داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس با فامیل زنم

1399/06/18

سلام امیر هستم ۳۵ ساله جنوبی
داستان از روز خواستگاری شروع شد روزی که رفتیم خواستگاری دیدم یه خانم سبزه خوشکل خوش اندام هم اونجا هست که خیلی نگاه میکرد که بعد فهمیدم عروس خانواده زنمه ما ازدواج کردیم ما جنوبی ها کلا خیلی شهوتی هستیم و دیدید که زنا وقتی پیش هم میشینن در مورد سکس با شوهرشون حرف میزنن برادر زنم توی شرکتی کار میکرد و ۱۴ به ۱۴ خونه نبود ایناهم تازه عروسی کرده بودن یه دختر عمه به نام سارا هم داشتن که خیلی دور من میچرخید مثال با زنم کار داشت به من زنگ میزد پیام میداد تا یه شب که میدونست زنم خونه نیست شروع کرد پیام دادن که حرفا کشیده شد به منم شوهر میخوامو منم دیدم شهوتی هست شروع کردم جک گفتن کشیدمش به حرفای سکسی که گفت اقا امیر من مجردم نمیگید این حرفارو میزنی منو حوسی میکنی که خیلی راحت پیشنهاد سکس دادم قبول کرد زنم با خانوادم رفته بودن شهرستان بهش گفتم فردا صبح بجای اینکه بره دانشگاه بیاد خونم قبول کرد چون خیلی راحت قبول کرد اول پیش خودم گفتم شاید زنم ازش خواسته امتحانم کنه بزار از وقتی وارد خونه میشه فیلم بگیرم که اگر سر کاری بود من دست پیشو بگیرم صبح شد ساعت ۹ بود که تماس گرفت دارم میام منم دوربین اندیکنی که داشتمو جاساز کردم امد در زد باز کردم پرید بقلم شروع کرد لب گرفتن دیدم نه خبری نیست چون دختر بود خلاصه از کون زدمش خیلیم حال دادم بهش اما داستان من چیز دیگه هست ماه بعد خانوادم میخواستن برن مشهد از اونجایی که زنم عروس اول بود خیلی دوستش داشتن بردنش با خودشون شبش سارا زنگ زد گفت میخوام فردا بیام پیشت گفتم بیا که گفت فقط یکی از دوستام باهام میاد اشکالی نداره گفتم اخه زشته اون تنها باشه گفت نه تعریف تورو کردم پیشش اونم دوست داره با تو سکس کنه گفتم بیا د من چون اون سری زیاد حال نکردم شبش رفتم دو گرم شیره گرفتم که از پس دوتاشون بر بیام صبح شد ساعت ۱۰ بود زنگ زد داریم میایم منم نصف شیره تریاکو با چای زدم که چون بدنم پاک بود حسابی توپ شدم در زدن باز که کردم میخ کوب شدم فکر کنم ۳۰ سانیه فقط قفل کرده بودم سارا با ثمین زن برادر زنم بود که سارا گفت چی شده جن دیدی من با پت پت کردن گفتم نه بیا داخل که وقتی امدن سارا پرید بقلم بوسم کرد یواش در گوشم گفت ببین چی اوردم برات خلاصه امدن داخل سارا سری با شرتو سوتین شد و یه اهنگ گذاشت شروع کرد به رقصیدن که ثمین نشسته بود کنار رفت دستشو گرفت بلندش کرد مانتو وروسریشو در اورد وقتی حیکلشو دیدم کیرم در جا راست کرد و دوتا باهم میرقصیدن منم داشتم شربت اماده میکردم اما هنوز یخمون اب نشده بود که سارا گفت بابا شما دوتا چطونه اقا امیر ما دوتا امدیم اینجا کیر بخوریم مگر نه ثمین که اونم قرمز شده بود سرشو انداخت پایین من با اشاره سارارو کشیدم داخل اتاق گفتم سارا برای چی نگفتی کی باهات میاد گفت امیر خودش خواست اونم ادمه شوهرش ماهی ۱۴ روز میاد خونه که از ۱۴ روز این بیچاره ۸ روزش پریوده حالا بیا بریم بیرون زشته رفتیم بعد نیم ساعت که یخ هامون اب شد سارا گفت اقا نمیخوای ما دوتا خانمو دعوت کنی به اتاق خوابت که گفتم بفرمایید رفتیم داخل اتاق و من برگشتم که اب خوردن بیارم وقتی برگشتم دوتا با شرتو سوتین بودن منم با شرت شدم رفتم رو تخت اول از سارا لب گرفتم بعد گفتم تو خودت ساحب خونه هستی بزار به مهمانمون برسیم رفتم سراغ ثمین که بدنش مثل بدن یه زن بدن ساز خوش اندام بدون یه گرم چربی شروع کردم لب گرفتن بعد گوشو گردنشو خوردم از اون طرف سارا داشت ار ساق پاش شروع به خوردن میکرد اون از پایین من از بالا داشت دیوانه میشد همینطور میخوردیم تا به شرتش رسیدیم وقتی درش اورد سارا یه کس خوشکل با لبه های بزرگ بقول خودمون پروانه ای داشت و منو سارا برای خوردنش میجنگیدیم که او داشت از شدت شهوت جیق میزد که دستش امد سمت کیرم خودشو کشوند سمتم و کیرمو در اورد و کرد تو دهنش و چنان ساکی میزد که تمام عمرم حتی تو فیلمها هم ندیدم سارا هم رفت کمکش کیرم تو دهن ثمین تخمام تو دهن سارا حالا من داشتم دیونه میشدم فکر کنم یه ۱۰ دقیقه ساک زد که دیگه تحمل نکردم چرخوندمش لنگاشو دادم بالا کردم داخل یه جیقی زد که پریدیم زن شوهر دار کس به این تنگی اما از شدت شهوت حالیم نبود میزدم سارا هم که خیلی شهوتی شده بود. کسشو کرده بود تو دهن ثمین منم از شدت شهوت چنان تند تند میزدم که هیچی حالیم نبود که سارا حلم داد به کمر خوابیدم سارا امد بالا خودش نشست رو کیرم و با جیق زدن خودش بالا پایین میکرد منم دستم تو کس ثمین و ثمین سینه های سارارو میخورد که بعد ۱۰ دقیقه سارا بی حال افتاد روم انداختمش کنارم و خوابیدم رو ثمین و شروع کردم به کردن تا اونم ارضا شد من که هنوز ابم نیومده بود همونجور روش خوابیدم یه خورده ماساژش دادم بعد بلند شدم وقتی بلند شدم دیدم دور کیرم خونه که گفتم ثمین پریود شدی که نگاه کردم دیدم نه یه دفعه چشم رفت سمت سارا که دیدم یه لب خندی زد گفت نترس خودم پردمو زدم نمیندازم گردنت که من مات بودم گفتم چرا این کارو کردی گفت اخه زورم امد که ثمین داره اینقدر حال میکنه که زدش به شوخی گفت حالا بده یه کس پلومو مفتی باز کردی بعد گفت تو ما دوتارو ارضا کردی حالا نوبت ما که دوتاشون امدن سمتم که من از ترس پره سارا تا رب ساعت ساک زدن تا کیرم بلند شد اما وقتی بلند شود یه کس کردنی از سارا کردم که از چشاش در امد تا زمانی که فکر کنم ۴۰ دقیقه طول کشید ابم بیاد فقط کیرم تو کس تنگ سارا بود اون روز تا به الان که ۴ سال میگذره ماهی یک بار من سارا و ثمین یه صبح تا بعد ظهر باهم سکس داریم

نوشته: امیر


👍 36
👎 25
75200 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

914924
2020-09-08 00:18:03 +0430 +0430

بگم شانس داری😉😉😉

1 ❤️

914931
2020-09-08 00:22:19 +0430 +0430

یه گرم شیره خوردی توکه راس میگی مامانتو

2 ❤️

914948
2020-09-08 00:40:16 +0430 +0430

جقی کنی کم کس شعر بگو

2 ❤️

914953
2020-09-08 00:42:44 +0430 +0430

بدبخت همسر گرامیتان که شوهرش شمایی به هر حال داستانت غلط لفظی زیاد داشت بعضی جاها رو جا انداخته بودی.
موفق باشی.

0 ❤️

914954
2020-09-08 00:43:34 +0430 +0430

زنتم که با خانواده رفته بودن مشهد یادته؟
ی پسر مشهدی واست آورده
متوجه ای چی میگم؟
فقط تو شناسنامه تو باباشی همین
باور نداری دی ان ای بگیر

3 ❤️

914957
2020-09-08 00:47:50 +0430 +0430

ما چرا باید حرف زدن زنهای جنوبی رو در مورد سکس شوهرشون ببینیم؟؟؟؟

3 ❤️

914962
2020-09-08 00:52:54 +0430 +0430

شیره ای ها اغلب با دوربین اندیکنی میان و ساحب کصشعر میشن و تا میتونن کص میگن!!!
عاخه کونی اینا چیه تفت دادی؟؟؟؟

2 ❤️

914963
2020-09-08 00:53:06 +0430 +0430

دوربین اندیکن !!! ‌ کسخول ‌

پسر خوب جنده ها وقتی بهم میرسن از مشتری هاشون حرف میزنن نه زنهای شوهر دار از سکس با شوهر هاشون . البته تقصیر تو نیست زنت هنوز عادت های قدیمی شو فراموش نکرده و از اون بدتر اینه که میاد برای تو هم تعریف میکنه . افتاد

5 ❤️

914969
2020-09-08 00:58:35 +0430 +0430

اولا حوسی نه بلکه هوسی!!دوما کیر جنوبیا تو کونت چرا ابرو جنوبیارو میبری طرف جنده حرفه ای هم باشه بی مقدمه نمیاد یهو بده ثمین پشت سر سارا اومد یهو تری سام زدین بهت داد؟؟این کستانت هنوز توی برازرس و پورن هاب اتفاق نیفتاده جقی کصخل چندبار بهت گفتن قرص هاتو اشتباه نزن و تو اشتباه زدی؟؟ قرص هاتو بخور و دیگه لال شو ننویس …سگ برینه لای انگشتات دیگه ننویس
ستاد مبارزه با کصخولیت

5 ❤️

914981
2020-09-08 01:18:36 +0430 +0430

ریدم تو دهنت
تا همینجاش خوندم که به دوربین هندی کم میگی اندیکن
ریدم تومغزت
اونوقت شما جنوبی ها خیلی حشری هستین واسه چی زنهاتون وقتی پاشون میرسه شیراز اینقدر کس می دن

2 ❤️

914991
2020-09-08 01:38:57 +0430 +0430

****😂😂😂😂😂😂
اون خونی که دیدی خون مغزت بوده که پریود شده بوده . تو که اینقدر شاخی چرا از قد 2 متریت و کیر 50 سانتیت حرفی نزدی . کمتر جق بزن توهم نزنی 😂😂😂
مرتیکه ان
خر کونت گذاشته میای چرت و پرت با غلط املایی مینویسی

1 ❤️

915012
2020-09-08 02:12:28 +0430 +0430

عالیه زن برادر زنو باید گایید

1 ❤️

915013
2020-09-08 02:23:18 +0430 +0430

اونجاس که چاووشی باید بگه بدن پاکوووو یه گرم شیره رووووووو.
مجید دلبندم آدم پاک یه گرم شیره بندازه کیرش که هیچ خودشم نمیتونه بلند شه،پس نگو بدنم پاک بوده ،باشه عزیزم؟؟

3 ❤️

915017
2020-09-08 02:37:56 +0430 +0430

آقا ساقیت رو عوض کن شیره اش خوب نبوده آخ کس مغز طرف بازنت کار داشت به تو زنگ میزد اونوقت اون زن تو اینقدر اولاغ بود نمی گفت چرا به شوهرم زنگ میزنی ! توکه راست میگی ازاین به بعد قرصهاتو بشوربخور

2 ❤️

915044
2020-09-08 05:59:30 +0430 +0430

خخخخخ یدونه من حضرت حافظ نگاییدی تو انگار

2 ❤️

915049
2020-09-08 06:42:09 +0430 +0430

آخه بچه کونی بی سواد چه طرز داستان نوشتنه
جنوبی ها گوه خوردن شهوتی ان
ادمین محترم لطفا غلط املایی هارو خودتون صحیح بفرمایید

0 ❤️

915054
2020-09-08 07:03:27 +0430 +0430

امیر؟
موقع خواستگاری یه سبیل کلفت خیلی بهت نگاه میکرد و فهمیدی پسرعموی زنته.بعد از ازدواج انقدر بهت نزدیک شد که حس کردی یه چیزی ازش در درونت داره بزرگ‌میشه و ریدنت نسبت به قبل آسونتر شده.همین شد که اومدی داستان بنویسی،ریدی
آخه ابله!با زنت کار داشت به تو پیام‌میداد؟تا فهمید زنت نیست،بهت گفت مجرده؟زنت کجا رفته بود؟نمی دونی؟می دونی؟
اُبنه ای کون دریده ی کون لیس گه خور داغون مزخرف کونی الدنگ بی مصرف کون خور!

5 ❤️

915080
2020-09-08 09:28:58 +0430 +0430

داستان خیلی اغراق آمیز بود
این داستان اگر واقعی باشه، باید منتظر اتفاقات ناخوشایندی باشید… بالاخره ماه زیاد پشت ابر نمیمونه… بهتره روابط خارج از چارچوبتون رو به پایان برسونید… ریسک سکس فامیلی بسیار بالاست و ضرر ش جبران ناپذیر
مراقب باش دوست عزیز خیلی خیلی مراقب باش

0 ❤️

915083
2020-09-08 09:49:04 +0430 +0430

طفلی بیچاره دلم سوخت برات …معلومه که چقدر تو کف زن برادر زنت هستی …میمیری براش …له له میزنی یه تیکه از پوست ساق پاش رو ببینی . حالا اون سارای کسخل رو از کجات دراوردی که نقش کسکش رو برات بازی میکنه ؟ حتما تو هم جزو دسته در حسرت ماندگان پاره کردن پرده بکارت هستی که ارزوش بدلت مونده تو خیال پرده سارا رو زدی.
بکنین بابام جان سه تا سه تا دورهم بچین و برو بالا بکن …بر بخیلش لعنت …
اینبار یه چیزی بگو که به سایز کون خود باشه که بگنجه

3 ❤️

915091
2020-09-08 10:45:44 +0430 +0430

کیر زربی تو کونت با این کوصتانت

0 ❤️

915099
2020-09-08 11:09:03 +0430 +0430

اره جنوبیا تودادن خیلی شهوتین

0 ❤️

915100
2020-09-08 11:09:10 +0430 +0430

کسکش، دیگه ننویس، کیرم تو داستانت

0 ❤️

915121
2020-09-08 11:40:30 +0430 +0430

تا دوربین اندیکن خوندم ننویس جان نادرت🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

1 ❤️

915123
2020-09-08 11:47:32 +0430 +0430

چقدر زنتو میبردن ؟؟ فکر کنم میبردن بکننش .خودت چی فکر میکنی

1 ❤️

915146
2020-09-08 14:08:43 +0430 +0430

کصکش رکورد جهانی ک تو گینس ثبت شده ۲۵ دقیقست

0 ❤️

915152
2020-09-08 14:55:18 +0430 +0430

ببین عمو دوربین هندی کم درسته نه اندیکم
اندی یکی دیگست
ضمنا خوب نتونستی ماجرا رو شرح بدی من به راست و دروغش کار ندارم

0 ❤️

915168
2020-09-08 16:29:24 +0430 +0430

صبح تا بعداز ظهرم حتما زنت میره میده
البته همش میدونیم که ساخته ذهن ی جقیه

0 ❤️

915173
2020-09-08 17:11:18 +0430 +0430

نميدونم چرا ميگن یارو خیلی خرشانسه
.
آخه خرها چیزی به اسم شانس هم دارن

0 ❤️

915189
2020-09-08 21:30:24 +0430 +0430

این دومین داستان این هفته‌س
ک طرف از شیره استفاده میکنه
و بعدش شربت میاره

انگار نویسنده‌ی جفتش یکیه
و میخواد قبح استعمال موادمخدر بریزه

0 ❤️

915193
2020-09-08 21:51:04 +0430 +0430

دیگه ننویس. . . . ‌ . . . . . . … . . .
پسر کوچولو دیکته چند شدی؟این همه غلط رو خودت تنهایی نوشتی. فیلم سکسی زیاد نگاه میکنی؟برو سر درس و مشقت…برو کوچولو…

0 ❤️

915203
2020-09-08 23:44:54 +0430 +0430

بر پدر ادم دروغگو لعنت

0 ❤️

915207
2020-09-08 23:57:49 +0430 +0430

خدایی از موتوری جنس نگیر کونی زنت کجا میده اونو بگو اسگول

0 ❤️

915400
2020-09-09 14:01:39 +0430 +0430

مگه مدرسه ها باز نشده اینا اینجا چه گوهی میخورن🔫😐

0 ❤️

915444
2020-09-09 19:05:31 +0430 +0430

اندیکن!!!
در کونت بگیر بابا

0 ❤️

915635
2020-09-10 10:39:24 +0430 +0430

اصل داستان جالب بود.
ولی خوب ننوشتی.
لایکت رو دادم.
بیشتر دقت کن.

0 ❤️

915656
2020-09-10 11:54:05 +0430 +0430

خالی بند

0 ❤️

918236
2020-09-19 23:53:48 +0430 +0430

خوشبحال برادر زنت که 14 روز نیست و احتمال این که تو بکنیش کم تره ! خجالت بکش جقی

0 ❤️

914925
2020-09-22 14:29:00 +0330 +0330

نوشته‌ی امیر ۷ ساله از تهران
به سارا میگفتی بجای کون دادن بهت، املا یاد بده که تو کل داستان اینقدر غلط نداشته باشی
راستی نگفتی زنت به کی میداد


918846
2020-09-22 22:58:58 +0330 +0330

جون بابا دمتون گرما

0 ❤️

919939
2020-09-27 01:55:15 +0330 +0330

باوا عمو جانی

0 ❤️Top Bottom