سکس با خواهر محافظه کارم

1396/06/15

باسلام اول از همه لطفا اونایی که ظرفیتشو ندارن نخونن وبعدشم فوش الکی ندن.
من ۲۷ سالمه و مجردم یه خواهر دارم که ۵سال ازم کوچیکتره واونم مجرده یعنی دم دمای رفتنشه .از حدود یسال پیش ارتباطم باخواهرم عوض شد راستش بایه خانوم شوهردار دوست بودم و حسابی باهم سکس داشتیم که یهو ترکم کردو منم حسابی ریختم بهم اولاش امیدوار بودم برگرده یا لاقل یکی جاش پیدا کنم که نشد ومنم پناه اوردم به خواهرم.اولین باری که دستمالیش کردم حسابی شاکی شدو گریه کرد منم عذرخواهی کردم و چند روز بعدش دوباره برگشتم سرنکته اول دوباره ودوباره تا اینکه این اواخر حسابی بهش گیر میدادم واونم برعکس گذشته ها ممانعتی نمیکرد وخیلی ساده ازش ردمیشد تا اینکه امروز اول شهریور ۹۶رسید.کارخواصی نداشتم و تو خونه بودم داشتم فیلم سکسی میدیدم که حسابی حشرم زد بالا تا اینکه تو یکیشون که دختره از کون میداد وحسابی اوه اوه میکرد ابم فواره کشید و ارضا شدم رفتم خودمو شستم و اومدم خونه حسابی ترش کرده بودم تا اینکه با خودم گفتم ترتیب خواهرمو بدم.خواهرم توحیاط بود که اومد بالا و گفت بلند شم تا پرده ها رو نصب کنیم منم یکم طول دادم تا اینکه اومد کنارم نشست وداشتم پروفایل اینستامو چک میکردم که بیخیالش شدم و گوشیمو انداختم کنار رو بغلش کردم خیلی راحت و خونسرد خوابید کنارم یه کم گردنشو بوسیدم و دستمو گذاشتم رو باسنش و کوسش اما حسابی محافطه کاربود وبااینکه حال میکرد بروش نمیاورد توهمون وضعیت بودیم که خواهر کوچیکم که ۱۰سالش بود اومد خونه و زود خودمونو جمع کردیم بلند شدم وپرده هارو انداختیم و خواهر کوچیکم رفت بیرون میز تلوزیونووسط خونه گذاشته بودم زیر پام وقتی کارم تموم شد اومدم پایین خواهرم خم شده بودو داشت تلوزیونو دستمال میکشید که حسابی قمبه اش زده بود بیرون بایه شلوار قرمز وتنگ که حسابی حشریم کردو از پشت بهش چسبیدم و اونم به محض بلند شدن بادستام ممه های خوش فرمشو مالیدم خیلی اروم بود چرخوندمش طرف میز تلوزیون ویکم مالیدم بهش تا اینکه بایدستم شلوارشو دادم پایین خواست مقاومت کنه که باخوش رویی وشوخی خامش کردم و زود کیرمو دادم بیرون و مالیدم بهش و یکم بعدش شرتشم دادم پایین حسابی کفرش در اومده بود که گفتم نترس یه خورده لاپی و تمام کونشو طوری سفت گرفته بود که محال بود بتونم بکنم تو یخورده که لاپایی زدم دیدم حال چندانی نداد یخورده تف زدم به کیرمو گذاشتم دم کونش و مالوندم و یخورده که پاشو باز کرد کیرم و که حدودا ۱۵ سانته ولی حسابی کلفته رو فشاردادم که یهو سرش رفت تو کونش خواست در بره که من مقاومت کردم ولی طفلی طاقت نیاوردو زود کشید کنار داشت میز تلوزیون و مینداخت زمین که ازش فاصله گرفتم ولی بخاطر تنگی کون وحال اساسی که بابت ناز کردنش کرده بودم آبم با سرعت پاشید بیرون طوری که نتونستم خودم کنترل کنم و چند قطره از منیم ریخت کف خونه انتظار داشتم گریه کنه و حسابی دعوامون بشه واس همین زود رفتم دستشویی برگشتنی دیدم داره خونه رو جمع و جور میکنه و باعصبانیت گفت دیدی چیکار کردی که منم گفتم خوب یکم طاقت میاوردی اینجوری نمیشد که اونم با پوز خند گفت نه اینکه تو طاقت اوردی.مرسی که خوندید داستان کاملا واقعیه ولی امیدوارم بهتون پیش نیاد.

نوشته؟


👍 14
👎 43
43542 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

650197
2017-09-06 20:42:00 +0430 +0430
NA

یه همچین چیزیه کصتانت
ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﮑﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻦ ﻧﺨﻮﻧﻦ . ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺠﺮﺩﻱ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﻩ … ﺯﻧﮓ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻴﻮﻣﺪﻡ . ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭼﺎﺩﺭﻱ ﺭﻭ ﺩﻳﺪﻡ، ﺳﺎﻳﺰ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﺵ 60 ﺑﻮﺩ . ﻭﺍﺳﺶ ﺑﻮﻕ ﺯﺩﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪ . ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺎﻡ . ﻭﻗﺘﻲ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻮﻱ ﻳﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ . ﺑﻌﺪ ﻳﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ . ﺳﺮﻳﻊ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﺑﻐﺎﻟﻲ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﺧﺮﻳﺪﻡ . ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﻟﺨﺖ ﺷﺪﻩ . ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﮐﻴﺮﻡ ﮐﺸﻴﺪﻡ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺯﺩﻥ ﺗﻮﻱ ﮐﻮﻧﺶ ، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﮐﺴﺶ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﻡ . ﺁﺑﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﻫﻤﺸﻮ ﺭﻳﺨﺘﻢ ﺗﻮﻱ ﺻﻮﺭﺗﺶ . ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺭﻓﺖ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﺍﻵﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺪﻳﺪﻣﺶ . ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺤﺶ ﻧﺪﻥ .


650205
2017-09-06 20:46:08 +0430 +0430
NA

بیچاره خروس این خزعبلات رو بخونه از مردی میافته

1 ❤️

650211
2017-09-06 20:52:44 +0430 +0430
NA

Boob_lover6 داش قابل قیاس نیس اصن^-^

3 ❤️

650213
2017-09-06 20:54:23 +0430 +0430

دیسلایک، بر این مزخرفات

0 ❤️

650228
2017-09-06 21:07:46 +0430 +0430

کسشر محض کمتر بزن همیشه بزن

0 ❤️

650256
2017-09-06 21:50:25 +0430 +0430

نه تنها رکورد جق سرعتی رو زد بلکه رکورد دیس سرعتی رو هم زد ?

مثل اینکه کیفیت داستان ها با جالبیه کامنتا رابطه معکوس داره هر چی چرت تر باشه کامنتا باحال تره ?

1 ❤️

650261
2017-09-06 22:06:43 +0430 +0430

شادووووو تو خیلی خوبی خیلی
جفتتونم استعداد کس گفتن دارید ولی شادو کجا و علامت سوال کجا!

1 ❤️

650267
2017-09-06 22:35:09 +0430 +0430
NA

شیوا از این صدا خفه کنا هس میزارن سره تفنگ از اونا :دی :دی
ساسی لعنت بر ژوما اوشون استاده من باید درس پس بدم ^-^

1 ❤️

650272
2017-09-06 22:55:31 +0430 +0430

این محافظه کار که همه میگن ابجی شماس؟

1 ❤️

650278
2017-09-06 23:52:52 +0430 +0430

تو دیگه چه کوص کشی هستی

0 ❤️

650280
2017-09-07 00:14:13 +0430 +0430

‏الان بايد با پسرم كشتي ميگرفتم كه خسته شه بخوابه نه اينكه بذارم لاي دستمال پرتش كنم تو تراس واحد پايينی

2 ❤️

650286
2017-09-07 01:21:21 +0430 +0430

شتتتتتت

0 ❤️

650293
2017-09-07 02:17:04 +0430 +0430
NA

ابجی یا جنده پولی

0 ❤️

650311
2017-09-07 05:05:01 +0430 +0430

مشکل تو اینه که، با سرعت غیر مجاز میجقی
80 مچ بر دقیقه سرعت مجازه
کلشو گذاشتی رو سوراخش، فرت رفت تو…
130 مچ بر دقیقه میجقی همسن میشه

0 ❤️

650313
2017-09-07 05:40:52 +0430 +0430

حاجی خواهرتم مث خودته…محافظه کار…اسمتو ننوشتی که یهو بچه های وزارت اطلاعات نریزن سرت؟؟؟

0 ❤️

650329
2017-09-07 07:42:41 +0430 +0430

کسکش ناموسن با خواهر کوچیکت کاری نداشته باش. یه جوری می گه بهتون پیش نیاد انگار تو کوچه خلوت گرفتن کردنش. اون ذهن خرابتو کنترل کن باو. کونی انقدر جق زدی ریختی تو شورتت سوپاپ اطمینان دودولت خراب شده با ۵ ثانیه لاپایی اونم بعد جق ارضا میشی. کمر خروسو شکستی تو دیوث

0 ❤️

650331
2017-09-07 07:54:03 +0430 +0430

doswton daram

0 ❤️

650357
2017-09-07 10:11:17 +0430 +0430

خوبه که واقعبه

0 ❤️

650365
2017-09-07 11:00:29 +0430 +0430

سیاسی ننویس فردا یکی میاد میگه مادر اصلاح طلبش گایید

0 ❤️

650426
2017-09-07 19:24:34 +0430 +0430

یعنی بابات جق میزد میرختت دور شرفش از تو بیشتر بود که بوجوداورد

0 ❤️

650497
2017-09-07 22:14:32 +0430 +0430

یه کوس مغز .مغز پریودی
اخه کوسکش مجبوری دروغ سر هم کنی پس اون مامان بابای کوسکش کجا بودن

0 ❤️

650586
2017-09-08 08:50:21 +0430 +0430

دیوووث کس مغز تو خایه هات توی مغزت هست که اینقدر داستان کیری اینجا نقل کردی.
کیر جک گنجیشکه به کون خواهرت .از،چهار جهت جغرافیایی با سرعت سه گره دریایی گاییدمت کله گچی

0 ❤️

650641
2017-09-08 17:02:02 +0430 +0430

دقت کردید همه از داستانهای محارم بدشان میاد و به نویسنده اش بدو بیراه میگن اما بمحضیکه یکی از این داستانا منتشر میشه میبینیم تعداد بازدید کننده هاش و کسانی که واسش کامنت گذاشتن خیلی بیشتر از بقیه داستانهاست و جالب اینجاست که نود درصد کامنت ها هم تقبیح کننده ی داستانهای محارمه
میگم بد نیس با خودمون صادق باشیم
چرا حتی تو فضای مجازی که هیشکی اون یکی رو نمیشناسه دست از جانماز آب کشیدن بر نمیداریم؟!!
اگه واقعا دوست ندارید محارم منتشر بشه راهش خوندنش و به فحش بستنش نیست راهش نخوندنشه …مطمئن باشید وقتی آمار بازدید از داستانهای محارم به کمتر از یک دهم سایر داستانهای منتشر شدن برسه، دیگه اینجور داستانها اپ نمیشن مسلما ادمین سایت که بدنبال جلب بازدید کننده بیشتری واسه سایته تا وقتی داستانهای پر طرفدار هستن نمیاد داستانهایی رو که بازدید کننده چندانی ندارن آپ کنه زیرا همونطور که میدونین درامد هر سایتی با افزایش تعداد بازدید کننده هاش افزوده و با کاهش تعداد کل بازدیدها رو به نقصان میذاره

4 ❤️

650816
2017-09-09 05:34:32 +0430 +0430

بابا یکی بیاد این حرامزاده هارو از اینجا جمع کنه.

0 ❤️

650881
2017-09-09 14:47:33 +0430 +0430

کیر تو مغز پوکت با این داستانت

0 ❤️

651319
2017-09-11 13:28:50 +0430 +0430

داستانت خوب بود ولی تو که نصاب پرده هستی پرده خواهرتو میزدی از کس میکردی بعدن براش نصب میکردی دیگه چوب پرده با میز تلویزیون تو کونت با اون خواهر محافظه کارت

0 ❤️

667690
2018-01-02 13:23:40 +0330 +0330

خوب بود منم دوست دارم سكس با خواهرو

0 ❤️

691815
2018-06-03 18:02:20 +0430 +0430
NA

توجه کردین که امار بازدید سکس های خانوادگی چقدر زیادتره!!!ولی تعدادی توی کامنت ها اظهار بیزاری میکنن… خاستم بگم همین دو رویی و دو رنگی باعث شده که اخوندا روی حکومت خیمه بزنن، الان هرجا میری همه از حکومت اظهار تنفر میکنن ولی روز رای گیری همون تو.صف هستن،
اخوندا ریدن توی نژاد ایرانی

2 ❤️

704109
2018-07-21 14:19:28 +0430 +0430
NA

لایک ش کردم ولی خیلی فیلم هندی بود به این سرعت کردیش بعدش نوشتی محافظه کار بود؟ هیچ جنده ای به این سرعت که به این مرحله نمی رسه، لامصب دروغ ش خیلی تابلو بود

0 ❤️Top Bottom