داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس با دختر خاله خانمم در مشهد

1395/09/05

سلام میخوام یه داستان کاملا حقیقی روبراتون بگم ولی از اسم خودم و طرف مقابل رو نمیگم
حدودا سه سال پیش بود که به همراه خانمم وخواهر خانمم وشوهرش ودختر خاله خانمم وشوهرش رفتیم مشهد
روز اول گذشت وروز دوم صبح برای خرید به بازار های مشهد رفتیم تا غروب تو بازار چرخیدیم
خلاصه زمانی که داشتیم بر میگشتیم هتل توی جمع با صدای بلند گفتم که من امشب خسته هستم و نمیام حرم , اخه ما قرار گذاشته بودیم شبها بریم حرم که خلوت تره بعد که رسیدیم هتل پس ازصرف شام بقیه حاضر شدن که برن حرم منم رفتم حموم که یه دوش بگیرم تو حموم که بودم خانمم اومد گفت ببین از حموم اومدی بیرون دیگه وارد حال نشو همین تو اطاق خواب بخواب اخه دختر خالم سرش درد میکنه اونم نمیاد حرم خوابیده .
خلاصه منم ازحموم اومدم بیرون و دیدم در اطاق خواب نیمه بازه و منم دیگه نرفتم تو اون اطاق و خوابیدم رو تخت یواش یواش داشت خوابم میبرد که دیدم صدای در اطاق خواب اومد که در حاله بازشدن بود منم سریع چشامو بستم ولی میشنیدم که یه نفر وارد اطاق شد یهو دیدم یه دستی اومد رو سرم فهمیدم که دخترخاله خانمم هست بعد یهو صدام کرد گفت من به خاطر تو نرفتم بعد تو گرفتی خوابیدی تازه فهمیدم که خانم چه خوابی برامون دیده البته اینم بگم که منم چند وقتی بود تو نخش بودم اخه بی شرف خیلی خوشگل وخوش استیل بود
چشامو که باز کردم لب رو چسبوند گفتم چه خبره یواشتر گفت مگه تو اینو نمیخواستی فهمیدم که خبر داره تو نخشم اینو که گفت سالار تمام قد وخبر دار شد دستشو گذاشت رو سالار گفت که من چند سالی هست که طعم همچین کیریو نچشیدم اخه شوهرش مشکل مردونگی داشت و چند باری هم عمل کرده بود و ولی اثری نداشته بعد چند ثانیه نشد که یهو دیدم منو کاملا لخت کرده وسالار تا دسته تو حلقشه منم که دیگه خون جلوی کیرمو گرفته بود ودستشو گرفتم بلندش کردم وپرتش کردم روتخت خودمم پریم روش پاهاشو بردم بالا وبا زبونم چشان کسشو خوردم که وقتی خوردنم تموم شدوسرمو اوردمبالا دیدم بیهوشه بیهوشه رفتم سمت صورتش یه لب مشتی ازش گرفتم یهو دستاشو انداخت دور گردنم وچنان لبامو میخورد که گفتم الانه که لبامو بکنه بعدچند دقیقه گفت پاشو بزن درو دیوارشو خراب کن منم که خودمم دیگه دیوانه شده بودم سر سالارو بردم جلوی نازش و آروم سرشو بردم تو انقدر کسش تنگ بود که منو یاد اولین کسی که کردم انداخت بعد از کمی ریتم اروم شروع کردم به تلمبه مشتیو سرعتی دو دقیقه نشد که چنان جیغی کشید من گفتم الان مامور هتل میاد پشت در
بعدبلندشد منو انداخت رو تختو خودش مثل یه سوار کار حرفه ای نشست روش با ریتم بالا پایین کردن اون منم خودمو هماهنگکردمو پس از چند دقیقه دوباره ارضاء شد منم یواش یواش دیدم وقت بیرون پاشیدن عرقه سالاره یواش در گوشش گفتم چیکارش کنم گفتم بریزش توش میخوام بچسبه به وجودم منم از خدا خواسته سریع برش گردوندم مدل داگی کسشم مثل یه هلو از پشت زد بیرون سالار گذاشتم توشو شروع کردم , انقدر ابش زیاد اومده بود که اون کسه تنگ و باریکه اول انگار سالار براش کوچیک شده بود خلاصه بعداز چند دقیقه تلمبه سالار با تمام وجود عرقش خالی کرد تو جفتش , وقتی ابمو تمام خالیکردم توکسش گفت اخیش و دیدم ولو شد رو تخت منم خوابیدم روش ولی سالار هنوز توش بود چند دقیقه بعد سالار خوابیدو اومد بیرون اونم پاشد رفت تو اون اطاق منم سریع خودمو شستمو خوابیدم الان سه ساله از این ماجرا میگذره بعد از اون یه بار دیگه با هم سکس کردیمو دیگه تموم شد الان دختر خاله خانمم با شوهرش صاحب یه پسر کاکل سری هستن که همه فامیل میگن چقدر شبیه منه اگر خواستید بدونید که اون دختر خاله شبیه کیه تو سایتهای سکسی قسمت پورن استارها madlen marie رو سرچ کنید اونو میبینید البته نوش جونه سالار

نوشته: شاهپسر


👍 4
👎 16
89259 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

565809
2016-11-25 20:17:43 +0330 +0330
NA

خراب نگارشت شدم
لابد بچه توام مال یکی دیگه اس ، ناف نگهبان هتل تو چشت

0 ❤️

565812
2016-11-25 20:36:43 +0330 +0330

هر دو زانوی Madelyn Marie تو کونت.
بدبخت کون گشادی بیش نیستی

1 ❤️

565817
2016-11-25 20:46:20 +0330 +0330

تو زواری پسر چقد نادونی
اومدی زیارت یا که کیر چرونی

1 ❤️

565827
2016-11-25 21:00:55 +0330 +0330
NA

اونجا که گفتی کسش اونقدر تنگ بود که یاد اولین کسی که کردم افتادم.فهمیدم حتی کوس زنتم اولین بار که کردی تنگ نبوده وگرنه یاد اون میوفتادی.خبر نداری زنتم با شوهر دخترخالش بجای حرم رفتن یه هتل دیگه.اخه نفهم کدوم زن یا شوهری میزاره دوتا نامحرم.کناره هم تنها بمونن.داستان میخای بنویسی یکم فکر کن.چیزی بنویس که به واقعیت نزدیک باشه.نفهم.بفهم

2 ❤️

565834
2016-11-25 21:19:12 +0330 +0330

کاملا با king موافقم
اخه کسمشنگ زنت هیچی نگف
شوهر اونم گف جون برو بده
بعد بی شرف
برا زیارت اومدی
زن داری بعد زن مردمو گاییدی
از اسم پورن استارم معلومه ک ب یاد پورن استاره تخیل کردی جغ زدی

1 ❤️

565835
2016-11-25 21:20:16 +0330 +0330

کاکل سری؟؟؟

1 ❤️

565850
2016-11-25 21:54:17 +0330 +0330
NA

کس نگو مؤمن (rolling)

0 ❤️

565863
2016-11-25 22:36:32 +0330 +0330

ديس لايك ريدم به داستانتوسالارتوبهشت اون دخترخاله زنتو كلهم توسركل شوهربي غيرتشو تودهن اون بچه كاكل زريشونو توقبرزن كونيتوكه به شوهردخترخاله جندشم داده وبه باجناق ديوثت كه كونت شنيدم گذاشته وبه خواهرزن لز بازكه كم مس زنتوباديلدونگاييده ومهمترازهمه توسرننه مامورهتلواون معلم كس كش دوران ابتداييت جميعا ريدم

0 ❤️

565910
2016-11-26 06:14:29 +0330 +0330

تا توانی جق بزن زین جهان

0 ❤️

565916
2016-11-26 07:14:27 +0330 +0330

معلوم که همش دورغ. آخه چه اجباری که میگی همش حقیقت داره. مثل اینکه خیلی ازش خوشت میاد و چون بهت محل سگ هم نمیذاره عقدی شدی بد. حال رفتی تو خیال. آخرش از عشق دختر خاله خانومت کسخل میشی یا شایدم شدی

0 ❤️

565932
2016-11-26 10:06:56 +0330 +0330

خاک بر سرت با جلق زدنت
جقی…

0 ❤️

565947
2016-11-26 11:38:47 +0330 +0330

کیرم تو داستانت کوس عمت عمه کونی

2 ❤️

565958
2016-11-26 14:02:49 +0330 +0330

اه

0 ❤️

565986
2016-11-26 18:56:45 +0330 +0330

مگه FH داری اسمشو گذاشتی سالار؟!
آخه این چه هتلیه که دسته جمعی راتون داده؟
احتمالا فیلتر تخماتو سه ماه یه بار به موقع عوض می کنی که اف اچت لجن نگرفته

0 ❤️

565998
2016-11-26 21:24:45 +0330 +0330
NA

بازم کونت میخاره کوچولو
فاز جقتو نوشتی کوزوونی
کیرم دهنت ابنه ای

0 ❤️

566003
2016-11-26 21:53:02 +0330 +0330

کیر نگهبان هتل از پهنا تو دماغت

0 ❤️

566006
2016-11-26 22:02:34 +0330 +0330
NA

موافقم تو دماقش

0 ❤️

566017
2016-11-27 02:33:35 +0330 +0330

من خارتو گایدم ناموستو گایدم مادرتو گایدم ننه کونی

2 ❤️

566112
2016-11-27 17:58:01 +0330 +0330

نظرات اینقد محکم و کوبنده و قادر و توانا بود ک من فقط میتونم بگم…ک ن :( :( :( :( :(

0 ❤️

566113
2016-11-27 18:08:30 +0330 +0330

خصوصیتو وا کن ناموس کونی

1 ❤️

566256
2016-11-28 17:51:18 +0330 +0330

#دیس لایک#
#افتضاح#

0 ❤️

869293
2020-04-19 02:38:41 +0430 +0430

madelyn marie درستشه

0 ❤️Top Bottom