سکس با خاله جون در حمام

1391/09/25

سلام من سامی هستم.20 ساله از تهران .این خواطره ای که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به 4 سال پیش وقتی که من 16 سالم بود.من سه تا خاله دارم هر سه شونم خیلی خوشکلن اما یکیشون که خیلی خوشکله 28 سالش بود.خدایشم خیلی خیلی خوشکل بود اما من هرگز فکر سکس با هاشو نمیکردم .خودم از فیلما وعکسایی که میدیدم بیشتر اوقات جق میزدم اما هیچوقت تجربه ی سکس نداشتم .اینم بگم کیر من نسبت به سنم خیلی گنده بود .بریم سر داستان.یه روز داشتم از باشگاه میومد نزدیک خونه که شدم مامانمو با دوتای دیگه از خاله هام دیدم داشتن میرفتن خردید . گفتم :مامان خاله لیلا کو ؟ گفت : سرش در میکرد گفت میمونم خونه گفتم باشه خلاصه رفتم تو خونه ی دیدم همجا سوتو کوره وقتی رفتم اتاقم خالمو دیدم خوابیده بود.منم گفتم که خوابه همونجا همه لباسمو در اوردم یعنی لخته لخت شدم ازپیرهنم گرفته حتی شورتمم در اومردم خالمم رو تخت خوابیده بود .یه شلوارک پوشیدم با یه زیر پیرهنی شورتم پام نکردم.خلاصه کارمم تموم شد رفتم بیرون تا میخواستم در اتاقو ببندم خالم صدام زد یه سرخ شدم گفتم نکنه منو لختی دیده باشه گفتم:بله خاله جون .گفت:سامی جون ابگرمکنتون کار میکنه گفتم اره چطور گفت : میخواستم برم حموم گفتم برو الان روشنش میکنم .رفتم روشنش کردم خالم رفت حموم.خودمم نشستم پای تلویزیون خلاصه خیلی نگذشت خالم از تو حموم صدام زده گفت : سامی میشه بیای کارت دارم منم رفتم گفتم : بله گفت میشه پشتمو بشوری برام دستم نمیرسه . گفتم : من گفت اره مگه چه عیبی داره خواره زادمی دیگه غریبه که نیستی .خلاصه بعد کمی منگو منگ کردن قبول کردم .رفتم تو حموم وایییییییییییییییییییی پشتش به من بود یه بدن سفید خیلی ناز بای یه کون نسبتا بزرگ که بند شورتش از بینش رد شده بود.وقتی داشتم پشتشو میشستم کیرم سیخ شده بود داشت میترکیدبعد اینکه کمی شستمش گفتم تموم شد.یهو بلند شد روبه من شد واییییی بچه ها اگه سینهاشو میدی داشتم دیونه میشدم خیلی سفید با نک قهوای رنگ .بعد گفت سامی جون دستت درد نکنه منم گفتم:قابلی نداشت خاله جون . میخواستم برم بیرون یهو گفت وای سامی این چیه دیگه .منم در حالی که داشتم شورتشو و سینه هاشو دید میزدم گفتم : چیه خاله . گفت : خودتو نگاه .وقتی پایینو نگاه کردم دیدم کیرم سیخ شده شلوارکمو داده بالا داشتم از خجالت اب میشدم گفت : با دید من اینطوری شده گفتم : نه بابا بعضی وقتا میشه دیگه .گفت : چرا میدونم برای من سیخش کردی گفتم هالا .بعد اون گفت : هالا در بیار ببینمش گفتم چیو در بیارم گفت کیرتو منم گفتم نه بابا رو نمیشه گفت: خاتم نترس نمیخورمش برات منم گفتم اخه زشته گفت : چیو زشته لخته لخت دیدمت دیگه چیو زشته . گفتم کجا ؟ گفت : همین الان که تو اتاقت داشتی خودتو عوض میکردی گفتم مگه نخوابیده بودی . گفت : نه بابا از سرو صدای تو مگه میشه خوابید . خلاصه انقد بهم اصرار کرد که منم قبول کردم .زیب شلوارکمو باز کردم درش اوردم گفت : واییی این چیه چقد گندس ؟ اصلا به سنت نمیخوره .خیلی میمالیش انقد گنده شده اره ؟ گفتم : ای کمو بیش.دیگه حشری شده بودم گفتم خاله میشه یه خواهشی ازت بکنم گفت : بگو ؟ گفتم اگه میشه یه کم با هم باشیم من تا حالا تجربه نداشتم اگه تو میتونی یادم بده شاید یه وقتی پیش اومد لازم شه …
یخورده نگام کرد بعد گفت باشه . منم انقد خوشحال بودم که نگو اومد سمتم تیشرتو در اورد لبشو چسپوند به لبم لب زیادی ازم گرفت بعد شروع کرد به خوردن سینهامو شکمم رسید به شلوارم یه شلوارمو داد پایین از جای موهام تا خود کیرم یه نیم ساعتی ساک زد بعد گفت : حالا نوبته توه . منم گفتم چیکار کنم .گفت : همون کاره منو بکن منم سینهاشو گرفتم تو دستم مثل فیلمایی که دیده بودم خیلی خوب مالششون دادم یه گفتم بهش میشه بخوابی رو زمین .؟ گفت : چیکار میخوای بکنی گفتم تو بخواب .خوابید بعد منم رفتم از نوک پاش شروع کردم به لیس زرد ساق پاش همجاشو خوب لیس زدم تا رسیدم به کسش وای یه کس خیلی سفید حتی یه دونه موم نداشت …
انقد چوچولاشو گاز گرفتم دم و با هاشون بازی کردم که دیگه داشت ارضا میشد .یهو گفت بسه . گفتم : چیکار کنم گفت بیا نزدیکتر .رفتم دو پاشو گذاشت رو شونه هام بعد کیرمو گرفت تو دستش یواش کرد تو کونش کونش انقد تنگ بود داشت کیرم له میشد گفت حالا تلمبه بزن بعد انقد تلمبه زدمو با کسشو سینه هاشو لبش بازیکردم تا رضا شد خیلی حشری شده بو د گفتم خاله داره ابم میاد . گفت پس کیرتو در بیار ؟ منم درش اوردم برد سراغ کسش گفتم : داری چیکار میکنی ؟ تو که پرده داری گفت:پرده ای که برای خواهر زداه ی به این با حالی نباشه واسه چی میخوام تازشم میتونم برم بازم پرده درست کنم .منم دیگه باورم شد خیلی اروم کیرمو گذاشت تو کسش انقد دادو فریاد زد که نگو منم باز شروع کردم به تلمبه زدن یه همجای کیرمو پاهای اون پرشد از خون دیگه پردش پاره شده بود ماهم که حشری اصلا گوش ندادیم.خلاصه خیلی با هم حال کردیم منم ابمو خالی کردم تو کسش دیگه حالی برای هردمون باقی نمونده بود من افتادو روش یه نیم ساعتی همدیگرو بغل کرده بودیمو داشتیم در مورد کارمون حرف میزدیم یهو گفت پاشو یه دوشی بگیرمو بریم بیرون الانه که مامان اینات برسن .دوشو گرفتیمو رفتیم بیرون خیلی خوش حال بودم خالم اومد بیرون بهم گفت : سامی خالت چطور بود با هاش حال کردی ؟ منم رفتم پیشش با سرعت یه بو بزرگی از لباش گرفتمو گفتم خاله برای همه چی ممنون .بعد اون روزم هروقت تو خونه تنها میبود بهم زنگ میزد میرفتم پیشش با هم حال میکردیم .

نوشته: سامی


👍 8
👎 19
1617905 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

348427
2012-12-15 03:18:35 +0330 +0330
NA

~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( X( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’( :’’(
vaghtettttttttttttttttt raftttttttttttttttttttttttttt

0 ❤️

348428
2012-12-15 03:37:39 +0330 +0330
NA

کثافت کاریاتو واسه خودت نگه دار.فحش دوس داری؟

0 ❤️

348429
2012-12-15 03:39:56 +0330 +0330
NA

کُسْ مَشَنْگْ این چی بود ریدی تو این سرما نمیتونیم اب بکشیمش.

0 ❤️

348430
2012-12-15 05:38:04 +0330 +0330
NA

خواب قشنگي ديدي بچه کوني.تصوراتت بد نبود.حالا تو حموم قشنگ گايدنت

0 ❤️

348431
2012-12-15 05:58:43 +0330 +0330
NA

مسخره عوضی

0 ❤️

348432
2012-12-15 08:04:07 +0330 +0330

:)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
کس مغز . … . . این چیه الان ؟؟؟؟؟ !!!

0 ❤️

348433
2012-12-15 10:10:19 +0330 +0330
NA

X( X( X( X(

0 ❤️

348435
2012-12-15 11:04:20 +0330 +0330
NA

خاک تو سرت آشغالِ چاخان!!!

1 ❤️

348436
2012-12-15 11:10:36 +0330 +0330
NA

آخه مردک چلغوس از کی تا حالا جلق زدن تو حموم میشه سکس با خاله نکنه شماها به کف دستتون میگید خاله. جالب اینجاست که پرده هم پاره کرده. معلومه تو جلق زدن خیلی توهم میزنی. حتی موقع نوشتن داستان جلق میزدی فیلم هم میدیدی از داستانت مشخصه.

1 ❤️

348438
2012-12-15 13:47:42 +0330 +0330
NA

آخه عوضی باعث شدی اولین کامنتمو با فوحش شروع کنم
اولا رفتی جلو خالت تو اتاق لخت شدی یه شلوارک با زیر پیرهن پوشیدی بعد تو حموم تی شرتتو با شلوارتو دراورد
دوما نیم ساعت برای تو که اولین بارت بود ساک زد آبت هم نیومد
سوما خالت 28 سالشه پرده هم داره به خاطر تو کیرتو بی مقدمه میکنه تو کونش پس خیلی گشاد باید باشه ولی تو گفتی تنگ بود
چهارما داشت آبت میومد بعد بهت گفت بکن تو کسم پردمو به خاطرت میدم
برو دیگه این طرفا پیدات نشه

0 ❤️

348439
2012-12-15 15:41:19 +0330 +0330
NA

=)) =)) =))

0 ❤️

348440
2012-12-15 16:21:58 +0330 +0330
NA

بچه هاخواهشن داستان محارم ننویسید!زشته!خجالت بکش بااین خزعبلات که تحویل مادادی

0 ❤️

348441
2012-12-15 16:47:07 +0330 +0330
NA

خدا شفات بده کس مغز X(

0 ❤️

348442
2012-12-15 17:49:08 +0330 +0330
NA

تابلو کوس بستی

0 ❤️

348443
2012-12-15 18:37:45 +0330 +0330
NA

ایول خاطره خوبی بود کاش منم اونجا بود لااقل فیلمبرداری میکردم
نوووووووووووووووووووووووش جووووووووووووووووووووووونت

0 ❤️

348444
2012-12-15 18:49:11 +0330 +0330
NA

کاش منم اونجا بودم نترس فقط فیلمبرداری میکردم

0 ❤️

348445
2012-12-15 19:16:58 +0330 +0330
NA

یعععععععععنی کیرم تو این داستان دروغیت ! مجبوری الکی سره هم کنی ؟

0 ❤️

348446
2012-12-15 19:18:39 +0330 +0330
NA

اسکول جالق(اسم فاعل جلق)

0 ❤️

348447
2012-12-15 19:23:31 +0330 +0330
NA

آخه چی بهت بگم چاقال ریدم تو اون داستان نوشتنت که نه املاش درستو حسابی بور نه سر هم بندیت

ای کیر تو کس اون خالت که 28 سال پردشو نگه داشته بعد یهو میده خواهر زاده ی 16 ساله ی جغیش بزنه

حیف وقت

0 ❤️

348448
2012-12-15 19:26:28 +0330 +0330
NA

:D :D
bahal bOod merc

0 ❤️

348450
2012-12-16 02:07:58 +0330 +0330
NA

تو شونزده سالت بود دودول هم نداشتی شومبول داشتی …دو تا شیوید هم سبز شده به خیالت پشم دار شدی … من 30 سالمه نیم ساعت برام ساک بزنن آبم میاد تو ی جلقو بعد از نیم ساعت ساک تازه کون خالت کردی ؟؟؟
پستون خاله ات تو کونت

0 ❤️

348451
2012-12-16 02:55:42 +0330 +0330
NA

منگل آدم مننو من میکنه نه منگ و منگ

2 ❤️

348453
2012-12-16 03:10:12 +0330 +0330
NA

برج ایفل تو کونت و خاله ی جنده ات

شب ها زیاد ام نخور که خواب نبینی برینی تو اعصاب ما

0 ❤️

348454
2012-12-16 03:33:03 +0330 +0330
NA

21دسامبر زود بیاد از دست شماها راحت شیم

0 ❤️

348455
2012-12-16 03:38:22 +0330 +0330
NA

اه اه اه اه اه

بی شرف

این چیه نوشتی بدبخت

اووووووووووووغ

0 ❤️

348457
2012-12-16 16:32:58 +0330 +0330
NA

کس کش چاقال نرینی آب قطه

0 ❤️

348460
2012-12-18 07:20:22 +0330 +0330
NA

سلام یه زوج از کرمانشاه برای سکس ضربدری هست

0 ❤️

348462
2012-12-19 11:27:59 +0330 +0330

خاک تو اون سرت کنن

0 ❤️

348464
2013-01-02 20:30:15 +0330 +0330
NA

خالتو گاییئم. اگه باحاله بده ماهم بکنیم

0 ❤️

348466
2013-01-14 02:06:34 +0330 +0330
NA

تخیلات کیری به این میگن…

0 ❤️

348467
2013-01-29 07:29:36 +0330 +0330
NA

kose sher tamam

0 ❤️

348468
2013-02-05 12:07:52 +0330 +0330

خوش بحالت که خاله اینجوری داری .

0 ❤️

348469
2013-04-07 23:47:38 +0430 +0430
NA

خوارکونی حرموزاده جقی ننویس
اول میگی کمرش سفید و برگشت … بعد میگی تی شرتش را زد بالا

یخورده نگام کرد بعد گفت باشه . منم انقد خوشحال بودم که نگو اومد سمتم تیشرتو در اورد لبشو چسپوند به لبم لب زیادی ازم گرفت بعد شروع کرد به خوردن سینهامو شکمم رسید به

0 ❤️

348471
2013-11-15 15:30:14 +0330 +0330
NA

بابا ما که تو این شعارای شما موندیم کف کردیم

0 ❤️

348472
2013-12-21 09:32:57 +0330 +0330
NA

تا خواطره خوندم کیر پهلوون خلیل تو گوشت

0 ❤️

348473
2013-12-29 04:51:18 +0330 +0330

قربون تو و خالت…

0 ❤️

348474
2013-12-29 06:46:26 +0330 +0330
NA

منم نمیخونم از این به بعد

0 ❤️

348475
2014-01-13 18:24:45 +0330 +0330
NA

دستت درد نکنه خیلی خوب بلدی تخیلاتت رو بزبون بیاری ؛ واست متاسفم که تو تخیلاتت با خاله جونت حال کنی ؛ خوش باشی با خالت تو تخیلاتت

0 ❤️

348523
2014-01-28 06:07:11 +0330 +0330
NA

خالتو جوووووووووووووووووووووووووووووووون

0 ❤️

348476
2014-03-16 09:34:41 +0330 +0330
NA

خوب بریم واسه نظر:
از خواطره گذشتم بی خیال.دیوس سگ بغل کن الان دیگه تو دهاتم آبگرمکن گازی هست وترموکوبل داره خاموش
نمیشه.من نمیدونم شما کجای تهران هستید که میرید واسه حموم آبگرمکن و روشن میکنید.
آخه کونی کونی زاده فکر میکنی اینجا کسخل آباد؟
اومدی این چرندیات مخ کیریتو مینویسی .
.
.
.
گوزو

0 ❤️

348479
2014-05-18 06:44:50 +0430 +0430
NA

اخه چلغوز با اون خاله جندت!!لابد هروقت هوس کیر میکنه دستش کوتاه میشه نمیتونه بشوره=))خودش که اینقدر کثیفه لابد کسش کپک زده بود.نمیری بچه=))

0 ❤️

348480
2014-05-28 20:11:20 +0430 +0430
NA

یارو پورن استاره ده دقیقه براش ساک میزنن آبش میاد بعد تو جیقیله بچه نیمساعت واست ساک زدن؟ تیشرتشو دراور؟ مگه حموم نبود؟ مگه نرفته بودی بشوریش؟ وسط جق زدن لطفا تصوراتتونو داستان نکنید بذارید توی سایت :|

0 ❤️

348481
2014-06-02 08:38:03 +0430 +0430
NA

پخمهه پرده خالتو زدىى كوونىى اخهه …

0 ❤️

348482
2014-06-06 02:45:00 +0430 +0430
NA

الکیه…

0 ❤️

348485
2014-06-08 14:40:26 +0430 +0430
NA

کسخل شاخ و دم که نداره

0 ❤️

348486
2014-06-08 16:58:00 +0430 +0430
NA

بازهم جق حادثه آفرید::::::::::یه بچه کونی خالشو وقتی داشت جق میزد کرد

0 ❤️

348487
2014-06-09 11:43:01 +0430 +0430
NA

وقتی ش ROFL با با هسته خرمات بازی می کنی زیاد فکر نکن واست ضرر داره …چون بعدش میای اینجا کس شعر می نویسی

0 ❤️

348488
2014-06-11 13:58:52 +0430 +0430
NA

برو کونتو بده منم مامانتو همه خاله هاتو می کنم خیالت راهت .اخه اوسکل داستان می نویسی یه جوری بنویس که کسی نفهمه که یه بچه با خیال پردازی وتوهم نوشته

0 ❤️

348489
2014-06-14 06:33:19 +0430 +0430
NA

نیم ساعت برات ساک زد و آبت در نیومد جقی خان؟؟؟؟
والا من تو اون سن بودم کس می دیدم آبم میومد!!!1

0 ❤️

348490
2014-06-18 15:57:06 +0430 +0430

کس کش پردشو گفت تو بزنی ؟؟؟؟؟؟ همون جلغ بزنی بهتره . نیم ساعت واست خورد؟؟؟؟؟؟؟؟ وای وای وای به این تخیلت باید …

0 ❤️

348491
2014-06-20 10:49:46 +0430 +0430
NA

دمتگرم خوب بود قربونت خالت biggrin

0 ❤️

348492
2014-06-21 16:15:51 +0430 +0430
NA

یه دختر بیرجندی اهل لز میخام زود بیاد بگه

0 ❤️

348493
2014-07-05 17:58:07 +0430 +0430
NA

shalvarak pat bood bad zipesho keshidi payin???baba kamtar jaq bezan hazion migi namosan

0 ❤️

348494
2014-07-06 02:19:25 +0430 +0430

Too roohet ba in ghoveye takhayoole anet . . .

0 ❤️

348495
2014-07-07 18:18:37 +0430 +0430
NA

عجب کس موتورایی پیدا میشنا

0 ❤️

348496
2014-07-13 06:40:09 +0430 +0430
NA

iani b in zoodi ok dad to ham zadiii ??? dame khalat garm bede bachehaie shahvaniam bokonan

0 ❤️

348497
2014-07-16 12:33:33 +0430 +0430

کسکش کونگشاد

0 ❤️

348499
2014-07-28 16:50:53 +0430 +0430
NA

کسکش ملجوق ، آخه کونده کی بت گفته که باید داستان بنویسی؟ برو گمشو یه کیرنبات بخور حالت جا بیاد
دیوث

0 ❤️

348500
2014-07-28 20:51:22 +0430 +0430
NA

مورد داشتیم طرف خاله نداشته ولی هر هفته خالشو میکرده و داستان میداده اینم از اون دسته کوس کشاست بیناموس زن جنده

0 ❤️

348501
2014-08-09 06:13:52 +0430 +0430

کیر تو دماغتو بس

آخه مادر جنده مگه ما بیکاریم میای کسو شعر مینویسی تا ما بخونیم؟؟ با اون خاله جندت

0 ❤️

348503
2014-09-04 16:22:41 +0430 +0430

آخه بچه نکبت!!! نیم ساعت برات ساک زد آبت نیومد؟؟؟؟؟ بعدبه همین راحتی داد جنابعالی پردشو بزنی؟؟؟؟؟ کیرابولهول نیمه شق تو کونت(گفتم نیمه شق که دردبیشتری بکشی) کونی

0 ❤️

348504
2014-09-09 16:43:07 +0430 +0430
NA

کسکش توهمی
احتمالا داشتن تو حموم میکردنت توهم زدی فکر کردی تو داری میکنی

0 ❤️

348505
2014-09-16 17:14:37 +0430 +0430
NA

بچه رضایت نامه ولی داری اومدی اینجا فقط از جلو چشام گمشو کس مغز

0 ❤️

348506
2014-10-01 00:05:03 +0330 +0330
NA

به همین راحتی کردی تو کسش ابتم ریختی توش

0 ❤️

348507
2014-10-04 15:26:19 +0330 +0330
NA

کیرم تودست خطط.

0 ❤️

348508
2014-11-22 11:08:31 +0330 +0330
NA

تو اين مدتي كه تو داشتي خالتو تو حموم ميكردي مامانتو اون خالتم داشتن به بقال سر كوچه تون كس و كون ميدادن.راستي پرده مامانتو بابات نزده بقال سر كوچه تون زده.

0 ❤️

348509
2014-12-01 14:45:34 +0330 +0330

یعنی آدم عقده ای وکس مغز تر از نویسنده این داستان پیدا نمیشه

0 ❤️

348513
2014-12-06 15:09:25 +0330 +0330
NA

متاسفم برات

0 ❤️

348514
2014-12-06 16:34:50 +0330 +0330
NA

ناراحت نشوولی قشنگ معلوم بودزاده مخ کیریته.ملجوق مجبورکه نیستی کس شعرتلاوت کنی

0 ❤️

348515
2014-12-09 11:49:51 +0330 +0330
NA

نوش کیرت

0 ❤️

348516
2014-12-19 18:11:42 +0330 +0330
NA

آخه من خار پدرته گاییدم ننه کوسته!!خالم گفت عیب نداره دوباره میرم پرده درست میکنم.کارخانه پرده سازی داری حرامزاده ی جقی

0 ❤️

348517
2015-01-01 17:39:12 +0330 +0330
NA

دوست عزیز شما به عنوان یکی از کم یابترین کوس مغزهای دنیا در معرض خطر انقراض هستین. لطفا تلاش بیهوده نفرمایید :D

0 ❤️

348518
2015-01-31 12:30:30 +0330 +0330
NA

“اینم بگم کیر من نسبت به سنم خیلی گنده بود”
کس مغز کونی! تو سن 16 سالگی کیر یه مرد کاملا بالغ میشه! پس کس نگو و برو جلقت بزن و کونت بده

0 ❤️

348519
2015-01-31 19:38:07 +0330 +0330

kose nanat SAMI heyf Vaght

0 ❤️

348521
2015-05-02 16:33:13 +0430 +0430
NA

یعنی اینقدرکیر1سانتیت حشری شده که روخالت اخی عزیزم

0 ❤️

348522
2015-05-19 03:05:40 +0430 +0430
NA

سلام خوب بود من چون تجربه سکس با خالم رو دارم بیشتر لذت بردم از این داستان منو خالم تقریبا 6 سال با هم سکس میکردیم ولی الان 8 ساله که ازدواج کرده و من دیگه بهش دست نزدم

0 ❤️

525650
2015-12-17 10:57:11 +0330 +0330
NA

تابلو بود نگارش یه ملجوق بدبخته

0 ❤️

527659
2016-01-06 18:48:21 +0330 +0330

یه شلوارتو کشید پایین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (confused)

از ترس این ک کونت بزارن چن تا چن تا شلوار میپوشی؟؟ (rolling)

0 ❤️

531219
2016-02-18 20:34:52 +0330 +0330
NA

نظر شما چیه؟من با عرایض دوستان هیچ عرضی ندارم داستانت نخونده کسوشعره کص مغز دهاتی

0 ❤️

534063
2016-03-23 00:10:50 +0430 +0430

تابلو كسشعر نوشتي اين داستانو هزار بار شنيدم

0 ❤️

535543
2016-04-01 04:26:40 +0430 +0430

هییی بدک نبود

0 ❤️

538268
2016-04-22 20:43:22 +0430 +0430
NA

تنها کلامی که میتونم بگم:

چه قدر بدبختیم که این شده بکن جامعه ی ما.

0 ❤️

540475
2016-05-10 14:13:49 +0430 +0430

خوب نبود**** (wanking) (inlove) (inlove)

0 ❤️

540478
2016-05-10 14:32:53 +0430 +0430

**واقعا قشنگ بود داستانت خیلی حال کردم از داستانت تا حالا 10دفعه میشه به یاد خالت جلغ زدم راستی ناموس خرتو قائیدم اگه دروغ بگی لاشی (wanking) (wanking) (erection) (erection) ✋ ✋ ✋ ✋ ? ******

0 ❤️

540492
2016-05-10 16:44:28 +0430 +0430

مشخص بود خیال بافی هستش

0 ❤️

555943
2016-09-12 17:24:08 +0430 +0430

کخت کوسیده خاله جون…ننتو که بگام خوب میشی…باشه؟؟؟ (erection)

0 ❤️

555944
2016-09-12 17:27:07 +0430 +0430

مخت کوسیده خاله جون…ننتو که بگام خوب میشی…باشه؟؟؟ (erection)

0 ❤️

566450
2016-11-29 14:22:22 +0330 +0330

کون تلق تولوق (dash) (dash)

0 ❤️

582814
2017-03-08 19:58:49 +0330 +0330

من آخه نبايد مادر اين بچه رو بگام؟

0 ❤️

618676
2017-06-11 10:11:39 +0430 +0430
NA

هییییییییی داد بیداد چی بگه آدم از دست بچه های زیر ۱۸

0 ❤️

652449
2017-09-16 18:50:15 +0430 +0430

معلوم بود یه بچه 15 ساله نوشته
خواطره؟؟؟؟؟؟
نه واقعا خواطره؟؟؟؟

بعدشم خون که انقدر نمیاد لای پاهای دختر و پسر به خاک و خون کشیده شه!
یه ذره میاد و تمام

0 ❤️

659488
2017-10-25 06:17:41 +0330 +0330

جووووووووون فدای خالت حال کردم

1 ❤️

671249
2018-01-28 08:13:09 +0330 +0330
NA

کس و شعر محض

0 ❤️

683003
2018-04-20 10:43:39 +0430 +0430
NA

چطوری ایـــــــــــــــــــــرانی؟

0 ❤️

684361
2018-04-27 14:25:36 +0430 +0430
NA

خیلی کصخلی :-\
فکرم میکنی همه مثه تو کصخلن:-\

0 ❤️

704650
2018-07-23 10:52:42 +0430 +0430

سامی بر دهان مادرت باید رید که بجای دادن ب پدرت براش ساک میزد و بر دهان پدرت گوزید که یکم زود تر میکشید بیرون …
نیم ساعت خورد؟؟؟!
انقد راحت کرد تو کونش و گف تلمه بزن؟؟؟!
بلده پرده بسازه؟؟؟!
همه جا خون شد؟؟؟!
هیچی از بدن یک زن نمیدونی چ برسه ب سکس متاسفم

0 ❤️

716854
2018-09-12 13:47:52 +0430 +0430

اولا علط املایی بعد به اون تنگی رفت تو یا کیر تو نازک بود یا مفهوم تنگ نمیدانی بعد پرده پاره میشه اخرش سه یا چهار تا قطره خون میاد نه که کل پاتو بگیره

0 ❤️

737653
2018-12-26 23:33:43 +0330 +0330
NA

نیم ساعت ساک؟؟؟مگه میشه؟؟ کس مشنگ

0 ❤️

788423
2021-01-26 03:20:18 +0330 +0330

اول که رفتی تو حموم بدنش سفید یود
بعد اومد سراغت تیشرتشو در اورد ؟؟¿¿¿

یکم ناقضه

اینو به عروسک چوبی بخونی میخنده

روانپریش

0 ❤️

788818
2021-01-28 17:21:36 +0330 +0330

آخه احمق سوژه جق مینویسی یه جور بنویس تو خیال هم یکذره باورش راحت باشه. جنده رسمی اینطوری نیست

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌هاTop Bottom