سکس با دختر هجده ساله

1400/06/02

سلام اسم من مجید هست و 40 سال دارم اسم زنم بهار هست و 30 سالشه
داستان از اونجایی شروع شد که یکی از همسایه های ما در مجتمع دختری 18 ساله داشت به نام منیژه که رابطه خوبی با همسرم داشت و همیشه خونه ما میومد و با خانمم بیرون میرفت و خیلی دوست بودن منیژه دختری با قد 150 سانت بود و لاغر اما خوش اندام من 185 سانت و درشت هیکلم پدر منیژه مردی مذهبی و خشک بود و منیژه رابطه خوبی با خانوادش نداشت همسرم تعریف می‌کرد یک روز که منیژه از بیرون اومد بود بخاطر بوی سیگار یک کتک حسابی خورده بود اغلب وقتایی که میومد خونه ما با خانمم قلیون می‌کشیدن و بعضی اوقات که پدر و مادرش با خواهر کوچکترش میرفتن روستاشون اون شب ها تا دیر وقت خونه ما بود و فیلم می‌دیدیم و قلیون می‌کشیدیم یک روز وسط هفته که میخواستم برم باغ رو آب بدم به خانمم زنگ زدم که با پسرم آماده بشن تا برم سر راه برسون دارم و بریم باغ که گفت منیژه اینجاس و اونم اگه بیاد ایرادی نداره که گفتم اگه باباش اجازه بده نه و چند دقیقه بعد زنگ زد که آکی سده و اونم میاد ساعت 9 رسیدیم باغ و آبیاری تا ساعت 11 طول کشید و خانمم که کباب ها رو آماده کرده بود گذاشتم تو باربیکیو و آماده شد موقع خوردن به شوخی گفتم که کباب بدون عرق نمیچسبه و خانمم هم از مهمونی ها برای منیژه تعریف کرد و خاطرات عرق خوری من با دوستام و زناشون و اینه یکی هیچی حالیش نمیشد یکی بالا می آورد و من هم که معدم سنسور نداشت و اطلا نمیگرفتم که منیژه هم چند تا خاطره تعریف کرد که. یکی از دوستام مست بوده لایو گرفته خانوادش دیدن و… که من گفتم کسی که مسته اونجوری نیست که هیچی حالیش نشه سرخوشی خوبی داره حتی تعریف کردم که یک شب که ما میزبان بودیم حتی من که چند تا شات زده بودم از مهمونا پذیرایی میکردم که میخندیدن میگفتن تو چجوری حواست هست و خانمم تایید می‌کرد که آره اصلا نمیگیرش که من گفتم عرق خوری جنبه میخواد که مطهره گفت من دارم گفتم میخوری تو صندوق یکم دارم که گفت آره نگاه خانمم کردم خندید گفت بیار رفتم آوردم زیاد نبود شاید نیم لیتر کمتر که خانمم گفت که من نمی‌خورم خودتون بخورید.
به منیژه گفتم بریم جای تاپ که پسرم هم خوردن تو رو نبینه داستان نشه برات خودم یه شات ریختم اما برای منیژه یک ذره که اونم با دلستر قاطی کردم که دفعه اولشه کار از محکم کاری ایراد نکنه یک دو شات که زدیم به منیژه گفتم که بدون دود نمیگیره گفتم رو بازی کنیم سیگار که میکشی گفت آره بهار میدونه گفتم پس من یه نخ روشن میکنم بکشیم که گفت باشه و خلاصه رفتیم تا اونجا که احساس کردم گرفتش و لی نه زیاد که بعد رفتیم جای خانمم و گفتم بیا این هم منیژه مست تحویل تو که خندید و گفت چشم روشن منم گفتم الان و رقص حال میده وگرنه به تلخیش نمی‌ارزد که پسرم سریع آهنگ رو آه انداخت و کلی رقصیدیم و منیژه که تا دیروز من رو شما شما صدا می‌کرد جلوم کلی کمرش رو لرزوند خلاصه حسابی بهش خوش گذشت و منم کلی حال کردم چند روزی گذشت و یک بار تو پیلوت دیدمش و گفتم اذیت نشدی اون شب و گفت نه خیلی خوش گذشت یه بار دیگه دوست دارم امتحان کنم که گفتم میگم بهار خبرت کنه یکی دو ماهی گذشت تا یک روز که بهار و پسرم خونه مامانش بودن ساعت‌های1 شب حوصلم سر رفت گفتم برم یکم مزه بگیرم با عرق بخورم یکم تنهایی حال کنیم امشب بگذره از آسانسور پیاده شدم دیدم منیژه اومد تو پیلوت پرسیدم کجا بودی تا این موقع شب گفت خونه دوستم نگاه جای پارکشون کردم گفتم مامان بابات نیستن خندید گفت نه رفتن روستا اگه بودن که تیکه بزرگم گوشم بود و گفت شما کجا میری این موقع شب منم خندیدم و گفتم تنهام بهار خونه مامانش تنهایی حوصلم سر رفته میرم مزه بگیرم گفت تنها خوری گفتم پایه ای بیا یکم جا خورد و گفت بهار نیست گفتم بود هم که نمی‌خورد اگه پایه ای بگو یکم من من کرد و گفتم اگه میای هم باید سکرت بمونه چون خیال خوبی نمیکنن گفت آره گفتم من میرم مزه بگیرم اگه خاصی بیای به من زنگ بزن تا یک ربع دیگه بر میگردم گفت باشه و رفت خلاصه جای سوپری محل بودم که زنگ زد شما بیاین خونه ما که گفتم تو بیای بهتره و گفت باشه رسیدم خونه زنگ زدم بیا پایین و چند دقیقه بعد با یک چادر محلی و تیشرت قرمز و یک شلوار راحتی زرد امود و نشت رو مبل و منم وسایل رو آماده کردم چیدم تو سینی و آوردم گذاشتم جلومون گ با فاصله یک متر نشستم خلاصه شروع کردیم و براش این سری بیشتر ریختم و چند. شاتی که زد و چند نخ سیگار که کشیدیم و یکم اون رقصید با چادر و یکم من و نشستیم شات بعدی رو زدیم گفتم مستی و راستی حالا حرف سری بزنیم یکم هیجان بدیم و گفت تو اول بگو من گفتم حرفای سری من رو تو اگه بخوای بدونی من باید ازت آتو داشته باشم که مطمن باشم به بهار نمیگی گفت خوب چی بگم و هی تفره رفت و گفتم سکس داشتی و زد زیز خنده گفت نه گفتم دروغ نگو الکی گفتم یک بار زیر گلوت کبود بود و یکم خندید و گفت آره دوست پسرم بوده و کاری نکردیم و یکم ماچ و بوسه بود بعد گفتم منم با دوست دخترم از همین ماچ و بوسه ها و خندید گفت پس دوست دختر داری و زدم تو بحث رابطه سکسی چه جوری حال میده و از این حرفا که یکجا گفت من اولین باری که سیگار کشیدم با دوست پسرم سیگار می‌کشید بعد لبامون رو میذاشتیم رو هم دودش رو میداد به من و گفتم فقط همین گ گفت یکم مالش هم بود و گفت مثلا چی گفت سینه هام و می‌خندید گفت باسنم وهمینجور با خنده گفتم تو چی گفت دستم رو گرفت گذاشت اونجاش گفتم کجاش گفت وسط پاهاش گفتم خب این کجاش سکسی بود گفت گذاشت رو معاملش منم با خنده گفتم اون معامله اسم داره اسمش کیره زد زیر خنده گفت بهش نمی‌خورد کیر باشه اندازه یک انگشتم بیشتر نبود گفتم پس دیدی گفت آره گفتم فقط دیدی با خنده گفت یه بارم خوردم تو ماشین گفتم جونای امروزی کیر ندارن یه انگشت لای گاشون فکر میکنن کیر رستم دارن خدا به ما دهه شصتی ها فقط کیر رستم داده هر هر می‌خندید و مشخص بود حسابی مسته گفتم بریزم گفت بریز شات بعدی رو که زدم گفت یه سیگار برام روشن کن براش روشن کردم گفتم لباتو بیار زد زیر خنده گفت تو که دوست پسرم نیستی منم با خنده گفتم عوضش کیر رستم دارم هر دو میخندیدیم که با دست رو شلوارم نشونش دادم کیرم شق بود یه نگاه کرد و گفت واقعا راست میگی چقدر بزرگه منم معطل نکردم سریه زیپ شلوارم و دادم پایین و انداختمش بیرون یه لحظه بی صدا شد و بعد با خنده. فت این چجوری میره تو کص بهار دستش رو گرفتم گذاشتم رو کیرم گفت چه داغه بعد همینجوری دستش رو بالا پایین میکردم خندید گفت داری جق میزنی با دست من گفتم دستت نرمه گفت کیر تو هم گلفته خر کیر هر دو خندیدیم دستش رو برداشت برد جلو دهنش خیس کرد و دوباره گذاشت رو کیرم تو چشام نگاه می‌کرد گفت میخوای آبت رو بیارم گفتم بیار چند دقیقه محکم مالید آبم ریخت بیرون رو دستش گفت چه آبی هم داری چقدر زیاده گفتم اگه دختر نبودی کصت رو آبیاری میکردم خندید گفت آره حیف شد گفتم تو نمیخوای ارضا بشی گفت نه گفتم تو که آب من رو آوردی بیا بشین روش خودت رو ارضا کن گفت لخت بشم تو میکنی تو کصم گفتم نه لخت نشو با شلوار بشین روش شلوارم رو کامل درآوردم اومد نشست رو کیرم دستام رو بردم پشت باسنش رو گرفتم می‌مالید به کیرم چند دقیقه گذاشت لباش رو گذاشت رو لبام و گاز می‌گرفت بشدت شهوتی شده بود در گوشش گفتم میخوای کصت رو بخورم گفت آره سریع چرخیدم و شلوار و شرتش رو با هم داد پایین و گاهاش رو بالا کشیدم و دهنم رو گذاشتم رو کصش و لیسیدم دو دقیقه نشد که شروع به لرزیدن کرد و ارضا شد یکم نوازشش کردم و گفتم خوب بود گفت نه خوب نبود عالی بود تا حالا همچین حسی رو تجربه نکرده بودم فکرش رو هم نمیکردم یه زمانی کیرت رو بمالم و تو کصم رو لیس بزنی گفتم بریم یه دوش بگیریم گفت بریم لباساش رو از تنش درآوردم بدن معرکه ای داشت تیشرت خودم رو هم درآوردم سرش تا سینم بیشتر نمی‌رسید بغلش کردم ازش یکم لب گرفتم اونم کیرم رو می‌مالید رفتیم تو حموم و یر دوش یکم لا پایی زدیم ولی ارضا نشدیم بعد آمدم یم بیرون رفتیم رو تخت و حسابی 69 حال کردیم و بعد یه لاپایی که کیرم رو چسبونده بود با دستش به کصش زدیم هر دو ارضا شدیم خوابیدیم تا صبح صبح بلند شدیم رفتیم دوباره یه دوش گرفتیم و اون رفت خونشون موقع رفتنش بهش گفتم نمیخوام داستان هر بار دیدنمون اینجوری باشه هر وقت دوست داشتی خبرم کن ولی اگه من ببینمت اصلا انکار نه انکار که با هم سکس داشتیم گفت باشه شماره کارتش رو گرفتم 500.ریختم به حسابش و گفتم از این به بعد هفته ای 250 میریزم به حسابت بشه ماهی یک میلیون بوسید من رو و رفت حدود یک هفته بعد پیام داد میخوام گفتم چی گفت کیر کلفتت رو بعد هوا تاریکی یک جا قرار گذاشتم بردمش یه جای خلوت تو ماشین یه سکس دهانی کردیم دفعه بعد حدو یک ماه بعد بود که بردمش خونه یکی از فامیلا که مسافرت بود اونجا هم حدود 2 ساعت سکس داشتیم تقریبا دو دفعه بعد هم همینجوری سکس داشتیم تا اینکه از عقب گذاشت بکنمش اول میگفت یکم درد داره اما الان حدو 6 ماه میگذره میکه درد نداره و خیلی بهش حال میده.

نوشته: مجید


👍 28
👎 26
46201 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

827911
2021-08-24 00:26:34 +0430 +0430

تا اونجا که نوشتی قدش ۱۵۰ و خوش هیکلِ
فهمیدم‌چقدر دنیا و سلیقه مون متفاوته و بیشتر نخوندم 😕🤚🏻

4 ❤️

827931
2021-08-24 01:30:21 +0430 +0430

پدر منیژه مردی مذهبی و خشک بود
و
بعضی اوقات که پدر و مادرش با خواهر کوچکترش میرفتن روستاشون اون شب ها تا دیر وقت خونه ما بود
تا همین‌جا خوندم. تناقضاتت خیلی زیاده، ارزش خوندن نداره.


827943
2021-08-24 02:31:27 +0430 +0430

دیــــــــوث تو حرف زدن هم همینجور حرف میزنی؟

2 ❤️

827951
2021-08-24 03:06:07 +0430 +0430

150 سانت؟ گربه کوچتونو کردی؟

2 ❤️

827967
2021-08-24 06:19:35 +0430 +0430

منیژه یا مطهره؟

1 ❤️

827981
2021-08-24 08:37:49 +0430 +0430

ماهی یه تومن میدی برا لب و لاپایی؟
کیرم‌تو ذهنت

1 ❤️

827997
2021-08-24 10:51:53 +0430 +0430

خدایا عقلی به این ملت کسخل عطا فرما

2 ❤️

827998
2021-08-24 11:13:44 +0430 +0430

ببین مطهره،ببخشید منیژه ،آخ شهلا،وای نروو سمیه
چی میگه من دیر رسیدم نذری میدن؟

2 ❤️

828033
2021-08-24 18:38:32 +0430 +0430

کصکش

0 ❤️

828042
2021-08-24 20:44:26 +0430 +0430

تا اونجایی که من فهمیدم با خنده گفت و توام با خنده گفتی 😐

0 ❤️

828051
2021-08-24 22:06:39 +0430 +0430

چه خانواده خشک مذهبی که تنها میرن ییلاق دخترشون رو نمیبرن تا تو بکنی

1 ❤️

828052
2021-08-24 22:30:32 +0430 +0430

مطهره کی بود؟؟

1 ❤️

828117
2021-08-25 02:36:46 +0430 +0430

نه به پدوفیلی!!!
👎👎👎

0 ❤️

828217
2021-08-25 23:24:41 +0430 +0430

تا اونجا خوندم كه منيژه شد مطهره😐

0 ❤️

828314
2021-08-26 13:13:36 +0430 +0430

یعنی فقط فیلتر شکن رو روشن کردم که بگم لاشی، خیلی آشغالی. تخیلاتتو گاییدم پدر خشک مذهبی که بخاطر سیگار دخترشو میزنه ولی یکی دو روز کامل خونه تنهاش میزاره و میره!

0 ❤️

828374
2021-08-26 23:39:50 +0430 +0430

خراب کردن بچه مردم عاقبت جالبی نداره.میدونی که سر زن و بچه خودتم میاد.دیس بخاطر اینکه کس زنت بیکار مونده.

0 ❤️

828683
2021-08-28 15:53:18 +0430 +0430

قشنگ بود

0 ❤️

829549
2021-09-02 00:04:20 +0430 +0430

دو خط اول ک نوشتی پدرش مذهبیه بعد دخترشونو تنها میزارن میرن روستا مشخصه فقط خواستی برینی تو مذهب و تخمی تخیلی نوشتی کیر خر تو افرادی ک تورو لایک کردن از تو خر تر اونان باز برو حالشو ببر

0 ❤️