سکس با راننده حشری یهویی اول صبح

1399/08/26

من زیاد اهل داستان نوشتن نیستم یعنی بلدم نیستم ولی یه خاطره که چند روز پیش برام اتفاق افتاد تعریف میکنم همین .
من تو یکی از شهر های استان کار داشتم صبح باید بیدار میشدم و که شدم با کلی کلافگی اومدم بیرون و سوار تاکسی شدم تا برسم به اول جاده ای که باید منتظر ماشین های بین راهی بشم از خودم بگم که خیلی آدم معمولی هستم نه خیلی خوشگل نه خیلی زشت اون روز چون قرار بود دوس دخترمو بعد از کار ببینم یکم به خودم رسیده بودم .
تو حین آهنگ گوش دادن بودم که پژو جلو پام وایستاد یه جوون نسبتا سفید و خوش تیپ و خوشگل تو ماشین بود عینکشو برداشت گفت کجا میری گفتم می‌خوام برم فلان جا گفت بیا میرسونمت منم سوار شدم . چند دقیقه اول هیچی نمیگفتیم یهو ازم پرسید برای چی میخوای بری اونجا منم گفتم فلان کارو دارم باید برم و گفتم که دانشجو اونجا هم هستم که یهو پس خوب کص و مص کردی ردیفی خخخخ . من تعجب کرده بودم و یکم هم ترسیده بودم با یه لحنی گفتم دیگه عالم دانشجویی همه چیز توش هست .همینجوری داشتیم حرف می‌زدیم که یهو دستشو گذاشت رو کیرم گفت پس یعنی این کیر کص دیده آره ؟؟ آروم می‌مالید منم خیلی ترسیده بودم و تعجب کرده بودم ولی به روی خودم نیاوردم . دیدم از چشاش داره شهوت می‌باره. گفتم آقا بزن کنار پیاده میشم یهو گفت یعنی من باید بی نصیب بمونم از کیر ؟؟اینو شنیدم یکم آروم شدم فهمیدم که طرف میخواد کون بده .
بهش گفتم داداش زشته اینکارا من اهلش نیستم که گفتم معلومه از کیرت که بلند نمیشه هرچی میمالم راستم می‌گفت اصلا یه ذره هم بلند نشده بود . گفتم پس ببین نمیتونی کاریش بکنی ول کن برین پی کارمون .
گفت درسته با دست نمیتونم ولی یهو زد بغل داشت کمربندمو باز میکرد نمی‌دونم چرا هیچ کاری نمی‌کردم که مانعش بشم کیرمو گرفت تو دستش می‌مالید یکم کیرم بلند شد گفت دیدی بلند شد یعنی میخواد منو . منم گیج بودم ولی دیگه بدم نمیومد طرفو بکنم چون خوشگل بود واقعا . گفتم اینجوری نمیشه خوابیده .
گفت پس یکارپیکه میکنم یهو خم شد شروع کرد به خوردن کیرم منم دیگه تو آسمون بود که بعد از هفت هشت دقیقه این داشت میومد چون برعکس این داستانا که طرف یه ساعت تلمبه میزنه باز آبش نمیاد من یه آدم معمولیم و لبم اومد تازه نمی‌دونستم قراره بین راه سکس کنم که به کیرم اسپری تاخیری بزنم خخخخخخ. بگذریم یهو این اومد این بار تعجبم بیشتر شد دیدم یه قطره هم نریخت جایی همشو خورد من چند وقتی بود که سکس نکرده بودم کلی آب ازم اومد بیرون ولی همشو خورد از این کارش خوشم اومد یعنی دلش واقعا کیر میخواست .
گفت اینجا میتونی منو بکنی گفتم نه حاجی واقعا زشته وسط جاده آخه نمیشه و واقعا هم نمیشد . پس گفت بریم تو شهر یه جایی پیدا میکنیم من دیگه کاملا اوکی بودم و ترسم هم ریخته بود تو راه رفتن به شهر همش کیرمو می‌مالید بعضی وقتا دلش میخواست نگه می‌داشت میخورد بعد حرکت میکرد . تا این که رسیدیم به شهر من گفتم باید کارمو بکنم چون اداری بود و تعطیل میشدن و اونم گفتم چشم و منو رسوند و منتظر موند کارم تموم شد اومدم بیرون فک‌کردم رفته دیدم نه خیر هنوز هست سوار شدم گفت حالا دیگه بریم که من خیلی دلم میخواد بدم .گفتم آخه جایی نداریم که یهو گفت باوا تهش اینه میریم مسافر خونه چند ساعتی دیگه منم دیدم فکر بدی نیست گفتن اوکی رفتیم مسافر خونه هردو شناسنامه داشتیم دادیم یه اتاق گرفتم برای یه روز که بعدش فسخ کنیم بریم رفتیم تو اتاق که یهو دیدم درو بست من هنوز گیج بود صبح که داشتم میومدم بیرون اصلا فکر همچنین روزی رو نداشتم دیدم تا من به خودم بیام خودش لخت شده و شلوار منو هم کنده . و شروع کرد به خورد لعنتی جوری میخورد انگار غذاشه وگشنشه . بعد از چند دقیقه گفت بزار یه بار دیگه کامل اینو بیارم که موقع کردنم دیرتر ابت بیاد بعد تند تند میخورد هی می‌مالید کیرمو ومیخورد که یهو ابم اومد که بازم همشو خورد کیرم خوابید که این باعث میشد دوباره بخواد کیرمو بخوره اینقدر خورده که دوباره بلندش کرد خیلی کارش درست بود سیخ سیخ میشد کیرم . رفت رو تخت گفت راحت باش من کیر زیاد رفته تو کونم با نقش بکن که سچراخم عالیه انصافا هم عالی بود و بی مو تازه کونش خیلی ناز و بزرگ بود که از تو شلوار مشخص نمیشد منم دیگه رحم نکرد افتادم روش و تلمبه میزدم داشت عقب میکرد منم بالا بودم هی میکردمش کیرم نزدیک ۱۸ سانته داشت پتو رو گاز می‌گرفت تقصیر خودش بود این اومده بود اونم دوبار پس بار سوم خیلی دیر تر میومد کونش قشنگ در اخیتارم بود هر کاری میخواستم میکردم اونم حال میکرد حالت عوض میکردم یهو میدادم میخورد که یه لحظه پامو گذاشتم بغل سرش و تلمبه میزدم که دیدم داره انگشت پامو لیس میزنه منم خیلی حال کردم محکم تر کردمش دیگه داشت این میومد بعداز نزدیک یه ساعت و اینا که گفت بکشم بیرون چون نمیخواد زود این بیاد منم کشیدم . بلند شدیم لب گرفتیم . بهم گفتم دوس داره پامو بلیسی من تعجب نکردم چون خودم انکارو دوس دارم که یکی پامو بلیسه دوست دارم دیگه چه کنم افتاد رودان و شروع کرد به لیسیدم یه نیم ساعتی میخوردش که دیگه پاهام خیس شده بود که گفت دیگه بکن که نا ندارم دیگه منم افتادم رو کونش به تلمبه زدن که بعد از چهل دقیقه که داشت ناله میکرد مثه زنا ابم اومد گفت بریزم تو کونش منم ریختم و روش افتادم هردو تا نداشتیم داشتیم میمردیم خیلی حال کرده بودیم و خسته بودیو ولی خوش گذشته بود یه دو ساعتی بغل من خوابید . بعدش بیداری شدیم و لباس پوشیدم و اومدم بیرون تصفیه کردیم موقع رفتن شمارشو داد بهم و گفت هر وقت هرجایی خواستی منو بهم خبر بده که این باب آشنایی منو آرین جون شد و چند باری هم سکس داشتیم تو خونش و دیگه بعدش فهمیدم بیغیرتم هست و آنجا شروع به یه سری داستان دیگه شد باخواهر و مادرش که اونم داستان های دیگه ای داره اگه از این داستان خوشت‌اومد اونارو هم می‌نویسم.
ممنون م.ر

نوشته: میثم


👍 13
👎 19
32201 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

777053
2020-11-16 00:54:21 +0330 +0330

شمارو سوار ماشین خوشگلش کرد براتون ساک زد بعد برد مسافر خونه بهتون کون داد بعد بردتون خونه خواهر و مادرشم در اختیارتون گذاشت راستشو بگو کاسبای محلشونو نکردی؟؟ یعنی لوک خوش شانس اینو بخونه از شدت حسادت خدشو دار میزنه!!

6 ❤️

777063
2020-11-16 01:12:25 +0330 +0330

دهنت سرویس دهنم سرویس کردی😂😂😂😂

0 ❤️

777073
2020-11-16 01:35:42 +0330 +0330

شاه ایکس عزیز لوک خوش شانس پیش این جانی سینز عزیزمون باید لنگ بندازه

2 ❤️

777084
2020-11-16 02:00:36 +0330 +0330

همش میگی این این این . کس کش این تو دهن خودت و خار مادرت

1 ❤️

777100
2020-11-16 03:49:22 +0330 +0330

یحتمل داستان رو برعکس تعریف کردی،مراقب باش به اونا بگو کاندوم بزنن تامریض نشی .

1 ❤️

777104
2020-11-16 04:23:17 +0330 +0330

با کسب اجازه از محضر استاد عزیز و دوست گرامی ** لاک غلط گیر**
تصفیه حساب اشتباه است صحیح آن تسویه حساب می باشد

0 ❤️

777107
2020-11-16 05:49:40 +0330 +0330

جاهایی که گفتم نوشتی منظورت اون بوده که گفته و جاهایی که گفتن نوشتی منظورت خودت بودی اخه دیوانه به قول اون دوستنون راننده کیر کلفت بردت کونتو پاره کرده اومدی میگی کردم. حکایت اون دیالوگ فیلم بهروز وثوقی و بهمن مفید بود که قپی میومد که با چند نفر کتک کاری کردی ولی اخرش اعتراف کرد که یه کتک حسابی خورده

0 ❤️

777113
2020-11-16 08:15:50 +0330 +0330

نوشتی برای چند روز پیشه یعنی نهایت یک هفته پیش، تو این مدت خواهر و مادرشم گاییدی؟ به نظر خودت منطقی هستش؟

0 ❤️

777118
2020-11-16 08:59:32 +0330 +0330

ممنون از رفقایی که از اهمیت استفاده از کاندوم نوشتن.
ممنون از FUN_FUN و ممنون از Jamesdane
سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

1 ❤️

777129
2020-11-16 10:58:17 +0330 +0330
+A

انگار نشسته روبرومون با دستاش خاطره تعریف میکنه !

0 ❤️

777156
2020-11-16 18:49:56 +0330 +0330

مال ما آب ازش میاد،ولی تا حالا کسی رو ندیدم این ازش بیاد‌!!!شاید منظورت عنه؟؟!!

0 ❤️

777165
2020-11-16 21:06:26 +0330 +0330

این پسر خوشگل چی شد وسط کار گفتی حاجی اینجا زشته حدس میزنم پیرمرد بوده تو هم معلومه هیچی ندیدی

0 ❤️

777180
2020-11-17 00:05:52 +0330 +0330

چه کونی هستی تو بابا دمت گرم فقط جای فاعل و مفعول رو خیلی ابتدایی عوض کردی حاجی

0 ❤️

777318
2020-11-17 18:10:39 +0330 +0330

این دیگه خیلی تابلو بود که گل کشیدی و کصشعر تفت دادی

0 ❤️Top Bottom