سکس با دختر پرستار همسایه

1396/11/19

سلام من اسمم حسام هست چون میخوام زیاد اطلاعات شخصیم لو نره از گفتن شهر و محل زندگیمون معذورم اما یه خورده از این ماجرایی که میخوام تعریف کنم دوروغ و کس کلک بازی نیس سر تا پا واقعیته و اصلا از دروغ و داستانای کسشر خوشم نمیاد ما یه خونه داشتیم تو یه محله ای که همه همسایه هاش با هم صمیمی بودن همسایه بغلیمون دوتا دختر داشت که هر دوشون تو بیمارستان کار میکردن یکیشون پرستار بود که خیلی خوشگل و اندامی نسبتا زیبا داشت که اون موقع 27 سالش بود و اون یکی که منشی قسمت آزمایشگاه بود در حد دخترایه معمولی بود 25 سالش خیلی دل آدمو نمی برد یه خورده از خودم بگم مثل بعضی ها نیستم و نمیگم که هیکل آرنولدو داشتم ماهیچه ای این چیزا ولی یه هیکل معمولی با قیافه نسبتا خوبی بودم اینم بگم قدم 176 بود وزنم 54 کیلو تو سن 18 سالگی بودم . سنی که اکثر پسرا تا یه دختر خوشگل میبینن کیرشون باد میکنه میاد بالا منم خیلی تو کف بودم همش تو فکر دختر پرستار همسایه بودم هر شب با کیرم ور میرفتم یه روز مامانش اومد در خونمون گفت کار به مامانم داره منم گفتم واسه خرید رفته مغاطه سرکوچه کلید خونشونو داد به من گفت که منو شوهرم داریم میریم شهرستان دخترام صبح ها تا بعد از ظهر نیستن هر از گاهی یه سر به خونمون بزنید که دزد به خونمون نزنه منم که انگار دنیا رو بهم داده بودن داشتم از خوشحالی بال در میاوردم یه چشمی به خانم همسایه گفتمو کلیدو گرفتم همسایمون هر وقت میرفت شهرستان تا یه هفته ای نمیومد منم میرفتم خونشون با سوتین دخترا ور میرفتم فیلم سوپر میزاشتم یه جق مرتب میزدم آبمو میریختم رو شرت دخترا و بعدش میشتم و خشکشون میکردم شرتا رو میزاشتم سر جاش میومدم خونه و به مادرم میگفتم سر زدم اومدم بعد از ظهر که میشد به خودم میرسیدم تا خانم پرستار که میاد کلید بگیره ازم خوشش بیاد ولی دوباری که اومد کلید گرفت محل سگم بهم نزاشت حتی بار دوم موقع کلید دادن دستمو زدم به دستش بعدش یه جوری بهم اخم کرد که گفتم الانه که بزنه تو گوشم خواهرش خودش کلید داشت و همیشه دیرتر میومد روز سوم یه فیلم سوپر توپ گیرم اومد رفتم خونشون که یه جق اساسی بزنم غافل از اینکه خانوم پرستار اون روز مهمونی جایی دعوت داشتن باید زودتر میومده خونه و چون ظهر بوده به خاطر اینکه مزاحم ما نشه از خواهرش کلید گرفته زودتر بیاد خونه منم که بی خبر از همه چی ظهر که شد فیلممو برداشتم رفتم یه دلی از جق در بیارم رفتم فیلمو گذاشتم عجب فیلمی بود چه کسایی توش بودن منم سریع کیرم باد کرد شلوارو شورتمو تا زانو دادم پایین شروع کردم به جق زدن یه 7 و 8 دقیقه ای گذشت که تو اوج لذت بودم از همه اطرافم بی خبر بودم که یهو یه نفر داد زد کثاف داری چه غلطی میکنی منم تو اوج شهوت انگار همه جا پیش چشمم تیره و تار شد دلم میخواست اون لحظه زمین دهان باز کنه برم توش دهنم از ترس قفل شده بود عرق سردی کردم سرمو انداختم پایینو شلوارمو کشیدم بالا فرار کردم از خونه اومدم بیرون فیلم سوپرم تو دستگاه ول کرده بودم اومده بودم بیرون فیلمم مال یکی از دوستام بود که بهم گفته بود فیلمه مال کسیه باید تا بعد از ظهر بیاریش منم گیر کرده بودم سر دو راهی که حالا چه غلطی بکنم اگه برم در خونشون که حتما بهم بدو بیراه میگه اگه نرم فیلمو بگیرم جواب دوستمو چی بدم خلاصه با هر خفتو خاری بود رفتم در خونشون نمیدونستم چی بگم قلبم داشت میومد تو دهنم زنگو زدم بعد از هفت هشت ثانیه گفت کیه منم با من و من گفتم حسسسسامم گفت چیکار داری گفتم ببخشید اگه میشه فیلمو بهم بدین گفت شما خیلی پرو تشریف دارین برو گم شو الانم میام در خونتون به مادرت میگم که داشتی تو خونه ما چه غلطی میکردی منم افتادم به التماس دیگه نزدیک بود که گریم بگیره بعدش گفت فعلا برو تا تصمیم بگیرم خدمتت برسم منم همون جا دره خونشون نشسته بودم همینجور به خودم فحش میدادمو میزدم تو سر خودم که اگه به مامانم بگه وای چی میشه اگه فیلمو نده چیکار کنم همین جوری تویه افکار در هم بر هم بودم که یهو در خونشون باز شد منم نشسته بودم سریع سیخ شدم گفت بیا داخل منم منگ شده بودم گفتم داخل یعنی میخواد چه بلایی سرم بیاره خلاصه دیگه تصمیم گیرنده من نبودم مجبور بودم گوش بدم.سرمو اندختم پایین در حالی که زیر چشمی میدیدم که زل زده تو صورتم داره نگام میکنه از بغلش که رد شدم احساس یه حرارت کردم انگار داغ داغ بود پیش خودم گفتم وای این الان آتیشیه آتیشه الانه که یه بلایی سرم بیاره خلاصه سرتونو درد نیارم رفتم داخل با خشونت گفت بشین نشستم اومد رو بروم نشست بعد از دو سه دقیقه سکوت گفت این فیلما رو واسه چی نگاه میکنی منم نمیدونستم چی بگم گفتم مجبور شدم نگاه کنم گفت مجبور شدی یعنی کسی مجبورت کرده نگاه کنی گفتم نه به خاطر کمبود گفت کمبود کمبود چی احساس کردم که دلش میخواد که من درباره سکس صحبت کنم آخه هر سوالی که میپرسید یه لرزش کوچیکی تو صداش داشت انگار تو حرف زدنش شهوت موج میزد بعد منم گفتم آخه روم نمیشه بگم گفت بگو تو که همین الان جلو من داشتی خرابکاری میکردی حالا روت نمیشه بگی مشکلت چیه منم دلمو زدم به دریا مغزم داغ کرده بود گفتم من کمبود جنسی دارنم که مجبورم اینکارو بکنم اونم بهم گفت اونایی که عرضه ندارن اینکارا رو میکنن منم دیگه مونده بودم چی بگم گفتم وقتی دخترا رویه خوش نشون نمیدن آخه من چجوری میتونم خودمو خالی کنم گفت کی گفته دخترا رویه خوش نشون نمیدن منم که یه کم روم باز شده بود گفتم یکیش خودتون گفت ممممن گفتم تا حالا شده که یه بار رویه خوش نشون بدی همیشه اخماتون تو همه هیچ وقت ندیدم شما بخندین یه مکثی کرد جوابی نداشت که بده یه سکوتی حکم فرما شد بعد گفت خوب حالا از این حرفا بگذریم تو الان مشتت پیش من گیره باید هر کاری که میگم بکنی تا به مادرت نگم گفتم آخه چیکار کنم هر چی که شما بگین من گوش میدم فقط قول بدین که به مادرم نگین گفت پس پاشو ادامه فیلمو بزار منم یهو خشکم زد گفتم فیلم مگه شما … حرفمو قطع کرد گفت قرار شد گوش بدی حرف نزنی منم با یه مکس کوچیک رفتم دستگاهو روشن کردم همین که روشن کردم اخ اوخ زنایه تو فیلم بلند شد بعد گفت بیا بغل دستم بشین من با سکوت رفتم بغلش نشستم هر دومون محو تماشایه فیلم بودیم که من کیرم باد کرد اومد بالا یه آن نگاه کردم به خانوم پرستار دیدم چشماش سرخ شده حرارت داره ازش میزنه بیرون منم اومدم کیرمو تو شلوارم جفت و جور کنم که انگار داشت زیر چشمی منو میپایید گفت ولش کن درش بیار گفتم آخه گفت هیس قرار شد حرف نزنی منم شلوارمو دادم پایین بدون اینکه حرفی بزنه کیرم 14 سانتیمو گرفت تو دستش منم که تا حال دست هیچ دختری به کیرم نخورده بود یه لذت بسیار عجیبو زیادی تو وجودم احساس کردم لذتی که ای کاش دوباره طعمشو میچشیدم آخه خودتون میدوننین که اولین تجربه هر پسری چقدر براش لذت بخشه و همیشه تو خاطرش میمونه خلاصه یه خورده با کیرم بازی کرد بعدش گفت لباس بالا تنه منو در بیار منم بدون اینکه چیزی بگم این کارو کردم وای خدایه من چی میدیدم دوتا سینه سفید که با یه بدن شیشه ای که همه رگا و مویرگایه ریز از زیر پوستش پیداست که احساس میکردم اگه دستش بزنم قرمز میشه دقیقا همینجوری یعنی هرجاشو دست میزدی یه کم که بهش فشار میاوردی قرمز میشد نوک سینه هاش یه هاله ای از رنگ صورتی بود که هر انسانی اگه میدید مشتاق به خوردنش میشد و دلش میخواست غرق بوسش کنه بهم گفت بیا کمبودتو جبران کن منم با یه آرامش لذت بخش شروع مکیدن کردم انگار بچه ای که تازه متولد شده برایه اولین بار میخواد شیر مادرشو بخوره تمام بالا تنشو غرق بوسه کردم اون لحظه احساس میکردم که خیلی دوستش دارم نمیدونم چرا شاید چون اولین بارم بود مدام چشماشو بوس میکردم لبام همش تو لباش گره خورده بود داشت ناله میکرد بالا تنمو لخت کرد خودشو چسبوند بهم محکم بهم چسبیده بود انگار که من گمشدش بودم و بعد از مدتها منو پیدا کرده اونم انگار اولین بارش بود ولی یه حیایی درونش بود یه حیایه پر لذت چشماشو بسته بود اصلا بهم نگاه نمیکرد روش نمیشد بهم نگاه کنه منو نوازش میکرد انگار با حرکتاش ملتمسانه میگفت زود باش من منتظرم منم خوابوندمش رو زمین ازش لب میگرفتم همینطور که لب میگرفتم شلوارشو از پاش در اوردم دستمو کردم زیر شورتش چشماشو بسته بود شرتش خیس بود یه اه شهوتناک کشید منم به مالشش ادامه دادم داشت دیوونه میشد شورتشو در اوردم وای یه کس مثل گل رز اولینوباری بود کس از نزدیک میدیدم خیلی ازش آب خارج میشد گفت زود باش برام بخور دیگه طاقت ندارم منم شروع کردم به خوردنش چه عطری داشت خیلی براش خوردم چون خودم عاشق مزش شده بودم که سیر نمیشدم که یه دفعه چند تا تکون خیلی شدید خورد همراش جیغ میکشید منم اولین بار بود که ارضا شدن یه دختر میدیدم تعجب کرده بودم فکر کردم یه اتفاقی براش افتاده بعد همزمان با جیغ کشیدن و لرزش از داخل کسش آب بیرنگی پمپاژ میشد من همینجور متعجب نگاش میکردم بعدش اروم شد انگار که بی حال شده بود یه دقیقه ای گذشت گفت بیا تو بغلم خوابیدم روش که بهترین لذت دنیا فک کنم بود دلم نمیخواست ولش کنم محکم بغلم کرد لبامو بوسید یه دستی رو سرم کشید گفت خیلی دوست دارم منم کیرم افتاده بود لایه پاش باد کرده بود گفت حالا میخوام بهت بفهمونم که من دختر اخمویی نیستم گفت هر کاری دوست داری باهام بکن منم آروم کیرمو لایه پاش عقب جلو کردم اینقدر لایه پاش خیسو لیز بود که اصلا احتیاجی به کرم یا آب دهان نبود دیگه تکونامو تندتر کردم اونم دوباره شهوتش اوج گرفت هی التماسم میکرد خواهش میکنم بکن داخل منم میترسیدم از این کار چیزی نمی گفتم گقت خواهش میکنم بکن توش حسام تراخدا یکن توش منم دیدم خیلی اسرار داره سر کیرمو گذاشتم لبه کوسش با یه فشار کردم سرشو داخل که اینثدر لیز بود کیرم سرخورد تو همین حینو بین یه دفعه شروع کرد به جیغ کشیدنو تکونایه شدید منم تا دیدم این طوری شده کشیدن بیرون دیدم خون سرازیر شد بیرون یه دستمال از دستمال کاغذی برداشتم تمیزش کردم همین طکر سر کیر خودم که خونی شده بود باورم نمیشد من که تا حالا رنگ کس از نزدیک ندیده بودم پرده یه دخترو زدم عذاب وجدانم داشتم اونایی تجربشو دارن میدونن حسم چیه بعد از تمیز کردن حالت سگی شد بهم گفت از پشت حالا با خیال راحت بکن دتوش منم شروع کردم تلمبه زدن خدا نصیب همتون کنه که چقدر حال میداد گایش کس خانوم پرستار همین طور داشتم میکردم یه ده دقیقه ای طول کشیده که دیدم دوباره داره ارضا میشه یهو شهوتم اوج گرفت کیرم منفجر شد با فشار آبم خالی شد تو کسش و همون حالت دراز کشیدم روش یه پنج دقیقه که حالم جا اومد همچنین لذت شدیدی بهم دست داد که هنوز که هنوزه دیگه هیچ موقع همچین حسی رو تجربه نکردم همینجور روش خوابیده بودم که نایه بلند شدن نداشتم اونم مدام نوازشم میکردم قربون صدقم میرفت که خیلی دوست دارم حسام عاشقتمو این حرفا هی میگفت دوست دارم وقتی بلند شدیم دیدم آبم از داخل کسش ریخته رویه فرش زد تو سر خودش گفت وای فرش کثیف شد من سریع یه دستمال اوردم تمیزش کردم. فقط یه سوال تویه ذهنم مونده بود که حالا که آبمو توش ریختم حامله میشه یا نه و این که بعدش چه خاکی باید تو سرم بریزم منی که تا حالا کس ندیده بودم حالا یه دخترو تا مرض حاملگی پیش برده بودم و این که چرا اون که اون که اینقدر اخمو بود با من سکس کرد بعدش ازش پرسیدم اونم با خنده گفت تقسیر تو بود گفتم چرا من گفت چون باعث شدی شیطون بره تو جلدم وقتی فیلم سوپرو جا گذاشتی در رفتی منم اومدم خاموشش کنم که شیطون نزاشت حشری شدم با همدیگه خندیدیم بعدشم بهم گفت نگران املگی نباش من نا سلامتی پرستار به یه قرص کارم راه میفته ببخشید که ترسوندمت به خاطر اون ماجرا لباسمونو تنمون کردیم آخه دیگه نزدیکایه این بود که خواهرش سر برسه همدیگه رو بغل کردیمو یه لب عاشقانه گرفتیم منم فیلممو برداشتم اومدم بیرون بعد از اون ماجرا سکس زیاد کردیم که تا امروزم که 20 سالمه هنوز ادامه داره و یه اتاق اجاره کرده که فقط من اون ازش خبر داریم و هفته ای یه بار حداقل سکس میکنیم و مثل زن شوهر هستیم ولی هیچ کدوم مثل اولین سکسمون نبود یه بارم که میخواستم از کون بکنمش نزاشت گفت مریضی به بار میاره این حرفا منو منع کرد الانم که اون 29 سالشه هنوزم ازدواج نکرده و به منم میگه میخوام تا آخر عمر باهم باشیم و خیلیم ساپورتم میکنه و هر وقت پول یا چیزی لازم داشته باشم واسم میگیره ولی منم خداهی با این که سنش بیشتره عاشقش شدم و اگه اختلاف سنی نداشتیم خودم میگرفتمش داستان بقیه سکسامونو اگه خواستین براتون میزارم که بخونین مرسی از کسایی که وقت واسه خوندن گذاشت همتونو دوستتون دارم و امید وارم خدا قسمت همتون کنه پایان .

نوشته: حسام


👍 11
👎 21
78830 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

672824
2018-02-08 21:55:57 +0330 +0330
NA

کوس خل مالیاتی خوار جق رو گاییدی

0 ❤️

672825
2018-02-08 21:57:16 +0330 +0330
NA

وبازهم جق حادثه افرید
و دختری پردشو به باد داد وتا مرز حاملگی رفت.
فقط بگم کونم دهنت همین جقی

0 ❤️

672833
2018-02-08 22:28:29 +0330 +0330

جق ملت مارانابودخواهدکردچراکه مقطوع النسل میشویم جق مارابه فنامیبردکله ات پوکیده کله کیری

0 ❤️

672834
2018-02-08 22:29:03 +0330 +0330

آقاحسام دختروقتی که پرده اش پاره میشه به خاطرسوزش شدید و دل درد ودل پیچه شدید تاحداقل یکی روزنمیتونه بده،،،،بعدشم کدوم دختراحمقی میذاره یه پسری که چندین سال ازخودش کوچولوتره واحتمال ازدواجش خیییلی کمه بااون دختر بکارتش بزنه؟؟؟دیدی دروغ گفتی،،ولی کلآپرستارهااهل سکسن ازصدتاشون نودتاشون اهل حالن چون ازقدیم گفتن پرستاروآرایشگر آره…

0 ❤️

672841
2018-02-08 22:42:54 +0330 +0330

برای اینکه ثابت کنه اخمو نیست داد پرده اش رو بزنی بعد ریختی توش؟؟؟؟؟
ملجوق والمجاقین

0 ❤️

672845
2018-02-08 22:51:17 +0330 +0330

من دبستان میرفتم کلید خونمون رو داشتم اونوقت این بیستو هفت سالش بوده درس خونده بوده وشغل ثابت داشته ولی کلید خونه خودشون رو نداشته باید از همسایه میگرفته!!!ا اونهمه دکتر تو بیمارستان بوده به هیچ کدوم نداده پردشو گذاشته بوده برای بچه جقوی همسایه!! اینقدرم بد بخت بوده که باید مدرک دستش بوده و تهدید میکرده تا یک نفر حاضر بشه بکندش!!! جیف که سارینا جونم رفته دیگه حوصله اصل ماجرا نوشتن ندارم فقط میگم: تبارک الاحسان احسنو الجالقین!!!

1 ❤️

672862
2018-02-09 01:02:58 +0330 +0330

خواهش میکنم هلگا خانم اجازه ما هم دست شماست.بعضی از داستانهای اینجا جوری به شعور مخاطب توهین میکنه که یه وقتایی فکر میکنم بچه های دوم دبستان مینویسنشون چون مناسب سطح فکری اونهاست!!

1 ❤️

672865
2018-02-09 01:37:30 +0330 +0330

دوست عزیز تعجب میکنم که دروع های زیادی توی این سایت رواج داره و همه هم آب از لب و لوچشون اوریزونه و کف میکنن

قابل توجه همه بعد از پرده زدن هیچگونه سکسی نمیشه داشت

چون بسیار برای خانوما دردناکه چه برسه به اینکه ارضا بشی و ابتو بریزی

شب زفاف به دلیل ازاله بکارت و دردناکی دهانه واژن به آقایون اکیدا توصیه میکنن که تنها به دخول و ازاله بکارت بسنده کنن.

ادامه سکس بعد از اولین دخول نه تنها ممکن نیست بلکه بسیار خودخواهانه بوده و اگر هم خانوم بپذیره خاطره بدی براش بر جای خواهد گذاشت.

تنها سه یا یک هفته بعد از اولین دخول میشه با تحریک زیاد و به آرامی سکس داشت.

اگر مطلبی رو نمیدونین قبل از گفتن بپرسید

1 ❤️

672869
2018-02-09 02:01:04 +0330 +0330

تو عمرم اینهمه کسشعر و دروغ و غلط املایی و اراجیف یه جا با هم ندیده بودم… اگه یه بار از نزدیک ببینمت همچین کونت میزارم که به گربه بگی ابولقاسم… بدبخت جقی

0 ❤️

672871
2018-02-09 03:39:49 +0330 +0330

دوستان شما هم زیاد سخت نگیرین شب بوده قبل از اینکه جق بزنه گفته بزار تخیلات ذهنم رو هم بنویسم از جقی بیش از این توقع نداشته باشین

0 ❤️

672872
2018-02-09 03:56:41 +0330 +0330

کس خل کس مغز اولا که دخترا موقع ارضا شدن جیغ نمی زنن و نمی لرزن این یک ، دوما هیچ اب کوفتی ای ازشون “پمپاژ” نمی شه ، سوما پرده رو که میزنی بخاطر درد و خونریزی حداقل بین یک تا چند روز بستگی ه فیزیک طرف نمی تونن سکس کنن ، باقی کس شعراتم که دوستان بالا اشاره کردن دفعه دیگه خواستی برینی حداقل یک ابر سکس کن انقدر کس نگی که هر کی یک بار بخونه می فهمه ریدی

0 ❤️

672873
2018-02-09 04:31:52 +0330 +0330

یه رفیق جقی داشتم روزی دوبار جق میزد آبشو میریخت تو سرنگ بعدش میریخت تو حلق مرغی که داشت،مرغه شده بود عین خرس هرروزم تخم میزاشت اون کسکشم نیمرو میکردمیخورد،در کل میخوام بگم اونم جقی بود،توی حاشی هم جقی

0 ❤️

672874
2018-02-09 04:39:08 +0330 +0330

خوبه حالا از دروغ و کسشعر بدت میاد…تا نصفش هم نخوندم این همه کسشر رو چطوری تو مغز کیریت سر هم میکنی

0 ❤️

672877
2018-02-09 05:03:05 +0330 +0330
NA

اولا که داستانت تکراریه!!!
دوما آخه جقی بدبخت کدوم دختری میاد به یه پسره کیری مثل تو بکارتش را بده!!!؟

0 ❤️

672878
2018-02-09 05:11:19 +0330 +0330

کیر هفتادو دو ملت همون وسسسسطی که تو زایشگاه ازش افتادی پایین.
کص مادر داری میگی اون خواهره که دیرتر میومد کلید داشت اون که زودتر میومد کلید نداشت . خب دیرتره کلیدو میداد به زودتره بعد زودتره میرف تو بعد دیرتره که میومد در میزد زودتره میگفت کیه؟ دیرتره پشت در میگفت منم دیرتره ، بعد زودتره درو باز میکرد. بهمین راحتی مشکل حل میشد بعد کلیدو به تو جقی نمیدادن
اصن ولش کن منو باش دارم وقتمو برا کی میزارم.

0 ❤️

672879
2018-02-09 05:18:56 +0330 +0330

دوستان یه چی دیگه …
این جقیا اینقده آبشون زود میاد که نگو حتی با دیدن یه شرت دخترونه امکان داره آبشون بیاد. اصن همون اول که دختره دست به شوشولت گرفت تو فوری آبت اومده بعد رفتی پردشم زدی کلی هم فیلم سوپر بازی در آووردی اونم بدون بی حسی لیدوکایین. ای بر پدرو مادرت لعنت بچه کونی
بخدا اصن نمیتونم از جرمش کوتاه بیام دلم میخواد یسر بهش فحش بدم.
چقد تو کثیفی میری با شرتو سوتین دختر مردم تو خونشون جق میزنی آبتم میریزی روشون بعد میری میشوری میزاری سر جاش ؟ ای ننتو هفتا سگ بگاد
منی رو لباس بریزه رد سفیدش هر چقدم بشوری بازم میمونه ای نادان چطوری دخترا متوجه نمیشدن اینا چین رو لباساشون.ولش کن بیخیال اعصابم ریخته بهم

0 ❤️

672880
2018-02-09 05:24:12 +0330 +0330

یعنی جق زدن این همه توهم میاره ???

0 ❤️

672895
2018-02-09 08:03:56 +0330 +0330

حسام عزیز منم حرف های شا ایکس تایید میکنم و احساس میکنم این داستان بر گرفته از افکار یه انسان جلقی کس ندیده بر گرفته شده

2 ❤️

672899
2018-02-09 08:59:40 +0330 +0330
NA

اوایل حشری شدن من بود یعنی تازه تازه میفهمیدم کردن چیه ولی واقعا تجربه سکس نداشتم ولی اولین بار که سکس کردم و یه دختر رو لاپایی کردم اونقدر شهوتی بودم که فکر کنم ده بار بیشتر لاپایی نرده ابم اومد من نمیدونم چطور پسر 18 ساله پرده میزنه و سگی میکنه بعدشم ده دقیقه تلمبه میزنه تا ابش بیاد

0 ❤️

672908
2018-02-09 11:48:49 +0330 +0330

تکراری بود همشم چرت وپرت

0 ❤️

672912
2018-02-09 12:51:12 +0330 +0330
NA

دیوث اعظم این داستان ماله چندساله پیشه دوستان لطف کردن ریدن بهت من کاریت ندارم

0 ❤️

672918
2018-02-09 13:50:16 +0330 +0330

سلام
نمی‌دونم چرا اینقدر کپی رایت زیاد شده
یه مقدار از اول بعد وسط و اخرش میزنن میزازن تو سایت حداقل این داستان چند سال پیش یه ورژن دیگه خونده بودم

0 ❤️

672920
2018-02-09 13:52:19 +0330 +0330

بعضی از دوستان عزیز هم کارشناسی دخول دارن یک یا سه هفته بعد
هر چی دهن باز نمیکنیم از رو هم نمیرن

0 ❤️

672921
2018-02-09 13:59:22 +0330 +0330

اولین بارت بود بعد تو اولین سکست دو سه بار ارضاش کردی؟ لعنت امون بر تو ای جقی

0 ❤️

672954
2018-02-09 21:24:38 +0330 +0330

معلومه صبح و شب به یادش میزنیا???

0 ❤️

673045
2018-02-10 07:16:19 +0330 +0330

تا اونجایی خوندم که بهت گفت لباس بالاتنشو دربیاری
کلا همه داستانا تکراری شدند، دیسلایک

0 ❤️

673153
2018-02-11 00:27:40 +0330 +0330

والا من راستو دروغشو نمیدونم ولی خوب تجربه داشتم وقتی پرده یکیو میزنی اگ خوب تحریکش کنی و واژنش به حالت اماده یا همون خیس برسه میتونی از اروم شروع کنی بعد کم کم سرعت بالا میره اینی ک میگی یه هفته و فلانو اینا کسشره اگرم راست باشه در صورتیه ک تا اومد لختش کنی هلش بدی توش…ک درین صورت ما ک مردیم خشک جق بزنیم اذیت میشیم چ برسه ب دخترش???

0 ❤️

673155
2018-02-11 00:33:14 +0330 +0330

یچیز دیگ …معمولا پسر وقتی بار اولش باشه تو همون لب گرفتن از شدت حشریت ارضا میشه حالا بگیم خیلیم سفت باشه تو همون دستمالی زود ابش میاد…و حالا اون قسمت شرتو سوتینا ک رفیقمون میگ منی روش بریزه پاک نمیشه باید بگم ک اگ خشک بشه پاک نمیشه ولی این زده و شسته خخخخ در کل باید بگم ما نمیتونیم بگیم کی راس گفته ک دروغ چون بعضی اوقات یهویی یچیزایی اتفاق میوفته و خودمم چنتا داستان خوندم ک خودم نزدیک ب اونارو تجربه کردم ولی کامنتا همش دیس بود …اون دسته ایم ک میان میگن خاک تو سرت ک فلان کارو کردیو رفتی تو کمد اونو جق زدی باید بگم اگ خودتم بودی میرفتی چون طبیعته ادمه…

0 ❤️

673994
2018-02-16 23:19:47 +0330 +0330

از اول قصد دادن بوده کلید بهونه بوده
البته خودتون بهترین میدونین خانم پرستار نبوده آقای پرستار بوده هر روز میرفته بهش سوزن میزده،البته همه سوزنارو وسط زده

0 ❤️

688233
2018-05-18 12:49:15 +0430 +0430
NA

دفعه ی اول بود که بهت محل گذاشت.
دفعه ی اول بود که سکس میکرد.
دفعه ی اول بود که سکس میکردی.
شوخی شوخی دفعه ی اول، یه پسرو برد تو خونه و همون دفعه ی اول، شرم و حیا رو گذاشت کنار و لخت شد و همون دفعه ی اول، پرده رو تقدیم کرد و همون دفعه ی اول، مجبور به استفاده از قرص ضد بارداری هم شد.
الان کدومتون اینقدر عجله داشتین، تو یا اون.
در ضمن، اختلاف سنی الان زیاد مهم نیست. الان خیلیا هستن که سن شون از زنشون کمتره. اگه دخترِ خوبیه و غیر از تو به کسی نداده، برو بگیرش. شک نکن که خوشبخت میشین. پول هم که داره، دیگه چی میخوای…

0 ❤️

695709
2018-06-19 13:18:37 +0430 +0430

سلام من اسمم مسیح قدم 195و وزن تقریبی 90کیلوگرم من شرکت وارداتی دارم تا حالا با چندتا زوج سکس داشتم و برای هربار مبلغ میلیونی هم پاداشت به خانم دادم چند سالی ایران نبودم پیش یکی از اقوام خارج از ایران زندگی میکردم الان حدود 2ماهی برگشتم حاضرم برای سکس با یک زوج با کلاس 15000000ریال برای یک شب پرداخت کنم من الان ساکن اصفهان هستم ولی دوستان عزیزی که بخواند از شهر دیگه تشریف بیارند آصفهان توی بهترین هتل و هزینه رفت و برگشت با هواپیما را هم پرداخت میکنم درضمن اگر زوج‌های عزیز بتوانند قبل از 1397/04/05تشریف بیارند 5000000ریال بیشتر تقدیم میکنمدرظمن من هفته پیش با یک زوج بودم و آمدند اصفهان و کلی حال کردیم میتونم عکس و آیدی آن زوج را بدم سوال کنید هم پواسون را گرفت ندارد و هم راضی بودند

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها