سکس با ساشا و تانیا

1399/10/04

بهم زنگ زد و گفت که شب می خواد بیاد پیشم، منم که تازه از سر کار اومده بودم بهش گفتم ساعت 9 شب بیاد که من وقت کنم ی دوش بگیرم. رفتم و ی دوش گرفتم تا حالم بیاد سر جاش. بعد از دوش اومدم تو آشپزخونه تا ی شام برای خودم درست کرده باشم
ساعت های نزدیک 7 بود که زنگ زد و گفت می خواد با دوستش بیاد، اول ی کم تعجب کردم چون با خودش تازه دو هفته پیش آشنا شده بودم و توی این دو هفته فقط چند باری سکس داشتیم، قبول کردم، پیش خودم فکر کردم که فقط می خوان بیان و ی مشروب با هم بخوریم چون توی این ده سالی که توی روسیه زندگی می کنم خیلی زیاد برام اتفاق افتاده که دخترای روس با دوستاشون می اومدن خونم و با هم مشروب می خوردیم.
بگذریم، ی شام سرهمی برای خودم درست کردم و خوردم ی کم دراز کشیدم تا ساعت های 8.30 که زنگ زد و گفت تا نیم ساعت دیگه می رسه. ازم خواست برم دم مترو دنبالش. منم لباس پوشیدم و رفتم دنبالش دم مترو.
از دور دیدم دارن می آن وقتی از دور دیدمش ی کم ترسیدم چون با ی دختر خپل و چاق داشت می اومد کلا می خواستم بزنم زیرش و بهش زنگ بزنم که نیاد یا همچین کسی، آخه من خیلی از دختر چاق خوشم نمی آد، نه اینکه تا حالا با دختر چاق نخوابیده باشم نه ولی دوست نداشتم اون شب با همچین دختری معاشرت کنم و اینکه ی کم هم برای خودم جای سوال بود که چطور همچین دختری یا قد 180 و هیکل خوب می تونه با ی دختر چاق و قد کوتاه رفیق بشه، ولی وقتی رسیدن نزدیک دیدم که کلا اشتباه گرفته بودم، چند دقیقه بعد خودش و دوستش رسیدن که دیدم دوستش از خودش خوشکلتره. اسم دختری که من باهاش دوست بودم ساشا بود و دوستش تانیا. من رو به تانیا معرفی کرد و با ی دست و روبوسی راهی خونه شدیم. با دیدن این چنین چیزی مطمئن شدم که امشب از سکس خبری نیست و فقط قراره ی دورهمی داشته باشیم. زیاد ناراحت نبودم و بدم نمی اومدم با تانیا بیشتر آشنا شم.
رسیدیم خونه، منم مثل همیشه بساط عشق و حال تو خونم مهیاست. ی شیشه ویسکی و کوکا و یخ، میوه و مخلفات رو میز آماده کرده بودم. با ساشا و تانیا مشروب رو خوردیم و کله ی کم گرم شد. دیگه نزدیک های ساعت های 12 بود که تانیا گفت خوابش می آد، خونه من هم ی خونه تک خوابه بود که فقط ی تخت داشت من و ساشا هم بهش گفتیم که بره بخوابه اونم لباس بیرونی رو کند و با ی شورت و سوتین رفت خوابید. این روسا رو اگه سرشون رو هم بزنی با لباس بیرون نمی رن تو تخت خواب و اینکه تانیا هم دیگه مثل ما مست بود که دیگه خیلی راحت تر لخت شد و رفت تو تخت. من که نگاه به هیکل خوش فرم و سینه و کون بزرگ تانیا کردم کیرم کامل بلند شد.
ساشا متوجه این موضوع شد و گفت بریم سکس کنیم. منم از خدا خواسته و اینکه فهمیدم تانیا هم کاملا مست و خوابه روی همون تخت شروع کردم ترتیب ساشا رو دادن. یکی از چیزایی که توی سکس با این دختر خیلی من تحریک می کرد طرز ساک زدن بود. خیلی عالی ساک میزد. یعنی وقتی شروع می کرد به ساک زدن تمام کیر به نسبت بزرگ من رو کلا می کرد تو دهنش و هیچ علامتی از حال به هم خورده از خودش نشون نمی داد، علاوه بر این من عاشق سینه های خوش فرمش بودم خیلی بزرگ و خیلی کوچیک نبودن. ولی من از فرم سینه هاش خیلی لذت می بردم. ما شروع کردیم روی همون تخت سکس کردن، من دراز کشیده بودم و اون روی من بود ی 15 دقیقه ای از ساک زدن و شروع سکس ما می گذشت و تانیا هم به پهلو و پشت به ما خوابیده بود توی تمام این مدت من زیر چشمی به کون خوش فرم تانیا نگاه می کردم، ساشا هم کاملا متوجه این موضوع بود، بعد از ی چشم چرونی شدید برگشتم به ساشا نگاه کردم دیدم داره می خنده، بهم گفت اگه می خوای می تونی لمسش کنی.
منم از خدا خواسته معطل نکردم و شروع کردم کون ردیف تانیا رو از بغل لمس کردن و تو مشتم گرفتن و در همین حال ساشا هم روی من بالا و پایین می شد.
حس کردم این کار من بیشتر این دختر رو تحریک کرده به خاطر همین با اشتیاق بیشتری به کارم ادامه دادم با ی دست کون تانیا و با دست دیگه سینه های ساشا رو میچلوندم توی این وضع چنان کس ساشا منقبض شد و ارضا شد که منم چند دقیقه بعد با فوران آب توی کاندوم، ارضا شدم. ی چند دقیقه ساشا توی بغلم بی حال افتاده بود که با ی لب گرفتن از من پا شد و بهم ی چشمک زد و گفت که می خوای با تانیا هم حال کنی؟
من که راضی و قاضی هم راضی، مونده بود که شاکی رو راضی کنیم که می مونه واسه دفعه بعد. البته اگه دوست دارید

نوشته: خاطرات مسافر


👍 21
👎 4
41401 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

783075
2020-12-24 00:44:23 +0330 +0330

دوهفته بود باهاش آشنا شده بودی و فقط چندبار باهم سکس کرده بودین؟
تا همینجا خوندم.
بزار ببینم مال چه کسی رو حوالت بدم؟🤔🤔
کیر جوونیهای احمد جنتی تو کون جقیت
کم بزن
همیشه بزن
راه امام کلام امام

2 ❤️

783078
2020-12-24 00:47:59 +0330 +0330

تو دو هفته فقط چند بار؟ اهی بمیرم حضرت یقوب در انتظار یوسف اینقدر صبر نکرد! البته اونم کور شد ولی به یک دلیل کاملا متفاوت!! به علاوه شاسمیخ مگه نمیگی چند بار با هم بودین پس دیگه برای چی نیاز داشت بری از مترو بیاریش خوب راهو بلد بود خودش میومد!!

2 ❤️

783094
2020-12-24 01:13:26 +0330 +0330

سلام
کیرم تو اسماشون
خدافظ

3 ❤️

783126
2020-12-24 02:43:52 +0330 +0330

نه پس تو ناراحت میشی😂😂

0 ❤️

783131
2020-12-24 03:16:30 +0330 +0330

تو ده سالی که تو روسیه بودی هنوز متوجه نشدی روس‌ها وودکا می‌زنند نه ویسکی!

3 ❤️

783153
2020-12-24 07:40:14 +0330 +0330

ببخشید ساشا اسم پسر نیست؟

0 ❤️

783214
2020-12-24 15:55:06 +0330 +0330

جقی تا حالا از یالقوز ابادتون بیرون نرفتی

1 ❤️

783217
2020-12-24 15:58:20 +0330 +0330

Itried از کی تا حالا کیر دار شدی؟ نکنه دو جنسه هستین؟ 😂 😂 😂 😂

1 ❤️

783227
2020-12-24 17:22:57 +0330 +0330

استالین کجایی که ببینی این جقی های ایرانی مملکت تورو هم به گا دادن
پوتین با تمام موشکهای قاره پیماش تو کونت

1 ❤️

783356
2020-12-25 12:52:49 +0330 +0330

دخترای روس بعد اشنایی تمام رفقا دوست اشناشون واسه سکس میارن این یه فرهنگه تو روسیه.ای حال میده تری سام اونم با سفید های حوری روس

0 ❤️