سارا

  من اسمم ساراست، 24 سالمه، خیلی خوشکلم قدم 150 وزنم 55 سینه هام 70 اهل تهرانم، پاییز 95 واسه دانشگاه یه ترم قزوین پیش خالم اینا بودم، شوهرخالمو پسرخاله هام که یکی 22 و یکی 16 سالشه، کیر اولی 20 و کیر دومی 18 سانت بود.قبل رفتن خونه خالم اینا با هیچکی رابطه نداشتم، تا اینکه پسر خاله هام منو از راه به در کردن، هر کدوم بیش از ده بار منو از کون کردن، هیچکدوم هم نمیدونستن که به دادششم میدم، اون اوایل خوشم نمیومد بعدش کم کم بعد از چندین بار خوشم اومده بود ، دختر خرابی نیستم، حتی اون اوایل سوراخ کونم مو داشت که بعدش همیشه با تیغ اصلاح میکردم ولی انصافا کونم خیلی خوشکل و نازه، بعد از چندین بار گاییده شدن توسط پسرخاله هام تو دانشگاه هم با یکی دوست شده بودم که سه بار رفتم خونش بهش از کون دادم، کیرش 21 می اومد تو همین مدت تو محله خالم اینا هم با یکی دوست شده بودم، هفت بار منو برد خونش منو از کون گایید که البته میخواست از کس بکنه نزاشتم کیرش 23 بود و خیلی کلفت هر بار منو جر داد کلی اشک میرختم. تا اینکه بعد یه مدت احساس کردم شوهر خالم بهم نظر داره، یه روز تو آشپزخونه بودم داشتم با موبایل با دوست پسر دانشگام صحبت میکردم، که دستم رو میز بود که به کمرم قوس داده بودم در حالت خم شدن بودم، که شوهر خالم داشت رد میشد یه انگشتی وسط کونم کشید، راستش خیلی حال کرده بودم، حرفی نزدم، تا اینکه یه شب ساعت 2 همه خواب بودن اومد اطاقم بدجور منو از کون گایید، یه بدی که شوهر خالم داره موقع عقب جلو کردن بدجور ضربه میزنه به کون آدم که یک شالاپ شلوپی راه می افته که نپرس، که منم بدجور درد می کشیدم اینم بگم کیرش 25 سانت بود و کلفت نمیدونم چطوری خالم کیرشو تحمل میکرد، سه شب دیگه هم منو به همین شکل گایید، دیگه از خودم بدم اومده بود، تو همین سه شب دو بار هم به پسر خاله هام داده بودم. تا اینکه یه شب موقع گاییدن کونم که بدجور تند تند میکردو لبامو میخورد، خالم مارو گرفت کلی دادو بیداد، شوهر خالم رفت کنار و خالم اومد سمتم که من از ترس به حالت دمر خودم به پهلو جمع کرده بودم، اومد شروع کرد به زدن کونم، گفت جنده اگه به مامانت نگفتم پسر خاله هام سر رسیدند، گفتند چی شده خالم بهشون گفت دیگه میخواستی چی بشه، منم لخت داشتم گریه میکردم، هرکدوم از پسرخاله هام با این فکر که عشقشون بهشون خیانت کرده، بهم نگاه میکردند، همه رفتند منو تو اطاق تنها گذاشتند، بعدش پسرخالم که 22 سالشه زنگ زد، بهم کلی بهم بدو بیراه گفت، گفت میخواستم باهات ازدواج کنم، کلی بهم فحش داد، خیلی اعصبانی شدم فقط شورتمو پوشیدم با چشمای گریونم برم اطاقش بزنمش، که همینطورکه رفتم اطاقش دم در یه سیلی محکم بهم زد، شروع کردم به گریه کردن منو کشید درو بست، شروع کردن به سیلی زدن به سینه هام، بعدش منو همونطور سرپا برگدوند کیرشو تا ته کرد تو شدید منو کرد منم که سه شب پشت سر هم به بابای کیر کلفتش داده بودم، خیلی درد داشتم، کیرشو در آورد منو برگردون آبشو کرد دهنم گفت بخورم تا حالا هیچکی باهام اینکارو نکرده بود، بعد شرتمو برداشتم با گریه لخت رفتم اطاقم، دیگه هیچی برام مهم نبود که کسی منو ببینه چون میدونستم دیگه آبروم رفته، بیست دقیقه بعد کوچیکه اومد اونم بهم بد بیراه گفت، گفتم برو بیرون من لختم، گفت فیلم بازی نکن جنده عوضی، گفتم بابات بهم تجاوز کرد، من تقصیری نداشتم، گفت این حرفا حالیم نیست اگه میخوای برم باید بهم بدی، منم مثل جنده ها سرمو گذاشتم زمین کونم دادم بالا با دو تا دست نگه داشتم، گفتم بیا بکن، خیلی خسته بودم دوست داشتم بخوابم الکی گفتم شما ها همه مثل همین، عشق سرتون نمیشه، گفتم با زدن این حرف شاید بره. اونم اومد نیم ساعت تلمبه زد ولی عوضی دید سرم پایینه در حین کردن انگشت پاشو کرده بود دهنم حالم بهم خورده بود، مثل همیشه ابشو کرد تو کونم، بعدش رفت منم لخت رفتم تختم، حدودا ساعت شش و نیم بلند شدم، یه سوتین و یه دامن تنم کردم رفتم دستشویی که شوهر خالم اونجا منتظرم بود، جا خوردم دیدمش میخواست کار نیمه تمامشو تموم کنه، گفتم شوهر خاله تورو خدا من دیگه نیمتونم درد دارم، دیگه نمیدونست پسراش منو کردن، گفت ساراجون بهت عادت کردم این چند شب نمیتونم بدون دوریت بمونم، بعدش یه لب گرفت سوتینمو زد پایین سینه هامو خورد منو برگردوند دامنمو زد بالا کس و کونمو خورد، گفت چرا کونت اینقدر بوی آب کیر میده، گفتم شاید مال تو باشه شوهر خاله، بیشتر کسمو خورد کیرشو با بیرحمی بازم کرد تو با اینکه این همه داده بودم خیلی درد کشیدم، بیست دقیقه تلمبه زد آبشو رو زبونمو سینه هام خالی کرد، بعد اون شب، با پسر خاله هام قعر کردم ، به خالمم قول دادم که میرم خوابگاه، اونم چیزی به خانوادم نگه، هرجوری بود راضیش کردم، با اینکه خالم به کسی چیزی نگفت ولی پسر خاله هامو آبرومو تو فامیل بردند که هرچند من انکار کردم ولی خیلی ها حرفاشونو باور کردند، و این موضوع خیلی عذابم میده. بعد با خونوادم صحبت کردم رفتنم خوابگاه. اما 9 بار دیگه رفتم خونه دوست پسر دانشگاهیم از کون دادم، بعد انتقالی گرفتم اومدم تهران همینجا الان با یکی دوست شدم واقعا عاشق همیم، چیزی از گذشتم بهش نگفتم، ولی دلم براش میسوزه چون بهم گفته تا حالا کسی رو نکرده، فقط با یکی دوست بوده که بهش خیانت کرده، خیلی عذاب وجدان دارم که از جندگی های ترم قبلم چیزی نمیدونه. و در حد بوس و بغل با همیم، عشق قبلیمو که همون دوست پسر دانشگاهیم بود رو فراموش کردم چون بعدا فهمیدم با چند نفر دیگه بوده، و الان فقط عاشق عشق جدیدم هستم، و فقط از این میترسم یه روز عشق جدیدمو از دست بدم، و اون بهم شک کنه.


  نوشته: سارا

 • 5

 • 16
 • نظرات:
  •   رقصنده-با-گرگ
  • 2 سال،5 ماه
   • 1

  • اصل بد نیکو نگردد


   زآنکه بنیادش بد است


  •   Fucktor666
  • 2 سال،5 ماه
   • 1

  • تو که خراب نیستی تو که جنده نیستی من جندم من خرابم (rolling) (rolling)
   الکسیس هم پرده داده (rolling) باش ما هم باور کردیم


  •   رشیدخان
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • ببینم تو که به این همه آدم دادی عمو جانی تستت نکرده؟


  •   Arman.031
  • 2 سال،5 ماه
   • 1

  • دیرت نشه میخای بدی


  •   koostala70
  • 2 سال،5 ماه
   • 2

  • واقعا الان از نظر خودت دختر نجیبی هستی والا فقط به من کون ندادی یه چیز دیگه چرا هرچی جلو تر میرفت داستانت کیر شخصیتات بزرگ تر میشد خیلی چرت و دروغ بود ننویس دیگه دیسلایک


  •   xxxmahanxxx
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • جمعا بیش اژ صدبار کردنت
   همینجور دوست پسر عوض میکنی
   به پسر خالت میگی بیا بکن

   و...
   حالا میگی دختر خرابی نیستی!!!!
   اررره تو بی حساب بهشتی هستی


  •   fjdonya
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم دادم


   اه اه اه بسه دیگه


  •   Sinaii2
  • 2 سال،5 ماه
   • 2

  • خط کش داشتی اندازه میگرفتی؟


  •   sos_sher
  • 2 سال،5 ماه
   • 3

  • بعد فهش میدیم سایت بلاکمون میکنه .عزیز من تو الان فقط به چنار سر کوچه و محسن حاجیلو لای شمشادا ندادی واقعا من همیشه کامنتم بود این تو کیونت اون تو کیونت.ولی این دفعه موندم چی بگم خودت همه رو امتحانیدی.فقط میمونه برچسب محافظ تلوزیون 53 اینچ که انشاله اونم تو کیونت


  •   Nooooh
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • اخه جنده خانوم چي راجع به
   اونا كه داستانو ميخونن فك كردي؟؟؟؟
   اين كسشرارو نوشتي.
   ميانگين اندازه كير تو ايران ١٤-١٦
   حالا استثنا داره اما اونا ك درت گذاشتن
   همه بالاي ٢٠ بودن
   كسشر محض...


  •   hhhhm@
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • مجبوری دورغ بگی


  •   @fidel
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • گذاشتی مورچه هابخورن نفله خانوم؟


  •   سامان.اصف
  • 2 سال،5 ماه
   • 1

  • خواهرم فک کنم شما خطکش و صلوات شمار همیشه همراهتون هست خطکش برا اندازه گیری طول کیر و صلوات شمار برای نگه داشتن آمار کون دادن ها کلا فک کنم رشتش ریاضی فیزیکه


  •   Aber111
  • 2 سال،5 ماه
   • 5

  • یه دقیقه کون نده ببینم چی داری میگی...


  •   maysam74
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • اینکه اندازه کیر افراد به صورت تصاعدی رشد میکرد به کنار
   اینکه اون همه کون دادی ولی پردتو نزدن هم به کنار
   مووندم تو یه ترم چه طوری این همه کون دادی؟
   فکر کنم کارشناسی میگرفتی یه قزوین ازت راضی میشد


  •   mehdi.kir
  • 2 سال،5 ماه
   • 2

  • چرا همه کیرشون بالای بیست سانت بود. مگه اینجا افریقاس


  •   Wanted.soldier
  • 2 سال،5 ماه
   • 1

  • نظر شما چیه؟نگران نباش الکسیس هم جنده نیست عشقی میده به اینو اون برا تفریحه
   بعد یه سئوال کیراشون سایز بندی بود ۲۰سانت.۲۱سانت و...


  •   مهرسانام
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • من هنو نفمیدم سایز شومبوله دوس پسرم چنده بعد جنابعالی سایز دقیق همرو میدونی خوبه که قاطی نمیکنی (hypnotized)
   در ضمن وقتی اب شونو می ریزن تو کونت باث کونتو بشوری گلم نظافتو رعایت کن :)


  •   نابخشودنی++
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • کیر 25 سانتی یا امام زاده قلی (hypnotized)
   فقط به خواجه حافظ شیرازی ندادی


  •   amir4364
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • یه دقیقه نده ببینیم چی میگی خب


  •   Miss_secret
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • جدی داستان بود این الان یا داری مسسسسسسخره بازی در میاری:|||
   معلومه که اصلا دحتر بدی نیستی


  •   Miss_secret
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • دیسلایک یادم رفته بود...دوباره برگشتم


  •   sgh99
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • کیر‌‌ یه متریم تو کونت با این اندازهات..اعصبانی*نشو از این بعد.


  •   Broken.ship
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • حالا همه کسشعرا به کنار، من موندم چجوری این داستان رو توی اروتیک دسته بندی کردن!!!


  •   Blake01
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • از 18 سانت شروع شد بعد 20 بعد 21 بعد 23 بعد 25 (biggrin) خوب تصاعد میزنی بنظرم برو نتورک مارکتینگ کار کن (rolling)


  •   king sky shahin
  • 2 سال،5 ماه
   • 1

  • (biggrin)
   اون کونه یا خط کش .... وقت داشتی بیا ماله منو اندازه بگیر


  •   Jester1b
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • یه ذره کمتر بده ببینم چی میگی????????


  •   amincanby
  • 2 سال،5 ماه
   • 1

  • چه همه دروغ


  •   Elenajoon
  • 1 سال،9 ماه
   • 0

  • تو که همش در حال دادن بودی باید یه قرارداد با مردای خونه خالت مینوشتی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو