سکس با جیگرطلا

  سلام من ارسلان هستم و از استان تهران این خاطره رو مینویسم وااااای چه روزای خوبی بود بریم سر معرفی عشقم ماعده خانوم كه یك كون قنبل داره یكسال از من كوچیكتره لبای سرخ و خوشگل مست كننده روانیشم من با اون توی كلاس زبان اشنا شدم چون كلاسامون مختلطه


  یروز كه فقط منو اون بودیم تو كلاس چون یك ربع از همه زودتر رسیده بودیم بهش گفتم بیا كارت دارم ( چون عاشق روانیش بودمو خیلی دوستش داشتم اینكارو كردم)چون رابطمون توی كلاس خوب بود سریع اومد كشیدمش كنار در چون استادمون همیشه نیم ساعت دیر میاد همه یكم تاخیر دایم بجز ماعده اومد زل زدم تو چشاش گفتم خیلی دوستت دارم عاشقتم هول كرد صورت نازش شد مثل لبای سرخش دستشو دزدیدم گزاشتم رو قلبم گفتم میبینی به خاطر تو قلبم چی شده??چون فقط پونزده سال داشت و معلوم بود اولین بار میخواد با یك پسر دوست بشه هول كرد گفت ار..اره اره گفتم تورو خدا این قضیه رو همینجا چال كن حتی اگه باهام دوست نمیشی خیلی ترس داشتم كه یهو داد بزنه بعد دیدم یك نفس عمیق كشید یك لبخند زد گفت اوكی خیلی ترسیده بودم ترسم اومده بود تو صورتم گفت نترس دستشو گزاشت رو پهلوم گفت امروز چی داریم گفتم تاپیك واسه حرف زدن گفت میخوام والنتیرم تو باشی بقول ننه بزرگم تو كونم عروسی شد خوشحال بودم رفتیم نشستیم رو دوتا صندلی كنار هم تادر مورد تاپیك اماده سازی كنیم كه شمارشو بهم داد تا یك تك زنگ بزنم شمارمو بر داره وای لباش از نزدیك مث گل لاله بود مست كرده بودم شق از كیرم میریخت


  خلاصه…… دو سه هفته بعد از اون ماجرا دعوتش كردم به خونمون چون تنها بودم با كمال میل قبول كرد چون قبلا باهم یكارایی كرده بودم مثلا هرجلسه زودتر میرفتیم یك لبی میزدیم منم سینشو میمالیدم خوب هر دومون تو دور نوجوانی بودیمو دوره كسمغزی اومد خونمون چون میدونستم رنگ قرمزو دوست داره یك دست كت شلوار قرمز پوشیدم موهای بلندمو مدل سون درست كردم خلاصه شدم باب میل عشقم وقتی اومد تا چند دقیقه جفتمون مبهوت بودیم یك چیزایی برای هم درست كرده بودیم كه خودمون كف كرده بودیم ماعده ساپورت مورده علاقه منو پوشیده بود با یك مانتو قرمز و ارایش غلیییییز و ماتیك قرمز براق كیرم شق شده بود خلاصه اومد تو چون بابا مامانم رفته بودن تركیه و ایران نبودن وقت زیادی داشتیمساعتای شیش بود كه اومد رفتیم رو مبل نشستیم كلی حرف زدیم كه تا به خودم اومدم دیدم ماعده داره دستشو میماله شكممو به كیرم نگاه هیز میكنه هوس كردم یكم بمالونمش كه جاتون خالی تا دست زدم دیدم دستم پر ابه خیس خیس بود لب اساسی گرفتیم ماعده فقط ناله سودا میداد وای شلوارمو در اوردم با شورت مایو تنگ بودم از كنارای شورتم زبون میزد خیلی حال میداد زیر مانتوش یدونه بلوز داشت كه اونم قرمز بود اونو كندم شكمشو میمالیدم یه دستم رو كونش ی دستم رو شكمش دیدم كیرم هوا میخوره نگاه كردم دیدم بعله ماعده درش اورده تا ته كرده تو حلقش كنترلمو از دست دادم مشتمو فشار میدادم هیچكاری نمیكردم تا اینكه گفت نامرد یه حالی به این خیسو نمیدی گفتم نوكرشم پریدم روش بعد از یك لب اساسی شروع كردم به خوردن كوسش وای مث عسل شیرین و خوشبو بود چ حالی میداد پلمپ بود نتونستم از جلو بكنم معلوم بود با كیرم حال كرده چون وقتی گفتم از كون یه چشمك زد گفت مال خودته یكم با انگشتام سوراخشو باز كردم بلندش كردم نشوندمش روی پام یكم كیرمو مالوند به كسش بعد بلند شد با حالت حشری كیرمو گرفت گزاشت دم سوراخش وای جاتون خال تجربه نداشت فكر كرد درد نداره سریع تا ته كرد تو كونش كه جیغش تموم محله رو اورد بیرون میخواست دربیاره ولی دیر شده بود از شدت حشرش نمیتونست چون دستم رو كوسش بود اختیاری نداشت یكم مدارا كردم بعد از چند دقیقه شورع كردم تلنبه زدن وای كون نبود كه لامصب قندو نبات بود بعداز بیست دقیقه كه ابم مبخواست بیا گفت میخوام میخوام منم در اوردم سریع نشست كردش تو دهن خودش و سریع بالا پایین میكرد تا اینكه ابم پرید تو حلقش داغ داغ بود بعد از دو سه دقیقه ساك زدن در اوردشو با دستای نرمش باهاش ور میرفت ناخوناش لاك قرمز داشت دیوونه كننده بود و طرفای ساعت هشت بود كه رفت خونشون و هنوز نتونستیم دوباره سكس كنیم…………بای


  نوشته: ارسلان

 • 5

 • 0
 • نظرات:
  •   علی خشن
  • 4 سال،1 ماه
   • None

  • کس گفتی


  •   khanom hana
  • 4 سال،1 ماه
   • None

  • چرت بود


  •   amirjjhj
  • 4 سال،1 ماه
   • 1

  • کس کش اولا ماعده غلطه دوما یهو کیرت خنک شد دیدی تو حلقشه؟اخه کسمغز مگه حلقش یخچال بود


  •   shahx2
  • 4 سال،1 ماه
   • None

  • 1) مائده دفعه بعد خواستی راجع به کسی دروغهای شاخدار سرهم کنی حداقل اسمشو یادبگیر 2) من 18 ترم کلاس زبان رفتم همیشه هم از دوره راهنمایی دنبال این قضیه بودم که یک کلاس مختلط پیدا کنم دوستانم هم دربدر همین موضوع بودن مخصوصا برای ترم تابستون اما هیچ جا نبود همه جاروهم دوستای ندید بدید من گشتن کلاس مختلط زبان وجود نداره این قسمتش مزخرف محض بود. فکر کنم 2 تا از همکلاسیهات به بهانه درس خوندن کشوندنت خونشون جلوی دیوار مجورت کردن دولا بشی 2 نفری کونت گذاشتن چون سرت زیاد به دیوار خورده این توهمات تو ذهن مجلوقت شکل گرفته اینجا خالیش کردی!!!


  •   sanbadi
  • 4 سال،1 ماه
   • None

  • هيچ دختري كيري كه از كون بيرون اومده باشه رو سريعا نميكنه توي دهنش يادت باشه فانتزيت رو عوض كني اقاي هالو بيسواد با اين نگارشت و غلطاش ماعده!!!!!!!


  •   ramin1352
  • 4 سال،1 ماه
   • None

  • تو المپیاد جلقیای ایران تو اول شدی... حالا دیگه وقتشه جهانی فکر کنی


  •   kk190029
  • 4 سال،1 ماه
   • None

  • با این حال من دیگه نمی خونم وستا زحمت کشید
   کسمغز اینجا مه میشین کس شعر تور بخونن
   کیری
   من نخوندم ولی نمی دونم چرا جو گیر شدم گیر دادم به این بد بخت


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو