زیبا...

1399/11/26

~چه ساعتی رفتی خونه؟
*فک کنم ساعت ۱۰ شب بود. کارت زدم. دوربین هم داره شرکت…
~با چی رفتی؟
*دربست گرفتم از سرِ خیابون…
~ماشین چی بود؟
*پژو ۴۰۵…
~خوب؟
*خوب چی؟
~بگو چی¬ شد. تعریف کن.
*چند دفعه دیگه باید تعریف کنم؟
~هرچقدر که لازم باشه.
*سر کوچه پیاده شدم. وقتی رسیدم جلوی درِ حیاط، طبق عادت، بالا رو نگاه کردم. دیدم چراغِ طبقه چهارم روشن شد.با عجله رفتم بالا، کسی نبود…
~با آسانسور رفتی یا از پله¬ها ؟
*آسانسور…
~خوب ادامه بده…
*رفتم تو خونه…بحثمون شد و از خونه زدم بیرون…
~سَرِ چی دعواتون شد؟ درگیر هم شدی؟
*نه… چه درگیری؟ سَرِ اینکه دیر میرم خونه و این چیزا دیگه…من دستِ بزن ندارم اصلا…تا حالا هیچ کسی رو نزدم…
~من گفتم زدی؟ ادامه بده…
*اومدم بیرون رفتم پارک و یه خورده قدم زدم…بعد که برگشتم…
~همسایه¬ها میگن هیچ صدایی نشنیدن. کسی هم مهمون نداشته اون وقت شب. پس کی رو دیدی که چراغ رو روشن کرده باشه؟
*گفتم که رفتم بالا کسی رو ندیدم…
~فعلا برو تا دوباره حرف بزنیم.
*برم خونه؟
~ازت شکایت شده. سند و ضامن هم که نداری. فعلاً همین¬جا مهمون مایی. اگه سند نیاری فردا میری زندان.
*سند از کجا بیارم…؟
~می خوای من برات سند بذارم؟ تعارف نکن راحت باش!!

。。。。。。。。。。。。
تمام بدنش می¬لرزید. دیدن ساختمون دادگاه، چنان ترسی به دلش انداخته بود که توان راه رفتن رو ازش گرفته بود. همیشه فکر می -کرد سخت نیست. تو فیلما و داستان‌ها یه جور دیگه بود و تو واقعیت، خیلی ترسناک تر.
وقتی بازرسی بدنی شد، احساس کرد سربازی که به بدنش دست میزد هم فهمیده که داره می¬لرزه. نگاه باباش کرد که با لبخند و مطمئن پشت سرش بود و گاه و بی¬گاه دلداریش می¬داد. منتظر بود تا خبرنگار‌ها و بقیه بیان و شروع کنن به سوال کردن و عکس گرفتن. اما هیچ کسی حتی نگاهش هم نمی¬کرد. با خودش فکر کرد تو فیلما یه جور دیگه است. این بی¬تفاوتی محیط دور و برش، ترسش رو کمتر کرده بود اما…
وکیلش با اینکه تسخیری بود اما همیشه وقتی می¬دیدش؛ آروم می¬گرفت. آدم خوبی بود و خیلی براش وقت گذاشته بود. حتی ضامن شده بود که از زندان بیاد بیرون. فکر کرد هنوز آدم¬های خوب تو این دنیا هستن و نسل¬شون منقرض نشده.
-رضا بیا بشین تو این اتاق.
*مگه نباید تو دادگاه باشم?
-به وقتش قاضی صدات می زنه. حواست جمع باشه رضا، اونجا فقط قاضی نیست، مستشار هم هست. فقط هر چی گفتم رو بگو. اضافه کم نکن.
*چشم. اونا هم هستن?
-مگه میشه نباشن. دادگاهه پسر جان، همشون هستن. اما نگران نباش. تبرئه میشی. بیگناه هیچ وقت سرش بالای دار نمیره.
چند وقتی بود که هر شب بالای دار می¬رفت و با خالی شدن زیر پاش، از خواب می¬پرید. به “زیبا” هم خیلی فکر می¬کرد. شبی نبود که صورت و صداش رو تصور نکنه. نمی دونست دلش تنگ شده یا هنوز از دستش عصبانیه و فقط چون زنش بوده؛ بهش فکر می کنه.
آخرین تصویری که تو ذهن داشت چیزی نبود که دلش می¬خواست. لعنت به اون شب…
。。。。。。。。。。。。。。。。
*این کی بود رفت بیرون؟
+چی ؟؟؟
*خودت رو نزن به پخمه بازی. کی تو خونه بود؟
+چرا از خودش نپرسیدی آقایِ زرنگ!!. خجالت بکش از خودت… تو مریضی.
*خودم دیدم از پایین. چراغ طبقه چهارم روشن شد. کی بود “زیبا”؟
+خفه شو مرتیکه متوهم. صبح تا شب تنهام. منتظر میشم نصفه شب بیای که تهمت بزنی با کی خوابیدم؟
*به خدا می¬کشمت. میگی کی بود یا گردنت رو بشکونم! دارم جون می¬کَنم این زندگی کوفتی رو بچرخونم. اونوقت معلوم نیست تو این آشغال دونی چه خبره. خاک تو سر منه بی¬غیرت.
+رضا گم شو برو همونجا که بودی. تنهام بذار عوضی.
。。。。。。。。。。。。。。。。
-رضا؟ رضا حواست کجاست؟ پاشو بیا تو قاضی صدات می کنه.
وارد که شد دیگه به وضوح دستاش می¬لرزید. نشست…
-اینجا نه رضا، برو تو جایگاه وایستا!!
همه بودن. پدر و مادر “زیبا”، برادراش، خواهرش، بابای خودش، انقدر آدم اونجا بود که نفهمید چی شد و چی کار کرد. مثل طوطی هر چی وکیلش گفته بود داشت پس می¬داد. به خودش که اومد، دستش روی قرآن بود و داشت قسم می¬خورد. تازه نور فلاش عکاس‌ها رو دید که پشت هم روشن و خاموش می¬شد.
ذهنش از همه چی خالی شده بود و چند تا سکانس گنگ و مبهم تو ذهنش تکرار می¬شد.
“خدا ازت نگذره من ازت نمی¬گذرم”
“خودم انتقامش رو می¬گیرم”
“فکر نکن قصر در رفتی، هر جا باشی پیدات می¬کنم”
“ریدم به این قانون و دادگاه که قاتل، تبرئه میشه”

-رضا بلند شو دیگه تمومه.
*کی اعدامم می کنن؟
-چی میگی پسر؟ تبرئه شدی حواست کجاست؟ چند روزی برو سفر. از اینجا دور باش. اینا هم اروم میشن تا چند وقت دیگه.
از دادگاه که بیرون اومد، باباش دربست گرفت. یه ۴۰۵ نوک مدادی که ذهنش رو به همون شب وصل می کرد.
دیگه نمی خواست به اون شب برگرده. انگار اون شب همش خالی شده بود و دیگه نبود.
خونه که رسید با لباس رفت تو حموم.
آب دوش رو باز کرد و روی کف حموم نشست. صدای “زیبا” تو گوشش می پیچید. چشماش رو بست. لعنت به اون شب…
。。。。。。。。。。。。。。。。。
*از خونه خودم برم بیرون؟
+رضا تمومش کن.
*باشه “زیبا”، تمومش می¬کنم. اصلا خودم رو تموم می¬کنم.
+این چند وقت زیاد کار کردی، اعصابت داغون شده، بدهی و قسط و … برو یه دوش بگیر بیا شام بکشم برات.
“زیبا” جلو اومد و رضا رو تو بغلش گرفت. لباش رو بوسید. شروع کرد به خوردن لباش. وحشی شده بود. چنگ انداخت به لباس" زیبا “و دستش رو لای پای” زیبا" گذاشت. خیسی بیش از حدی که که زیر انگشتاش حس می¬کرد، باعث شد افکار مسموم دوباره به ذهنش برگرده. با خشونت باور نکردنی دستش رو فرو کرد. ناله های شهوتناک" زیبا"، جاش رو به اعتراض و پس زدن رضا داده بود…
+چی کار می¬کنی رضا؟ داری اذیتم می¬کنی. نکن دردم میاد.
*واسه کی این همه خیس کرده بودی خودتو؟‌ها اااا؟
+چی میگی؟ خوب معلومه برای تو، شوهرم. وای!!! رضا بس کن!
*زر نزن. وقتی جرت دادم می¬فهمی.
وقتی با بی¬رحمی آلتش رو تو “زیبا” فرو کرد، صدای درد و گریه اون هم نتونست آرومش کنه. ارضا نمی شد. چون شهوتی نداشت و فقط می¬خواست خودش رو با تحقیر و شکنجه “زیبا” آروم کنه و اون رو هم تنبیه.
آخرین تصویر ذهنش، چشم¬های خسته و نفس¬هایی بود که به زور از دهنش بیرون میومد.
لباسش رو پوشید و زد بیرون. سر کوچه که رسید دستش رو بلند کرد و به اولین ماشینی که رسید گفت : “دربست؟”
یه ۴۰۵ نوک مدادی بود که وایستاد…
。。。。。。。。。。。。。。。。
لباس¬هاش زیر دوش خیس شده بود و هنوزم کف حموم نشسته بود. به زندگیش فکر می¬کرد که از دست رفته بود. به “زیبا” که با چه عشقی باهاش ازدواج کرده بود. به بابای خودش که چقدر این چند ماهه به خاطر دادگاه و دادسرا، پیر¬تر شده بود. به دست¬هاش نگاه کرد. هنوز هم گرمی خون روی دست¬هاش بود. هنوزم فکر می کرد اون شب اون مرد کی بود که از طبقه چهارم ساختمون اومد پایین. برای اولین بار به ذهنش رسید شاید از سه تا واحد دیگه اون طبقه بیرون اومده بود. اما خیسی زیاد “زیبا”؟ خوب شاید دلش شوهرش رو می¬خواست. اما چشماش تو لحظه آخری که می¬خواست بزنه بیرون از خونه، هیچ عشقی توش نبود. چشماش که دروغ نمی¬گفت. اما چشماش…
خودش رو از حموم کشید بیرون و تلفن رو برداشت.
-الو ؟ چی شده رضا؟
*من کشتمش.
-رضا خوبی؟دادگاه تموم شده. یکم استراحت کن از این حال در میای.
*من کشتمش. یادته گفتم چشماش که دروغ نمی¬گفتن؟ یادته گفتم هیچ حسی نداشت؟ چون دیگه جون نداشت. با تیغ اصلاح ابروی روی میز آرایش رگش رو زدم.
-رضا تو حالت خوب نیست. دیگه بس کن.
*پژو ۴۰۵ نوک مدادی که اون شب دربست گرفتم. زیر صندلی راننده گذاشتم. هم تیغ ابرو رو هم لباسای خونی خودم رو تو کیسه. میشه بیای دنبالم. می خوام خودمو تحویل بدم…

نوشته: arashkarimi44


👍 45
👎 8
24301 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

791803
2021-02-14 01:15:46 +0330 +0330

اوه چه بی خبر آرش جان
لایک دوم
فکر میکردم همیشه عاشقانه مینویسی. سوپرایزم کردی!
و چه خوب نوشتی، دوسش داشتم .کلا این تم مورد علاقه منه .
عالی بود 🎈🎈🎈


791805
2021-02-14 01:16:34 +0330 +0330

عالی بود،لایک


791811
2021-02-14 01:24:32 +0330 +0330

عالی بودی واقعا لایک پنجم

6 ❤️

791818
2021-02-14 01:34:54 +0330 +0330

چی بگم؟ انقدر خوب بود که حرفی نمیمونه
دلمون گرفت):
لایک هفتم❤

8 ❤️

791820
2021-02-14 01:38:26 +0330 +0330

زیبا

5 ❤️

791837
2021-02-14 02:49:01 +0330 +0330

به به رفیق پر کار خودم
من تو رو با قلم عاشقانت میشناسم
بسی این داستانت پشم هایم را اپیلاسیون نمود
لایک دوازدهم نوش جان 😳 😍 🌹

7 ❤️

791841
2021-02-14 02:56:33 +0330 +0330

مرسی عالی بود ادامه بده

4 ❤️

791848
2021-02-14 04:02:42 +0330 +0330

داستان مزخرفی بود
ولی ازون مزخرف تر، افکار مسموم نقش اول داستان
یکی نبود بهش بگه آخه الاغ، گاومیش
زن اگه بخواد آدم بیاره تو خونه
نگهش نمیداره تا توی عن آقا از سرکار برگردی.

1 ❤️

791852
2021-02-14 04:52:50 +0330 +0330

يا نكش يا ساقى تو عوض كن يا حداقل سنتى و صنعتى رو قاطى نكن يا توهم نزن يا زدى حزيون نگو
خداوكيلى جواناى ما رو اعتياد و توهم نابود كرد

2 ❤️

791874
2021-02-14 09:47:58 +0330 +0330

بسیار زیبا و تاثیرگذار بود

بابای خدابیامرز ما میگف تا از یه قضیه مطمئن نشدی نه قضاوت کن نه تهمت بزن
مرسی که منو یاد حرفش انداختی

6 ❤️

791883
2021-02-14 11:38:03 +0330 +0330

BigDark
ممنون صدرا جان 🌹 🌹 ❤️

2 ❤️

791884
2021-02-14 11:38:48 +0330 +0330

sepideh58
خوشحالم که دوست داشتی…درس پس میدم… 🌹 🌹 ❤️

3 ❤️

791885
2021-02-14 11:39:25 +0330 +0330

Eldorado5555
مرسی از وقتی که گذاشتید… 🌹 🌹 ❤️

2 ❤️

791886
2021-02-14 11:39:54 +0330 +0330

Raha80
ممنونم از همراهی شما… 🌹 🌹 ❤️

1 ❤️

791887
2021-02-14 11:40:35 +0330 +0330

Im.so.sorry
شما قشنگ خوندی و ممنون از شما… 🌹 🌹 ❤️

2 ❤️

791888
2021-02-14 11:41:15 +0330 +0330

Reza_sd77
قربون دلِ شما که همیشه محبت داری… 🌹 🌹 ❤️

3 ❤️

791889
2021-02-14 11:41:48 +0330 +0330

arman22shiraz
مرسی از شما… 🌹 🌹 ❤️

2 ❤️

791891
2021-02-14 11:43:24 +0330 +0330

secretam__
خدا رو شکر که مفید بوده… 😁 😁 😁
عزیزی صدرا جان… 🌹 🌹 ❤️

2 ❤️

791892
2021-02-14 11:44:05 +0330 +0330

Ashkin3326
ممنون از لطف شما… 🌹 🌹 ❤️

2 ❤️

791893
2021-02-14 11:45:17 +0330 +0330

MFM_iran و Hamid397
نظر شما هم محترمه…
ممنون که وقت گذاشتید…و ببخشید که مورد پسندتون نبوده 🌹 🌹 ❤️

2 ❤️

791894
2021-02-14 11:46:33 +0330 +0330

Sasan shah
خدا بیامرزه پدر گرامی شما رو…لطف کردید… 🌹 🌹 ❤️

1 ❤️

791895
2021-02-14 11:47:27 +0330 +0330

زشت و زیبا
مرسی نوشین عزیز…
حتما و حتما درسته نظرت و روی چشمم جا داره… 🌹 🌹 ❤️

1 ❤️

791897
2021-02-14 11:55:48 +0330 +0330

آن نبا نه نه
باعث خوشحالی که وقت می ذاری و می خونی خشایار جان…
اگه قرار باشه نقد کنید و گوش نکنم که فایده نداره…خوبه که حس می کنی نقد شما و دیگر دوستان تاثیر گذار بوده…
اسم زیبا تو گیومه اومده چون ماهیت این اسم “صفت” هستش و بعضی جاها تو جمله ممکن بود قاطی بشه…دلیل دیگه هم محوریت این اسم بود…
مرسی از نقدت…
“چشم” 😁 😁 🌹 🌹 ❤️

4 ❤️

791900
2021-02-14 12:29:53 +0330 +0330

کص نگو

0 ❤️

791903
2021-02-14 13:02:05 +0330 +0330

Sinsinaaa
“چشم”…

3 ❤️

791905
2021-02-14 13:10:35 +0330 +0330

بی نقص👌

5 ❤️

791909
2021-02-14 14:08:54 +0330 +0330

negin111
ممنون از همراهی 🌹 🌹 ❤️

1 ❤️

791931
2021-02-14 18:41:12 +0330 +0330

شاش خور زنام
هر زنی دوست داشت بشاشه تو حلقم
بهش کلی پولم میدم
شاش کل زنای سرزمینم تو حلقم

0 ❤️

791951
2021-02-14 23:15:02 +0330 +0330

یک داستان کوتاه زیبا

4 ❤️

791952
2021-02-14 23:17:19 +0330 +0330

آقا آرش

واقعا دمتون گرم…خیلی عالی بود…لطفا بازهم بنویسید…لایک تقدیم قلم تواناتون.

4 ❤️

792042
2021-02-15 15:43:43 +0330 +0330

Arash.Ria
ممنون از نظرتون… 🌹 🌹 ❤️

1 ❤️

792043
2021-02-15 15:44:29 +0330 +0330

Marshaall_Boss
ارادت دارم دوست عزیز…ممنونم از لطف شما… 🌹 🌹 ❤️

2 ❤️

792045
2021-02-15 16:19:14 +0330 +0330

نکات اصلی رو دوستان، گوشزد کردن، من هم در خصوصی‌ت، نظراتم رو گفتم.
فقط آرزو می‌کنم زود، تگت رو بگیری!
کامیاب باشی! 🌹

3 ❤️

792047
2021-02-15 16:36:11 +0330 +0330

لایک .
خیلی روون نوشته بود .

2 ❤️

792048
2021-02-15 16:39:40 +0330 +0330

لاکغلطگیر
ممنون نوید جان…همیشه از سواد و دانش شما استفاده می کنم…
تگ ؟ تگ می خوام چی کار… 🌹 🌹 ❤️

2 ❤️

792049
2021-02-15 16:40:07 +0330 +0330

petros2012
ممنون از لطف شما… 🌹 🌹 ❤️

2 ❤️

792108
2021-02-16 01:31:50 +0330 +0330

😍😍😍😍😍عالی عالی عالی

1 ❤️

792152
2021-02-16 05:43:50 +0330 +0330

Marina 003
ممنون از وقتی گذاشتید و لطف شما…🌹🌹💖

1 ❤️

792154
2021-02-16 07:10:28 +0330 +0330

خوب بود خوشمان امد👌🏾🌺

2 ❤️

792250
2021-02-16 20:27:07 +0330 +0330

خب، داستان کاملا دارای مشخصه‌های نوشته‌های نویسنده عزیز هست…
روایت ماجرا در زمان حال و فلش‌بکهایی جهت باز کردن گرههای داستان…
روایت از لحظه‌ بازجویی شروع شد، صحنه‌سازی اتاق بازجویی و رفتار بازجو ملموس بود…
نپرداختن به شخصیتهای فرعی و معرفی اونها در حد لازم هم، یکی دیگه از نشونه‌های مکرر در سایر نوشته‌های آرش هست که در سبک روایت به چشم میخوره…
کشمکشهای روحی و درگیریهای ذهنیه شخصیت متهم به قتل، عنصر اصلی داستان که به نوعی راوی ماجرا هم هست، خواننده رو با خودش همراه و کنجکاو نگه میداره که این هم از نقاط قوت داستان حاضر محسوب میشه…

تنها ضعف داستان در بازسازی صحنه‌ی وقوع جرم هست که گنگ بوده و من به عنوان خواننده نتونستم در ذهنم باسازی کنم، به‌طور مثال روشن شدن چراغ چرا باید شک برانگیز باشه و یا آیا واقعا شخصیت قاتل به معشوقه همسرش روبه رو شده یا از کنار هم گذشتن یا نه؟ زیاد مشخص نبود…

و در انتها، تعلیق ناگهانی اعتراف شوهر به انجام قتل، قشنگ از کار در اومده ولی نیاز به کمی پرداخت داره…

مثل همیشه عاای آرش خان

3 ❤️

792425
2021-02-17 15:45:10 +0330 +0330

Mastewine
خوشحالم دوست داشتید… 🌹 🌹 ❤️

0 ❤️

792426
2021-02-17 15:46:14 +0330 +0330

Lor-Boy
ممنون فرشاد جان…نظرت برام مهمه و حتما دقت می کنم… 🌹 🌹 ❤️

0 ❤️

792480
2021-02-17 23:43:30 +0330 +0330

اصلا اسم نویسنده رو که دیدم کرک و پرم ریخت!!! 😂😍
داستانتون که طبق معمول عالی
حسی که باید رو به بهترین شکل به خواننده رسوندید.
بهترین نقطه ی قوتش پایان بازش بود. اینکه آخر “زیبا” خائن بود یا نبود؛ اینکه شک شوهرش الکی بود یا نبود…
هر چند به شخصه دوست دارم باور کنم که خیانتی در کار نبوده؛ قبول یه قتل بر حسب گمان اشتباه رضا برام خیلی شیرین تر از خیانت کار بودن "زیبا"ست.

  • شما که اینقدر قشنگ و دلنشین مینویسید، اگه یکم روی ویرایش نوشته و علائم نگارشی داستان کار کنید، دیگه هیچ جای حرفی نمی‌ذارید. مثلا به جای مثبت و منفی و ستاره گذاشتن از علامت های گیومه استفاده کنید. وقتی گیومه جایی بسته میشه و خط بعد مجدد باز میشه، خواننده می‌فهمه که گوینده عوض شده. مگر اینکه قبلش از عبارتی مثل «بعد از کمی مکث ادامه داد» استفاده بشه که مشخص کنه گوینده همون نفر قبلیه. و نیم فاصله هایی که به صورت یه L برعکس توی کلماتتون استفاده میکنید، ظاهر نوشته ی به این قشنگی رو کمی خدشه دار میکنه.
  • ببخشید اگه پر حرفی کردم. 🌹 شما استاد بزرگوار مایید و این اشکالات خیلی کوچیک هیچی از ارزش قلمتون پیش ما کم نمی‌کنه. همچنان بنویسید تا ما با عشق بخونیم… 🌹🍃❤
1 ❤️

792938
2021-02-20 20:15:21 +0330 +0330

با عرض پوزش، چِرت بود. حالم بد شد. آدم میاد داستان سکسی میخونه که کیرش راست شِه، کیرمان خوابید

1 ❤️

793157
2021-02-21 20:45:51 +0330 +0330

داشت جالب میشد،اما زود تمومش کردی

1 ❤️

793304
2021-02-22 14:45:06 +0330 +0330

الان من دقیقا نفهمیدم چیشد😐

1 ❤️

794291
2021-02-28 16:20:38 +0330 +0330

قشنگ بود مرسی

1 ❤️Top Bottom