داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکسهای زنم با دیگران

1399/04/18

این داستان درباره بی غیرتی است و اگر این نوع داستان را دوست ندارید خواهشا نخوانید چون حوصله بی جنبه بودن را ندارم. مثلا من داستان گی دوست ندارم و نمیخونم. داستان صرفا جهت لذت نوشته شده و برای همه این نوع داستان جالب نیست.

من با سارا در یک جمع دوستان خانوادگی آشنا شدم و با همون نگاه اول عاشقش شدم. سارا پاهای کشیده دارد و قدش نسبتا بلند. صورتش مثل ماه و سینش درست اونجوری که من دوست دارم. آن روز یک دامن کوتاه و کفش پاشنه بلند پوشیده بود که پاهای خوشگلش رو خوشگل تر نشون میداد. یک چیزی که منو جذب کرد ته نگهش یک حالت سکسی دست که اصلا نمی‌شد ولش کنم.

ما قبل از اینکه برم خواستگاری با هم دوست شدیم، خوابیدیم و سکس داشتیم. تو مدت کوتاه خیلی وابسته اش شدم و واقعا دوسش داشتم. فکرمون یکی بود و حرفمون یکی. سارا اون موقع کار میکرد و خواستگارهای زیادی داشت ولی خوب اونم عاشق من شد و قبول کرد که زنم بشه. با کمی درایت تونستم همه رو راضی کنم که با هم ازدواج کنیم. شرط گذاشت که بعد از ازدواج هم کار کنه.

ما ازدواج کردیم و ما رفتیم خونه خودمون. ماه عسل خیلی خوش گذشت و خیلی سکس خوبی داشتیم.

بعد از چند ماهی ازش پرسیدم. “سارا کی پردتو زده بود؟”

“خودت بابا, وقتی ازدواج کردیم من پرده داشتم …خخخخ” ما قبل از ازدواج سکس کامل داشتیم. همه صحبت‌ها رو نمی نویسم. تعریف کرد که در دانشگاه یک دوستی داشته که یک روز برده بودش خونه و کار را تمام کرده بودنند. گفت آنقدر خون ازم رفت که رنگم شده بود مثل گچ. خونه که رسیده بود به خواهرش گفته بود و اون به مامان شون که مامانش براش کاچی درست کرده بود.

“مامانت و ساناز چیزی بهت نگفتن؟”

-" چرا بابا خیلی توپیدن بهم. ولی خوب پرده رو به باد داده بودم. وقتی میخواستیم ازدواج کنیم مامان بهم گفت که بریم پیش دکتر که درستش کنیم گفتم نمیخواد و اینکه تو میدونی و در جریان هستی .

“خوب مامانت چی گفت؟”

“گفت خاک تو سرت سارا که آبرو برامون نگذشتی. :)” من خنده ام گرفت.

“حالا سکست خوب بود یا فقط خونو خونریزی بود؟”“اولش خوب بود. به بهانه درس بردم خونه. تا رسیدیم چسبوندم به دیوار لب گرفتیم، سوتینمو باز کرد سینه هامو خورد. دستش برد زیر لباسم و سینمو گرفت. میدونی که به ممم دست بزنی ولو میشم.”

من یهویی داغ کردم و یه ماچ آبدار ازش گرفتم. “چه کسی (کوسی) نصیبم شده”-

“حشری شدی؟ الهی بگردم …ادامه بدم؟”

" بگو کشتیم"

“مانتومو در آورد و لباسامو داد بالا و سینه هامو در اورد بیرون و همون جا شروع کرد به لیسیدن. من دستمو بردم سمت کیرش.”

  • “اوف کیرش بزرگ بود؟” من شروع کردم با سینه هاش ور رفتن.

" یادم نیست والله اولین کیری بود که میدیدم" سارا ادامه داد " …اون یکی دستشو کرد تو شورتم و شروع کرد با چوچولم ور رفتن. من همون جا آبم اومد و شل شدم. من برد روی مبل و یکم اونجا ور رفت باهم. شلوار و شورتم را درآورد و کسم را حسابی خورد. بعدش بردم رو تختش و من کونمو آماده کردم که بکنه ولی چون خیلی آبم اومده بود کسم لیز لیز بود یدفه کرد تو کسم …آه "من شروع کرده بودم به خوردن کس زنم. -

“سارا عزیزم داستانت منو خیلی حشری می‌کنه…بگو”

-" اولش مثل اینکه آتش گرفتم ولی یواش یواش خوب شد و شروع کردم لذت بردن. ولی تا لذتش شروع شد آرمین زود آبش اومد…(اسمش آرمینه) علی تو هم خیلی داغی بیا بکن…من با همون تصویر خوشگلم زیر کیر با فشار کردم تو کوسش و یه سکس توپ داشتیم. فکر کنم در ۲ ساعت ۴ بار کردمش.

-“کس دادنت فکر کنم به من بیشتر مزه داد تا به اون روز شما.” سارا خندید. “قربونت برم عزیزم الان من مال توام. هر چند بار دوست داری منو بکن. میدونی اون روز گند خورد به تشک آرمین انقدر خون اومد ازم که تشکش پس داده بود. مامانش اینا فهمیده بودند دختر اورده…”

ازدواج ما خیلی خوب پیش میرفت و سارا هنوز دو دل بود بر گرد سر کار یا نه. هر چند وقت یه بار هم از شیتونیش تعریف میکرد و کلی حال میکردیم. چند ماه بعد ما تصمیم گرفتیم که ماشینمونو عوض کنیم و یه شاسی بلند بگیریم. به یه نمایشگاه ماشین رفتیم و یک پسری که فکر کنم ۲۶-۲۷ سالش بود, امیر, فروشنده بود. پسری بسیار مودب و خوشتیپ. معمولان بنگاهیا خیلی حالت لات دارند ولی این مرد خیلی آقا بود و با حوصله. در هنگام حرف زدن دیدم که سارا چشمش اون حالت سکسی رو پیدا کرده و داره سعی می‌کنه که خودشو خیلی نرمال نشون بده.

امیر هم متوجه شده بود و همش حواسش به سارا بود و اونو خطاب قرار میداد چون ما مثلا برای سارا میخواستیم ماشین بخریم. تا امیر رفت انور

  • "سارا چطوره فکر کنم چشمتو گرفته؟

  • “ماشین خوبیه.”

  • “من ماشینو نمیگم…” و خندیدم. سارا یه نگاهی به من کرد و من به امیر اشاره کردم.

  • “علی یه چیزی میگی ها…” چشماش خمار شد.

  • “سارا خوشگل من که تورو خوب میشناسم میدونم که هوس کردی… شمارتو بهش بده…”

  • “ببین گردن خودت ها…بعدش نگی چطور فلان…”

  • “سارا میدونم که کرمت گرفته برو حالشو ببر…دوستی مثل شوهرت پیدا نمیکنی که با حال کردن تو حال کنه”

امیر برگشت با شروع کردیم به صحبت. حواسم به سارا بود با اینکه خیلی سعی میکرد ولی چشمش لوش میداد. سارا با لوندی خواستی شمارشو به امیر داد. هنوز تو راه بودیم که امیر زنگ زد. خیلی مودبانه اول صحبت کرد و پرسید که من هستم یا نه که سارا یه نگاه به من کرد و من با سر اشاره کردم که بگو نه. اون شروع کرد در بار ماشین صحبت کردن و گفت آره از ماشین خوشمون اومده ولی هنوز تصمیم نگرفتیم. سارا شروع کرد کرم ریختن…اگر ماشین رو هم بگیرم فقط چون شما اونجای…امیر هم تا دید که سارا چراغ سبز نشون میده اونم شروع کرد و تو صحبتها “مرسی. من تا به حال خانمی به زیبایی شما ندیدم…” من فکر کنم اینا با هم یه ۳۰ دقیقه صحبت کردن و سارا فهمید که امیر تحصیل کردست و دوست دختر نداره و …و خوب حرف‌ها کمی سکسی شده بود و من راست کرده بودم.

دو روز بعد سارا اومد شرکت پیش من. سارا واقعا خوشگل کرده بود یه تاپ نیم تنه سفید که شکم رو نشون میداد پوشیده بود. کرست سفید. و یک جین که از بالا تا پایین همه جاش تقریبا ریش ریش بود و پاهاشو خیلی خوشگل نشون میداد. یه مانتو روش که اگر دکمه رو میبست کاملا پوشیده میشد و اگر باز خیلی سکسی, با یه شال، عینک آفتابی، ماتیک قرمز و حسابی کس شده بود. ما داشتیم حرف میزدیم که دیدم امیر پیغام داده.

امیر با هر ترفندی بود سارا را می‌خواست ببینه. نمیدونست که اون هم بدش نمیاد که باهاش باشه. بالاخره قرار گذاشتن که با هم برن بیرون.

سارا اومد بغلم و با خنده شیطنت گفت " عزیزم دارم میرم بدم. کاری نداری؟" بغلش کردم و یه بوس کوچیک ازش گرفتم. “برو خوش بگذرون.”

من کاملا بدنم سرد شده بود و از شهوت بدنم میلرزید. سارا ماشینو برداشت و رفت. امیر تا سارا رو میبینه کفش میبره و میگه تا بحال زنی به این اندام و هیکل ندیده. یه کم باهم می گردند ، و امیر دستش میذاره روی رون سارا و پاهاشو لمس می‌کنه. سارا هم دستش به علامت تایید میذاره رو دست امیر. امیر دستش میبره بالا و دست می‌زنه به کس که سارا دستش رو هل میده پایینتر. میگه رانندگی می‌کنم.

امیر دست میذاره رو شکم سارا اون جائی که لخت بود. سارا گفت که دیگه نفس نمونده بود براش و حسابی خیس شده بود. آنها میرند یک جای دنج و امیر شروع میکنه لب گرفتن از سارا.سارا دستشو حلقه می‌کنه دور سر امیر و حسابی از هم لب میگیرند. مانتو و تاپ سارا رو در میاره و من تجسم می‌کردم که سارا با سوتین تو بغل امیر و اینکه این پسر چقدر لذت برده.سارا دستش میذاره رو کیرش و از رو شلوار براش میماله. امیر هم کیرشو در میاره. سارا کیرشو میگیره دستش و شروع می‌کنه براش مالیدن. میگفت که کیرش خیلی خیلی سفت بود. سرشو میبره پائین و یه بوس از کیرش می‌کنه و به نوکش زبون می‌زنه. امیر داشته غش میکرد. زیر کیرشو لیس می‌زنه و شروع می‌کنه براش ساک زدن. حسابی براش می‌خوره.

امیر سوتینو باز میکنه و سینه خوشگل زنمو میگیره دستش شروع می‌کنه به خوردن. نوک سینه ها رو میگیره تو دندوش و گاز‌های کوچک از دور سینه میگیره. سارا میگه حواست باشه کبودم نکنی. امیر دو تا رو میگیره دستش و شروع می‌کنه نوبتی لیس زدن. همونجا سارا برای اولین بار ارضا می‌شه و امیر تقریبا ۲۰ دقیقه سینه سارا رو لیس و گاز می‌زنه. امیر همون وقت دستش می‌کنه تو شلوار سارا و سعی می‌کنه که بره تو شرتش. ولی چون تنگه نمیتونه.

سارا دکمه شلوارشو تا باز می‌کنه تا اون شلوار و شرتشو با هم بکشه پایین. امیر از پستانها دوباره شروع می‌کنه بوس کردن تا میرسه به کوسش. کسشو با انگشت باز می‌کنه و زبونشو میماله به چوچولش. حسابی کسشو می‌خوره. سارا گفت که ۲ بار تو همون حالت ارضا می‌شه.

سارا یه کاندم ور میدار (تو ماشین ما همیشه کاندم هست برای من و الان برای سارا) میکش رو کیرش. به امیر میگه بخواب و سارا کسشو تنظیم می‌کنه روش. کیرو میگیره خودش میذاره رو کوسش. یواش یواش خودش فشار میده پائین و کیر امیر رو میبلعه. واگتی تا آخر کیرشو جا میده تو کوسش شروع می‌کنه بالا پائین رفتن. آب امیر میاد. گفت یه ۲۰ دقیقه استراحت میکنند و سارا دوباره براش لیس می‌زنه تا سیخ بشه. این بار امیر از پشت می‌کنه تو کسش و سینه هاشو از جلو میگیره دستش و از جلو میماله.

سارا گفت که تو ماشین دادن خیلی سخت بود ولی چون حسابی شهوتی شده بود لذت خودشو داشت. سارا دراز میکش و امیر میاد روش. یه کم لب میگیرن از هم و امیر کیرشو‌های میماله بین پاهای سارا. سارا گفت هر چه سعی می‌کردم که بکون توش نمیکرد. گفت به التماس افتادم" و بالاخره کیرشو گرفتم خودم کردم تو کسم." امیر شروع می‌کنه تلمبه زدن.

“علی اون مثل تو بلد نبود چرخشی بکنه ولی چون مرد غریبه بود و ما تو ماشین داشتیم برای اولین بار سکس می کردیم خیلی مزه میداد. اون ترس از اینکه کسی ما رو ببینه یا بگیرنمون و اینکه بعد از چند وقت کیر جدید تو کسم بود ، حسابی داغم کرده بود. کیرشو تو کسم احساس می‌کردم دیواره‌های کسم کیرشو نوازش میداد و با فکر اینکه من شوهر دارم و یه کیر دیگه تو کسم یک دفعه اومدم.” امیر هم با اومدن سارا تحریک می‌شه و آبش میاد. لباساشونو میپوشن و بعد از رساندن امیر، سارا برمیگرده منزل.

اونجا من با کیر راست منتظرش بودم.

نوشته: Engineer Ali


👍 16
👎 38
84073 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

896991
2020-07-08 20:43:01 +0430 +0430

به نظر من اگه عشق و علاقه تو رابطه وجود داشته باشه هیچ وقت کار به

#بیغیرتی نمیرسه

آدمی که طرفش رو دوست داده هیچ وقت نمیزاره همه بهش دست بزنن و بشه

#تلفن عمومی بقیه!


896994
2020-07-08 20:45:14 +0430 +0430

دیسداول

2 ❤️

896995
2020-07-08 20:45:46 +0430 +0430

رو من حساب نکنید چون من پاهای معمولی ، قد کوتاه ، صورتی چون خورشید و سینه ای که خودم میدونم چه مدلی باید باشه دوست دارم😁

2 ❤️

896996
2020-07-08 20:46:44 +0430 +0430

قلمتون بد نیست. میشه داسنان های خوبی باهاش نوشت.
کلا بیغیرتی رو درک نمیکنم امیدوارم قلمتون رو صرف موضوعات دیگه بکنین.
دیس دوم تقدیمتون

3 ❤️

897000
2020-07-08 20:48:27 +0430 +0430

بدبخت جقی؟
از بس جق زدی مغزت بگارفته و هر دختر باکره ای هم که تو چاه فاظلاب بیوفته از دست شما باردار میشه.


897001
2020-07-08 20:49:02 +0430 +0430

فک کردم کامنت اولم خورد تو ذوقم …علی بد بد بد

2 ❤️

897004
2020-07-08 20:49:52 +0430 +0430

این زمان رو توی داستان نویسی دوس ندارم
منظورم زمان حاله

4 ❤️

897082
2020-07-08 21:31:14 +0430 +0430

توهمت توکونت اه

1 ❤️

897108
2020-07-08 22:12:09 +0430 +0430

کص تو در کیره یا کیره تو در کص اندر کفه کونی و اندر شهوانی کوص ده اعظم مانی ینی تو میخای بگی بعد از این همه ژنتل منه اینجا تو مجبور شدی زنتو بدی به یه شاگرد بنگاهی مگ ما مرده بودیم دااداششش دنبال بکن نگرد بکن دنبال توست

0 ❤️

897119
2020-07-08 22:22:29 +0430 +0430

ادای ادم های عاشق رو در نیار. عاشقش بودی و گرفتیش، قبول. ولی یه عاشق محاله عشقش رو در اختیار دیگران بگذاره که از عشقش کام بگیرن.

کاکولد به عنوان فانتزی خوبه ولی در عمل برای دو عاشق امکانپذیر نیست.

4 ❤️

897139
2020-07-08 22:44:46 +0430 +0430

لاشی بیغیرت تو مرد نیستی دیس

1 ❤️

897172
2020-07-09 01:03:30 +0430 +0430

شماره منم به سارا بده

0 ❤️

897177
2020-07-09 02:05:26 +0430 +0430

پسر جون قرص ات رو خوردی ؟ باریکلا پاشو الان سرویس کسخل خونه ات میاد دنبالت بد میشه حاضر نباشی …خودمم باهات میام ببینم کدوم ابلهی اونجا بجای قرص و غذا…روزیسه وعده به مخت میگوزه.
تو این داستان یه چیزی درست نیست …یخورده بگی نگی از دیدگان پنهان مونده…
کسی که جنده داستان بود زنت نبود …جنده و خل قحبه داستان خودت بودی. جنده خانم . اگه تو نذر داری زنت رو تو هر چاله سرویسی بندازی صوابش رو ببری …چرا اسم زنت رو جنده خاص و عام میکنی …مردک پتیاره . ایشالله سفر حج بری اگر یه سرم هم به کارتن خواب ها بزنی و دستی به سرو کیرشون بکشی …عزت از این بالاتر نصیب کی بشه از تو بهتر قرمساق

4 ❤️

897179
2020-07-09 02:13:02 +0430 +0430

خییییییییییلی زیبا بود مررررررررسی

0 ❤️

897187
2020-07-09 03:14:54 +0430 +0430

تو ماشین بیست دقیقه سینه هاشو لیس میزده؟؟
خیلی تخیلی فکر میکنی… تو فیلم سوپرش که استرس بگا رفتن ندارن بازم بیست دقیقه ممه نمیخورن

1 ❤️

897201
2020-07-09 04:41:23 +0430 +0430

خسته نباشی دلاور ! عه ببخشید سماور

1 ❤️

897202
2020-07-09 04:42:10 +0430 +0430

تا لحظه ای که گفتی کرست سفید خوندم…
سالهاست ندیدم کسی به سوتین بگه کرست .
یحتمل یه انسان متاهل هم نمیگه
من نتیجه میگیرم تخیلی بود

1 ❤️

897208
2020-07-09 05:09:05 +0430 +0430

قلمت خوبه موضوع داستانتم مخاطب خاص داره متاسفانه با توضیح قبل داستان که دادی بازم بعضی ها فحاشی و بی ادبی میکنند که نمیتونم کارشونو درک کنم مگه اینکه اون تعداد که فحش میدن بهت میگن بی غیرت بعد از خوندن داستانت انققققققدر حشری میشن و حاشون خراب میشه و زن خودشونو تصور میکنند جای شخصیت داستان و از خود بی خود میشند و با توهین و بی احترامی و فحاشی میکنند چون داستانت آبشونو آورده و حس پشیمانی و بدی میگیرند و به نویسنده بی غیرت میگن شما کامنت این افراد رو اصلا نبین دقیقا همون ها هستند که بی غیرتند وقتی تم داستانو میدونند و میخونند و شهوتی و ارضا میشن و بعدش فحاشی میکنند

1 ❤️

897219
2020-07-09 05:42:13 +0430 +0430

لایک

0 ❤️

897295
2020-07-09 10:21:57 +0430 +0430

توی یه مهمونی خانوادگی با سارا آشنا شدی واصلا شناختی ازش نداشتی.موندم چجوری توی خانوادتون بوده که تازه اونجا باهاش آشنا شدی دروغگو

2 ❤️

897312
2020-07-09 11:23:57 +0430 +0430

شبیه گزارش کشتی بود بیشتر.

2 ❤️

897321
2020-07-09 11:51:19 +0430 +0430

از بس غلط املایی داشتی نخوندم دیس

2 ❤️

897324
2020-07-09 12:00:23 +0430 +0430

ریدی کسکش خارتو گاییدم من هاهاها

2 ❤️

897325
2020-07-09 12:04:51 +0430 +0430
NA

امیدم ۲۸ ساله فوق العاده هات و خوش سکس، چن روزی میشه اومدم بندرعباس ازین زوجای پایه اگه بود تلگرام پ بده قرار بذاریم Mfag5

0 ❤️

897351
2020-07-09 14:13:26 +0430 +0430

ادامه
بده

0 ❤️

897364
2020-07-09 17:31:03 +0430 +0430

دوست عزیز
تم داستان خوب بود ولی چون داستان توی ایران اتفاق افتاده ، قسمت آخر داستان نباید توی ماشین اتفاق می افتاد چرا که با این همه پوزیشن با مدت زمان زیاد واقعا توی کشورهای غربی هم قابل اجرا نیست چه برسه به کشور خودمون ، می‌تونستی لوکیشن سکس آخرش با اون پسر رو مثلا توی آپارتمان خود پسر یا خونه ویلایی یا خونه باغ قرار بدی .
اون دوستان عزیزی هم که همش میان و میگن دیس لایک برای بیغیرتی یا خیانت دیس یا نمی‌دونم چی … خب عزیز دل همون اول علاوه بر تگ داستان که نوشته بیغیرتی ، خود نویسنده هم توضیح داده و گفته اگر از این نوع داستانها خوشتون نمیاد ، نخونیدش ، پس چرا می‌خونید بعدش فحش میدید ؟؟

0 ❤️

897537
2020-07-10 05:05:00 +0430 +0430
NA

توکه داری زحمت میکشی خب از تیغ زدناتونم بنویس اینکه هربار کردن کص سارا چند خرج برمیداره

1 ❤️

897580
2020-07-10 07:35:33 +0430 +0430

سنده کونی

0 ❤️

897597
2020-07-10 08:28:17 +0430 +0430

شماره بدم میدی به سارا؟

0 ❤️

897608
2020-07-10 09:20:19 +0430 +0430

چاقال بیغرتی که کردی اون مادر خرتو گاییدم که میای ابنجا میگی از نظر من تو خودتم دلت میخوات بدی چاقال بیغرت

1 ❤️

897696
2020-07-10 20:27:59 +0430 +0430

من دیگه ررررررررد دادم (dash) (dash) (dash)

0 ❤️

898362
2020-07-12 20:57:28 +0430 +0430

بد نبود

0 ❤️


Top Bottom