سكس با خدمتكار هتل

1397/10/13

سلام ب دوستان عزیز
من اسمم نادر سی سه ساله كارمند یه شركت هستم بعد از ظهرها هم یه مغازه لباس دارم انجا مشغول هستم معمولا ماهی یک بار واسه خرید باید برم تهران یكی دو روزی توی تهران دنبال جور كردن جنس هستم یا خانه دوستم هستم یا میرم هتل ظهر چهار شنبه از اداره مرخصی گرفتم ک برم خانه دوش بگیرم برم فرودگاه ماشینم گذاشتم در خانه تا رفتم دوش بگیرم بیام نیم ساعتی طول كشید وقتی از حمام امدم دیدم یكی از دوستام پنج بار ب موبایلم زنگ زده زنگ زدم بهش گفت نادر در و صندوق ماشینت بازه فوری رفتم پایین دیدم سیستم مدارک ماشین كلی وسایل دیگم دزد زده بود خلاصه از پرواز جا مونده با یه پرواز دیگه رفتم ک اونم سه ساعت تاخیر داشت دیگه دیر وقت بود واسه رفتن خانه دوستم ب تاكسی گفتم منو ببر یه هتل نزدیک خ جمهوری اونم منو برد یه هتل ک فقط یه اتاق دو تخته داشت ک با صبحانه توی اتاق صد هزار تومن بود منم مجبور شدم واسه چند ساعت خوابیدن اتاق بگیرم صبح ساعت هشت نیم بود رفتم حمام دیدم در میزنن خدمتكار اتاق بود گفت صبحانه اوردم گفتم بزار روی میز امدم صبحانه خوردم داشتم میرفتم اتاق تحویل بدم یه خانه صدام كرد گفت دارید میرید اتاق تحویل بدید من نظافت كنم وقتی برگشتم خانم دیدم كیرم شق شد سلام كردم گفتم اره گفت من همونم ک صبحانه اوردم حمام بودی تشكر كردم گفت میگفتی میومدم حمامت میدادم منووووو بگی دیگه هیچی یادم نمیاد فقط داشتم ب هیكل خانم نگاه میكردم قدش یک شصد سینه های ک توی مانتو مثل توپ فوتبال بود گفتم انشالله ظهر گفت مگه اتاق تحویل نمیدی گفتم منمننن غلط كنم اتاق تحویل بدم ظهر میام رفتم خرید از داروخانه اسپری قرص خرید كردن ولی چه خریدی همش فكرم ب سینه های خانم بود نهار بیرون خوردم برگشتم هتل یكم هم خوراكی خریدم امدم تو اتاق منو دید ک امدم نیم ساعت منتظر بودم ولی خبری نشد كیرم تو دستم نمیدونستم باید چكار كنم رفتم توی راه رو دیدم وسایلش تو راهرو رفتم دیدم داره یكی از اتاقهارو تمیز میكنه سلام كردم گفت چیزی میخواستی گفتم اره حوله تمیز میخوام با شامپو دیدم خندید گفت برو یكم دیگه خودم برات میارم این كه گفت قند تو دلم اب شد رفتم تو اتاق اسپری ک خریده بودم زدم یه قرص خوردم دراز كشیدم خوابم برد

یک ساعتی گذشت دیدم ک در میزنن در باز كردم دیدم سلام كرد امد داخل دست داد رو بوسی كرد منو بگی دیگه داشتم میمردم بدنم داغ شده بود دیدم حوله صابون شامپو گذاشت تو حمام امد یه چای گذاشت منم در پنجره پشت سر هم سیگار میكشیدم امد نزدیک گفت میتونی هزینشو بدی یا نه منوووو بگی حرفش تماام نشده بود گفتم اره چقدر دیدم گفت الان ساعت چهار تا هفت پیشتم دویست منم گفتم هر چند بار خندید گفت تو یه بار باش فعلا اگه تونستی باش بازم من هستم تا سرساعت هفت گفتم اوكی گفت پول منم پول دادم شروع كرد لباساش در اوردم منم پاهام شروع كرد لرزیدن توی زندیگم سكس داشتم نه حالا خیلی ولی تا حالا اینطور نشده بودم دیدم گفت لخت شو بریم حمام با یک شرت سوتین ک ست نبودن امد توی حمام اب توی وان اماده كرد یه كلاه پلاستیكی گذاشت روی موهاش لخت شد بدن بدون نقصی داشت منم لخت شدم با هم دراز كشیدیم توی وان شروع كردیم لبخوری یكن ک گذشن تازه داشت بهم حال میداد دیدم ای وان خالی كرد خودشو شست كل بدن منم با صابون شست رفتیم بیرون چای ک اماده كرده بود خوردیم من با حوله لب پنجره سیگار میكشیدم از توی كیفش یه بسته كاندوم در اورد رفتیم توی تخت من عصبی اون ریلكس شروع كرد خندیدن گفت چته ترسیدی گفتم نه عصبی ک میشتم اینطوری میشم خودش انداخت تو بغلم گفت الان تازه قسمت خوبش داره شروع میشه شروع كرد بدنم لیس زدن لب گفتن منم یواش یواش ارم شدم شروع كردم سینه هاشو خوردن با انگشت كسش مالوندن اونم چنگ میزد ب كمرم گردنم میخورد منم ک دیگه اسپری قرص اوكی شده بود خیالم راحت بودم گفت اماده هستی میخوام شروع كنم گفتم اره گفت میخوام بخورمش اگه موقع ساک زدن ابت امد بریزش اصل كاری سر جاشه گفتم اوكی یطوری كیرم كرد تو دهنش فكر كردم چای داغ ریخته روی كیرم یه جیغ زدم اون ب كارش ادامه میداد منم توی سرمای بهمن ماه داشتم میسوختم بعد چند دقیقه بلند شد نشست روی كیرم كیرم زیاد بزرگ كلفت نیست ولی وقتی نشست روش یطوری گفت جوووون گفتم پاره شده اروم شروع كردد بالا پایین شدن سینه هاشو ک میدیم بیشتر حشری میشدم بهش گفتم داگی شو امد یه لب ازم گفت یكم تف زد روی كیرم داگی شد روی لبه تخت منم ایستادم شروع كردم ب زدن تازه داشتم متوجه میشدم ک چه كون خوبی داره بهش گفتم از كون میدی اخم كرد گفت نه هركاری بگی میكنم ولی كون نیستم ولی برات جورش میكنم پسر خوبی باشی پول بدی منم انگار بهم انرژی خاصی داده بودن شروع كردم ب تند تند تلمبه زدن ب خودم ک امدم یادم امد كاندم نزدم دیگه كار از كار گذشته بود بیخیال شدم ادامه دادم ب تلمبه زدن خیلی خوب بود هم تنگ هم داغ بود بعد ده دقیقه ابم داشت میومد گفتم كنترش میكنم نریزمش تو یهو دیدم داره میاد تا كشیدمش بیرون ریخت روی زمین لبه تخت بدنم دیگه جون نداشت اونم افتاد روی تخت انگار بیهوش شده بود خودمو با دستمال تمیز كردم رفتم لب پنحره سیگار كشیدن بعد رفتم بغلش دیدم بلند شد خودشو تمیز كرد امد زیر پتو دراز كشید پیشم گفت اگه بچه خوبی باشی پول خوب بدی برات كون میارم گفتم اینجا گفت اره تو پول بده هركاری بخوای برات میكنم گفت یه سكس سه ساعته كس كون دویست پنجاه قبول كردم گفت صد بده امد خوشت نیومد پنجاه میبرم پنجاه بهت پس میدم گفتم اوكی یكم لب بازی كردیم كیرجون بلند شد شروع كردیم ب دست دوم دیگه واقعا بعد دست دوم جون نداشتم وقتی تمام شد بیهوش بودم حساب كتاب دادم گفت فردا بهت خبر میدم گفتم من ساعت هفت برگشتمه گفت دوازده اوكیه دوش گرفت یه لب اساسی داد رفت

فردا ساعت یازده در اتاق میزدن از خواب بلند شدم دیدم خودشه گفت بزن بیرون از هتل ساعت دوازده نیم برگرد توی اتاق منم رفتم دور ور هتل بیشتر مغازه ها هم بسته بودن یكم گشنم چند نخ سیگار كشیدم امدم سمت هتل تنها زرنگی ک كردم قبل رفتن اسپری زدم سر راه دوتا ساندویچ گفتم امدم سمت هتل رسیدم توی راهرو دیدیم داره میخنده یه چشمک زد گفت اوكی منو بگی تو كونم عروسی بود رفتم سمت اتاق در ک باز كردم یهو دیدم یه دختره توی اتاق داره لب پنجره داره سیگار میكشه تا در بستم برگشت چشمام گرد شد یه دختر بود همیشه توی لابی هتل بود نمیدونم چكارم بود ولی هر وقت صبح میرفتم انجا تاب میخورد سلام كردم دست دادیم روبوسی گفت اجازه هست گفتم اجازه ما هم دست شماست مانتو در اورد گفت اوكی پسندیدی گفتم متوجه نمیشم گفت شهلا جون شرط كرده بود خوشت نیاد ک برنامه نباشه منم ک دیگه با كیرجون بلند شده بود گفتم نفرمایید این چه حرفیه گفت خوب بقیه پول لطف كنید بدید منم از كیفم بقیه پول دادم خانم شروع كرد لخت شدن منم مثل ندیدهه ها نگاه میكردم امد سمتم دود سیگار از دهنم گفت یه دست ب كیرم كشید من دیگه متوجه نشدم همونجا چسبیدم بهش شروع كردم لبخوردی فشار دادن كونش گفت پسر چقدر عجله داری بریم دوش بگیریم بیایم گفتم دوش بیخیال شروع كردم لخت شدن بهش گفتم اسمت چیه خندی گفت میخوای بكنی یا نام شهرت بازی كنی گفتم همینطور گفت فكر كن دنیا گفتم من عاشق لاس زدنم گفت هرطور تو بخوای ولی اگه خوشت امد یكم دیگه بهم پول بده منم گفتم اوكی شروع كردم مثل نخوردها لباشو گردن خوردن سوتینشو ک باز كردم یه سینه های كوچیک باحال با نک قهوه ای شروع كردم ب خوردن اونم مثل مار ب خودش میپیچید دست كرد توی شرتم هی باكیرم بازی كردن اینقدر ک لباش خوردم ک خودم نفسم كم امد شروع كرد لیس زدن گردنم اروم اروم میومد پایین یهو گفتم بزار كیرمو بشورم گفت منم نیست منم بخاطر اینكه متوجه اسپری نشه گفتم نه بزار بشورم رفتم شوستم امدم همون لبه تخت شروع كرد ب خودن دیگه قرص اثر كرده بود كیرم مثل سنگ شده بود گفتم داگی شو لبه تخت دیدم گفت بزار كاندوم بیارم یكم روغن بچه از كیفش اورد زد ب سوراخ كونش روی كاندم هم زد داگی شد گفت شروع كن كونش زیاد بزرگ نبود ولی كارشو خوب بلد بود ایینقدر روغن زده بود راحت لیز خورد رفت تو نه تنگ بود نه گشاد شروع كردم تلمبه زدن اونم هی اههه ناله ممیكرد با تخمام بازی میكرد از كونش كرش اوردم تف زدم روش ارم كردم تو كسش شروع كردم ب كردن دیدم خودش انگشتش كرد تو كونش منم بیشتر حشری شدم اینقدر محكم تند تلمبه زدم ک شاید ده دقیقه نشده ابم امد همونطور افتادم روش شروع كردم لباش خوردن اونم نفس نفس میزد بلند شدم خودمو شستم رفتیم لب پنجره سیگار واقعا سیگار خیلی حال میده بعد سكس یكم از ساندویچ ها خوردیم رفتیم توی تخت صحبت دوباره كیرم گرم شد بهش گفتم میخوام بدون كاندم بكنم اونم قبول كرد یكم كیرم خورد ب حالت سنتی شروع كردم زدن كسش ایقدر لیز شده بود ک با كمترین فشار تا تههه میرفت تو دیگه پاهام جون نداشت فقط دوست داشتم ابم بیاد سرعت بیشتر كردم اونم توی نالههاش میگفت نریزی توش ابم امد كیرم در اوردم خالی كردم روی شكمش همنجا افتادم روش دوتامون كثیف شدیم شروع كردم لبخوری بیهوش شدم ب خودم ک امدم دیدم ساعت چهاره اونم لباساش پوشیده داره سیگار میكشه منم باید میرفتم فرودگاه دیدم گفت میشه اون پولی ک قول داده بودی بدی من برم دیرم شده گفتم از كیفم روی میز وردار دیدم پنجاه ورداشت امد سمتم پول نشونم داد گفت ببین پنجاه منم گفتم قبولی یه بوسم كرد رفت منم داشتم گرسنگی میمردم بقیه ساندویچ خوردن یه دوش گرفتم اتاق تحویل دادم با م,تور رفتم فرودگاه فرداش سرمای خوردم ک نگو نپرس یک ماه بعد دوباره برگشتم همون هتل ولی هرچی چشم چشم كردم هیچ كدوم ندیدم
امیدوارم خوشتون امده باشه اون دوستای فضولی هم ک میخوام بدونن هتل كجاست بكم خ ولیعصر یكی از هتلهای نزدیک هتل انقلاب دیگه اسمش نمیگم تابلو نشه ?

نوشته: نادر


👍 10
👎 10
83719 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

739286
2019-01-03 21:37:21 +0330 +0330

کیرجون تو راسته افکار و گفتارت

0 ❤️

739289
2019-01-03 21:38:36 +0330 +0330

عن سیگارو درآوردی

باور کن اونقدرا که فکر میکنی سیگار کشیدن کلاس نداره
اونم لب پنجره!

حوصله ندارم بهت فحش بدم،خودت فحش در نظر بگیر

4 ❤️

739302
2019-01-03 21:53:28 +0330 +0330

آخه آقای جق پیشه! شما همون کسوت رو ادامه بدی سنگین تری! مجبوری مگه؟! آخه چرا فکر میکنی این افکار الهام گرفته از پورن مغز جقیت برای ملت جذابه؟ تو رو اون اجداد جقیت دیگه ننویس!

0 ❤️

739303
2019-01-03 21:53:32 +0330 +0330
NA

این هتل ک تو گفتی با خدمه و کارگراش… تایلندم اینجور نیس بعد راننده تاکسیو نکردی؟، صبحانه‌ اورد اشپزو نکردی؟ "بعد هتل با صبحانه 100!!؟؟ چس دود کردن سیگارت بماند.

5 ❤️

739317
2019-01-03 22:05:33 +0330 +0330

فقط از ساندویچش خوشم اومد این وقت شب

0 ❤️

739318
2019-01-03 22:07:33 +0330 +0330

برو عامو. ننویس

0 ❤️

739338
2019-01-03 23:16:12 +0330 +0330

کارمند اداره هم هستی اونوقت با این وضعت.

0 ❤️

739340
2019-01-03 23:24:45 +0330 +0330

اجرت با ابا لبدلله

0 ❤️

739346
2019-01-03 23:57:49 +0330 +0330

آقا تو رو خدا من و نکن من رهگذرم

1 ❤️

739358
2019-01-04 02:26:07 +0330 +0330

به قیمتی که گفت ایراد نگیرید چون داستان مال چند سال پیش است
قضیه خدمه هتل … هم درسته چند سال پیش همچین کسانی اونجا بودند که برای نگهداشتن توریست ها و خالی کردن جیب مقامات دولتی استخدام شده بودند ولی وقتی صاحب هتل متوجه شد دارن به هر ننه قمری میدن
از ترس آبروش و پلمپ نشدن هتلش اخراجشون کرد
درضمن هنوز هم بعضی هتل ها در شهرهای مختلف ازین خانمها دارن مخصوصا شهرهایی که توریست زیاد می‌ره.
یه نکته هم میخواستم در مورد زیاد سیگار کشیدن نویسنده بگم که نمیگم ولش کن چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.

0 ❤️

739374
2019-01-04 06:55:07 +0330 +0330

من به شخصه با نقد تند و تیز و فحش دادن مخالفم
ولی اخه دیکه اینقدر توهم نزنین خواهشا
یه چیزایی میشه تخلی باشه
ولی اخه کجا صبحانه میارن تو اتاق ؟؟
اگرم بیارم شما باید در براش باز کنین
مگه طویله هستش هرکی در و باز کنه بیادش داخل اتاقون
تازه بگه پشتتم بشورم

0 ❤️

739377
2019-01-04 07:00:00 +0330 +0330

کس کش اینقدر که تو سیگار کشیدی دخانیات سیگار تولید نکرده

1 ❤️

739386
2019-01-04 08:42:17 +0330 +0330

جق الخالق

0 ❤️

739388
2019-01-04 08:54:45 +0330 +0330

از بس زنده وجوندارنوشتی داستانت میخواد از گوشی بزنه بیرون .وای خدا

1 ❤️

739389
2019-01-04 08:55:15 +0330 +0330

کسخل مالیاتی مجبوری کس شعر بگی

0 ❤️

739398
2019-01-04 10:14:37 +0330 +0330

رفته بودی 4تا لباس بخری سود کنی همه پولا رو به گا دادی که. کسخل.

1 ❤️

739423
2019-01-04 14:30:37 +0330 +0330
NA

ي نكته جالب از وقتي بعضي دوستان هي مدام تذكر دادن وقتي اسپري بزنيد ديگه قابل خوردن نيس!! همه حواسشون جمع شده و هي ميگن قرص خورديم اسپري نززديم يا ميگن رفتيم شستيم!!!
ًمن هلاك اين فرهنگ سازي تو شهواني هستم!!!

نكته دوم اينه اخه احمق با اين وضع دلار مگه ي كاسب شهرستان چقد داره ك پونصد تومن تو دوروز خرج جنده ها بكنه!!!

نكته سوم الاغ با زنهايي ك كارشون اينه بدون كاندوم سكس نكن!!ب فاك سگ ميري!!! ايدز ميگيري!!

1 ❤️

739615
2019-01-05 11:15:17 +0330 +0330

برم به رئیس هتل بگم بیاد ننتو به سیخ بکشه؟خوبه کارمندای هتله بیان شیر بپاشن رو خواهرت؟یا مادرت؟یا زنت؟

0 ❤️

739894
2019-01-06 19:46:31 +0330 +0330

کیرشو از کون تو کس کرده؟؟؟کس شعری بیش نبود

0 ❤️

742142
2019-01-18 04:23:11 +0330 +0330

قشنگ کص خل گیرت اووردن 550 تیغ زدنت :)

0 ❤️

748271
2019-02-15 20:09:27 +0330 +0330

حتما الان لب پنجره داری سیگار میکشی!!!

0 ❤️

771646
2019-06-04 23:56:53 +0430 +0430

تو اگه بکن بودی میدونستی اگه رو کاندوم روغن یا هر مواد روان کننده ای بزنی پاره میشه

0 ❤️