سکس تو چادر مسافرتی

1395/07/13

با سلام
اسمم میناس اهل شیراز قدم 166 پوست گندمی و تقریبا تپل این خاطره برمیگرده ب زمانی که من 22 سالم بود یعنی پنج سال قبل
یک سالی بود با احسان اشنا شده بودم.از احسان براتون بگم.یه پسره سفید پوست با اندامی معمولی.28ساله. احسان از شهرستانهای اطراف شیراز بود.و شغلش جزیره کیش. به همین دلیل ما زیاد نمیتونستیم همو ببینیم… تو این یک سال شاید کلا چهار یا پنج بار همو دیده بودیم.ولی کلا تلفنی وبه صورت چت دائم در ارتباط بودیم. زمانی هم ک میومد شیراز هیچ وقت پیش نیومد که خونه خالی داشته باشیم که بخایم سکس کنیم. واسه همین یا میرفتیم کوه یا تو ماشین دور میزدیم. جاهای هم ک خلوت میشد در حد لب و سینه مالی فقط داشتیم. یکی دوبار هم تو کوه سینمو خورده بود ولی موقعیتش پیش نیومده بود که لخت بشیم کامل.
تا اینکه شد عید نوروز هم احسان و هم خودم دوس داشتیم یکبار سکس رو باهم تجربه کنیم و بارها دربارش صحبت کرده بودیم.احسان اون روز یه چادر مسافرتی با خودش اورده بود ک تو پارک چادر بزنیم.منم از قبل خودمو اماده ی سکس کرده بودم.خلاصه رفتیم تو پارک چادرو زدیمو صبحونه ای خوردیمو دیگه اروم اروم رفتیم تو بغل هم.دراز کشیدیمو همو بغل کرده بودیم احسان لباشو گذاشت رو لبام منم همراهیش کردمو لبا همو میخوردیم نوبتی زبون همو میخوردیمو بدنامونو ب هم میمالیدیم بعد از خوردن لب احسان رفت سراغ گوشم گوشمو میخوردو من از این کارش لذت میبرم اروم اروم رفت سراغ گردنم . منم سعی میکردم بیکار نباشم با دستم باسنشو کمرشو میمالیدم. هنوز هردومون لباس تنمون بود…همونطور ک گردنمو میخورد و لیس میزد با دستش هم سینمو از رو لباس میمالید.الان دیگه احسان اومد رو من دراز کشید.تاپمو از تنم دراورد.شروع کردن ب بوس کردن سینم سوتینمو دراوردو اول یکم مالید سینمو بعد شروع کرد ب خوردن.الان دیگه من داشتم اه و اوه ریز میکردم . با ولع سینمو میخورد.با ی دستش هم اون سینمو میمالید و هر از گاهی خودشو روم بالا پایین میکرد . کیرشو رو بدنم احساس میکردم.منم دستم تو موهاش بود باهاش بازی میکردم.کم کم رفت سراغ شلوارم هم خجالت میکشیدم هم دوس داشتم کسمو بماله واسم. شلوارمو از پام در اورد از رو شرت شروع کرد ب مالیدن کسم.دیگه اه اوه من بلندتر شده بودباز اومد ازم لب گرفتو دستش کرد تو شرتم. وای هیچ وقت لذت اون لحظه از یادم نمیره . با چوچولم بازی میکرد .لبام تو لباش بود. داشتم کیف میکردم.شرتمو دراوردو انگشتش گذاشت وسط چوچولم و همینطور میمالید دیگه داشتم حسابی اخ و اوخ میکردم اونم هی میگفت جوووون و من بیشتر لذت میبردمو ب کمرش چنگ میزدم موهاشو میکشیدم . کسم حسابی اب انداخته بود.هر چی من بیشتر اونو فشار میدادم ب خودم اونم محکمتر کسمو میمالید.پاشد لباسشو کامل دراورد بجز شرتش دیگه رفت بین پاهام نشست دهنشو گذاشت رو کسم زبونشو رو خط کسم کشید یه اهههههههه کشیدم از سرلذتو شروع کرد ب خوردن کسم …دیگه واقعا واسم مهم نبود ک صدام میره بیرون اهو اوهم بالا رفته بود یه لحظه موهاشو چنگ میزدم ی لحظه سینه های خودمو میمالیدمو فشار میدادم داشتم میمردم کسمو فشار میدادم ب دهنش.باز اومد ازم لب گرفتو دوباره با دستش افتاد ب جون کسم…کمتر از یک دقیقه ک مالید کسمو احساس کردم میخام ارضا شم.با تمام وجود کمرشو چنگ میزدم احسان فهمید میخام ارضا شم سرعت دستشو بیشتر کرد یهو ابم اومدو ارضاشدم.یکم بی حال شدم.چند دقیقه ای تو بغلش ولو شدم.دیدم داره شرتشو در میاره.اومد تو بغلم شروع کرد ب خوردن لبام.همینطور ک لبامو میخورد کیرشو میمالید ب کسم. اخ ک وقتی کیرش میخورد ب چوچولم دیوونه میشدم.از قبل گفته بود قرص خورده…اومد روم خوابید.گفتش پاهاتو جفت کن.کیرشو گذاشت لای پام. اهههههههم بلند شد.کیرشو وسط پام بالا پایین میکرد.ی ربعی همینطور کیرش رو کسم میمالید همزمان هم سینه هامو میمالید هم لبامو میخورد.منم تو گوشش اه و اوه میکردم تا لذت ببره.دیگه داشتم خسته میشدم.عرق کرده بودیم هردومون.ابش هم نمیومد.بهم گفت بذار از عقب بکنمت اولش نه و نوچ کردم ولی میخاسم راضی باشه از سکسمون.اما نه کرمی داشتیم ک نرم کونه سوراخمو نه چیزی…برمگردوند ی تف کرد رو سوراخ کونم.اولین بارم بود میخاسم از کون بدم.تا ی ذره انگشتش کرد تو درد شدیدی گرفتم ولی تحمل میکردم پنج دقیقه ای با انگشتش سعی کرد سوراخمو باز کنه.حتی با انگشتش هم تو کونم درد شدیدی میگرفتم دیگه تصور اینکه کیرش بره تو کونم وحشت زده شده بود.کم کم کونم جا باز کرد.مانتومو شلوارامونو مچاله کرد گذاشت زیر شکمم.اومد روم خوابید.سرکیرش گذاشت رو سوراخم.منم هنوز کیرشو نکرده بود تو میگفتم توروخدا یواش اروم بکن ذره ذره کیرش میداد تو.داشتم از درد میمردم.ی اخخخخ بلند گفتم بهم گفت اروم الان ملت میریزن.شالمو برداشتمو چپوندم تو دهنم.دیگه نصفی از کیرش تو کونم بود انقد درد داشتم ک اشک از چشام اومد.بی اهمیت ب اشکای من کیرشو تا ته کرد تو کونم.داشتم میمردم از درد جیغای اروم میزدم.چند لحظه کیرشو تو کونم نگه داشت تا کامل جا باز کنه.بعد اروم اروم شروع کرد ب تلمبه زدن…منم همچنان درد داشتم.کم کم داشت واسم عادی میشد.دید اروم شدم و گریه نمیکنم شدت تلمبه هاش بیشتر کرد.هفت هشت دقیقه ای تو کونم تلمبه زد ک یهو دیدم صداش رفت بالا سرعتشو زیاد کردو فهمیدم میخاد ارضا شه; واسش اه و اوخ میکردم تا لذت بیشتری ببره.ارضا شدو ابشو تو کونم خالی کرد…بعد از یک دقیقه ک کیرشو کشید بیرونو با دستمال خودمو خودشو تمیز کرد باز درد اومد سراغم و گریه کردم.احسان نوازشم میکردو بوسم میکرد تا اروم شم…تا عصر یکبار دیگه سکس کردیم.اما دیگه از عقب نکرد…رابطمون پنج سال طول کشید و تقریبا دوماهی یکبار میومد شیراز طرفای سردزک خونه اجاره میکردیمو هربار ک میومد سه چهار بار همو ارضا میکردیم. تمام…

نوشته: مینا


👍 0
👎 3
55673 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

559101
2016-10-04 21:05:56 +0330 +0330

خوبه والا ملت میرن تو چادر میدن کسی گیر نمیده من یبار با پسر داییم خونمون تنها بودم همسایمون با دوربین شکاری مراقب بود از پشت بوم که ما بهم نزدیک نشیم

5 ❤️

559108
2016-10-04 21:19:21 +0330 +0330

سردزک اره؟

0 ❤️

559118
2016-10-04 22:02:06 +0330 +0330

پرتغال تامسون توکونت بااین کسشعرات

0 ❤️

559146
2016-10-05 00:12:35 +0330 +0330

خوب بود، مرسی از داستانت

0 ❤️

559160
2016-10-05 04:52:36 +0330 +0330

خوب بود همین

0 ❤️

559165
2016-10-05 05:49:33 +0330 +0330

تو که راست میگی ولی کوس خواهر آدم دروغ گو
17 سالگی وون دادی الان چه کارایی بلدی

0 ❤️

559167
2016-10-05 06:17:46 +0330 +0330

تو پارک چادر میزنین بعد سکس میکنین؟؟؟؟
جلل خالق

0 ❤️

559222
2016-10-05 13:18:45 +0330 +0330

یادش بخیر سر دوزک عجب محله ی خز و پایین شهری بود

0 ❤️

559244
2016-10-05 17:46:04 +0330 +0330

چادر وسط پارک؟!

لااقل میگفتی جنگلی حاشیه شهری چیزی که باورمون بشه.
اونوخت نترسیدین بیان بگیرن کونتون بزارن؟

تازه واسش اون وسط آخ و اوخم میکردی؟ جووووونم (rolling)

دروغ جالبی بود !

0 ❤️

559265
2016-10-05 20:26:06 +0330 +0330

عذر میخوام ضخامت دیواره چادرتون چند سانت بود که حسابی آخ و اوخ میکردی و هیچکی توجهش جلب نمیشد ؟؟؟

0 ❤️

559323
2016-10-06 01:15:18 +0330 +0330

ساکم که واسش نزدی فقط هی جا باز میکرد

0 ❤️

559326
2016-10-06 01:51:20 +0330 +0330
NA

مشکل مکانم حل شد دیگه چادور مسافرتی الله اکبر

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها