سکسی تازه برای من و همسرم

1400/06/25

سلام
زیباترین دوست اینه که همسرت باشه .
اسم من هادی ۳۰ سال سن دارم قدم ۱۸۲ وزنم ۸۵ کیلو هست.
۲ ساله با یکی از دختران فامیل ازدواج کردم اسم همسرم مریم هست مریم ۲۵ سال سن داره لاغر اندام و بسیار زیبا با سینه های ۸۰ که خیلی تابلو بودن مریم دختر خوبی بود ما هر دو خیلی حشری هستیم شاید چون تازه ازدواج کردیم نمیدونم .
هر روز من و مریم با هم سکس داریم گاهی که من خوابم مریم میاد تو خواب شرتمو از پام در میاره برام ساک میزنه کیرم شق میشه میشینه رو کیرم منم نیمه خواب آنقدر بالا و پایین میکنه آنقدر عقب و جلو می‌کنه تا آبش بیاد بعد میخوابم پیشم منظورم اینه که خیلی هاته .
من چون توی چندتا گروه واتس آپ هستم بچه ها همه فیلمی میفرستند کلیپ طنز یا سکسی یا هر چیزی یک روز یک کلیپ خنده دار داشتم نشون مریم میدادم در واحدمون زدن منم رفتم دم درب دیدم همسایه آچار فرانسه میخواست بردم بهش دادم برگشتم مریم هنوز تو گوشی بود رفتم کنارش دیدم داره فیلم سکسی میبینه گفتم ها کجا رفتی تو گوشی گفت دارم کلیپ های که دوستات برات فرستادن دارم نگاه میکنم عجب فیلم های سکسی رسید به یک فیلم لزبین داشت نگاه میکرد دوتا بازیگر های این کلیپ خیلی خوشگل و خوش هیکل بودن حواسم نبود گفتم اووووووف ، مریم گفت ها چیه ؟
گفتم چه حالی میده تو هم با یک نفر جلوم لز کنی بعد سکس کنیم با هم نگاه کرد گفت دوست داری؟
البته گاهی با مریم فیلم سکسی نگاه می‌کردیم و وسط فیلم به جون هم می افتادیم و سکس می‌کردیم .
گفتم خیلی گفت من قبلاً مجرد بودم یک دوست داشتم با هم از می‌کردیم گفتم کی راستش بگو من تمام دوستاتو میشناسم گفت سمانه گفتم سمانه که چند روز پیش آمد پیشت من سر کار بودم گفت آره گفتم باز باهم از کردید ؟ راستش بگو .
گفت زشته گفتم قراره چیزی از همدیگه قایم نکنیم گفت ای تقریباً .
گفتم میتونی رازیش بکنی جلو من با هم از کنید خیلی دوست دارم ببینم از نزدیک گفت نه نمیشه بهش بگم ممکنه ناراحت بشه گفتم امتحان کن اگر قبول نکرد من یک جا قایم میشم شما دوتا لز کنید من فقط ببینم بعد که رفت با هم سکس میکنم .
یکم فکر کرد گفت خوب بزار بهش بگم ببینم چی میگه گفتم زنگ بزن گفت نه نمیشه بزار بهش بگم بیاد اینجا بهش میگم پشت گوشی نمیشه شاید جایی باشه ولی به شرط اینکه دست به سمانه نمیزنی ها فقط نگاه میکنی بعد با من فقط سکس میکنی منم گفتم قبوله .
زنگ زد به سمانه بهش گفت کی میایی پیشم کارت دارم گفت فردا ظهر میام .
سمانه دختر تپل سفید با سینه های بزرگ با صورت با نمک تقریباً یک سال از مریم بزرگتره .
منم خیلی خوشحال شدم تو دلم خدا خدا میکردم که رازی بشه کی فردا بیاد .
فردا صبح من رفتم در مغازه تا قبل از ظهر زود تعطیل کردم آمدم خونه دیدم مریم با خنده گفت ها عجله داری زود آمدی گفتم بببببله تو چی دوست نداری ؟
خندید و گفت اینجا نشسته بهش گفتم میگه باشه البته بهش هم گفتم هادی باتو کاری نداره میخواد نگاه کنه بعد با من سکس کنه گفت باشه ولی خجالت میکشم بزار نهار بخوریم بعد میریم تو اتاق خواب کم کم شروع میکنم بقلش کردم بوسیدمش گفتم وای خدا چه کیفی میده خندید بهم گفت خیلی شیطونی .
با هم رفتیم داخل خونه سمانه با یک دست پیراهن و شلوار قرمز روسری یا شال هم نزده بود با موهای مشکی بلند شد و سلام کرد با خنده زیبا سرش رو انداخت پایین سلام کردم رفتم جلو باهاش دست دادم معلوم بود که رضایت کامل داشت .
نشستم کنارش مریم برام چایی آورد گفتم نمی‌خورم رفتم سر یخچال یک قرص کمر سفت کن با یک قرص جنسینگ خوردم گفتم تا نهار خوردیم کم کم اثر کنه نشستم کنار مریم و سمانه با خودم گفتم بزار سر صحبت و شوخی رو باز کنم یخش آب بشه منم سر به سر هر دو میزاشتم و می‌گفتیم و میخندیدیم بله سمانه خانوم یخش آب شد گفتم خانوم نهار رو بکش بخوریم همچنان تخت خواب منتظره و خندیدیم مریم گفت خب بزار نهار رو بچینم رو میز سمانه رفت تو آشپزخونه دنبال مریم فکر کردم رفت کمکش دیدم دوتایی برگشتن گفتم ها چی شد .
مریم گفت سمانه میگه بزار اول بریم تو اتاق بعد نهار میخوریم گفتم باشه شما دوتا برید تو اتاق منم میام رفتن داخل اتاق خواب منم یک صندلی از میز نهارخوری آوردم تو اتاق خواب دیدم نشستن روی تخت با لباس نگاه میکردن و میخدیدن گفتم خب شروع کنید مریم گفت تا حالا جلوی کسی این کار رو نکردیم گفتم خب میرم بیرون شما شروع کنید بعد میام سمانه گفت نه بشین راحت باش شروع کردن به لب گرفتن از همدیگه دستشون روی سینه های همدیگه رفت منم کیرم شق شد لباس همدیگه رو شروع کردن به در آوردن وای دوتا زن لخت با سوتین جلوم اولین بار تو عمرم دیدم سمانه سفید با سوتین مشکی مریم شروع کرد به خوردن بالای سینه های سمانه سمانه چشماش بسته بود سرش رو بالا میبرد و نفس می‌کشید منم داشتم نگاه میکردم و لذت می‌بردم بند سوتین سمانه رو باز کرد سمانه هم سوتین مریم و در آورد سینه های سمانه برام تازگی داشت آخه فقط سینه های مریم رو دیده بودم بعد از ازدواج من و مریم با هیچ دختری یا زنی از نزدیک ندیده بودم به غیر فیلم سکسی .
سمانه شروع به خوردن سینه های مریم مریم با دوتا دست سینه های سمانه رو فشار میداد منم داشتم نگاه میکردم و با کیرم بازی می‌کردم داشتم نگاه میکردم شروع کردم تک پوش و شلوار رو در آوردن جورابامو فقط با شرت بودم .
مریم خوابید رو تخت سمانه آروم شلوار رو با شرت مریم رو کشید پایین از پاش در آورد منم شرتم کندم کیرم شق شده تو دستم باهاش بازی می‌کردم شروع کرد به خوردن کس مریم مریم ناله میکرد از شهوت منتظر بودم تا کس و کون سمانه رو ببینیم هیچ حرفی بین ما رد و بدل نمیشد فقط من مشغول دیدن بودم با تمام وجود اونها هم مشغول لز کردن بودن مریم با دستش سمانه رو کشید سمت خودش رفتن تو بقل همدیگه از هم هم لب میگرفتن از بهترین جای که خوشم اومد سینه رو سینه شدن وای با یک حرکت مریم سمانه رو خوابوند رو تخت نشست لاپا سمانه شلوار و شورت سمانه رو در آورد واااااااااای چه کون سفید ی پاش باز کرد که کسی داشتم دیونه می‌شدم دوست داشتم هر دو رو بکنم ولی با خودم گفتم ممکنه مریم تو حال خودش نباشه حتی جلوش با سمانه سکس کنم ولی بعد ممکنه ناراحت بشه حالا که تا اینجا بهم احترام گذاشته منم قولی که دادم نزنم زیرش البته من دوست داشتم لز مریم رو ببینم که تنوع باشه و شهوتم بیشتر بشه .
مریم داشت کس سمانه رو میخورد سمانه هم جیغ میزد من دیگه طاقت نیاوردم مریم سرش لاپا سمانه کوس و کونش بالا رفتم جلو با دو تا دست کون مریم رو گرفتم زبون زدم به کس مریم سرش آورد بالا یک آهی کشید دیدم کس مریم خیس خیسه منم کیرم تا آخر کردمش توش یک جیغی کشید حالت داگی بود سمانه هم آمد جلو از مریم لب میگرفت با سینه های مریم بازی می‌کرد .
آرزو میکنم براتون همچنین لذتی رو ببرید .
منم شروع کردم به تلمبه زدن نگاه بدن سفید سمانه میکردم نگاه سینه های سفیدش و حسرت می‌خوردم کاشکی با سمانه سکس کنم اون لحظه مریم آنقدر حشری بود که با سمانه سکس می‌کردم چیزی نمی‌گفت ولی بهش قول دادم گفتم حالا حال خودش نیست ممکنه بعد از سکس بهم بگه چرا این کار رو کردی ؟
وسط تلمبه زدن فکر خوبی آمد تو سرم کیرم رو از تو کس مریم در آوردم گفتم بخواب پاهاتو باز کن خوابیدم تو بقل مریم سرم گذاشتم سمت چپ سرش و تلمبه میزدم که نبینه با دست چپم سینه های سمانه رو گرفتم بازی می‌کردم واااااااااای خدا چقدر نرم و لطیف بودن آبم آمد به فشار خالیش کردم تو کس مریم چه لذتی داشت سه نفری بلند شدیم رفتیم حموم سمانه به مریم گفت خیلی نامردی با من لز کردی با شوهرت سکس کردی من هیچی مریم با خنده بهش گفت جنده مگه تو با من لز نکردی ؟
سمانه گفت بله تا خواستم ارضا بشم تو اوج حال برسم آقا هادی که فرصت نداد زود کردش توت خانوم زدیم زیر خنده گفتم بریم نهار بخوریم بعد از نهار یک بار دیگه تقصیر من بود اولین بار بود که دو خانوم خوشگل جلوم لز میکردن دیگه نتونستم طاقت بیارم گفت باشه بعد از حمام بریم نهار یک استراحت میکنم دوباره شروع میکنم .
از حمام امدیم بیرون خودمون خشک کردیم نهار رو خوردیم سه نفری رفتیم رو تخت دراز کشیدیم در حال استراحت بودیم مریم زنم دوباره زد بالا شروع کرد به کرم ریختن خودشو سمانه لز میکردن منم با شرت رو تخت داشتم نگاه میکردم دوتاشون گذاشتم خوب با هم حال کنن شرت رو در آوردم کیرم شق کرده تو دستم جفت من بودن مریم پاهاش باز کرده بود سمانه هم کس مریم رو می‌خورد و انگشت می‌کرد منم کیرم تو دستم سینه های مریم رو می‌خوردم انگار تو این دنیا نبود مریم سمانه بلند شد جاشو با مریم عوض کرد مریم جوری کس سمانه رو می‌خورد انگاری ندیده و نخورده بود منم دل زدم به دریا جلو مریم با سینه های سمانه بازی می‌کردم دیدم مریم چیزی نمیگه شروع کردم به خوردن سینه های سمانه وای وای چه حالی کیرم مثل سنگ شده بود دوست داشتم بکنم گفتم نه بزار خوب حال خودشون رو بکنند هر وقت طلب کردن .
مریم از خوردن کس سمانه بلند شد پاهای سمانه رو باز کرد خودش پاهاش باز کرد نشست رو کس سمانه کس رو کس روی همدیگه تکون میخوردن منم داشتم منفجر می‌شدم دوست داشتم با سمانه سکس کنم بدن تکون می‌خورد حرکت سینه های سمانه و پوستش مثل ژله فقط نگاه سمانه میکردم سمانه هم یکدفعه رون مریم گرفت خودشو کشید بالا جیغ زدم آروم شد مریم بهش گفت ها عجقم ریختی سمانه که حال حرف زدن نداشت با سرش حالت بله گفت مریم آمد پایین گفتم پس من چی؟
مریم گفت ها نکنه باز هم میخوای گفتم اینجوری که شما لز میکردین چرا که نه سمانه خندید گفت خو بهش بده مریم گفت نا ندارم سمانه گفت گناه داره اگر نمیدی من میدم گفت نه ( تو دلم گفتم لعنت بهت خو رضایت بده )
مریم یکم ساک زد نشست رو کیرم شروع کرد به بالا و پایین رفتن سمانه هم سینه های مریم رو می‌خورد منم از فرصت استفاده کردم مریم تو حال خودش بود با سینه های سمانه بازی می‌کردم آبم آمد ریختمش تو مریم دوباره بلند شدم رفتم حموم سمانه و مریم خوابیدن منم بعد از حمام تو پذیرایی رو مبل خوابیدم عصری با سرو صدای مریم و سمانه بیدار شدم سمانه با یک لیوان چایی آمد پیشم گفت خوش گذشت؟
گفتم واقعیتش نه زیاد گفت خودم متوجه شدم گفتم چطور گفت دوست داشتی با من سکس کنی مریم نمیزاشت گفتم آره والا گفت مریم با من کارت نباشه دفعه دیگه راستی من یک دوستی دارم مریم می‌شناسه گاهی با اون هم لز میکنم دوست داری اونم بیارمش گفتم اولا عالیه دوما تو کف تو موندم چه برسه به اون خندید گفت نگران نباش من و اون بسپار به من خوشحال شدم .
بعد سایت شهوانی رو بهم نشون داد گفت من تمام داستان های سکسی رو چه با مریم چه با یلدا چه با دوست پسرم داشتم آنجا نوشتم ولی می‌خوای بنویسی اسم ها رو عوض کن .
منم داستانم رو نوشتم براتون دفعه دیگه سکس های که با سمانه یا یلدا و مریم داشتم براتون می‌نویسم .
دوستتون دارم.

نوشته: هادی


👍 57
👎 15
111801 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

832478
2021-09-16 01:09:45 +0430 +0430

ای خدا باز یه کسخلی بلند شد کستان نوشت.بگیر بخواب بچه

0 ❤️

832493
2021-09-16 01:42:05 +0430 +0430

عجب !!!

0 ❤️

832498
2021-09-16 01:51:52 +0430 +0430

راضی!!! دانلود نهضت سواد آموزی

2 ❤️

832530
2021-09-16 05:00:11 +0430 +0430

مملکت نیس که.پورن هابه😂😂

1 ❤️

832537
2021-09-16 06:27:30 +0430 +0430

کوس شعر از مترو خریدی. پسره جلقی عقده ای هستی مطمئن هستم کوس از نزدیک ندیدی

0 ❤️

832544
2021-09-16 07:54:58 +0430 +0430

باز یک جقی دیگه، تو رو ابوالفضل موقع داستان نوشتن جق نزنید اشتباه املائیتون می ره بالا

0 ❤️

832574
2021-09-16 11:03:23 +0430 +0430

کم کُس بگو
بیا پایین سرمون درد گرفت، اه!

0 ❤️

832600
2021-09-16 13:05:54 +0430 +0430

اره اونم زن ایرانی راضی بشه به این کار کس گفتی مومن

1 ❤️

832604
2021-09-16 13:23:27 +0430 +0430

حس قشنگیه

0 ❤️

832605
2021-09-16 13:29:02 +0430 +0430

قرص کمر سفت کن! قشنگ معلومه تا حالا سکس منظم که هیچ، سکس چریکی و نامنظم هم نداشتید!

0 ❤️

832609
2021-09-16 13:41:34 +0430 +0430

از گرگان زوجی گروپ خواست من‌هستم . ۳۰ مجرد بدنساز mohsen0935@ تلگرامم

0 ❤️

832627
2021-09-16 15:30:26 +0430 +0430

تبریک میگم. شما یه جنده رسمی دیگه به جنده های کشور عزیزمون اضافه کردی. آفرین. خعلی مردی

0 ❤️

832641
2021-09-16 16:52:10 +0430 +0430

با توجه به نوشتن داستانت برای ما ، خواهشمند است داستان های بعدی را برای دیگران بنویس و این خوشی را به دیگران نیز هدیه بده

1 ❤️

832649
2021-09-16 18:11:57 +0430 +0430

خدا خدا کردی که رازی بشه؟ همه راضی کص خوار توی نارازی؟ کیرم تو سر اون طویله ای که ازش بیرون اومدی

0 ❤️

832650
2021-09-16 18:16:22 +0430 +0430

عالی بود

1 ❤️

832661
2021-09-16 22:55:43 +0430 +0430

این یکی کسخل توی هر دستش یه صابون گرفته واسه جلقیدنش

0 ❤️

832663
2021-09-16 23:08:27 +0430 +0430

من که ساقی هستم کم اوردم داداش ساقی کیه بگو من ازش بگیرم

0 ❤️

832754
2021-09-17 06:32:41 +0430 +0430

قربونت ننویس الان اون یکی هم میاد،میخواد دفعه بعدی یکی دیگه رو بیاره،

0 ❤️

832768
2021-09-17 07:58:56 +0430 +0430

رازی کاشف الکل بود
اون راضیه هادی
تکرار کن
راضی

0 ❤️

833226
2021-09-20 09:54:46 +0430 +0430

مردم شانس دارن

1 ❤️

833288
2021-09-20 18:59:29 +0430 +0430

با اینکه کسشعر بود ولی تحریک کنندگیش خوب بود 👍👍👍

0 ❤️

833604
2021-09-22 15:23:04 +0330 +0330

بیا پایین کم بگو

0 ❤️

833634
2021-09-22 21:25:28 +0330 +0330

منم خانومم این کارو واسم کرد
دختر عمه شو جور کرد سه نفری شدیم.
🙈🙈

دلیل نمیشه گیرتون نمیاد بگین وجود نداره

0 ❤️

833957
2021-09-24 10:08:26 +0330 +0330

کستان بود کس رو کس بود چی بود این

0 ❤️

834509
2021-09-27 18:47:28 +0330 +0330

یه دیس تخمی برا داستان خیلی تخمی

0 ❤️

834999
2021-09-30 03:37:59 +0330 +0330

09387677648
کیرکلفت ازکرج میخام

Id : B0y026

0 ❤️

842558
2021-11-14 13:28:53 +0330 +0330

کوس پریودی من توحلقت

0 ❤️

842706
2021-11-15 20:29:16 +0330 +0330

شوهرانی که این تمایل رو دارند معمولا کمک می کنند که نفر سوم و خانم شون بیشترین لذت رو ببرند.
من به عنوان نفر سوم با چند تا زوج بودم همگی شون شوهر هماهنگ کرد که با خانم شون باشم. بعضی هاشون موقع سکس من با خانم شون خانم شون رو ناز و نوازش می کردند تا لذت بیشتری ببرند چند مورد هم من رو می بردند توی اتاق خوابی که خانم شون با لباس خواب سکسی بود و منو با خانم شون تنها می گذاشتند تا خانم شون بدون خجالت و راحت سکس کنه و لذت ببره.
در کل آقایونی که تمایل به این فانتزی دارند بیشترین کمک رو می کنند تا خانم شون بیشترین لذت رو ببره.
زوجی دلش نفر سوم خواست پل پیام بده. من ساری و مازندران هستم

ahoora_sari

0 ❤️

845719
2021-12-02 15:49:53 +0330 +0330

عالی بود

0 ❤️

846100
2021-12-04 10:21:58 +0330 +0330

لزحضوري🌹💋💋💋

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها