سکس از کون تو مغازه

  1392/1/9

  سلام دوستان این داستانی رو ک میخوام واستون تعریف کنم ماله همین یک ماه پیشه.من اهل شیرازم و تو یکی از خیابونای شاخ شیراز مغازه لباس فروشی دارم ک پر از هلوئه.خلاصه جونم واستون بگه ک ی روز ساعت۲-۳بود ک مغازه ها بسته بودنو خیابونا خلوت بودن ولی من معمولا یکسره بازم.نشسته بودمو با موبایلم بازی میکردم ک دیدم ی خانم تقریبا ۲۸ساله وارد شد.وقتی اومد داخل مو ب تنم سیخ شد گفت ی پیرهن میخوام واسه دوس پسرم منم خیلی ساده پاشدمو چن نمونه واسش اوردم بعد از کلی چونه زدنو کل کل کردن یکیشو انتخاب کرد و خرید.وقتی داشت میرفت بهش گفتم خدا شانس بده ب بعضی از این پسرا دوست دختراشون هم واسشون کادو میخرن دیدم خندیدو گفت مگه دوس دختر نداری؟منم گفتم ن بابا دوس دختر چیه وقت سر خاروندن هم ندارم خانمی.بعد از چن دیقه لاس زدن دیدم داره انتن میده بهش گفتم طبقه بالا شلوار هم داریم اگه میخواین ی نگاه بندازین تا دوس پسرتون خوش حال تر بشه.قبول کردو رفتیم بالا.رفتم زیر ویترین ک واسش شلوار بیارم دیدم از پشت داره شیطونی میکنه و هی خودشو ب یه بهونه هایی میچسبونه بهم منم ب خودم نگرفتمو بلند شدم.بهش گفتم اگه ی چیزی بگم ناراحت نمیشی؟گفت بگو:!پرسیدم با این دوس پسرتون سکس هم داشتین ک یهو دیدم لبشو چسبوند رو لبم.شوکه شدمو ی لحظه نفهمیدم چی شد ک دیدم لباسمو در اورده.ب خودم اومدمو زبونشو انداختم تو دهنمو مک میزدم ی رفتم تو فضا لباش واقعا شیرینو خوشمزه بود.دست انداختم دکمه های مانتوشو باز کردمو درش اوردم ی تاپ صورتیه خیلی ناز و دو بند تنش بوپ ک خط سینه های خوش فرمو سفت و درشتش ب راحتی معلوم بود.تاپشو در اوردم ک یهو دیدم سوتین نداره و سینه هاش مث دو تا هندونه افتاد بیرون.از خودم بیخود شدمو تا اونجایی ک میتونستم کردمش تو دهنم مث دیوونه ها میخوردمش دیدم صدای ناله هاش در اومده و داره حال میکنه.یه لحظه هولم دادو شلوارمو در اورد و کیرم ک مث سنگ شده بودو گرفت تو دستو مث وحشیا واسم ساک میزد این کارش واقعا حرفه ایی بودو بهم حال میداد تا به خودم اومدم دیدم داغ شدمو ابم داره میاد.سرشو محکم گرفتمو کیرمو کردم تو حلقش و ابمو تا قطره اخر ریختم تو دهنش.دلش نیومد بخوره و همشو ریخت رو زمین و گفت دفعه اخرت باشه.منم اطاعت کردمو بلندش کردم انداختمش رو مبل و شلوارشو در اوردم.یک رونای سفیدی داشت ک چشمام داشت از حلقه در میومد دیگه معطل نکردمو شورتشو کشیدم پایین و دیدم ی کس چاقو سفیدو قلمبه پرید بیرون بدون وقفه دهنمو گذاشتم روشو همینجوری میخوردمش خ خوشبو و خوشمزه بود صدای اه و نالش در اومده بودو همینجوری قربون صدقم میرفت.دیدم ک ی جیغ بلند کشیدو داغ شدو ابش اومدو ب ارگاسم رسید.خ ازم تشکر کردو گفت ک من هنوز دخترم اگه میخوای بیا از کون باهام حال کن.کیرم خوابیده بود بهش گفتم واسم ساک بزن کیرمو دوباره کرد تو دهنشو با شدت ساک میزدو حسابی شقش کرد.ی تف انداختم دم سوراخشو بدون اینکه انگشتش کنم کیرمو تا نصفه کردم تو کونش ک دیدم ی جیغ بلند کشید ک تو مغازه پیچید و گفتم الانه ک همه بفهمن.ی دستمو کردم تو دهنشو اون یکی رو هم با چوچولش بازی میدادم ک گفت بکن محکم بکن و توجه نکن جرم بده هر چی جیغ زدم بیخیال نشو.منم نامردی نکردمو تا تونستم محکم تلمبه میزدم ک خسته شدم.خوابیدم رو زمینو بهش گفتم بشین رو کیرمو بالا پایین بپر.اونم پا شدو مث این حرفه اییا میپرید رو کیرمو اه و ناله میکرد و قربون صدقه کیرم میرفت.ابم داشت میومد ک بهش گفتم واونم سریع پاشدو کیرمو کرد تو دهنم و ابمو تا قطره اخر خورد.ازش پرسیدم چرا دفعه اول ریختی بیرون ولی ایندفعه خوردی؟بهم گفت دفعه اول بود ک ساک میزدم واسه همین چندشم میشد ولی خیلی دوست داشتم یه روز اب کیر بخورم ک امروز خوردم.دیگه کارمون تموم شده بود ک داشت لباسشو میپوشید منم ی تراول گذاشتم تو سوتینشو بوسیدمشو شمارشو ازش گرفتم.و ازش خدافظی کردمو رفت.از اون موقع دو سه روز یه بار با هم سکس میکنیمو خیلی هم دوسش دارم.اگه خوشتون اومد بگین تا دوباره واستون بنویسم.بای دوستان:*


  نوشته: hasani

 • 5

 • 3
 • نظرات:
  •   ViXEn
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • جق زیاد.زدی اشکال نداره ! چهارتا متوهم مثل تو ننویسن پس کی بنویسه؟


  •   abe cheshm
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • چه دختر بوده که تو مدت 30 دقیقه بهت داده دمش گرم تو هم تو محل کسبت بگا نرفته مکان جور کن


  •   hamed25shz
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • dada adres maghazato bede biaym ba ham bokonim


  •   mimi121
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • اسمه این بخش شهوانیو کلا از داستان سکسی به دروغستان سکسی یا خیالستان سکسی یا جقستان سکسی تعغیز بدیم فک کنم بهتر باشه...
   موافقا 1 بدن


  •   hamed25shz
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • dada adres maghazato bede biaym ba ham bokonim


  •   sam sam koloft
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • باشه ما باور کردیم نیست بلد نیستبم نمیدونیم . خوب زود میکنی. رکورد داری .


  •   مسعوود
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • دوست عزیز همه حرفهات درست ولی از کیسه خلیفه نبخش هر موقع مغازه مال خودت شد تراول بالای کوس خرج کن


  •   kashkool
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • ریدی همچون فیل اسهال جلق نزن عزیزم....جلق نزن واسهخودت میگم نیگا توهماتت تا کجا پیش رفته


  •   sedaytooty
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • ﻧﺎﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪﯼ / ﺍﺧﻪ ﭘﻔﯿﻮﺯ ﭼﻠﻤﻨﮓ ﮐﺴﮑﺶ
   ﺩﯾﻮ ث خر ﮐﻮﻧﮕﺸﺎﺩقاچاقچی / ﺍﺧﻪ ﺗﮏ ﭘﺮﻭﻥ ﮐﯿﺮ/ ﮐﯿﺮ ﺍﺳﺐ ﺗﻮ ﮐﻮﻥ ﺗﻮ ﻭﻧنت/ﺍﺧﻪ
   ﮐﺘﺎﻝ ﮐون فهمیدی اینجا همه جلقیا کس تف میدن تو هم گفتی از اونا کم نیاری دیگه ننویس وگرنع فحش میدما


  •   sarisa_061
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • نقدو بررسی نویسنده:
   ((من اهل شیرازم و تو یکی از خیابونای شاخ شیراز مغازه لباس فروشی دارم ک پر از هلوئه))
   آهــا بلهــ منظورتون گرفتمــ میوه فروشی دارید دیگهــ؟؟؟؟یا نکنه مانکنات رو میکنی و بهشونــ میگی هلو؟؟؟


   ((ولی من معمولا یکسره بازم))
   بله شما کهــ همیشه بازی از کون میزارنت تا باشهــ از این باز شدنآ!!!
   ((مو ب تنم سیخ شد گفت ی پیرهن میخوام واسه دوس پسرم منم خیلی ساده پاشدمو ))
   اینجا نویسنده از آرایه ی ادبی پارادوکس یا متناقضنما استفاده کرده ...!!!


   ((کس چاقو سفیدو قلمبه پرید بیرون ))
   عجب چاقویی بوده...چاقوی کس دار که بپره تا حالا ندیده بودمــ!!!!!!!!!!!!:دی


   آخه جاهکش از همه ی اینا هم که بگذریم نمیترسیدی یکی بیا تو مغازه اتــــ؟؟البته من که میدونم این داستان سکس با یکی از مانکنای مغازه ات بوده...!


  •   saalim
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • hamonja ke gofti labesho chasbond dige nakhondam :D


  •   arash00811
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • فقط منم مثل بقیه میتونم بگم کیرتو حلقت با این چرندیات


  •   lasy.l2ose
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کس گفتی باز کس گفتی
   لالالا لای
   مثل یه کس خل گفتی
   لالالا لای


   ریدی بابا! : کیرمو کرد تو دهنم و ابمو تا قطره اخر خورد


   عنتر حداقل کس شعر مینویسی دقت کن!


  •   mehrdad morgan
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کیرتو کرد دهنت؟؟؟؟؟؟تابلو شد کونی.کیر منم بکن دهنت عقده ای بدبخت.


  •   EIS
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • اون که سوتین گفتی نداشت ...!
   پس چجوری تراولو گذاشتی تو سوتینش ...؟


  •   ssaman56
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • چاقی بیا بخورش


  •   Mr.FUCKER MAN
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • اون چاه توالتتو ببند کون دریده


  •   پسرمحتاط
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • خیلی باحال بود دمت گرم خوشم اومد عالی نوشتی.


  •   TAHA201
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کوس گفتی جقی


  •   Andriam_pesare Mehraboon
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • کاش میشد اینجا امتیاز منفی هم داد !!!


  •   badboybadboy
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • اوووووووووه.بچه اینجا زلزله شد.دیگه داستانو خوندم فقط خندیدم .الآن هنوز کیرت تو دهنته؟؟؟؟؟؟بعد ی حرف دیگه.خیلی جق میزنی.تفکرت خیلی بهم ریختس.آدم دروغ گو هم کم حافظس ی بار میگی سوتین نداشت ی بار میگی تراول رو گذاشتا ﻻ سوتینش؟؟؟؟؟؟ن خودت بخون بخند.


  •   farhad.yazd
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • Ko sotianeshhhhhhhhh?


  •   farhad.yazd
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • Ko sotianeshhhhhhhhh dokhtare?


  •   nafas7383
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • 1


  •   pesare shad
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • به همین راحتی؟
   تا جائی خوندم که۰رفتین طبقه بالا. فک کنم اب خوردن یه
   خورده از تور کردنو کون کردن شما مشگلاتش بیشترباشه.


  •   Immortality
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • افتضاح


  •   LIGHTN3R
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • سعی کن دفعه بعد اول فکر کنی بعد داستان بنویسی
   نه این که صبح پاشی همینجوری یه جق بزنی و موقع جق زدن تخیلات فوق العده تخمی خودتو به نمایش بزاری
   در پایان باید عرض کنم که کیرم با کمال احترام تو دهنت کس کش
   ریدی تو اعصابم
   حتی کیرم شق نشد کونی


  •   k2amran
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • آخه یابو قبل از نوشتن داستانو بخون ! بچه ها اشاره کردن به گاف هات ؟ولی من میگم شاید داستان در مورد دادن خودت بوده و یه نفر اینجور کونت گذاشته و تو خودتو گذاشتی جای قهرمان داستان؟


  •   off_boy
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • داستان رو بیخیال.
   اصالتا شیرازی نیستی؟؟؟مگه نه؟!!!
   اگه هستی چه جوری حوصلت شد این همه کار رو بکنی :D


  •   sexxxx19
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • اقا بسیار لذت بردم.فقط بخاطر اینکه از داستانت لذت بردمو چندین بار جق زدم میخوام دفعه ی بعد اگه اگه اگه خواستی داستان بنویسی بیامو کیرمو بکنم تو کونت تا جبرانی بشه بر زحماتت


  •   mojee2
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • 1


  •   mahla.19
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • فدات شم داستانتو تا جایی خوندم که گفتی چسبید به لبام
   متحیرم یا تو دروغ میگی یا هم اون خانومه از اون .... هست
   به هرحال اگه اینطوری باشه خیلی متاسفم به خانومه


  •   mahla.19
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • فدات شم داستانتو تا جایی خوندم که گفتی چسبید به لبام
   متحیرم یا تو دروغ میگی یا هم اون خانومه از اون .... هست
   به هرحال اگه اینطوری باشه خیلی متاسفم به خانومه


  •   lootilooti53
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • با ويكتور هوگو نسبتى دا ى؟آخه تخيلات شما هم خيلى قويه


  •   alihotgay
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • داستان کس شعرتو که خوندم یاد این جک افتادم،که از یارو میپرسن تا حالا ماشین هل دادی و یارو میگه نه ولی یه بار توی ماشین هل شدم دادم...
   این داستان هم احتمالا قضیه دادن خودته که اینجوری نوشتی....


  •   mamalmamaloo
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • اونم سریع پاشدو کیرمو کرد تو دهنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   کس مغز مغز پریودی خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ


  •   ohohorkide
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • پس حق دارم تو مغازه هایی که بچه کونی داره نمیرم کثافتا همه رو به چشم کون میبینم میان جق میزنن روشون داستان میبافن...
   تو بوتیک مردونه منظورت از هلو همون پسرایین که میان میذارن تو کونت دیگه؟
   سوتینشم که ولش.....مگه جنده بود پول گذاشتی تو سوتینش عوضی؟هر دختری باشه میزنه کیرتو از وسط نصفش میکنه کونی...نه ماچ....
   خودشو بهم میمالوند...بعله....اون میمالوند نه تو....
   حرصم در اومده...کونی
   کونی
   کونی
   کیر نداشتم تو چشات....


  •   پالیزان
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • دفعه اولش بود ساک میزد اما مثل حرفه ای ها میخورد وحشیانه ؛ تا بحال اب کیر نخورده بود اما مال تو رو دفعه دوم خورد اخه کونی داستان کون دادنت رو تعریف میکردی کمتر فحش میخوردی کیرم از پهنا تو سوراخ دماغت


  •   hagear
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • باز هم توهمات یک تخم سگ جقیییییییییییییییی =D>


  •   hagear
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • باز هم توهمات یک تخم سگ جقیییییییییییییییی =D>


  •   poterlight
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • baba ajab tavahomi zadia


  •   arashbel
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • نه خوشمون نیومد
   دیگه ننویس


  •   Mehdi khan
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • دمت گرم sarisa_061 جون


   به قول نقـــــــــــی با هسته هات بازی نکن اینقدر
   از بس بازی کردی مغزت منهدم شد کیرت رفت تو دهنت
   آهــــــــــا بچه ها تازه فهمیدم
   این دختره سوتین نداشت این بابا به خاطر این که دختره بهش داد یه دو نه سوتین به اندازه هندوانه بهش جایزه داد بعد یه دونه تراول گذاشت توش( چی گفتم !!! )
   گیخوار سگ دروغ گو
   اگه یه بار داستانتو از اول میخوندی هم کیرت تو دهنت نمیرفت هم تراولت تو سوتین از نا کجا آباد سر در آوردش نمی رفت


  •   Amir.lovely
  • 7 سال،2 ماه
   • None

  • :D توهم تا سر حد تغییر جنسیت! اون وسطا آسیاب چرخیدو دیدی همه چی برعکسه!


  •   roooh savar
  • 7 سال
   • None

  • تو این مدت حتی یه مشتری هم نیومد!!!!!!!!!


  •   firooz.b
  • 6 سال،7 ماه
   • None

  • کوس نگو مومن


  •   sory363636
  • 1 سال،1 ماه
   • 0

  • ریدم دهنت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو