سکس با دوست دخترم ساناز

  سلام یه واقعه رو دارم براتون مکتوب میکنم و کاملا واقعیت داره اگه فکر میکنی از خود دراورده است پس ادامه اش رو نخون.
  اسم ها عوض شدن.درضمن من برا بار اول هست که داستان مینویسم
  ماجرا برمیگرده به پارسال من بایه دختر که سوم راهنمایی بود دوست شدم اونم به طور اتفاقی قبلش از خودم بگم یه پسر 18 ساله عاشق سکس ویه گرم مزاج واقعی.قدم 180 بالاتر وزن 80 هیکل ورزشی و اندام خوب و تیپ همیشه اسپرت و ساده و اون دختر هم اسمش ساناز بود که کمر باریک و لاغر ولی خیلی حشری و سکسی بود از روز اول همش راجب سکس میحرفیدیم اسم منم اینجا تو شهوانی پسراتش زا است.خلاصه باساناز دوست شدم وخیلی زود صمیمی شدم و تقریبا هرروز برا دیدنش میرفتم جلو کلاس زبانی که میرفت بعد یه مددت قرار شد بریم تو یه کوچه ویه جای خلوت باهم یکم بازی کنیم برا بار اول رفتن تو کوچه تنگ و بن بست یکم جرات و خریت میخواد رفتیم و بغل و لب بازی کردیم این کار رو چند بار تکرار کردیم تا جایی که یروز حسابی حشری شد داشت تند تند نفس نفس میزد و نمیفهمید چی میگه همش میگفت بریم خونمون تو اتقم منو بکن چند بار هم تو یه کوچه سرپوشیده سینه هاشو دراورده بود من خورده بود روزی رسید که بهم خبر دادند اون همزمان داره با چند تا پسر میحرفه از خودش پرسیدم گفتم نه دروغ گفتن از اونجاییکه از ادم دروغ گو متنفرم رابطه مون سرد تر شد با یه سیم دیگه زنگ زدم دوست شد وقتی بهش گفتم برگشت فوحش داد بهم اون روز گفتم که یروز میکنمش باهاش دوباره گرم گرفتم تا چند ماه بعد راضیش کردم بجای کلاس زبان بیاد باغمون روز موعود فرا رسید وساناز اومد تو باغ دستشو گرفتم بردم داخل اتاق اولش خجالت میکشید ولی اروم اروم مانتو و روسریش رو دراوردم یکم لب بازی و بغل بازی کردیم واروم اروم لباس هاش رو دراوردم ساناز سینه هاش 70 بود موهاش بلند و مشکی کمر باریک کون خیلی خوش فرمو کسش صورتی جمع و جور و ناز رنگ بدنش هم برنزه بود خلاصه لختش کردم برا این که خجالت میکشید منم لخت شدم تا راحت باشه اول بغلش کردم لباشو حسابی خوردم جای حساسش گردنش بود رفتم گردنشو بوس کردم دیدم داره نفس عمیق میکشه اینبار همه جای گردنشو خوردم اومدم نوک سینه هاشو می مکیدم یه سینه اش رو میخوردم واون یکی رو با دستم میمالیدم میتونم بگم حسابی حشری بود چون از همون اول ااااه کردنش شروع شده بود بعد اومدم نافش رو بوس کردم رفتم که سرغ کسش تازه بوس کرده بودم کسش رو یه اه بلند گشید پاهاش لرزید انگار ارضا شده بود چشماش خمار بود همش میگفت منو بکن تا برم تا جایی که میتونستم اول چوچولش رو خوردم بعد همه جای کس ناز و کوچیکش رو خوردم همش داشت پاهاشو فشار میداد به زمین انگار خیلی داشت حال میکرد بهش گفتم نمیخوای کیرم رو بخوری با اشتیاق اومد و فقط شورتم که تنم بود و کیرم داشت پارش میکرد رو در اورد انگار وارد بود نوک کیرم رو مالید به سینه اهش بعد سرکیرم رو کرد تو دهنش بازبونش همه جای کیرم رو خیس کرد و تا نصف کرد تو دهنش اخه بیشتر از اون نمیتونس ببره تو دهنش یکم ساک زد بعد با زبونش همه جای کیرم رو لیس زد تخم هام رو هم خورد نمیدونم چه فکری کرد کیرم رو گرفت تو دستش سرش رو بوس کرد گفت باید بکنی تو کسم من دراز کشیده بودم اومد بشینه رو کیرم نزاشتم گفتم نه تو دختری پرده داری بزار برا بعد اونو یکم ناراحت شد رفتم کیرم رو گذاشتم رو کسش مالیدم رو کسش تا جبران اون بشه یه اه اوف هایی میکرد انگار واقعا دارم میکنم تو کوسش ساناز همش یه کلمه میگفت زود باش منو بکن.به پشت خوابوندمش سوراخش خیلی تنگ و کوچیک بود یکم با انگشت سوراخ کونشو بازی دادم انگشتمو کردم تو کونش جیغ زد گفتم صبر کن الان تموم میشه مجبور شدم بیش از حد از کرم استفاده کنم خیلی لیز شده بود کیرم که اروم همشو یجا کردم تو کونش یه اه بلندی کشید وگفت هیچ کاری نکن فقط بخواب روم خوابیدم روش چند دقیقه گذشت اروم تلمبه زدم کونش خیلی داغ و خوش فرم بود ادم نگاش میکرد سیخ میکرد دیگه کونش باز ترشده بود و صدای ساناز محکم تر چون تندتر تلمبه میزدم داغی کونش رو حس میکردم موقع اومدن ابم بود بهش گفتم قول داده بودی بخوریش اماده ای؟گفت نه دیگه کرم زدی نمیتونم خلاصه ابم رو ریختم تو کونش همون جوری روش خوابیدم تا کیرم بخوابه بعد دربیارم اون هنوز خیلی حشری بود برا همین دوباره کسش رو خوردم ومالیدم وسینه هاش رو هم خوردم داشتم کسش رو میخوردم یهو پاهاش رو چسبوند به سرم و فشار داد همش کمرش رو از زمین بلند میکرد عضلاط پاهاش لرزید بدنش هم داشت میلرزید نفسش در نمیودکه حرف بزنه ساناز فقط تونست یه کلمه بگه بازم بخورش.منم چند دقیقه خوردم کسش رو انگار دیگه اروم شده بود فقط اختیار خودشو نداشت نمیتونست از جاش بلند شه خوابیدم روش یکم باهاش لب دادم موهاشو مرتب کردم کمک کردم بلند شه شورت وسوتین سفید سکسیش رو پوشوندم شلوارش رو هم خودش پوشید و پیرهنش رو هم وقتی تو بغلم ولو شده بود پوشوندم من میدونستم که لواشک دوست داره برا همین براش لواشک خریده بودم دادم بهش بخوره قبول نکرد گفت من از دهن تو میخورم خلاصه من لواشک رو خوردم یکم تو دهنم خیس میکردم وبعد باهم لب میدادیم و لواشک رو مینداختم تو دهنش و برعکس نصف لواشک هم تموم شد من همچنان لخت بودم و اون تو بغلم نشسته بود با دستمال کیرم رو که داشت باز اروم اروم سیخ میشد پاک کرد خیلی هم تمیز پاک کرد نصف باقی مونده لواشک رو دور کیرم پیچید و شروع کرد به خوردن هم ساک میزد هم لواشک میخورد از مستی چشمای ساناز معلوم بود که هنوز دوست داره سکس رو ادامه بدیم ولی ما سه ساعت بود باغ بودیم ممکن بود کسی بیاد و لو بریم خلاصه انقدر خورد تا لواشک رو تموم کرد منم برا بار دوم ارضا کرد همه ابم رو نمیشه گفت خورد ولی نصف بیشترشو خورد دهنش رو پاک کردم یه بوس از گونه اش کردم و لباس هام رو پوشیدم براش یه تاکسی گرفتم که بره خونشون اون روز تموم شد ولی فرداش بهش اس دادم که یادته گفتم میکنمت بعد ولت میکنم من به ارزوم رسیدم دیگه زنگ نزن اونم خیلی راحت گفت باشه چند وقت بعد عکس های سکسی و فیلم سکسش با یکی دو تا از دوستام رو که همزمان با من دوستش بودن اوردن فکر کنم ساناز خوش کون من اینده خوبی داشته باشه یه سکس دهنده بی نظیر و یه جنده خانم خوب به هر حال هرچی از اندام سکسیش بگم کم گفتم.امیدوارم خوشتون بیاد داستان من و ساناز


  نوشته: ت

 • 4

 • 0
 • نظرات:
  •   هادى گل بارون
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • کيرم تو دهنت لاشى


  •   @@@ali@@@
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • اخه کس کش دختر سومه راهنمایی جندم باشه سینش 70 نمیشه...
   کدوم اموزشگاهیه که هر روز کلاس زبان بذاره
   برو جلقتو بزن کون قشنگ


  •   آنـــوهــــه
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • بازهم یک مجلوق لاشی :|


  •   sanaz jn
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • من نه به اون کلاس زبانی که هر روز میرن کار دارم، نه به اون سینه سایزه 70،
   ولی کوچه سرپوشیده ما داریم آخه جقی، مگه استخره!!!!؟؟؟؟


  •   moor
  • 4 سال،9 ماه
   • None

  • اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااچه انرژییییییییییییییییییییییی؟


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو