سكس زوري پسر عمم با من

1391/07/15

سلام من ستاره 17ساله ام و اهل شمالم ماه قبل اتفاقي برام افتاد كه اميدوارم براي هيچ دختري نيفته .ماه قبل قرار بود براي تفريح بريم بيرون اما از شانس گند من معلم فيزيك مي خواست ازمون امتحان بگيره خلاصه من با كلي ناراحتي موندم خونه تا درس بخونم عمم اينا يه خيابون اونور تر از ما ميشينن مادرمم كه ديد من تنها ام بهشون گفت كه حواسشون به من باشه خلاصه دو سه روزي گذشت و من امتحانمم خوب داده بودم و خوشحال داشتم تلوزيون نگاه ميكردم كه يه هو صداي زنگ اومد آيفونو برداشتم پسر عمم جواب داد منم برات غذا ْوردم منم بي خبر درو باز كردم و رفتم تو اتاقم روي تخت دراز گشيدم و مشغول تلوزيون نگاه كردن شدم صداي بسته شدن در كه اومد داد زدم بزارش تو آشپز خونه ميام ميخورم فكر كردم پسر خالم رفته چون دوباره صداي در اومد بي خيال نشسته بودم كه يه دفعه در اوتاقم باز شد پسر عمم بود برگشتم گفتم مگه تو نرفتي گفت نه هنوز يه كار مونده كه بايد بكنم درو بستو قفل كرد يه دفعه شلوارشو در آورد به كل ماجراپي بردم رفتم پشت تخت و گفتم به خدا اگه بياي جلو …بهم امان نداد اومد جلو پستونمو گرفتو تا ميتونست فشار داد گفت خفه شو انقدر درد داشت كه دوست داشتم فرياد بزنم به حالت التماس گفتم نكن ديگه باشه به خدا درد داره گفت مگه نگفتم خفه شو بعد دستشو انداخت دور كمرم بلندم كردو خوابوندم رو ي تخت بهش ميگفتم تورو خدا نكن جون هركيو دوست داريولم كن همين طور داشتم التماس ميكردم كه دستشو برد رو شلوارم و خواست بكشتش پايين اما من نميزاشتم عصباني شد بلند شد كابل هاي كامژيوترم باز كردو اول دوستا منو زد و بعد هم با اونا دستو پامو بست ديگه كاري جز التماسو گريه از دستم بر نميومد
اومد جلو و دونه دونه لباسامو در آورد ديگه لخت لخت بودم بعد شروع كرد به لخت كردن خودش كيرشو كه ديدم درد احساس مي كردم من بر گردوند سوراخ كونم باز كرد يه توف حسابي انداخت توش تا حال كسي به سوراخم دست نزده بو د ديگه داشتم زجه ميزدم و التماس ميكردم ام انگار اين كار فقط شهوتشو زياد ميكرد
بعد يه توف هم كرد رو كيرشو و اونو گذاشت دم سوراخم داد زدم گفتم نه نكن جون مادرت اما انگار نه انگاربا يه فشار كيرشو تا ته كرد تو كونم يه جور جيغ كشيدم كه وحيد داد زد خفه شو كوني
كوشم رفت بعد شروع كرد تلمبه زدن با هر تلمبه جونم ميرفتو ميومد يه وايساد كيرشو در آورد خوشحال شدم پاهامو بازكرد گفتم ديگه تموم شده كه يه دفعه برم گردوند پاهامو داد بالا و باز كرد
دستشو گذاشت رو كسم اونو باز كرد به كيرش تف زد و گذاشت لب كسم با التماس گفتم وحيد جون بكن تو همون كونم من تحمل ميكنم تو رو خدا پردمو نزن منو بد بخت نكن گفت نه نميشه من از كس خوشم مياد كيرشوكمي فشار داد تو هنوز به پرده نرسيده بود
من داشتم ازترس ميمردم كه يه دفعه كيرشو كرد تو بد جوري در داشت از كسم خون ميومد منم درد ميكشيدمو گريه مي كردم ديگه كار از التماس گذشته بود و من مجبور بودم تحمل كنم
چندتا تلمبه زد و بعد كيرشو در آورد گذاشت رو صورتم بهم گفت دهنتو باز كن اما من باز نكردم گفت اگه باز نكني ازت فيلم ميگيرم و پخش مي كنم منم از ترس باز كردم كيرشو گذاشت تو دهنم چند بار بالا پايين كرد يه دفعه صداي آهش درومد و آبشم اومد همه ي آبشو ريخت تو دهنم خيلي گرم بودو خيليم شور و بد مزه
كيرشو در آورد خواستم تف كنم بيرون كه نزاشت و مجبو رم كرد كه
آبشو بخورم منم از ترس فيلم خوردم واي كه چه بد مزه بود بهتون توسيه ميكنم اولا خونه تنها نمونيين يا اگرم مونديدن هيچ پسري رو راندين راستي من الان پردمو دوختم.

نوشته: ستاره


👍 2
👎 8
590917 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

337544
2012-10-06 07:41:54 +0330 +0330
NA

دنيا كثيفي هس

0 ❤️

337545
2012-10-06 07:48:53 +0330 +0330
NA

فدای اون کون و کس تپل مپل نازت،آخه همه پسرا که مثل هم نیستن.درثانی تا دختری کونش نخاره که هیچ گل پسری جرأت نمیکنه بکندش کسی جون.

0 ❤️

337546
2012-10-06 08:05:43 +0330 +0330
NA

از قدیم گفتند: آدم دروغگو کم حافظه ست!!
پسر عمه بود یا پسرخاله؟!
کلآ پیداست خودتم باورت شده همچین بلایی سرت آوردند، شاید آرزوت بوده اما میدونی که آرزو بر جوانان )کسخلان( عیب نیست.
از لحن و ادبیاتت مشخصه خیلی تو کف “پس عمه جونتی” آره کون عمه ات ؛
زیاد اهل ناسزاگویی نیستم اما اعتقاد راسخ دارم تو یکی حقته هرچی کیر سرباز در حال نگهبانی تو ایران رو حوالت کنم تا حواستو بیشتر جمع دورو برت باشه!!

0 ❤️

337547
2012-10-06 08:49:59 +0330 +0330
NA

انگار پرده خونه رو گاهیدن که دوخته
شاید هم دوتای با هم کردن پسر خاله عمو?
به هر حال کیر بچه های شهوانی تقدیم به شما :-X

0 ❤️

337548
2012-10-06 09:09:32 +0330 +0330
NA

به گا رفتی باو 8)

0 ❤️

337549
2012-10-06 09:29:01 +0330 +0330

تو گوگل سرچ كن :
Forced to fuck
هرچندتا بخواى فيلم سكس زورى هست دانلود كن ببين حتما لازم نيست توهماتت رو بنويسى كه راههاى بهترى هم هست

0 ❤️

337550
2012-10-06 11:06:22 +0330 +0330
NA

ای یایا.مثل اینکه دوستان از محارم دست برداشتن رفتن تو کار تجاوز.

0 ❤️

337551
2012-10-06 11:12:13 +0330 +0330
NA

اي جان،بچه باز نيستم اما كوچولوهايي مثل تورو دوست دارم فداي اون صداقت كودكانت بشم داشتي پردتو ميدوختي سوزن توش نرفت؟اوخ شدي؟ كير پسرعمه(پسرخاله)بيشتر درد داشت يا سوزن لحاف دوز؟هر كدوم بيشتر بشين سرش چپق بكش بچه زيبا.

0 ❤️

337552
2012-10-06 13:05:19 +0330 +0330

از اول تا اخر تخيله

0 ❤️

337553
2012-10-06 13:19:21 +0330 +0330

:| بی سواد و کم حافظه!!

0 ❤️

337554
2012-10-06 15:05:04 +0330 +0330
NA

مطمئنی مشکل روانی نداری؟

برو بچه
برو
فقط همین

0 ❤️

337555
2012-10-06 15:58:36 +0330 +0330
NA

faghat kos sher
khali band ba ghalat hai ziad
va kam hafeze

0 ❤️

337556
2012-10-06 16:54:05 +0330 +0330
NA

تو دختری آره داریم واقعا شاش تو صورتت که تو دختری دروغو پسر کونی آرزو داری دختر باشی بعد زوری کونت بزارن آرزو بر جوانان عیب نیست برج ایفل تو کونت منار بادمجون تو کونت دیگه ننویس تو استعداد نویسندگی نداری بلعکس استعداد کوندگیت حرف نداره پس برو سراغ کاری که توش خبره ای.

0 ❤️

337557
2012-10-06 17:31:47 +0330 +0330
NA

حالا نفهمیدیم پسر خالت بود یا پسر عمت? ولی در کل ادم کسکشی بوده

0 ❤️

337558
2012-10-06 18:17:04 +0330 +0330

گوساله دروغ گو خوشت میاد زوری پارت کنن کوچولو بی سواد!؟یه سوال واسم پیش اومده چه جوری لباسهاتو در آورد در صورتی که دستو پات بسته بود!؟نکنه کفن تنت بود جنازه؟

0 ❤️

337559
2012-10-06 19:08:24 +0330 +0330

سلام دوستان ،بابا فحشش ندید این بینوا رو
خب هوس نویسندگی کرده و کمی هم رویا پردازی کرده خب چرا تو ذوقش میزنید آخه؟ ،عزیزم آریزونا جان راست میگن برو تو گوگل سرچ کن تا رویاهات به حقیقت بپیونده البته شاید
کاملا با نظر آریزونای عزیز موافقم

0 ❤️

337561
2012-10-07 17:41:45 +0330 +0330

اساس داستانت مشکل داره

اینو میگم بهت اگر زوری کردتت پزشک قانونی سه سوت با آزمایش دی ان ایشو ازت در میاره

و اکثرا حکم دادگاه رو میدونن
مهریت نصف بدنشه
و باید 99 سال نوکریتو بکنه
گوه خوری زیادی کرد دست و پاشو قطع میکنی

کس شعر بود کون گلابی

0 ❤️

337563
2012-10-18 04:31:06 +0330 +0330
NA

دمت گرم!
با دقتت خیلی حال کردم…

0 ❤️

337567
2012-11-03 21:00:05 +0330 +0330
NA

آخه کیره اسب 2 کونت فک کردی ما الاغیم کوسکش کیری کونده .کیرم دهنت آشغاله دروغگو X( X( X(

0 ❤️

337568
2012-11-04 12:12:07 +0330 +0330
NA

اینقدر اعصابم کیری شد دیگه از طرح سوال نمیکنم یه ضرب میرم سرگاییدنت…

سوال:
1-کیری خان تا در رو بست به کل ماجرا پی بردی؟…چقدر باهوشی تو، من فکر کردم واست کارت صد آفرین اورده …

2-با کابل کامپیوتر دست وپات رو بست؟…کیر از انتها توی کونت(شکلش مثل جق جقه میشه !واسه تجسم بهتر گفتم) بخاطر اینکه لاشی کابل کامپیوتر کلفته هرکاری کنه نمیتونه دست وسم ت رو ببنده.یا پخمه اگه ببنده هم زود باز میشه.
3-بجز گفته های بچه ها.خیار شور تو که دست وپات بسه بود چه جوری پاهات رو باز کرد؟کوس مشنگ …ببخشید کون مشنگ

قاشق داغ توی کونت ،تو که نمیدونستی یکی قراره بکنه ات …یکی اومد کرد توی کونت بهمین راحتی ؟حتی بدونه هیچ کثیف کاری؟
در آخر:
پرده ات رو دوختی؟ آفرین ! تو هم قوی …اصلا توهم حبیب خیاط

0 ❤️

337569
2012-11-27 00:03:50 +0330 +0330
NA

خوب جنده جرا دروغ مينويسى؟بسر خالت بود يا بسر عمت ؟كيربسرعمت كمه بايد كير خرو كرد توكونت

0 ❤️

337570
2013-02-14 15:47:26 +0330 +0330
NA

آدرس دکتر پرده دوز بده تا مشکل ما هم حل بشه…
توف تو کون کیر ندیدت.

0 ❤️

337572
2013-02-24 18:06:36 +0330 +0330

سلام
بچه ها…من اصلا کامنت نمیذارم…مگرچی بشه که یکی بذارم…
اصلا از رفتارتون خوشم نیومد…
این چه وضعشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تا یکی یه چیزی میگه یا داستانش رو میگه شماها شروع میکنید به فحش دادن
این درست نیست…
میدونم الان من این کامنت رو میذارم یه عالمه هم به من فحش میدن…
اما بدونین درست نیست.
تازشم…تاحالا برای شما پیش نیومده تو حرفاتون یا نوشته هاتون یه چیزی رو اشتباه بنویسین؟؟؟؟؟
نگین نشده که چرت گفتین.
پس درکمال احترام باید به همتون بگم که خفه شین و دیگه فحش ندین./
بازم معذرت میخوام که فحش دادم…دوست نداشتم اما این حقتون بود.
&*****************************************
سلام ستاره خانوم…ممنون از خاطرت…
قشنگ نوشته بودی…
وبرای همچین کسایی متاسفم…
به کارت ادامه بده…گور بابای حرفای مردم.

0 ❤️

337573
2013-10-25 18:10:44 +0330 +0330
NA

تا دهه60 بین70مبلغ دوختن بکارت 600هزار تومن تا2میلیون بود.
70تادهه80 مبلغ کشید از 4میلیون به 6میلیون.
از 80تا الن هم مبلغش شده10میلیون اونم از اندام خودت و داخلی بدون دستمزد دکتر.
پس نتیجه اینکه تو دختر نما هستی دروغگو هستی و خودت رو برو به بخش روانی معرفی کن جلقو

0 ❤️

337574
2013-12-29 04:25:23 +0330 +0330
NA

سكس زوري؟؟؟؟
خط اول گفتي بچه شمالم ديدم با موضوع داستانت جور نمياد نخوندم
اخه همه ميدونن صنعت گردشگري شمال كوساشونه اونوقت ميگي زوري؟؟؟!
لااقل اصالتتو حفظ كن خاك برسر
شاشو

0 ❤️

337575
2014-03-01 05:48:14 +0330 +0330

Vaaaaay cheghadr khandidam :)))))

0 ❤️

337576
2014-05-08 03:35:40 +0430 +0430
NA

اول اینکه میدونستی پسر خالت یا همون پسر عمت اومده تو خونتون بعد تو رفتی رو تختخواب دراز کشیدی, این یعنی بیا منو بکن چون سکس زوری حال میده. دوما به دوست عزیز حسین جون باید بگم بپر سر بادمجون یا اینکه سرشو بگیر چپه شو

0 ❤️

337578
2014-06-11 02:23:25 +0430 +0430

لعنت به چنیت مردان شهوت پرستی؟

0 ❤️

337579
2014-06-12 08:01:56 +0430 +0430
NA

خیر نبینه از عمرش کس جر داد نه؟

0 ❤️

337580
2014-07-30 11:28:47 +0430 +0430
NA

اخه متادرجن ده چجوری دست و پات رو بست بعدش لباس شلوارتو در اورد؟کس کیش

0 ❤️

337581
2014-07-30 11:32:03 +0430 +0430
NA

توف به این روزگار
یارو نوشته بهم تجاوز شده شماها فوشش دادین

0 ❤️

337582
2014-08-08 23:14:20 +0430 +0430
NA

کــــــــــــيــــــــــــــرم تــــــــو كــــــســـــــه عـــــــمــــــت كــــــــه چــــــــنــــــیـــــــن بــــــچـــــه اى تــــربـــــيـــــت كــــــــــرده

0 ❤️

337583
2014-08-08 23:19:44 +0430 +0430
NA

بچه ها هم فک کنم راس ميگن يه خورده کسشعر بود ولى شرمنده ديگه کيرم رفت تو کسه عمت.خخخخخ.آخه از قديم گفتن کسى که تجاوز ميکنه،بايد مادرشو گاييد.ولى خداوکيلى دروغ نگفتى؟

0 ❤️

337584
2014-09-17 05:22:08 +0430 +0430
NA

اخه کس میگه مث سگ دروغ میگه

0 ❤️

337585
2014-12-08 03:52:50 +0330 +0330
NA

تو غلط کردی اگه خودت نخواستی کلفتر از اون نمیتونه بهت دست بزنه اما همش دروغ بود چون گفتی پسر عمه ولی یه جا گفتی پسر خاله بالاخره کدومیکی جنده خانوم

0 ❤️

337586
2014-12-08 11:48:55 +0330 +0330

اخیییییییییییی
معلومه این طفلی ترشیده هیچ پسری هم سراغش نمیره
خخخخخخخخخ

0 ❤️

337587
2014-12-09 09:12:21 +0330 +0330
NA

کاش یکیم پیدا میشد آب منو میخورد

0 ❤️

337588
2014-12-21 05:05:18 +0330 +0330
NA

والله از بالا که مکیاین پاین تا نظر بدی چشم آدم به نظرات پرفیض دوستان میرسه دیگه جایی برای گائیدن این دوستمون نمیمونه ولی سوالی که برامن جلبه اون پسرع چه جوری با کیر خونی که پرده ات رو زده بود گذاشت تو دهنت و تو هم آبشو خوردی سیکیم سنین باجین گوتینی .

0 ❤️

337589
2015-01-05 11:00:28 +0330 +0330

ستاره خانوم سلام
من درمورد درست بودن داستان شما یا حقیقت نداشتنش حرفی نمیزنم چون داستانه معمولا داستان نویسهای معروف دنیا را هم که سرچ کنی گاها خودشونو جای نقش اصلی داستان گذاشتن
اما گلم
معمولا بهتره بعدازنوشتن داستان یک با حداقل دوباره بخونیش و اشکالاتشو رفع کنی
اشکالات که میگ 1- اشکالات محتوا مثلا یه جای داستان را تغییر بدیم و …
2- اشکالات دستوری و نوشتاری
بعنوان مثال از متن خودت کپی کردم و توجه کن ببین ایرادش کجاست

… نگاه ميكردم كه يه هو صداي زنگ اومد آيفونو برداشتم پسر عمم جواب داد منم برات غذا ْوردم

…تو آشپز خونه ميام ميخورم فكر كردم پسر خالم رفته چون دوباره صداي در اومد بي خيال نشسته بودم

ببین گلم پسر عمت بود ؟؟؟؟یا پسر خالت ؟؟؟؟؟؟؟؟

اما درجمع خسته نباشی هرچند ازته ته دلم آرزو میکنم هرگز این اتفاقات برای شما وهیچ دختر پیش نیاد

0 ❤️

337590
2015-01-05 11:14:15 +0330 +0330
NA

دوستانی که زحمت فحش رو کشیدین سپاس گزارم

0 ❤️

337591
2015-02-13 05:31:52 +0330 +0330
NA

یعنی باور کنید گاوداری هم به این ولنگ و وازی نیست که هر گوساله ای سرشو بندازه پایین و بیاد داخل،مرتیکه کس مغز خیال کردی مردم هم مثل جنابعالی دراز گوش تشریف دارن که میخوای تراوشات مغز پریشانت را بکنی تو کله شون

0 ❤️

337592
2015-04-12 00:18:53 +0430 +0430
NA

آخه نکبت مجبوری دروغ بگی.میگه با قابل دستو پامو بست بعدشم دونه دونه لباسامو دراورد،آخه خر شاخدار چطور ممکنه ؟؟؟بعدشم که میگی کیرشو گذاشت دهنم و بعدش صدای ابشو شنیدم،ابش از تو لوله سرازیر میشد؟نه واقعا چی بهت بگم هان؟اخه خوک کثیف حالا خودت نگا کن ببین چطوری ریدی رو خودتو داستانت.بعدشم یه کسخولایی پیدا میشن که باور میکنن و میگن چرا فحشش میدین.باید عرض کنم شما که باور کردیی به خر گفتین اهکی.صد رحمت به خر

0 ❤️

337593
2015-05-06 07:23:44 +0430 +0430
NA

حالا بالاخره پسرعمه بود یاپسرخاله؟
فکرکنم توخودت آویزون هردوشون شدی وبهشون دادی

0 ❤️

337594
2015-05-25 16:48:40 +0430 +0430
NA

sorry2 کیر من و تمام بچه های شهوانی تو کس مادر پسر عمه مادر جندت که یه همچین تخمه حرومی رو پس انداخت.
براش متاسفم که بخاطر یک ارضا زندگی یه دخترو نابود کرده.اصن بهتر و واضح تر بگم کیرم تو کس عمت بره

0 ❤️

526660
2015-12-27 23:26:12 +0330 +0330

واقعا ناراحت شدم اینجور ادم رو باید کشت

0 ❤️

526668
2015-12-28 02:02:53 +0330 +0330

just shafa

0 ❤️

537862
2016-04-19 13:29:18 +0430 +0430

وقتی گفتی کذاشت دم کسم دیگ نخوندم چن فهمیدم دروغه
مطمئن باش پسری ک تجاوزکنه وتوسوراخ پشت بذاره اونقد تلمبه میزنه تا ارضابشه
وتوجلوپرده دارنمیذاره
اونم فامیل.خفه جقی

0 ❤️

554638
2016-09-02 09:12:58 +0430 +0430

سوای ضد و نقیضایی که داشت مثلا پسر عمه شد پسر خاله بعد دوباره شد پسر عمه. اقای عزیز خانم عزیز طرف راضی باشه بار اولش باشه نمیشه زوری که دیگه اصلا راه نمیده. الان دقیقا معلومه که همون پسر عمه و پسر خاله هستی که رویای کثیفی داری.

0 ❤️

573620
2017-01-12 18:36:15 +0330 +0330

دقت کردید چون دختر بود کسی نگفت چرا زیر ۱۸ هستی کوس لیسا

0 ❤️

726429
2018-10-27 06:57:38 +0330 +0330
NA

اخ یکی منم جر بده

1 ❤️

737094
2018-12-24 00:58:43 +0330 +0330

پستون???

0 ❤️

770978
2019-06-02 09:48:32 +0430 +0430

من خیلی نگران پرده پاره شدت بودم اما در آخر داستان که اطلاع دادی پردتو دوختی خیالم راحت دیگه میتونم امشب راحت بخوابم

0 ❤️Top Bottom