سورپرایز لذتبخش

1398/03/19

همیشه میگفت دوست دخترش خیلی حشریه
دوتاشون میدونستن عشق وعاشقی دوران متاهلی چه معنی داره
نهایت لذت رو از همدیگه میبردن
چند باری میشود طبقه بالای مغازه باهمدیگه سکس داشتن
یه جای دنج و ارام اطاقی با نور کم
همیشه موقع بالا رفتن از پله های حلزونی اشتیاق وهوس رو تو چشای جفتشون میدیم
با من راحت بودن هردوشون
لیلا وقتی از پله ها بالا میرفت
با او چشمای غرق شهوتش یه نگاه به من کرد وگفت
امید جان موزیک وبذار صدا زیاد پایین نیاد
با یه لبخند واشاره سر حرفشو تایید کردم
روال همیشگی بود میرفتن بالا ومن موزیک میذاشتم
بعضی وقتا صدای ناله هاش حتی با وجود صدای موزیک رو میشود پایین شنید
چقد یه زن میتونه حشری باشه همیشه ارزوی همچین زنی رو داشتم
اندامی زیبا پوستی گندمی موهای بلندش که مطمن بودم موقع سکس تمام گودی کمرشو میپوشونه و مهمتر از همه سرو صداش موقع سکس
دوستم علی بر عکس لیلا زیاد گرم نبود شاید بخاطر سکسای زیادش
کلا ادم خوش گذرونیه
یا شایدم به خاطر سفرهای زیاد به تایلند گرجستان و تعداد دافای خوشکلی که کرده بود
همیشه نیم ساعت نمیکشید کارشون تموم میشود
ولی به نظر من نیم ساعت فقط باید با لیلا حال کرد
اینقد این بشر دوست داشتنی و هات بود
علی یه چند بار بهم گفته بود یه روز سورپرایزت میکنم ولی اینقد پیشم خالی بسته بود باورم نمیشود
سرم تو گوشی بود داشتم تو تلگرام چرخ میزدم
یه پیام از علی اومد
امید بیا بالا
تپش قلبم به شدت رفت بالا
باورم نمیشود
گفتم مگه تموم شدیدن
گفت بیا بالا
در مغازه رو از داخل بستم
باورش سخته ولی وقتی از پله ها میرفتم بالا پاهام میلرزید
برقا خاموش بود
یه ذره نور از پنجره کوچک اطاق فضا رو بیشتر رمانتیک کرده بود
هر دوتاشون یه نیش خنده پر از شیطنت رو لباشون بود
لیلا مستقیم تو چشام نگا میکرد
علی به پشت دراز کشیده بود ولیلا رو کیرش نشسته بود
جلوتر رفتم تا اندامشو قشنگ تر ببینم
هر سه تامون میدونستیم چرا من اونجام
موهاش اینقد بلند بود حتی تا روی کون قمبل شده اومده بود
بغلشون ایستادم تا حالا سکس دو نفرو تو این فاصله ندیده بودم
زانو زدم موهای پریشونشو براش جمع کردم دستی به گودی کمرش کشیدم
همیشه حسرت این بدنو داشتم دوست
داشتم نوازشش کنم
با حرکت دستای من لیلا شهوتی تر شد
ممه های سفت و گردشو با دستام گرفتم
حتی علی شدت ضربه هاشو بیشتر کرد اونم داشت لذت میبرد
بلند شدم زیپ شلوارمو کشیدم پایین
شاید باورتون نشه ولی اینقد استرس وهیجان داشتم که کیرم حتی نیم خیزم نشده بود
لیلا با اون چشمای خمارش به کیرم نگاه کرد یه کیر معمولی نه زیاد بلند نه خیلی کلفت ولی کلفتیش از کیر علی بیشتر بود کیر علی ولی از ماله من طولش بیشتر بود
چه تنوع شیرینی برای لیلا
اونو تو دستاش گرفت وبه طرف اون لبای خوشکلش برد
یکم جلوتر رفتم تا راحت بتونه برام ساک بزنه
این صحنه ها رو فقط تو فیلمای پورن دیده بودم
زیاد طول نکشید که کیرم کاملا شق شد
علی اون زیر با اون پوزخند لعنتیش داشت با چشماش بهم حالی میکرد که چقد باید مدیونش باشم
اومدم پشت لیلا وایستادم همیشه حال کردن تو سکس رو بیشتر از بکن بکنش دوست داشتم
خیمه زدم رو لیلا موهاشو کنار زدم زبونمو کشیدم رو پشت گردنش وهمیجوری اومدم پایین تا گودی کمرش این کارو ادامه دادم داشت نهایت لذت رو میبرد
چنگ زدم به پشتش
اروم ناخونامو میکشیدم رو پهلو کمرش تا به کونش میرسید علی از صداش معلوم بود که ارضا شده ابشو خالی کرد رو کون لیلا دستمال کاغذی رو برداشت خودشو تمیز کرد از روی پاهای علی ولی بلند نشد
هنوزم روی کیر علی بود
کمرشو صاف کرد الان کامل تو بغل من بود
کیرمو گذاشتم لای کون خوش فرمش
دستامو از عقب رسوندم به ممه های بلوریش
گردنشو براش میخوردم
له له های گوشش حتی داغ شده بود نفسامو زیر گوشش خالی میکردم چنگ میزدم به شکمش دستم اروم بردم پایین تر با انگشتم یکم با نافش بازی کردم یه ماساژ ریز
علی هم دستاش بیکار نبود اونم منو همراهی میکرد
لیلا چشاشو بسته بود از او سرو صدا که همیشه منو اون پایین حشری میکرد خبری نبود
ناله های ریز نفس نفس های پشت سر هم
همراه چرخش اروم کونش که داشت کیرمو منفجر میکرد
من همیشه سکس خشنو دوست داشتم
ولی مطمن نبودم لیلام دوست داره یا نه بخاطر همین میترسیدم انجام بدم
قمبلشو بیشتر کرد
میدونستم که میخواد بذارم تو کس خیسش
تو همون حالت کیرمو گرفت گذاشت دم سوراخ کسش
اینقد خیس بود با یه فشار کوچیک رفت توکسش
چقد داغ بود
شونهاشو گرفتم
محکم به خودم فشارش دادم
کیرم تا ته تو کسش رفت
یه چرخش به کمرو کونش داد
محشر بود بلد بود چیکار کنه
دستمو از او زیر رسوندم به چوچوله هاش
بزرگ بودن بزرگتر از اون چیزی که تصور میکردم
اروم با ریتم تلمبه هام براش ماساژ میدادم
ناله های ریزش کم کم بیشتر و بیشتر شود
داشت جیغ میزد
به دو مین نکشید محکم خودشو به من چسبوند خیلی محکم
تمام حجم بدنش رو فشار داد
از لرزش بدنش فهمیدم ارضا شده
هیچ چیز لذت بخش تر از این نیست که طرفمو به اوج لذت برسونم
یه مکث کوچیک کردم
علی از اون زیر اومد بیرون
یه لب از لیلا گرفت ورفت کنار
دستاشو رو زمین گذاشت
سرو سینشو قشنگ گذاشت روی زمین
یه داگی محشر
کمر باریکشو گرفتم
کونشو داده بود عقب
کسش زده بود بیرون
کاش لامپ روشن بود بهتر میشود اندام زییا با اون کس قمبل شده رو ببینم
کیرمو گذاشتم تو سوراخش
اروم براش تلمبه میزدم
با انگشتم سوراخ کونش ماساژ میدادم
سرعتمو بیشتر کردم
ضربه های محکم تر
داشت لذت میبرد
ضربان قلب منم داشت بالا میرفت
ابم داشت میاومد
کیرمو دراوردم موهاشو کنار زدم و تمام ابمو روی کمرو سوراخ کونش خالی کردم
اوج لذت

نوشته: زودیاک


👍 13
👎 8
44333 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

772578
2019-06-09 20:24:21 +0430 +0430
NA

هورا اولین نظر مال منه جوووووووون منم میخوام

0 ❤️

772587
2019-06-09 21:40:28 +0430 +0430

سامان جقی بیا یاد بگیر…مردم کصو میبرن دو ترکه میکنن تو هنو تو کار فلش دزدی و گاییدن اموال مردمی…کیرم دهنت سامان کیرزال

4 ❤️

772610
2019-06-10 00:04:48 +0430 +0430

خونه ی شما مورچه داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

0 ❤️

772652
2019-06-10 05:07:56 +0430 +0430

چوچوله هاس بزرگتر از اون بودن که تصور میکردی؟؟ (hypnotized)

0 ❤️

772660
2019-06-10 06:00:38 +0430 +0430

لایک سوم دادم ک بیشتر کار کنی خیلی زود شروع کردی قلمت بد نیس نباید انقد زود سرو تهشو هم میاوردی

1 ❤️

772674
2019-06-10 07:09:27 +0430 +0430

چوچوله هاش !!!؟؟؟؟
له له های گوشش!!!؟؟؟

داستانت واقعی بود ، ولی فقط تا اونجا که میرفتن بالا و سکس میکردن
و تو بدبخت پایین باید با صدای حال کرون اونها، میشستی و می جقیدی

0 ❤️

772690
2019-06-10 09:14:07 +0430 +0430
NA

احتمالن من در اشتباهم و هنوز در قرن ١٨ هستم و متمدن نشدم!!! منتها وقتي پسري پيشنهاد ميده با دوستش هم باشم حالا چ دوتايي چ سه تايي ،،اولين فكرم اينه ك منو اونقد ك بايد نميخواد!!!

يعني كلن ارزش خاصي واسم قايل نيس!!! حتمن اشتباه ميكنم ديگه
نميدونم!!

0 ❤️

772694
2019-06-10 09:31:15 +0430 +0430

مگه پوستش گندمی نبود؟
سینه های بلوری پس مال کی بود اون وسط؟
نگو ک همزمان ک داری پر تف میزنی ب چند دختر فک میکنی!

0 ❤️

772889
2019-06-11 19:36:05 +0430 +0430

توام ی کوونی جقی هستی

0 ❤️

772898
2019-06-11 20:24:23 +0430 +0430
NA

این دخترا و زنها کجان ک ما نمیبینیم؟ چ راحت میدن. ما ک تو قبیله قریش زندگی میکنیم

0 ❤️