داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس با مشتری خوشگلم

1399/04/14

اسم من امیره
داستان مربوط به حدود ده ساله قبله و کاملا واقعیه.
در مورد خودم بگم که یه مردی هستم آنموقع حدود ۳۸ساله و تیپ و هیکلم هم بد نیست .یه فروشگاه لوازم خانگی دارم که بیشتر کریستال و لوازم دکوری و تزئینی برای فروش میارم و بیشتر سروکارم با خانومهاس.
دوسه سالی بود که ازدواج کرده بودم و یه پسر خوشگل و تپلی هم داشتم که اون موقع ۶ ماهش بود.
یه روز ۵ شنبه خانومم که اکثر تعطیلات خونه پدرشون مهمونی میرفتن دیدم بچه بغل اومدن مغازه و طبق معمول نشست روی صندلی تا براش از آژانس ماشین بگیرم بره .
اتفاقا یه مشتری خانوم که بعدا فهمیدم اسمش آرزو هستش تو مغازه بود و مشغول خرید.
یه دفعه دیدم خانومم میگه آخ گوشینو جا گذاشتم تو خونه .
و بهم گفت امیر میری گوشیمو بیاری.
اینم بگم که خونه ما خیلی به مغازه نزدیکه.
رو بهش کردم گفتم خانوم میبینی مشتری دارم.
گفت آخه با این بچه سختمه خودم برم.
یه دفعه آرزو گفت اشکال نداره خانوم .بچه رو بدید بغل من برید.
خانومم گفت آخه زحمتتون میشه
گفت نه چه زحمتی میشینم تا شما بیایید‌.
خانومم که از مغازه خارج شد رو به بچم کردم گفتم عجب جای نرم و گرمی گیرت افتاد پسرم.
خانومه یا همون آرزو یه نگاهی به من کرد و یه لبخندی هم زد و گفت از کجا میدونی گرم و نرمه.
راستی از آرزو بگم که چند وقتی بود مشتریم بود و زیر چشمی هم زیر نظر داشتمش.
یه خانوم خوشگل سفید چهره تو پر با قدی حدود ۱۶۵ و سن حدود ۳۰ سال که یه پسر ۷ساله و یه دختر ۵ ساله داشت و چند تا کوچه آنطرفتر مستاجر بود.
بگذریم.در جواب آرزو گفتم خوب معلومه دیگه.
نرم که هست حتما گرم هم هست.
تو همین حرفا بودیم دیدم خانومم داره میاد تو مغازه.
منم بلافاصله کاتش کردم و شروع کردم به توضیح در باره جنسی که میخواست بخره.
خلاصه بعد از اینکه خانومم رو راهی کردم رفتم تو کار آرزو و بهش گفتم میتونیم با هم باشیم. اونم مثل اینکه منتظر این جمله من بودگفت فقط به شرط اینکه به هیچکس چیزی نگی منم قول دادم که به کسی چیزی نگم بعدشمارشو بهم داد و جنسش رو با کلی تخیف خرید و رفت.
ساعت حدود یک بود که مثل همیشه مغازه رو بستم و رفتم خونه.
گوشیمو برداشتم فوری زنگ زدم به آرزو.
از اون طرف یه صدای تاز گفت بله.
گفتم امیرم .گفت به به چه زود زنگ زدی.
گفتم آخه مگه میشه به زن خوشگلی مثل تو زنگ نزد.
گفت که زن خودتم که خوشگله .
گفتم هر گلی یه بوئی میده.
میتونی بیائی پیشم.
گفت الان گفتم آره مگه الان چشه.
گفت الان بچه هام خونن و دارم ناهارشونو میدم.
پس بذار یکی دو ساعت دیگه.
گفتم باشه واین یکی دو ساعت برام کلی گذشت . حدود ساعت ۳ بود بهش زنگ زدم گفتم کجائی گفت دارم وسیله هامو برمیدارم.
با تعجب گفتم وسیله.
گفت آره دیگه وسیله تتو.
اون موقع بود که فهمیدم آرزو آرایشگره و برای تتو مشتری میره خونه مشتریهاش یا اونا میرن خونه آرزو که یه اتاقش رو برای اینکار درست کرده بود.
دردسرتون ندم ده دقیقه بعد گوشیم زنگ خورد و دیدم آرزو دم در خونس.
آیفونو زدم و گفتم فقط بی سرو صدا بیا بالا .
وقتی اومد بالا درب رو روش باز کردم و اومد تو.
درو که بستم همون جلو در چسبیدم بهش و اول کار یه لب طولانی ازش گرفتم و بعدش دستاشو گرفتم و بردمش رو کاناپه نشست.
تا من وسائل سوروساتو از آشپزخونه بیارم دیدم مانتوشو درآورد .
یه پیراهن خوشگل سینه باز تنش بود با یه شلوار جین .
هیکل بدون مانتوشو که دیدم کف کردم.
یه هیکل نسبتا گوشتی و توپر و سینه های حدود۷۵ با باسن گرد و برآمده که آرزوی هر مردیه برای کردن.
ازآشپزخونه باآبجو و ظرف میوه برگشتم و کنارش نشستم . بهش گفتن آبجو خنک میخوری.گفت آره خیلی تشنمه و میچسبه.
در قوطی آبجو رو باز کردم و ریختم تو لیوان یه دونه هم واسه خودم ریختم.
گفتن بریم به سلامتی.
گفت بریم اونجا که غم نباشه.
گفتم بریم اونجا که آخوند نباشه.
خلاصه یکربعی باهم شوخی و خنده کردیم و هی آبجو خوردیم و گیلاس هم روش.
هردومون دیگه تقریبا مست و پاتیل بودیم که شروع کردم به خوردن لب و گردنش و در همون حال هم دکمه لباسشو باز کردم .
وای عجب سینه هائی داشت .کیرم داشت تو شرتم میترکید.
سوتینش رو که باز کردم دوتا سینه خوشگل و سفید وسرپا با سر سینه های گرد و صورتی جلوم داشت میدرخشید.
با ولع شروع کردم به خوردن سینه هاش و آنقدر خوردم که صدای آه و ناله آرزو هم بلند شده بود‌‌
دیگه طاقتم تموم شده بود.
دستشو گرفتم و لب تو لب بردمش اطاق خواب رو تخت خوابوندمش و تا من لخت بشن اونم شلوارشو درآورد و مونده بود شورتش .
یه شورت توری مشکی که کص خوشگلشو توش قایم کرده بود.
پاهاشو باز کردم و رفتم سراغ کصش و از روی شورتش حسابی خوردمش و بعدش که حسابی هردومون حشری شده بودیم شورتش رو درآوردم.
باورم نمیشد ک زن به این خوشگلی و نابی رو تور کرده بودم و میخاستم بکنم.
یه کص سفید و خوشگل و برآمده با لبه های صورتی رنگ که دیگه اونم داشت له له میزد واسه کیر.
کیرمو که درآوردم دیدم چشاش ۴ تا شد‌.
گفتم چیه کیر بزرگ ندیدی .
گفت نه بابا مال شوهر عوضیم نصف مال تو هم نیست بعد هم گفت بیا جلو و شروع کرد به ساک زدن.
آنقدر ساک زد که احساس کردم کیرم بی حس شده
گفتنم آرزو بسه میخام کص خوشگلتو بکنم .
گفت بیا بکن توش عزیزم.
رفتم روش و باز شروع کردم خوردن و لیسیدن سینه هاش و در همون حال هم سر کیرمو آروم کردم تو کصش و بعدش تا ته فرو کردم تو کصش و شروع کردم تلمبه زدن.
بعد از ده دقیقه ای من خابیدم زیر و اون اومد روم و شروع کرد بالا و پائین رفتن.
داشتیم حسابی حال میکردیم و حسابی ناله های جفتمون رفته بود بالا و آرزو هی میگفت حالا نریزی ها.
منم گفتم نه عزیزم مواظبم نیاد که یدفعه دیدم آرزو یه ناله بلندی کردو آبش اومد و افتاد روم و داشت لبمو میک میزد.
بعد یکی دو دقیقه آرزو رو خوابوندم و من رفتم رو و شروع کردم تلمبه زدن که گفت نریزی تو گفتم باشه و بعد یه دقیقه که آبم داشت میومد کیرمو از کصش کشیدم بیرون و همه آبمو ریختن رو کص
خوشگلو و سینه ها و شکمش.

بعدش هر دو از حال رفتیم و فقط با دستمال کاغذی خودمونو تمیز کردیم و یکربعی تو بغل هم خوابیدیم.
بعد از این ماجرا چند بار دیگه هم باآرزو سکس داشتیم تا اینکه اونا از محله ما جابجا شدن و رفتن و خاطراتش واسه من موند.
امیدوارم از داستان سکس من با آرزو لذت برده باشید.

نوشته: امیر


👍 15
👎 16
55868 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

895683
2020-07-04 21:07:30 +0430 +0430

یعنی اینقدری که تو داستانای شهوانی ابجو باعث وا دادن زنا شده باید ازش داروی تقویت جنسی بسازن (dash)


895686
2020-07-04 21:08:33 +0430 +0430

شرمنده امیر جان.اسم مفعولای این سایت هستش.واحساس میکنم شمام طبق رسم سایت از خاطرات مفعول بودنت بگی قشنگ تره .آره عزیزم


895689
2020-07-04 21:12:05 +0430 +0430

من فردا برم توی خیابون اولین زنی رو که ببینم میکنم… چه خبره به هرکی میرسید سلام علیک نکرده لب میگیرید و می کونید توش.

ماشاالله همه هم مشروب خور و همیشه توی خونه انواع مدل های مشروب، آب جو، ویسکی و … رو آماده دارن

7 ❤️

895703
2020-07-04 21:22:44 +0430 +0430

اون مشتری تو بود یا تو مشتری اون؟
حقیقت ماجرا اینه که کاظم سگ سی بیل که از قضا تتوکاره،میاد خونه ت که روی لپّ کونت یه سی سانتی خوش تراش تتو کنه،میگه چه کاریه؟خودم که دارم،رایگان بهت تقدیم می کنم و…
و من اللّه توفیق…!


895719
2020-07-04 21:35:54 +0430 +0430

همسر و فرزندتون وقتی اون زنو اوردین خونتون کجا بودن؟ نکنه رفته بودن خونه شوهر اون؟؟


895726
2020-07-04 21:40:26 +0430 +0430

امیر جان داستانت جالب بود فقط خیلی خلاصش کردی ما هنوز داشتیم حال میکردیم که یه هو داستان تموم شد ولی بازم دمت گرم داستان خوبی بود

3 ❤️

895737
2020-07-04 21:50:33 +0430 +0430

ما رو کیر کردی سر تا پای کستانت تضاد بود

5 ❤️

895748
2020-07-04 22:16:42 +0430 +0430

تا هر گل یه بویی داره خوندم…خیلی ها گفتن که مادرتم خوشبو بوده 😁


895749
2020-07-04 22:18:02 +0430 +0430

میگم به همین راحتی گفتی باهم باشیم واونهم گفت بیااینم کیرم باهش بازی کن

5 ❤️

895768
2020-07-04 23:05:36 +0430 +0430

با یک لیوان آب جو مست و پاتیل؟
متاهل م بودی و خیانت؟
پیشنهاد میدم آزمایش دی ان ای از پسره یازده ساله ت بگیری
یکی از آپشنهای خانوما اینه که وقتی حامله میشن
مطمئنن بچه خودشونه
تامااااااام

3 ❤️

895774
2020-07-05 00:30:06 +0430 +0430

داستان ۵ ماه قبلشم بگو برامون بخندیم

2 ❤️

895775
2020-07-05 00:33:21 +0430 +0430

شوهر بدبختش ک میره جون میکنه واسش شد عوضی…؟ واقعا تف به خائن… چه زن چه مرد… زناکار بدبختترین آدم میشه همیشه

6 ❤️

895801
2020-07-05 04:02:23 +0430 +0430

دوستان عزیز مراقب توطئه های دشمنان باشید .مدتی است توی داستان ها شربت نمی خورند بجای آن مشروبات الکلی میخورند.خیلی هوشیار باشید

3 ❤️

895816
2020-07-05 05:10:01 +0430 +0430

کس کش

تو شهر شما دوتا ابجو ست و پاتیل میکنه
کیر هر چی ابجو خوره تو کونت

سه سوت بچه رفت تو بغلش
بعدش شماره دادی
بعدش کردی
اونم با کیر کلفت

اگه دروغ نگین
خالی نبندین
چی میشه
هان؟؟؟؟؟

7 ❤️

895829
2020-07-05 05:46:48 +0430 +0430

دقت کردین طبق معمول ته این جور داستانها زنه ازون محله بار میکنه میره و همیشه مرده تو خونش مشروب داره؟

بازم یه داستان سرتاپا دروغ

ننویس الاغ

4 ❤️

895835
2020-07-05 05:59:54 +0430 +0430

آرزو بر جوانان عیب نیست /کردن ارزو بر جوانان عیب نیست//جقبه یاد ارزو بر جوانان عیب نیست ///نوشتن رویای کردن ارزو بر جوانان …

3 ❤️

895843
2020-07-05 06:37:13 +0430 +0430

از کی تاحالا آبجو رفع تشنگی میکنه اوسکل

2 ❤️

895868
2020-07-05 07:54:45 +0430 +0430
NA

کیرم از پهنا تو کونت ،مرتیکه جقی.جنده هم به این سرعت نمیاد باهات مشروب بخوره و بهت بده.
مگه کونت گذاشتن که میای کس شعر میگی

2 ❤️

895890
2020-07-05 08:51:19 +0430 +0430

فقط! با دستمال کاغذی خودتونو تمیز کردید؟ مگه دیگران با دستمال کاغذی و اسکاج خودشون رو تمیز میکنن که نوشتی فقط!!؟

2 ❤️

895892
2020-07-05 08:51:57 +0430 +0430

برای ایندفعه خوب بود ولی
تلاشتو بیشتر کن دفعه دیگه بیشتر بتونی گه بخوری…

1 ❤️

895955
2020-07-05 13:21:31 +0430 +0430
NA

گئت گوتووی ور دیوث جنده پولی هم بخوای راضی کنی لااقل یه ساعت وقت لازمه بابا brazerz

1 ❤️

895957
2020-07-05 13:28:06 +0430 +0430

خفه شو کونی مونی.
من جنده میخوام بکنم اینقد سریع پا نمیده!
تو توی چن ساعت هم شماره دادی هم کردیش؟
فک کنم بجز لوازم خانگی توی ثبت احوال هم کار میکردی نه؟
کسکش مشتریت بود بعد تو آدرس خونشون هم داشتی و فهمیدی اجاره نشستن؟
برو کونتو بده بعد بیا تعریف کن.

2 ❤️

895971
2020-07-05 14:27:32 +0430 +0430

سعی کنید طرف رو خونه خودتون نبرید. زنتون خیلی زود متوجه میشه و زندگیتون به گا میره.

زن مردم رو کردی، منتظر باش کسی زنت رو بگاد. زن شوهردار تاوان داره.

1 ❤️

896074
2020-07-05 21:36:07 +0430 +0430

بدبخت کور میشی اینقدر جق نزن. حرفات بیشتر شبیه خیال پردازی بچه های چهارده پونزده ساله ست، نه کسی که زن و تجربه سکس داره. بچه کونی کدوم زنی بچه خودش رو بجای اینکه بغل شوهرش میده به زن غریبه؟! تا اومد توی خونتون چسبیدی بهش؟! آبجو رو با گیلاس میخورن؟! درضمن یادت رفتی بنویسی “یهو آرزو لرزید و ارگاسم شد”.

0 ❤️

896246
2020-07-06 11:00:09 +0430 +0430

دمت گرم مهسان7093به نکته خوبی اشاره کردی. اینقدری که ملت تو شهوانی مشروب میخورن کل اروپا نمیخورن

0 ❤️

896261
2020-07-06 11:56:43 +0430 +0430

تا اونجا خوندم که گفتی آرزوی هر مردیه.
قشنگ معلومه جقی خیالات بافتی.

2 ❤️

896300
2020-07-06 16:15:01 +0430 +0430

کص گفتی ای کص گفتی دیس

0 ❤️

896672
2020-07-07 18:34:32 +0430 +0430

تموم کص کنا شهوانی نمیدونم چرا کیرشون از بقیه بزرگتره!!!

0 ❤️

896718
2020-07-07 21:38:36 +0430 +0430

چرا هرکیو میکنید بعد چند وقت از محلتون میره؟؟؟؟

0 ❤️


Top Bottom