سکس با نصاب کابینت

1399/10/17

سلام بدوستان محترم
خدمتتان عرض کنم که این داستان در سال 98 قبل از شروع موضوع کرونا برای من بدون برنامه ریزی قبلی اتفاق افتاد که برای من خیلی شیرین بود
ابتدا باید عرض کنم من مهین 43 سالمه که حدود 15 ساله که ازدواج کردم و زندگی نرمالی را سپری میکنم من قبلا در یک شرکت کار میکردم که دو سال است دیگر سر کار نمیرم شوهرم 50 سالشه و شغل ازاد داره هم در امد خوبی داره و هم بیشتر بعلت نوع شغلش سفر میکنه البته در چند تا از سفر هاش من هم همراهش بودم البته بگم یک مقدار شوهرم شیطونی میکنه من هم دورادور حس کردم ولی بروی خودم نمیارم نا گفته نمانه که تا دوسال پیش سکس خوبی باهم داشتیم و نیاز منو برطرف میکرد و تو این دو سال که با من یک کم سرد شده من خیلی اذیت میشم و چون اکثرا تو خانه تنها هستم با این سایت اشنا شدم و از شما چه پنهان گاهی اوقات کم میارم و خود ارضایی انجام میدم.
معمولا سفرهاش حدود یک هفته یا ده روز طول میکشید در یکی از سفرهاش که عازم بود قرار بود یک هفته برگرده و باهم صحبت کردیم قبل از رفتن بیان اندازه بگیرن و کابینت اشپزخانه را عوض کنن که نفر متخصص امد اندازه گرفت و هماهنگ کردیم که بعد از یک هفته بیان و کابینت ها را نصب کنن
شوهرم سفرش را شروع کرد بعد از یکهفته نصاب تلفن زد که کابینت اماده است من گفتم اقام هنوز نیامده بزارین من با او تماس بگیرم بشما جواب میدم با شوهرم تماس گرفتم گفت سفرم این دفعه طولانی شده بگو یکهفته دیگه بیان من هم به نصاب زنگ زدم و گفتم یک هفنه باید صبر کنین گفت خانم کابینت های شما مغازه را گرفته ما نمیتونیم صبر کنیم دو باره به شوهرم زنگ زدم گفتم نصاب اینجوری میگه شوهرم گفت خوب بگو بیان کار را شروع کنن
یکخورده من اولش اعصبانی شدم ولی دیگه چاره نبود با نصاب صحبت کردم قرار شد فردا صبح بیان و نصاب گفت دو روز بیشتر طول نمیکشه
من هم همانروز به کارگر زنگ زدم بیاد تا اشپزخانه را خالی کنیم و برای فردا اماده باشه
صبح ساعت 8 بود که کابینت ها را اوردند وشروع بکار کردن نصاب یک مرد 40 ساله همراه یک کارکر 20 ساله بودن توسط دستگاه چایی ساز جایی اماده کردم تا برایشان چایی بدم
من یادم رفت بگم که من قدم 166 و وزن 76 کیلو دارم با یک قیافه نرمال اولین سری که چای بردم بر حسب تصادف یک برخورد بدنی با نصاب که اسمش محمود اقا بود داشتم که مرا خیلی تحریک کرد چون باید عرض کنم نگاه خاصی هم داشت امدم تو اتاق خواب رو تخت نشسته بودم حس کردم خیلی حشری شدم و کسم خیس شده یک مقدار با خودم ور رفتم بعد بلند شدم رفتم سری بزنم دیدم مشغول کار هستن رفتم استکان چایی را بر دارم باز ایندفعه یک برخورد بدنی داشتم که عامل این برخورد من بودم خلاصه نهار شد گفتند که برای نهار میریم گفتم من سفارش نهار را میدم تا کار زودتر تمام بشه که تشکر کردند من هم سفارش دادم و نهار را اوردن و خوردن مجددا کار را ادامه دادن خواهش کردم که تا دیر وقت کاررا دنبال کنن
که فردا حتما تمام بشه هر موقع میرفتم سر بزنم محمود اقا چشم از من بر نمیداشت و در وسط کار صدام میکرد تا کاررا نشونم بده بیشتر با من تماس پیدا میکرد خیلی دیگه داغ شده بودم ولی کاری نمیتونستم انجام بدم شب تا دیر وقت کار کردن و خیلی کار جلو رفت و شام هم دادم و شب رفتند
من هم امدم گرفتم خوابیدم صبح ساعت 8 بود که زنگ زده شد وقتی دررا باز کردم دیدم محمود اقا تنهاست پرسیدم شاگردت نمیاد گفت نه کارهای بستن یراق الات مانده که تنهایی انجام میدم حس کردم زمینه داره برای شیطونی کردن مساعد میشه تابستان هم بود یک شلوار لی با تی شرت تنش بود هیکل بدی نداشت او شروع بکار کرد من هم امدم لباسمو عوض کردم یک شلوار استرچ مشکی بدون شورت و یک تی شرت چسبان استین حلقه پوشیدم و تقریبا همه اش تو اشپزخانه بودم و صحبت میکردیم گفته باشم که از نظر هیکل کون برجسته ای دارم که داخل شلوار استرچ خودنمایی میکرد پرسیدم متاهلین؟ گفت بلی ولی زن و یک بچه ام در شهرستان هستن هر سه ماه میرم سر میزنم
محمود اقا به بهانه نشان دادن داخل کابینت ها من را صدا میکرد برم تا نشانم بده که اکثرا میمالد و دست میزد که یکبار طوری قرار گرفتیم که من جلوش بودم و احساس کردم کیرش به کونم میخوره یک کم مکث کردم گفتم مثل اینکه دوری زن خیلی فشار میاره اخرین بار کی رفتی گفت دو ماهه که به شهرستان نرفتم برگشتم دست به کیرش زدم گفتم معلومه گفت وقتی ان لباس را تنت دیدم عجیب کیرم هواتو کرده دستش را اورد به کسم گفت چوچولش معلومه شورت هم که نپوشیدی و بغلم کرد وگفت کونت که بیداد میکنه
برگشت با صدای خاص گفت میخواهی تو اشپزخانه کس و کونت را جر بدم
گفتم توانایی داری تو هر دوتا اب کیرت را بریزی؟ گفت قربونت برم امتحانش مجانیه .یک کس و کونی ازت بکنم که تا اخر عمرت مزه اش برات باقی بمانه
نا گفته نمانه نمیخواستم خیانت کنم ولی دو هفته کیر ندیدن و احساس بودن کیر در خانه حشریم کرد با خود گفتم یک بار ایراد نداره
دستش را گرفتم اوردم اتاق خواب اول او منو لخت کرد و بع من او را لخت کردم لحظه ایکه شورتشو کشیدم پایین کیر کلفتش پرید بیرون ابته زیاد کیر گنده ای نبود ولی برام مهم نبود فقط کیر میخواستم
اول گفتم بزار قشنگ کیرتو ساک بزنم کله کیرش خیلی خوش فرم بود گزاشتم تو دهنم براش ساک زدم گفتم کله کیر خوشگلی داری گفت قالب کس توست
محمود گفت من هم باید کس تو را بخورم خوابیدم رو تخت پاهامو بردم بالا شروع کرد کسمو لیس زدن جاتون خالی سبیل هم داشت که خیلی چوجوله کسمو حال میداد ما در اتاق خواب یک میز توالت داریم با ایینه بزرگ گفتم من جلو ایینه وا میاستم و یک پامو رو میز توالت میزارم تو از عقب کیرتو بکن تو کسم که من تو ایینه رفتن کیرت را تو کسو ببینم خیلی حال میداد دستم را بردم کیرشو وقتی تو کسم میرفت لمس میکردم
مرحله بعد به پشت رو تخت خواباندم و سوار کیرش بشم ان خانم هایکه ابن نوع سکس کردند میفهمند من چی میگم در این حالت بخا طر سنگین زن با فشار کیر کامل داخل کس میشه و با تکون های بعدی که خایه های مرد به سوراخ کونم میخوره لذتش زیادتر میشه بعو محمود گفت من هم دوست دارم بصورت داگی باشی از عقب بزارم تو کست اینجوری هم من حال میکنم که داگی شدم و کیرشو از عقب کرد تو کسم وقتی تلمبه میزد محمود جون کونم بغلش بود حال میکرد که در این حالت با تلمبه هایی که میزد هر دو ارضا شدیم من که داشتم از لذت ارضا جیغ میزدم و محمود هم نفس نفس میزد که اب کیرشو کاملا تو کسو خالی کرد
بعد از ده دقیقه استراحت محمود برگشت کار کابینت هاانجام بده من هم سفارش نهار رادادم وعصر هم وقتی کارش تمام شد گفت اجازه است من دوش بگیرم گفتم باشه رفت حمام که دوش بگیره حیفم امد این موقعیت را از دست بدم لخت شدم رفتم داخل حمام خیلی خوشحال شد که امدم گفت این جا باید کار را تمام کنیم گفتم منظورت چیه؟ گفت اگر دوست داشته باشی از کون بکنمت تا یادگار بمان . گفتم باشه قول بده اگر دردم امد کیرتو بکشی بیرون. گفت با صابون میکنم که کیرم تا ته سر بخوره بره تو کونت و با کست هم بازی میکنم تا ابت بیاد گفتم باشه چه فرمی از کونم میکنی گفت دولا شو ولای کونت را باز کن دستاشو صابون زد و با انگشتش سوراخ کونمو را باز کرد بعد کیرشو با کف صابون لیز کرد و کله گرد کیرش را تو سوراخم قرار داد گفت تو کونتو بده عقب من هم یواش یواش کونمو عقب دادم یکهو سر گیرش رفت تو بعد عقب دادن کونمو ادامه دادم تا نصف کیرش رفت تو کونم با یک کم درد توام با لذت چون خیلیخوشم امد یک دفعه فشار عقب رفتن را زیادتر کردم گفت جون کیر تا ته رفت تو کونت دست زدم دیدم خایه هاش چسبیده به کسو بعد ضمن تلمبه زدن با چوچول کسم هم ور رفت دیگه تو عرش بودم که گفت ابم داره میاد گفتم قربون اب منی کیرت برم بریز تو کونم همه اش را بریز و تا اخرین قطره ابشو تو کونم خالی کرد خیلی با حال و شیرین بو دحالا از این قضیه حدود یکسال میگذره ولی هنوز شیرینی این سکس اتفاقی از یادم نرفته.
امیدوارم که این داستان برایتان جالب باشه در داستان بعدی شیرین تر از این داستان را خواهم نوشت

نوشته: مهین


👍 28
👎 40
102701 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

784959
2021-01-06 00:36:58 +0330 +0330

مرسی

0 ❤️

784965
2021-01-06 00:41:43 +0330 +0330

کیری

1 ❤️

784966
2021-01-06 00:42:10 +0330 +0330

خیالت راحت اینجا بکن زیاده زیر این پست پیام بده صد نفر میان جای خالی شوهرت پر میکنن
فقط شهرت تو پروفایلت بنویس

2 ❤️

784969
2021-01-06 00:44:45 +0330 +0330

😘

0 ❤️

784974
2021-01-06 00:49:44 +0330 +0330

اگر صابون زده بهش فرو کرده داخلت باید از سوزش عر میزدی چرا مزخرف میگید شماها!! نویسنده پسره و تازه با عمو جانی آشنا شده!! 😀


784975
2021-01-06 00:50:27 +0330 +0330

کسشعر با لحن کتابی

4 ❤️

784976
2021-01-06 00:53:23 +0330 +0330

چطور کابینت ساز شویم؟هم اکنون در سرچ هیستوری سراسر ایران😀😀


784986
2021-01-06 01:02:43 +0330 +0330

ببخشید آب منی کیر دقیقا چی میشه؟

4 ❤️

784988
2021-01-06 01:06:35 +0330 +0330

تنهام🤒🤒🤒

5 ❤️

784991
2021-01-06 01:11:49 +0330 +0330

صابون؟کون‌؟ توهم هیچیت نشد؟ یاللعجب دیگه شما به مرزها کاری ندارین کهکشانهای کس شعرو جابجا میکنین. برو یره خودتی

1 ❤️

785000
2021-01-06 01:47:21 +0330 +0330

خوبه لوله كش نبود 😀

1 ❤️

785003
2021-01-06 01:51:42 +0330 +0330

خوب بود.آفرین.اما تو هنوز طمع سکس واقعی رو نچشیدی

1 ❤️

785006
2021-01-06 02:01:34 +0330 +0330

من هم. باید کس تو را بخورم…
موضوع انشا: چگونه با ادبیات تخمی داستان تخمی تر بنویسیم

0 ❤️

785007
2021-01-06 02:02:44 +0330 +0330

این حرفارو ول کن کابینت رو متری چقدر براتون حساب کرد؟

2 ❤️

785008
2021-01-06 02:05:20 +0330 +0330

وقتی یه پسر کونی زن پوش میشود. با صابون،،، ها؟
آشغال خالی بند
یه بار صابون بکن تو کون خودت بعد میفهمی چرا میگم.

2 ❤️

785009
2021-01-06 02:09:15 +0330 +0330

با لحجه تایپ کردی فکر کنم همدانی باشی😐

1 ❤️

785010
2021-01-06 02:18:15 +0330 +0330

جالب بود اگر واقعی باشه اسم اسم سکسی سن و سال هم سن سکسی بود مهین خانم، موفق باشید

0 ❤️

785011
2021-01-06 02:19:37 +0330 +0330

قشنگ بود ای ول به نگارشت

0 ❤️

785018
2021-01-06 02:40:20 +0330 +0330

کستان تو با صابون که داخل کون تو رفت خرابش کردی وگاف دادی عمو جون .

1 ❤️

785023
2021-01-06 03:57:20 +0330 +0330

چه جالب ٢/٣ تا دوست دختراى من هم دوست داشتن جلوى ايينه سكسشون و ببينن
پس اين حس به وفوره

0 ❤️

785026
2021-01-06 05:53:33 +0330 +0330

شاع ایکس معلومه کون زیاد دادی با تجربه ای

2 ❤️

785031
2021-01-06 06:54:49 +0330 +0330

مطمئناً نویسنده پسر است😂😂😂

1 ❤️

785033
2021-01-06 06:55:42 +0330 +0330

چرا چرت و پرت مینویسین
سریع رفتی سراغ کیرش
آخه جنده هم اینکار رو نمیکنه
باز یه پسر دیگه که ادای زنا رو در آورد

3 ❤️

785043
2021-01-06 07:49:24 +0330 +0330

حیف که با صابون خرابش کردی روغنی چیزی
یه جق با صابون می‌زدیم کیرمون یه ساعت می‌سوخت یادش بخیر 😍 😂

0 ❤️

785058
2021-01-06 11:29:17 +0330 +0330

من موندم چجوری تو داستانا کیر و کس نشسته در حسین کار که عرق کرده و بو گوه میده رو میخورن؟؟؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟؟
در ضمن با صابون احیانا کونت آتیش نگرفت؟؟

1 ❤️

785062
2021-01-06 11:31:26 +0330 +0330

نصاب فقط سکس با نصاب ماهواره گی بود و قبل هک شدن سایت خوندم عالی بود :(

0 ❤️

785063
2021-01-06 11:34:19 +0330 +0330

کابینت می‌سازیم، نصب میکنیم، لوله کشی، تمیزکاری، آب کوس، کوس لیسی، آب حوض عوض میکنیم، خونه نظافت میکنیم… ای خدا مردم از بی کوسی… متاهل باشی و کمبود سکس داشته باشی

0 ❤️

785064
2021-01-06 11:36:08 +0330 +0330

جنده

0 ❤️

785065
2021-01-06 11:38:47 +0330 +0330

نوش جون محمود

1 ❤️

785066
2021-01-06 11:44:50 +0330 +0330

البته نوشته جالبی نبود ولی وقتی تصور سکس با کون امد تو ذهنم حال کردم بکنمت مهین جون

0 ❤️

785073
2021-01-06 12:31:15 +0330 +0330

چکار کنم من این آقا نتونه بیاد اینجا Shahx-1
ميخواستم باز همين حرفها را كامنت كنم
زودتر گفتی من چیکار کنم خا تو زودتر همیشه کامنت میزاری 😂
لايك عزيز موافقم با كامنت شما
شوخي كردم اون حرف ا رو گفتم

2 ❤️

785080
2021-01-06 13:54:26 +0330 +0330

سلام
خیلی هاتم
از خانمای بزرگتر از خودم خوشم میاد
هر سکسم حدود ۱ ساعت طول میکشه
لب ۱۰ دیقه
هر گوش و لاله های گوش و گردن ۱۵ دیقه
هر سینه ۱۰ دیقه
و از نوک پا تا بغلای کوسو میلیسم حدود ۱۰ دیقه
وقتی هم که به کس میرسم ۱۰ دیقه میلیسم و شیره کوسو میکشم بیرون چون ااشق خوردن آب کوسم بعد از اون میرم کیرمو میزارم توش تلمه میزنم😋😋
هر موقع تونستی ی پی ام بده تو تلگرام
K10203

0 ❤️

785093
2021-01-06 15:56:26 +0330 +0330

تو category پورن هاب داستان رو پیدا کرده

0 ❤️

785099
2021-01-06 17:16:21 +0330 +0330

چیزی ندارم بگم همه گفتنی ها رو دوستان گفتن

0 ❤️

785100
2021-01-06 17:18:24 +0330 +0330

سلام من تازه ثبت نام کردم و نمیتونم وارد چت شهوانی بشم کسی میتونه راهنمایی نه منو

0 ❤️

785107
2021-01-06 18:09:54 +0330 +0330

اول اینکه یا یه متن رو رسمی بنویسید یا عامیانه. یه کلمه رسمی یکی عامیانه نشون میده هیچی حالیت نیست.
دوم اینکه هم اینجا و هم تو چند تا داستان دیدم نوشتن که با صابون لیز کرد. کس مغز کسی صابون بزنه هم کیر خود طرف به گا میره چون کف صابون وارد مجرای ادرار میشه و بعد سوزش ایجاد میکنه هم کون طرف به گا میره از شدت سوزش. ممکنه مشکلات دیگه ام براش پیش بیاد.
پس نتیجه می گیریم که یه عن مغز دروغگو بیشتر نیستی.

0 ❤️

785122
2021-01-06 20:01:32 +0330 +0330

خوب بیا به من کوس و کون بده تا یادگاری برات بمونه من عاشق زن های تو سن تو هستم

0 ❤️

785124
2021-01-06 21:13:57 +0330 +0330

عالیه خواستی بیا تلگرام آشنا شیم
آیدی تلگراممalli660@

0 ❤️

785130
2021-01-06 22:15:52 +0330 +0330

فکر کنم مهین جون با این تعابیر و تعاریفت و تمایل و رفتاری که با کابینت کارت داشتی اولین بارت نبوده که خیانت کردی …پس بی تعارف بگو جنده خوب و سربزیر و باسیاستی هستم که عمرا شوهر بیچاره ام متوجه شاه کار های سکسیم نخواهد شد

0 ❤️

785137
2021-01-06 23:27:34 +0330 +0330

اولش دس به قلم بودی وسطاش حشرت زد بالا دس به کیر شدی ریدی توکلمات و جملات معلومه پسری

0 ❤️

785139
2021-01-06 23:48:42 +0330 +0330

بو عن میاد!!! کی ریده تو داستانت؟؟

0 ❤️

785192
2021-01-07 02:43:24 +0330 +0330

لطفا قبل از اینکه نوشته هاتون رو آپلود کنید یه بار خودتون بخونید چون ادمین که نمیخونه و فقط میفرسته رو سایت.

0 ❤️

785204
2021-01-07 03:31:38 +0330 +0330

توخودت کونی ولی هنوزتوحسرت کیری اومدی ازعقده های خودت داستان نوشتی

0 ❤️

785217
2021-01-07 03:56:06 +0330 +0330

انسان باید از تمام لحظات زندگی لذت ببره.
نوش جونت

0 ❤️

785235
2021-01-07 08:08:10 +0330 +0330

ماساژورم.با کمترین قیمت و بهترین کیفیت .انواع ماساژ
تهران و کرج.

0 ❤️

785238
2021-01-07 08:11:54 +0330 +0330

ماساژورم.با کمترین قیمت و بهترین کیفیت .انواع ماساژ
تهران و کرج.

0 ❤️

785268
2021-01-07 11:30:03 +0330 +0330

اغلب داستان ها طرف در غالب کابینت ساز، یخچال ساز، تعمیرکار ماشین لباسشوئی ، سرویسکار آسانسور، سرویسکار پکیچ؛ تعمیرکار اجاقگاز، نصاب کاغذ دیواری، در و پنجره ساز، شیشه بُر، مبل ساز، قالیشو، رفته برای سرویس وسیله منزل در عوض خانوم خونه رو سرویس کرده راستش منکه دیگه جرات نمیکنم زنمو تنها بزارم تو خونه و یکی از اینا بیاد برای انجام کار خودم که حتمن خونه هستم برای محکم کاری یکی از رفیقام هم میگم بیاد یه وقت نکنه طرف کون کن دربیاد خودمو بکنه والا بد روزگاری شده نمیشه به هیچکی اعتماد کرد

0 ❤️

785275
2021-01-07 13:34:32 +0330 +0330

ای ملجوق احمق. کیر بچه های شهوانی تو‌‌ نوع نوشتارت بره.

0 ❤️

785296
2021-01-07 16:32:50 +0330 +0330

بازم کیر خواستی خبرم کن

0 ❤️

785329
2021-01-07 23:13:07 +0330 +0330

خدا شانس بده به اقا محمود ،۱۵ساله کارم نصب کابینته تا حالا همچین موردی نداشتم تازه چن بارم نزدیک بوده کونم رو به باد بدم

1 ❤️

785493
2021-01-09 00:25:12 +0330 +0330

چه خبره ؟خیانت تا کی؟متاسفم

0 ❤️

785692
2021-01-10 01:45:20 +0330 +0330

يعني جرررر خوردم از خنده
لحنت خيلي بامزه بود

0 ❤️

786025
2021-01-12 03:09:31 +0330 +0330

مهین کسشر گووو که میکت تویی؟؟

0 ❤️

786106
2021-01-12 14:07:58 +0330 +0330

خیلی قشنگ نوشتی، لذت بردم.
خوش بحال نصابه، دلم خواست

0 ❤️

787321
2021-01-19 22:42:21 +0330 +0330

چرندیات یک ذهنی جقی

0 ❤️

788473
2021-01-26 14:38:32 +0330 +0330

کیر تو ناموست این چه داستانیه چاپ کردی
گواد دیوث
کیر تو دهنت کیر تو خواهرت
تو کیرمم نیستی
بیا اینو بخور. میتونی بخوریش؟

0 ❤️Top Bottom