سکس۳نفره من و نسرین و مهدی

  با سلام خدمت همه دوستان گل وشهوتی خودم.
  این اولین داستانیه ک دارم می نویسم اسامی بصورت مستعار میباشد.
  من نیما ۳۲سالمه حدودا ۴ سالی میشه با دوست دخترم نسرین ارتباط دارم .داستانی ک میخوام براتون تعریف کنم یکی ازبرنامه های سکسمون بود که لذت زیادی برامون داشت .
  ماجرا ازجایی شروع شد که احساس کردم نسرین به سکس بیش از دونفر علاقه داره هرچند سکسمون همیشه عالی بود اما بدمون نمیومد ی سکس متفاوت و تجربه کنیم بنابراین تصمیم گرفتیم نفر سومی رو وارد رابطه خودمون بکنیم.
  و یه شخص مورد اعتماد پیدا کردم مهدی یکی از دوستان صمیمی من بود و بسیار آدم گرم و شهوتی بودبنابراین با نسرین برای سکس سه نفره برنامه چیدیم .
  شب قبل از برنامه به مهدی پیام دادم که اگر پایه ای فردابا نسرین بریم دوری بزنیم و اون هم قبول کرد.
  بعدازظهر فردا رفتیم دنبال مهدی و بعداز کمی دورزدن رفتیم خونه باغمون هوا رو به تاریکی میرفت بساط شام و اماده کردیم نوشیدنی و همه چی مهیا بودنسرین ی لباس باز پوشیده بود جوریکه همه جاش پیدا بود ودرست روبروی مهدی نشسته بود.
  در حال خوردن شام و مشروب جوک هم تعریف میکردیم و من گاهی به شوخی دست میکردم تو لباس باز نسربن و با سینه هاش ورمیرفتم کم کم گرم می شدیم و من اروم اروم دستم رفت سمت شورت نسرین و با کسش ورمیرفتم دیدم مهدی حالی به حالی شده سرمو بردم سمت سینه نسرین که نصفش بیرون بود و شروع کردم به خوردنش کم کم صدای اه و ناله اش بلند شد دیدم مهدی دست نسرین و گرفت بهش اشاره کردم بیاد جلو اونم ک داغ کرده بود امون ندادو فوری رفت سمت کس نسرین منم پاهای نسرین باز کردم و دادم بالا و اونم شروع کرد به خوردن کس منم درحال خوردن سینه نسرین بودم صدای اه و ناله نسرین کل اتاق و پرکرده بودهرسه تامون پراز شهوت بودیم دیگه طاقت نیاوردم خودم رفتم سمت کس نسرین چون میدونستم اول باید اونو ارضا کنم وهمیشه باید نیم ساعت کسشو میخوردم تا ارضا بشه که یک سکس خوب بهم بده شروع کردم به خوردن کسش مهدی سینه نسرین و میخورد و من کسشو تا اینکه با چندتا تکون و جیق ارضا شد.بعد از چند دقیقه وقتی آروم شد کیرمو که داشت منفجر میشد دادم دهنش تا بخوره و با دستم با کسش ور میرفتم مهدی مشغول خوردن سینه بود.بعد کمی ساک زدن بلندش کردم رفتیم رو تخت و طاق باز خوابید و پاهارو داد بالا گفت بکن تو کسم که دارم هلاک میشم واسه کیرت که منم تا دسته کیرمو تو کس داغ و آبدار و تنگش فرو کردم و شروع کردم تلمبه زدن مهدی هم کیرشو کرد تودهنش و موهاشو گرفت تو مشتش و کیرشو تا ته میکرد تو حلقش مثل وحشیهای کس ندیده.
  بعد از چند دقیقه با اشاره من جاهامونو عوض کردیم مهدی مثل وحشیهاکس میکرد و منم کیرم تو دهن نسرین بودو با سینه هاش ور میرفتم دوباره جاها عوض شد نسرین کون گنده ای داره و من عاشق کونش هستم کونشم مثل کسش تنگ وداغ بودهمونطورکه به پشت خوابیده بود سرکیرم و گذاشتم روسوراخ کونش و اروم فشاردادم به سختی باز شد و ناله هاش دوبرابر شد چشاش خمارتر ازقبل شد و مدام اه و ناله میکرد مهدی هم گاهی سینه هاشو میخوردو گاهیم کیرشو میکردتو دهنش و تلمبه میزد کون تنگ نسرین هوش ازسر ادم می برداینبار مهدی کیرشو فرو کرد تو کون نسرین وپشت هم تلمبه میزد.یکم ک گذشت به مهدی گفتم بکن تو کسش منم میزارم تو کونش مهدی دراز کشید ونسرین رو کیرش نشست منم ازپشت کردم تو کونش و شروع کردیم تلمبه زدن چه حالی میداداتاق پرشده بود ازصدای شهوت سه تامون.یکم گذشت من رفتم زیروکیرمو کردم کس نسرین کیرمون کلفت و بزرگ بود نسرین زیر کیرمون زوزه میکشید و این حالمونو خرابتر میکرد هوس کردم دوتایی بکنیم توکس نسرین .به مهدی گفتم توهم بکن تو کسش .ازاونجا که کسش تنگ بود به سختی تونست بکنه توش حالا دوتا کیرتو کس نسرین بود و دوتایی داشتیم میکردیمش تموم بدنشو با ناخن خراشیده بودیم و گردن و سینه هاش کبود کبود بود جای دستامون رو باسن گنده اش افتاده بود از ناله هاش مشخص بود که خیلی لذت میبره ماهم که ازشهوت هیچی حالیمون نبود خصوصا ک مستم بودیم نسرین هم حالش بهترازما نبود.
  به شکم خوابوندمش کیرمو دراوردم و کردم تو کونش صدای اخش بلندشد به مهدی گفتم تو هم بکن تو کونش اونم ازخداخواسته اومد پشتم وبزور تونست کیرشو بکنه تو کون نسرین صدای دادو فریاد نسرین به اسمون رفت کون تنگی ک دوتا کیرو بزور توش کردیم داشت دیونمون میکرد مدام تلمبه میزدیم به طرز وحشیانه داشتیم میکردیمش داشت ابمون میومد به مهدی گفتم بکن تو کسش.
  دوباره به پشت خوابوندیمش مهدی کیرشو کرد تو کسش شروع کرد به تلمبه زدن منم کیرمو کردم تو دهن نسرین و دوتایی تلمبه میزدیم مهدی به اوج رسیده بود و بلند و ابشو خالی کرد تو کس نسرین و اروم شد تو این بین نسرین چندین بار ارضاشده بود اما بازهم میخواست عادت داشت تو هر رابطه چندبارباید ارضاش میکردم مهدی ک ارضا شد
  نسرین تو اوج بودرفتم روبروش و سر کیرمو گذاشتم رو سوراخ کسش و اروم هلش دادم اب مهدی از کس نسترین سرازیر بودو کیرم راحت رفت تو کسش شروع کردم به تلمبه زدن این لیز بودن حالمو بدتر کرد کیرموگاهی توکس گاهی تو کون نسرین میکردم حالا دیکه هردو سوراخش بازشده بودو براحتی کیرم توش رفت و امد میکرد هردو داشتیم لذت میبردیم کم کم داشتم به اوج میرسیدم به نسرین گفتم تو سیر شدی گفت منکه ازت سیر نمیشم اما دیگه کس و کونم زخم شد ازسرشب داشتیم میکردیمش الان ساعت از۳ شب هم کذشته بودابم داشت میاومد تلمبه هام تندتر و ضربه هام محکمترشده بودبا چندتا ضربه تند و محکم با کلی سرو صدا ابم اومد وخالیش کردم تو کس نسرین هردومون دیگه جونی برامون نمونده بود کنارهم افتادیم دیدم مهدی اومد جلو که انقد سروصدا کردین که دوباره حالم خراب شد اما اجازه ندادم دوباره سکس کنه گفتم بخوابیم صبح یک سکس دیگه میکنیم بعد بی جون سه تایی کنارهم خوابیدیم .
  صبح قبل از اینکه بیدارشم کیرم دوباره اماده بود برا سکس .
  نسرین خیلی گرم بود و منم عاشق کردنش بودم صبح بعداز صبحانه دوباره دوتایی افتادیم به جونش مهدی که تا بحال سکس اینطوری نکرده بود کلی ازسکس شبمون تعرف کردو هم از بدن نسرین که محشره و تنگه و خیلی لذت برده بود میگفت بهترین سکسی بود که تاحالا داشتم و تمایل داشت دوباره و دوباره تکرارش کنیم
  ازاون شب به بعد هر چند وقت یبار یک سکس سه نفره انجام میدیم و کلی لذت میبریم
  من و نسرین هر شب باهم سکس طولانی داریم از نوع عالی وهر چند بار سکس دونفره مون یبار هم سکس سه تایی انجام میدیم و بعداز اون باز تمایلاتمون بهم بیشتر میشه .
  امیدوارم از داستانم خوشتون اومده باشه .منتظر داستانهای متفاوت بعدیم باشید.ببخشید که طولانی شد.نوشته شده در ساعت ۱شب دیشب در حالی که من و نسرین لخت تو بغل هستیم و نسرین تایپ میکنه


  نوشته: نیما و نسرین

 • 11

 • 45
 • نظرات:
  •   Khalkobra
  • 4 هفته
   • 7

  • کیر لاتهای حموم منصوری مشهد تو کون دروغگو.
   کوسکش نشسته فیلم سکسی دیده و با همراه کردنش با جلق همیشگیش تبدیلش کرده به کستان (dash)


  •   بچه-ای-خوب
  • 4 هفته
   • 10

  • بابا همیشه گفتم بیشتر صحنه های فیلم های پورن افکت هست و واقعیت نداره، نیاید صحنه های فیلم هایی که میبینید و باهاش جلق میزنید به اسم داستان به خورد ما بدید!
   آخه چجوری دوتا کیر کلفت توی یک کون تنگ؟!
   الکسیز هم توی واقعیت گوه میخوره دوتا کیر بره تو کونش!


  •   sexyyyboyyy666
  • 4 هفته
   • 5

  • یعنی کس خوار فیلم هندی!
   مرزهای پوزیشن رو با کردن دو کیر در یک کون جابجا کردی...
   ناظر گینس رو خبر کنین ثبت کنه....


  •   hamid30gari
  • 4 هفته
   • 7

  • خیلی خوب نوشتن ترکیبی هم زدن.خخخخخ
   نیما و نسرین؟؟؟؟
   بی معرفت حداقل اسم اون مهدی بدبختم مینوشتی که کون جفتتون گذاشت.بنظرم چون نقش اوله داستانه تو بهش حسودی کردی و اسمش رو ننوشتی.


   نه به تبعیض


   دیسلایک دادم چون سهی در خراب کردن شخصیت مهدی رو داشتی.
   موفق باشی،نبودی هم به شخمم


  •   excavator
  • 4 هفته
   • 6

  • کاری به این ندارم که دوست دخترت کس و کار نداره و هرشب تو خونه باغ شما میخوابه فقط بارسم شکل توضیح بده چطوری وقتی به شکم خوابیده بود دوتایی تونستین بکنین تو کونش؟متحیرم چه نامم تورو نیما...‌


  •   Mr_gh99
  • 4 هفته
   • 5

  • اگ نسرین دوست دخترته پس اون تگ همسر چی میگه؟
   علاوه بر اون،پورن استار ها هم همزمان دوتا کیر رو تحمل نمیکنن و بیشتر افکت هست،اگ واقعی هم باشه چند روز طول میکشه تا آماده بشن چطور این نسرین که این همه گفتی تنگه راحت دوتا کیر اونم تو کونش کرد؟؟؟؟؟


  •   Roya_khanom
  • 4 هفته
   • 5

  • زنتو ببر آمریکا تا که هنرپیشه سکسی بشه عمو جانی‌ منطزر هستش


  •   Kos_Namak
  • 4 هفته
   • 4

  • و بازهم گه.خوریهای یه کس.کش.مادر.جند.ه دیگه


  •   Clay0098
  • 4 هفته
   • 3

  • من بهتون لایک میدم ولی دوست عزیز دو تا آلت تو یه کون واقعا .....
   اشتباه بدی بود


  •   Yashar1987
  • 4 هفته
   • 4

  • احتمالا یکی از اون کیرا تو کون خودت بوده مست بودی متوجه نشدی دوتا کیر توی کون نمیگنجه اگه هم طرف کلی کون گشاد باشه پوزیشنتو بارسم شکل توضیح بده استاد ماهم یاد بگیریم


  •   Kosdat
  • 4 هفته
   • 4

  • ببین خار کسده، کس کونی که دو تا کیر توش جا بشه تنگ نیست تونله تونل بعد این چند بار دو کیره بره تو کونش باید پوشک ببنده چون راهی برا کنترل کردن خودش که نرینه نداره


  •   lovely_grl
  • 4 هفته
   • 9

  • جلل الخالق از کی دوس دختر زن آدم‌حساب میشه ک تگ همسر خورده چرا دوس دخترارو میریزید تو همسرا (biggrin)


  •   shureshy
  • 4 هفته
   • 2

  • کیرم ت مخت ببخشید قرار بود بی ادب نباشم ولی حداقل به شعور خاننده احترام بزار حداقل داستانت به واقعیت نزدیک باشه جاکش


  •   Dr.vahid18
  • 3 هفته،6 روز
   • 1

  • باورش سخته من این کارو تجربه کردم ولی دوتا کیر تو کون >


  •   kokarostam
  • 3 هفته،6 روز
   • 8

  • کونی


   داستانت اقتباس از ام اف ام بود که در یک فیلم پورن دیدی که تو داشتی کـُس میلیسیدی و مهدی هم کونت میذاشت. شاشیدم توی تخیلات جلقکیت. زیر سن قانونی هستی، برو و تا زمانی که شاشت کف نکرده نیا توی شهوانی.


   ها کـُ‌کا


  •   وب.گرد
  • 3 هفته،6 روز
   • 7

  • شما لطف کنین دیگه ننویسین.
   فیلمو خودمون بلدیم بریم ببینیم شما زحمت نکشین!


  •   Reza00777
  • 3 هفته،6 روز
   • 5

  • کیرمون کلفت و بزرگ بود نسرین زیر کیرامون زوزه میکشید(دادا احیانا شما داشتی کصه گرگ میزاشتی)


  •   Siavvvashhhhhhh
  • 3 هفته،6 روز
   • 2

  • اگر یروز خواستی با زن آینده ات این کار رو بکنی با یه غریبه و بدون هیچ رد و اثری این کار رو بکن که نه بعدا برات شر بشه نه اینکه هی چش تو چشم بشی با طرف


  •   Parniyan.queen
  • 3 هفته،6 روز
   • 4

  • انقدر هرچی به ذهن تخمیتون میرسخ نیاین اینجا شر و ور بگین خواااهشا
   هردو باهم تلمبه زدیم تو کونش... مسخره.... :|


  •   زندگی+فانتزی
  • 3 هفته،6 روز
   • 2

  • کلا هر فانتزی ئی قشنگه
   کاری ب راست و دروغش ندارم
   ولی وقتی تو سکس یه کار جدید انجام میدی
   یا ب اصطلاح تابو شکنی میکنی
   یه حال وصف نشدنی ئی به طرفین دست میده
   ک کلمات از بیانش قاصره


   موفق باشی (rose)


  •   hamid30gari
  • 3 هفته،6 روز
   • 6

  • الان نیما و نسرین دارن باهم دعوا میکنن.نسرین میگه کوووسکش نگفتم ننویسیم دوتایی کردن تو یه سوراخ؟نگفتم میفهمن؟
   و نیما همانطور که به سیگار پک میزنه میگه حالا شده دیگه چیکار کنم؟تو داستان بعدی هرچی تو بگی مینویسیم (rolling)


  •   nadermap
  • 3 هفته،6 روز
   • 2

  • خاک تو سرت کس دهنی خوردی؟؟ اه اه اه


  •   Owji_mowji
  • 3 هفته،6 روز
   • 3

  • باز یکی اومد اینجا فیلمای برازرز و تعریف کرد


  •   Cukur
  • 3 هفته،6 روز
   • 3

  • کیر تو و مهدی کلفت بود؟ گاهی تو کص و گاهی تو کونش میکردی؟ هی زود زود جا تعویض میکردین؟ حتما داور هم داشتین
   رو شکم خابید دوتایی کردین تو کونش؟ نکنه تو کون دختره رو کردی و دوستت کون تو گذاشته بود؟ اخه کیرم تو کمک فنر مغزت طرف تو فیلمای پورن قبلش کلی بی حس کننده میزنن تو کون طرف روده طرفو با دوش مقعدی میشورن تا از کون بده بعد شما خوردین گرفتین از کون اونم دونفری کردین بعد کیرتو گذاشتی تو دهنش؟ خاطره کون دادنت به 2 نفرو عوض کردی اینجوری نوشتی
   دیس تو مغز استخوانت


  •   Koshti.pars
  • 3 هفته،6 روز
   • 3

  • نیما و نسرین دیگ ننویسید
   حجم کسوشعر رو تو گاییدی از مرز گذشت میزان این حجم از کسشعر
   با تشکر
   توف به روح داستانت و خودت صد بار گفتم موقع داستان نویسی حق نزنید


  •   Ice_flower
  • 3 هفته،6 روز
   • 3

  • یعنی اگر نویسنده نگه این اولین داستانمه اصلا نمیشه انگار مثلا وقتی میگه اولین داستانمه ما دیس نمیدیم (rolling)
   بعدشم وقتی میگید ماجرا از اونجایی شروع شد که.... من یاد ماجراهای تَن تَن (همون کارگاهه و سگش)میوفتم.


  •   Ice_flower
  • 3 هفته،6 روز
   • 3

  • دیسسس سی و دو با عشق


   توصیه من به شما: کمتر فیلمای عمو جانی رو ببین و توقع نداشته باش ما این چرندیات رو به عنوان واقعیت قبول کنیم آفرین.


  •   Mahdi076
  • 3 هفته،6 روز
   • 2

  • مهدی بکن تو کسش
   مهدی بکن تو کونش
   بکن تو کسش
   دیس


  •   shahvanii139797
  • 3 هفته،5 روز
   • 1

  • جقی لاشی برو بزن فیلمو نوشتی اینجا


  •   تنهای.شب
  • 3 هفته،5 روز
   • 1

  • کیرم توی این کستانت
   لاشی جقی صابونت رو عوض کن


  •   m...h...a...
  • 3 هفته،5 روز
   • 1

  • کیری عموجانی ام نمیتونه همچین تایم سکسی داشته باشه اون وقت تو از اول شب تا ۳ نصفه شب کردی؟کیر تو کون دروغگو...دیسلایک


  •   Erzaeel
  • 3 هفته،5 روز
   • 1

  • میخوام مثل مسعود خان فراستی نخونده نقد کنم (biggrin)


   داستانت آبکی بود
   بیشتر بخون تا بهتر بنویسی


  •   bn1380
  • 3 هفته،5 روز
   • 0

  • کس نن.ه تو و نسرین
   دیس ۴۳ تو کونت


  •   مازيارماساژور٣
  • 3 هفته،4 روز
   • 1

  • بابا اينجا چرا اينجوريه
   هركسي داستان مينويسه يا دروغگو هستش
   يا جقي بابا اسمش داستانه همجوره ميتونه باشه
   اصل اينه كه ببينيم چقدر هيجان داره،راست و دروغش
   دست خوده نويسنده،چجوري ميتونه ثابت كنه
   بياييد يكم كمتر همو قضاوت كنيم و بيشتر لذت ببريم


  •   حاج.دولدار
  • 3 هفته،1 روز
   • 0

  • والا مردم به اين راحتي زنشون رو نميكنند كه تو گروپ كردي


  •   Nima.sm.65
  • 2 هفته،5 روز
   • 0

  • آخه کسکشایی که میاین نظر کیری و تخمی میدین زورتون که نکردیم بیاین بخونین و کسشر بگین.هرکی آزاده جوری که اتفاق افتاده بنویسه.تویی که کلا مجلوق الخلقی مجبور نیستی بخونی و فحش بدی.کیر کل سیاهپوستای کیر ۴۰سانتی تو کس و کون خاندان اونایی که فکر میکنن عقل کل هستن و هرکی هر داستانی با هر مدلی بنویسه زیرش کسشر میگن.اگه دوس نداری نخون بجای اینکه نظر کسشر بدی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو