سکس با خانوم خدماتی

1400/06/18

سلام به بچه‌های شهوانی
من نادر هستم ۲۹ سالمه قدم تقریباً بلنده هیکلم درشته فک کنم ۱۰۰ کیلو وزن دارم چون خیلی وقته خودمو وزن نکردم کیرم ۱۸ سانتی هست .
دوست ندارم دروغ بگم واقعیت رو کامل می‌نویسم من خیلی هاتم یا به قول خودمون گرمم یا حشری هستم .
سه ساله ازدواج کردم خانومم دختر خالمه یک سال بعد از ازدواج ما اون باردار شد من هر روز با زنم مژگان سکس داشتم قبل از بارداری وقتی باردار شد دکتر به خانومم گفت نزدیکی نکنی به شوهرت بگو خطر داره منم دست به مژگان نمیزدم از ترس اینکه مبادا بچه صدق بشه از یک طرف دیگه منی که هر روز بازنم سکس داشتم چرا دروغ گاهی دوباره در طول روز حالا چکار کنم ؟
گاهی سوئیت میگرفتم جنده پولی میبردم سکس می‌کردم تا مدت بار داری مژگان بگذره ولی چی با ترس و لرز که یک وقت مأمور نگیرم هشت ماه گذشت مژگان فارق شد خدا یک پسر به ما داد مادر مژگان گفت دختر بعد از بیمارستان باید بیاد پیش خودم تا چهله بچه تموم بشه منم مژگان رو با پسرم بردم خونه مادرزنم بعد از کار می‌رفتم سری میزدم هرچی لازم داشت براش می‌بردم بعد می‌رفتم خونه آنجا معذب بودم خیلی خونه رو کثیف کردم ظرف ها نشسته لباس ها کثیف حال شستن نداشتم تو گوشی بودم رفتم تو برنامه دیوار داشتم نگاه میکردم شانسی یک جا نوشته بود شرکت خدماتی منزل .
تماس گرفتم یک خانوم گوشی رو جواب داد سلام کردم گفتم ببخشید کار منزل رو انجام میدید گفت بله گفتم یک نفر رو میخواستم بیاد کارهای خونه رو انجام بده برای نظافت خونه گفت مشکلی نیست ما حداقل کارمون ۴ ساعته ساعتی ۵۰ هزار تومان یعنی ۲۰۰ بریزید به کارتم براتون یک نفر می‌فرستم خدمتتون کارتون بیشتر ۴ ساعت شد باید پول بیشتری بدید ساعتی حساب میشه . گفتم اشکال نداره شماره کارت رو گرفتم براش ۲۰۰ هزار تومان زدم زنگ زدم بهش گفتم آدرس و شماره تماس دادم گفت تا یک ساعت دیگه میاد خداحافظی کرد و قطع کرد.
بعد از چند دقیقه زنگ زد گفت آقا داخل خونه زن هست که من یکی از خانوم های خدماتی رو بفرستم گفتم والا نه خودم تنها هستم همسرم با بچم خونه مادرش هستند منم خونه رو خیلی کثیف کردم حال تمیز کاری ندارم گفتم خانوم اگر مشکلی هست آقا بفرستید .
خندید گفت من آقا ندارم که کار منزل رو انجام بده گفتم خب چکار کنم از خونه میرم بیرون تا این خانوم کارش تموم بشه گفت نه اصلا این کار رو نکن بمون تو خونه فردا مشکل پیش نیاید من یک نفر رو می‌فرستم تا یک ساعت دیگه .
چند دقیقه گوشی زنگ خورد یک خانوم گفت آقا من دارم میام اگر میشه آدرس رو روی این خط اس کنید منم فرستادم بعد از نیم ساعت زنگ زد گفت من در خونه هستم درب باز کردم آمد داخل با خنده رویی سلام کرد و منم با احترام با ایشان احوالپرسی کردم گفتم بفرما بشین تا چایی بیارم نشست براش چایی آوردم یک خانوم تقریباً ۳۸ ساله با قدی بلند صورتش زیبا نبود ولی با نمک بود سر صحبت رو باز کردم که چند سالته و چندتا بچه داری اونم با جواب میداد منم سربه سرش میزاشتم اونم می‌خندید گفت آقا باید شروع کنم آخه وقتت داره میره ۴ ساعتت گفتم باشه اشکال نداره اگر بیشتر هم شد باز هم نقدی میدم خدمتت پرسید مجردی گفتم نه تازه بچم به دنیا آمده خانومم و بچه رو گذاشتم خونه مادرش گفت پس مجردی خندیدم گفتم تقریباً یک جورایی بله گفت خب از کجا شروع کنم گفتم از آشپزخانه تا بریم تو اتاق خواب نگاه کرد خندید گفت بریم تو اتاق خواب؟
واقعا من بی منظور گفتم انگاری دیدم بدش نیومد رفت تو آشپزخونه شروع کنه به شستن ظرف ها گفتم اینجوری؟
نگاه کرد گفت چه جوری گفتم دربیار مانتو رو بابا راحت باش اینجا گفت نه خوبه راحتم گفتم تعارف نکن میخوای برم بیرون راحت باشی گفت نه مانتو رو در آورد با یک پیراهن و شلوار و شال شروع کرد به تمیز کردن خونه کم کم شالش از سرش افتاد دور گردنش منم زدم ماهواره آهنگ گذاشتم تو گوشی بودم ولی دید میزدم گاهی میرفتم تو آشپزخونه گفتم چیزی لازم نداری با خنده می‌گفت نه منم از عمد گفتم زیاد خودتو خسته نکن به اتاق خواب بکشی خندید گفت خیلی شیطونی ها ظرف ها رو شست گفت خوب حالا چه کار کنم لباس ها رو بشورم گفتم لباس ها رو بریز تو ماشین لباسشویی گذاشت تو ماشین لباسشویی من روشن کردم ظاهراً بلد نبود جارو برقی گفت بده آوردم براش شروع کرد به جارو برقی کشیدن و تمیزکاری اما خیلی زرنگ بود کاری که تو دو یا سه ساعت زمان لازم داشت تو شیش ساعت تمام کرد چون هرچی بیشتر زمان میبرد پول بیشتری گیرش میومد بعد از چند دقیقه رفت روی گوشی موبایل گفت رئیس شرکت پیام داده چقدره دیگه کارت تمام میشه میتونی بری جای دیگه نگام کرد با خنده گفت کاری نداری دو ساعت اضافه کاری کردم اونم ناقابل باید صد دیگه بدی اگر باهام کار نداری من برم ؟
گفتم کار دارم اهل کار هستی یا نه ؟ پول هم هست
گفت چه کار داری گفتم غول آخر گفت چی گفتم خودم بریم تو اتاق خواب ؟
نگاهی کرد گفت باشه چون میدونم خیلی وقته مجردی نتونستی کاری بکنی بریم ولی به غیر اون صد تومن من ۳۰۰ دیگه ازت میگیرم .
با خودم گفتم می ارزه همیشه جنده پولی میارم ۲۰۰ هزار تومان باید ۲۰۰ تومن پول سوئیت بدم اونم با ترس و استرس .
گفتم باشه رفتم بقلش کردم لباش رو بوسیدم رفتیم تو اتاق لباس رو داشت در آورد رفتم جلو با سوتین مشکی سینه ها رو گرفتم وای بزرگ بودن و نرم بند سوتین رو باز کردم شروع کردم با سینه های سفید بازی کردم یکم خوردم خوابوندمش رو تخت دکمه شلوار رو باز کردم شلوار رو با شرت کشیدم پایین منم سریع لباس ها رو در آوردم نشستم جلوش گفتم بخورش یکم برام ساک زد گفت بسه دوست ندارم پاهاش رو باز کردم کیرم رو مالیدم در کسش گذاشتم داخلش و خوابیدم تو بقلش شروع کردم به تلمبه زدن وای چه کس نرمی تا حالا اینجوری ندیده بودم چشماش بسته بود و ناله میکرد بیشرف با ناخون کمرم رو چنگ میزد و منم چند دقیقه ای تلمبه میزدم دوباره کمرش رو کشید بالا و جیغ میزد متوجه شدم که ارضا شد آبم داشت میومد آنقدر لذت داشت که دوست داشتم بریزمش داخل کشیدم بیرون ریختمش رو شکمش ازش لب گرفتم گفتم خیلی خوب حال دادی اسمش رو پرسیدم سحر بود گفتم میشه شمارتو بدی برای نظافت خونه و برنامه بیایی پیشم گفت بهتر چون آنجا از من پورسانت کار می‌گیرند چیزی برای من نمی مونه رفت حمام کرد باقی پول زحمت دو جانبه رو که کشید بهش دادم بهم گفت خوشم میاد یکی که از من کوچیکتره باهم سکس کنه حالا قراره تا مژگان خونه مادرشه منم با این سحر خانوم هفته یک بار برنامه داشته باشم.
مرسی که خوندید .

نوشته: نادر


👍 39
👎 18
69601 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

831048
2021-09-09 01:04:42 +0430 +0430

“بچه صدق بشه”؟ اما بد نبود

4 ❤️

831049
2021-09-09 01:04:55 +0430 +0430

بچه صدق بشه؟
صدق؟
سقط خره، سقط

5 ❤️

831052
2021-09-09 01:13:03 +0430 +0430

یادته یه شماره زنگ زد گفت به این شماره ادرس رو بفرست؟
خدمات منزل اول کار رو انجام میده بعد پول رو میزنه اینم گفتم تجربه بشه برات درت نمالن. جق اسمش بده ولی برای تو خوبه

6 ❤️

831053
2021-09-09 01:24:24 +0430 +0430

خائن!

1 ❤️

831054
2021-09-09 01:28:06 +0430 +0430

مهندس رو املا و انشات ی خورده کار کن

1 ❤️

831060
2021-09-09 01:34:07 +0430 +0430

مگه زنه زنگ نزد برا ادرس چطور شده دوباره ازش شماره خواستی ؟ ادرس ساقی رو بدع


831062
2021-09-09 01:36:41 +0430 +0430

خب همه مشخصات یک کستان اصیل رو‌ داشت
اسمم تادره ، بکیرم
قدم بلنده ،‌ دو بار بکیرم
دروغ نگم ،،، مث سگ داری گوه میخوری

بچه صدق بشه🤣🤣🤣


831065
2021-09-09 01:37:35 +0430 +0430

بچه ات صدق نشه؟؟؟؟؟😳😳😳
کص گقتی جقی،صابونتو عوض کن و سعی کن بری کلاسهای حاج سعید طوسی به راه راست🍆هدایت شی

4 ❤️

831067
2021-09-09 01:38:50 +0430 +0430

تا صدق بشه خوندم

2 ❤️

831072
2021-09-09 02:12:45 +0430 +0430

بگو زنت کونش گذاشتن

1 ❤️

831086
2021-09-09 06:30:00 +0430 +0430

شمارشو بده منم ازش کوچیکترم

1 ❤️

831105
2021-09-09 07:36:37 +0430 +0430

واقعا ممنونم از کسانی که این کصتان رو لایک کردند🙂

4 ❤️

831109
2021-09-09 07:47:07 +0430 +0430

فقط مواظب باش بچه صدق نشه

0 ❤️

831129
2021-09-09 10:34:48 +0430 +0430

فکر کنی ۱۰۰ کیلوئی، یعنی وزنت و نمیدونی، ولی کیرت مک، ۱۸ سانته؟؟؟ یه کیر ۱۸ سانتی، با کالیبر بالا، تا دسته، یه ضرب ،تو کون دروغگو…
نخواستی بچه ت صدق بشه؟ یعنی صقد ؟؟ منظورت سقط هست دیگه؟؟؟
یا چهل یا چله دیگه. چهله چیه؟؟؟

2 ❤️

831133
2021-09-09 10:50:52 +0430 +0430

اوووووف سکس با مستخدم خونه بینظیره به‌خصوص با بدن بو عرق گرفته و کف‌‌پای برهنه چرک بخوری بکنیش 😜😍😍🤤🤤

0 ❤️

831134
2021-09-09 10:51:56 +0430 +0430

ترسیدی بچه صدق بشه؟؟؟؟؟ مادرتو سایددم جقیه بی سواد. می‌سپارم به بقیه دوستان

1 ❤️

831135
2021-09-09 11:00:49 +0430 +0430

یا خدااااا صدق بشه چیه دیگ اسکللللل خخخخ خاک تو سر بیسوادت

0 ❤️

831139
2021-09-09 11:35:26 +0430 +0430

هرچی هیکلی و بدنساز و ورزشکار مادرجندست ریختت اینجا دارن جق میزنن قرمیاقا

1 ❤️

831144
2021-09-09 12:02:28 +0430 +0430

داستانت نزدیک به واقعیت بود. آفرین.منم تجربه مشابهش رو داشتم . ولی به من بگو بچه رو چطوری صدق میکنند؟؟؟؟

0 ❤️

831152
2021-09-09 12:39:21 +0430 +0430

تا صدق بشه خوندم
کیرم تو سوادت

0 ❤️

831171
2021-09-09 14:55:25 +0430 +0430

املا در حد کلاس یک انشا در حد محلی های آمازون ادعا هم که انگار بچه پاریسه

0 ❤️

831175
2021-09-09 15:14:03 +0430 +0430

یه هم خدمتی داشتم ترک بود اونم نادر بود اونم مثل تو زیاد می بست برامون …

0 ❤️

831181
2021-09-09 15:46:26 +0430 +0430

یعنی به همین راحتی؟

0 ❤️

831201
2021-09-09 17:48:20 +0430 +0430

زنتم تو اون چهل روز به چند نفر میداده

0 ❤️

831206
2021-09-09 19:25:23 +0430 +0430

از این به بعد داستاتای بیشتری رو از طریق سایت دیوار خواهین خوند😑😑

0 ❤️

831210
2021-09-09 21:01:42 +0430 +0430

درآمد خدماتیه از یه دکتر بیشتر بود توی شیش ساعت ، شیشصد برای شیش ساعت ، از صبح دو جا بره میشه ۱۲۰۰۰۰۰۰
در ماه با احتساب پریودی بیست روز فقط شیش ساعت کار کنه مچ میپکنه ۱۲ میلیون ، خیلیه بزنیم تو کار خدمات
دهات ما صبح تا غروب کار میکنن تهش هفتاد ، هشتاد ، تهش صد ، تازه اگه بچش وسط قول آخر صدق بشه که بده ، اونم زیر آدمای قد دراز کیر بلند… آخه صدق کوراخ ، مهندسی یا دکتر

0 ❤️

831212
2021-09-09 21:30:44 +0430 +0430

بعد از مدتها ی داستان معقول خوندیم

0 ❤️

831214
2021-09-09 21:41:21 +0430 +0430

کیری کیو دیدی ک قبل انجام کار پول بده ک تو دادی اونم واس ۴ ساعت اصلا کارت ۲ ساعت طول میکشید اخه گوزو ۶ ساعت تنیز کردن خونه مگ خونتو ده هزار متره اخه کیری

0 ❤️

831218
2021-09-09 22:34:41 +0430 +0430

میگم با چه خایه ای به شماره حسابش پول ریختی😂

0 ❤️

831225
2021-09-09 23:17:52 +0430 +0430

صدق؟؟؟!!!😂😂😂😂😂

0 ❤️

831227
2021-09-09 23:34:41 +0430 +0430

بچه صدق شد؟

0 ❤️

831229
2021-09-09 23:54:29 +0430 +0430

نادر جون تو که صد کیلو وزن داری حتما شکم هم داری دیگه ولی مردونه چندساله دودولت را ندیدی 😂😂😊😊

0 ❤️

831261
2021-09-10 02:05:46 +0430 +0430

تا اونجایی که تجربه می گه عشقبازی با جنده ها لذتی نداره.فقط فکر اینن آبت زودتر بیاد پول بگیرن

1 ❤️

831292
2021-09-10 07:01:15 +0430 +0430

منم مثل خیلی های دیگه تا صدق میشه خوندم.اول صبحی خیلی خندیدم.روزمو ساختی عزیز.بر طبل شادانه بکوب😊😊

0 ❤️

831296
2021-09-10 07:18:55 +0430 +0430

بچه صدق بشه
مژگان فارق شد
تو بقلش
با ناخون کمرم رو چنگ میزد

کلاس چندمی عمو؟

0 ❤️

831311
2021-09-10 08:32:14 +0430 +0430

خدا رو شکر که پسرت صدق نشد 🤦‍♂️

0 ❤️

831320
2021-09-10 09:14:33 +0430 +0430

نترس بچت صدق نمیشه،بلکه کذب میشه😂😂🤣🤣

0 ❤️

831414
2021-09-10 23:38:12 +0430 +0430

اولا صدق نه و سقط .
دوما تو که آدرسو به شماره خودش اس کردی پس شماره چی میخواستی آخر سر؟؟؟
ریدی عزیزم.

0 ❤️

831517
2021-09-11 06:49:39 +0430 +0430

بیا پایین سرمون درد گرفت کسشر نگو

0 ❤️

831551
2021-09-11 10:28:44 +0430 +0430

تا جایی که ترسیدی بچه صدق بشه بیشتر نخوندم😂😂😂

0 ❤️

831584
2021-09-11 12:55:55 +0430 +0430

آنقدر فهمیدم کسی که کار میکنه تن به این کارها نمیده ؛
کاش خودت یه بار میخوندی ببینی چی نوشتی ؛
موفق بای

0 ❤️

831585
2021-09-11 13:07:17 +0430 +0430

بچه که صدق نشد ولی معلوم شد که حضرت عالی هم مغزت بدجور پریود بوده هم در حال سقط

0 ❤️

831652
2021-09-11 20:05:36 +0430 +0430

نوش جان منم داشتم این مورد چند بار حال میده

0 ❤️

831684
2021-09-11 23:58:14 +0430 +0430

کیر تو. داستانت کوصشر بود

0 ❤️

831688
2021-09-12 00:27:43 +0430 +0430

بچه صدق شد اونم فارق معلم کلاس اولتو بچه ها گاییدن

0 ❤️

831700
2021-09-12 01:02:56 +0430 +0430

خداشانس بده واسه آپارتمان ما نیروی نظافتی میاد آدم اگه شق هم کرده باشه ببینتش میخوابه آقا شماره خدماتی های شهرتون روبدین واسه ماهم بیان زحمت دوجانبه بکشن؟؟؟

0 ❤️

831762
2021-09-12 09:14:36 +0430 +0430

نوش جونت

0 ❤️

832370
2021-09-15 07:12:58 +0430 +0430

دقت کردید هرکی داستان مینویسه قد۱۹۰ بدن برنزه وزن ۸۵ ورزشکار کیر۳۵سانت

0 ❤️

832595
2021-09-16 12:43:23 +0430 +0430

سقط . به کسره سین . سکون قاف . سکون طا. از ریشه عربی سقط به فتحه سین . به فتحه قاف . به فتحه طا

0 ❤️

832766
2021-09-17 07:47:07 +0430 +0430

خداروشکر
بچه صدق نشد
ولی
نادر از بی کسی سقط شد

نادر عمو، کلاس چندمی

0 ❤️

833046
2021-09-19 01:47:57 +0430 +0430

خوب شد بچه ات رو صدقه ندادی کس مشنگ اون سقط مجید سقط

0 ❤️