سکس با سیما دوست زنم

1400/10/12

سلام یه خاطره خیلی شیرین دارم که دوست دارم به اشتراک بزارم امیدوارم از خوندنش لذت ببرید. من سیامک هستم 43 سالمه قدم 181 هست و تقریبا بدن پری دارم نه ورزشکاری ولی یه جورائی عضلانی هستم وزنم 95 کیلو و سایز التم خوشبختانه 18 و گاهی که خیلی شق میشه به 19 و شایدم بیست برسه بستگی داره چقدر حشری و داغ کرده باشم معمولی همون 18 سانت یکمی بیشتر هست

خب بگذریم این داستان مربوط میشه به رابطه من با یکی از دوستای زنم به اسم سیما . خب راستش من نمیگم خیلی سر به زیر و ادم مثبتی هستم و تا قبل از رابطه ام با سیما با چندتا زن دیگه هم سکس کرده بودم ولی خب هیچ وقت با هیچکدوم از نزدیکان و دوستای خانوادگی سکس نداشتم و سیما اولین زنی بود که در حوضه خانوادگی قرار داشت و باهاش وارد رابطه سکسی شدم . از سیما بگم که یه زن تقریبا قد بلند سفید خوش چهره و نمکی و جذاب و کمر باریک و کون گرد و برجسته ای داره و سینه هاش هم فکر کنم 80 سایزش باشه چون همیشه وقتی میدیدمش لباس تنگی میپوشید که حسابی سینه هاش و کون خوشمرش خود نمائی میکرد ، خب سیما با زنم مدتی دوست بودن و این دوستی بینشون بیشتر و بیشتر میشد که دیگه رفت و امد سیما به خونه ما بیشتر شده بود و گاهی وقتا تا شب هم هم خونه ما میماند و شوهرش میومد دنبالش و میرفت یکی دو بار هم با شوهرش سلام علیکی داشتم و تعارفش میکردم که بیاد تو ولی تعارف میکرد و با زنش میرفتند . من اصلا تو فکر کردن سیما نبودم ولی هر بار که با سیما چشم تو چشم میشدم یه حالت خاصی بهم نگاه میکرد و یه لبخند گوشه لبش نقش میبست و منم سریع برای اینکه یه موقع زنم متوجه نشه میرفتم توی اتاق خودم و با لپ تاپم مشغول میشدم ولی این رفتار سیما همش رو مخم بود که این نگاهش و این لبخندش یعنی چی؟و فقط یه جواب براش داشتم که نکنه تنش میخاره و داره خط میده که… ولی خودمو میزدم به اون راه که نه بابا حتما همینطوری یه لبخندی بهم زده . خلاصه این نگاه های شیطنتی سیما هی بیشتر و عمیقتر شده بود و در هفته شاید سه یا چهار روز تا دیر وقت خونه ما میموند و شوهرش شبها میومد و میبردش دیگه منم خب از این رفتارش بدم نیومده بود و کمتر با زنم تنهاش میزاشتم و هر وقت زنم حواسش نبود حسابی بدنشو دید میزدم اونم که فهمیده بود منم تو کفشم حسابی دلبری میکرد بارم لامصب اون کون گرد و قلمبه اش دیونه ام کرده بود دلم میخواست کیرمو تا بیخ فرو کنم توش زیرم ناله بزنه گاهی وقتا که خیلی دیونه سیما میشدم بیچاره زنم مجبور بود جور سیما رو زیر کیرم بکشه و با هوس گائیدن سیما زنمو همچین میکردم که جیغشو در میاوردم البته اونم حسابی زیر کیرم کیف میکرد و خیلی ازم تشکر میکرد که لذت سکسی خوبی بهش دادم نمیدونست که بجای دوستش داره کس میده زنم هیچ وقت بهم از کون نداده بود و این هوسمو با زنهای دیگه جواب گرفته بودم و حالا هم سیما داشت برام جنده بازی میکرد و نخ میداد فقط منتظر فرصتی بودم تا بخوابونمش زیر کیرم و حسابی جرش بدم بدمصب اون کون خوشگلشو چنان جلوم قمبل میکرد که با زبون بی زبونی بهم میگفت بیا منو بکن بیا منو بکن واقعا براش داغ کرده بودم . این وضع همینطوری ادامه داشت تا یه روز که زنم قرار بود دو روز بره خونه مادرش و به کارهاش برسه و اینو سیما هم میدونست که پنجشنبه و جمعه زنم خونه نیست . من چهارشنبه بود که زنمو بردم خونه مادرش و رفتم سر کار و برگشتم خونه و تنها بودم که دیدم زنگ خونه زده شد از ایفون دیدم سیما هست جواب دادم و سلام کردم اونم سلام کرد بهش گفتم (مریم) خونه نیست اونم گفت باشه با خودت کار دارم میشه در را بزنی منم در را براش باز کردم و اومد بالا و تعارفش کردم اومد تو لامصب بوی عطرش تند و شهوتناک بود تا اومد داخل مانتوشو دراورد و روسریشو هم باز کرد و انداخت رو مبل یه تاپ قرمز که نافش بیرون بود تنش کرده بود دستهای سفید و کمی تپلش دلبری میکرد تا اون روز با تاپ ندیده بودمش یه شلوار لی ابی کمرنگ چسبون هم پاش کرده بود همه برجستگیهای پا و کسشو نمایش میداد واقعا یه داف به تمام معنا شده بود همینطوری که نگاهش میکردم گفتم خب چکارم داشتی سیما خانم ؟اونم اومد نزدیکم شد دستشو دور کمرم حلقه کرد گفت یعنی نمیدونی چکارت دارم ؟منم که دوزاریم سریع افتاد که اومده تا با هم سکس کنیم منم کمرشو گرفتم لبمو بردم جلو یه بوس از لبش گرفتم دم گوشش گفتم نمیدونی چقدر منتظر این لحظه بودم لعنتی تو منو دیونه ام کردی اونم از همون خنده های شیطونش زد گفت بریم توی اتاق که منم تحملم برات تموم شده بردمش تو اتاق خواب و انداختمش رو تخت رفتم کنارش و تاپشو از تنش دراوردم وای لامصب بدنش فوق العاده زیبا بود سوتینشو هم دراوردم که دوتا سینه های گرد قلمبه اش افتادن بیرون دیگه نمیدونستم چطوری باید این دوتا اناز رسیده رو ابلمبو کنم گرفته بودم تو دستام و نوکشونو مک میزدم نوبتی هر دو پستونشو میخوردم و میمالیدم اروم گازشون میگرفتم اونم همش اه و ناله میکرد و چشماشو بسته بود هی قربون صدقم میرفت هی میگفت وای سیامک بخور بخور وای اخ لامصب چرا زودتر اینکار نکردی منم که دیونه اش شده بودم دیگه نمیدونم چطوری شلوار و شورتشو هم از پاش کشیدم بیرون یه کس سفید و بی مو صاف و تپل مپل جلوی چشم ظاهر شد و دیگه دهنمو چسبوندم به کسش و فقط میلیسیدم و مک میزدم میخوردمش اونم اتاقو گذاشته بود رو سرش هی با اه و ناله میگفت اخ ججججوووووووووننننننن وای بخور کسمو ای وای جون اه وای از این ناله ها میکرد منم که بدتر از اون دیونه کس و کونش بودم داشتم براش خودکشی میکردم زبونمو تا جائی که میتونستم میکردم تو کسش چوچولشو مک میزدم با لبهام میکشیدمش و فشارش میدادم اونم هی اه و ناله و جیغ میزد که دیگه بدنش منقبض شد و صداش شبیه زوزه کشیدن شده بود ارضا شد و هی بدنش تکون تکون میداد فهمیدم خوب ارضاش کردم سیما که هنوز تو کف ارضا شدنش بود منم لخت شدم و کنارش دراز کشیدم کیرم مثل سنگ شده بود کیرمو نزدیک دستش بردم تا کیرمو لمس کرد گرفت توی دستش شروع کرد به مالیدن کیرم و بهم لب میداد محکم کیرمو گرفته بود بالا و پائینش میکرد کیرمنم که در نهایت شقی بود فقط داغی و نرمی یه کس مثل کس سیما بهش ارامش میداد سیما هی میگفت دوست دارم دوست دارم میخوامت منم لبشو میبوسیدم و همینارو بهش میگفتم بعد گفت یالا دیگه بلندشو بکن توش دارم میمیرم برات منم نشستم بین پاهاش و از هم بازشون کردم وای چه کس نازی جلوم بود ، کس زیاد کرده بودم ولی تن و بدن و کس و کون سیما واقعا یه چیز دیگه ای بود همینطوری که به تن و بدنش نگاه میکردم کیرمو بردم لای کسش و لای چاک کسش میمالیدمش سیما هم غرق شهوت شده بود و ناله میزد چشماش خمار بود زیر لب هی میگفت بکن توش لامصب بکن تو عذابم نده منم کیرمو هول دادم تو کسش داغ و خیسش وای که چه مزه ای داد انگار دنیارو مال من شده لذتی میبردم از کسش که نگو و نپرس اولش اروم اروم تو کسش تلمبه میزدم سیما هم فقط ناله و اه میکشید و با ناخنهاش کمر و بازوهامو چنگ میزد منم کم کم تلمبه هامو تو کسش تندتر کرده بودم سیما دیگه داشت زیرم داد میزد گاهی هم جیغی میزد منم از اینکه میدیدم زیرم داره لذت میبره تندتر و محکمتر میکردمش وای وای واقعا گائیدن کسش فوق العاده بود بدن گوشتی و سینه های تپلش مثل مشک تکون میخوردن منم داشتم مثل اسب تو کسش تلمبه میزدم ازش لب میگرفتم و نوک پسوتنشو محکم مک میزدم تا بیشتر دردش بگیره نمیدونم چرا ولی دوست داشتم زیرم درد بکشه و لذت ببره از این دردی که میکشه اونم انگار از این وضعیت خوشش میومد و هی میگفت جون بکن جر بده کسمو وای عاشقتم قربون بشم سیامک جون کیرت مال منه کیرت تو کسمه بزن تو کسم بزن تو کسم با این حرفهاش دیونه ترم میکرد تا محکمتر کسشو بگام دیگه از بس زیرم ناله زده بود و کسشو گائیده بودم که به ارضا نزدیک شده بودم پاهای سیما پشت رونهام بود داشتم ناله میکردم که سیما نزاشت جدا بشم ازش منو محکم تو بغلش گرفته بود هی میگفت جون جون جون اخ عاشقتم منم دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرمو همه ابمو ریختم تو کسش و ولو شدم رو تنش واقعا نفسم در نمیومد انگار با ده نفر کشتی گرفته باشم جون نداشتم از روش بلند بشم همینطوری برای چند دقیقه روش ولو بودم و نفس نفس میزدم کیرم تو کسش همینطوری نیمه شق بود و کیف میکردم بلاخره یکمی جون گرفتم لبشو بوسیدم گفتم معذرت میخام نتوستم لحظه اخر درش بیارم سیما لبمو مک زد گفت عیبی نداره عشقم فدای سرت گفتم یه موقع برات مشکل نشه سیما با مهربونی گفت خب بشه من عاشقتم و اگر هم ازت بچه دار بشم خیلی هم خوشحال میشم نمیدونستم بهش چی بگم یکمی با هم عشق بازی کردیم و از هم لب میگرفتیم من پستوناشو میبوسیدم میخوردم کیرم دیگه از کسش شل شد و دراومد از روش بلند شدم همینطوری لخت بودیم زنم یه زنگی به خونه زد جواب دادم سیما هم ساکت نشسته بود کنارم لخت بود و دستم لای رونش و روی کسش بودداشتم با زنم حرف میزدم وکس خوشگل سیما رو میمالیدم که دیدم سیما انگار میخاد ناله کنه که از زنم خداحافظی کردم و نشستم جلوی کسش و حسابی کسشو چاک کونشو براش میلیسیدم بعد بهش گفتم قمبل کنه اونم بدون هیچ حرفی برام قمبل کرد بازم از پشت کس و کونشو حسابی لیسیدم وای که عجب سوراخ کون نازی جلوم بود هرچی کس و کونشو میخوردم بدتر براش حریصتر میشدم سیما روی مبل قمبل بود منم یه پام روی زمین بود با زانو روی مبل پشت سمیا قرار گرفتم و کیرمو کردم تو کسش که ناله سیما رفت هوا منم که روانیش شده بودم هی تو کسش تلمبه میزدم کونش جلوی چشم میلرزید کون به این خوشگلی واقعا نوبر بود هوس کردم چک بزنم در کونش همینکارو کردم اولیشو زدم در کونش از درد جیغ زد خوشم اومد یکی دیگه به اون لپش زدم دوباره جیغ زد گفتم جون دارم میکنمت سیما جون تو دیگه مال منی باید فقط به من کس بدی اونم ناله میکرد و میگفت اخ جون باشه سیامک جون دوباره دو سه تا در کونی بهش زدم حسابی حال میکردم کونش قرمز شده بود انگشتمو رو سوراخش فشار میدادم هیچی نمیگفت انگشتمو یکمی فرو کردم تو کونش یه بند انگشتم تو کوش بود دیدم داره حال میکنه انگشتمو دراوردم تف مالیش کردم همینطوری که داشتم کسشو میگائیدم انگشتمو هم کردم تو کونش یه اخخخخخخ گفت گفتم جوووووووووووووونننننننننن قربون کونت بشم سیما جون اونم هی اخ و اوخ میکرد گاهی هم سرشو برمیگردوند و باهاش چشم تو چشم میشدم هی همینطوری تو کونش انگشت میکردم کونش هم تر تمیز بود خوشبختانه هی گند و کثافتی توش نبود انگار از قبل خودشو برای یه سکس همه جوره اماده کرده بود کونش نه خیلی تنگ بود نه گشاد اولش که انگشمو کردم توش تنگ بود ولی طولی نکشید که دیگه راحت داشتم دو انگشتی سوراخشو میکردم دیگه دلم میخواست که از کون بکنمش کیرمو از کسش دراوردم گفتم سیما جون من دیگه نمیتونم این کون نازو نکنم کیرمو که از اب کسش خیس بود گذاشتم در سوراخ کونش یه هول دادم نصف کیرمو کردم توش که جیغش رفت هوا با این جیغش هول دومو دادم و همه کیرمو چپوندم تو کونش که بیچاره سیما داشت مبل رو چنگ میزد یکمی نگه داشتم دست و پاش داشت میلرزید و هی میگفت کس کش کونمو جر دادی درش بیار درش بیار ولی من گوشم بدهکار نبود و دوطرف کونشو گرفته بودم جلو هم نمیتونست بره گیر کرده بود از پشت من تا بیخ تو کونش گذاشته بودم از جلو هم دسته مبل بود خلاصه مجبور بود تحمل کنه ولی همش فحش میداد هی التماس میکرد که درش بیارم منم اروم اروم یکمی میکشیدم بیرون و میدادم توش کونش برای کیرم واقعا تنگ بود خلاصه سرتونو درد نیارم یه هفت هشت دقیقه ای اروم اروم داشتم تو کونش شل کن سفت کن درمیاوردم میکردم توش تا دیگه سیما هیچی نمیگفت منم بازم اروم اروم تو کونش تلمبه میزدم قربون صدقه اش میرفتم نوازشش میکردم پستوناشو گاهی هم از زیر دستمو به کسش میرسوندم تا کسشو براش بمالم کیف کنه این کارهام باعث شده بود سیما هم لذت ببره منم هیمنطوری هی تو کونش اروم تلمبه میزدم که سیما به حرف اومد و گفت سیامک بزن لعنتی بزن کونمو بگا وای منم همینو میخواستم بشنوم دیگه حرکتمو تندترش کردم میزدم در کونش کونشو چنگ میزدم تلمبه میزدم اونم زیرم داد و اه میکشید و هی مشت میکوبید به مبل هی میگفت وای کس کسش کونمو جر بده کونمو جر بده نمیدونم چند دقیقه طول کشید داشتم محکم میکردمش که بازم داشتم ارضا میشدم و با خیال راحت هر چی اب تو کمرم جمع شده بود ریختم تو کونش کونشو محکم چنگ زدم و کیرمو کشیدم بیرون سوراخ کونش قرمز شده بود و باز مونده بود بعدشم ابم از سوراخش سرازیر شد وسط چاک کسش و روی رونهاش سیما هم ولو شد روی زمین گرفتم بلش کردم لبشو بوسیدم ازش کلی تشکر کردم اونم گفت بیشرف کیرت خیلی کلفت و گنده است جر خوردم بازم بوسیدمش و بیشتر تشکر کردم سینه هاشو میمالیدم خیلی خسته شده بودیم رفتیم خودمونو شستیم و با هم رفتیم توی تخت لخت توی بغل هم خوابیدیم تا عصر شده بود ولی خوابمو برد . با صدای زنگ موبایل سیما از خواب بیدار شدیم سیما دید شوهرش داره بهش زنگ میزنه جوابشو داد یمکی با هم سرد حرف زدن و سیما بهش گفت من شب خون مریم میمونم نمیخاد بیائی دنبالم انگار شوهرشم نمیتونست مخالفتی باهاش کنه هیچی نمیتونست بهش بگه بعد هم ازش خداحافظی کرد و گفتم سیما یه موقع شوهرت شک نکنه اونم منو گرفت کشید تو بغلش گفت به درک برام مهم نیست من فقط عاشق توام تورو میخام گفتم سیما جون من واقعا عاشقت شدم ولی خب میدونی که ما نمیتونیم زیاد با هم باشیم گفت سیامک من عاشقتم اینو بفهم گفتم میدونم سیما جون ولی هم تو متاهلی هم من تازه مریمو هم میشناسی اگر بو ببره ما با هم رابطه داریم یا منو میکشه یا تورو بعد زدیم زیر خنده ولی هردومون اینو میدونستیم که یه روزی بلاخره باید این رابطه رو تمومش کنیم ولی تازه اول راه بودیم و دلمون نمیخواست تموم بشه . اون شب برای اولین بار با زنی غیر از زن خودم تو تخت لخت خوابیدم البته نخوابیدیم تا صبح عشق بازی کردیم یه بار دیگه هم کردمش که دیگه ساعت 5 صبح بود که بیهوش شدیم وقتی بیدار شدیم نزدیک ظهر بود . بینهایت هردومون از سکسی که با هم داشتیم خوشحال و راضی بودیم و این رابطه من با سیما هنوز ادامه داره خوشبختانه سیما ازم بار دار نشده ولی خودش میگه نترس اگر هم حامله بشم میخام نگهش دارم . سیما واقعا یه زن بینهایت حشری و سکسی و جذابه .

نوشته: سیامک


👍 46
👎 23
135801 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

851068
2022-01-02 00:58:49 +0330 +0330

همینکه خودش اومد بدون مخ زدن معلومه زیادی تو کفی🤣🤣🤣

3 ❤️

851082
2022-01-02 01:37:43 +0330 +0330

👍👍

1 ❤️

851083
2022-01-02 01:39:08 +0330 +0330

کیرت مگه برنجه ک هرلحظه ی سایزی داره 18،19،20هرچی بیشتر بذاری دم بکشه بزرگتر میشه؟ برنج محسن نیست؟
هر زنی هم ک باشه هرچقدرم خوشش اومده باشه کاری میکنه اول تو پا پیش بذاری نه ک زرتی بپره بغلت
این داستان نوشته پسرک جقی 15 ساله از ایران


851096
2022-01-02 03:01:08 +0330 +0330

یا خدا
خودت دل همه بچه‌های شهوانی رو شاد و کیر هاشونو هر کجا که دوست دارن مثل این دوستمون روانه بفرما.

3 ❤️

851097
2022-01-02 03:07:58 +0330 +0330

بیا پایین کصکش
سرمون درد گرفت

2 ❤️

851100
2022-01-02 03:14:53 +0330 +0330

بله. سایز آلتشون ۱۸، بعضی وقتا ۱۹، یه وقتایی هم شاید به ۲۰ برسه، حتی پیش اومده، همسایه ها مدد کردن ۲۱ و ۲۲ هم رسیده. حالا کی به کیه شاید اگه کاترین زتا جونز و بزاری جلوش دیدی به ۲۵ هم رسید. خلاصه اندازه ش شناوره. بین کیر آدمیزاد و خر، در نوسانه.
سیما اولین کسی بود که در حوضه خانوادگی… البته منظورش حوَه آبریزی خانوادگی شون نیست، منظورش حوزه خانواده هست.حالا…
https://setare.com/fa/news/33177/فرق-حوزه-با-حوضه-مفهوم-و-کاربرد-هر-کدام/

استاد، خنده رو نمیزنن، اونی که میزنن قهقهه یا فریاد هست. میخندن، دیگه خیلی گشاد بگیری، خنده میکنن.اونم تازه فقط برای مواردی که مثلا بخوای بگی حنده کنان آمد،که تازه همینم میتونی بگی خندان آمد. ولی قطعا خنده نمیزنن.
ناله هم همینطور، ناله نمیزنن. ناله میکنن.

من با اینکه زنه ازت خوشش اومده ازت، هیچ مشکلی ندارم. با اینم که خودش پیشقدم شده و برنامه رو چیده هم مشکلی ندارم.
تازگیا یه مشکل ذهنی برای من پیش اومده، که تو همه داستانها، بدون استثنا، همه بعد زیارت کس طرف، یه سری هم به قزوین میزنن و حنما کون طرف هم میزارن. یعنی واقعا همه سکسای شماها، حتما بعد کس، کون طرف رو هم میکنین؟؟ ماشالا خانوما هم که همه بزار و کونی هستن و از آنال نهایت لذت رو میبرن. یعنی تو همه این داستانا، یه خانمی پیدا نمیشه که بگه من من از عقب نمیدم؟؟؟


851107
2022-01-02 03:45:54 +0330 +0330

گاییدن دوست زن ادم حال میده ولی نباید زیاد باشه چون
کلا وقتی بغیر زنت با زن دیگه ای میخوابی اگر بعد از سکس دوش نگیری
و بری خونه اولین کسیکه میفهمه تو سکس داشتی زنته چون کلا
بدن زن موقع سکس ی بویی ترشح میکنه که فقط زن میتونه این بو رو
حس کنه وقتی دوش میگیری که هیچ تمیزی ولی وقتی دوش نمیگیری
و لباس میپوشی و سریع میری خونه هر زنیکه خونت باشه این بورو حس
میکنه البته زن ادم بیشتر من اینو دو سه بار وقتی زنم با دوستش صحبت میکرد یبار فهمیدم یبارم تو مترو ی زنی با زن دیگه صحبت میکرد البته من گوشمو تیز کرده بودم زیادم بلند صحبت نمیکردن ولی من هواسو روم جایی دیگه باد گوشم پیش اون دو تا یبارم اینو از یکی از همکارام که زنش فهمیده بود و گندش درامده بود و بعدها برامون گفت دیدم که این قضیه دقیقا درسته
پس هر موقع گافی میدید حتما قبل خونه رفتن دوش بگیرید هر جور که شده
هیچ وقت نذارید مخصوصا زنتون بهتون شک داشته باشه چون زندگیتون
ریده میشه توش 👙💄👠

3 ❤️

851109
2022-01-02 03:51:34 +0330 +0330

سایز آلت دور موتور نیست که هر چی بیشتر گاز بدی بالاتر بره
از همون سایز آلت معلومه بقیه ش چیه لازم نیس بخونم

2 ❤️

851118
2022-01-02 04:30:53 +0330 +0330

سیما واقعا یه زن بینهایت حشری و سکسی و جذابه
تو هم ی مرد بینهات خالی بند و توهمی
شوهرش سیما هم احتمالا رفته بود خونه باباش اینا ب کاراش برسه.

0 ❤️

851120
2022-01-02 04:40:39 +0330 +0330

😂 👍

0 ❤️

851124
2022-01-02 04:55:28 +0330 +0330

یعنی شرمنده همه که میگم
تو گه خوردی مفصل که چنین خزعبلاتی را سرهم کردی

0 ❤️

851130
2022-01-02 06:33:56 +0330 +0330

دستتو از تو شورتت در بیار حلقی …

0 ❤️

851134
2022-01-02 07:10:21 +0330 +0330

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی پسره جلقی عقده ای هستی مطمئن هستم کوس از نزدیک ندیدی

0 ❤️

851136
2022-01-02 07:20:21 +0330 +0330

مساحتِ کیرتم میدادی. 18.19.20
تا حوضه خوندم، دبگه نخوندم…

0 ❤️

851142
2022-01-02 08:49:43 +0330 +0330

منکه خوشم اومد بهت هم لایک دادم 👍 نوش جونت اگر کردیش

0 ❤️

851154
2022-01-02 10:43:33 +0330 +0330

داداش نوش جونت ، یرای منم ازین اتفاقا افتاده تا هست لذت یبر

0 ❤️

851165
2022-01-02 12:01:31 +0330 +0330

آبتو ریختی توش بعدم واسش خوردی ، آقا عالی

1 ❤️

851166
2022-01-02 12:02:43 +0330 +0330

نوش جونت

0 ❤️

851167
2022-01-02 12:21:17 +0330 +0330

پروردگارا طرف خودش میاد تو خونه لباسشو درمیاره میگه منو بکن،خدایا دیگه تا چه حد کسشعر،خدایا عظمتتو شکر ملت کسخل شدن و جقی،جق زیاد علائمش همینه دیگه طرف میره توفاز کسشعر و توهمات فانتزی

2 ❤️

851169
2022-01-02 13:05:29 +0330 +0330

شوهر سیما هم دو روز زنتو میکرد 🤤

1 ❤️

851184
2022-01-02 15:15:01 +0330 +0330

نه که نخوندم خوندم تا نصفه فقط ی چی بت بگم اگر ی روزی زندگیش خراب شد تا اخر عمرت نمیتونی اروم باشی بدبخت زن شوهر دار تاوان داره فقط امیدوارم این خاطره باشه

0 ❤️

851186
2022-01-02 15:58:28 +0330 +0330

لاشِکس

0 ❤️

851200
2022-01-02 17:49:31 +0330 +0330

شوهردار رو باید کرد
کرد
کرد
کرد
وبعدشم کرد

0 ❤️

851202
2022-01-02 18:27:59 +0330 +0330

شاید زنت هم رفته پیش شوهر سیما

1 ❤️

851204
2022-01-02 19:09:46 +0330 +0330

سیامک چرا کص میگی؟😂

0 ❤️

851214
2022-01-02 21:00:31 +0330 +0330

حاجی چجوری واس اینا خودشون پا پیش میزران بعد ماها باید هزار جور کوس کلک بازی در بیارم تا یه روز بهشون بگیم با بریم خرگوشم ببین که روپایی میزنه مگه میشه یعنی خدایی هر کی بما رسیده سه فازش تو چوس کن بوده

0 ❤️

851215
2022-01-02 21:07:29 +0330 +0330

باحال بود ولی سایزتو یه بار دفیق اندازه بگیر که اینور اونور ننویسی

0 ❤️

851217
2022-01-02 22:08:41 +0330 +0330

معلومه جق زدن خیلی بهت فشار آورده

0 ❤️

851219
2022-01-02 22:26:02 +0330 +0330

دِ اخه دیوث مگه سایز الت با حشری بودن تغییر میکنه کیرم تو مغزت که برا همه اونایی که کیر دارن داری کسشعر مینویسی

0 ❤️

851220
2022-01-02 22:42:28 +0330 +0330

پبقول سیما خیلی کسکشی

0 ❤️

851223
2022-01-02 23:09:27 +0330 +0330

همینطور تو کف سیما خانوم بمون الدنگ کیونی!!

0 ❤️

851226
2022-01-02 23:20:26 +0330 +0330

یخوده دیگه کود بدی پای کیرت رکورد میشکنی ، فقط مواظب باش تسمه تیم نبری

1 ❤️

851230
2022-01-02 23:59:19 +0330 +0330

چند خطش را بیشتر نخوندم
اگه جقنامه نبود
باید به عقلت شک کرد، یعنی یک درصد شک نکردی شاید خانمت خواسته گیرت بندازه؟ یه مرد چهل و خرده ای ساله با احتیاط بیشتری به خانمها نزدیک میشه و به زنها اونم از نوع دوست همسر اعتماد نمیکنه.

0 ❤️

851235
2022-01-03 00:42:29 +0330 +0330

اب ریختی تو کسش بعد براش لیس زدی تو راس میگی بیا اب منو هم بخور

0 ❤️

851236
2022-01-03 00:43:17 +0330 +0330

آره تو که راست میگی ولی کیر تمام اعضای سگ حشر و توی کف مونده‌ی شهوانی بره تو کص و کون جمیع نوامیس آدم دروغگو که دیگه فانتزیای قبل از جقشونو اینجا تحریر نکنه…
تمام.

0 ❤️

851267
2022-01-03 02:08:10 +0330 +0330

این کیر جزو عجایب هفتگانه جدید جهان سایزش انقدر متغیر که از گینس اومدن ثبت جهانی و مدام ازش میپرسن اخه لعنتی چه تو به تو این کیر رو دادن

0 ❤️

851319
2022-01-03 09:35:52 +0330 +0330

گفتی خودش اومد جلو فهمیدم کصشعرههههه

0 ❤️

851347
2022-01-03 15:03:16 +0330 +0330

آخه کونی من تا همون حوضه بیشتر نخوندم دیدم تو که رد دادی از شدت دست به تجلق حوزه رو خوب اومدی با حوض آب اشتباه گرفتی بقیشم حتما گوه خوری اضافیه نخوندم

0 ❤️

851371
2022-01-03 17:59:37 +0330 +0330

قرمساق مگه کیرت پلیمره که گاهی 18 گاهی 19 حتی 20 میرسه؟ یهو دسشو حلقه کرد ناغافل دور کمرت؟ کیر عمر سعد وقاص تا خایه تو کونت. آخه چرا کصشعر تفت میدی که فحش بخوری نسناس

1 ❤️

851407
2022-01-04 00:04:04 +0330 +0330

اینایی که یهو میان میگن بیا منو بکن کجان؟ رمز میزنین لعنتیا؟ چرا به پست ما نمیخوره؟؟

1 ❤️

851563
2022-01-04 19:53:47 +0330 +0330

سیما اومد عاشق من شد من کلا مثل اسب میکنم. از همه جا کردمش. گفت مرسی الان خیلی وقته هر روز میکنمش. بعد میگن جنس خوب پیدا نمیشه

1 ❤️

851627
2022-01-05 02:33:25 +0330 +0330

ببین دوست عزیز هیچوقت نذار که حامله بشه که مثل من سرت در میاد. الان پیش خودت میگی زن خیلی خوبیه اگه ازم حامله بشه ایرادی نداره بچمو بزرگ میکنه ولی قطعا بعدش که بچه به دنیا اومد با هم به مشکل می‌خورید و قهر میکنید این جدایی واقعا سخته چون اون بچه از خون خودته نمیتونی بیخیالش بشی زندگیت به فنا میره من به شخصه خودم نمیتونم از بچم بگذرم چون از خون خودمه و اون زن که شوهرداره باهام قهر کرده و رابطمون خراب شده اولش خیلی خوب بود گفتم خدارو شکر الان که ناخواسته بچه دار شدیم بزرگش میکنه و میتونم همیشه یچمو ببینم ولی الان پشیمونم که چرا مجبورش نکردم بچه رو سغد کنه واقعا دارم کلافه میشم از دوری بچم

0 ❤️

852137
2022-01-07 20:59:27 +0330 +0330

کیرت بیست سانتی متر هست؟ شما یا نمیدونی سانتیمتر چیه یا نمیدونی کیرت کجای بدنت هست🤣🤣🤣

1 ❤️

852141
2022-01-07 21:06:57 +0330 +0330

احتمالاً دماغش بیست سانتی متر هست، با کیرش اشتباه گرفته

1 ❤️

852578
2022-01-10 03:07:04 +0330 +0330

کسشعر محض

0 ❤️

852858
2022-01-11 17:05:06 +0330 +0330

18 19 20 ؟؟؟؟😂😂😂جمع کن بابا کسخول
بعدشم د آخه کیر تو سوادت حوضه؟

0 ❤️

852963
2022-01-12 03:20:15 +0330 +0330

لعنتی کیرت مگه جذر مد میشه؟؟؟

0 ❤️