سکس با خواهر محافظه کارم

  باسلام اول از همه لطفا اونایی که ظرفیتشو ندارن نخونن وبعدشم فوش الکی ندن.
  من ۲۷ سالمه و مجردم یه خواهر دارم که ۵سال ازم کوچیکتره واونم مجرده یعنی دم دمای رفتنشه .از حدود یسال پیش ارتباطم باخواهرم عوض شد راستش بایه خانوم شوهردار دوست بودم و حسابی باهم سکس داشتیم که یهو ترکم کردو منم حسابی ریختم بهم اولاش امیدوار بودم برگرده یا لاقل یکی جاش پیدا کنم که نشد ومنم پناه اوردم به خواهرم.اولین باری که دستمالیش کردم حسابی شاکی شدو گریه کرد منم عذرخواهی کردم و چند روز بعدش دوباره برگشتم سرنکته اول دوباره ودوباره تا اینکه این اواخر حسابی بهش گیر میدادم واونم برعکس گذشته ها ممانعتی نمیکرد وخیلی ساده ازش ردمیشد تا اینکه امروز اول شهریور ۹۶رسید.کارخواصی نداشتم و تو خونه بودم داشتم فیلم سکسی میدیدم که حسابی حشرم زد بالا تا اینکه تو یکیشون که دختره از کون میداد وحسابی اوه اوه میکرد ابم فواره کشید و ارضا شدم رفتم خودمو شستم و اومدم خونه حسابی ترش کرده بودم تا اینکه با خودم گفتم ترتیب خواهرمو بدم.خواهرم توحیاط بود که اومد بالا و گفت بلند شم تا پرده ها رو نصب کنیم منم یکم طول دادم تا اینکه اومد کنارم نشست وداشتم پروفایل اینستامو چک میکردم که بیخیالش شدم و گوشیمو انداختم کنار رو بغلش کردم خیلی راحت و خونسرد خوابید کنارم یه کم گردنشو بوسیدم و دستمو گذاشتم رو باسنش و کوسش اما حسابی محافطه کاربود وبااینکه حال میکرد بروش نمیاورد توهمون وضعیت بودیم که خواهر کوچیکم که ۱۰سالش بود اومد خونه و زود خودمونو جمع کردیم بلند شدم وپرده هارو انداختیم و خواهر کوچیکم رفت بیرون میز تلوزیونووسط خونه گذاشته بودم زیر پام وقتی کارم تموم شد اومدم پایین خواهرم خم شده بودو داشت تلوزیونو دستمال میکشید که حسابی قمبه اش زده بود بیرون بایه شلوار قرمز وتنگ که حسابی حشریم کردو از پشت بهش چسبیدم و اونم به محض بلند شدن بادستام ممه های خوش فرمشو مالیدم خیلی اروم بود چرخوندمش طرف میز تلوزیون ویکم مالیدم بهش تا اینکه بایدستم شلوارشو دادم پایین خواست مقاومت کنه که باخوش رویی وشوخی خامش کردم و زود کیرمو دادم بیرون و مالیدم بهش و یکم بعدش شرتشم دادم پایین حسابی کفرش در اومده بود که گفتم نترس یه خورده لاپی و تمام کونشو طوری سفت گرفته بود که محال بود بتونم بکنم تو یخورده که لاپایی زدم دیدم حال چندانی نداد یخورده تف زدم به کیرمو گذاشتم دم کونش و مالوندم و یخورده که پاشو باز کرد کیرم و که حدودا ۱۵ سانته ولی حسابی کلفته رو فشاردادم که یهو سرش رفت تو کونش خواست در بره که من مقاومت کردم ولی طفلی طاقت نیاوردو زود کشید کنار داشت میز تلوزیون و مینداخت زمین که ازش فاصله گرفتم ولی بخاطر تنگی کون وحال اساسی که بابت ناز کردنش کرده بودم آبم با سرعت پاشید بیرون طوری که نتونستم خودم کنترل کنم و چند قطره از منیم ریخت کف خونه انتظار داشتم گریه کنه و حسابی دعوامون بشه واس همین زود رفتم دستشویی برگشتنی دیدم داره خونه رو جمع و جور میکنه و باعصبانیت گفت دیدی چیکار کردی که منم گفتم خوب یکم طاقت میاوردی اینجوری نمیشد که اونم با پوز خند گفت نه اینکه تو طاقت اوردی.مرسی که خوندید داستان کاملا واقعیه ولی امیدوارم بهتون پیش نیاد.


  نوشته؟

 • 15

 • 45
 • نظرات:
  •   shadow69
  • 2 سال،9 ماه
   • 21

  • یه همچین چیزیه کصتانت

   ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺳﮑﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻢ ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﮔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻦ ﻧﺨﻮﻧﻦ . ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺠﺮﺩﻱ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮﺩﻩ ............. ﺯﻧﮓ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻴﻮﻣﺪﻡ . ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭼﺎﺩﺭﻱ ﺭﻭ ﺩﻳﺪﻡ، ﺳﺎﻳﺰ ﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎﺵ 60 ﺑﻮﺩ . ﻭﺍﺳﺶ ﺑﻮﻕ ﺯﺩﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪ . ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺎﻡ . ﻭﻗﺘﻲ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻮﻱ ﻳﻪ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ . ﺑﻌﺪ ﻳﺎﺩﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﻧﺪﺍﺭﻡ . ﺳﺮﻳﻊ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﺑﻐﺎﻟﻲ ﺳﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﺧﺮﻳﺪﻡ . ﻭﻗﺘﻲ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﻟﺨﺖ ﺷﺪﻩ . ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﺭﻭﻱ ﮐﻴﺮﻡ ﮐﺸﻴﺪﻡ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺯﺩﻥ ﺗﻮﻱ ﮐﻮﻧﺶ ، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﮐﺴﺶ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﺩﻡ . ﺁﺑﻢ ﺍﻭﻣﺪ ﻫﻤﺸﻮ ﺭﻳﺨﺘﻢ ﺗﻮﻱ ﺻﻮﺭﺗﺶ . ﺑﻌﺪ ﮐﺎﻧﺪﻭﻡ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻲ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺭﻓﺖ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﺍﻵﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺪﻳﺪﻣﺶ . ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﮑﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﻟﻄﻔﺎ ﻓﺤﺶ ﻧﺪﻥ .


  •   inso8077
  • 2 سال،9 ماه
   • 1

  • بیچاره خروس این خزعبلات رو بخونه از مردی میافته


  •   shadow69
  • 2 سال،9 ماه
   • 3

  • Boob_lover6 داش قابل قیاس نیس اصن^-^


  •   Robinhood1000
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • دیسلایک، بر این مزخرفات


  •   Sky_shiraz
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • کسشر محض کمتر بزن همیشه بزن


  •   Lucif3r2019
  • 2 سال،9 ماه
   • 2

  • نه تنها رکورد جق سرعتی رو زد بلکه رکورد دیس سرعتی رو هم زد (biggrin)


   مثل اینکه کیفیت داستان ها با جالبیه کامنتا رابطه معکوس داره هر چی چرت تر باشه کامنتا باحال تره (biggrin)


  •   Sasy_78
  • 2 سال،9 ماه
   • 1

  • شادووووو تو خیلی خوبی خیلی
   جفتتونم استعداد کس گفتن دارید ولی شادو کجا و علامت سوال کجا!


  •   shadow69
  • 2 سال،9 ماه
   • 1

  • شیوا از این صدا خفه کنا هس میزارن سره تفنگ از اونا :دی :دی

   ساسی لعنت بر ژوما اوشون استاده من باید درس پس بدم ^-^


  •   myous
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • تو دیگه چه کوص کشی هستی


  •   สic
  • 2 سال،9 ماه
   • 2

  • ‏الان بايد با پسرم كشتي ميگرفتم كه خسته شه بخوابه نه اينكه بذارم لاي دستمال پرتش كنم تو تراس واحد پايينی


  •   Mona_mm
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • شتتتتتت


  •   Ahmad.najafi2060
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • ابجی یا جنده پولی


  •   Arman_R
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • مشکل تو اینه که، با سرعت غیر مجاز میجقی
   80 مچ بر دقیقه سرعت مجازه
   کلشو گذاشتی رو سوراخش، فرت رفت تو...
   130 مچ بر دقیقه میجقی همسن میشه


  •   amin...u__u
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • حاجی خواهرتم مث خودته...محافظه کار...اسمتو ننوشتی که یهو بچه های وزارت اطلاعات نریزن سرت؟؟؟


  •   jordanbaros
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • کصشر محض


  •   mamadkirhead
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • کسکش ناموسن با خواهر کوچیکت کاری نداشته باش. یه جوری می گه بهتون پیش نیاد انگار تو کوچه خلوت گرفتن کردنش. اون ذهن خرابتو کنترل کن باو. کونی انقدر جق زدی ریختی تو شورتت سوپاپ اطمینان دودولت خراب شده با ۵ ثانیه لاپایی اونم بعد جق ارضا میشی. کمر خروسو شکستی تو دیوث


  •   sahabjoni
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • doswton daram


  •   south_kirkoloft
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • خوبه که واقعبه


  •   ممد.لر
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • سیاسی ننویس فردا یکی میاد میگه مادر اصلاح طلبش گایید


  •   ali-joker
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • یعنی بابات جق میزد میرختت دور شرفش از تو بیشتر بود که بوجوداورد


  •   loveseeex
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • یه کوس مغز .مغز پریودی
   اخه کوسکش مجبوری دروغ سر هم کنی پس اون مامان بابای کوسکش کجا بودن


  •   سکس_مذاب
  • 2 سال،9 ماه
   • 0

  • دیوووث کس مغز تو خایه هات توی مغزت هست که اینقدر داستان کیری اینجا نقل کردی.
   کیر جک گنجیشکه به کون خواهرت .از،چهار جهت جغرافیایی با سرعت سه گره دریایی گاییدمت کله گچی


  •   PADIDAR
  • 2 سال،9 ماه
   • 5

  • دقت کردید همه از داستانهای محارم بدشان میاد و به نویسنده اش بدو بیراه میگن اما بمحضیکه یکی از این داستانا منتشر میشه میبینیم تعداد بازدید کننده هاش و کسانی که واسش کامنت گذاشتن خیلی بیشتر از بقیه داستانهاست و جالب اینجاست که نود درصد کامنت ها هم تقبیح کننده ی داستانهای محارمه
   میگم بد نیس با خودمون صادق باشیم
   چرا حتی تو فضای مجازی که هیشکی اون یکی رو نمیشناسه دست از جانماز آب کشیدن بر نمیداریم؟!!
   اگه واقعا دوست ندارید محارم منتشر بشه راهش خوندنش و به فحش بستنش نیست راهش نخوندنشه ...مطمئن باشید وقتی آمار بازدید از داستانهای محارم به کمتر از یک دهم سایر داستانهای منتشر شدن برسه، دیگه اینجور داستانها اپ نمیشن مسلما ادمین سایت که بدنبال جلب بازدید کننده بیشتری واسه سایته تا وقتی داستانهای پر طرفدار هستن نمیاد داستانهایی رو که بازدید کننده چندانی ندارن آپ کنه زیرا همونطور که میدونین درامد هر سایتی با افزایش تعداد بازدید کننده هاش افزوده و با کاهش تعداد کل بازدیدها رو به نقصان میذاره


  •   msefidpoor
  • 2 سال،8 ماه
   • 0

  • بابا یکی بیاد این حرامزاده هارو از اینجا جمع کنه.


  •   LOGANWOLF
  • 2 سال،8 ماه
   • 0

  • ????????


  •   مسعود_روشن.پژوه
  • 2 سال،8 ماه
   • 0

  • کیر تو مغز پوکت با این داستانت


  •   Amir0318
  • 2 سال،8 ماه
   • 0

  • داستانت خوب بود ولی تو که نصاب پرده هستی پرده خواهرتو میزدی از کس میکردی بعدن براش نصب میکردی دیگه چوب پرده با میز تلویزیون تو کونت با اون خواهر محافظه کارت


  •   Fah7_78
  • 2 سال،5 ماه
   • 0

  • خوب بود منم دوست دارم سكس با خواهرو


  •   Mittycommon
  • 2 سال
   • 2

  • توجه کردین که امار بازدید سکس های خانوادگی چقدر زیادتره!!!ولی تعدادی توی کامنت ها اظهار بیزاری میکنن... خاستم بگم همین دو رویی و دو رنگی باعث شده که اخوندا روی حکومت خیمه بزنن، الان هرجا میری همه از حکومت اظهار تنفر میکنن ولی روز رای گیری همون تو.صف هستن،
   اخوندا ریدن توی نژاد ایرانی


  •   Mittycommon
  • 1 سال،10 ماه
   • 0

  • لایک ش کردم ولی خیلی فیلم هندی بود به این سرعت کردیش بعدش نوشتی محافظه کار بود؟ هیچ جنده ای به این سرعت که به این مرحله نمی رسه، لامصب دروغ ش خیلی تابلو بود


  •   arad6612
  • 7 ماه
   • 0

  • درباره داستان نظری ندارم چون خودِ نویسندش اگه توی حالت عادی و نرمال داستانش رو بخونه خودشو از تخماش آویزون میکنه.
   ولی با نظر shadow69 خیلی حال کردم و اومدم بهش بگم دمت گرم. هرچی این داستانه مزخرف بود در مقابل نظر شما درجه یک بود????


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو