سکسی که هیچ لذتی نداشت

  سلام اسم من (آ) هست و 20 سالمه این داستان برای 1ماه پیشه
  اما قبلش ازتون خواهش میکنم که تا آخرش بخونید و در اخر اگه لایق تشویق بودم تشویق و اگر نه هم تا میتونید فحشم بدید. اما مطمئن باشید که این داستان واقعیه و اینو بهتون قول میدم که بر گرفته از تخیلاتم نیست
  داستان از اونجا شروع میشه که من یه پسر عمو به اسم کامران دارم که از من یک سال بزرگتره و جدا از نسبت فامیلی حسابی رفیق هم هستیم
  کامران قبلا بم گفته بود که توی نت با یه زن شوهردار به اسم منیر دوست شده و تا حالا هم چندبار باهم سکس داشتن
  یه مدت بود که همش پیش هم بودیم و با ماشینش تو خیابونا کس چرخ میزدیم تا وقتمون بگذره (تابستون بودو ترم تابستون هم برنداشته بودیم) خلاصه از هفت دولت آزاد بودیم
  یه روز که نسبتا زود بیدار شده بودم (ساعت 11) به کامران زنگ زدم که ببینم چیکار میکنه که واسه عصر برنامه بچینیم که بهم گفت محلتونمو الان میام پیشت
  وقتی اومد ازم پرسید خونه خالی داری یا نه چون احتمالا منیرو بیارم که متاسفانه مادرم اون روز مثل عجل معلق هی میرفت بیرونو میومد و خبری از خالی شدن خونه نبود
  کامران که حسابی نا امید شده بود با یه لحن ناراحت گفت اگه ردیف شد خبرت میکنم که تو هم یه سیخ بزنی و بی نسیب نمونی اینو گفتو رفت (اولش تو کونم عروسی بود چون حدود 1ماه از آخرین سکسم میگذشت و به فکر این بودم که این کار پسر عمومو چطوری جبران کنم اما بعدش نا امید شدم چون خونه خالی نبود)
  بدون هیچ توجهی که این منیر خانم قصه ی ما شوهر داره انصافا اصلا یادم نبود
  منم دست از پا درازتر سوار ماشینم شدم که برم یه دوری بزنم بلکه یه دختر سوار کنمو باش بلاسم که روزم بگذره
  که یهو کامران زنگ زدو گفت خونه رو خالی کرده( مادرشو راضی کرده بود که بره خونه ی خالش) منم بیخیاله کس بازی شدمو با سرعت تمام راهی خونه شدم و یکراست رفتم حموم که یکم سفید کاری کنم
  مشغول شستن بدنم بودم گوشیم دوباره زنگ خورد (معمولا وقتی میرم حموم گوشیمو میزارم لایه حوله و با خودم میبرم حموم) کامران بود
  گفت خونه ی خاله ردیف نشد مادرم رو میارم خونه ی شما پیش مادرت و خودمون هم به بهونه ی اوردن لب تاب میپیچم به بازی
  زود از حموم اومدم بیرون و حاضر شدم و کاندوم خریدم و نشستم منتظر کامران
  حدود 20 دقیقه ی بعد رسیدن و بعد از کلی سلامو احوال پرسی ما اونا رو پیچوندیم تا بریم دنبال منیر که بریم خونه ی کامران اینا
  تو راه کامران بم گفت که حاضری با زن شوهر دار سکس کنی یا نه؟ منم که شهوت از گوشام داشت میریخت بیرون بی اختیار گفتم آره ( و رسما خودمو به گا دادم)
  خلاصه رفتیم دنبالشو 3 نفری راهی خونه شدیم. من ادم زبون بازی هستم و جلوی دختر جماعت حسابی زبون میریزم اما اون لحظه حرفی برای زدن نداشتم وانگار زبونم بند اومده بود فقط به کامرانو منیر که مشغول شوخی کردن بودن نگاه میکردم
  وارد خونه شدیم . منیر به سفارش کامران یه لباس خواب توری خیلی سکسی اورده بود و رفت تو اتاق که بپوشه کامرانم رفت تا تو عوض کردن لباسش بش کمک کنه
  من موندمو یه گوشی که هی زنگ میخورد و باید هی جواب میدادم چون کاره مهمی بود
  تو حالو هوای خودم بودم و داشتم با تلفن صحبت میکردم که در اتاق باز شد و منیر دست تو دست کامران اومدن جلوم
  بیچاره منیر ازم خجالت میکشیدو سرش رو انداخته بود پایین (آخه تا قبل از این اتفاق اصلا همو نمیشناختیم)
  کامران چسبوندش به دیوار و شروع کرد به لب گرفتن
  با یه دستش سینه هاشو میمالید با اون یکی هم کونش رو و من همچنان داشتم با تلفن فک میزدم و شاهد این صحنه بودم
  کیرم یواش یواش داشت یه تکون هایی میخورد و تو ذهنم داشتم همه چیز رو اماده میکردم که چطوری بکنمش که به جفتمون حال بده
  خلاصه به هر زوری شده به طرف فهموندم که دستم بنده و بعدا زنگ بزنه گوشی رو که قعط کردم کامران سرش رو رو به من برگردوند و با حرکت سرش بم فهموند که بیا دیگه که من بازم ادای تنگ هارو در اوردمو نرفتم جلو
  چرخیدنو اینبار کامران چسبده بود به دیوار و پشت منیر رو به من بود وای که از شق درد داشتم میمردم و چون شلوارم تنگ بود کیرم حسابی درد گرفته بود
  منیر در گوشه کامران یه چیز گفت ولی من نشنیدم و داشتم از فضولی میمردم که کامران با صدای بلند و با خنده گفت منیر میگه بار اولشه که خجالت میکشه؟ منم گفتم نه شما به کارتون برسید منم میام حالاو برگشتن تو اتاق و در رو هم بستن
  بعد از حدودا 30 دقیقه کامران لخت از اتاق اومد بیرون معلوم بود حسابی خسته شده چون هم چشاش خمار بود و هم خیس عرق بود . داشت میرفت به سمت توالت که بم گفت منتظر چی هستی برو تو دیگه منم مثل احمقا هاج و واج مونده بودم که یهو ازش پرسیدم منیر میدونه که گفت اره زود برو که وقت نداریم(اخه اولین باری بود که با طرفم تنها نبودم .. خب کامران قبلا تجربه ی سکس گروهی رو داشتو براش عادی بود ولی من نه)
  وقتی رفتم تو دیدم داره شرتش رو پاش میکنه اول پیشه خودم گفتم نکنه داره میپوشه که بره که رفتم سمتش و بغلش کردم ... جفتمون ساکت بودیم و هیچ حرفی برای زدن نداشتیم (حتی اسمم رو هم نمیدونست) که من سکوت رو شکستم و گفتم کامران ازت خیلی تعریف میکرد و معلومه خانم خوبی هستی (میدونم کس گفتم اما فقط میخواستم به اون سکوت مسخره پایان بدم)
  گفت لطف داری و بعدش شروع کردیم
  بزارید از هیکلش براتون بگم (سینه های نرم و کوچیک- قدشم حدود 160 تا 165 بود- چون زایمان کرده بود یکم شیکم داشت - در کل معمولی بود ولی از هیچی که بهتر بود)
  شروع کردم به لب گرفتن ازش با دست راستم سینه هاشو میمالیدم و دست چپم هم دور کمرش بود بعد از چند دقیقه دراز کشیدیمو شروع کردم به خوردن گردنش بوسیدن سینه هاش این وست دستم بیکار نبود دستمو کرده بودم تو شرتشو کسشو میمالیدم و انگوشتمو هی میکردم تو کسش و در میاوردم- چون قبل من هم سکس کرده بود کسش حسابی خیس بود
  یواش یواش لباسام رو در اوردم و از جیبم کاندومو دراوردمو گذاشتم رو کیرم بهش گفتم میخوری که گفت بدم میادو از رو کاندوم میخورم- به حات 69 بودیم داشت کیرمو میخورد ولی چون کاندوم گذاشته بودم زیاد بم حال نداد 5 دقیقه ای برام ساک زده منم هی باکسش بازی میکردمو انگوشتمو میکردم تو و در میووردم
  خوابوندمش رو زمین و پا هاشو باز کردم انصافا با اینکه هیکلش کیری بود ولی کس قشنگی داشت
  کیرمو اروم کردم تو(کسش بقدری گرم بود و کیر منم مثل یه رسانا عمل کرد و تا گوش هام هم داغ شده بود) و نوک سینشو میبوسیدم و شرو کردم به تلمبه زدن
  بعد از چندتا تلمبه برای اولین بار صدای ناله هاشو شنیدم به قدری قشنگ ناله میکرد که دلم میخواست صداشو ضبط کنم
  گردنشو میخوردم و اونم داشت لاله ی گوشم رو مک میزد- حدود 10 دقیقه همونجوری تلمبه زدم - دیگه کمرم درد گرفته بودو سرعت رو حسابی کم کردم اونجا بود که اسم و سنمو پرسید اسمم یکم عجیب غریبه واسه همین معنیش رو ازم پرسید و منم گفتم معنیش میشه مقدس وقتی اینو گفتم یه نیش خند معنا دار زد که من اون لحظه هیچی جز اینکه باید به کارم ادامه بدم متوجه نمیشدم --- شهوت منو هم به ناله و اه و اوه انداخته بود- بدون مقدمه بهش گفتم از زندگیت راضی هستی؟(اصلا نمیدونم تو اون وضعیت این سوال رو از کجام در اوردم ) اونم در حالی که زیرم بود و پا هاشو دور کمرم حلقه کرده بود گفت نه - گفت که شوهرم نمیتونه ارضام کنه و یه دختر 3 ساله دارم وقتی اینو شنیدم انگار یه پارچ آب یخ ریختن روم---- به خودم اومدم ولی خیلی دیر بود و دیگه کار از کار گذشته بود و حالا تازه یادم افتاده بود که دارم یه زن شوهر دار رو میکنم
  حالا که دیگه آب از سرم گذشته بود و شهوت سر تا پام رو فرا گرفته بود با قدرت هرچه بیشتر تلمبه میزدم-- محکمتر از قبل داشتم میکردمش صداش رفته بود بالا و داشت لذت میبرد و من از اینکه تونستم کاری کنم زنی که ازم 5 سال بزرگتره اونجوری زیرم ناله کنه خوشحال بودم
  لبم رو چسبوندم به لباش زبونمو کردم تو دهنش و اونم با اشتیاق زبونمو مک میزد( که وقتی بعدا برا کامران تعریف کردم از خنده داشت زمینو گاز میگرفت چون قبل از اینکه من برم سراغه منیر براش بدون کاندوم ساک زده بودو الکی بم گفته بود که بدش میاد و من نا خواسته وارد یه بازی کثیف شده بودم اونم بازیی که کیر پسر عموم توش نقش اول رو بازی میکرد)
  چندبار مدل عوض کردیم و حتی یبار هم کاندوم پاره شد و مجبور شدم عوضش کنم ولی از اینکه ابم بخواد بیاد خبری نبود
  بعد از نیم ساعت حالا رو کیرم نشسته بود و اروم اروم بالا و پایین میکرد کیرم انگار داشت میشکست دیگه لذتی نمیبردم و همش درد کیرم رو تحمل میکردم که کامران اومد تو با خنده گفت بی جنبه کم بکن همیشه بکن
  منکه بیحاله بیحال بودم و فقط میخواستم ابم زودتر بیاد ولی اخرش هم نیومد منیر گفت بجم دیگه دلم درد گرفته دیگه نمیتونم منم گفتم که بسه و رفتم توالت.
  تو این داستان بر عکس داستان های دیگه نه اب من با فشار زیاد پاشید توی کون یا روی سینه های منیر و نه اون تنش لرزید و ارضا شد ---- هیچی
  اصلا باورم نمیشد ...! مگه میشه ادم سکس بکنه و لذت نبره؟ ولی من نبردم
  از اون روز به بعد من موندمو یه خاطره و یه دنیا عذاب وجدان . عذابی که ناشی از شهوترانی خودم بود نه کس دیگه
  ولی این تجربه باعث شد تا خیلی از دوستامو که میدونستم با زن متاهلن یا میخوان برن دنباله اینکار جلوشونو بگیرم و این داستانو براشون میگم که منصرف شن
  این داستان کاملا واقعیه الان که دارم فکر میکنم میبینم حقمه کلی فحشم بدین اما بعد از این ماجرا خیلی ها رو از اینکار منصرف کردم و دنبال راهی برای جبرانش هستم
  ببخشید که سرتون رو درد اوردم
  دوستتون دارم (آ)


  نوشته: sismaster2012

 • 5

 • 1
 • نظرات:
  •   ساینا جون4
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • مثلا چی میشد به جای آ مینوشتی آبتین آرش اصلا هر چیز دیگه ای یعنی واقعا نمیتونستی یه اسم مستعار بنویسی ؟؟؟؟
   ممنون پدر جان از نصیحتت الان هممون نشسته بودیم که نصیحتمون کنی و از فردا هم دیگه هیچکی کار بد نمیکنه خیالت راحت باشه


  •   sex and love
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • برادران و خواهران برای حمایت از نویسنده های ثابت شهوانی به این تاپیک بیاید
   http://shahvani.com/content/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AD%D9%82-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%9F


  •   yeki mesle hichkas
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • ارضای غریزه ی جنسی خوبه،اما به شرطها و شروطها: نه همیشه،نه همه جا،نه با همه کس،گاهی،یه جایی،تو تنهایی،با دلبرکی،از سر دلخواهی.


  •   amin.q
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • چی بگم که فحش نباشه ؟


  •   yas-n1
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • az ye taraf mishe goft khobe ke pashimoni az ye taraf kari ke nabayad kardi pas kheyli...


  •   dadvare
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • khak to sarE kharetr konam ba I n sexset goozoo
   X( X( X( X(


  •   reza2920
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • خوشم میاد طرف رفته کسش روکرده حالش روهم کرده بعدمیگه لذت نبردم.بروگاگول...سعی کن بزرگ شی


  •   EIS
  • 6 سال،5 ماه
   • None

  • موفق باشی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو