سکس با آبجی متاهل و کون قشنگم

1400/07/08

با سلام خدمت تمامی اعضای شهوانی بزرگ.امیدوارم تنتون سالم باشه و خوش باشید همیشه.خب وقت گرانبهاتونو نمیگیرم یه راست میرم سراغ اتفاقی که چند روز قبل برام پیش اومد.
من مهدی۲۱ ساله قد ۱۸۰ چهره ی و هیکل معمولی دارم.آبجیم هم فاطمه ۲۵ساله متاهل و با یه بچه و قد ۱۷۰ وزن ۸۰ وواقعا هم خوشگل و خوش برو رو هست کون خوشگل و خوشفرمی داره و ماشالا قربونش برم کس بزرگی داره هرچی بگم کم گفتم.
داستان ما از جایی شروع شد که این ابجی کون قشنگ ما تو هر ماه ۲یا ۳روزو میومد خونه ما میموند با بچش.اولش زیاد نگاهی یاحسی بهش نداشتم.کم کم دیدم نه ابجی ما تو این ۲.۳ روزی که اینجاس هم کونش میخاره و میخاد به ما بده.کم کم چکش کردم دیدم هروقت که اینجاس شورت پاش نیستو بیخود و بی جهت پشت به من خم میشه و چاک کونش و کسش به راحتی دیده میشه بعدشم دیدم که خیلی نزدیک به من داره میشه و شبایی که همه میخابیدن بچشو میخابوند و میومد پیش من تو اتاقم حرف میزد تا ساعت ۲.۳ اونم چه حرف زدنی همش درمورد خودش و چاق شدنش واندامش و… از این حرفا.این روزگار گذشت تااینکه به خودم اومدم دیدم وقتی میخاد بده چرا من نکنم این کون قشنگو.منم کم کم بهش نزدیک شدم و وقتایی که خونه ما میموند واسم چایی و غذا اماده میکرد دستاشو میبوسیدم یا از پشت بغلش میکردم وبوسش میکردم اونم کیف میکرد و بدش نمیومد منم با احتیاط جلو میرفتم که مبادا خطا کنم و بگا برم.یه شب که تو اتاقم داشتیم حرف میزدیم من هم با گوشیم ور میرفتم هم جواب میدادم بهش و گه گاهی هم خودم حرف میزدم یه لحظه چشم خورد به لای پاش دیدم بابا ایولا این ابجی ما چه کس قلمبه ای داره چقدم بزرگه طبق معمولم شرت پاش نبود .منم گه گداری نگاهم به لای پاش بود و گه گداری هم تو گوشی بودم تا اینکه دوباره چشم خورد به قلمبگش کسش چند ثانیه ای خیره بودم که به خودم اومدم دیدم بله بگا دادم و ابجیمم حواسش بهم هست دقیقا داره منو نگاه میکنه حالا نمیدونم که این شرت نپوشیدنه و پاهاشو باز و بسته کردنه از عمدبود یا اینکه بدون منظور.خلاصه وقتی دیدم داره میبینه چشمم لای پاشه با خجالت دوباره سرمو بردم تو گوشی چند دقیقه ای حرف رد و بدل نشد بینمون اونم رفت تو گوشی منم ساعتو نگاه کردم دیدم ساعت شده ۲ بچشم خوب خابیده بود اتاق دیگ دیدم ک یهو گوشیشو گذاشت کنار وگفت داداش خیلی بد جور کمرم درد میکنه یکم دراز بکشم اومد کنار من دراز کشید چون منم دراز کشیده بودم و اومد پشتشو کرد به من با فاصله ی ۱ متری دراز کشید و دوباره گوشیشو گرفت دستش منم از فرصت استفاده کردم دیدم که هم پشتش به منه و سرش تو گوشی یه سرتا پا نگاش کردم یه شلوار خونگی یکم تنگ پوشیده بود و یه آستین کوتاه که سینه های قشنگش هم توش خودنمایی میکردن دیدم که کم کم داره خیلی ریز و با احتیاط میاد عقب و تا جایی که دیگ چسبید بهم و گفت داداش ببخشید سردم شد گفتم بچسبم بهت یکم گرم شم گفتم که اشکال نداره ابجی جان اگ میخای پتو بیارم برات که گفت نه نمیخاد الان گرم میشم منم دوزاریم افتاد که ابجی ما کسش میخاره منم دیدم داستان اینجوریه کم کم رفتم جلو دیگ کامل چسبیدیم بهم و قشنگ کیرم چسبید به کون آبجیم دیدم هیچ واکنشی نشون نداد و همچنان سرش تو گوشیشه یکم که گذشت دیدم هی با کونش داره فشار میاره سمت کیرم و هی کونشو میده عقب که یهو یه فکری به ذهنم رسید بهش گفتم ابجی برقو خاموش کنم بخابیم دیروقته که دیدم گفت اره خاموش کن یه پتو هم بیار بخابیم پیش خودم گفتم که نخیر این امشب از اتاق بیرون برو نیستو کونه روباید بده.برقو خاموش کردم و یه پتو ۲نفره آوردم و انداختم رومون یهو بهش گفتم ابجی اینجوری یهو مامان میاد میبینه شک میکنه اینجوری خابیدیم گفتش که نترس نصفه شب میرم پیش هستی.هستی اسم دخترشه که دوزاریم افتاد که.۱.۲ساعت بیشتر وقت ندارم خلاصه پتورو انداختم و دراز کشیدم مثل حالت قبل چسبیدیم بهم و از دوس دخترم پرسید و منم جواب دادم بهش و منم از شوهرش پرسیدم و گفت که زندگی خوبی داره خداروشکر .بعد چند دقیقه گفت داداش کوچولو نمیخای ابجیتو بغل کنی بخابیم یه شب مهمونت شدم تو اتاقتا اینجوری پذیرایی میکنی منم کسخل شده بودم از یطرفم از خدام بود دستامو باز کردمو گفتم بیا ابجی جون اومد بغلم و چسب تنم‌شد قشنگ کیرم چسبید به کونش فقط یه شلوار مانع ما بودلعنت… دیدم گفتش داداش گفتم جان داداش گفتش خیلی دوست دارم تکیه گاهم تویی منم یه بوس از لپش کردم گفتم تو تموم زندگیه منی ابجی خوشگلم که دیدم کلی کیف کرد بازم کونشو بیشتر داد عقب تر منم که دیگ واقعا داغ داغ بودم بزور داشتم تحمل میکردم که یهو حشرم زد بالا دستمو اول کشیدم روشکمش دیدم واکنشی نشون نداد و کم کم خیلی با احتیاط دستمو گذاشتم رو سینه سمت راستش یه سینه سفت و سربالا که واقعا خوش فرم بود دیدم اونم داره شروع میکنه و کم کم دست راستشو اورد از زیر پتو عقب و نم نم کیر ۱۷.۱۸سانتیمو گرفتو کم کم دست میکشید روش منم که دیدم ابجیم کلا چراغ سبزو داد دستمو اروم از زیر پیرهنش بردم تو یه سینشو اروم میمالیدم یکم بلند شدم تا ببینم خابه یا بیدار دیدم بیداره کاملو یه لبخندموذیانه رو لبای خوشگلشه.کم کم مالیدم اونم خیلی حرفه ای دستشو کرد تو شلوار و شورتم از تماس مستقیم داشت با کیرم.منم حواسم به تایم بود دیدم ک وقت کمه و ابجی هم راضیه از پشت شروع کردم گوششو خوردن ودستمو بردم زیر لباسش و شکم لختشو مالیدم اه ناله ی ریزش بلند شد و منم هرزگاهی یه جون تو گوشش میگفتم وبوسه های ریزی به گردنش میزدم کم کم دستمو اوردم پایین و از رو شلوار کون گندشو مالیدم وای خدای منننن چقد نرم و گوشتی بود یدفعه کاری کرد کارستون کیرمو ول کرد وبا دستش دستموگرفتو برد تو شلوارش تا مستقیم کونشو بمالم بلهه حدسم درست بود ابجیم شرت نداشت منم شروع کردم به مالیدن و هم سوراخ کونشو هم کسشو میمالیدم دیدم اجیم داره بهم نگاه میکنه و میخنده منم یکم خندیدم ولبامو چسبوندم ب لباش کلی ازش لب گرفتم شلوارشو در اوردم و گفتم بشینه رو صورتم وای چه کس بزرگی یکم تیره بود کونشم که ماشالا خیلی بزرگ بود سوراخ کونشم قهوه ای بود حسابی براش خوردم اللخصوص سوراخ کونشو خیلی خوشمزه بود اونم هی کونشو فشارمیداد تو صورتم بعد یه ربع لیسیدن کون و کس ابجیم بلندش کردم تا ساک بزنه برام از موهای بلوندش گرفتم و کیرمو گذاشتم تو دهنش خیلی خوب ساک میزد داشت ابم میومد ک ماشالا خودش فهمید و یه نیشگون از سرکیرم گرفت گفتم چرا همچین کردی گفتش که حالا حالا ها نباید ابت بیاد داداش کون ابجیتو سیر کن بعد گفتم ای به چشم ابجی خوشگلم.خابوندمش زمین پاهاشو گذاشتم رو شونم و کیرمو رو چاک کسش بالا پایین میکردم و بعد ۵ثانیه اروم گذاشتم تو کس ابجیم کم کم صداش داشت بلندمیشد و اه و ناله ی زیاد لباشو گرقتم و شروع کردم خوردن بعد ی ربع کشیدم بیرون و داگیش کردم از پشت گذاشتم توکسش و کون گندشو میمالیدم انگشتمو رسوندم به سوراخ کونش یکم انگشت کردم دیدم دردش اومد گفتم ابجی نکنم گفت نه کونمو انگشت کن تو کاریت نباشه منم گفتم چشم و بعد کمی تلمبه زدن به پهلو شدیم جفتمون و اومد تو بغلم یه تف زدم انگشتمو زدم رو سوراخ کونش گفتم ابجی اجازه هست گفت اجازه دست شماست شوهرمن تویی منم بخاطر این حرفش گردنشو گرفتم چرخوندم سمت خودم شروع کردم لب گرفتن و انگشت کردن سوراخ کونش دیدم گفت داداش بکن تو کونم منم گفتم چشم کیرمو اروم گذاشتم رو سوراخش و اروم اروم فرستام که قشنگ کیرم تا ته تو کون ابجیم بود و شروع کردم اروم اروم تلمبه زدن و انگشت کردن کسش کلی هم ازش لب گرفتم بعد ۲۰ دقیقه دیدم ابم داره میاد بهش گفتم اونم گفت منم دارم میام بریز تو کونم منم یه چشم کشدار گفتمممم و همزمان من ریختم تو کونش و اونم ابش اومد و یکم دراز کشیدیم و یکم لب گرفتم ازش و پاشدم با دستمال کس و کونشو پاک کردم و بعد ک تمیز شد یه لیس از چاک کونش زدم و خندید و گفت میبینم که کون خور ابجی متاهلت شدی چپ و راست سرت لای باسنمه منم گفتم اون شوهر احمقت قدر نمیدونه اگ بدونه از من بیشتر سرش لای این کون بود و دوباره خندید و بلند شد لباسشو پوشید و رفت سمت دستشویی منم خودمو مرتب کردم و لباس پوشیدم و رفتم دستشویی و برگشتم که بخابم دیدم ابجیم تواتاقمه گفتم چرا نرفتی بخابی هنوز سیر نشدی گفت یه بوس بده بخابم یکم لب گرفتم و انگشتش کردم و فرستادمش تا بخابه منم رفتم خابیدم.ظهر بیدار شدم ابجیم خونه بود فقط بابا و مامانم و هستی رفته بودن بیرون منم رفتم اشپز خونه دیدم داره غذا درست میکنه ازپشت بغلش کردم و یکم کونشو مالیدم و ازش غذا خاستم و برام اورد و چید توسفره یکم حرف زدیم و گفتش که غروب شوهرش میاد دنبالشون میرن خونشون منم خیلی پکر شدم چون واقعا مزه کونش رفته بود زیر زبونم خندش گرفت و گفت خب حالا چرا اینشکلی شدی نترس بابا کیر داداش واجب تر از کیر شوهره شبایی که اسماعیل شوهرش رفت شیفت و تنها بودم زنگ میزنم به مامان که تنهام و میترسم تا بفرستت خونه ما تا صبح بزاری تو کونم و کیف کنی منم خرکیف شدم یه بوس ازش گرفتم وغذا خوردم و دیدم دولاشده تو یخچال دنبال چیزی میگرده رفتم از پشت شلوارشو کشیدم پایین دیدم شورت داره اونم کشیدم پایین ک گفت چیکار میکنی دیوونه الان مامانینا میان البته به خنده منم یکم کس و کونشو خوردم و صدای زنگ اومد و سریع شورتشو از پاش دراوردم و گفتم این پیش من میمونه ابجی جان بلند خندید و گفت باشه داداش کیر کلفتم .شلوارشو کشید بالا و رفت در و باز کنه منم رفتم شورت ابجیمو جاساز کنم.مامانینا اومدن و کم کم غروب شد و شوهرش اومد که ببره من یه لحظه رفتم اتاق و صداش کردم اونم اومد بلافاصله چسبوندمش دیوار شروع کردیم لب گرفتن ساپورت پاش بود دستمو کردم توش و کسشو مالیدم یکم ک‌شوهرش صداش زد ک‌بیا بریم اونم خودشو مرتب کرد و رفت .فرداشبم قراره برم خونشون شوهرش نیست و چه کسی ازش بکنم مننن.
مرسی که تحمل کرید شرمنده داستان طولانی شد.

نوشته: A.f


👍 29
👎 59
184901 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

834950
2021-09-30 01:07:52 +0330 +0330

خدا رو شکر یه مرتبه رفتی سر اصل مطلب
یه پیشنهاد میکنم به دوستانی که داستان مینویسن…
حداقل دو تا کتاب بخونید …
حتی در حد کتاب حسنی نگو بلا بگو و کدو قلقله زن
خیلی موثر واقع میشه

6 ❤️

834952
2021-09-30 01:10:14 +0330 +0330

باید تو این کلاسهایی که قبل ازواج برا دوماد ها میزارن یه واحد بگنجونن دامادهای عزیز بعد از ازدواج فقط زنتونو بکنید نه داداششو!!


834954
2021-09-30 01:14:27 +0330 +0330

بچه بیا پایین کم کسشر بگو…

6 ❤️

834955
2021-09-30 01:14:38 +0330 +0330

بی ناموس محارم ننویس

1 ❤️

834956
2021-09-30 01:14:47 +0330 +0330

آبجی تو جندست هم تقصیر من
آب دریاچه ارومیه خشک شده تقصیر من
آبجیتو قرض میدی؟

2 ❤️

834959
2021-09-30 01:18:07 +0330 +0330

خدایی بدهی به داماد بی جنبه بد دردیه!
نتیجه ش میشه همین آغا! مهدی خان که برای تسویه ی بدهیش باید به دومادشون کون تقدیم کنه و بعدش بیاد لاف کردن آبجیشو بزنه.

6 ❤️

834970
2021-09-30 01:56:45 +0330 +0330

جوانان مملکت اسلامی زدن تو کار صنایع دستی و هنر های تجسمی

4 ❤️

834998
2021-09-30 03:30:20 +0330 +0330

نمیدونم چرا این داستان کسشعر رو لایک میکنن ملت

0 ❤️

835009
2021-09-30 05:21:57 +0330 +0330

از یه عنتری مثل تو،کسشعر بیشتری توقع نمیرفت

0 ❤️

835010
2021-09-30 05:39:42 +0330 +0330

نه به محارم

0 ❤️

835015
2021-09-30 07:05:33 +0330 +0330

مگه تو چند نفری ؟؟ هی میگی ما ما

0 ❤️

835019
2021-09-30 07:44:32 +0330 +0330

تو گفتی و ماهم باور کردیم 😞

1 ❤️

835034
2021-09-30 09:10:34 +0330 +0330

چطوری هم کونش گذاشتی هم کسش را انگشت میکردی هم لب می‌گرفتی با رسم شکل توضیح بده

1 ❤️

835037
2021-09-30 10:46:41 +0330 +0330

کسکش

0 ❤️

835041
2021-09-30 11:10:10 +0330 +0330

من همه داستان های شهوانی رو به چشم داستان میبینم نه بیشتر ، داستان خوبی بود ، منتظر بقیه اش هستم

1 ❤️

835049
2021-09-30 12:02:48 +0330 +0330

تموم شد؟؟ خیلی تاثیر گذار بود…بیا پایین شر نگو…

1 ❤️

835057
2021-09-30 13:10:08 +0330 +0330

ای جقی
ای جقی
مرگ به کس شعر تو
ماساژ پروستات لازم داری عمو جان

0 ❤️

835064
2021-09-30 13:55:09 +0330 +0330

خوشم میاد خودتم میدونی ریدی که عذر خواهی طولانی شدن میکنی…
اوائل داستان گفتی تو اتاقت که بود دیدی شرت نداره و از زیر داشتی دید میزدی کس ش و … خوب این تعریف رو به هر الاغی که بگی، میفهمه پای خواهر محترم، دامن بوده…
بعد میگی شلوارشو در آوردم… اگه شلوار بود، پس تو چیو داشتی دید میزدی و از رو شلوار ، چه جوری فهمیدی شورت نداره.
واساسا با شلوار، چجوری کس لختش و دید میزدی؟
اگه کمتر کس بگی، و خالی نبندی، کمتر م گند دروغات در میاد و بوی گوه فکریت تو هوا میپیچه…
خواهرت جنده س ، قبول، تو کفشی، قبول. حالا میگی به تو هم پا میده، من فکر نکنم هیچ خوار جنده ای، بره سراغ برادرش، اینهمه کیر بیکار ریخته تو خیابون… چرا بیاد امچین ریسک تخمی بکنه و به تو بده،؟؟؟ عین آدمیزاد، یه بکن پیدا میکنه و د بکون…
آخی… بیچاره بچه تو کف خواهرشه…

3 ❤️

835071
2021-09-30 15:07:36 +0330 +0330

موقعی که ابجیت رو دهنت میشینه بگو بذار اروم گوز بده دهنت توام زبونتو بکن تو سوراخ کون سفیدش تا کون من برای مامانت باز بشه بتونم از عن مامانت بخورم

0 ❤️

835077
2021-09-30 15:26:48 +0330 +0330

لاشی کون جقیه سگ زنا زاده. سگم محرمشو بهش چپ نگاه نمیکنه. کیر خر کارتون باخانمان(پاریکال) تا خایه تو کونت

0 ❤️

835079
2021-09-30 15:46:40 +0330 +0330

اینا معلوم نیست کجا زندگی می‌کنن انگار از یه سیاره دیگه میان عنترا😂 اصلا این حرکتا تو توشی دات کام قفله… اگه این خلاقیتشونو تو نوشتن یه رمان نیذاشتن الان با ویکتورهوگو در یک رده بودن 😐

0 ❤️

835082
2021-09-30 16:34:08 +0330 +0330

ابجی که بخاره باید کرد چپ و راست حال کرد باهاش ادامه شو بزار

0 ❤️

835086
2021-09-30 17:39:24 +0330 +0330

نمیگی رمز و رازش رو لو دادی، الان تمام کارخونه‌های تأخیری‌سازی، ورشکسته و بسته میشن؟
یه نیشگون از سر کیر، اندازه‌ی چهل دقیقه تأخیر میندازه!!
ابله داشت آبت می‌اومد، یه ربع از کُس، بیست دقیقه از کون کردی؟
تو که راست میگی!
اصلش اینه که هروقت آبجی‌جونت پربود بود، اسماعیل می‌اومد سراغت و تمام این کارا رو باهات می‌کرد.
ترازوی کفه‌ای و تمام سنگ‌هاش حواله‌ت بادا ابله بی‌سواد دروغگوی شاشو!

2 ❤️

835090
2021-09-30 19:15:32 +0330 +0330

نمیدونم این مزخرفات رو از کجای ذهن مجلوقت کشیدی بیرون آخه نادان این چه کسشعریه که نوشتی

0 ❤️

835091
2021-09-30 19:26:25 +0330 +0330

بچه کم کص بگو، خود خواهره شورت پاش نمی کرده و نخ می داده؟ 😂 😂

0 ❤️

835096
2021-09-30 21:05:28 +0330 +0330

تعجبم ازینه چرا اینا که داستان می‌نويسن همشون زیر یه ساعت ارضا نمیشن زناهم دوسه بار ارضا میشن ما بلد نیستیم یا اینا کسشعر میگن

0 ❤️

835099
2021-09-30 21:28:59 +0330 +0330

بده مام بکنیمش واست

0 ❤️

835107
2021-09-30 23:05:14 +0330 +0330

👍

0 ❤️

835109
2021-09-30 23:19:54 +0330 +0330

خداییش بیا پایین بچه

0 ❤️

835112
2021-09-30 23:50:08 +0330 +0330

داستانت حتی ارزش نداره سوتیاشو بگم

0 ❤️

835119
2021-10-01 00:16:36 +0330 +0330

زیاد داستان خوندی ذهنت هم مثل خودت ملجوقی شده کم بزن

0 ❤️

835139
2021-10-01 01:17:54 +0330 +0330

بسه بابا , گوه زیادی نخور
قصه کون دادنت به شوهر خواهرتو یه جوری تعریف کردی که آدم میخواد برینه تو دهنت !!

1 ❤️

835164
2021-10-01 02:37:48 +0330 +0330

من نمی‌دونم چرا کصتان نویسان اصرار دارند به واقعی بودن
آخه لامصب تو چراغ خاموش رنگ سوراخ کون و … چطور دیدی و بدون استفاده از چیزی و آیتم داشت میومد چطوری ۱۵ مین از جلو و ۲۰مین از عقب کردی بعد آبت آمد عمو جانی در شرایط معمولی از کون پنج دقیقه هم نمیشه کرد و تو انگشت کردی دردش آمد چطور کیر ۱۸سانتی رفت اخشم در نیومد نتیجه گیری
نویسنده یه بچه جغی کم سن و سال که تجربه کردن نداره و کص گفته

0 ❤️

835182
2021-10-01 04:51:35 +0330 +0330

عجب

0 ❤️

835203
2021-10-01 08:07:40 +0330 +0330

aliaaz هستم دکتر جقلوسکوپی و بیماری کسشر نویسی ذهنی
بیمار عزیزم تو دفترچه نوشتم تا ۲ ماه دست تو گچ بگرین و هرشب ۱ شیاف به همرار ۱۰۰ گرم کافور از ناحیه مقدر بهت وارد کنن بعد دو ماه دوباره بیا ببینم حالت بهتر شده یا نه

0 ❤️

835204
2021-10-01 08:15:40 +0330 +0330

کونی حرفی می شعر نوشتی شرت دلش نبود کس بزرگش دیدم بعد ک اومد پیشت شلوار خونه تنگ پاس بود نکنه آبجی جندت جادو کرده کونی کی م دهن تو وابجی و اون مادرت ک ترو پس انداخته

0 ❤️

835280
2021-10-01 18:51:08 +0330 +0330

فقط ی سوال چجوری جلوت خم میشد کس و کونش دیده میشد تو اتاق چشمت کسش میدید بعد گفتی شلوارشو کشیدی پایین دیدی شورت نداره😐🤔

0 ❤️

835309
2021-10-01 23:21:39 +0330 +0330

دقیقا همون چیزی رو گفت که تو دلت میخواست بشنوی و بارها باهاش جق زدی
وسط کار بهت گفت که میبینم کون خور آبجی متاهلت شدی
شوهر دار بودنش رو میخواست به تو ثابت کنه؟؟؟

0 ❤️

835360
2021-10-02 08:55:39 +0330 +0330

مطمئن گفتی شرت نداره ن اینکه حدس زده باشی اسگول.

0 ❤️

835370
2021-10-02 10:17:25 +0330 +0330

عالی بود
نوش جون

0 ❤️

835432
2021-10-02 14:54:03 +0330 +0330

خوبه تو همه داستان ها از کمر درد شروع میشه سکس

1 ❤️

835457
2021-10-02 17:57:12 +0330 +0330

کسخل پلشت

0 ❤️

835462
2021-10-02 18:45:47 +0330 +0330

کیرم تو کص آبجی جندت
حوصله خوندن نداشتم دلم خاست ابجیه جندتو جر بدم

1 ❤️

835513
2021-10-03 01:05:14 +0330 +0330

لاشیا این روش که سوتیاشو بگیرم بعد نهایتا یچیز حواله بدم به آقا دایی محترم داستان نویسا انحصارش مال من بود خیلی نامردین:)
پیر شدیم هر کککییییییفی ادعای شیر شدن میکنه
داستان ها خیلی جالبن ینی میتونی از سبک فانتزی ها میانگین سنی طرفی که نوشته رو بفهمی مثلا این از 16 تا نهایت 18 سالشه
و بدین سان تو که راست میگی ولی پای چپ تهمینه زن رستم تو کیون آدمای دروغگو

0 ❤️

835854
2021-10-05 00:46:13 +0330 +0330

من نمیدونم چرا همه اینجا قداشون 180 سانتی متر است

0 ❤️

836096
2021-10-06 11:18:42 +0330 +0330

1.بچه بیا پایین کسشر نگو سرمون درد گرفت بابا🇮🇷
2.عزيزي ، تعال ، لا تخبرنا ، رأسنا يؤلمنا يا أبي🇸🇦
3.Baby, come down, don’t tell us, our head hurts, Dad🇺🇸
4.寶貝,下來,別告訴我們,我們的頭疼,爸爸🇨🇳
5.자기야, 내려와 말하지마 머리가 아파 아빠🇰🇷
6.बेबी, नीचे आओ, हमें मत बताओ, हमारा सिर दर्द करता है, दादा🇮🇳
7.Bébé, descends, ne nous le dis pas, on a mal à la tête, papa🇲🇫
8.Детка, спускайся, не говори нам, у нас голова болит, папа🇷🇺
9.Baby, baja, no nos digas, nos duele la cabeza, papá🇪🇦
10.Bebeğim aşağı gel bize söyleme başımız ağrıyor baba🇹🇷

1 ❤️

837053
2021-10-12 02:45:13 +0330 +0330

آ اف یا اف اف یا اوف اوف بابات یک کوس و دو تا کون شوهر داده مشتی تو آبجیت حالا خوب به شوهرتون که دادمادتون هم میشه خوب سرویس میدید یا مامانت هم مجبوره کوس و کونش رو سر جهاز به آقا دادماد بده اونو بگو دول کوچولو

0 ❤️

837965
2021-10-17 19:49:05 +0330 +0330

تو دیدی شرت پاش نیس لای پاشم باز کرد کصشم دیدی ولی شب ک کنارت دراز کشید شلوار تنگ خونگی پاش بود؟؟؟؟؟؟؟ 😕

0 ❤️

837966
2021-10-17 19:50:17 +0330 +0330

سینش سفتو سر بالا بود؟؟؟؟زنی که بچه شیر میده؟؟؟؟؟؟

0 ❤️

837970
2021-10-17 20:39:05 +0330 +0330

اولا خاک عالم توی سرت که خودت به آبجی خودت چشم داری و مشخص هست ملاحظه هم نداریم اگر جایی کسی به خواهرت قصد تجاوز داشته باشه و اون بتو و کمک و حمایت تو امید داشته باشه رسما میری لباسشو هم درمیاری میگی که بکنن که خودت هم دوست داری ‌ . نسل بدبخت و لاشی هست آین جور عوضی بودن بدبختی هست و خاک قبرستون داعشی ها توی سرت و تخم و خایه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هم یکجا بنوبت توی تمام سوراخ های تو اشغال بره که این طرزفکرت هست . عنتر خان خو اگر خواهرت می‌خواره اشکال نداره من همه امکاناتی از خونه و ماشین و محیط امن دارم که بیاد تا کمی حال و احوال اونو جویا بشیم شاید هم به نتیجه برسیم برای همیشه اینجا بمونه و اگر خوب باشه شاید یتواتیم کنار بیاییم با هم که سکونت کنه همین اینجا ولی تو رو ببینم وادار میکنم برام بلیسی وقت حال کردن و تلافی گذشته رو سرت درمیارم . بی شرم و حیا هستی خیلی باور کن

0 ❤️

841955
2021-11-10 20:33:01 +0330 +0330

عجب

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها