سکس با دکتر پزشک قانونی

  سلام من زهرا 38 ساله هستم پرستار بیمارستان هستم وزن 75 و قدم 170و رنگ پوستم سفید است من ازدواج کردم و یک پسر 14 ساله دارم ولی شوهرم اعتیاد داره و خیلی به مسایل سکسی اهمیت نمیده ماجرا بر میگرده به دو سال پیش شب بود که بهم اطلاع دادن که پسرم با موتور تصادف کرده من شتاب زده خودمو به بیمارستان رسوندم پسرم با یک ماشین تصادف کرده بود و داغون شده بود خوش بختانه تو همون بیمارستان بردنش که من سرکار بودم ولی اون موقع من شیفت نبودم و خونه بودم پاش بد جور شکسته بود و زیاد آسیب دیده بود خوشبختانه پزشک ها آشنا بودن و بموقعه رسیدگی کردن تو اون هیاهو یکی اومد جلو و در مورد تصادف ازم پرسید یه پسر جوان و خوش قیافه که بعدش فهمیدم که راننده ماشینی بوده که با پسرم تصادف کرده بعدها که دنبال تشکیل پرونده وبقیه کارها باهاش رفتم یه روز که برای کارهای پزشکی قانونی باهاش قرار گذاشتم بعد از گرفتن نامه از کلانتری سوار ماشین من شد تا با هم به پزشکی قانونی بریم تو راه باهم درد ودل کردیم اون میگفت که سرعت پسرت خیلی بالا بوده و خدا رو شکر که تصادف بخیر گذشت و من محو حرفاش شده بودم خیلی مودب بود همیشه دلم این چنین فرد مودبی روز میخاست نه اون شوهر معتاد رو. صحبتمون طولانی شد کنار پزشکی قانونی توقف کردم و ادامه صحبت ها سعی کردم خودمو بهش نزدیک کنم حین صحبت ها دستشو میگرفتم خیلی حس خوبی بود از ماشین پیاده شدیم رفتم در مورد تشکیل پرونده پزشکی پرسیدم که گفتن باید بیمار رو بیارم تا معاینه اش کنن اما سخت بود پسرم رو جابه جا کنم چون پاش از لنگ شکسته بود تو مسیر برگشت ناراحت بودم به همکارهام تماس گرفتم یکی گفت که دکتر جعفری دکتر پزشک قانونی رو میشناسه که میاد خونه معاینه اش میکنه فردا با پسره رفتیم دنبال تشکیل پرونده و قرار شد اخر وقت پزشک رو هم سوار کنیم ببریم خونه. تو راهرو که نشسته بودم حسابی بهش نزدیک شدم دستاشو گرفته بودم و صحبت میکردم باهاش چند باری هم به بهانه مختلف دستمو روی پاهاش روی کیرش گذاشتم عجب کیر بزرگی داشت دوست داشتم همونجا حسابی براش ساک بزنم همینطور که خودمو بهش میمالیدم متوجه شدم پزشک چند دقیقه ای هست کارش تموم شده و داره ما رو نگاه میکنه بعد گفت من اماده ام بریم که بیمار رو ببینیم که عجله دارم باید به کاری برسم پسره هم گفت منم باید برم سرکار. دکتر با ماشین خودش اومد رفتیم خونه پسره گفت من باید برم سرکار عجله دارم و منو تنها گذاشت مثل اینکه آب سردی روی بدنم ریختن این همه نقشه به هدر رفت با دکتر رفتم رفیق پسرم هم به ملاقات پسرم اومده بود دکتر پسرم رو معاینه میکرد و من جاهایی که ضربه خورده بود رو براش نشان میدادم و توضیح میدادم و اون یادداشت میکرد میدیدم که گهگاهی نگاهی به سینه هام که توی اون مانتو تنگ فشرده شده بود میکرد اما من خیلی ناراحت بودم که پسره رفته و داخل نیومد بعد تمام شدن معاینات دکتر گفت باید چیزی خصوصی بهتون بگم منو توی اتاق کشوند در مورد پاهای پسرم صحبت میکرد روی تخت نشستیم دستشو روی پاهام گذاشت خیلی جا خوردم خودمو کنار کشیدم اما مجدد تکرارش کرد و همین طور که حرف میزد پاهامم میمالید خودمو عقب کشیدم با لحن تندی گفتم دیگه اینکارو نکن دکترم عصبانی شد دفترچه و کاغذها رو روی تخت گذاشت محکم در دهنمو گرفت و گفت کاری نکن که همه اون رفتارها رو کف دست شوهرت بذارم گفتم از من چی میخای گفت فکر کن من اون پسر خوشکله هستم همون چیزی که به اون میخاستی بدی. نمیدونستم چکار کنم بیحال روی تخت خوابیده بودم شروع کرد باز کردن دکمه های مانتو و خودشو رو من انداخت و شروع به لب گرفتن کرد همزمان با دستش کسمو میمالید اولش ترسیده بودم و چون مرد مسنی بود ریشش صورتمو هنگام لب گرفتن اذیت میکرد اما کم کم تحریک شدم و خوشم اومده بود و چشامو بستم و فکر میکردم که اون پسره دارم باهام اینکارو میکنم مانتو و سوتینم در اورد و شروع کرد به خوردن سینه هام و کم کم پایین رفت و با دستاش ساپورتمو پاره کرد و شروع به لیسیدن چوچولم کرد من خیلی تحریک شده بودم سرشو محکم به کسم فشار میدادم و میگفتم منو بکن منو جر بده از صدای جرینگ جرینگ کمربند دکتر متوجه شدم که شلوارش رو در اورد چون من چشمامو بسته بودم و تو حس فرو رفته بودم دستمو کشید چشامو باز کردم دو زانو روی زمین نشستم و شروع به خوردن کیرش کردم کیر کوچیک اما تپلی داشت به زور توی دهنم جا میشد بعدش منو به حالت داگی قرار داد و با دستش کمی از آب دهنش به کسم مالید و یکباره تا ته کرد تو کسم نفسم بند اومده بود و تند تند تلمبه میزد و من فقط دستمو روی شکم دکتر گذاشته بودم و میگفتم آروم تر آرومتر بعد یکباره منو رو تخت خوابوند و پاهامو از هم باز کرد و کیرشو مجدد تو کسم کرد و ازم لب میگرفت داشت حسابی بهم خوش میگذشت سعی میکردم با حرفامو تحریکش کنم که دیگه فکر کردن از پشت از یادش بره و ارضا شه اما کمرش خیلی سفت بود یکباره از کردن دست برداشت و شروع کرد با چوچولم ور رفتن و انگشتشو خیس میکرد و به پشتم میمالید اولش چیزی نگفتم بعد اینکه چند باری انگشتشو تو کونم کرد گفتم از پست نه بسه دیگه بهم گفت ساکت باش کارهاتو یادت که نرفته نذار همه چیزو به شوهرت بگم. بعد منو حالت داگی خوابوند و کمی تف به کیرش زد و کیرشو در سوراخ کونم میمالید و از من خاست که چوچولمو بمالم و تو حس برم من کم کم داشت خوشم میومد که درد شدیدی احساس کردم کیرشو تا نصفه تو کونم کرد و من از درد ملحفه رو گاز گرفتم و کمی جلو عقب کرد و شروع به تلمبه زدن کرد کونم از درد داشت پاره میشد و حس میکردم زخم شده و اما او تند تند ادامه داد تا اینکه با فشار سینه اش روی من خوابید و آبشو توی کونم ریخت چند لحظه ای روم خوابید و بعدش از روم بلند شد و لباس هاشو پوشید و بهم گفت زهرا خانم نگران نباش دیه خوبی واسه تصادف پسرت گیرت میاد حسابی شورش میکنم و از اتاق بیرون رفت و من صدای بسته شدن در خونه رو شنیدم کمی بعد بلند شدم خودمو تمیز کردم و لباس هامو پوشیدم که سراغ پسرم برم اما متوجه این نبودم که رفیق پسرم هم تمام این مدت تو خونه بوده وقتی از اتاق بیرون اومدم دیدم پسرم خوابیده اما دوستش هم چنان کنار تختش نشسته و حالت خاصی منو نگاه میکنه و گفت منتظر بودم بیاین خداحافظی کنم چقدر حرفای دکتر طول کشید و لبخندی زد و رفت و من کاملا رنگم قرمز شده بود و از خجالت حرفی برای گفتن نداشتم البته بعدها یکبار که شوهرم تو خونه خواب بود زنگید مثل اینکه شماره ام رو از گوشی پسرم برداشته بود و منو تهدید کرد که همه چی رو به شوهرم میگه اما من ازش خاستم بیاد در خونه و اونو بردم توی دستشویی که توی حیاط خونمون بود و کیرشو ساک زدم و کمرش سفت نبود و زود ارضا شد و چند مرتبه ای هم که خونه تنها بودم اومد و منو از کون کرد اما چون کیرش دراز و باریک بود درد نداشت و بهم حال میداد و من خیلی دوست داشتم.


  نوشته: زهرا

 • 2

 • 24
 • نظرات:
  •   Lasboo
  • 3 ماه
   • 0

  • خسته نباشی


  •   atia
  • 3 ماه
   • 1

  • مسخره


  •   Neshane21
  • 3 ماه
   • 11

  • از جمله ی " خیلی ناراحت شدم گفتم اینکارو نکن" تا جمله ی " منو جر بده " فقط یه کف دست فاصله بود فاصله هارو رعایت کن جقول عزیز


  •   کیر ابن آدم
  • 3 ماه
   • 4

  • خدایی یه دور از روی این کس شعرایی که مینویسین بخونین اگه خودتون باورتون شد برای ادمین ارسالش کنین.


  •   سامان.اصف
  • 3 ماه
   • 3

  • باید به منم بدی وگرنه همه چیو به شوهرت میگم


  •   Fazi63fazi
  • 3 ماه
   • 0

  • چه جنده ای بودیو خودت خبر نداشتی


  •   گنجینه
  • 3 ماه
   • 0

  • حد اقل یه بار پزشک قانونی برو ببین چه خبره بعد بیا اراجیف بباف .
   پزشک قانونی بیاد خونه بعد هم با تو بخوابه.
   متاسفم واسه ذهن مریضت آقا زهرا


  •   rezasex20
  • 3 ماه
   • 0

  • این که تو دوست داری بدی حرفی نیست، ولی. پزشکی قانونی با مدارک پزشکی بیمارستان و پرونده کار میکنه و خونه کسی نمیره و... در ضمن کاندوم هم میزنن که مریض نشن، مطمعنی جنده نیستی؟


  •   M.mis.m
  • 3 ماه
   • 1

  • هوی زهرا اگر نیای به من بدی به شوهرت میگم به همه میدی


  •   kalatizo
  • 3 ماه
   • 1

  • چه راحت تو بیمارستانهای ما کوس می دن ملت ?


  •   پسر_شیرازی
  • 3 ماه
   • 0

  • به شوهرت میگم به منم کون بده


  •   kiredivoone
  • 3 ماه
   • 0

  • عجب جنده اي هستي شما


  •   hesammosbat27
  • 3 ماه
   • 0

  • خخخخ سگ توروحت از ترس شوهرت داری کم کم جنده خوبی میشی ها


  •   Sepehr_2000
  • 3 ماه
   • 0

  • به همه میدی به ما نمیدی؟


  •   Shirin_nooshin175
  • 2 ماه،3 هفته
   • 0

  • کیر نداشتم تو کونت کثافت اشغالب جنده گفتی زکی


  •   mohsen baba
  • 1 ساعت،24 دقیقه
   • 0

  • سکس زنجیره ای بوده خب خانوم عزیز موقع دادن ی نگاه بنداز دورو ورت دیوار موش داره موشم کیر داره


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو