سکسی که فکرشم نمیکردم

  سلام دوستای من
  خاطره ای که واستون تعریف میکنم برای خیلی وقته پیشه ولی خاطره جالبی بوده که ارزش خوندن داره.
  اول اینکه من یه آدم خیلی معمولیم از لحاظ چهره نسبتا خوش چهره ام و اون زمان بدنسازی زیاد میرفتم و بدن بدی هم نداشتم نه اینکه آرنولد باشم. درسته الان کچلم و یکمی شکم آوردم اما حدود ده سال پیش نه کچل بودم نه چاق. قدم 178 و وزنم اون وقتا 80 کیلو میشد
  خب بریم سراغ داستانی که برام پیش اومد.
  اون زمان حدود سال ٨٧ نه تلگرام بود نه اینستا بود. یه برنامه یاهو مسنجر بود که میتونستی بری تو گروه ایرانی ها و با مردم چت کنی. تو همین چتها بودم که یکی اعضای گروه ازم خوشش اومده بود و بهم پیام داد و اول فکر کردم پسره بعد که وب داد دیدم یه دختره نسبتا سفید پشت میز کامپیوترش نشسته و باهام چت میکنه. قیافه اش بد نبود چشای درشتی داشت. یه چند هفته ای باهم چت کردیم که دیدم خیلی ازم دوره اون بچه شاهرود بود من بچه کردستان. کم کم رابطه چت کردنمو باهاش کم کردم که بیخیالم بشه تا اینکه کنکور دادم و حسابداری گنبد کاووس قبول شدم. آقا ما رفتیم دانشگاه که یه روز تو سایت کامپیوتر دانشگاه بودم یاهو رو باز کردم دیدم بازم پیام داده منم با خودم گفتم از گنبد تا شاهرود دوسه ساعت بیشتر راه نیست برم ببینمش اونجام هم اگه موقعیتش پیش بیاد باهاش یه حالی بکنم. یادمه سه شنبه کلاس نداشتم گفتم برم قال قضیه رو بکنم ببینمش.
  رفتم شاهرود آدرسو داد.داشت کم کم بارون پاییزی سردی میومد.. آقا تا دیدم جا خوردم. اون دختره بیشرف اصلا نگفته بود که اینقد کوتوله اس... باور کنید قدش یه مترو نیمم نمیشد... از دور دیدمش گفتم قالش بزارم برم تا منو ندیده که یهو دست تکون داد واسم و دیگه مجبور شدم برم پیشش. نمیدونستم چیکار کنم. باور کنین عین این بود که با دختر بچه دارم قدم میزنم.. از خیابونا پیاده میرفتیم همه نگامون میکردن انگار بچه منه دستش تو دستمه. همینجوری داشتیم قدم میزدیم و کسشعر تحویل هم میدادیم که رسیدیم یه پارک خیلی بزرگ که مریم گفت اینجا پارک جنگلی شاهروده و بریم تو پارک. ساعت نزدیکای دو ظهر شده بود بارون هم داشت میومد و وسط هفته بود تو اون پارک صاحب مرده هم پرنده پر نمیزد. رفتیم یه گوشه چسپیده بهم نشستیم پشت چنتا درخت. باز یکم کسشعر تحویل هم دادیم تو فکرم گفتم تا اینجا که اومدم بزار هم من یه حالی بکنم هم اون. کم کم دستمو بردم دور کمرش و یه لب ازش گرفتم ولی اون یه جوری لبمو میمکید انگار جارو برقی بود. محکم خودشو چسپوند به سینه ام گردنمو میخورد... تا اون موقع نمیدونستم من به گردنم اینقد حساسم باور کنید تا گردنمو خورد کیرم عین چوب سفت شد اونم از خداش بود کیرم سیخ بشه و منم شروع کنم. دیگه منم داغ شدمو سرشو گرفتمو لباشو خوردم و یه دستم از رو مانتوش رو سینه هاش بود که خیلی بزرگ نبودن و یه دستتم از پشت کمرش رسوندم تو شلوراش و کونشو انگشت میکردم که دیدم بابا این خیلی حشریه یه جوری نفس میزد که فکر میکردم الانه نفسش بند بیاد.. یه ده دقیقه ای اینجوری گذشت که کمکم اونم کلافه شدو گفت کاش یه جا گیرمون بیاد باهم حال کنیم. گفتم پاشو یه دوری تو پارک بزنیم ببینم یه جا پیدا میشه ( پارک جنگلی یه کوشه کناری داره که دیدی به کسی نداشته باشه بتونیم یه حال اساسی بکنیم) . یه دوسه دیقه ای گشتیم تو پارک یه اتاق دیدم بالای یه تپه کوچیک که دور تا دورش درخت بود. رفتیم اونجا دیدم درش بازه داخل که شدیم دیدم قبر یه شیخی اونجا بود که معلوم بود مال زمانهای قدیمه که تو هر شهری ازین قبرها هست. مریم گفت ایول عجب جای خوبی گیرمون اومد. منم که کیرم سیخ شده بودو مکان جور شده بود شیخ زنده نمیشناختم چه برسه به مرده اش. داخل اتاق یه پله داشت که وسط اتاق بود و از وسط اتاق به دو بخش بالا و پایین تقسیمش میکرد و قبر شیخ قسمت پایین پله بود. نشستم رو پله و مریم اومد رو پام نشست و فهمیده بود به گردنم خیلی حساسم بازم شروع کرد به خوردنش منم کیرم حسابی شق شده بود و با دستاش از رو شلوار با کیرم بازی میکرد. که کم کم کیرمو درآورد وقتی کیرم درآورد نمیدونم چرا کیرم اینقد باد کرده بود.مریم رفت پایین پله نسشت و شلوارمو تا پایین زانوهام کشید و شروع کرد به خوردن کیرم. کیرم آنچان بزرگ نیست که توفیلمای سوپر میبینین ولی خدایی خیلی بزرگ شده بود آخه دوران دبیرستان و کنکور وقت دختر بازی نداشتم و خیلی وقت بود حتی جلق هم نزده بودم. کیرمو کرد تو دهنش واسم ساک بزنه خوب ساک میزد ولی دندون میزد چون دهنش خیلی کوچیک بود و خیلی درد داشت. بعد یه دقیقه بلندش کردم و دکمه های مانتوشو باز کردم یه تاب قرمز داشت مانتو شو درآوردم از زیر تاب دستمو بردم زیر سوتینش.... فکر میکنید چی لمس کردم؟؟؟ باور کنید هیچ!!! امان از یه مثقال ممه... هیچ... فقط یه سوتین خیلی کوچیک از اون پنبه ای ها بود که زیرشم نمیدونم پارچه گذاشته بود یا دسمال کاغذی... تو دلم به خودم فحش میدادم که چرا اومدم... آخه این که از کس نمیتونه بده ممه هم هیچی.. کونشم خدا میدونه میزاره بکنم یانه.... خلاصه به روش نیاوردمو کم کم دستمو از زیر سوتینش کشیدم بیرون...


  دستمو کردم تو کسش و تو دلم گفتم یکم دیگه حشریش کنم بهش میگم باید از کون بهم بده.. یکی دو دیقه ای همینجوری با کسش ور رفتم که یهو گفت شلوارمو درمیارم اینجوری نمیتونم ارضا بشم. شلوارشو کشید پایین منم قشنگ با انگشتام با چوچولش بازی کردم خیلی حشرش زده بود بالا... گفتم مریم باید ازکون بکنمت اونم گفت باشه خیلی راحت قبول کرد.. خیلی خوشحال شدم که لااقل یه کون میکنم و ناکام از شاهرود نمیرم.انگشتمو با آب کسش خیس کردمو با سوراخ کونش بازی کرد بعد دوسه دقیقه بزور انگشتمو کردم تو کونش ولی نمیدونم چرا گشاد نمیشد. تف زدم سر کیرمو مریمو رو پله چهار دستوپا کردم و سر کیرمو فشار میدادم بهش ولی هرکاری کردم نرفت تو یکی دو دقیقه کیرمو رو سوراخ کونش فشار دادم دیدم نمیره که نمیره که یهو برگشت گفت چرا اینقد خودتو اذیت میکنی نمیشه تاحالا از پشت ندادم. گفتم چیکار کنم گفت بیا از جلو بکن منم گفتم مگه اپنی گفت آره... منم از خدا خاسته بدون اینگه بگم چرا اپنی کیرمو به کسش مالوندم. وای این مریم چرا اینقد خیس بود کسش. تا کیرمو مالوندم به لب کسش کیرمو خیس خیس کرد و دیگه صبرم تموم شد و آروم فشار دادم داخل کسش... کسش از کونش بهتر بود ولی خدایی تنگ بود یعنی هنوزم من همچین کس تنگی ندیدم. سر کیرمو گذاشتم در کسش کم کم و آروم آروم فشار دادم بزور کیرمو تا ته کردم تو کسش و کمکم تلمبه زدنم شروع شد اونقد کسش تنگ بود که یه دقیقه نشد از تلمبه زدنم نزدیک بود آبم بیاد. کیرمو دراوردم گفتم مریم خیلی زوده آبم بیاد کست واقعا تنگه. گفتم اذیت نمیشی؟ گفت نه اتفاقا خیلی حال میکنم کیرتو تو کسم خیلی قشنگ حس میکنم تا شکمم میادو میره. گفت بزار واست بخورمش گازش بگیرم دیرتر آبت بیاد. فکر خوبی بود. کیرمو دادم بخوره و دندوناش که خیلی تیز بودنو به کیرم میزد که واقعا درد هم داشت.. دوسه دقیقه دندون زد کیرمو گفتم بسه پاشو رو کیرم بشین. من نشستم رو پله پاهام پایین پله ها بود اونم اومد پشتشو بهم کرد و رو کیرم نشست ولی این بار کسش یکم جا باز کرده بود کیرم راحتتر رفت تو کس خیسش... اونقد آب از کسش اومد که تخمام خیس خیس بودن... دیگه فرمون دست خودش بود هرجوری میخاست رو کیرم بالا پایین میکرد. یهو دیدم کسش خیلی تنگتر شد و بالا پایین کردنش یه نظم خاصی داشت که دیدم ارضا شد.. تو همون حالت گفتم مریم منم یکم دیگه ارضا میشم اونم با اینکه ارضا شده بود به زور چند بار دیگه بالا پایین کرد که یهو منم ارضا شدمو کیرم درآوردمو آبمو پاشیدم رو زمین... به زمین نگا کردم دیدم آبم یه راست ریخته شده رو قبر این شیخ خدا بیامرز... از این صحنه هم خنده ام گرفت هم اعصابم یکم تخمی شد...
  شلوارمو پام کردمو اونم لباساشو تنش کردو زدیم بیرون..
  سوار خط شاهرود گنبد شدم و یه راست رفتم خابگاه... یه چند باری زنگ زد ولی دیگه تو دانشگاه دوست دختر گرفتمو داستانای دیگه که جواب اونو ندادم...
  درآخر بگم که من نوسنده نیستم که بتونم کلا جزئیاتشو دقیق بگم و میدونم خیلی کم و کاستی داره دوست داشتین یه چندتا خاطره سکسی دانشگام هست که واستون میگم و سعی میکنم آب و تاب سکس هامو بهتر واستون تعریف کنم...


  نوشته: ؟

 • 34

 • 15
 • نظرات:
  •   Aminxxx32
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • اول (cool)


  •   Siavvvashhhhhhh
  • 5 ماه،2 هفته
   • 13

  • شیخ اون دنیا منتظرته تا برسی بپاشه رو صورتت


  •   mansoormahabad
  • 5 ماه،2 هفته
   • 3

  • معلوم بوده دختره کیری بود که اینقد داغداری ازش (biggrin)


  •   MAHDI.Bمهدی
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • اخی گناه داشت اونم دل داره دیگه زدی تو ذقش


  •   toolejen
  • 5 ماه،2 هفته
   • 5

  • کچل یه جایی سراغ دارم خیلی خوب مو میکارند ،میخوای ادرسشو بدم؟


  •   Vashkin
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • کرد مرده شن بریز (biggrin)


  •   شاه ایکس
  • 5 ماه،2 هفته
   • 17

  • بدبخت شیخ کلی درس خونده معروف شده که زندگیش الگو و راهنمای مردم باشه حالا چهارتا جقی میان از اقصی نقاط مملکت میان ابشونو میریزن رو قبرش!! (biggrin)


  •   jerard96
  • 5 ماه،2 هفته
   • 6

  • چ کس مغزی بودی ک دانشگه گنبد قبول شدی
   اکنم فک‌کنم انتخاب دانشگاه بود


   کدوم خری گفته از گنبد تا شاهرود دوساعته
   پس معلومه اصلا نرفتی و ی کوس شعری تفت دادی


   قبلش نقشه این مملکت اخوند بگایی رو ی نگاه بنداز بعدش زر مفت بزن


  •   JustJest
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • Kos sher bood vali az hagh nagzarim khande daram bood (rolling)


  •   Samman23
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • مرتیکه کسکش به عمرت از شاهرود رد شدی دیوث.من بچه این شهرم کجا پارک جنگلی وسط شهر کونی.اونجا مزار قدیم شاهرود که کسی تخم نمیکنه کس ببره اونجا چون همش پر از ارازل. فکر کنم شاهرود زور گات کردن عقده به دلت مونده.شاهرود گنبدم دو ساعت نیست.مادرت توی شاهرود کس میداده که تو رو حامله شده


  •   62_Shah_kir
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • کیر همه زوار شیخ تو کونت با این کسشعرت


  •   مهتی.پاشنه.طلا
  • 5 ماه،2 هفته
   • 16

  • گفتی نمیدونم‌ چرا کیرم اونقدر باد کرده بود؟؟
   بخاطر این بوده که دقیقا نشسته بودی رو کیر اون مرحوم‌ از جلوی تو زده بود بیرون


   و یه نکته دیگه:
   گوساله ابله به من ، تو و هیچ الاغ دیگه ربطی نداره که یه دختر پرده داره یا نه و اینکه چرا پرده نداره
   چرا یه اپسیلون شعور نداری که بفهمی اگه پرده نداره یه مسئله شخصیه که فقط به خود اون دختر مربوط میشه
   چرا اینو درک نمیکنید؟؟ دلش خواسته رفته داده به هیچکس ربطی نداره


  •   Kosdat
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • قبری که تو روش اب میریزی توش مرده نیس اعصاب خودتو خورد نکن


  •   off_boy
  • 5 ماه،2 هفته
   • 6

  • برو يه تحقيقي بكن ببين اگه اون شيخه از همين آخونداي خودمونه برو پول جا•كشي شو بذار رو قبرش.عذاب وجدان هم نداشته باش آخوند و ملا و شيخ و هر مادر قح•به اي كه از تير و طايفه ي ايناس خودش اينكاره بوده تازه ميگفته دمتون گرم كرديد منم نگاه كردم جق زدم (biggrin)


  •   ماینر
  • 5 ماه،2 هفته
   • 6

  • عالیییی بود من که خیلی خوشم اومد خیلی بامزه بیانش کردی توروحت.اقا باعرض پوزش منم بایه دختره تو لاین اشناشدم عکساش ک برام میفرستاد فوق العاده بود قدبلند هم میخورد باشه مترو خمینی قرار گزاشتیم اونور دیدم یه دختر قدکوتاهه ک لباساش همونایی بود ک گفته بود یع لحظه گفتم این قدش خیلی کوتاهه شاید اشتباه گرفتم یهو یه قطار اومد رد بشه اس داد گفت منو ندیدی من دارم میبینمت باخودم گفتم خودشه تا قطار حرکت نکرده ازمترو بزنم بیرون ک یهو همونموقع قطار رفت و من با این رودرو شدم وناچارن رفتم پیشش ولی واس اینکه دلشو نشکنم ب رو خودم نیاوردم ولی ی بیست دقیقه ک گزشت ورفتیم بیرون سیگار در اوردم جلوش بکشم گفت سیگار میکشیه یهو منم مثل اون جوکه گفتم اره وقتی مواد میکشم پشتبندش سیگار حال میده گفت مگه موادم میکشی گفتم زندان ک رفتم ب جرم سرقت بامواد هم اشناشدم ومعتادشدم.اینارو نگفتم خدایی ولی سیگارو مواد رو ک گفتم دلسردشد و ازهم ک جداشدیم خودش اس داد گفت دیگه بهم اس نده!البته هیچکس رو بخاطر قدش و قیافش نباید مسخره کرد ومنم قصد تمسخر ندارم ولی واقعا بهم نمیخوردیم ومن همونطور ک بایه دختر خیلی بلندتر از خودم رل نمیزنم با کوتاه تر ازخودمم همینطورم


  •   Nightwolf000
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • بچه ها گفتنیارو گفتن ولی کیر خر تو کونت با این کستانت


  •   Hooman.esf.60
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • اگه گرفته بودنتون از کون دارتون میزدن
   خرشانس
   ریسک خرکي کردید
   اینجور پارک‌ها همیشه یکی دوتا باغبون بچه باز داره
   خودم یه بار مچ یکیشون و گرفتم که دوتا دختر محصل دوازده سیزده ساله رو برده بود توی انباری که بیل و سایر ابزار باغبونی شون را میزارن طفلک دخترا التماس میکردن
   شانس آوردن یه لحظه صداشون و شنیدم.


  •   Mehranpoiut
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • این جریان برا منم پیش اومده درکت میکنم اگه راست باشه.درکل خوشمان آمد


  •   nahidiii
  • 5 ماه،2 هفته
   • 4

  • اتاق چیه من خودم شاهرود بودم همه جاشو از برم همش کسشر بود ک گفتی


  •   Sepehr_2000
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • آخ آخ آخ
   منم از دختر قد کوتاه خیلی زخم خوردم
   من دختر حدود 170 اینا دوست دارم بالای 160 بهم نمیفته اصن?
   کل داستانتو ول کردم سر بی مکانی و دختر قد کوتاه زار زار گریه کردم


  •   ehsan9705
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • چی بگم؟
   ولی کلا کیر تو اون دانشگاهی که تو رفتی.
   یه خوابگاهو درست ننوشتی؟
   احمق جقی


  •   فریزاد
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • دمت گرم


  •   kokarostam
  • 5 ماه،2 هفته
   • 10

  • مریم از شهوت برای کیر تو بی‌تاب شد
   کیر تو خوابیده بود اما یهو بی‌خواب شد
   روی پله، زیر پله، کردی آن چوچولِ تنگ
   آب کیرت روی قبر شیخ ما پرتاب شد


  •   Nikolfidas
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • خوشگل پسر شیخ بدجوری تورا ساخته تو هم واسه تلافی سر قبرش اب ریختی نه خوشگلک اون که میکرد تو نبودی داداش شیخ بود کونت گذاشت که دیگه سر قبرش جق نزنی


  •   kokarostam
  • 5 ماه،2 هفته
   • 5

  • بامزه


   راستش داستانت را با مزه تعریف کردی، برای من هم چنین اتفاقی پیش اومد، قبل از آشنایی چندین بار ازش خواستم که قد و وزنش را بگه و بهش گفته بودم به دختر چاق و قد کوتاه و یا قد بلندتر از خودم تمایل ندارم و اون هم قسم میخورد که قدش 165 و وزنش 60 کیلو است. اولین قرار گند زد به اعصابم. بهش نزدیک شدم و گفتم، متاسفم نمیتونیم دوست باشیم تو به خیر و ما به سلامت. قدش حدود 180 و وزنش حدود 90 بود.


   مریم از شهوت برای کیر تو بی‌تاب شد
   کیر تو خوابیده بود اما یهو بی‌خواب شد
   روی پله، زیر پله، کردی آن چوچولِ تنگ
   آب کیرت روی قبر شیخ ما پرتاب شد


   ها کـُ‌کا


  •   doki-kar balad
  • 5 ماه،2 هفته
   • 7

  • جلبک پست پروکاریوت، مگه معیار انسانیت و دوستی قده؟
   خودت دی کاپریو بودی؟ یا آرنولد؟
   دفعه اول اومده مفت بهت داده اونم رو قبر شیخ بعد یه چیزی هم طلبکاری؟
   ضمنا این مقبره کجای شاهرود که ما ندیدیم؟
   سنگ قبر شیخ از پهنا تو حلقت،


  •   royaei
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • خوب بود تا حدودی ؛
   به داستانت میخوره واقعی باشه ؛
   ولی اونی که قدش کوتاهه هم گناه نکرده کرده ؛ تقصیر از خودش هم نیست ؛
   ولی تو این همه مدت که باهاش بودی حتما قد و یه سری مشخصات رو باید ازش پرسیده باشی دیگه ؛
   فقط همین یکم داستانت رو با اشکال مواجه میکنه ؛
   موفق باشی


  •   محسن زبلل
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • وات تایم


  •   Neshane21
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • بچه ها یه دقیقه گند نزنین به هیکلش ببینیم چی میگه


  •   hamid30gari
  • 5 ماه،2 هفته
   • 2

  • یعنی دهنتو ساییدم.چقد خندیدم.یاده پسر عموی جاکشم افتادم.رفته بودیم شمال تو جنگل رید یجا وقتی خودش رو شست یه تیکه خاک رفت کنار دید ریده رو قبر یه سیده.انقدر خندیدیم که کم مونده بود بشاشیم تو شلوارمون.دلم رو شاد کردی خدا دلت رو شاد کنه.
   موفق باشی لایک


  •   hamid30gari
  • 5 ماه،2 هفته
   • 3

  • اینی هم که گفتی طرف سینه نداشت،باید بگم داداش منم همین کیر رو خوردم.و اون وقت عاشق سینه بودم وقتی طرف کند دیدم سینه مینه یوخ.والا من خودم که صد گرمم گوشت به تن نداشتم از اون بیشتر سینه داشتم.
   بازم موفق باشی؛


  •   5433d
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • الان باید داستانتو بخونیم بعد نقد کنیم یا میشه همینجوری هم نقد بکنیمت؟


  •   ali2a
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • ولی باوجود اینکه میدونسی اینجا همه حرفه ای هستن و
   اغلب هم با وجود اینکه میدونن فحش تُف سر بالاست بازم فحش میدن
   همینکه همت کردی و داستانت رو نوشتی
   (rose) (rose) ممنون


   باتوجه به فضای داستانت بنظرم واقعی بود
   وقابل توجه دوستی ک گفت لااقل نقشه رو بخون و فاصله دوشهر رو ببین .لااقل کاش قبل اینکه تایپ کنه یه سر ب سرچ گوگل میزد
   فاصله بین گنبد کاووس تا شاهرود : 145 کیلومتر - زمان : 2 ساعت و 22 دقیقه


  •   iman.shahvanii
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • شك نكن اون دنيا شيخه مياد ميكنتت ابشم ميپاشه تو دهنت


  •   Adolf2519
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • خوب بود، بگو خوشحال میشم


  •   Smily_a
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • ریدی


  •   Arail
  • 5 ماه،2 هفته
   • 0

  • دختر اصفهاني هس؟


  •   allforsex
  • 5 ماه،2 هفته
   • 1

  • داستانت قشنگ بود.
   اگه شیخه از همین آخوندک های خودمون بوده، دمت گرم.
   میخواستم فقط به خاطر همین قسمتش لایک بدم، ولی اونجا که نوشتی نمیدونستم چرا کیرم باد کرده بود، تو ذوق میزد.
   خوب انسان، حتماً زنبور نیشش زده دیگه!


  •   badman.pir
  • 5 ماه،1 هفته
   • 1

  • دختر حشری با این مشخصات بهتر از دختر خوش هیکل ولی سرد مزاجه .تازه بیچاره نه برات ناز کرده نه تیغت زده مثل بچه ادم اومده بهت داده .ناشکری نکن


  •   _Azi_
  • 5 ماه،1 هفته
   • 0

  • بدک نبود لایک میکنم دلت نشکنه


  •   بردیا128
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • حرمت یک آدم مرده اونقدر بالاست که حتی خداناباورها هم برای مزار انسانها ارزش و قربی بالا قائل هستند . بدون شک بیان این نکته که بر سر مزار یک شیخی چنین کاری کردی فقط و فقط هدف اصلی داستان بوده تا به باورهای بخشی از جامعه حمله کنی و در واقع اینگونه خواستی موضعت رو درباره آنچه به وضوح در نوشته ات مشخص هست و اون حمله به باورهای مذهبی هست نشون بدی/
   اما یک انسانی که مرده تمام انسانهای روی زمین برای تنها یادگاری که از اونها به جای می مونه قبری هست تا انسانهایی که نمیدونند این شخص در زمان حیاتش ادم خوبی بوده یا نه با یک دعای طلب آرامش برای روح او باشد و بس/ حال که این شیخ بعد از وفاتش قبرش در نقطه ای مشخص باشد مثل جایی که تو گفتی نشان میده که این شخص در زمان حیاتش حداقل فردی بوده که مردم زمانش از دست او آسوده بودند و به احترام بزرگی و شان و اعتباری که داشته اون رو در نقطه ای بلند دفن کردند چرا که دفن شدن در بلندی یعنی حفظ شان و اعتبار زمان حیات اون شخص ./ حالا تو اگر چه تصمیم داری به اصطلاح با خالی شدنت بر روی قبر چنین شخصی اعتبار اون ادم رو زیر سوال ببری بهت توصیه میکنم که تلاش بیهوده نکن چون تنها چیزی که نصیبت میشه تنفر و انزجاری هست که روح خودت نسبت به خودت پیدا میکنه و نگاه حقیرانه ای است که دیگران از شنیدن حرفها یا خواندن مطالبت نسبت به شخصیت تو پیدا میکنند.


  •   بردیا128
  • 2 ماه،2 هفته
   • 0

  • حرمت یک آدم مرده اونقدر بالاست که حتی خداناباورها هم برای مزار انسانها ارزش و قربی بالا قائل هستند . بدون شک بیان این نکته که بر سر مزار یک شیخی چنین کاری کردی فقط و فقط هدف اصلی داستان بوده تا به باورهای بخشی از جامعه حمله کنی و در واقع اینگونه خواستی موضعت رو درباره آنچه به وضوح در نوشته ات مشخص هست و اون حمله به باورهای مذهبی هست نشون بدی/
   اما قبر برای تمام انسانهای روی زمین تنها یادگاری هست که از یک مرده به جای می مونه تا انسانهایی که نمیدونند این شخص در زمان حیاتش ادم خوبی بوده یا نه در مواجه با قبر یک متوفی تنها با یک دعای طلب آرامش برای روح او هدیه ای ناچیز برای اون شخص به آسمانها بفرستند / حال که این شیخ بعد از وفاتش قبرش در نقطه ای مشخص باشد مثل جایی که تو گفتی نشان میده که این شخص در زمان حیاتش حداقل فردی بوده که مردم زمانش از دست او آسوده بودند و به احترام بزرگی و شان و اعتباری که داشته اون رو در نقطه ای بلند دفن کردند چرا که دفن شدن در بلندی یعنی حفظ شان و اعتبار زمان حیات اون شخص ./ حالا تو اگر چه تصمیم داری به اصطلاح با خالی شدنت بر روی قبر چنین شخصی اعتبار اون ادم رو زیر سوال ببری بهت توصیه میکنم که تلاش بیهوده نکن چون تنها چیزی که نصیبت میشه تنفر و انزجاری هست که روح خودت نسبت به خودت پیدا میکنه و نگاه حقیرانه ای است که دیگران از شنیدن حرفها یا خواندن مطالبت نسبت به شخصیت تو پیدا میکنند.


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو