سکس خیلی‌ خفن با سمانه

  با سلام محمودم که داستان سکسی با زن رفیقم سمانه جونو نوشتم من و سمانه و خواهرش خیلی سکس داشتیم ولی یه بار خیلی خفن شد که می خوام بنویسم یک روز تو خونه بودم سمانه اس ام اس داد گفت شب شوهرش نیست با باباش اینا دارن میرن جایی منم گفتم من میرم خونه مامانم وشب بیا که دلم کیر میخواد... منم اس دادم تنهایی یا سه نفره ایم آخه دیگه سکسم اساسی شده بود یا خودش جور می شد یا خواهرش یا هردو تازه بهم گفته بیا با خواهرم ازدواج کن که شرایط حال کردنمون بهتر بشه اما چون من با شوهرش قهرم یه جورایی گفتم نه نمیخوام با اون چشم تو چشم بشم خلاصه جواب داد که تو بیا بالاخره یه طوری هست منم خودمو آماده کردم دوباره اسپری زدم واردم شدم دیگه قرصم خوردم و شب رفتم خونشون درو باز کرد فقط مشکل خونشون این بود از تو حیاط باید میرفتی تا برسی به پله ها بری بالا رفتم بالا طبق معمول با شرت و سوتین بود درو باز کرد و پرید بغلم دیگه حسابی عاشقم شده بارهام گفته من طلاق میگیرم باهام ازدواج کن منم گفتم نه همینجور بهتره بعد از کلی عشق بازی رفت یه کم خوراکی آورد و نشست به صحبت منم شک کردم چرا سر کار اصلی نمیره سر صحبتو باز کرد گفت محمود منو دوست داری گفتم آره گفت خواهرمم دوسش داری گفتم آره گفت من و خواهرم هیچی جز کیر تورو نمی خوایم فقط می خوایم مارو بکنی منم کم کم کیرم بلند شد و آماده کار بعد گفت محمود می دونی من فقط سکس می خوام و خیلی خوشحالم که مارو ارضا می کنی ولی یه حرفی داشتم گفتم بگو گفت یه رفیق دارم که اونم مثل ماس ولی شوهرش خوبه اخلاقشم بد نیست فقط کم میکندش بهش حال نمی ده و رفیقم خیلی افسرده شده بهش گفتم خوب اومد پیشم بعد کیرمو گرفت شروع به مالوندن کرد و گفت اگه بخوام اونو بکنیش و بهش حال بدی این کارو می کنی فقط مثل من و خواهرم دوسش نداشته باش فقط بکنش منم فهمیدم چه خبره و فهمیدم به طرف حسودیشم میشه بهش گفتم حسودی نکن من فقط مال شما دوتام گفت آخه ندیدیش اگه ببینیش زیر قولت میزنی اینقدر خوشگل و سکسیه که من و خواهرم باهاش حال کردیم و حسابی حالش آوردیم گفتم نترس گفت باشه پس صبر کن رفت تو اتاق خواب بعد دوتا دختر اومدن بیرون یکیشون که خواهرش بود اون یکیم یه دختر که بگم شماها هم کیرتون شق میشه عین این زنا تو فیلم سوپرا بود موهاشو رنگ کرده بود بلوند با اندامی سکسی که دهنم آب افتاد سمانه اومد بغلم گفت اسم دوستم نگینه(این اسم بنا به مسایل امنیتی عوض شده) بعد در گوشم با لحن ناراحتی گفت حالا دیدی نزنی زیر قولت اینو هر وقت من بخوام میکنی نه مثل خواهرم که هر شب روشی!!!خلاصه رفیقش یه کم میترسید اومد پهلوی من و این بار یه موقعیت پیدا کردم به سمانه گفتم میدونی عاشق دیدن چیم امشب سه تایی بهم حال بدین اونم گفت چشم رفت و با خواهرش افتادن به جون نگین در عرض چند دقیقه سه تا دختر لخت جلوم داشتن هم جنس بازی می کردن عاشق دیدن لز دخترام ولی فقط حواسم به نگین بود و اون بدنش آخه سمانه یه کم لاغر بود خواهرشم یه کم سبزه بود ولی نگین سفید با کونی بزرگ و اندام سکسی تر سه تایی لخت شدن و بیشتر به نگین حال میدادن افتاده بودن به جونش اونم حشری دو سه بار راضا شد این آخری می گفت سمانه گولم زدی من کیر میخوام چرا کیر بهم نمی دی کارشون که تموم شد اومدن سراغ من دیدم نگینم سر حال اومده سمت من باورم نمی شد اینقدر آتیشش داغ باشه خوشحال بودم که هم قرص خوردم هم اسپری زدم نگین اومد سمت من و لباسامو در آورد و افتاد به جون کیرم همش میگفت جووووووووووووووننننننننننننن چههههههههههه ککککککککککککییییییییییییییییییرررررررررررررییییییییییی دددددددددداااااااااااااااررررررررررریییییییییییی کوفتت بشه سمانه با این کیر چه کیرییییهههههههههه منم حسابی حشری شده بودم سمانه اومد لبامو می خورد و خواهرشم رفت پهلو نگین خایه هامو لیس میزد منم برای اینکه دل سمانه نشکنه آروم بهش گفتم نترس من فقط کس تور می خوام سمانه هم انگار اعتمادش صد درصد شد گفت نگین پاشو محمود می خواد یه حال اساسی بهت بده که طعم حالو بفهمی یه چشمک به من زد و با خواهرش رفتن لز کنن دیگه براشون عادی شده بود از بس من ازشون خواسته بودم.... افتادم به جون نگین و شروع کردم به خوردنش از بالا تا رسیدم به کسش واقعا کس داشت عین زن خارجیا انگار عمل کرده بود صاف و دست نخورده شروع کردم به لیسیدنش اینقدر لیس زدم اونم می گفت بخخخخخخوووووووووووورررررررررررر مممممممممااااااااااااااللللللللللل خخخخخخخخخخووووووووووووودته بخور که داری بهم حال میدی حسابی براش خوردم ولی نزاشتم ارضا بشه میخواست حال حسابی بکنه بلند شدم و اونم خوشحال فکر کرد میخوام بکنمش خوابید و پاهاشو باز کرد گفت بیا بکن که دارم میمیرم کیرت مال خودمه بکن توش کس منم مال توس هرچی میخوای بکنش منم کیرمو گذاشتم روی کسش و شروع کردم به مالیدن همش منتظر بود بکنم توش ولی با کیرم کسشو لیس میزدم دیگه داشت فحش میداد حتی به سمانه می گفت به این کثافن بگو جرم بده سمانه هم میدونست قضیه چیه بار اولم با خودش همین کارو کردم یه چشمک دیگه بهم زد و منم اینقدر زولش دادم که دیگه داشت ناله می کرد میگفت بکنم جججججججججرررررررررمممممممممممممم بددددددددددههههههههه چچچچچچچچچچچچچرررررررررررررااااااااااااااااا نمممیکنیم من کیر میخوام چرا بهم کیر نمیدین خوب که حشری شد خیلی آروم کردم تو کسش و تا ته رفت شاید باورتون نشه اینقدر منتظر شده بود و حشری شده بود وقتی کیرم رسید به آخر یه آهی کشید و لرزید و بی حال شد و ارضا شد اینقدر بهش حال داد من داشتم تلمبه آروم می زدم ولی هیچی نمی گفت خیلی حال کرده بود کم کم سر حال اومد و شروع کرد به ناله میگفتتتتتتتتتت آآآآآآآآآآآآرررررررررررهههههههههههه بالاخره دادیش بهم بالاخره اومدی توم جرم دادی بکن کسمو بکن جرم بده من کم کم داشت آبم میومد ولی ترسیدم بار آخر باشه کیرهمو در آوردم و آروم گذاشتم دم کونش اینقدر بی حال بود فقط گفت میخوای جرم بدی کونمو نکن پاره میشم منم آروم فشار دادم یه داد زد که سمانه گفت هوی همسایه ها بیدار شدن یه چنتا تلمبه زدم بعد گفتم آبم داره میاد سمانه گفت باید بدی بخوریم شاید دیگه نیاد آبت امشب کیرمو در آوردم و سمانه شروع کرد به ساک زدن نگینم حال نداشت خواهر سمانه هم خایه هامو می خورد بعد کلی خوردن آبم با شتاب پاشید تو دهن سمانه خواهرش گفت کثافت منم می خوام و اونم کیر منو خورد تا تمیز تمیزبشه نگینم آخر سر یه کم برام ساک زد ولی حسابی حالش آوردم که فرداش سمانه می گفت پدرمو در آورده می گه بازم می خوام..... بعد حال و حول نگین بلند شد لباس پوشید و کم کم رفت گفت شوهرم نگران میشه داستان اصلی بعد رفتن نگین شروع شد منم دیگه حال نداشتم گفتم بچه ها منم برم سمانه گفت کجا حالاتو کردی حالا می خوای بری که نگینو حشریش میکنی و توش نمیکنی ها!!!گفتم می خواستم یه حال اساسی بهش بدم گفت به خاطر این کارت باسد تنبیه بشی اومد دستمو گرفت بردم رو تخت و گفت هنوزم دوسمون داری گفتم آره گفت پس هیچی نگو خواهرش رفت چهارتا دستمال آورد بعد دست و پای منو بستن به تخت گفت چون دوسمون داری و ما هم فقط تورو دوست داریم پس تنبیهت نمی کنیم ولی باید خودمون باهات حال کنیم اومدن کنار من و شروع کردن به مالیدن و لیسیدن کیر من منم هیچ کاری نمی تونستم بکنم فقط نگاه می کردم و حال می کردم بعد خواهرش اومد کسشو گذاشت رو صورتم گفت محمودم بخورش که دارم می میرم برام لیسش بزن منم مجبور بودم اینقدر لیس زدم تا آبش اومد اونم نامردی نکرد کسشو فشار داد همه آبشو خوردم سمانه هم داشت کیرمو ساک میزد تا کامل سفت سفت شد بعد اومد کیرمو گذاشت دم کسش و همش باهاش بازی می کرد ولی توش نمی کرد حالا من داشتم دیوونه می شدم سمانه می گفت ججججوووووووووووننننننننننننننن چچچچچچچچچچچچچچچییییییییههههههههههه ککککککککسسسسسسسممممممووووو میخوای بهت نمی دم فقط میزارم بمالیش میخوای کیرتو بکنی توم یگو کسمو میخوای منم گفتم سمانه بشین روش بزار بره توش من کس تورو می خوام دیوونه من کس تورو می خوام بعد یهو نشست رو کیرم و گفت آآآآآآآآاااااااخخخخخخخخخخخخخیییییییییییی چه حالی میده چه کیری شده امشب یه کم بالا پایین کرد بعد بلند شد و خواهرش که یه کم سرحال شده بود اومد گفت نوبت منه کثافت نقشه کشیده بودن اونم کلی کیرمو مالید دم کسش که به التماس افتادم که بکنه تو می دونستم خواهرش هنوز پرده داشت گفتم دیوونگی نکنی گفت مگه من مال تو نیستم گفتم بله گفت می خوام پردمو بزنی ولی کثافت دروغ می گفت میخواستن منو تنبیه کنن مثلا خوب بازیش داد منم کاری نمیتونستم بکنم سمانه میگفت خواهر خوشگلم بشین روش بزار اینجا خونی بشه بزار محمودو مال خودمون کنیم منم دیگه داشتم می ترسیدم آخه من در بند ازدواج نیستم وقتی دو سه تا کس مفتی هست مغز خر خورده آدم مگه ترسیدم گفتم آخرش بندال شدن بعد کلی این حرفا خواهرش گفت نه عزیزم نترس فقط شب عروسی بهت میدم بعد کیرمو گذاشت دم کونش و آروم نشست روش و کلی آی و وای کرد و بعد بلند شد رفت سمانه اومد سراغم گفت تنبیه اصلیت دست خودمه این جراتشو نداشت کسشو پاره کنه اومد ونشست رو کیرم به خواهرش گفت عزیزم نترس محمود مال خودمونه صبر کن امشب ازش بچه دار که بشم مال خودمون میشه محمود که بچشو ول نمیکنه پس مامانشم ول نمی کنه تازه خاله بچشم همیشه پیشمون می مونه... اینو گفت همش بالا پایین می شد منم واقعا ترسیدم و و دیگه تو این فکرا نبودم چون فکرم منحرف شده بود آبم نمیومد سمانه هم کم کم داشت خسته می شد می گفت کثافت آبتو بده بچه می خوام خواهرش اومد شروع کرد خایه هامو دست زدن منم کم کم داشتم کنترل خودمو از دست می دادم که با ناله و دادو بیداد سمانه هم فهمید دارم میام تندترش کرد گفت زود باش آبتو بریز تو سمانه جونت من زنتم دیگه و آخر کارم کسشو چسبوند بهم و نگه داشت و گفت سوختم محمود چه داغه آبت چقدر آبت با حاله بازم میدی میخوام زود بلند شد و رفت خوابید گفت نمیخوام آبت بیاد بیرون که مطمئن بشم بچه دار می شم خواهرش دست و پامو باز کرد منم بلند شدم با اعصاب خورد و داغون لباسامو پوشیدم گفتم خداحافظ سمانه گفت کجا بیا بچتو ببر و با خواهرش خندیدن منم اعصابم خورد گفتم سمانه فکر نمی کردم اینقدر نامرد باشی بعد به من میگی زیر قولم نزنم کم داشتم داغ می کردم خواهرش اومد گفت محمودم بعد کیرمو از رو لباس گرفت گفت تازه رحم کردم می خواستم مال خودم باشی سمانه گفت نه میخوام مال من باشه به تو هم حال میده منم گفتم برو هر کاری می خوای بکن منو دیگه نمی بینی حقته چنین شوهری گیرت بیاد و نقشه کشیدین منو بدبخت کنین و اومدم از در بیرون سمانه اومد دستمو گرفت گفت محمود خودم تو بری ما میریم به یکی دیگه میدیم ما کیر می خوایم بیا تو پیش ما میگم بچه مال شوهرمه رفتم تو گفتم اصل کارت اشتباه بود بعد دیگه نتونستن تحمل کنن یهو سمانه گفت خره خدا نفهم تنبیه شدی و زدن زیر خنده منم گفتم چی شد گفت نترس می خواستم حال با نگینو یادت بره که خر نشی مارو ول کنی من قبلش قرص خوردم خیالت راحت و اومد بغلم منم کسشو گرفتم فشار دادم گفتم یه جوری جرت می دم که تو تاریخ بنویسن خندید و گفت از خدامه کی ایشالا گفتم امشبو زهر کردین یهو خواهرش اومد سمانه هم گفت من حال ندارم اگه می تونی بهش یه حالی بده اونم شلوارمو کشید پایین گفت کاری نمی کنم ولی سمانه از هر دو طرف آب خورد من چی و شروع کرد به ساک زدن تا کیرم بلند شد گفت جججججججججووووووون چه با حاله ... دوباره بلند شد ولی فقط ساک زد و اسنقدر خورد که آبم پاشید تو دهنش چون با سومم بود دیگه چیزی نمونده بود ولی همش قربون صدم می رفت و تا تهش میک زد و خورد گفت حال کردی محمود جونم قربون کیرت بشم بازم می خوای گفتم هنوز تو فکر تنبیهم سمانه حامله نشه گفت نترس نقشه بود منم یه لب ازش گرفتم و گفتم می خوامت جیگر یه دست کونتو باید بکنم اساسی گفت جونننننننننن کییی همین حالا بکن گفتم نه یه وقت دیگه ازشون خداحافظی کردم و اومدم بعدش گفت اینقدر بهم حال داده از این به بعد آبتو تو کسم میخوام حس کنم منم گفتم باشه
  فوش ندید سکس خودم نیست دزدیه??
  بخوام داستان خودمو بگم باز میگین دروغه پس نمیگم?


  نوشته: سالار خفته

 • 5

 • 40
 • نظرات:
  •   saeed-sexy
  • 8 ماه
   • 3

  • از خط اولش معلوم بود که تخمیه داستانت (rolling)


  •   Terminator1
  • 8 ماه
   • 2

  • خفته؟ بیدار شو خواب دیدی (inlove)


  •   lovely_grl
  • 8 ماه
   • 9

  • نمیدونم چرا حالمو بد میکنه این مدل داستانا


  •   ARAD_SM
  • 8 ماه
   • 4

  • گفتی فحش ندیم ولی کیرمحموداحمدی نژادتواوه دون ننت


  •   شاه ایکس
  • 8 ماه
   • 13

  • حیف از استعدادت که داره اینجا حروم میشه ی کم کمتر چاخان کنی میتونی بقیه هری پاتر رو بنویسی!!! (biggrin)


  •   hsyn_199
  • 8 ماه
   • 1

  • Kos sher


  •   saeedno15
  • 8 ماه
   • 3

  • جانی سینز با اون عظمت تا حالا همچین صحنه ای رو بازی نکرده,این مدل داستانا توهین به شعور خوانندست


  •   Javadrst46
  • 8 ماه
   • 0

  • چه کیرییییییییییی میخوای بره تو کونتتتتتتتتتتتتتت


  •   HYPERMAN98
  • 8 ماه
   • 2

  • چیزی ندارم بگم،،


   فقط خیره و حیرون دارم به اون 7 تا لایکی که بهت دادند نگاه میکنم


   یعنی این 7 نفر کی هستند!!


   چی هستند!!


   چند سالشونه!!


   بقول استاد رائفی پور :
   خدایا بسسه دیگه


  •   HYPERMAN98
  • 8 ماه
   • 2

  • آخ آخ، ببخشید


   فکر کردم همه لایک کردن


   خراب شه این شهوانی که چشام دیگه سو نداره


  •   Mr.smart
  • 8 ماه
   • 1

  • شب شوهره با ننه باباش پاشده رفته بیرون زنه رو نبرده تا جنابعالی درحضورشون موذب نشی باخیال راحت بکنیش؟

   هی میخوام باادب شم فش ندم نمیزاریدکه


  •   Mr.smart
  • 8 ماه
   • 0

  • شب شوهره با ننه باباش پاشده رفته بیرون زنه رو نبرده تا جنابعالی درحضورشون موذب نشی باخیال راحت بکنیش؟

   هی میخوام باادب شم فش ندم نمیزاریدکه


  •   Khan_bokon
  • 8 ماه
   • 0

  • کیرخر اسب زورو از عرض تا دسته تو کونت جقی میاییم شهوانی چهارتا داستان خوب بخونیم جاش کسشرات مغز خارق العاده شمارو میخونیم جای اینکه شق کنه میخوابه میفهمین ادمین جان دستتد بشکنه با این آپ کردنت


  •   حاج.دولدار
  • 8 ماه
   • 1

  • جقي


  •   Cleverman
  • 8 ماه
   • 2

  • منم به دلایل امنیتی نمیگم که چی میخوام حوالت کنم .
   مردک دروغگوی خائن


  •   RADYABE KOS
  • 8 ماه
   • 0

  • کونکش جقی توهمی?‍♂️


  •   sexybala
  • 8 ماه
   • 0

  • کوس گفتی ای کوس گفتی مثل یک کسخول گفتی


  •   j.j.buffon
  • 8 ماه
   • 0

  • تبریک میگم دوست عزيز. تمام مرزهای کوسشر تفت دادن رو جا به جا کردی


  •   اشی۸۵مشی
  • 8 ماه
   • 2

  • آخع چرا فحش و ناسزا به این خوبی تونسته خواب ببینه
   خوابی که بعد از جق زده رو چرا خراب میکنید با کامنتها.


   مغزن سیکیم. از خواب و جق بعد از خواب جز کوصع شعر چیزی نمیماند


  •   khaaj
  • 8 ماه
   • 1

  • بچه کونی مگه فیلم سوپره رفتی یارو را با خواهرشو کردی بعد دوستشونم کردی ، برو جمع کن این کس شعرارو
   بعد مادر سگ نوشتی به دلیل مسائل امنیتی اسمو تغییر دادم ، مگه FBI یا CIA دونبالتن که نوشتی مسائل امنیتی
   وخی جمعش کن کس شراتو (dash)


  •   saeed6777777
  • 8 ماه
   • 2

  • ککککککککککککصصصصصصصصصصصصصص ننننننننننننگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگووووووووووووو ددددددددددددییییییییییییگگگگگگگگگگگهههههههههه


  •   nasrin1980
  • 8 ماه
   • 2

  • شما روی هرچی دروغگو بود سفید کردید. حداقل به شعور خواننده هات احترام بزار.
   فیلم علمی تخیلی هم اینقدر دروغ نداره
   چه سطح عجاب انگیزی در توهم دارید
   در نهایت بهتره سطح توقعاتت رو پایین بیاری. این خیال پردازی ها جایی در زندگی واقعی نداره. با این خیالات ازدواج کنی رسما تو زندگیت نابود میشی


  •   Hamnafas6900
  • 8 ماه
   • 1

  • نکشیمون سالار با این داستانت انگار داره قصه شنگول منگول تعریف میکنه


  •   Gayaneh
  • 8 ماه
   • 1

  • پسر تو مرزهای تلفیقیِ خواب،برازرس،فانتزی،عمو جانی،تری سام،فور سام و..... رو یکتنه حدود۱۶۴۸۷۳۵ کیلومتر جابجا کردی
   نکنی مارو سالار (biggrin) حالا خوبه خفته ای بیدار بشی چه گلواژه ای تفت میدی


  •   Drax
  • 8 ماه
   • 0

  • اعضای محترم سایت این داستان که خوندین از تولیدات جدید warner bros و متعلق به marvel ه
   در ادامه ی همین داستان تانوس با ارتشش حمله میکنه و سمانه کشته میشه


  •   Caboos1
  • 8 ماه
   • 2

  • اینایی که تعریف میکنید مال کشوره دیگه که نه مال یه کهکشانه دیگست
   اون چیزایی که از سر ماملت خارج میشه مغزته که شل شده کسخول
   تو رو باید اسنقدر کرد تا از حال بری


  •   Shahanshah.kia
  • 8 ماه
   • 1

  • کستان بود .نخونید بابا چرنده


  •   بچه-ای-خوب
  • 8 ماه
   • 1

  • دیسلایک 30 نصیب من شد که با افتخار بکنم تو کون گشادت که انقدر کون دادی بباسیلت داره میزنه بیرون. اونوقت اومدی اینجا میگی زن شوهر دار کردم.
   برو کونی خان.


  •   Smoker70
  • 8 ماه
   • 1

  • ارزش فحاشیم نداری ???


  •   hojjat.kirkolof
  • 8 ماه
   • 0

  • جقو


  •   Faribahasas
  • 8 ماه
   • 0

  • تو دیگه جدا از دست رفتیا به داد خودت برس


  •   Scott12
  • 8 ماه
   • 0

  • یاد آهنگ حصین افتادم.
   هی بابا خفن تورو خدا بزار بریم جلو مارو نبر.
   مسائل امنیتی؟ یارو اگه اسمش مینا باشه حداقل 6هزار نفر اسمشون همینه بعد اونموقع ما از کجا بدونیم که براش دردسر بشه؟ قشنگ داری جای جی. کی. رولینگ رو میگیری با این داستانت


  •   rezattttt17
  • 8 ماه
   • 0

  • قشنگ معلومه 4 تا کیر کلفت گیرت آوردن یجوری گا.ی.یدنت که خون بالا آوردی عقده ای شدی


  برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

  جستجو