سکس تصادفی از طریق گروه تلگرامی

  سلام خدمت دوستان ملجوق و جقر و ... :|
  خاطره سکسم با شیوا
  اونموقع 24 سالم بود و اونم 26-27 بود
  قیافم ک تو عکسام و پروفایلم معلومه.
  هیکل من 170 / 60 بود ولی الان 70 شدم ... کیر 14 سانت گوشتی - وارد جزئیات نشیم چون خیلیا گفتن خوشگله خخ
  اونم 160 با وزن 75 و سینه های 85 و وری وری تایت اند وِت پوزی چشای قهوه ای... تو پر و یجورایی چاق ولی شکم نداشت کلا پر بود. بدن گندمیی داشت گوشت خالص بقولی خخ
  ما تو ی گروه تلگرامی سال 94 بودیم 15 نفر تهش میشدیم
  همیشه عادتمون بود موقع تولد یکی یجایی رو رزرو کنیم و هپی رث دِیینگ بگیریم :/
  فقط یکیشون متاهل بود ب اسم شیوا، ی بچه پسر هم داشت. بقیه مجرد و قیافه های معمولی
  این شیوا و من خیلی جور بودیم موقع میتینگ کنار هم مینشستیم و حرف میزدیم و میخندیدیم( خوش خنده م و هی میخندم) اونموقع عشق مشق داشتم و تو گروه افتابی نمیشدم.
  شش ماه بود دیگه همه گروه همو میشناختن چ برسه ب دوس بازی و ... سکسای یواشکی و ...!
  منو شیوا هم بهمدیگه هی فحش میدادیم تو پیوی... فحشای زیر زانویی... مثلا میگفتم شیرم توکونت میگفت اوخخخ - اصن تو باغ سکس نبودم باهاش خصوصا متاهل بچه دار
  یبار یکی از برو بچ عکس لب رفتنش با دوس دخترشو گذاشته بود... ینی عکس لبشو ک رژی بود گذاشته بود و این سس شعرا
  از قضا اونروز با شوهرش دعواش شده بود و مث همیشه میگفت چیزش کوچیکه(8سانت) و بم نمیرسه و میاد تا روم میخوابه آبش میپاچه و اینم قشنگ معلوم بود حشری بود! درد و دل کرد و در مورد عکس گفت من عاشق لب گرفتنم، ، گفتم لبای منم ک اوففف نگو... یهو برگشت گفت فردا بیا برم دار یکم دور بزنیم و بگردیم ولی ی لب میرم بات! گفتم اوکی شیوا.. دوروزقبلش هم چند دست جق زده بودم(عادتمه یکی دوماه نمیزنم وقتیم میزنم بالای 3 دسته) و دست بر قضا اصن تو فاز کردنشم نبودم.
  فردا ک برداشتم گشتیم و ماشین رو ک از داییم گرفته بودم یکم سرعت رفتم ترسید دستمو گرفت ک واقعا عادی بود.
  یجا پیدا کردم ک لب بریم منم گفتم تهش ده بیس ثانیه میشه. قشنگ یادمه رژ لب صورتی زده بود..
  لب رو رفتیم چنان ولعی میخورد لبمو منم مث مجسمه :/ یکم همراهی کردم تا ناراحت نشه. راحت ی دیقه طول کشید و درجا سالار راست شد. تموم شد همونجا عکس از لبم گرفتم ب دوستم گفتم بیا برا 8 تو ، 9 در آوردم و کلی شکلک خنده خخ
  داشتیم برمیگشتیم سر راه خونش بذارم... گفتم شیوا سینه هات چنده و ... گفت 85 و گفتم بذار دست بزنم و پالتوشو باز کرد از رو مانتو دست زدم سفت بود لنتی :| گوشتی.. منم ک ممه ندیده، لااقل 85 لمس نکرده بودم تا اونموقع... باز راست شدم و گفتم ببین راستم کردی و خندیدیم دوتایی و گفتم دست بزن بش حسش کن.. همونطوری ک دست میزد خیلی سفت فشار میداد و قشنگ پوستش کش اومد دردم اومد گفتم یواش اشگ خخ دیدم گونه هاش سرخ شده( مشغول رانندگی بودم خو) دستمم پس از اینکه برده بود رو شلوارم و میمالید منم برده بودم رو کسش از شلوار جین آبی رنگش... گونه هاش لپ انداخته بود گفت برون خونمون!
  کُپ کردم و حشری بودم گفتم باشه.
  ب شوهرش زنگ زد گفت خونه نیا دوستمو میبرم خونه و ...
  تا دم در برسیم پدرمو در آورد آتیشی ترین مونثی بوده ک تو عمرم دیدم با این تجربه کموبیش..
  کلید انداخت رفتیم داخل امونم نداد سوارم شد و رو مبل انداخت و بوس و لخت بازی
  اتاق رفتیم رو تخت و همه چیو کندیم
  شورت قرمز نخی و سوتینایی ک ممه بزرگ نگه میدارن خخ
  لخت لخت
  ب پشت خوابیده بود و دست رو کسش بود و منم رو زانو داده بودم دهنش
  . خیلی قرمز و صورتی بود خیلی.. از کس ی دختر باکره هم خوشگل بود واقعا...
  نمیتونست همشو بخوره و فقط سرشو میخورد... حدس میزنم حتی اولین بارش بود میخورد
  یک دیقه نبود میخورد ک پاهاشو دادم بالا و رفتم پشت فرمون
  تا سرشو دادم سه چارتا تلمبه تا نصف زدم آبم اومد ریختم رو شکمش و با دستمال تمیز کاری کردم و نیم خیز بود باز دادم توش. ایندفه تا رفت توش باز راست شد مث شیر. خوابیدم روش و تا ته تخمام فشار دادم توش گفت آخ و منم یکمی ب کیرم فشار دادم باد کرد کیف کردم اون تو...
  همینطوری لب تو لب و سینه ب سینه پاهاشم هفتی باز و کمر میزدم رو کسش..
  کیر منم مث احترام نظامی هیتلری و رو ب بالا(موزی نیست) و میدونم ک موقع تلمبه میخوره ب نقطه جی و بقولی ب این پوزیشن میگن میشیونری :missionary
  دستامو ستون کرده بودم بالای شونش کنار گردنش وقتی خوابیده بودم روش اومدم نوک سینشو لا دندونم گرفتم و ی ده پونزده تا تلمبه قشنگ زدم و نمیذاشتم عقب بره. تلمبه سنگین!
  فشار میدادم دیدم یکمی شکمشو داد بالا و سرشو عقب فهمیدم ارضا میشه و رعایت کردم و اون تو نگه داشتم آروم شه و روش ولو شدم چون خیلی نرم بود بسی کیف داد...
  صدای نفساش عاخ و ای خیلی حشری کننده بود...
  نفسشو ک گرفت فقط بم اشاره میکرد تپ تپ نکنم ک صدا نده بره طبقه بالایی صدامون از پاسیو خونه! یکم دیگه ک میزدم دیدم آبم میاد در آوردم و خوابیدم کنارش گفتم بیا روم...
  اومد روم تنگ بود باز... تا ته رفت توش و روم جوری خوابید نفسم در نمیومد... موهاشم احاطم کرده بود خفه میشدم خخ گفتم گم شو اونور با خنده خخ فهمید ک خفه شدم و همونطوری چمباتمه ای تلمبه میزد رو کیرم و ممه بازی میکردم... گفتم آبم میاد... سریع در آورد و دراز کشید گفت بیا رو سینم و دادم رو سینش و پاشید وسط سینش و زیر گردنش .
  تمیزش کردم و کنار هم بودیم یکم نازش کردم بدنشو و شیطنت هم میکنم همیشه من خخ
  گفتم گشنمه منم اونروز صبونه نخورده بودم...
  گفت پاشو بریم آشپزخونه تو راه آشپز خونه چسبیدم بش دادم لای چاک کونش داده بودم و چ کیفی میداد همزمان وسط ممه ش.. عشوه میومد زن گنده خخ
  یکم بادام و موز در آورد خوردم خخ
  همونجا گفتم خم شو شیوا و خم شد 90 درجه روکابینت و باز دادم توش و یکم زدم گفت سر و صدا زیاده محسن بریم رو تخت...
  باز کیرم رو هوا میچرخید و گرفت دستش و کشید تو اتاق خخ خیلی کیف میداد واقعا اینقدر کسی شوقتو داشته باشه!
  پوزیشن مورد علاقه من سگیه ...
  حالت سگی خوابوندمش رو تخت و منم کنار تخت سرپا... اونقد خیس بود از اول تف نمیزدم
  دادم توش و گفتم صورتت رو تخت باشه و دستاتو دست بندی پشتت بذار.
  دستاشو گرفتم ضربدری... تلمبه میزدم. باسنش خیلی قشنگ موج ساحلی میزد خخ
  وقتی کسشو میدیدم کیرمو قورت میده و تا ته میکنم مدهوش میشدم...
  قشنگ تنگ تنگ بود! از دوس دخترای قبلیمم تنگ تر...
  3-4 دیقه همونطوری با سرعتای متفاوت تلمبه و هولش دادم رو تخت دمر شد و روش مسلط شدم و خوابیدم روش...
  خیلی گوشتی و تو پر بود، بسی لذت داشت برام!
  دادم توش و خوابیدم روش کاملا کپیش تو گوشش گفتم هنوزم اذیتی گفت اره یکم... گفتم دوس دارم یکم سفت و خشن بکنمت.. گفت یاخشی جانیم.
  روش مسلط شدم و ی دستم رو کمرش سفت کردم و ی دستمم رو گردنش.. کل وزنم رو کیرم و دوتا دستام بود... جوری تلمبه میزدم از زیر در نره خخ و در عین حال تا ته فشار میدادم، عاشق فشار دادنم!! و همینطوری فقط کل بدنمو عقب جلو میکردم تا اینکه کمر بزنم یا تلمبه...
  یهو روش خوابیدم و شونشو بغل کردم بقولی پیچیدم بش و سرعتمو زیاد تر کردم.
  دید داره صداش بلند میشه... آه و اوه میکرد صداشو با چسبوندن صورتش و دهنش رو تخت بست و آخ و اوخش رو تخت مث خفه کن عمل کرد و همینطوری تلمبه میزدم لذت میردم و لیس میزدم گردنش... گوشت گوششو گرفتم لا دندونم ب آرامی گاز گرفتم نگه داشتم لا دندونم و باز شروع کردم ادامه شو...
  احساس کردم آبم داره میاد و ادامه دادم با آخرین سرعت. 20 ثانیه نشد ک ب نوک کیرم رسید آبم و در آوردم ریختم رو کمرش و زودی سر کیرمو باز پاک کردم و دادم تو کصش ک داغیشو حس کنه... گفت محسن دربیار ک پدرمو در آوردی دوبار ارضام کردی... ی سی ثانیه توش بود تا کوچولوتر شد کشیدم بیرون و تمیز کردیم خودمونو و کنار هم دراز کشیدیم و چشامو بسته بودم و ولو ... یکم بعد دیدم پاش روم اومد و نصف بدنشو روم کشید و بوس کردیم همو و رضایت تو چهره هم بود!
  این راند آخری قشنگ 20 دیقه طول کشید ک اگه اونایی ک واقعی چشیدن میفهمن!
  خیلی کیف داره یکی رو تحت کنترل بگیری و ابتکار عمل دست تو باشه و هردو از این حالت لذت ببرین.
  اعتقادمم بشخصه این بود ک زن شوهر دار مث گربه سیاهه!
  اما حشر پیروز شده بود.. !
  بخاطر سنگ صبور بودن خوب اکثرا متاهل جذبم میشن ولی بخودم قول دادم سعی کنم طرف شوهر دار نرم...!

  3 ساله ک از زن شوهردار خدا حفظم کرده بقیشم خدا بخیـــر کنه.


  نوشته: پسری از جنس مهر!

 • 3

 • 37
 • نظرات:
  •   عشقبازمست...
  • 2 ماه
   • 3

  • بیا کیرمو بخور کسکش


  •   A....k
  • 2 ماه
   • 5

  • با طرز نوشتنت حس میکنم ترنسی.


   فقط پاراگراف اول برای اثبات حرفم کافیه.


   سلام خدمت دوستان مجلوق و جقر...


   مجلوق و جقر آخه کصکش.


   تو کونی از چاک کونت تا سوراخ نافت رو با اینو بری ۳۰ تومن ازت میگیرن بعد میای اینجا کصشعر مینویسی.
   ..


  •   A....k
  • 2 ماه
   • 3

  • (اون اینو در واقع اسنپه) کصخل دارم میشم کم کم از دست این باشی ها


  •   شاه ایکس
  • 2 ماه
   • 18

  • محض رضای خدا شما رو قسم به تک تک مولکول های جهان هستی یکیتون به من بگه هپی رث دینگ یعنی چی !!! یعنی تو کل دانشکده های زبان کشور الان زلزله اومد به قدرت 18 ریشتر فردا خبرش میاد!!! (biggrin)


  •   mortezastranger
  • 2 ماه
   • 9

  • کیر خخخ تو خخخ صفر خخخ تا خخخ صدت خخخ که خخخ هی خخخ جق خخخ می زنی خخخ و خندیدنت خخخ ما رو خخخ یاد خخخ خلت خخخ اون خخخ خدابیامرز خخخ می اندازه خخخ
   جلقولک بازی ها چیه وسط جق زدنت هی می خندی آخه جلقوک


  •   گنجینه
  • 2 ماه
   • 4

  • شما تا الان از نزدیک ( نه از پشت مانیتور ) کوس دیدی ؟؟؟؟
   حالت تهوع گرفتم از این نثر فاخرت چاقال


  •   KingAsshole
  • 2 ماه
   • 10

  • از کجا میدونی اومدم با داستانت بزنم ، شاید فقط به قصد فحش دادن به مادرت اومدم. بزا داستانو درست کنم ، یکم مشکل داشت :
   درشتش اینه که بعد هپی رث دینگ رفتی خونه شیوا و دیدی شوهرش نه با کیر ۸ سانتی بلکه هشتاد سانتی منتظر سولاخته و جوری کرده حلقت که اینقد خخخ میکنی.


  •   s.s.kh
  • 2 ماه
   • 4

  • کونی خان این بچش کدوم گوری رفته
   نگو ک با باباش رفته بود بیرون


  •   Zoj.arshia
  • 2 ماه
   • 1

  • این شیوا اگه بچه کرمان باشه منم کردمش (biggrin) (biggrin)


  •   jerard96
  • 2 ماه
   • 3

  • کیر شوهرش ۸ سانت و زرتی آبش هم میاد اونوقت بچش پسر شده؟؟


   واس پسر دار شدن ی سری شرایط لازمه ک اراجیفی تو نوشتی امکان نداره بچه پسر بشه


  •   Cleverman
  • 2 ماه
   • 1

  • خخخخخ و زهر مار .
   بسی لذت داشت؟؟؟
   وقتی پاشو خوردی اونوقت بیا بسی لذت داشتنو معنی کن !!
   سه ساله خدا حفظت کرده ؟؟!
   بد بخت به قول معروف میگن صبر کوچیکه خدا چهل ساله .
   زن شوهردار پاخوری داره ، نکنید آقا نکنید.
   دیسلاک


  •   sohil356
  • 2 ماه
   • 2

  • یعنی حالمو بهم زدی با این گرامر و رایتینگ شخمیت


  •   Shayanbz
  • 2 ماه
   • 1

  • میشیونری؟؟؟واقعااا؟؟آقا ننویس خب مگه مجبوری؟
   خبر مرگت با فارسی پوزیشنرو توصیف کنی درست خودمون میفهمیم.باز جای شکرش باقیه نگفتی میسیونری


  •   رزمشکیوسیاه
  • 2 ماه
   • 2

  • ****خخ>
   توش باشه و بخندی کونی با این کسشعر سر هم کردنت


  •   Miss_zed
  • 2 ماه
   • 1

  • چ حال ب هم زن خخخخ


  •   Saeed4052
  • 2 ماه
   • 1

  • شک ندارم داری گوه میخوری، د اخه سیم ظرفشویی تو ا نزدیک کس دیدی بی شک ی اُبی هستی ا داستان و محتواشم معلومه وسط کار سوژه جقتو عوض کردی سعی کن جقتو تو کلاس مدیتیشن بزنی ک اینجوری ب گا نری و کلام اخر
   کیر گاو نر افسرده از قبیله شایانا سرخپوستا تو کس اون مامانت و کون خودت کلاغ


  •   tara.-tt
  • 2 ماه
   • 7

  • جفنگ بود
   سکس با متاهل دیس
   پفیوز کص کش


  •   Blackmaster15
  • 2 ماه
   • 2

  • اولا که خخ و کیر خر
   دوما اینکه ۳ دست جق زدی بعد فرداش تا دست زده کیرت بلند شده! سوم اینکه باز ۳ دست طرفو کردی؟ ۲ بارم ارضا شده؟ حالا اون ۱۴ سانت طویلتو یه لطظه نگه دار ذوب نشه
   متوهم غرب زده :/


  •   pouriasxi
  • 2 ماه
   • 0

  • کیر تو ناموست با این داستان کیریت یعنی اولین داستانی بود که نتونستم تا اخرش بخونم کیرم تو مادرت دیگه ننویس


  •   راز40
  • 2 ماه
   • 1

  • خوب بود ?


  •   bn1380s
  • 2 ماه
   • 3

  • اللن دقیقا ۷ دقیقه و ۲۷ ثانیس که به صفحه گوشی خیره شدم تا یه فحش درخورت پیدا کنم هر چی فکر میکنم میبینم فحشی که بارت کنم و سبک بشم نیست در نتیجه چند تاشو منتخب کردم امیدوام راضی باشی
   آخه تخ..م ح روم ن..نه جن‌ده اوبی خ...وار ک.سه
   کی....ر‌‌رم تو روز به دنیا اومدنت و روز سقط کردنت این چی بود نوشتی
   میخوای بگی خیلی شاخی؟
   کاشکی موقعی که بابات ک....س ن...نت میزاشت کاندوم پاره نمیشد.


  •   atabak1396
  • 2 ماه
   • 1

  • فاقد هرگونه ارزش برای نقد و بررسی ...
   حیف از اتلاف وقت برای خوندن این متن ...
   به قول شخص شخیص نویسنده :
   Nothing to say... (dash)


  •   Rezakhan1977
  • 2 ماه
   • 0

  • بیا کیرموبخورخخخخ


  •   alex2709
  • 2 ماه
   • 2

  • نظر شما چیه؟معمولا نظری نمیدم اومدم چندتا فحش مشتی بدم به این کسشعرات دیدم رفقا بدجور ریدن تو هیکلت عقده ای .


  •   Minow
  • 2 ماه
   • 1

  • خط اول و خوندم ديس


  •   zanbory
  • 2 ماه
   • 7

  • از خخخخ گفتنت کاملا مشهوده که تو تلگرام بایکی اشناشدی و بردتت خونه و دسته جمعی .خخخخخخ بقول خودت


   کونت گذاشتن والانم اینو نوشتی یکم اروم شی.
   ادامه بده به خخخخخ گفتنت.
   کسی که داستان مینویسه باید باشعور باشه و احترام خواننده داستان و داشته باشه وتحت هیچ شرایطی مسخره بازی درنیاره.
   بحز این باشه .به ریشت و پیشت میخندن و به کستانت میرینن.قبول نداری حرفمو برگرد یکی یکی کامنتا رو چک کن.
   بی ادب کسخول مشنگ


  •   kokarostam
  • 2 ماه
   • 7

  • هپی


   از اونجایی که استاد ادبیات فارسی و انگلیسی و تمام زبانهای زنده و مرده دنیا هستم، پس از تحقیق بسیار کشف کردم که میخواستی بنویسی:
   Happy Birthdaying
   ولی چون مثل اکثر جقرها حوصله نداشتی که متن داستانت رو ویرایش کنی، نتیجه این شد که یک حرف "ب" را جا انداختی و همه ریدن به خودت و داستانت و دوران نقاهتت در زمان کرونا. در ضمن "ing" آخرش هم اشتباهه که زیاد مهم نیست. حالا فقط بگو که اگر به جای زن شوهر دار، از یک زن بیوه در داستانت استفاده میکردی، میمـُردی؟ شاشیدم توی داستانهای خیانت و حرومزادگی. به خاطر کرونا زیاد بهت گیر نمیدم.


   کرونا آمد و دستت به جق شد
   تمام زندگانی تق و لق شد
   چو کون دادی به هر مرد غریبه
   ببین که روزگارت باد فتق شد


   ها کـُکا


  •   Sajjjjadseski
  • 2 ماه
   • 0

  • مامانتو گاییدم خخ ایندتو گاییدم خخ خواهرتو گاییدم خخ کسکش کسشر نوشتی نه سس شعر خخ مادرت خخ اجدادت خخ کلهم گاییدم خخ


  •   Amirbi0969
  • 2 ماه
   • 0  •   +A
  • 2 ماه
   • 1

  • کیرت سیخ میشه میگه "های هیتلر " بلافاصله هم میفته کجا میتونه این تلمبه ها رو بزنه !


  •   parsalove0
  • 2 ماه
   • 0

  • ابتکار عمل رو دست گرفتی؟


   من مرده و زنده ت رو گاییدم با این گزارش والیبالیت..


  •   all_about_sex
  • 2 ماه
   • 1

  • سلطان رژیم غذاییت رو بهم بگو جیه که تونستی nبار ارضا شی


  •   saeedno15
  • 2 ماه
   • 2

  • چندوقتی بود از دنیای کامنت گذاشتن مثل چندتا از دوستان فاصله گرفته بودم،ولی با این ریدمانی که کردی نمیشد نرید بهت،آخه کون تاقار مثلا خواستی خودمونی بنویسی ولی ریدی،هپی رث دینگ و وری وری تایت اند وت پوزی دیگه چیه این وسط؟ مثل آدم بیا بگو فحش دلم میخواد من تضمین بهت میدم که فحشهایی بشنوی که معنیش توی هیچ لغتنامه ای نباشه.


  •   Ali_545
  • 2 ماه
   • 0

  • خیلی عن خوردی


  •   Javades082
  • 2 ماه
   • 1

  • کیرم دهنت با این داستانت خخخ بسی لذت داشت خخخ


  •   Yavarfaaqer
  • 2 ماه
   • 1

  • از طرز نوشتنت معلومه هنوز به سن بلوغ نرسیدی.نخوندم .دیس


  •   الماسی1
  • 2 ماه
   • 0

  • فقط کیرم توناموست خخ کیرم باسن خواهرت خخ
   آخه کونی توخودت زیر خواب همه ای خخ
   خخ وکیرم تو کونت خخ
   خخ چیه بچه کونی


  •   پروفسور بالتازار
  • 2 ماه
   • 4

  • آقا از شما توقع نیست انگلیسی دان باشی، همین فارسی رو مثل آدم بنویس بسه، حالا تو جمع دوستان جاهل خودت دوتا شرو ور بلغور کردی اونا خندیدن دلیل نمیشه همه خوششون بیاد. اگه اون تیکه کس شرهای انگلیسی با خخخ بیجا رو نداشتی الان اینجوری قهوه‌ای نمیشدی ولی خوب کوکا رستم در وصفت یه شعر گفت این یه افتخاریه نصیب همه جقولها نمیشه!


  •   Horneygirrrlhere
  • 2 ماه
   • 2

  • حشرم پرید با این داستانت :/ (sick)


  •   hast1373
  • 2 ماه
   • 1

  • دوخط اول فهمیدم کسخلی بقیشو نخوندم


  •   9820321
  • 2 ماه
   • 0

  • با طرز نوشتنت حس میکنم ترنسی.


   فقط پاراگراف اول برای اثبات حرفم کافیه.


   سلام خدمت دوستان مجلوق و جقر...


   مجلوق و جقر آخه کصکش.


   تو کونی از چاک کونت تا سوراخ نافت رو با اینو بری ۳۰ تومن ازت میگیرن بعد میای اینجا کصشعر مینویسی.
   ..


  •   Cnamd
  • 2 ماه
   • 0

  • تا وری وری تایت اند وت پوزی خوندم فهمیدم کصخلی بیش نیستی. در ضمن اون پوسیه کص مشنگ نه پوزی


  •   hari.chobin
  • 2 ماه
   • 0

  • توام مثل شوهرش زود ارضا شدی بیناموس


  •   Arash13659
  • 2 ماه
   • 1

  • من چی بگم که گفتنی ها رو دوستان فرمودند


   بعدش هم خداییش من 17 سانت دارم هیچ کسی نگفته قشنگه
   با 14 پز میدی؟


   خداییش زمان جق زدن ننویسید
   سعی کن رو جق زدنت تمرکز کنی تا اینطوری خواهر و مادر و ناموست مورد الطاف دوستان قرار نگیره


   در آخر هم باید بگم کیرم تو اول تا آخر ناموست که سوژه جق زدنت زن متاهل هست بدبخت کونی


   با تشکر از همه دوستان
   خداییش بسی لذت بردم خخخخ


  •   مردتنها90
  • 2 ماه
   • 0

  • کاش میشد چندتا دیس داد به این داستان چرت (dash) مگه میشه؟؟ مگه داریم؟؟


  •   4030sex
  • 2 ماه
   • 0

  • همون داستان مجلوقانه بود


  •   kakamoon
  • 1 ماه،4 هفته
   • 1

  • داستان واقعی بود و خودمم نوشتم،
   اونایی ک توهین و فحش باری کردن خودشون معلومه برمیگرده بخودشون!
   :)
   اینجا 10% سکس داشتین، بعد میاین سس شعر میبافین... پس شات د فاک آپ خل مغز ها!
   داستان بعدی رو هم مینویسم.. تامام.


  •   ebadih230
  • 1 ماه
   • 0

  • کلا کسشر بود و زایده یه جقیه بد بخت بود داستان
   فیل هم که باشی یه بار میکنه مگه شیر ابه که تا اومد دوباره بیاد
   غافلی که یه عده کارشناس این کستان رو میخونن و میفهمن
   کس گفتی ای کس گفتی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو