داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس۳نفره من و نسرین و مهدی

1398/06/28

با سلام خدمت همه دوستان گل وشهوتی خودم.
این اولین داستانیه ک دارم می نویسم اسامی بصورت مستعار میباشد.
من نیما ۳۲سالمه حدودا ۴ سالی میشه با دوست دخترم نسرین ارتباط دارم .داستانی ک میخوام براتون تعریف کنم یکی ازبرنامه های سکسمون بود که لذت زیادی برامون داشت .
ماجرا ازجایی شروع شد که احساس کردم نسرین به سکس بیش از دونفر علاقه داره هرچند سکسمون همیشه عالی بود اما بدمون نمیومد ی سکس متفاوت و تجربه کنیم بنابراین تصمیم گرفتیم نفر سومی رو وارد رابطه خودمون بکنیم.
و یه شخص مورد اعتماد پیدا کردم مهدی یکی از دوستان صمیمی من بود و بسیار آدم گرم و شهوتی بودبنابراین با نسرین برای سکس سه نفره برنامه چیدیم .
شب قبل از برنامه به مهدی پیام دادم که اگر پایه ای فردابا نسرین بریم دوری بزنیم و اون هم قبول کرد.
بعدازظهر فردا رفتیم دنبال مهدی و بعداز کمی دورزدن رفتیم خونه باغمون هوا رو به تاریکی میرفت بساط شام و اماده کردیم نوشیدنی و همه چی مهیا بودنسرین ی لباس باز پوشیده بود جوریکه همه جاش پیدا بود ودرست روبروی مهدی نشسته بود.
در حال خوردن شام و مشروب جوک هم تعریف میکردیم و من گاهی به شوخی دست میکردم تو لباس باز نسربن و با سینه هاش ورمیرفتم کم کم گرم می شدیم و من اروم اروم دستم رفت سمت شورت نسرین و با کسش ورمیرفتم دیدم مهدی حالی به حالی شده سرمو بردم سمت سینه نسرین که نصفش بیرون بود و شروع کردم به خوردنش کم کم صدای اه و ناله اش بلند شد دیدم مهدی دست نسرین و گرفت بهش اشاره کردم بیاد جلو اونم ک داغ کرده بود امون ندادو فوری رفت سمت کس نسرین منم پاهای نسرین باز کردم و دادم بالا و اونم شروع کرد به خوردن کس منم درحال خوردن سینه نسرین بودم صدای اه و ناله نسرین کل اتاق و پرکرده بودهرسه تامون پراز شهوت بودیم دیگه طاقت نیاوردم خودم رفتم سمت کس نسرین چون میدونستم اول باید اونو ارضا کنم وهمیشه باید نیم ساعت کسشو میخوردم تا ارضا بشه که یک سکس خوب بهم بده شروع کردم به خوردن کسش مهدی سینه نسرین و میخورد و من کسشو تا اینکه با چندتا تکون و جیق ارضا شد.بعد از چند دقیقه وقتی آروم شد کیرمو که داشت منفجر میشد دادم دهنش تا بخوره و با دستم با کسش ور میرفتم مهدی مشغول خوردن سینه بود.بعد کمی ساک زدن بلندش کردم رفتیم رو تخت و طاق باز خوابید و پاهارو داد بالا گفت بکن تو کسم که دارم هلاک میشم واسه کیرت که منم تا دسته کیرمو تو کس داغ و آبدار و تنگش فرو کردم و شروع کردم تلمبه زدن مهدی هم کیرشو کرد تودهنش و موهاشو گرفت تو مشتش و کیرشو تا ته میکرد تو حلقش مثل وحشیهای کس ندیده.
بعد از چند دقیقه با اشاره من جاهامونو عوض کردیم مهدی مثل وحشیهاکس میکرد و منم کیرم تو دهن نسرین بودو با سینه هاش ور میرفتم دوباره جاها عوض شد نسرین کون گنده ای داره و من عاشق کونش هستم کونشم مثل کسش تنگ وداغ بودهمونطورکه به پشت خوابیده بود سرکیرم و گذاشتم روسوراخ کونش و اروم فشاردادم به سختی باز شد و ناله هاش دوبرابر شد چشاش خمارتر ازقبل شد و مدام اه و ناله میکرد مهدی هم گاهی سینه هاشو میخوردو گاهیم کیرشو میکردتو دهنش و تلمبه میزد کون تنگ نسرین هوش ازسر ادم می برداینبار مهدی کیرشو فرو کرد تو کون نسرین وپشت هم تلمبه میزد.یکم ک گذشت به مهدی گفتم بکن تو کسش منم میزارم تو کونش مهدی دراز کشید ونسرین رو کیرش نشست منم ازپشت کردم تو کونش و شروع کردیم تلمبه زدن چه حالی میداداتاق پرشده بود ازصدای شهوت سه تامون.یکم گذشت من رفتم زیروکیرمو کردم کس نسرین کیرمون کلفت و بزرگ بود نسرین زیر کیرمون زوزه میکشید و این حالمونو خرابتر میکرد هوس کردم دوتایی بکنیم توکس نسرین .به مهدی گفتم توهم بکن تو کسش .ازاونجا که کسش تنگ بود به سختی تونست بکنه توش حالا دوتا کیرتو کس نسرین بود و دوتایی داشتیم میکردیمش تموم بدنشو با ناخن خراشیده بودیم و گردن و سینه هاش کبود کبود بود جای دستامون رو باسن گنده اش افتاده بود از ناله هاش مشخص بود که خیلی لذت میبره ماهم که ازشهوت هیچی حالیمون نبود خصوصا ک مستم بودیم نسرین هم حالش بهترازما نبود.
به شکم خوابوندمش کیرمو دراوردم و کردم تو کونش صدای اخش بلندشد به مهدی گفتم تو هم بکن تو کونش اونم ازخداخواسته اومد پشتم وبزور تونست کیرشو بکنه تو کون نسرین صدای دادو فریاد نسرین به اسمون رفت کون تنگی ک دوتا کیرو بزور توش کردیم داشت دیونمون میکرد مدام تلمبه میزدیم به طرز وحشیانه داشتیم میکردیمش داشت ابمون میومد به مهدی گفتم بکن تو کسش.
دوباره به پشت خوابوندیمش مهدی کیرشو کرد تو کسش شروع کرد به تلمبه زدن منم کیرمو کردم تو دهن نسرین و دوتایی تلمبه میزدیم مهدی به اوج رسیده بود و بلند و ابشو خالی کرد تو کس نسرین و اروم شد تو این بین نسرین چندین بار ارضاشده بود اما بازهم میخواست عادت داشت تو هر رابطه چندبارباید ارضاش میکردم مهدی ک ارضا شد
نسرین تو اوج بودرفتم روبروش و سر کیرمو گذاشتم رو سوراخ کسش و اروم هلش دادم اب مهدی از کس نسترین سرازیر بودو کیرم راحت رفت تو کسش شروع کردم به تلمبه زدن این لیز بودن حالمو بدتر کرد کیرموگاهی توکس گاهی تو کون نسرین میکردم حالا دیکه هردو سوراخش بازشده بودو براحتی کیرم توش رفت و امد میکرد هردو داشتیم لذت میبردیم کم کم داشتم به اوج میرسیدم به نسرین گفتم تو سیر شدی گفت منکه ازت سیر نمیشم اما دیگه کس و کونم زخم شد ازسرشب داشتیم میکردیمش الان ساعت از۳ شب هم کذشته بودابم داشت میاومد تلمبه هام تندتر و ضربه هام محکمترشده بودبا چندتا ضربه تند و محکم با کلی سرو صدا ابم اومد وخالیش کردم تو کس نسرین هردومون دیگه جونی برامون نمونده بود کنارهم افتادیم دیدم مهدی اومد جلو که انقد سروصدا کردین که دوباره حالم خراب شد اما اجازه ندادم دوباره سکس کنه گفتم بخوابیم صبح یک سکس دیگه میکنیم بعد بی جون سه تایی کنارهم خوابیدیم .
صبح قبل از اینکه بیدارشم کیرم دوباره اماده بود برا سکس .
نسرین خیلی گرم بود و منم عاشق کردنش بودم صبح بعداز صبحانه دوباره دوتایی افتادیم به جونش مهدی که تا بحال سکس اینطوری نکرده بود کلی ازسکس شبمون تعرف کردو هم از بدن نسرین که محشره و تنگه و خیلی لذت برده بود میگفت بهترین سکسی بود که تاحالا داشتم و تمایل داشت دوباره و دوباره تکرارش کنیم
ازاون شب به بعد هر چند وقت یبار یک سکس سه نفره انجام میدیم و کلی لذت میبریم
من و نسرین هر شب باهم سکس طولانی داریم از نوع عالی وهر چند بار سکس دونفره مون یبار هم سکس سه تایی انجام میدیم و بعداز اون باز تمایلاتمون بهم بیشتر میشه .
امیدوارم از داستانم خوشتون اومده باشه .منتظر داستانهای متفاوت بعدیم باشید.ببخشید که طولانی شد.نوشته شده در ساعت ۱شب دیشب در حالی که من و نسرین لخت تو بغل هستیم و نسرین تایپ میکنه

نوشته: نیما و نسرین


👍 12
👎 47
83768 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

801855
2019-09-19 19:38:28 +0430 +0430

کیر لاتهای حموم منصوری مشهد تو کون دروغگو.
کوسکش نشسته فیلم سکسی دیده و با همراه کردنش با جلق همیشگیش تبدیلش کرده به کستان (dash)

7 ❤️

801864
2019-09-19 19:45:09 +0430 +0430

بابا همیشه گفتم بیشتر صحنه های فیلم های پورن افکت هست و واقعیت نداره، نیاید صحنه های فیلم هایی که میبینید و باهاش جلق میزنید به اسم داستان به خورد ما بدید!
آخه چجوری دوتا کیر کلفت توی یک کون تنگ؟!
الکسیز هم توی واقعیت گوه میخوره دوتا کیر بره تو کونش!


801886
2019-09-19 19:59:09 +0430 +0430

یعنی کس خوار فیلم هندی!
مرزهای پوزیشن رو با کردن دو کیر در یک کون جابجا کردی…
ناظر گینس رو خبر کنین ثبت کنه…

5 ❤️

801900
2019-09-19 20:06:50 +0430 +0430

خیلی خوب نوشتن ترکیبی هم زدن.خخخخخ
نیما و نسرین؟؟؟؟
بی معرفت حداقل اسم اون مهدی بدبختم مینوشتی که کون جفتتون گذاشت.بنظرم چون نقش اوله داستانه تو بهش حسودی کردی و اسمش رو ننوشتی.
#نه به تبعیض
دیسلایک دادم چون سهی در خراب کردن شخصیت مهدی رو داشتی.
موفق باشی،نبودی هم به شخمم

7 ❤️

801913
2019-09-19 20:14:32 +0430 +0430

کاری به این ندارم که دوست دخترت کس و کار نداره و هرشب تو خونه باغ شما میخوابه فقط بارسم شکل توضیح بده چطوری وقتی به شکم خوابیده بود دوتایی تونستین بکنین تو کونش؟متحیرم چه نامم تورو نیما…‌

6 ❤️

801921
2019-09-19 20:23:15 +0430 +0430

زنتو ببر آمریکا تا که هنرپیشه سکسی بشه عمو جانی‌ منطزر هستش

6 ❤️

801962
2019-09-19 21:08:17 +0430 +0430

احتمالا یکی از اون کیرا تو کون خودت بوده مست بودی متوجه نشدی دوتا کیر توی کون نمیگنجه اگه هم طرف کلی کون گشاد باشه پوزیشنتو بارسم شکل توضیح بده استاد ماهم یاد بگیریم

4 ❤️

801963
2019-09-19 21:09:15 +0430 +0430

ببین خار کسده، کس کونی که دو تا کیر توش جا بشه تنگ نیست تونله تونل بعد این چند بار دو کیره بره تو کونش باید پوشک ببنده چون راهی برا کنترل کردن خودش که نرینه نداره

4 ❤️

801978
2019-09-19 21:36:36 +0430 +0430

جلل الخالق از کی دوس دختر زن آدم‌حساب میشه ک تگ همسر خورده چرا دوس دخترارو میریزید تو همسرا 😁

9 ❤️

802002
2019-09-19 22:29:09 +0430 +0430

کیرم ت مخت ببخشید قرار بود بی ادب نباشم ولی حداقل به شعور خاننده احترام بزار حداقل داستانت به واقعیت نزدیک باشه جاکش

3 ❤️

802031
2019-09-20 01:54:56 +0430 +0430

کونی

داستانت اقتباس از ام اف ام بود که در یک فیلم پورن دیدی که تو داشتی کـُس میلیسیدی و مهدی هم کونت میذاشت. شاشیدم توی تخیلات جلقکیت. زیر سن قانونی هستی، برو و تا زمانی که شاشت کف نکرده نیا توی شهوانی.

ها کـُ‌کا

8 ❤️

802086
2019-09-20 05:45:31 +0430 +0430

کیرمون کلفت و بزرگ بود نسرین زیر کیرامون زوزه میکشید(دادا احیانا شما داشتی کصه گرگ میزاشتی)

5 ❤️

802091
2019-09-20 06:17:07 +0430 +0430

اگر یروز خواستی با زن آینده ات این کار رو بکنی با یه غریبه و بدون هیچ رد و اثری این کار رو بکن که نه بعدا برات شر بشه نه اینکه هی چش تو چشم بشی با طرف

2 ❤️

802133
2019-09-20 09:33:31 +0430 +0430

کلا هر فانتزی ئی قشنگه
کاری ب راست و دروغش ندارم
ولی وقتی تو سکس یه کار جدید انجام میدی
یا ب اصطلاح تابو شکنی میکنی
یه حال وصف نشدنی ئی به طرفین دست میده
ک کلمات از بیانش قاصره

موفق باشی 🌹

2 ❤️

802139
2019-09-20 09:51:09 +0430 +0430

الان نیما و نسرین دارن باهم دعوا میکنن.نسرین میگه کوووسکش نگفتم ننویسیم دوتایی کردن تو یه سوراخ؟نگفتم میفهمن؟
و نیما همانطور که به سیگار پک میزنه میگه حالا شده دیگه چیکار کنم؟تو داستان بعدی هرچی تو بگی مینویسیم (rolling)

7 ❤️

802152
2019-09-20 10:27:39 +0430 +0430
NA

خاک تو سرت کس دهنی خوردی؟؟ اه اه اه

2 ❤️

802158
2019-09-20 10:50:21 +0430 +0430

باز یکی اومد اینجا فیلمای برازرز و تعریف کرد

3 ❤️

802168
2019-09-20 11:24:17 +0430 +0430

کیر تو و مهدی کلفت بود؟ گاهی تو کص و گاهی تو کونش میکردی؟ هی زود زود جا تعویض میکردین؟ حتما داور هم داشتین
رو شکم خابید دوتایی کردین تو کونش؟ نکنه تو کون دختره رو کردی و دوستت کون تو گذاشته بود؟ اخه کیرم تو کمک فنر مغزت طرف تو فیلمای پورن قبلش کلی بی حس کننده میزنن تو کون طرف روده طرفو با دوش مقعدی میشورن تا از کون بده بعد شما خوردین گرفتین از کون اونم دونفری کردین بعد کیرتو گذاشتی تو دهنش؟ خاطره کون دادنت به 2 نفرو عوض کردی اینجوری نوشتی
دیس تو مغز استخوانت

3 ❤️

802259
2019-09-20 19:32:11 +0430 +0430

مهدی بکن تو کسش
مهدی بکن تو کونش
بکن تو کسش
دیس

2 ❤️

802505
2019-09-21 13:26:00 +0430 +0430

جقی لاشی برو بزن فیلمو نوشتی اینجا

1 ❤️

802531
2019-09-21 17:21:04 +0430 +0430

کیرم توی این کستانت
لاشی جقی صابونت رو عوض کن

1 ❤️

802535
2019-09-21 17:26:59 +0430 +0430

کیری عموجانی ام نمیتونه همچین تایم سکسی داشته باشه اون وقت تو از اول شب تا ۳ نصفه شب کردی؟کیر تو کون دروغگو…دیسلایک

1 ❤️

802552
2019-09-21 18:05:38 +0430 +0430

میخوام مثل مسعود خان فراستی نخونده نقد کنم 😁

داستانت آبکی بود
بیشتر بخون تا بهتر بنویسی

1 ❤️

802564
2019-09-21 19:26:17 +0430 +0430

کس نن.ه تو و نسرین
دیس ۴۳ تو کونت

0 ❤️

803992
2019-09-25 20:28:06 +0330 +0330

والا مردم به اين راحتي زنشون رو نميكنند كه تو گروپ كردي

0 ❤️

804984
2019-09-28 10:06:45 +0330 +0330
NA

آخه کسکشایی که میاین نظر کیری و تخمی میدین زورتون که نکردیم بیاین بخونین و کسشر بگین.هرکی آزاده جوری که اتفاق افتاده بنویسه.تویی که کلا مجلوق الخلقی مجبور نیستی بخونی و فحش بدی.کیر کل سیاهپوستای کیر ۴۰سانتی تو کس و کون خاندان اونایی که فکر میکنن عقل کل هستن و هرکی هر داستانی با هر مدلی بنویسه زیرش کسشر میگن.اگه دوس نداری نخون بجای اینکه نظر کسشر بدی

0 ❤️

821314
2019-11-25 23:22:32 +0330 +0330

اوه اوه بچه‌ها نیما خودش اومد، تا دوتا کیر نکرده تو کونتون عذرخواهی کنید

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom