داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکسای مامان جندم

1396/02/02

سلام من الان بیست و نه سالمه داستان برمیگرده به تقریبا چهارده سالگیم.من یه پسر سفید با کون بزرگ که از بچگی همه توو کفم بودن البته چن نفر هم موفق شدن بکنن منو اما همیشه لاپایی.من با سه تا خواهر از خودم بزرگتر و مادرم توو شهرستان زندگی میکنیم پدرم از مادرم جدا شده ما اون وقتا فکر میکردیم اشکال از پدرمون بوده اما بعدا فهمیدم قضیه چیه.مادرم یه زن بسیار حشری که حتی از ماها خجالت نمیکشید و علنن دوستشو میورد خونه شاید فکر کنید عجیبه اما چون از ابتدا اینطور بود برامون عادی بود خواهرام یکی یکی خیلی زود شوهر رفتن منم تا چشم وا کردم دیدم با بکنهای مامانم دارم زندگی میکنم مامانم سی و هفت اینا بود ولی خدایی خوب مونده بود یه زن سفید گوشتی. از جندگیه مامانم همین بس که یه بار خودم دیدم نون خشکی رو اورده بود توو انباری خونه که مثلا خرت و پرتارو بخره منم رفتم نگاه کنم انقدر جلوی من تابلو بازی دراورد که مرده مونده بود خایه نمیکرد کاری بکنه جلوی من اومدم بیرون خیالش راحت بشه بعد یواشکی برگشتم دیدم میگه حاج خانوم اینا ارزش ندارن اصلا مامانم که چادرشو انداخته بودو بایه تاپ و شلوار دولا شده بود داشت خرت و پرتارو جابجا میکرد هی میگفت اینا بابا اینا خوبه اما مرده محوه تن سفید و کون قلمبه مامانم شده بود زبونش بند اومده بود مامانم هی میرفت سمت مرده خودشو میزد بهش میگفت اینا هم هست بردار ببر که دیدم یه ان کیر مردرو از روو شلوار گرفت و بغلش کرد مرده هم مامانمو بغل کردو بوسید توو بغله هم بودن که مامانم جدا شد زانو زد زیپ شلوار پارچه ای مرده رو واکرد کیرشو دراورد یه کیره کوچیکه سیاهی داشت کرد توو دهنش مرده چنگ زد توو موهای مامانم یه مقدار که براش خورد ابش اومد مامانم گفت ای بابا تو هم که خراب کردی مرده سریع زیپشو کشید بالا که بره منم سریع رفتم.ازین اتفاقا زیاد میوفتاد جلوی خونمون یه فضای سبز بود جوونای محل میشستن اونجا دمه ظهر مامانم میومد همیشه اونجا دنباله من اما یه نیم ساعتی با بچه محلا لاس میزد یکی بود به نام اکبر خیلی عوضی بود یه چنباری منو به بهونه های مختلف برده بود خونه خالی کرده بود خیلی دورو ور مامانم میپلکید یه بار که مامانم اومده بود دنبالم ازشون سوال کرد کی میتونه انتن تلوزیون تنظیم کنه اکبر پرید گفت من بلدم مامانم گفت بیا بی زحمت بریم برا مارو درست کن حرکت کردن که برن منم رفتم پشت سرشون توو خونه تا رفتن توو اتاق مامانم مهلت نداد سریع چسبید به کیره اکبر و براش خورد کیر اکبر بزرگ بود دیده بودمش قبلا مامانم بلند شد لباسشو دراورد خوابید پاهاشو داد بالا گفت بیا اکبرم سریع رفت روو کار اه و ناله مامانم بلند شد اما یه دقیقه هم نشد اکبر ارضا شد پاشد واساد مامانم گفت اون دستمالو بده من اکبرم کشید بالا رفت بیرون.همیشه پیش خودم فک میکردم مامانم مریضی داره که انقدر تشنه کیره همیشه اما بزرگ که شدم فهمیدم خیلی هات بوده و هیشکی نمیتونسته ارضاش کنه.بعضی وقتا اکبر میومد خونمون اما مامانم تحویلش نمیگرفت یا بعضی وقتا که حشرش میزد بالا و کسی پیدا نمیشد میومد اکبرو به یه بهونه ای میبرد توو خونه.یه بنگاهی سر کوچمون بود خیلی ادم مذهبی و مومنی بود البته به ظاهر یه بار به من گفت برو بگو حاجی سیدی بیار خونمون یه متر بزنه یه قیمت بگیریم منم رفتم دمه بنگاه صداش کردم وقتی رسیدیم خونه مامانم با یه چادر رنگی اومد توو حیاط به من گفت بدو برو نونوایی نون نداریم منم فهمیدم جریان چیه رفتم توو کمین مامانم شروع کرد صحبت کردن که اره محله بدی شده میخام بفروشم برم که حاجی سیدی گفت خانم بازار کساده خرید فروش نیست مامانم میگفت حاجی جون قربونت برم شما اگه بخای هرکاری میکنی منم مثه خانمه خودتم فکر کن از خجالتت در میام حاجی سیدی هم تسبیح بدست داشت التماس مامانمو نگاه میکرد که دعوتش کرد به یه چایی .پشتشو کرد که بره سمت اشپز خونه چادرش افتادو کون لامصب زد بیرون حاجی هنگ کرد مامانم با عشوه برگشت گفت اوا خاک به سرم حاجی شرمنده چادرو ورداشت گرفت دستش و دوید رفت توو اشپزخونه حاجی هم که دید داستان از چه قراره رفت دنبالشو توو اشپزخونه از پشت بغلش کرد سرش برد سمت گوش و گردن مامانم یه مقدار دمه گوشش نجوا کرد بعد شروع کرد خوردن لاله گوشش مامانم دیگه توو اسمونا بود حاجی یه دستی کشید به تن مامانم شلوارو و شرت مامانمو کشید پایین کیر خودشم از توو زیپ شلوارش دراورد خوب کیری داشت با اون سنش سرشو خیس کردو گذاشت توو کس مامانم شروع کرد تلمبه زدن ضربه میزد پدرسگ کاملا مامانمو تسخیر کرده بود مامانم هم از خدا میخاست همچین کیری رو که سیرابش کنه مامانمو برگردوند خوابوند کفه اشپزخونه خودشم خوابید روش مامانم داشت میمرد از لذت که صداش مشخص بود چقدر داره حال میکنه گفت حاجی بزن بزن بزن دارم دیوونه میشم وااااای که یهو نفسای مامانم به شماره افتاد جیغ زد اومد اومد حاجی هم که انگار کرگدنه همچین میکرد دلم سوخت واسه مامانم اخراش بود دیگه ابشو با لذت و صدای بلند خالی کرد توو کس مامانم و یه اهی کشید مامانم هم دستشو انداخت دوره گردن حاجی و لباشو خورد.موقع رفتن گفت حاجی دورت بگردم وجودت میارزه به صدتا جوون.

نوشته: پسر یه جنده


👍 15
👎 18
67396 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

591223
2017-04-22 20:47:04 +0430 +0430
NA

ﺍﻳﻦ ﺍﻛﺒﺮﻱ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻲ ﻫﻤﻮﻥ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﻗﺎ ﺳﻴﺒﻴﻞ ﺳﻴﺎﻫﻪ؟
ﻣﺎﺷﺎﻻ ﻣﺜﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻮ ﺗﻮ ﻧﻜﺮﺩﻳﻤﺶ ﻛﻲ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺯﻳﺮﻩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻪ

0 ❤️

591225
2017-04-22 20:51:33 +0430 +0430

معلوم نیس خودت از کدوم نامرد بودی‌‌… شاید مال نون خشکیه هستی! وگرنه اصل و نسب دار بودی با دیدن این صحنه ها از غیرت و خشم میمردی، نه بیای با آب و تاب تعریف کنی…

0 ❤️

591228
2017-04-22 20:53:50 +0430 +0430

من موندم تو کجا بودی نه داشتی اینارو میدی که حاجی لاله گوشه ننه ج ندتو میخورد نکنه از طریق ماهواره میدیدی.ک سخل
خدا خودت شفا بده این ج قی هارو

1 ❤️

591235
2017-04-22 21:00:02 +0430 +0430

یادش بخیر یه روز و روزگاری مردا وقتی میخواستن خودشونو معرفی کنن افتخارشون به کلفتی سیبیل ؛ بادکردگی رگ گردن ؛ پشم و پیلای سینه و رد زخمِ دعوا سر مردی و مردونگیشون بود
.
.
.
.
اونوقت تو مغز فندقی اومدی با افتخار از وسعت ماتحتتو افتخارات ننه ی روسپیت میگی!!؛ تریلی 18 چرخ با سرعت بالا بره تو حلقومتو نور بالاش از سوراخت بزنه بیرون کس مشنگ خان

چاقال بودنم حرمت داره والا تو دیگه به اینم ریدی ?

5 ❤️

591240
2017-04-22 21:12:56 +0430 +0430

Master-Fucker ? ?

3 ❤️

591244
2017-04-22 21:15:57 +0430 +0430

Shadow18

داداش من نکردم ینی اومدم بکنم دیدم این بنده خدا پیرمرده نمیتونه خودشو نیگه داره احترام موهای سیفیدشو نیگر داشتمو فرتی پریدم جامو دادم بهش بلکم یه ثوابی ببرم ? اومدم برم دیدن کون پسرمون کشیده پایین تن تن داره جق میزنه دستشو گرفتم گذاشتم رو کیرم خودش مث بچه ی آدم با چنتا اخ و تف ادامه ی راهو رفت ?

بهرحال پسر کو ندارد نشان از مادر

توصیه میکنم تا کونش تر و تازس یکی دوسیخ بزنی !

1 ❤️

591248
2017-04-22 21:23:01 +0430 +0430
NA

master_fucker ﺍﺍﺍ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ ﺷﻤﺎ ﺍﻭﻝ ﺻﻒ ﺑﻮﺩﻱ ﻛﻪ
ﺧﻮﺑﻪ ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﻳﻢ:((
ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﻛﻲ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﮕﻪ ﺑﭽﺶ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻪ ﻭﻗﺘﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﮕﻴﺮﻩ ﻣﺎﻡ ﻳﻪ ﺳﻴﺨﻲ ﺑﺰﻧﻴﻢ

1 ❤️

591270
2017-04-22 22:19:35 +0430 +0430

الان مادرجنده ای یعنی؟به نون خشکی داده؟؟؟ (dash)
کیر برانکو تو کونت

0 ❤️

591272
2017-04-22 22:40:11 +0430 +0430

لطفا توجه کنید امشب داستانهای سکس با مادر چقدر زیادن متاسفانه اصلا نخوندم

0 ❤️

591290
2017-04-23 00:57:48 +0430 +0430

گاوام پرواز میکنن!:/
جقیام کور نمیشن!:|
واسه مغز پریودی ها هم سیکتیر حواله نمیکنن!:|

0 ❤️

591315
2017-04-23 04:23:32 +0430 +0430

منم املاکیم،، انصافا کردن یکی از تخصص های ماس…

0 ❤️

591316
2017-04-23 04:28:56 +0430 +0430

یادش بخیر یه زمانی غیرت مد بود بین مردم
خیلی دعواهای ناموسی دیدم اونم بخاطر اینکه یکی به ناموسش فقط نگاه کرده ولی الان چی یارو با اب و تاب میاد جندگی مامانشو تعریف میکنه خودشم که کونی !
حالا از کجا معلوم مامانت برات کیس جور نکرده؟

1 ❤️

591323
2017-04-23 05:46:12 +0430 +0430
NA

آخه مگه مجبوری اینارو بنویسی که همه بهت بگن ننه جنده؟؟؟ هان؟؟؟؟ کونی؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

591334
2017-04-23 06:47:53 +0430 +0430

داداش فك كنم فقط من مامانتو نكردم ?

0 ❤️

591389
2017-04-23 12:28:55 +0430 +0430

کیرم توی ناموست دیوثِ کوس مغز!
من 100درصد شایدم بیشتر مطمئنم اون مادرِ بدبختت خبر نداره از این داستانت.اگه بدونه که میگفته ای کاش این بچه رو میریدم چون یه تیگه گوه از تو فایده اش بیشتره(حداقل تبدیل به کود میشه) ?

0 ❤️

591400
2017-04-23 13:27:10 +0430 +0430

تو یه کاری کن…از این به بعد کمتر کص بگو

0 ❤️

591513
2017-04-24 03:10:01 +0430 +0430

ديگه لباي حاجي كه خوردن نداره بابا. خوب بود ولي آخرش حالمون بهم خورد

0 ❤️

591657
2017-04-24 21:33:12 +0430 +0430

خوش بحالت بااین مامانت خوش بحال مامانت با این پسرش

0 ❤️

591705
2017-04-25 07:02:55 +0430 +0430

دیگه به نون خشکی هم اعتمادی نیس (dash) (dash)

0 ❤️

591741
2017-04-25 14:41:04 +0430 +0430

خیلی قشنگ بود
واقعا حال کردم
بعد مدتها یه داستان قشنگ خوندم
دم خودت و مامانت گرم

0 ❤️

737652
2018-12-26 23:24:50 +0330 +0330
NA

الکسیسم اینقد جنده نیس

0 ❤️

765424
2019-05-04 07:10:37 +0430 +0430

ببین مامانت امشب بیکاره؟!یادت نره ها

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom