سوگل

1400/10/22

دسته گل توی دستم رو فشار دادم. نفس عمیق کشیدم و یه تقه به در زدم و وارد اتاقش شدم. با دیدنش مثل همیشه لبخند روی صورتم اومد‌ و زیباییش رو توی دلم تحسین میکردم. اونم متقابلا لبخند زد. گل هارو گذاشتم کنار تختش و خودمم نشستم کنارش روی تخت.
ماسک اکسیژنش‌ رو از روی صورتش برداشتم.
-سلام عزیزدلم. بهتری؟
لبخندش رو غلیظ تر کرد و با صدایی که به زور درمیومد گفت:
+بهترم.
دستاش رو که توی این یه سال نحیف تر شده بود رو توی دستم گرفتم و آروم بردم سمت صورتم. یه بوسه‌ی آروم از روی دستاش زدم و چشمامو بستم تا گریه‌م نگیره.
+فرشته؟
میدونستم صدام میزنه که بغضمو قورت بدم و گریه نکنم.
-میخوام پیشت دراز بکشم.
رو تختش جابجا شد و‌ واسم جا باز کرد.
سر هامونو به همدیگه تکیه دادیم و دستشو تو دستم قفل کردم.
-سوگل؟ یادته؟ اولین بار که همدیگرو دیدم؟
+مگه میشه یادم بره دیوونه.
-یادته چقدر خجالت میکشیدی ازم؟ یادته به زور گرفتم لباتو بوسیدم؟
یه قطره از چشمام جاری شد ولی انگار هر لحظه دوست داشتم خاطراتی رو که با سوگل داشتم رو مرور کنم.
انگار اونم حس منو داشت که سکوت کرد و گذاشت با مرور خاطراتمون خودم رو خالی کنم. چیزی که واضح بود این بود که رابطه‌ی من و سوگل‌ چیزی فراتر از هر حسی بود که میشد توصیف کرد. حتی فراتر از عشق. از لحظه ای که توی تولدم همراه دوستم اومده بود و دیدمش برق نگاهش منو گرفت. یادمه تا آخر مهمونی چشمم بهش بود و آخرشم با بهونه‌ی در رفتن زیپ دامنم و اینکه کمک میخوام کشوندمش توی اتاقم و یهو تکیه‌ش دادم به دیوار و لبامو با فشار چسبوندم به لباش و بوسیدم. طعم لباش یه تفاوت خاصی داشت. ظرافت و شیرینی که داشت وادارم میکرد بوسیدنش رو متوقف نکنم. چیزی که مسلمه اینه که ما رنگین کمونی ها همدیگه رو کم و بیش میتونیم تشخیص بدیم و درست حدس زده بودم که خودش هم بدش نمیومد که اونکارو تو اتاقم باهاش کردم.
به پهلو‌ شدم تا صورتش رو ببینم و گفتم:
-اتاقم رو یادته؟
صورت قشنگش قرمز شد و با سر تایید کرد.
سرم رو فرو کردم زیر پهلوش و خودمو مچاله کردم تو بغلش.
-تو واسم تعریف کن سوگل. میخوام امروز مرور‌ خاطراتمون رو از زبون تو بشنوم.
دستش رو آورد و موهام رو نوازش کرد.
+یادمه فردای تولدت به نگین گفته بودی هرجوری شده باید بیارتم خونه‌ی تو و خودش بره. نگین هم که هیچوقت به تو نه نمیگه. ازت پرسیدم پدر و مادرت کجان و تو فقط گفتی تنها زندگی‌ میکنی و‌ ازم خواستی بیام باهات زندگی کنم. اول از لحن جدی و دستوریت خوشم نیومد ولی تو دلم یه آشوبی افتاد که دلیلش رو نمیدونستم. نمیدونستم منم عاشقت شدم. پدر و مادر منم که مشکلی نداشتن و گفته بودی باید تو همون هفته جابجا شم پیشت و باهم زندگی کنیم.
اشک روی‌ گونه هامو پاک کرد و خواست ادامه که با دیدن حالم نتونست.
+فرشته؟ میخوای اینجوری تموم شه؟ مگه همیشه نمیگفتی بودنمون باهم چیزی بوده که لحظه به لحظه‌ش با ارزش بوده؟ پس بذار با هم یادآوریشون کنیم تا حسرت چیزیو نخوریم.
-پس بذار من بگم.
چشماشو به حالت پلک زدن تکون داد که نشون از تاییدش بود.
-بهم میگفتی خیلی مغرور و جدی ام و هیچکس رو نمیذارم زیاد نزدیکم بیاد. حتی نگین که علناً باهام لاس میزد و منو میخواست. چشم من دیگه فقط تو رو میدید سوگل. از لحظه ای که عطر تنت رو حس کردم دیگه هیچکس برام جذاب نبود.
چشماشو بسته بود و بهم گوش‌ میداد. دستامو بردم سمت کسش و آروم از زیر شلوار و شورتش مالیدمش. لبامو چسبوندم روی لباش و زود برداشتم. میدونستم زیاد نمیتونه نفس بکشه پس زیاد اذیتش نکردم. دکمه های ربدوشامبرش رو باز کردم و سینه های خوش‌فرمش رو گرفتم دستم و بدنش رو با تمام وجودم بوییدم. یه بوسه ریز از هر کدوم از سینه‌هاش زدم و با زبونم آروم آروم اومدم پایین. یه آه خفیف کشید. نمیخواستم زیاد بهش فشار بیارم فقط میخواستم ارضاش کنم. فکر‌میکردم شاید آخرین باری باشه که طعم کسش رو میچشم. خودش هم باهام همراهی میکرد.
زبونم رو کشیدم روی کسش و چوچولش‌ رو مکیدم. انگشت وسطم رو کردم تو سوراخ کسش و با چند بار مکیدن چوچولش فهمیدم که ارضا شد.
دوباره پیشش دراز کشیدم.
-انگار‌ روزای خوبمون هیچوقت قرار نبود طولانی باشن. ماه دوم که پیشم بودی و داشتم معنی خوشبختی رو میچشیدم با دادن خبر سرطانت بهم دنیا رو سرم خراب شد. فکر نمیکردم جدی باشه. فکر میکردم خوب میشی. یادته؟ یادته چقدر امیدوار بودیم؟
گریه دیگه امونمو بریده بود و تبدیل به هق هق شده بود. از ته دل میخواستم داد بزنم و بگم تنهام نذار سوگل. ولی هردومون میدونستیم هیچ اثری نداره و رابطه فراعشق ما عمرش کوتاه بود. سوگل برگشت پیش پدر و مادرش و کار من شده بود هر روز رفتن پیشش و شب خوابیدن پیشش. تو همه‌ی جلسات دکترش سعی میکردم باشم و فقط میخواستم بمونه. بغض تو گلوم آزاد شد و دادم دراومد. عرق کل بدنم رو گرفته بود. چشمام میسوخت و هرچقدر دور و برم رو نگاه کردم سوگل رو ندیدم. مثل هر شب عکسش رو بغل کردم و فهمیدم دوباره شب خواب سوگل رو دیده بودم. دوست داشتم مکالمه‌مون تو خواب تا ابد ادامه داشت. دوست داشتم هیچوقت از خواب سوگل بیدار نمیشدم…

نوشته: تتیس


👍 46
👎 5
29301 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

852933
2022-01-12 01:47:19 +0330 +0330

🌹زیبا و دوست داشتنی!
چقدر آخرش … 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
اولین لایک!

پ.ن: امشب توی اکثر داستانای آپلود شده واژه‌ی “هیچکس”
اومده بود😅😅
ذوق میکردم وقتی میدیدمش!!
عالی🌹


852939
2022-01-12 01:58:20 +0330 +0330

دلمون کباب شد نصفِ شبی:(
لایک تقدیمت تتیس جان❤

2 ❤️

852967
2022-01-12 03:51:15 +0330 +0330

عالی بود و قابل لمس

1 ❤️

852989
2022-01-12 07:31:38 +0330 +0330

عالی بود عزیزم

1 ❤️

852994
2022-01-12 08:24:37 +0330 +0330

حرف نداشت ولی حال دلم خراب شد

1 ❤️

852998
2022-01-12 08:51:28 +0330 +0330

خیلی زیبا بود.سرطان رو واقعا کسی درک میرکنه که یا خودش یا اطرافیان تجربه شیمی درمانی داشته باشن.و تا مدت ها از محیط بیمارستان و داروخانه متنفر می شی!

5 ❤️

852999
2022-01-12 08:52:36 +0330 +0330

درک می کنه 😑😑

3 ❤️

853012
2022-01-12 10:29:52 +0330 +0330

i'm MK عزیز
ممنونم ازت🦋

reza.sd77 رضا سفید دندون عزیزم
مرسی که خوندی🦋

عطش۱۸ عزیز
ممنونم❤️

fatemehjoon عزیزم
مرسی عزیزم😍❤️❤️❤️

farhad4111366 عزیز
ممنونم و متاسفم🥺❤️

آقای تنها‌ی عزیز
متاسفانه یکی از نزدیکترین اعضای خانواده‌ی همسرم از سرطان فوت شده و من هرروز تاثیر این بیماری لعنتی رو تو زندگیم احساس میکنم. اگر درمانی داشت و یا اون فرد زنده بود همه چیز طور دیگه ای میشد برامون…


853014
2022-01-12 10:35:28 +0330 +0330

آخ چقدر آخرش غم داشت. 😐


853016
2022-01-12 10:39:47 +0330 +0330

shivabanoo شیوا جونم
مرسی که خوندی🥺😍❤️

2 ❤️

853017
2022-01-12 10:55:50 +0330 +0330

خیلی حالم خوبه حالا باید برای سوگول و فرشته هم اشک بریزم

1 ❤️

853019
2022-01-12 11:06:48 +0330 +0330

چه پایانی!!! 🥺
خیلی دوستش داشتم… 👌🏻💕

5 ❤️

853020
2022-01-12 11:11:37 +0330 +0330

تلخ بود، ولی دوست داشتنیم بود. مرسی 🌹🌹👌

1 ❤️

853035
2022-01-12 13:50:04 +0330 +0330

زيبا،تلخ و دوست داشتني،لذت بردم.قلمت مانا 🌹

1 ❤️

853043
2022-01-12 15:06:54 +0330 +0330

حقیقتا بغض گلومو گرفت: )
و چقد بده اخرین باری ک باهاش صحبت میکنی ولی نمی‌دونی این احرین باریه ک صداشو میشنوی …

1 ❤️

853047
2022-01-12 15:38:52 +0330 +0330

افرین ب تو دختر 👍

1 ❤️

853048
2022-01-12 15:41:18 +0330 +0330

خوب بود مرسی

1 ❤️

853060
2022-01-12 16:57:44 +0330 +0330

خود مرگ یه طرف با بیماری سرطان رفتن یه طرف واقعا با تمام وجود داستانت رو حس کردم این سرطان لعنتی چه داغ عشق ها رو دل آدم ها که نزاشت تا آخر عمرت نمیتونی فراموش کنی لحظه لحظه بودنش رو و یه میگی چه خوب میشد اگه الان بود

4 ❤️

853066
2022-01-12 17:45:45 +0330 +0330

احساساتمو برانگیخت :(
قشنگ نوشتی تتیس جان 🌸🌸🌸

فقط یه جاهاییش اگه فاصله بیشتری میذاشتی تا واضح تر باشه مکالمه ست یا از زبان راوی، بهتر می شد عزیزم🌸

4 ❤️

853081
2022-01-12 22:16:53 +0330 +0330

یکی از بهترین داستانی تو این مدت خوندم عالی بود یه حس نابی به آدم میده نتونستم جلو خودمو بگیرم که کامنت نزارم آدمی نیستم کامنت بزارم عالی لایک به قلمت🌹🌹🌹

1 ❤️

853099
2022-01-13 00:17:50 +0330 +0330

چه تلخ و غمناک! 🖤🖤

2 ❤️

853100
2022-01-13 00:41:03 +0330 +0330

زیبا بود
ولی زیاد لمسش نکردم😥
شاید باید چند بار بخونم تا باهاش اوکی بشم

بهم میگفتی خیلی مغرور و جدی ام و هیچکس رو نمیذارم زیاد نزدیکم بیاد
از این تیکه به نظرم اینجوریم خوبه بهم میگفتی خیلی مغرور و جدی ام و نمیذارم هیچ کس زیاد نزدیکم بیاد😊
قلمتون به شادی قلم بخوره از این پس
خوشحال شدم از مطالعه داستانتون🌺🌹
شبتون به شادی

2 ❤️

853101
2022-01-13 00:44:26 +0330 +0330

متاسفانه درد سرطان یه درد خیلی بده که پیر و جون و دوست و آشنا نمیشناسه کاش هیچ کس دچار این بیماری لعنتی نشه💔
خیلی درد آوره و دوست داشتم توی داستانت دردی که کشیده شده را بیشتر حس کنم
دو هفته پیش دوست برادرم که باهم کنکور میخوندن فوت شد ایشون از سرطان جون سالم به در برده بود ولی مجدد سرطان گرفته بود و روحیه اش را از دست داده بود و متاسفانه …
و هفته گذشته هم یکی از دوستان دورم به خاطر سرطان فوت کردن…
خیلی ناراحت کنندست واقعا…

2 ❤️

853110
2022-01-13 02:14:12 +0330 +0330

👍👍👍👍👍

1 ❤️

853167
2022-01-13 06:21:45 +0330 +0330

نتونستم بخونم، نخواستم بخونم، درد داشت؛ نمیدونم چی بگم!
اولشو خوندم و زورم نرسید ادامه‌ش بدم.
سفرش سلامت

1 ❤️

853246
2022-01-13 15:52:53 +0330 +0330

دوستان عزیزم ممنون بابت تک‌تک نظراتتون. باعث افتخارمه که کامنت‌ها همه مثبت بودند.🦋 ممنون از همه‌تون و سعی میکنم نکاتی که یادآور کردین رو رعایت کنم.❤️

5 ❤️

853284
2022-01-13 23:06:27 +0330 +0330

جالپ و غم انگیز بود

1 ❤️

853289
2022-01-14 00:02:12 +0330 +0330

ای ای چه سرنوشت غمگینی

1 ❤️

853465
2022-01-14 23:33:04 +0330 +0330

اشکمونو در آوردی تو لامصب 😭

قشنگ روون و پر از حس بود ❤️

1 ❤️