خسته شد بی حرکت موند منم کیرمو تکون نمیدادم تا اینکه دیگه اروم اروم شروع کردم تلمبه زدن تو کونش و همزمان از زیر هم چاک کسشو براش میمالیدم که کیف کنه بلاخره ناله هاشو دراوردم و هی جون جون میکرد منم تو کون نازش تلمبه میزدم ابمو هم ریختم تو کونش و افتادم رو کمرش اونم دمر خوابید کیرم تا بیخ تو کونش رفته بود هی میگفت فرشاد کونمو گائییییدددددیییی ااااخخخخخخ ووووااااییِ توروخدا درش بیار دیگه جرم دادی منم از روش بلند شدم کیرمو کشیدم بیرون وای که چه کونی ازش گائیدم کیف کردم ، اونم دیگه حسابی باز شده بود . بعد از اون هر وقت باهم سکس میکردیم از کس و کون میکردمش خیلی لذت میبریم از هم.

نوشته: فرشاد


👍 16
👎 28
76943 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

897719
2020-07-10 21:03:06 +0430 +0430

کیرررم تو اون بدن رو فرمت مردک کسکشش زادگان

7 ❤️

897720
2020-07-10 21:03:31 +0430 +0430

عجب! بچه ها من حوصله ندارم خودتون زحمت فحشو بکشید

5 ❤️

897723
2020-07-10 21:06:07 +0430 +0430

تا مامان زهره خوندم و بالا اوردم
آخه بچه ننه!لوس عوضی!کسی مادرزنشُ مامان صدا می کنه کُس لیس!
معلومه تهش چی میشه
ریدم به سر و ته داستان بی سر و تهت


897725
2020-07-10 21:07:18 +0430 +0430

آقا فرشاد اولا اسمت به کونیا بهتر میاد بجا این کسشعرا از کون دادنات بگی با مزه تره.بعدش بخدا مادر زن مث ننه آدمه شماها چی فکرمیکنید.بعدشم زنی که راحت پا بده جنده تشریف داره.بفهم اینو


897729
2020-07-10 21:09:36 +0430 +0430

همون ماجرای حشر و ریده شدن به بشر

3 ❤️

897743
2020-07-10 21:17:47 +0430 +0430

کصشرنوشتی دیس

2 ❤️

897757
2020-07-10 21:32:05 +0430 +0430

امشب شب مادر زنه

3 ❤️

897765
2020-07-10 21:38:42 +0430 +0430

کصی رو که مثلااااا توش آبتو خالی کردی چجوری بوس کردی بعد زبونم انداختی لاش ؟! برو همون جقتو بزن پسره خوب

7 ❤️

897768
2020-07-10 21:44:10 +0430 +0430

عجب کسخولهایی
میکنن میکنن بعد تازه از نو شروع میکنن
کلا معلومه تو کار جقی کس ندیدی هنوز

4 ❤️

897792
2020-07-10 22:56:27 +0430 +0430

این دومین زیر زمین امشبه ها
نکنه خبریه؟؟

7 ❤️

897808
2020-07-11 02:13:47 +0430 +0430

پدر زنت وقتی داشت کونت میزاشت نوشتی داستان رو؟
اصلا کجا بودن؟ماموریت؟یا راننده بود؟
۱۷ سالگی رفته بود خونه بخت و صاف ۱۸ سالگی بچه اول رو آورده بود.
ما همه هندی هستیم

4 ❤️

897829
2020-07-11 04:59:50 +0430 +0430
NA

کونکشا از هر فرصتی استفاده میکنن خیلی زیر پوستی بگن دولشون بزرگه قسم میخورم از نایی هستی هنوزم دوسداری کون بدی

3 ❤️

897832
2020-07-11 05:06:13 +0430 +0430

کیرم از پهنا تو کون ننت خارکوسده . همش تکراری

2 ❤️

897844
2020-07-11 05:36:29 +0430 +0430

ای خدا چی بگم تو همه داستانایی که تابو هستند نوشتم نظرمو دوستانی که نثل من با تابو مخالفند و کمی غیرت درشان وجود داره نظر منو لایک کنند تا شاید این بی غیرتا خجالت بکشند و دست بر دارند از اعضا فامیل
#نه به تابو

3 ❤️

897860
2020-07-11 06:16:15 +0430 +0430

یادت رفت بگی پدرزنت تو عسلویه کار میکرد…

اگرزنی جنده هم باشه. دستشو پیش دامادش رو نمیکنه… اینو بفهمین

6 ❤️

897876
2020-07-11 07:28:22 +0430 +0430

از تفریحات من خوندن نظرات اینجاست ، خیلی روزمو بهتر میکنه ،ممنون از همه :)

5 ❤️

897904
2020-07-11 10:03:35 +0430 +0430

چرا همه مادر زن ها ۴۲ ساله هستن؟ (rolling)

6 ❤️

897914
2020-07-11 11:07:23 +0430 +0430

عه حالمونو بهم زدی ماد جنده اون کوس خیالی که آب نداشتتو توش خالی کردی لیسیدی؟ خدایا خودت ظهور کن
راستی این مادرزن نداشتت که شوهر کرده کی مهساشو پس انداخته ؟
از قدیم گفتن مادرو ببین دخترو بگیر مادرش که این باشه مهسا جونت یه شهرو بگا داده البته اینا توهماتته به نظر من کاسبتو عوض کن لامصب شما چی زدید که ما نزدیم

2 ❤️

897920
2020-07-11 11:26:53 +0430 +0430
NA

بله خيلي تخيلي هستي
ولي خوشم ميات مخيلت طوري هست كه داستان رو خوب سر هم كردي

2 ❤️

897930
2020-07-11 12:06:43 +0430 +0430

اولا این کصتانت سرشار از بیغرتی، بیناموسی، و خیانت بود.
دوما هیچ مادری به دخترش خیانت نمیکنه، مگه اینکه باهم ج…ده باشن.
سوما پدرشوهرت اون لحظه کجا کون میداد.
چهارما تو که زن داشتی که هم از کس هم از کون میکردیش دیگه چه مرگت بود.
آخرما داستانت بویی از حقیقت نبرده بود.

6 ❤️

897940
2020-07-11 12:52:00 +0430 +0430

بازم سکس محارم… متاسفم… البته این ک دروغ بود چون جنده هم به این راحتی نمیده… دیس لایک

2 ❤️

897941
2020-07-11 12:56:17 +0430 +0430

نمیدونم یه فوتبالیست میشه گریس رونالدو کل دنیا عاشقش میشن یکی هم تو یه مجلوق ک دوس داری کل فک و فامیلتو بکنی زشته بخدا

3 ❤️

897991
2020-07-11 19:00:43 +0430 +0430

قانون اول:اگه دیدید چیزی رو کش داد تخیلات یه پسر جقی هست به احتمال صد در صد.مادرزن ۴۲ دختر ۲۴ یعنی مادر زنه تو ۱۸ سالگی دخترش رو زاییده.درسته قدیم ۱۸ سالگی ازدواج میکردن ولی دیگه حداقل یه ۲۰ سالگی بچه میاوردن اصلا گیریم این درست این چه کصشعری بود که نمیدونم دستم از میز نمیرسید و فلان.در ضمن چند بار بگم بگید اینا الکین و تخیلات جقی بعضی دوستان جدی میگیرن.دیس

2 ❤️

898001
2020-07-11 19:47:20 +0430 +0430
NA

آخه حروم.زاده ماد.ر جنده ک.ص ننت ازین داستانا تخمی اپ میکنی اخه پیر سگ جنده کثیفو خر میکنه

2 ❤️

898006
2020-07-11 20:11:31 +0430 +0430

عاقلان دانند

1 ❤️

898172
2020-07-12 00:13:03 +0430 +0430

شما کستان نویسا اگه ننویسید هم از کوس هم از کون کردمش، آبتون نمیاد؟ قدها همه 180 به بالا
کیر، گرز رستم
کمرم سفت، دیس 24 تو ماتحت آدم دروغگو

1 ❤️

898173
2020-07-12 00:42:35 +0430 +0430

چجوری کسش که پر منی بود لیسیدی؟

1 ❤️

898174
2020-07-12 00:58:34 +0430 +0430

کصشعر

1 ❤️

898256
2020-07-12 09:10:21 +0430 +0430

احمق بی تربیت. …ادم وقتی مادرزنش رو میکنه هیچوقت نباید بگذاره شیطون تو جلدش بره و هر چی فحش بلده تو دهنش بزاره و به مادرزنش بگی جنده …تو جنده منی.!
این از گناهان کبیره ست.
نمیدونم چرا همتون شبیه همدیگه مینویسید
لاشخور نویسی تون انتها نداره

1 ❤️

898277
2020-07-12 10:33:40 +0430 +0430

چرنده

1 ❤️

898290
2020-07-12 11:20:57 +0430 +0430

اره دیدی تگ مادر زن داستان کم توشه گفتی چنتا بنویسی بریزی وسط

1 ❤️

898472
2020-07-13 03:11:45 +0430 +0430

ولا ما دوست دخترامونو بزور دست مالی میکنیم
یک‌جنده از کنار خیابون رو باس مخ بزنیم تا سوار شه
سوال:شماهاچطوری تا سیخ میکنین فرو میکنین توی کص و کون زنای اطرافتون؟
جواب:فانتزی میگیریم و جق میزنیم

1 ❤️

905746
2020-08-04 13:38:44 +0430 +0430

سلام دوستان و صاحبنظران
ظاهرا میگن اگه آدم کص مادر زنش بزاره زنش بر او حرام میشه
اگه آدم کون مادر زنش بزاره و تا ته هم کیرشو بکنه داخل آیا بازم زنش بر او حرام میشه
یعنی حرام شدن کص کردنه یه کون کردنه

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom