سکس از عقب با دختر و همسر دوم یک اخوند

1400/02/10

من ابی هستم واین ماجرا مربوط به چهار سال قبله اون روز ها یکی از همسایه های ما میخواست خونه اش را رهن و اجاره بده و سفارش رهن خونه اش را اورد در بنگاه ما مدتی روی این موضوع کار کردیم ولی کیس مورد نظر برای رهن جور نمیشد یک روز اومد در مغازه و راستش از دست ما دلخور بود پدرم بهش گفت مبلغ شما کمی سنگینه اگر اجازه بدید تا با قیمت کمتری روی اون کار کنیم زودتر یکی را پیدا میکنم طرف قبول کرد من داشتم داخل شماره مشتری ها میگشتم یادم افتاد به یک نفر که چند روز قبل چشمش این مورد را گرفته بود ولی پولش کم بود به تلفنش زنگ زدم دیدم یک خانم تلفن را برداشت بهش گفتم بیا بنگاه تا ببینم میشه کاری کرد یا نه خلاصه عصر همون روز طرف اومد و بحث قیمت رهن را کمی به نظر مشتری نزدیک کردیم ممونده بود اجاره که مشتری گفت بایندگ خانمم و دخترم بیان و خونه را ببینند رفت و فردای اون روز یک خانم با دخترش اومدند خودشون را معرفی کردند باورم نمیشد این دختر و همسر اقایی بود که دیروز اومده بود مغازه کلید برداشتم و رفتیم در خونه را باز کردم خانمش خیلی حرف میزد و کم هم امار میداد افتاد جلوی من دخترش هم پشت سر من بود از پله ها که داشت بالا میرفت چشمم به کون زن افتاد عجب باسن باحالی داشت توی همین فکر ها بودم که یکی دو پله خودم را نزدبک کردم خانمه یه دفه وسط پله ها دولا شد و باسنش خورد به سینه من دیدم خانمه برگشت وبهم نگاه کرد وخندید خونه را چک میکردیم خونه درب پشتی هم داشت خانمه گفت این که دوتا در داره خوبه یه موقع کسی خواست از در پشتی بره نیازه گفتم چطور گفت همین جوری گفتم خونه را دیدن و رفتند یک ساعت بعد دومرتبه خانمه زنگ زد گفت میشه بیام پرده ها را ببینم اندازه بزنمگفتم باشه خلاصا اومد ورفتیم داخل متر خودش را در اورد و شروع کرد اندازه زدن رفتیم پشت در پشتی بهم گفت زن داری گفتم نه بابا مگه این اخوند ها میزارن ما نفس بکشیم اونجا بهم گفت نگو ترو خدا اخوندا همه هم بد نیستند گفتم چی بگم والله زنه بهم گفت پس چکار میکنی گفتم چی را گفت همین زن را دیگه گفتم هیچی دیگه چکار باید بکنم چشمم مدام به کونش بود او اون فهمیده بود دیدم دکمه بالای مانتو را باز کرد ودستش را برد داخل من دیدم وسط سینه هاش پیدا شد بدون اینکه حرف دیگه ای بزنه بهم گفت تا حالا دیدی پرسیدم چی را گفت همین چیز را دیگه گفتم چی گفت همین وسرش را برد طرف سینه هاش گفتم دلم میخواد ولی ندیدم گفت اگه نشونت بدم به کسی چیزی نمیگی گفتم نه گفت کرایه خونه را هم یه کمکی بهم بکن گفتم باشه خلاصه خودش را باز کرد دلم میلرزید عجب کون گنده ای داشت سینه هاش را خوردم و کسش را مالیدم و روی موکت ها خوابید منم شروع کردم به گاییدن نعره هایی میکشید که تا به حال نشنیده بودم کارم تموم شد بهم گفت برو یه اب میوه بگیر خیلی گرمه رفتم بیرون یه دفعه دیدم دخترش وسط کوچه ایستاده جا خوردم دختره اومد گفت خیلی وقته منتظرم پس مامان کو گفتم دا ره اندازه میزنه خندید و رفت در خونه منوهم اب میوه گرفتم و برگشتم داخل وقتی رفتم داخل احساس کردم دختره فهمیده چون من از ماشین دستمال کاغذی برده بودم داخل و دستمالها وسط بودند چند روزی گذشت واساس کشی انجام شد پدرش بهمون گفته بود فرهنگ وارشاد مشغول به کاره تا اینکه یک روز از بس دختره با حال بود وسینه های قشنگی داشت رفتم در خونه دختره به دختره گفتم مشکلی ندارید گفت انتن تلوزیون خرابه گفتم میخوای نگاه بندازم گفت اتفاقا کسی نیست بیا داخل رفتم از پله های در پشتی روی پشت بوم انتن را الکی نگاه کردم وبرگشتم پایین دیدم دختره چادرش رابرداشته ویک لباس نازک زیرش چادرش داشته بهش گفتم پیرهن قشنگی داری خندید گفت پیرهن قشنگه یا صاحبش گفتم البته صاحبش که جای حرفی باقی نگذاشته گفت شما بگی جای حرف داره با وجود اینکه اسم و زندگی نامه خودش را همون روز اول فهمیده بودم ولی بازم گفتم راستی اسم شما چیه مجردی چند سالته و… احساس کردم دختره دلش میخواد دیگه ازش نمیترسیدم و راحت حرفهایی دو پهلو میزدم دختره هم گاهی دستش را میزاشت روی کسش و میخاروند ومن هم قشنگ نگاه میکردم یکی دو بار هم من کیرم را مالیدم اون هم قشنگ زل میزد روی دستم نزدیکشدم و گفتم مرجان ورزش کار هستی گفت اره دفاع شخصی و وزنه برداری بهش گفتم خیلی خوبه زن از خودش دفاع کنه خلاصه دو ساعت مخش را زدم بعد گفتم سر شونه و بازو های شما ورزیده است گفت مگه پیداست گفتم نه من دقتم زیاده گفت میخوای دست بزنی ببینی ماهیچه ها چقدر ساخته شده است گفتم از خدامه خلاصه راه دختره باز شد ومن شروع کردم به خوردن گردن دختره گفت بریم داخل اطاق در اطاق که باز شد اول فکر کردم اونجا حوزه علمیه است ترسیدم گفت این عکس عمومه این داییمه این باباست گفتم مگه بابات اخونده گفت هم بابا طلبه است هم مامانم گفتم شوخی میکنی گفت این خانوم مامان اصلی من نبود که زن دوم بابامه مامان خودم شیراز تدریس میکنه خلاصه دختره را حسابی کردم واز کون کلی باهاش حال کردم اخر کار بهم گفت حالا یه روزی با زن بابام باهم خبرت میکنم بیا باهم سکس کنیم گفتم مگه اونهم میشه گفت نکنه روز اول فکر کرددی من نفهمیدم ما باهم اومدیم قرار شد اول اون بده وتو را راضی کنه کرایه را درست کنی تازه فهمیدم مادر دختر باهم کس میدن بعد ها فهمیدم تازه دختره زن با با را اورده توی خط و زن باباش زن یه اخوند بوده که مرده دیگه هرموقع حاجی میرفت شیراز تا زن اولش را بکنه من هم میرفتم خونه حاجی تا زن و دخترش را بکنم انصافا اب دختره بهم ساخته بود کیرم را میگرفت توی دست خودش و فرو میکرد توی کون مامانش مامانش هم مست و شهوتی از حال میرفت و دائم با سینه هاش بازی میکرد دختره بیشتر میگفت من را وسط ماساژ دادن از کون بکنی دوست دارم میگفت گاهی با مامانم باهم سکس دونفری میکنیم وهیچ خیاری از کون مامانم سالم بر نگشته

نوشته: ابی


👍 48
👎 56
178701 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

806997
2021-04-30 00:22:55 +0430 +0430

خیلی دلم میخاست بخاطر سیخ زدن ناموص یه آخوند لایکت کنم ولی اینقد کص نوشتی ارزش لایک میاد پایین


806998
2021-04-30 00:23:04 +0430 +0430

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی. درست است آخوند ها همه را گایدن اما این دلیل نمیشه بیایی اینجا جفنگ بگی


807007
2021-04-30 00:34:32 +0430 +0430

اصل ماجرا: آخونده میاد در بنگاه میگه بریم خونه نشونم بده! اینم میره وقتی وارد خونه میشن آخونده میگه اگه بهم بدی اینجا رو میخرم یه کمیسیون حسابی گیرت بیاد!! اینم قبول میکنه آخونده شیش دست میکنتش وقتی پامیشه بره میگه پس قولنامه چی؟ آخونده میگه من سه تا خونه بالا شهر دارم کونتو میخواستم که شیش دونگش به نامم شد!! 😁


807019
2021-04-30 00:47:13 +0430 +0430

باید مینوشتی
نوشته: اوبی
خیلی حق و کصشعر بافتی دوست عزیز
لطفا دیگر حق نگویید

   امضا

ستاد مبارزه با حق گویان


807032
2021-04-30 01:28:56 +0430 +0430

واقعا خسته نباشید دارید🖕🖕🖕🖕🖕

0 ❤️

807034
2021-04-30 01:50:52 +0430 +0430

زن اخوند دختر اخوند گاییدم.
سپس خودتو گائیدم🤣

3 ❤️

807055
2021-04-30 03:54:16 +0430 +0430

ساقی هستم اینم نمونه کارم

5 ❤️

807056
2021-04-30 03:58:10 +0430 +0430

ای وای که گاییده شدن توسط آخوند چه عقده های تو دل آدم بجا نمیزاره تا شاگرد بنگاهی و خونه نشون دادن به آخوند رو درست گفتی ولی فکر کنم اون کون خوشگل تو بود که چشم آخوند توی اون خونه خالی بهش افتاد و باقی ماجرا بقول شاه ایکس آخوند کون رو می‌خواست که شیش دانگ بهش رسید

5 ❤️

807100
2021-04-30 11:28:09 +0430 +0430

من که عاشق باسنم هزینه ش پرداخت می کنم

0 ❤️

807113
2021-04-30 13:33:09 +0430 +0430

قطعا یک خارشتر نجاست خواری…
اخه اوبی…
بشین ای اراجیفتو بخون
کسی مجبورت نکرده بیای با ی دست بزنی با اون دستت تایپ کنی
طرف اومد گفت بیا بکن… جنده پولی هم اینجوری نمیده
کلام اخر
چوب همون پردهای متر نشده تو کون اجداد پدریت با این تخم و تلکه

3 ❤️

807118
2021-04-30 13:56:54 +0430 +0430

گاییدن زن آخوند لایک کردن داره ولی کصشعر نوشتن نه

5 ❤️

807119
2021-04-30 14:06:52 +0430 +0430

نمی دونم چرا
اما احساس میکنم آخونده زنش مُرده بوده و از دارِ دنیا یه پسر با ته چهره ی سعید طوسی داشته و خب… حدس ادامه ی داستان کار سختی نیست 😁

5 ❤️

807123
2021-04-30 14:24:37 +0430 +0430

اره نسلشونو کردی خوبه دو سه تا دختر نداشت وگرنه نوبتی میکردی جقی

4 ❤️

807126
2021-04-30 14:55:46 +0430 +0430

بعد مدتها اومدم بازم کسشعر. شهوانی به پیسی خورده هر کسشعری رو آپلود میکنه.

2 ❤️

807128
2021-04-30 15:47:09 +0430 +0430

مضخرف تر از این دیگه نداریم

3 ❤️

807151
2021-04-30 22:02:18 +0430 +0430

کصشعر هم که میخوای بنویسی یکم هنر میخواد

3 ❤️

807152
2021-04-30 22:07:51 +0430 +0430

اصل ماجرا
یک روز در بنگاه نشسته بودم
که صاحب بنگاه کونم گذاشت. تامام

2 ❤️

807153
2021-04-30 22:09:27 +0430 +0430

این همه کصشر؟
برو از اداره کصشریجات یه کنتر بگیر مصرفت نره بالا

حسینی بای

2 ❤️

807154
2021-04-30 22:24:39 +0430 +0430

از کی تا حالا همون روز اول میرن اندازه پرده بگیرن
حالا هر چی هم جنده باشن فرطو فرط نمیرن زیر همه

1 ❤️

807234
2021-05-01 08:09:43 +0430 +0430

باشه 😌

0 ❤️

807243
2021-05-01 09:28:39 +0430 +0430

حیف وقتی که گذاشتم

0 ❤️

807261
2021-05-01 11:28:38 +0430 +0430

مرسی

0 ❤️

807304
2021-05-01 19:54:00 +0430 +0430

با خودت‌گفتی یه کسشعر مینویسم که اسم آخوند توش باشه همه هم میان به به و چه چه میکنن که چه کردی آرنولد آفرین قهرمان تو خود جانی سینزی ولی فکرشم نمیکردی اینجوری از اولین پیام برینن بهت تا آخرین پیام نه؟
میدونی چرا ؟ بذار من بهت بگم ببین درسته تو این مملکت هیشکی دل خوشی از آخوند نداره درسته به همین زودیا زن و بچه هرچی آخونده گاییده میشه ولی این مردم یه چیزی دارن به اشم شعور که از قضا همین شعور باعث میشه خزعبلات هر ننه قمری باعث خوشحالی و حشری شدنشون نشه حتی اگه اون کسشعرا جزوی از آرزوهاشون باشه آره عمویی
به شعور دیگران توهین نکن تا اینجوری قهوه ای نشی

4 ❤️

807306
2021-05-01 20:35:06 +0430 +0430

👍

0 ❤️

807323
2021-05-01 23:19:55 +0430 +0430

کیرم تو داستانت ببخشید کستانت هر کصخلی از راه میرسه فکر میکنه فردوسیه آخه چقدر آدم میتونه کصخل باشه که همچین چیزی رو بنویسه

1 ❤️

807419
2021-05-02 14:31:04 +0430 +0430

من قول میدم خودت مستاجری و یهو صاحبخونه کرایه رو برات کم کرده و حال کردی!!!

1 ❤️

807486
2021-05-03 01:51:45 +0430 +0430

بله دیگه خرج بالاس و کرایه بالاتر😂😂😂😂

1 ❤️

807513
2021-05-03 12:00:57 +0430 +0430

کص گفتنت خیلی باور پذیر بود.اصلا تو تخم نداری ناموس آخوند بکنی

1 ❤️

807514
2021-05-03 12:02:39 +0430 +0430

کص گفتن سال.
نکنه آخونده کونت گذاشته شیطون؟😂😂

1 ❤️

807532
2021-05-03 15:07:56 +0430 +0430

ببین دوستعلی خان… خانمها وسط سکس، نعره نمیزنن ها…
نعره مال دیو و رستم و بعضی از حیوانات وحشی هست…
نعره مردانه و خصمانه هست… جاش وسط سکس نیست…

0 ❤️

807955
2021-05-05 19:13:27 +0430 +0430

کس میگی چرا آخه

0 ❤️

807956
2021-05-05 19:36:09 +0430 +0430

فقط چون نوشته بودی زن و دختر یک آخوند رو کردی اومدم بخونم و لایکت کنم ولی داستانت خیلی تخیلی بود واسه عمو جانیم اینطوری فیلم نامه نمینویسن ریدی با داستانت و دیس لایک کردم 😂😂😂😂

1 ❤️

809786
2021-05-15 02:51:01 +0430 +0430

باحال بود

0 ❤️

819479
2021-07-10 17:26:53 +0430 +0430

عقده ای کونی

0 ❤️

823502
2021-07-31 23:43:20 +0430 +0430

کامنتهای خیلی باحالی دیدم حیفم اومد نکته ای را یادآوری نکنم
آخوند جماعت اسامی دخترهاشون از فاطمه و زینب و خدیجه و… شروع و در شیک ترین حالت به هدی و سمیه و سمانه و فائزه ختم میشه مرجان در کاتگوری اسامی آخوند جماعت نیست
ولی در اینکه دخترهاشون بشدت دنبال کیر هستند شکی نیست
آشنایی داشتم که تعمیرکار بود و خیلی هم زن باز و جنده باز بود و اصلا کار هر روزش خانم بازی و بکن بکن بود
دختر یه آخونده را با پیشنهاد خود دختره (موقعی که میره خونشون برای تعمیر باهاش آشنا میشه) از کون گاییده بود و یواشکی عکسش هم گرفته بود آورده بود

0 ❤️

825043
2021-08-08 12:51:35 +0430 +0430

زیاد فیلم نگاه کردی داش

0 ❤️

827237
2021-08-20 13:44:01 +0430 +0430

اصل داستان اینه اخونده ننتو گاییده بود

0 ❤️

838804
2021-10-23 02:07:46 +0330 +0330

اگه واقعی باشه نوش جونت. خوب بود

0 ❤️