سکس با دوست دخترم بعد دو ماه

  سلام.این داستان که تعریف میکنم واس ۱ سال پیش و اولین رابطه سکسی منه
  من سامان هستم ۲۰ ساله و اهل تهران.داستان واقعیه فقط اسم و سن و محل سکونت رو تعقییر دادم.سرتونو درد نیارم برم سراغ اصل مطلب من ۲ ماهی بود با زیدم اشنا شده بودم و تو اون ۲ ماه کم و بیش حرفای سکسی میزدیم و البته اینم بگم زیدم دختر نبود و تو ی اتفاقی پردشو از دست داده بود.خلاصه ما صحبت میکردیم.اینم بگم خیلی دوسش دارم و میخوامش بگذریم دیگه بحث بالا گرفت و خواستیم دیگه از سکس تل و سکس چت بریم تو سکس واقعی و اونم قبول کرد خلاصه منم ی سری چیزا تو سایت خونده بودم در مورد سکس و رابطه ی سکسی که ی وقت اگه سکس کردیم بدبخت نشیم.خلاصه من ردیف کردم و به رفیقم زنگ زدمو گفتم مکان داره ی ۴ ساعت مکان در اختارم بزاره که بریم ی حالی کنیم و رفتم کاندوم گرفتم که دیگه مطمئن باشم از خودم. خلاصه زید منم خونشون کرج بود و دیگه صبح رفتم دنبالشو با اتوبوسای راه و برگشتیم تهران باهم چون ماشین نداشتم کلی طول کشید تا برسیم خونه دوستم.با بدبختی و فلاکت رسیدیم کلید و انداختم رفتیم داخل.جفتمون یکم میترسیدیم و من از زیدم خواستم اگه راضی نیست فقط کنار هم باشیم و فقط وقتمون بگذره اونم با یکم مِن مِن کردم گفت نه عیبی نداره.تا اینو گفت خودم خیالم راحت شد تا دست زدم بهش گریش گرفت و منم گفتم که عزیزم اگر نمیخوای که هیچی کنار هم روزمونو میگذرونیم و بغلش کردم و سرشو گذاشتم رو شونه هام یکم که اروم شد خودش دستش رفت سمت لباسام شروع کرد ب باز کردن دکمه هام منم شروع کردم دکمه مانتوشو باز کردم و روسریشو برداشتم و یکم باز بغلش کردم کلی ارامش میداد بهم.بعد بغل کردنش شروع کردم ب بوس کردنش و خوردن لباش یکم که داشت حرارت بدمون بالا میرفت شروع کردم لباسش رو در اووردن و سوتینش رو باز کردم و رفتم سراغ ممه هاش و خوردنشون خیلی حال میداد .ممه هاش سایز ۶۵ و بدن سکسی و تو پری داره که واقعا من نتونستم تحمل کنم.دیگه با خوردن ممه هاش اونم ب خودش اومد و ب قول معروف یخش اب شد و شروع کرد در اووردن لباسام و خوردن سینهام و رفت پایین با همون خوردنش دکمه شلوارمو باز کرد و شلوارمو در اوورد و من بلندش کردم و شروع کردم باز خوردن لباش و با دستام با ممه هاش بازی میکردم همونجور اومدم پایین دکمه شلوارش رو باز کردم و زیپ شلوارش رو کشیدم پایین بعد شلوارش رو دراووردم کامل بعد از رو شرتش کسش رو بو میکردم و با کون بزرگش بازی میکردم و دیگه طاقتم تموم شد و شورتش رو در اووردم که خیس شده بود و داغ شده بود همونجور با زبونم یکم خوردم واسش دوست نداشتم ولی خوردم تا بیشتر داغ بشه و پاشدم شورتم رو در اوورد و یکم واسم خورد و خیسش کرد کیرمو و بعد خوابید رو تخت.بعدش من رفتم کاندوم رو از تو جیب شلوارم در اووردم و گذاشتم سرش فکر کنم تاخیری بود چون ابم ۲۰ دقیقه ایی نیومد.بگذریم کاندوم رو که کشیدم سرش شروع کردم مالیدن بدنش و خوردن لباش بعد خوابیدم روش و سر کیرمو گذاشتم رو کسش یکم بازی کردم روش و یواشی کردم تو کسش و اروم اروم دادم رفت داخل و صدای اهی کشید و منم لباشو خوردم و شروع کردم دیگه عقب جلو کردن حس خوبی بود اونم با کسی که دوسش داری دیگه عقب جلو کردم و اونم داشت لذت میبرد حسابی اه و اوهش بلند شده بود دیگه ۵ دقیقه همینجور میکردمش و بلندش کردم اومد تو بغلم سرپا.با دستام پاهاشو گرفته بودم و اونم گردنم رو گرفته بود صورتامون روبروی هم شروع کردم لباشو خوردن بعد کیرمو گذاشتم تو کسش بعد بالا و پایینش میکردم این لذتش بیشتر بود با اینکه بیشتر خسته میشی ولی لذتش فوق العادس.حسابی بالا و پایینش کردمو و نفساش تو صورتم منو شهوتی تر میکرد دیگه خسته شدم و گذاشتمش زمین.دوباره خوابوندمش رو تخت پاهاشو دادم بالا و شروع کردم ب عقب جلو کردن تو کسش .دیگه ۱۰ دقیقه حسابی عقب جلو کردم خودم مونده بودم چرا ابم نمیاد و خوشحال بودم دیگه تند تند عقب جلو کردمو با بدنش ور رفتم که گفت داره ابم میاد که من تندترش کردم و وحشی تر شدم که ابش اومد و خودشو میکشید عقب ولی باز من تندتر عقب جلو میکردم و تا دیگه کاندوم رو در اووردم یکم با دستم با کیرم بازی کردم ابم زودتر بیاد دیگه گفتم بزار در حد ۱۰ ثانیه هم بدون کاندوم بکنم که واقعا ی حس دیگه ایی داشت.کردم توش و به ۱۰ ثانیه نرسیده ابم داشت میومد گفتم ابم داره میاد که در اووردم ریختمش رو سینهاشو شکمش و واقعا لذت بردم و لباسای همدیگرو پوشیدیم و من بوسش کردم و رسوندمش خونه.از اونروز تا ۱ سال رابطمون بالای ۲۰ بار رابطه داشتیم باهم و هیچوقتم ازش سیر نمیشم.امیدوارم شماهم بهترینارو تجربه کنید و بهشون برسید دمتون گرم


  نوشته: s47

 • 2

 • 10
 • نظرات:
  •   hesammosbat27
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • نوش جان


  •   zadox
  • 11 ماه،4 هفته
   • 1

  • سکس با کاندوم مث بو کردن گل با ماسکه :(


  •   Aliam07
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • یه کم نقطه و ویرگول بد نیستاااا :
   و و و و و و و ووووووووووووووو
   تا حالا چیزی در مورد علایم نگارشی شنیدی؟
   دستو در بیار بعد بنویس. :( (dash)


  •   989796Shiraziboy
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • خانم از شیراز هس؟؟؟


  •   mahdis_khanoom
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • بد نبود آفرین


  •   کینگ.حشر
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • ن واقعا نمیفهمی تاخیریه یا نه ؟


  •   Zohre-km
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • ۲۰ بار در سال کم نیست؟
   من اقلن ماهی ۲۰ بار به دوس پسرم میدادم خخخ


  •   امیرم13660611
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • Zohre اون ده روزم که در ماه نمیدادی فک کنم پ ر یو د بودی،خو گلم درسته بیست بار در سال کمه ولی توام ع ن شو دراوردی


  •   happysex
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • نتیجه میگیریم
   ک ی ر. دوستان بعد از یک سال و دو ماه بر اندرونت


  •   mmandanaa
  • 11 ماه،4 هفته
   • 0

  • یبار می نوشتی زیدم کافی بود ! مجبور نبودی تو هر خطر هی بنویسی زیدم ! داستانت هم اصلا جذاب نبود واسه ی همین دیسلایک


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو