سکس با آبجی زهره

1399/09/07

سلام . من میلادم . خاطره سکس هام با خواهرم زهره زمان مجردیش را میخوام بنویسم . سال 94 بود من 17 سالم بود و مدرسه میرفتم . یه روز مدیر مدرسه اومد توی کلاس و همه گوشی های بچه ها را جمع کردو به خونه هاشون زنگ زد. پدر مادر من کارمند بودن و تا 4-5 خونه نمی اومدن . زهره خواهرم تلفن خونه را برداشته بود و اومده بود مدرسه وساطت که کاری به کار من نداشته باشن و ازم تعهد گرفتن که دیگه گوشی نبرم مدرسه . زهره 28 سالش بود و تازه فوق لیسانسش را گرفته بود و بیکار توی خونه بود. چهره چندان جذابی نداره و کمی لاغر اندامه.بیشتر سرش توی درس و دانشگاهش بوده از اول و میدونم دوست پسری نداشته تا اون سال. وقتی برگشتم خونه زهره خیلی عصبانی گفت میدونی اگه بابا مامان بفهمن گوشی میبردی مدرسه گوشی را ازت میگیرن؟ این چیزا چیه توی گوشیت؟ انگار زهره رفته بود توی گوشیم و همه فیلم سوپرها را دیده بود. اخه من فقط برای اینکه از بچه های مدرسه فیلم سوپر بگیرم گوشیم را می بردم مدرسه . زهره خیلی عصبانی بود ولی گفت به بابا مامان چیزی نمیگم به شرطی که گوشی را نبری دیگه با خودت. گوشیم را ازش گرفتم و اومدم توی اتاق . رمز قفل گوشیم شماره تلفن خونمون بود و زهره اینو از قبل میدونست برای همین تونسته بود بره توی گوشیمو بگرده. خواستم رمز گوشیمو تغییرش بدم که دیدم بلوتوث گوشیم روشنه! رفتم توی لیست گوشی هایی که کانکت شده بودن به گوشیم و دیدم مدل گوشی زهره هم داخلش بود. فهمیدم که رفته برای خودش فیلم ها را بلوتوث کرده. پا شدم رفتم توی اتاقش و بهش گفتم شما هم که بدت نیومده زهره خانم . ماشالا رفتی همه فیلم ها را برای خودتم ریختی. اونم شروع کرد به انکار کردن و گفت نه خواستم چند تا عکس عید را که با گوشیت گرفته بودی بریزم توی لب تابم . مگه من مثل تو هم هستم پسره جقی!! این قضیه گذشت و یکی دو روز بعد میخواستم ببینم زهره قرص سر درد داره یا نه رفتم توی اتاقش که دیدم خانم دستش توی شرتشه و داره با فیلم سوپر جق میزنه. وقتی منو دید بالشت زیر سرش را پرت کرد سمتم و گفت برو بیرون حییون چرا در نمیزنی. نشستم پشت در و بهش گفتم دیدی خودتم جقی هستی و زدم زیر خنده . بیچاره تا شب روش نشد منو ببینه و از اتاقش بیاد بیرون. فردا بعد مدرسه که اومدم خونه دیدم زهره توی اشپزخونه است و انگار نه انگار اتفاقی افتاده. سلام کردم و دیدم گفت دستاتو بشور ناهار بخوریم. سر ناهاربهم گفت ما تنها برادر و خواهر همدیگه هستیم و کسی نداریم و باید محرم اسرار همدیگه باشیم. اگر چیزی از هم دیگه دیدیم نباید به کسی بگیم و از اینجور حرفا میزد. منم بهش گفتم خب لب تابتو به منم قرض میدی؟ گفت اره برو بردار . یه چشمک بهم زد و گفت فیلم سوپرهاتم اون تویه! منم گفتم برای همین میخواستمش. دیگه کار من شده بود فیلم سوپر دیدن با لب تاب زهره و رفتن توی سایت های سکسی و جق زدن. هر وقت لب تابش را میگرفتتم ازش بهم میگفت کمتر بزن کور میشی و منم بهش میگفتم خودت کمتر بزن پرده ات پاره میشه! یه درایو تقریبا سوپر داشتیم توی لب تابش. تا اینکه یه روز دیدم بین فیلم هاش یه فیلم هست از یه دختر که داره با خودش بازی میکنه. چهره اش معلوم نبود ولی تختش دقیقا تخت زهره بود و همون اتاق! خیلی بهم فاز میداد با فیلم های لختش جق میزدم . این قضیه هر روز تکرار میشد برام و فیلم های جدید از خودش میگذاشت توی لب تابش برام. تا اینکه یه روز بهم گفت سردیت نشه این همه فیلم برات گرفتم پسره پر رو . تو نمیخوای فیلم برام بگیری از خودت؟ منم بهش گفتم فیلم زنده برات پخش میکنم و شلوارمو کشیدم پایین. اولش یه نگاه به کیرم انداخت ولی بعدش گفت نه نمیشه ما برادر و خواهریم زشته این قضایا بینمون باشه. اشتباه من بوده از اول ولی دیگه برات فیلم نمیگذارم. من رفتم سمتش و بهش گفتم بشینیم روی تخت روبروی همدیگه و جدا جدا جق بزنیم اصلا. دیدم چیزی نگفت و دستش را گرفتم بردم توی اتاق. پیراهنم در اوردم و لخت نشستم روی تخت و با کیرم بازی می کردم. زهره هم خیلی حشری شده بود . یکم دو به شک بود ولی نشست و شروع کردم از روی شلوارش مالیدن کسش. بهش گفتم دربیار تا منم حال کنم خب. انگار منتظظر حرف من بود و سریع لباس هاش را دراورد. سینه هاش شاید به 70 هم نمیرسید و کونش هم تخت بود ولی باز سوژه جق خوبی برام بود. دقیقا نشست جلوم و پاهاش را باز کرد. شروع کرد با چوچولش بازی کردن. یکی دو دقیقه گذشت ولی نتونستم جلوی خودمو بگیرم بهش حمله کردم. زهره دائم داشت میگفت من دخترم و نمیتونم بدم منم بهش میگفتم نمیکنم کست نترس. وقتی دیگه مقاومت نکردسرمو بردم لای پاهاش و با زبونم شروع کردم خوردن کسش. اینقدر اه میکشید که صداش هنوز توی گوشمه . ساعت تقریبا داشت4 میشد و میترسیم با با مامانم بیان ولی دوست نداشتیم تمومش کنیم. چند دقیقه با زبون و دست با کس زهره بازی کردم تا ارضا شد. افتاد توی بغلم و منم شروع کردم سینه هاش را خوردن. کسش اینقدر خیس شده بود که رو تختی هم خیس کرده بود. گرمای کس و کونش هنوز توی صورتم احساس میکردم. سریع بدون اینکه حرفی بزنه پا شد رفت لباساش را پوشید و در اتاق را بست . منم لباسام را پوشیدم و نشستم روی تخت. تقریبا منتظر بودم بابا مامانم بیان. زهره اومد توی اتاق و بهم گفت یکی طلب تو برای فردا. فرداش توی مدرسه منتظر بودم زودتر زنگ بخوره تا برم خونه پیش زهره جونم. وقتی رسیدم خونه زهره لخت نشسته بود روی تخت و بهم گفت بیا نوبت منه. لباسامو مثل وحشی ها در اوردم و شروع کرد خوردن کیرم . یه دفعه گفت شوره میلاد! برو بشورش و بیا. وقتی برگشتم پیشش شروع کرد به خوردن کیرم جوری که انگار داشت بستنی میخورد. زبونم بند اومده بود و داشتم لذت می بردم. اولین ساک توی عمرم بود. اینقدر بهم لذت داد که سریع ارضا شدم.عالی بود.زهره تمام ابمو خورد و بهم میگفت بهت حال داد ؟ اینم تلافی و جبران دیروز که بردیم فضا. چند دقیقه لخت خوابیدیم پیش همدیگه و با سینه هاش بازی کردم. دیگه از اونروز کار من و زهره شده بود سکس وقتی کسی خونمون نبود. تقریبا یک سال این برنامه را باهم داشتیم تا زهره عقد کرد و بعد از اون بهم گفت همه چیز را فراموش کنم و به کسی هم نگم چون الان دیگه مال شوهرش هست. من هنوزم بعد از چند سال یاد اون روزها و خاطراتش می افتم بهم حال میده . با اینکه میدونم خواهرم بود و این درست نیست ولی هر دوتامون خیلی راضی بودیم و بهمون خوش گذشت .

نوشته: میلاد


👍 64
👎 23
209001 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

778913
2020-11-27 00:48:51 +0330 +0330

همین که جفتتون راضی بودین حله
منم داستان مشابهی داشتم

5 ❤️

778951
2020-11-27 02:06:24 +0330 +0330

فقط بابت یه چیز فحشت نمیدم و دیس نمیکنم تو کونت

سمی ترین جمله عمرم 😂 😂
“کیرت شوره میلاد” 😂 😂 😂 😂

4 ❤️

778979
2020-11-27 05:56:02 +0330 +0330

کسشر محض

2 ❤️

778990
2020-11-27 07:47:44 +0330 +0330

جالب بود ، بد نبود ، ولی الان هم ۱۷ سالت از طرز نوشتنت گفتم

2 ❤️

778997
2020-11-27 09:12:07 +0330 +0330

نمیدونم چجور راضی میشید به این کار. واقعل احمقانه ست

1 ❤️

779020
2020-11-27 12:09:53 +0330 +0330

خدایا ب کجا داریم میریم ما😑

0 ❤️

779034
2020-11-27 14:31:22 +0330 +0330

اخه چطوری میتونید به خواهرومادرخودتون چشم داشته باشید.مثلا ما مسلمونیم توکشوارهای بدترازایران توکشورهای فقیرتر بی فرهنگ تره خدانشناستره هم خانواده حرمت داره.ماادعا داریم که خدامیشناسیم بهشت وجهنم داریم امام وپیامبر داریم بعد به خواهرو مادرخودمون تجاوزمیکنیم.تاصف داره نه لایک

2 ❤️

779040
2020-11-27 15:03:49 +0330 +0330

خخخخ…به محض اینکه جلق زدنت تموم شد خواهرتم شوهر کردو داستان تموم شد…خخخخخ
خب کونکش اول جلق بزن بعد همه دو خطتم دیگه تایپ نمیکنی…

0 ❤️

779050
2020-11-27 16:06:39 +0330 +0330

یعنی لذتی بالاتر از سکس خانوادگی هست؟

3 ❤️

779060
2020-11-27 20:45:17 +0330 +0330

ایول

0 ❤️

779079
2020-11-27 23:08:19 +0330 +0330

دمت گرم😂😂😂😂

0 ❤️

779113
2020-11-28 00:58:59 +0330 +0330

داستان خوبی بود، خوشم اومد .ولی میتونستی شروع رابطه رو بیشتر کشش بدی و یکم طولانی ترش کنی. اینطوری بنظرم تحریک کننده تر میشد.

3 ❤️

779144
2020-11-28 03:26:19 +0330 +0330

قشنگ بود بعضی خواهرا خیلی خوبن، هم فکر خودشونو میکنن هم داداششون

4 ❤️

779175
2020-11-28 09:55:21 +0330 +0330

خوب بود❤

1 ❤️

779180
2020-11-28 11:42:31 +0330 +0330

اگه می دونی کار درستی نبود گوه خوردی انجامش دادی.

2 ❤️

779367
2020-11-29 23:13:58 +0330 +0330

هعی

0 ❤️

779391
2020-11-30 00:32:09 +0330 +0330

با بلوتوث سال نود چهار با بلوتوث کسشر میخواستی داستانو ادامه بدی یجور استارتشو بزنی سه روز طول میکشه با بلوتوث

1 ❤️

779439
2020-11-30 07:34:03 +0330 +0330

خوب بود من خودم تجربشو دارم

2 ❤️

779492
2020-11-30 15:28:46 +0330 +0330

خا

1 ❤️

779644
2020-12-01 13:05:59 +0330 +0330

خیلی خری
ولی درکل لایک

1 ❤️

780121
2020-12-04 16:12:50 +0330 +0330

فقط تا اونجایی خوندم که نوشته شده بود برای قرص سردرد رفته داخل اتاق و دیده خواهره دستش تو شورتشه.
مشخص شد داستانش کامل تخیلاته.

0 ❤️

780308
2020-12-05 23:21:20 +0330 +0330

خوب بود

0 ❤️

780413
2020-12-06 12:18:42 +0330 +0330

داستان را خواندم،گوشی را گرفتم،اگر فیلم سوپر ببینی گوشی ات را به تو پس نمیدهم،وات د فاز؟را را را را

0 ❤️

780431
2020-12-06 14:43:36 +0330 +0330

در کل خوب بود ولی یکم تخمی تخیلی بود 😊😂

0 ❤️

780995
2020-12-10 06:49:32 +0330 +0330

عالی

0 ❤️

781078
2020-12-10 18:54:27 +0330 +0330

عالی بودتقریبا قابل باور

1 ❤️

785279
2021-01-07 14:17:16 +0330 +0330

فرهنگ جهان سوم سکس با محارم نیس😉😉

0 ❤️

790740
2021-02-07 20:38:30 +0330 +0330

خیلی خوب بود متشکرم ازتون

0 ❤️Top Bottom