سفر با خانم مطلقه

1394/02/08

داستانی که میخوام واستون تعریف کنم برمیگرده به دوماه پیش که برنامه بیتاک رونصب کردم من سعید۳۰سالمه قدم۱۸۶وهیکلی نسبتاخوب دارم اون موقع وقتی که داشتم تو بیتاک میچرخیدم یکیو اد کردم که زده بود کاشت ناخن ساحل خلاصه سرتونو درد نیارم اون خانم اسمش طیبه بود قدش حدود۱۷۰هیکل بسیارعالی وسکسی داشت ازشوهرشم جداشده بوداولین قراری که باهم گذاشتیم رفتیم جاده چالوس وتو همون جلسه خیلی باهم صمیمی شدیم بعد یکی دوقراری که باهم گذاشتیم من بهش پیشنهادیه سفرو دادم وقرار شد شب بهم خبربده که شب بهم اس دادقراره فردا بره مشهد واسه انجام یه سری کارهای بیمش نمیتونه باهام بیادسفرمن ازش پرسیدم که تنها میخوادبره گفت آره خلاصه منم گفتم که اگه اشکالی نداره منم باهاش بیام اونم موافقت کرد

خلاصه صبش راه افتادم رفتم فردیس کرج دنبالش خلاصه ماراه افتادیم ازش پرسیدم تاکی وقت داره که بره و برگرده گفت وقتش دست خودشه منم از خدا خواسته بهش گفتم پس ازجاده شمال بریم یه شب بمونیم اونم موافقت کرد من که توجاده همش محو اون سینه های برجسته و استیل نازش بودم به شبی فکرمیکردم که قراره توشمال کنارش بخابم توراه بعدکلی لب بازی وشوخی رسیدیم شمال ولی چون دیروقت بودجای خوبی گیرمون نیومد البته بایه پسری آشناشدیم که اسمش سام بودکه واسمون مشروبم جور کردیم وطبقه پایین خونشونم اجاره کردیم مارفتیم توخونه طیبه که میخواست لباساشوعوض کنه ازپشت چسبیدم بهش سرشوبرگردوندم وکلی لبای خوشمزشوخوردم وبادستام سینه های سفت وبرجستشومیمالوندم وکیرم به کونش چسبونده بودم کیرم داشت شورتموپاره میکرد طیبه هم بادستش کیرموگرفت وگفت سعیدچقدکیرت کلفته اینومیخوای بکنی توکس من ولی من کسم تنگه پاره میشم اولش بایداروم اروم بکنی تاجابازکنه ولی اولش بریم مشروب بخوریم همونطورکه توبغل هم بودم رفتیم تواتاق وشروع به خوردن مشروب کردیم که جفتمون بعدخوردن چندپیک مست مست بودیم که طیبه روکشیدم توبغلم شروع کردم به خورن لبش خیلی حس قشنگی بودبدن عین بلورش همش دراختیارمن بوددست کردم زیرشورتش و کسشومالیدم خدایاچه کس داغ و وتنگی داشت دیگه داشتم ازشق دردمیمردم شرتشوکشیدم پایین وشروع کردم به خوردن کسش اونم که ازحشرخیس خیس شده بودابش بسیارترشو خوشمزه بودواقعابسیارلذت بخش بودطیبه گفت سعیدبرگردبه اون سمت که شروع کردبه خوردن کیرم البته ناگفته نماندقبلش قرص ترامادول خورده بودم که ابم زودنیاد طیبه داشت بامهارت خاصی تخمامولیس میزدوبانوک زبونش سوراخ کیرمولیس میزدوبعدکامل میخوردطیبه گفت سعیدطاقت ندارم کیرکلفتتوبکن توکسم منم پاهاشودادم بالااولش اروم اروم کردم توکسش چون واقعاکسش تنگ بودبعداینکه یکم جابازکردکیرموکامل کردم کسش عین تنورداغ بودبعدازکلی تلمبه زدن برش گردوندم به حالت سگی ودرحالی که بادستم داشتم سینه های خوش فرمشوتودستم فشارمیدادم کردم توکسش چون کسش تنگ بودکیرم میخورددقیقابه مثلث جی که صدای آخ واوخ طیبه خونروبرداشته بود منم محکمترازقبل داشتم میکردمش که توهمون حالت ارضاشد وپاهاش سست شدوبه شکم خوابیدروزمین منم خوابیدم روش بعدچنددیقه کردن آبم داشت میومدکه کشیدم بیرون وآبم بافشارپاشیدم پشت کمرش بعدتمیزکردن پشتش و مقداری خوابیدن کنارهم دوتاییمون رفتیم حموم
ببخشیدکه وقتتون روگرفتم ولی لحظه به لحظه ی داستانم عین واقعیت بودهرکی بخواد میتونم شماره پسره سامو بدم تاجریان گرفتن خونه ومشروبو تاییدکنه نظریادتون نره مرسی

نوشته: سعید


👍 2
👎 6
216917 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

460453
2015-04-28 02:57:40 +0430 +0430

کوتاه بود
یکم داستانی تر بنویس

1 ❤️

460454
2015-04-28 02:59:27 +0430 +0430
NA

دروغ و چرت

1 ❤️

460456
2015-04-28 03:06:31 +0430 +0430
NA

باز یه کسخول مجلوق کسشر گفت

0 ❤️

460457
2015-04-28 04:26:46 +0430 +0430
NA

شمال رفتن و سکس کردن برا بعضی ها عقده نه اقده نه عغده… شده خخخخخخ

1 ❤️

460458
2015-04-28 04:35:48 +0430 +0430
NA

آب ترش؟؟؟؟ ترشیه مگه ؟؟؟؟ ننویس دیگ.

1 ❤️

460459
2015-04-28 04:46:27 +0430 +0430
NA

خیلی بی مزه بود،به داستان نمیخورد،از تقریبا وسطاش زدم کنارو ول کردم

1 ❤️

460460
2015-04-28 05:26:59 +0430 +0430
NA

گوزو یک دروغگو کیر محسن سگانه تو کونت

0 ❤️

460462
2015-04-28 06:15:59 +0430 +0430
NA

رفته شمال بهش مشروب دادن بعد کونش گذاشتن چون داغ بوده فاز کردن طیبه دختر خالشو گرفته مجلوغ. توروچه به کوس طیبه گذاشتن برو داداشت صابون گلنارتو ورداشته زود. بدو

0 ❤️

460463
2015-04-28 06:19:42 +0430 +0430
NA

چی بود؟؟؟داستان یا اس ام اس

0 ❤️

460464
2015-04-28 06:28:54 +0430 +0430
NA

حالت بده چوری …
یه کم واجبی قرقره کن خوب میشی …

0 ❤️

460465
2015-04-28 06:59:29 +0430 +0430
NA

د آخه کس مخ کسشراتو با هر کی شرو میکنی با همون تمومش کن دیگه طیبه چرا منیژه شد dash1

0 ❤️

460466
2015-04-28 07:06:22 +0430 +0430
NA

الو سلام… آقا سام؟ …
ببخشید من از بچه های شهوانی هستم …
میخواستم ببینم مطلب اون یارووو رو تایید می کنید؟…
بله؟
ممنون خیالم راحت شد
پس خدافظ…
dash1

2 ❤️

460467
2015-04-28 08:00:57 +0430 +0430

نوشششش جووووونت…طیبه یا منیژه…هر دو تاش نوش جونت…ولی دیگه ننویس…یادم باشه اگه یه گوشت برا شمال بار زدم ازت آدرس سام رو بپرسم…

0 ❤️

460468
2015-04-28 13:05:46 +0430 +0430

دروغ جالبیه…
هر دوتون مست مست شدید
ولی تمام جزئیات یادته
مسخره دوغگو good

0 ❤️

460469
2015-04-28 13:36:06 +0430 +0430

‏‎ ‎جقولانه نبود

0 ❤️

460470
2015-04-28 13:36:20 +0430 +0430
NA

شمال و سکس و عقده برا بعضی ها شده غده…

0 ❤️

460471
2015-04-28 15:08:11 +0430 +0430
NA

داستانت خوب بود و لی اگه اول ترامادول خوردی بعد مشروب خوردی دروغ میگی چون اگه ترامادول بخوری روی اون مشروب تشنج میگیرد واحتمال سکته هم هست بچه جون

0 ❤️

460473
2015-04-28 16:28:47 +0430 +0430
NA

بچه ها میدونین چی برام جالبه؟؟؟
داستان شروع نشده نوشته:
یکیو اد کردم که زده بود کاشت ناخن ساحل خلاصه سرتونو درد نیارم اون خانم اسمش طیبه بود قدش حدود۱۷۰هیکل بسیارعالی وسکسی داشت ازشوهرشم جداشده بوداولین قراری که باهم گذاشتیم رفتیم جاده چالوس
بعد شما از همون اول چجوری اینارو تشخیص داد انقد جلق زدی آمپر مغزت رفته بالا حاجیــــــــــــــــــــی سی پی یوت باید تعویض بشه ملجوق

0 ❤️

460474
2015-04-28 17:14:06 +0430 +0430
NA

منم همین که پروانه گفت…شماره هر دوی.

0 ❤️

460475
2015-04-29 02:01:42 +0430 +0430
NA

ای کیر بن لادن تو کون خالی بندت کیری تو جق زوری می زنی بعد کوس میکنی برو جلق بزن حالت بهتر بشه///کونی

0 ❤️

460476
2015-04-29 03:22:57 +0430 +0430

مثل جي همون مثلث برموداست؟؟ بعدش هم مثلث متساوي الساقين است يا اضلاع؟ چرا مثلث است؟ چرا دايره يا مربع نيست؟ اصلا من از مثلث شاكيم!!

0 ❤️

460477
2015-04-29 08:52:38 +0430 +0430
NA

شمارشو میدی ببینم میاد برام ناخن بکاره اخه من اصلا ناخن ندارم

0 ❤️

460478
2015-04-29 09:32:19 +0430 +0430

حالا چرا اینقدر اصرار به کلفت بودنت و تنگ بودن طیبه داشتی؟ در ضمن مثلث جی رو خوب اومدی کلی خندیدم. فقط موندم توی اون موقعیت چه جوری پیداش کردی…؟! :-D

0 ❤️

460479
2015-04-29 11:36:40 +0430 +0430
NA

فکر کنم منظور از مثلث نقطه جی باشه.به هر حال بد نبود.نوش جونت

0 ❤️

460481
2015-04-29 14:35:27 +0430 +0430
NA

کوس مغزجغوآخه کوس ازنزدیک دیدی اظهارنظرمیکنی

0 ❤️

460482
2015-04-29 14:41:03 +0430 +0430
NA

جنابعالی به جای نظردادن بهتره کونتوبدی درمورداسمم دوستان توسایت اسموعوض کردن گذاشتن طیبه درموردکونیایی که تاحالابه غیرازگلنارچیزی ندیدنم بگم که بهتره به جغ زدنشون بااین داستاناادامه بدن

0 ❤️

460483
2015-04-29 14:44:43 +0430 +0430
NA

آخه مادرتوگاییدم بچه کونی انقدکون دادی که مخت قاطی کرده توروچه ابرازوجود

0 ❤️

460484
2015-04-29 15:16:00 +0430 +0430
NA

ههههههههههههههههههه

1 ❤️

460485
2015-04-29 17:12:30 +0430 +0430
NA

محصول جدید جلق و قرص اکس نوشتن چنین داستانک هایی میشه.آخه بدبخت مجبوری واسه کس شعر نوشتن اینقدبه اون مغز گوزیده ات فشاربیاری. کدوم مطلقه ای میاد با اولین جلسه با یه غریبه بره مسافرت.استعدادت واسه کس شعر نوشتن خوبه ولی حالا حالا ها باید تمرین کنی.

0 ❤️

460486
2015-05-02 01:52:04 +0430 +0430
NA

خاک بر سره کوس خولت خدایی خودت روت میشه این کسشعرای دروغ رو بنویسی؟؟؟؟کیرررررری

0 ❤️

777109
2020-11-16 06:37:31 +0330 +0330

ریدی به اناتومی کس
الان تمام متخصصین فیزیولوژی و آناتومی انگشت به کون موندند که مثلث جی کجاست

0 ❤️

795038
2021-03-04 02:17:34 +0330 +0330

شماره لطفاً

0 ❤️

813449
2021-06-03 23:27:47 +0430 +0430

شماره سام رو بده

0 ❤️