سکس با پرستار پسرم

  سلام. من و همسرم هردو کارمندیم.من راننده شرکتی ام و زنم تو مرکز بیماران دیابتی تو یکی از شهرهای شمال کشور که شهر کوچکی هست زندگی میکنم.یه پسر 4 ساله داریم که برا مراقبت از اون وقتی خونه نیستیم پرستار استخدام کردیم.اسم پرستاری که زنم آورده بود سپیده بود.صورت سبزه و چشمهای مشکی درشت و هیکل تو پری داش سنشم همه همه 22-23 نمیشد.من ساعت دو میرسیدم خونه و زنم ساعت 4.ساعت کار پرستارم تا 4 هس.وقتی خونه میرسیدم میدیدم چای برام آماده کرده و با پسرم سرگرمه.


  یه بار پسرم موهاشو کشید وول نمیکرد من رفتم جدا کنم که دستم خورد به سینه سپیده.واای.نرمیش به کنار.ولی چقد داغ بود.فکر کنم خودشم حسمو فهمید.فرداش دیدم مانتو پوشیده با ساپورت ووقتی خواست جلوم چای بزاره چاک سینشم دیدم.دیگه عزممو برای گاییدنش جزم کردم.کوونش تو ساپورت واقعا دیدن داشت.آخ مخصوصا ساق پای کلفت و پرش که دلمو برده بود.میترسیذم که بهش پیشنهادی بدم.گذشت تازمانی که خانمم گفت واس یه سمیناری باید بره مرکز استان و اون شبشم باشنو فردا یعد ساعت اداری میاد.منم نمیدونم چیشد که گفتم منم شب شیفت شرکتم.تعجب کرد و گفت باشه پس به سپیده میگم شب پیش پسرمون بمونه.یه لحظه قند تو دلم بدجور آب شد و سریع گوشیرو قط کردم تا نکنه حال خوش منو بفهمه.ساعت نه شب رفتم خونه دیدم سپیده با تلفن داره حرف میزنه و میگه نیم ساعت دیگه بیاد به آدرس خونه من.برام جالب شد و گفتم نیم ساعت رو هم وایسم.رفتم تو ماشین نشستم.ده دقیقه نشد دیدم ی پسری رفت پشت در خونمون.با تلفنش زنگ زد و سپیده درو باز کردو پسره رفت تو.شصتم تیر گرفت که داخل بکن بکنه.سریع کلیدو انداختمو رفتم از سوراخ جا کولری دیدم بلهههههه لب خوری در حد بنز.پسره با قمبل های سپیده ور میرفت که داشت منو روانی میکرد.شق کرده بودم.گوشی دوربین دارمو پیش کولر جاساز کردمو رفتم زنگ زدم خئنه.گفتم سپیده خانم من تا بیس دقیقه دیگه میرسم خونه.کارم تمام شده چیزی لازم ندارین؟ که گفت نه من قط کردمو رفتم پنهون شدم.به دو دقیقه نکشید که پسره رفت.منم بعد چند دقیقه رفتم تو و گوشیمو گرفتمو رفتم تو.دیدم میگه اگه بشه من برم.گفتم نه.من یه سرویس دیگه ساعت دوازده دارم که باید برم.دیدم تو چشمام که حشرتوش پربود برقی افتاد.روتخت نشسته بودم داشتم فیلمشو میدیدم و شق کرده بودم بلند شدم دیدم کیرم مسته مسته داره شلوارمو جر میده رفتم تو همون اتاقی که سپیده کنار پسرم دراز کشیده بود.رفتم زیرشلوار بگیرم تا منو دید تلفنشو که داش باهاش حرف میزد قط کرد و زل زد به شلوار من.انگار دوس داشت بپره و بخورش.منم دلمو زدم به دریا و رفتم رو مبل و فیلمشو گزاشتمو صداش زدم اومد.نمیدونستم چجوری شروع کنم جادرجا گوشیرو دادم دستش گفتم این کلیپ رو دیدی؟با شوق گوشیرو گرفت تا دید هوش از سرش پرید................................... شروع کرد به گریه گفت من به اینکار احتیاج دارم خواهش میکنم به خانمتون نگین.گفت هرکاری بگی میکنم که جادرجا گفت فک کن من اون پسره تا اینو شنید پرید تو بغلمو اون لبه خوشمزشو گذاشت رو لبم.جوون.واقعا خوش مزه بود لباش.تمام تنمو دس میکشید.دستشو گزاش رو کیرمو گفت این همه وقت عاشق کیرت بودم.درش آورد دیدش کلی کیف کرد.گزاشت دهنشو انقد قشنگ ساک میزد که من حس کردمدو دقیقه دیگه این کارو بکنه مغز استخوونم از کیرم میزنه بیروون.از دهنش بزور کشیدم بیروون.چشماش از حشر سرخ سرخ بود که منو بیشتر تحریک میکرد.رفتم ساپورتشو کشیدم پایین وای عجب کونه گوشتیه باحالی.رفتم سمت کسش دیدم خیسه خیسه گفتم دختری گفت که نه.کس خوشکلی داشت.کسشم سبزه بوود ولی لامصب زیبابود.سرشو مالیدم چندبار به کسش دیدم داره زجه میزنه تمام تنمو چنگ زد منم با سرعت گزاشتم تو که یه آهی کشید که من ترسیدم پسرم بلند شه.تند تند تقه میزدم اونم داشت تنمومیخورد مدلو عوض کردم رفتم زیر اون نشست روش و مثل سوارکارا بالاپایین میکرد.همش میگفت جووون. یه امشب زنتم.پارم کن.جرم بده بی کمر.با این حرفاش آنچنان تقه هایی میزدم که تو فیلم سوپر انقد سریع کسی تقه نزده بود. دیگه داشت آبم میومد که بهش تا گفتم آبم داره میاد با سرعت از کسش کشید بیرونو کرد تو دهنش با فشار مثل جاروبرذقی میمکید که همشو خورد.واقعا لذت داشت برامن.برا اونم همینطور.بعد اون تقریبا هر روز اونو میکردم تا وقتی که همون پسره باهاش ازدواج کرد و رفت.....دوستان لطفا نظراتتونم بزارید.با تشکر


  نوشته: ؟

 • 15

 • 4
 • نظرات:
  •   khanom hana
  • 4 سال،11 ماه
   • 3

  • ممنون good


  •   hamidvala
  • 4 سال،11 ماه
   • 1

  • خوب بید ولی خیلی خلاصه وار گفتی ی مقدار آبو تایم لازمه


  •   Arsene lupin
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • ‏‎ ‎تکراریه دو سال قبلم رو سایت بود


  •   نازنین_کرج
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • کاملا مشخصه توهمات ذهنته و خیلی دوست داشتی اینجوری بشه اما نشده فقط تو کف موندی


  •   siiiiib
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • من که باورم نشد.... میدونی آخه هیچ حسی بهم نداد....
   به هر حال ممنون زحمت کشیدی


  •   siiiiib
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • من که باورم نشد.... میدونی آخه هیچ حسی بهم نداد....
   به هر حال ممنون زحمت کشیدی


  •   omid F7
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • حیف نظر beee


  •   داریوشم
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • یکم زیادی ساده بود.دمت گرم


  •   Pinkerton
  • 4 سال،11 ماه
   • 1

  • خیلی رشتی بازی در آوردی بابا ولی بازم خوبه ادامه بده کس شعر گو موفقی میشی lol


  •   sarbaz369
  • 4 سال،11 ماه
   • 1

  • کیر رشتی مگه بهت رفته عامو


  •   پلنگ-وحشی 1
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • ممنون


  •   sahel sepehri
  • 4 سال،11 ماه
   • 2

  • پسرت چه وحشی بود که موهای پرستارومیکشید biggrin


  •   shadow 1
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • عالی


  •   galivanter
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • good


  •   azimyhas
  • 4 سال،11 ماه
   • 3

  • تازمانی که خانمم گفت واس یه سمیناری باید بره مرکز استان و اون شبشم باشنو فردا یعد ساعت اداری میاد. (خانومت رفته اون شب خونه همکارش یا اقای دکتر خخخ,چیزی که عوض داره گله نداره)


  •   کامیار0143
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • مرسی


  •   سععید
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • ثجالب نبود حال نکردم


  •   nilvfar
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • dash1


  •   sexi man tak2
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • blum3 crazy


  •   chair
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • چشماش از حشر سرخ شده بود
   عجب


  •   morteza_moltafet
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • ریدم دهنت اگر پسره رو دوست داشته تو گو خوردی ب حساب خودت ازش اتو گرفتی و باهاش سکس کردی
   خیانتت ب زنت هم یادم رفت، خاک تو سرت واقعا پشیزی ارزش نداری متاسفم برات


  •   sooditopol
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • جالب بود ولی بیشترفانتزی بود


  •   ehsaniust2012
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • جادرجا ریدم دهنت با این کسشعر مسخره ت


  •   ALI.1376.THE
  • 4 سال،11 ماه
   • 2

  • نتیجه میگیرم که زنت جندس خودتم حروم زاده ایی خب نتیجه بهتر از این خوشحال باش دیگه!


  •   alborz94
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • افتخار اشنایی میدی


  •   linda006
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • جالب بود


  •   alireza00090
  • 4 سال،11 ماه
   • 2

  • موقعی که داشتی اون رو میکردی پسرت از شما فیلم میگیره و به زنت نشون میده و شما به گا میرید....بهترین نتیجه اخلاقی بود.....


  •   reza2215
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • کوس لیس ازت معلومه زیاد نگا فیلم هندی میکنی.


   با اینکه الکی بود ولی ممنون


  •   arashhh7777
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • crazy


  •   arashhh7777
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • crazy


  •   افشین مشهد
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • biggrin


  •   aliabasl296
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • شاه پسر خیلی خودتو زرنگ ندون مطمعن باش زنتم همون شب زیر یکی دیگه بوده .دنیا دار مکافاته .هر دست بدی همون دست میگیری


  •   shirin.asal
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • Tnx...


  •   sexyboyqm
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی تخمی تخیلی بود
   اون شب هم زنت داشته با یکی دیگه حال میکرده


  •   پری سکسی
  • 4 سال،11 ماه
   • 2

  • هیچ زن عاقلی پرستار جوون واسه بچش نمیگیره بعد شوهرشو باهاش تنها بزاره . شما مردای دیوث قابل اطمینان نیستید . فکر نکن زرنگی مطمئن باش زنتم با مردای دیگه میخوابه و کوس میده .


  •   زمزمه
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • خیلی هم با حال بود .هر کی خوشش نیومد به دودول پسر این آقا ......


  •   sanbadi
  • 4 سال،11 ماه
   • 2

  • هرچند بيشتر زنها و دخترها حشرين و تنوع طلب اما به واقع به اين سرعت وقتي ازشون اتو و سوتي ميگيري زرتي نميپرن بغلت و كوس و كونشون و تقديمت كنن كلا همين حجب و حياي دختراي ايرانيه كه جذابشون كرده حالا جقول خان وسط عشق و حال دو نفر كه قصدشون ازدواج بوده پريدي وسط و ضد حال زدي بعدشم ار حشر دختره سواستفاده كردي و باهاش حال كردي به دو دليل كير همه بچه هاي سايت تو كون تخميت يكي اينكه از نياز مالي يه دختر سواستفاده كردي و به زور كرديش دو اينكه از نياز سكسيه يه دختر سو استفاده كردي و باز كرديش ببين اين سكس و كوس بازي از ان بازي بد تره كوني متجاوز خيلي نامردي همونطور كه دوستمون گفت خانومت رفته بود سمينار سكسي و كوس بده لاشي


  •   mohammad_____011
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • اولا سوال که چه سمیناریه که زنت رفته شب مونده؟ سمیناری جز سکس داریم که شب برگزر بشه؟ دوما کونی سوراخ کولر یعنی کجا دقیقا؟ بد کولرتون کجاست که خونه از تو سورخش معلومه؟ بعد اونا دقیقا اومدن دم اون سوراخ که معلوم نیست کجاست احتمالا سوراخ کس زنته. زن جنده تا گفتی من جای اون پسر زرتی اومد گفت عاشق کیرتم؟ همون کیر تو دهن بابات کسخل


  •   michael.boy
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • واقعا خیلی دردناکه
   خیلی دردناکه که آدم به یکی اعتماد بکنه و اون اعتماد رو بشکنه, مثلا همین آغا به دختره اعتماد کرد که اعتمادش شکسته شد و زنش که به این مرده اعتماد کرد, عزیزان مراقب همسرتون باشید


  •   mahdikhatar
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • dirol خوب بود ولی کوتاه


  •   yune52
  • 4 سال،11 ماه
   • None

  • خداشانس بده من هنوز يه كس تنگ نکردم توباداشتن زن اونو کردي


  •   Haj.Metti
  • 4 سال،10 ماه
   • None

  • Kameeeeeeelan kossher bood hade aghal ye zare az oon maghze nadashte tokhmit estefade mikardi k inghad eshtebah nadashte bashi too kossherat sare jam bgam kossher bood


  •   amin RI
  • 4 سال،10 ماه
   • None

  • زنتم مطمئن باش نرته واسه ماموریت
   احتمالا مثل تو شیفت بوده :)


  •   اروم تر
  • 4 سال،10 ماه
   • None

  • صفر نا صد زندگی نامت رو خر زنبور امازون بگاد که هم زنت جندس هم خودت حروم زاده هرجند داستانت تخیلی بود


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو