سکس با دوست دختر شیمیل تو ویلای شمال (۱)

1399/12/11

سلام خدمت دوستان شهوانی
اولین باره داستانم و تو سایت شهوانی مینویسم امیدوارم خوشتون بیاد ماجرا از اونجائی شروع میشه که من تو آژانس راننده بودم تو یک روز اواخر تابستان یه مسافر حضوری اومد و ماشین خواست نوبت من بود بلند شدم اتیش کردم و رفتم بعد از پیاده کردن مسافر تو مسیر برگشت دو تا دوختر دیدم که منتظر تاکسی بودن بوق زدم دست بلند کرد در بست میخواستن سوارشون کردم و راه افتادم تو مسیر سر حرف رو باهاشون باز کردم اسم یکیشون ندا بود اونیکی مهتاب بعد از صحبت های زیاد در انتهای مسیر از ندا شماره همراهشو گرفتم و گفتم اگر پایه باشید امشب بریم سفره خونه با کمی مکث گفت شب بهت خبر میدم همون شب ساعت 7 بود زنگ زد گفت کجائی اگر مایلی بریم سفره خونه گفتم اوکی هر جا هستی یه لوکیشن بده 10 دیقه دیگه اونجام رسیدم و سوارشون کردم رفتم یه سفره خونه سمت شهریار آشنا بود ببخشید یادم رفت بگم ما سمت هفت جوی کرج زندگی میکنیم خلاصه اومدیم سفره خونه بعد سفارش وکلی سر به سر دوستام گذاشتم اومدیم نشستیم سفارش قلیون م مخلفات سریع اومد چون سفره خونه برای دوستم بود منو تو اولویت قرار داد در حین قلیون کشیدن من هی با ندا ور میرفتم یا دستم تو سینه هاش بود یا کونش و میمالیدم هر از چند گاهیم یه ناخنکی به دوستش مهتاب میزدم اونم چیزی نمیگفتم انگار اونم دلش میخواست موقع برگشت به ندا گفتم اگر پایه باشی 5شنبه بعد از ظهر بریم شمال و جمعه برگردیم گفت خبر میدم 3 روز بعد که 4شنبه بود پیام داد اما من پیام و ندیدم چون سرویس راه دور رفته بودم داشتم بر میگشتم صدای ضبط ماشین زیاد بود نشنیدم عادت داشتم پشت فرمون اصلا پیام بازی نمیکردم ساعت حدود 12 شب بود زنگ زد بعد سلام گفت چرا جواب پیام و ندادی گفتم کدوم پیام ندا گفت برای فردا بریم شمال پرسیدم فردا ساعت چند بیام دنبالت گفت هر موقع اومدی بگو تو جواب گفتم میخوای الان تو راه برگشتم بیام بریم یک ساعت دیگه میرسم اوکی داد گفتم پس اماده باش ندا پرسید مهتابم دلش میخواد بیاد گفتم مشکلی نیست ساعت 1 شب بود رسیدم سر کوچه شون پیام دادم من رسیدم بیاید 10 دیقه بعد دیدم دارن میان به خونه پیام دادم که سرویس راه دور دارم میرم رفت و برگشت با دوستامم تو آژانس هماهنگ کرده بودم من عادت دارم همیشه تو ماشین یه بطری 1/5 لیتری شراب دارم تو میسر تا کرج کمی مخلفات گرفتیم و رسیدیم اول چالوس بطری رو از زیر صندلی شاگرد گفتم ندا در آورد کمی یخ تو مشبا گرفته بودم از دکه بطری رو گذاشتم داخلش در مشنبا رو گره زدم راه افتادم ساعت 3 بود تونل کندوان رو رد کردیم گفتم بطری شراب رو در بیار بریز بخوریم تا خوابمون نگرفته اوکی داد 3 تا لیوان پیک ریخت گفتم پیک منو نصفه بریز یه 4 تا پیک با هم رفتیم بالا ندا و مهتاب دیگه گفتن ما نمیخوریم گفتم باشه یکی دیگه برای من بریز تا برسیم شراب و که خوردیم احساس کردم مهتاب داره دستشو میاره بزاره روی کیرم تو همون حین دست منم تو سینه های ندا بود من با ندا که تو حالت خواب و بیداری بود ور میرفتم مهتاب هم با من که تو همون حالت دیدم داره کمر شلوارم رو باز میکنه که دنبال یه جای مناسب بودم بزنم کنار تا ندا و مهتاب جاشون رو عوض کنن در همون حین حرکت جاهارو عوض کردن چون ندا میخواست بخوابه گفتم برو عقب راحت بخواب مهتاب اومد جلو بعد از اینکه ندا خوابش برد شروع کرد با کیر من بازی کردن و ساک زدن ناشی بود ولی خوب ساک میزد تا گلو هندل میداد منم در همین حین دیدم این بخواد اینطور پیش بره شرابی که خوردیم هنوز شنگولمون نکرده میخواد ابمو بیاره یه خشاب قرص داشتم یکی انداختم و گفتم کمی صبر کن تا قرصه عمل کنه اون موقع بود که رسیدیم ویلا و با خیال راحت ساعت 4 یا 4:30 بود رسیدیم رفتم داخل با ماشین ندا رو صدا کردم بلند شد رفتیم داخل دیگه نزاشتم بخوابه تو همون حالت خواب لباساش رو در اوردم و مهتاب هم لخت شد متن لباسام و کندم در ضمن ندا تو سفره خونه یه چیزهائی درباره شیمیل بودنش بهم گفته بود اما مهتاب شیمیل نبود من برای ندا ساک میزدم و مهتاب برای من که ندا دیگه آهش در اومد مهتاب رو گفتم برای ندا ساک برنه منم رفتم سراغ کس کون مهتاب فتح کنم اول از کس کردم به یه انگشتمم داشتم کون مهتاب رو باز میکردم یه انگشت بعد دو انگشت و در اخر سر کیرم و با سوراخ کونش تنظیم کردم و اروم اروم دادم رفت تو تو همون حالت که کیرم تو کون مهتاب بود بلندش کردم توی که کسش با کیر ندا برابر بشه و ندا از کس بکنه منم از کون تو همون حالت یه 10 دیقه نگذشته بود که ندا از زیر مهتاب اومد بیرون کیرشو کرد تو دهن مهتاب مهتاب هم از شدت شهوت داشت لذت میبرد بعد از مهتاب من برای ندا تو همون حالت که داشتم مهتاب رو میکردم ساک زدم تا اینکه من جامو با ندا عوض کردم ندا کیر نسبتا کوچیکی داشت که موقع کردن مهتاب درد نمیکشید هیچ لذت هم میبرد نگو اینو وسط سکسمون فهمیدم این دو تا بچه شهرستان هستن و با هم تو کرج دانشگاه میرن و در مواقعی هم نیازهای همدیگرو برطرف میکنن خلاصه ندا در همون حالت کردن مهتاب بود از کون که منم داده بودم برام ساک بزنه که یه ان ندا ابشو روی کمرمهتاب خالی کرد افتاد روی مهتاب منم از فرصت استفاده کردم و رفتم پشت سر ندا کیرم رو با سوراخ کون ندا تنظیم کردم و خیلی اروم داشتم میکردم تو که ندا گفت بکن نترس کونم بازه بعد از اینه یه 15 مین هم ندا رو کردم ردوتاشون رو جلو پام نشوندم هردو باهم برام ساک میزدن تا آبم اومدو ندا رحم نکرد تا قره اخرش خورد بعد که ازش پرسیدم چطور کونت بازه مهتاب مه نمیتونه بکنه کیر نداره گفت اتفاقا یه دیلدو براش گرفتم تو هر بار سکس بعد از اینکه من خالی میشم مهتاب تا نوقعی که بهش اجازه ندادم باید منو بکنه تا منم سیر بشم به خودمون که اومدیم ساعت 7 صبح بود رفتیم دوش گرفتیم اومدیم خوابیدیم بعد از ظهر ساعت 3 بود که بلند شدم دیدم هنوز اینا خوابن احساس گرسنگی کردم رفتم نون و کمی وسایل برای نهار که چه عرض کنم عصرانه بود گرفتم اومدم دیدم مهتاب بیداره گفتم کمک کن نهار و اماده کنیم تا ندا بلند بشه گفت من تا این حد میتونم کمک کنم که در حالی که تو داری وسایل رو اماده میکنی برات کمی ساک بزنم گفتم چه عجله ای داری نهار بخوریم بعدا گفت نه همین که گفتم جاتون خالی چون زیاد وقت داشتیم برای نهار یا همون عصرانه داشتم املت دست میکردم داشتم گوجه ها رو خورد میکردم و مهتاب هم داشت برام ساک میزد نمیدونم چی شده بود به من مهتاب 10 دیقه بود داشت ساک میزد اصلا کیرم راست نشد بعد بلند شدم تا بقیه مراحل درست کردن نهار رو جلو ببرم مهتاب همچنان داشت ساک میزد که یه لحظه احساس کردم کیرم تو یه دهن دیگست نگاه کردم دیدم ندا داره ساک میزنه گفتم کی از خواب بلند شدی گفت تو به کارت ادامه بده نمیدونم شاید اخلاق خیلیا مثل من باشه تو غذا ها املت دستپخت هر کسی رو نمیتونم بخورم باید خودم درست کنم بعد نهار رفتیم یه گشتی تو شهر زدیم برگشتیم خیلی خسته بودم توان هیچ کاری نداشتم رفتم تو اتاق خوابیدم تا صبح جمعه بلند شدم دیدم صبحونه آمادست مهتاب همچنان خواب بود بیدارش کردیم صبحانه خوردیم و رفیتیم کنار دریا تو مسیر کلی وسائل گرفته بودیم که شام کنار دریا بخوریم از همونجا راه بیفتیم و برگردیم ساعت 9 شام و خوردیم و راه افتادیم تو راه کلی با هم ور میرفتیم حتی یه جا نزدیکای کرج زدیم کنار مشروب باقی مونده رو خوردیم و کمی برای هم ساک زدیم بعد راه افتادیم این ماجرا الان بین منو ندا و مهتاب الان 1 ساله ادامه داره امیدوارم خوشتون بیاد و نسبت به نظرات ولایک ها بقیه رابطه هامون رو هم براتون مینویسم که چطور شد که مهتاب و ندا …؟

ادامه دارد…

نوشته: اسپارتاکوس


👍 10
👎 21
17801 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

794351
2021-03-01 01:13:31 +0330 +0330

بچه که به دنیا میاد اگر کیر داشته باشه براش شناسنامه پسر میگیرن تا زمانی هم که عمل تغییر جنسیت رو انجام نده و کیرشو با جراحی بر ندارن اجازه اینکه شناسنامشو به دختر تغییر بده و بتونه به مدرسه یا خوابگاه دخترانه بره نداره پس به طور وضوح کستانت چرند محض بود!!
.یلا داشتی مسافر کشی میکردی؟ نمیتونستی یه اتاقک یه گوشه بسازی اون ویلا رو شبی خدات تومن اجاره بدی؟ یا بفروشیش یه کاسبی راه بندازی؟؟
اگر دو تا دختر بخوان همزمان به کسی هم راه بدن مسلما یه بچه مایه دار درستو حسابی است نه یه شوفر که از زور بدبختی شبا دنده رو میکنه تو کونش !!

پی نوشت: مشما میدونم چیه اما مشنبا و مشبا!! تاحالا نشنیده بودم!! از تولیدات اپل است؟؟ 😁


794381
2021-03-01 01:52:52 +0330 +0330

داداش منم کرجم اون دو جنسه رو به ما معرفی کن خداییش منم هوس کردم که به جفتشون بدم

0 ❤️

794402
2021-03-01 02:51:45 +0330 +0330

مستی یا نعشه ای اینو نوشتی؟ خودت بخون ببین میفهمی چی نوشتی؟ البته توی حالت عادی بودی یخون 😂

0 ❤️

794405
2021-03-01 02:58:53 +0330 +0330

داستان ازین شر و ورتر توی شهوانی نخونده بودم!!!
ذهن جقی توی مشنبا فقط میتونه #کصشعر تفت بده😂😂😂
کبر مرحوم خاشقچی تو دهنت

0 ❤️

794421
2021-03-01 07:21:12 +0330 +0330

کاری ندارم که داستان کسشعر بود یا نه ؟ چرا از علائم نگارشی استفاده نمیکنی؟ کیر تو کون معلمهای فارسیت در تمام مقاطع تحصیلی!

1 ❤️

794422
2021-03-01 07:28:07 +0330 +0330

بدبخت کس گو

0 ❤️

794440
2021-03-01 08:39:44 +0330 +0330

بوی عقده از داستان میباره. نصف اینایی که میگن ۲تا رو همزمان گاییدن دقیقا همزمان به ۲نفر دادن

1 ❤️

794448
2021-03-01 09:41:00 +0330 +0330

سلام عزیزم نوش جونت

0 ❤️

794465
2021-03-01 12:18:37 +0330 +0330

shahx-1

مشنبا
مشنبا پرو
مشنبا پرو مکس

زیبا ، جادار ، ( مطمئن )

0 ❤️

794467
2021-03-01 12:26:03 +0330 +0330

کلی کسشر بود تو داستانت که رفقا بهش اشاره کردن اما چندتا نکته!
شراب رو خنک نمیخورن
شراب رو پیک نصفه نیمه هم نمیخورن
بطری یک و نیم لیتری شراب فوقش بشه سه تا جام چجوری چهارده تا پیک تو مسیر رفت خوردین و بقیه اش رو هم تو مسیر برگشت 😂 😂

0 ❤️

794554
2021-03-01 23:54:33 +0330 +0330

مگه شراب رو تو یخ میزارن خنک بشه؟ شراب با شربت فرق میکنه گفته باشم

0 ❤️

794559
2021-03-02 00:18:30 +0330 +0330

بله این است سرعت عمل😂😂😂

0 ❤️

794563
2021-03-02 00:29:02 +0330 +0330

فقط نوشتی . یه ذره احساس هم اگه قاطیش میکردی بد نبود
انگار وادارت کردن که بنویسی

0 ❤️

794605
2021-03-02 01:55:33 +0330 +0330

حالم بدشد

0 ❤️

794881
2021-03-03 09:04:20 +0330 +0330

ناشی بود ولی خوب ساک می‌زد؟؟؟
عجب!!
آب قطع می‌باشد.

0 ❤️

797538
2021-03-16 19:03:35 +0330 +0330

شیمیل میخوام بتدر عباس @FRIhob بیاد تل ج میدم

0 ❤️

797750
2021-03-17 16:23:59 +0330 +0330

سلام اگه شیمیلی از شمال(مازندران) هست بیاد پیوی برای دوستی. خودم 26سالمه از ساری

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom