سکس با خاله ورزشکار

  1397/4/28

  سلام خدمت دوستان من نویسنده نیستم خیلی وقته عضو این سایت هستم و از فش های زیبای دوستان فهمیدم به هر چیز خوب و بدی فش میدن خسته نباشید ولی اصل موضوع اینکه این داستان کاملا واقعیه و برای من هنگامی که ۱۷ سالم بود یعنی ۲سال قبل و فقط یکبار اتفاق افتاد کاملا واقعیه لازم نیست بخاطر یکی دو نفر چاخان کنم فقط من واقعا افتضاحه نویسندگیم ولی خودتون هنگام خوندن تصورش کنید یکم تخیلات اضافه کنید خوشتون میاد ولی بهتره بخونید خیلی خوبه????
  من خاله ای دارم به اسم باران که ۳۰ سالشه مجرده خواهرای کوچیک و بزرگ داره ولی مجردشون فقط اینه که تو یه خونه زندگی میکنه که مامان باباش پایین و این بالا تو یکی از اتاقا ((خونه کوچیکه)) این خاله من بخاطر بیکار بودن اکثرا عضو کلوب های مختلف ورزشی مثل شنا والیبال تیر اندازی و... بود من اکثرا میرفتم پیش خالم خیلی صمیمی بودیم ولی نه در حد حرفای سکسی و اینا خیلی وقتا هم تنها میشدیم ولی اصلا من به این فکر نمیکردم البته از خودم که من ۳ سال تکواندو کار کرده بودم اون زمان دان ۱ بودم واسه همین بدنم خوش فرم و صورتم بد نبود قدم ۱۸۵ هست و بود خلاصه یه روز صبح قرار بود بریم ویلای بابابزرگم بابام که کار بود منو مامانمو خواهرم میرفتیم واسه همین صبح زود رفتیم اونجا که بخاطر مریضی مامانبزرگم همه حتی مادرم با اونا رفت نمیتونست که تنها بزاره برن ولی منو خاله باران موندیم تو خونه اکثرا شوخی داشتیم شوخیای دستی ولی اونروز اون عجیب رفتار میکرد گفت حاضری بریم گفتم باشه جیگر وایسا اونا بیان بریم من رو مبل نشستم اونم سرو صورتشو شست اومد نشست وای حواسش نبود که با شلوارک تنگ اومد من متوجه شده بودم ولی اولین بار بود میدیدمش با این لباسا بیاد گفتم راحتی دیگه آره گفت چطور گفت ندیده بودم راحت باشی پیش من گفت اشکال نداره تو جوونی باید هر از گاهیی از اینا ببینی سیر بشی گفتم هه با دیدن ادم سیر نمیشه یکم تشنه تر میشه به شوخی بلند شدم رفتم نشتم پیشش و دستمو انداختم رو رونش((از اینکارا به شوخی زیاد میکنیم ولی اینبار از حشر بود ))اونم گفت نه بفرما گفتم چیکار کنم یه خاله مجرد بیشتر‌ندارم که و لپشو بوسیدم گفت شلوغ گفتم چسبید یبار دیگه بعد همزمان از عمد یجور لپشو بوسیدم که گوشه لبم مالیده شد به لبش دیدم یکم تکونی خورد و گفت پررو نشوو عه گفتم خاله خودمی عشقم میکشه به تو ربطی نداره بعد پرسیدم نگفتی کی میان بریم ویلا گفت تا ۱ ساعت میان منم که رسما حشری بودم قشنگ فهمیدم اونم حشری شده اخه چون ازدواج نکرده بود تا این سن تقریبا مذهبی بود رسما دلش کیر میخواست دیگه به سن و اینا اهمیت نمیداد خلاصه من الکی با گوشیم ور میرفتم اونم با گوشیش داشت سلفی میگرفت از من و خودش((زیاد از اینکارا میکنه))بعد یهو گوشی رو گرفتم ازش و گفتم ول کن دیگه عه اونم پرید خواست گوشیرو بگیره منم حشری عمدا گوشیرو میکشیدم اونم بیشتر میومد روم سینه های ورزشکاریش رو رونام بودن ایوای جااان دلم داشت میریخت منم کونش که رو هوا بود زدم گفتم دختر خوبی باش سلفی نگیر گوشیتو بدم گفت نههه منم با یه دستم گوشیرو انداختم رو مبل بغلی و با یه دستم دور شکم سیکس پک زنونشو گرفتم جوون و با اونیکی دستم داشتم میزدم محکم به کونش واقعا از حشر بد میزدم اونم جیغش رفت رو هوا گفت بسه دردم گرفت روانی گفتم بگیره اشکال نداره از صب رو مخ منی هی میزدم کونش دیدم دیگه تقلا نمیکنه منم که از اول کیرم شق بود اونم ک روش دراز کشیده بود قشنگ حس میکردم چون شلوارم اسپورت بود اسپورت گشاد دیگه نمیتونستم کیرمو کاریش یکنم ((کیرم حدودا اون زمان ۱۸سانت بود الآن ۲۰هست))دیدم قشنگ فهمید خلاصه بعد با جدیت گفت ول کن بلند شم ولش کردم بلند شد رفت اتاقش منم یواشکی رفتم دنبالش اروم رفت تو اتاقش بعد به من فش میداد خخ میگفت روانی ببین چطور زد قرمز شد منم یهو پریدم تو گفتم جوون بزار بازم بزنم گفت گمشو به حد کافی اذیت کردی گفتم خب چیکار کنم فقط ترو دارم خودت میدونی که تنهام در این حین کیرم شق بود خودم عمدا کاریش نکرده بودم اونم فقط چشش رو کیرم بود گفت باشه بیا بغلم ببینم منم محکم بغلش کردم قشنگ کیرمو چسبوندم به کس و شکمش اوفف سینمو فشردم به سینه هاش حدود ۱ دقیقه تو این حالت بودیم که اروم دستمو برم سمت کونش و اروم ناز و مالوندمش گفتم درد کرد بزا نازش کنم درس شه اونم با نازو و شهوت گفت اره بد جور منم داشتم رسما میمالوندمش تو بغلم کونشو با دو دستم کیرم داشت پاره میکرد شلوارمو گفتم با ناز نمیشه برگرد بوسش کنم اونم بی هیچ حرفی برگشت گفتم خم شو تسلط داشته باشم تا نازش کنم درست شه قشنگ بوسش کنم اونم خم شد منم رسما بوسش میکردم کونشو از رو اون شلوارک تنگ اون کون تنگ ورزشکاری قلمبه اروم گفتم بزار کامل ببینمش اروم شلوارکشو کشیدم پایین هیچی نگفت وای یه شرت خوشگل نازک سفید تو کونش‌ گم شده بودن اروم کونشو ناز میکردم واقعا بدجور قرمز شده بودم بوسش میکردم بعد یهویی ناگهانی برگشت گفت چرا داریم خودمونو گول میزنیم یهو کشید شلوارمو پایین با شورتم گفت بیا تا نیم ساعت مونده حال کنیم منم همینجوری گفتم باشه محکم سینه هاشو گرفتم دستم مثل گاو میخوردم بدجور اونم میگفت اووووف ارهه عشق خودمییی منم محکم میخوردم شکمشو گوششو همه جاشو لیس میزدممم بد جووور اونم یهو گرفت با دستش کیرمو و ساک زد بد جور معلوم بود ناشی هی دندون میزو یکی دو بار دردم اومد ولی اصلا هیچی نمیگفتم تخمامو چپوند تو دهنش داشت میخورد منم بلندش کردم رو تختش درازش کردم و شرتو شلوارک و شلوار خودم و خودشو در آوردم کیرم چسبوندم به کسش و سینه هامو به سینه هاش و لباشو میخوردم گردنشو زیر بغلاشو اوف خیلی تمیز بود بوی خوبی میداد داشتم دماغشو میخوردم ک اروم اروم بلند شدم کیرمو تو اروم نوک سرشو کردم تو کسش گفت مواظب باش من هنو باکرم گفتم میدونم عشقم دارم حال میدم اونم داشت دیوونه میشد هی اه و اوه میکرد میگقت عشقمممممیییی منم ا این صداها روانی میشدم اروم چوچولشو با زبونم خوردم حدود یه ۵ دقیقه ای اونقدر وحشیانه با لب و زبون و دهن و انگشت باهاش ور رفتم یجوری لرزید بعد اهی گفت و شل شد برش گردوندم و کیرمو به چاک کونش میمالوندم یهو قمبل کرد گفت از اون کرمه بردار بزن بکن توش گفتم دردت میاد گف نه با خیار و کدو خودمو کردم منم اروم اروم کرم زدم و ولی کیر خودمو خشک کردم که یکم دردش بیاد همین که کردم تو کونش اوف هیچ وقت همچین حسی نداشتم خیلی چسبید خیلی تو فضا بودم اروم اروم سینه هاشو میمالوندم گردنو و شونه هاشو میلیسیدم و تلمبه میزدم تو کونش کمی‌گشاد بود ولی خیلی باحال بود میشه بگم ابم اومد یبار ولی باز دوباره کردم حدود تو ۲۵ دقیقه سه بار ابم اومد سیر نمیشدم ولی خب کیرم داشت درد میگرفت اروم برش گردوندم گفتم خاله عاشقتم بدجور قول بده بازم باهام حال کنی گفت باشه داشتم اروم اروم لیسش میزدم که دیگه کم کم تموم کردیمو همونجوری لخت زنگ زدم مامان گفت یکم دیر میان اینجا تازه نوبتشون رسیده منم گفتم بپریم حموم اونجا بازم ساک زد و یبار دیگه ابمو ریختم و تو خیسی یبار دیگه کردمش و ۱۰دقیقه لب رفتیم زیر اب بعد دوباره اماده شدیم و تا اومدن اونا هی لب و مالوندن این حرفا بود اومدن ما کیفمون ساز همه میگفتن این دو تا خنگ بازم با هم افتادن اسکل شدن رفتیم ویلا ((ویلامون خیلی بزرگه درختاشم بزرگه یه ویلای قدیمی بعضی وقتا میرفتیم یواشکی من انگشتش میکردمو از رو شلوار میچسبوندم بهش ولی هیچ وقت دیگه نتونستم بکنمش هیچ وقت فقط از رو شلوارو ساک زدن بود نهایت نمیدونم چش شده بود هنوزم ازدواج نکرده ولی هر از گاهی میمالونمش امیدوارم شما هم همچین سکسس رو تجربه کنید واقعا فوق العاده بود و من از سکس شانس داشتم حتی وقتی ۱۳سالم بود رابطه داشتم که بعد این مینویسم
  با گوشی تایپ کردم پس اگه غلط املایی داشتم خودتون درستش کنین


  نوشته: آرتان

 • 8

 • 23
 • نظرات:
  •   Sanaz.mistress
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • مشخصه از جقی های تصوری هستی ینی همون تخمی تخیلی


  •   Ali_reza_19
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • به تعداد دفعاتی که ابت اومدع کیرم تو حلقت،اول خودت بعد خالت...مردیکه ی مجلوق


  •   DonCorleone
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • اگ کسخل نبودی ک اسمت آرتان نبود (یه سرچ کنین ببینین چیه)


  •   myous
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • دماغشو میخوردی (خنده) کسخول توعی بقیه اداتو درمیارن


  •   CHARLES_DICKHEADS
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • اصلا تخیلی بودنش ک کامل مشخصه
   بعدش خالت نمیتونست پاشه بره گوشیشو بیاره؟ حتما باید از روی تو میرفت ک تو سیییییییکس پک زنونشو بگیری بزنی در کونش؟ خخخخ
   جمع کن خودتو برو حموم بو جق میدی


  •   Asdollakhan
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • تخمی تخیلی بود چون شربت و کامپیوتر سازی نداشت درش


  •   aq.mehdi
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • حداقل تحقیق کن شیرین واس دان یک ۴ سال میخواد اونم اگه کارت خوب باش...بعدشم چجوری با شنا.تیراندازی‌. سوار کاری... سیکس‌ پک‌ در میارن... به ما هم یاد بده


  •   rezmd
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • عههه ارتان توعی!!!؟؟ کص ننت (rose) (ok)


  •   کیر-اسب-آبی
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • کیر هر چی مرده تو کس مونث های نزدیکت


  •   عاشقجورابنازک
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • ننویس خاله جان الهی قربون دودولت بشه خالت ننویس پسمل خوب باشه پسرک یکی یدونم


  •   mehranjoon1356
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • خداوکیلی خروس به کونش میخنده مثل تو پشت سر هم ارضا شه
   برو جقتو بزن نازگل پسر


  •   Safir_Jang
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • برید کنار میخوام نقد سازنده کنم:
   1:شما 19 سالته ولی خیلی وقته عضو سایتی؟؟؟یعنی وقتی
   زیر هجده سال داشتی هم عضو بودی؟(نقض قوانین سایت)
   2:عزیز من، وقتی شما به دلیل بیسوادی یا دبستانی بودن یا هرچیزی، فحش رو مینویسی فش، انتظار داری همه تاییدت کنن؟
   3:قبلا هم گفتم کسی که به خودش شک داشته باشه مدام تاکید میکنه این داستان واقعیه
   4:توی اکثر داستان های مجلوقان شهوانی همه هیکل ورزشکاری قد بلند سینه85 کون بزرگ
   من نمیدونم اینا یه کشور دیگه زندگی میکنن ما یه جا دیگه نمیدونم اینایی که ما تو خیابون میبینیم کی اند؟
   5:هفده سالت بود کیرت هجده سانت بود؟؟؟کیرت از خودت بزرگ تر بود؟؟؟؟ الان هم نوزده سالته و کیرت بیست سانته؟
   6:از سکس هم کم نمیارید خو، همه فیلمنامه ها برازرس
   7:تو 25 دقیقه سه بار آبت اومد،جقی خان اولا کسی که اولین بار سکس میکنه از شدت هیجان تقریبا زیر پنج نمیکشه آبش میاد دوما کسی که آبش میاد بدنش شل و ول میشه و نمیتونه دوباره بکنه! نمیدونم شما چطوری سه باره کردی؟! (dash)
   8:محارم بود کیرم دهنت
   9:من نمیدونم چرا کسی مثل خاله شما با این هیکل و کون و سینه و.... مجرد مونده؟؟؟
   .
   .
   .


  •   Gankr koy
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • کوسکش به هر خوب بدی فحش نمیدیم عیب از خودته فرق وتفاوتشونو درک نمیکنی!؟ شرط میبندم دوست ودشمنتم نمیشناسی ودر زندگی ادم نا موفقی هستی.
   چشاتو باز کن ،گیرنده هاتو قوی کن ملجوق.


  •   aramesh39n@
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • نوش جون خودت و خالت


  •   timmy
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • وقتی ۱۳ سالت بود کون دادی اونم تعریف کن کوس کش


  •   happysex
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • گاز بوتان در اندرونت آرتان


  •   Majid7656
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • کلا تو نیم ساعت 7 8بار کردیش؟


  •   Sss007arak
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • تخیلاته مجلوقانه ای بیش نیست


  •   Alouche
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • ای خدای بزرگ این موجودات واقعا وجود دارن؟


  •   sikir
  • 1 سال،8 ماه
   • 1

  • نوزده سالته بعد بیست سانته کیرت؟؟؟
   تو حتما از اول کیر بودی بعد دست و پا دراوردی!!!


  •   Attlantenik
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • تا كونت نخاره كه كسي فش بهت نميده كه الان تو سه بار يارورو كردي هركي اينو بخونه به چندين حالت فشت ميده


  •   amiramir4444amir
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • حتما تا حالا کیرت به سی سانت رسیده دیگه خخخ


  •   Sum1368
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • یعنی مادر و خواهر اینای که میان میگن از محارم ننویس بکش بیرون کیر خر بره تو اول و اخر خواهر مادرشون اخه مادر ج. شما کع دوست ندارین سکس محارم رو از اول اخر خواهر مادرتون میخورین میاین این داستانهارو میخونین مثلا بکشن بیرون شما خواهر مادر ج چجوری جق تون بزنین اخه اخه خوار ج نخونین دوست ندارین


  •   road runner
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • کیرم تو شهری که فامیلتونو اذیت میکنید میگن شلوغ
   آخه چه کس شریه شلوغ
   یه نویسنده کسخل دیگه هم همینو استفاده کرده بود
   شایدم خود کس خلت بودی تیکه کلامته (dash)


  •   Ebi.chocholkhor
  • 1 سال،8 ماه
   • 0

  • چوچولشو کم خوردی برای همین بهت نمیده!!!


  •   hamed.rasht
  • 1 سال،7 ماه
   • 0

  • کس کششششششش از 17 سالگی تا 19 سالگی قدت 185 ثابت موند بعد به طول کیرت 2سانت اضافه شدبرو کیرم تو کوس اون خاله ی جندتو خاندانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
   جقیییییییییییییییییی برو جقتو بزن با گلنار


  •   Tabrizturk41
  • 10 ماه،1 هفته
   • 0

  • دیسلایک 22 ام با افتخار تو ک و س خوار مادرت بچه کیونی مجلوق حسابی برات ساک زد معلوم بود ناشی بود دندون میزد توام هیچی نکی گفتی بهش بعد تخماتو کرد تو دهنش بعدش بلند کردی خوابوندیش رو تختش هم شورت و شلوار اونو در اوردی هم شورت و شلوار خودتو ؟ اخه ک ی ر م تو ناموست مجبورت کردن کوسشر تلاوت کنی برو جقتو برن مجلوق حواستم باشه مدرسه ات دیر نشه خیالتم راحت تا تو از مدرسه برگردی هم تو شکم مادرت هم تو شکم خواهرت یه بچه اپلود می کنم ک سرگرم اونا بشی و نیای اینجا کوسشر تلاوت کنی و در ضمن کیرم تو کوس زن معلم دیکته تون اونی ک تو میگی فحشه فش نیس ابنه ای


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو