سکس داغ با یه مرد پشمالوی ۵۰ ساله

1399/09/07

حدود ۲ماه پیش تو یه نرم افزار دوست یابی با شخصی به اسم مهران آشنا شدم
مهران یه مرد ۵۰ ساله درشت و هیکلی از این تیپ بدن های هیری و پر مو
منم ۳۴ سالم و عاشق سکس با جنس مخالف و موافقم
بعد کلی چت و صحبت
ایدی تلگرامش داد
شروع کردیم به چت
کلا دوس ندارم همه چی سریع پیش بره
مثل خیلی ها که
اصل
سایز
پوز
عکس
پاشو بیا
هرچیزی راه و رسمی داره
بنظرم اول باید با هم آشنا شیم
با خصوصیات هم اخلاق هم بعد وارد رابطه
خلاصه
یروز اتفاقی بهش پیام دادم شروع کردیم به چت
یکم حرف زدیم بحثمون سکسی شد
گیف های سکسی عکس های بدن همو رد و بدل کردیم
جفتمون حسابی حشری شده بودیم
مهران دعوتم کرد برم خونش
گفتم شیطون قرار بود اول بیرون همو ببینیم بعد اگه اوکی شدیم بریم خونه
قرارمون که اوکی شد
من رفتم حمام تا یکم به خودم برسم
مهران هم همینطور
از حموم اومدم بیرون
لوکیشن برام فرستاد
خونشون نزدیک خونه ما بود
تقریبا ۱۰ دقیقه فاصله بود
ساعت ۱۰ شب بود
اماده شدم و یه شورت سکس خوشگل پوشیدم
یکم عطر زدم رفتم سمتش
نزدیک که شدم پلاک بقیه رو ازش پرسیدم
رسیدم جلو خونشون پلاک ۲
استرس کل وجودم گرفته بود
یکم با خودم کلنجار رفتم
اینجا چیکار میکنی
که اون حس خاص بهم قلبه کرد رفتم داخل
اسانسور زدم
طبقه سوم
رفتم تو راهرو
دیدم جلو در واحد ایستاده
تعارف کرد
رفتم داخل
بازم استرس
متوجه حالم شد
گفت میدونم استرس داری
چی میخوری برات بیارم
اب قهوه شربت
من اب ترجیح دادم
اب که خوردم یکم اروم شدم
با فاصله از هم روی مبل نشسته بودیم شروع به صحبت کردیم
یکم حرف زدیم
گفت بیا بشین کنارم
گفتم اجازه بده اول برم سرویس
بعد
رفتم داخل سرویس
خودم مجدد تمیز کررم
از در که رفتم بیرون با شورت نشسته بود دستش رو کیرش بود
رفتم نزدیکش
لباسمو دراوردم
جفتمون با شورت بودیم
نشستم رو پاش
بدن داغ و پر مویی داشت
دوس داشتم
شروع کرد با ولع لبام خوردن
از لب بازیش میشد فهمید چقدر حشریه،
منم تو بغلش بودم همکاری میکردم
تو همون حالت بغلم کرد بردم تو اتاق
رفتیم رو تخت
دست کردم کیرش از شورتش دراوردم
یه کیر ۱۵ سانتی گوشتی
اول یکم‌ نگاش کردم اروم سرش بوس کردم
کردمش تو دهنم تا باهاش اشنا بشم
یکم اروم خوردم که صدای ناله های مهران بلند شد و منم حشری تر
شروع کردم حلقی خوردن و قوربون صدقه رفتن این کیر خوشمزززه کلفت
بعد کلی خوردن مهران اومد پشتم و شروع کرد سوراخ مو بوس کردن لیس زدن
وای کارش دوس داشتم
چقدر این مرد باحال و حشری بود
زبونش میکرد تو سوراخم گاز میزد کل کون مو بوس میکرد
دیوونم کرده بود
مثل یه کیر داشت با زبون منو میکرد
سوراخ مو لیس میزد
تجربه اینکه کون مو لیس بزنن داشتم
ولی مهران یچیز دیگه بود
جوری زبون میزد که ابم داشت میومد
شروع کرد انگشت کردن روغن زدن
انگشت اول و دوم
عقب جلو میکرد
منم فقط ناله میکردم تشنه کیرش بودم
میدونستم هنوز سوراخم اماده نیست ولی دلم کیرش میخواست
گفتم من کیر میخوام
بکون توش
اونم از خدا خواسته
بلند شد کله کیرش تنظیم کرد رو سوراخمو فشار داد
کله کلفت کیرش رفت تو
دردم هم شروع شد
ولی خب چاره چیه باید تحمل کرد تا به قسمت باحالش برسه خیلی اروم کل کیرش جا کرد
منم فقط ناله میکردم میگفتم اروم تر
که کم کم شروع کرد به تنلبمه زدن
اخ هم درد داشتم هم لذت ولی لذتش رفته رفته بیشتر میشد
مهران به لمبر های کونم ضربه میزد میگفت جون چه کونی دارم میکنم از کونم تعریف میکرد منم زیرش ناله میکردم
حرف هاش بیشتر تحریکم میکرد
هر چی میگفت منم با سر تایید میکردم
یه چند دقیقه ای همین مدلی کرد که گفت بیا بشین روش
من کلا رو این سیستم ضعف دارم
همین که میشینم چنتا بالا پایین میرم ابم میاد
گفتم این حالت نه من ابم میاد گفت
بیا بشین روش قرار حال کنی
رفتم روش و کیرش تنظیم کردم شروع کردم به بالا پایین رفتن
قشنگ کیرش حس میکردم تو خودم بالا پایین میشدم
اونم منو میکشید پایین ازم لب میگرفت با سینه هام ور میرفت.
عاشق بدن پشمالوش بودم
تو سینش چنگ میزدم و کون مو بالا پایین میکردم
که حالم خراب شد
دیدم ابم داره میاد
گفتم مهران ابم داره میاد
گفت حالش ببر
منم رو کیرش بالا پایین میکردم که ابم با فشار پاچید روش
یکم بیحال شدم و از رو کیرش اومدم پایین.
معمولا تو این قسمت کار دوس ندارم پارتنرم ول کنم تمومش کنم
داگی شدم
گفتم بکون عزیزم
حسم پریده بود
ولی میخواستم اونم خالی بشه
مهران شروع کرد به تلمبه زدن
منم ناله میکردم یکم که گذشت دیدم ناله هاش زیاد شد محکم داره میکونه فهمیدم داره ارضا میشه بعد چنتا تلمبه ابش خالی کرد تو کونم
کیرش اروم کشید بیرون
یه دستمال گذاشتم رو سوراخم دوتایی رفتیم حموم.
شروع خوبی بود اونم با یه مرد پشمالوی حشری.

نوشته: آرش


👍 17
👎 7
19101 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

779073
2020-11-27 23:03:15 +0330 +0330

اول

0 ❤️

779076
2020-11-27 23:06:05 +0330 +0330

کیرم تو داستان گی

0 ❤️

779100
2020-11-28 00:17:15 +0330 +0330

ای کاش که واقعن یه‌گی دوطرفه بی سرصدا و بی حاشیه پیداشه

2 ❤️

779127
2020-11-28 01:45:37 +0330 +0330

سکس بدون کاندوم، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.
ریختن آب توی سوراخ، احتمال انتقال ویروس اچ آی وی/ایدز رو بالا می بره.

1 ❤️

779142
2020-11-28 03:16:23 +0330 +0330

عالیه عزیزم، عالی 👍 😍 😘

1 ❤️

779177
2020-11-28 10:27:00 +0330 +0330

لب گرفتن رو نمیپسندم
زیاد هم دوس ندارم طرف ناز کنه
اوکی بودیم بیاد بده دیگه

1 ❤️

779185
2020-11-28 13:13:46 +0330 +0330

سوراختو گاز میزد 😂 😂 توروحت چقدر خندیدم.

0 ❤️

779190
2020-11-28 14:30:12 +0330 +0330

لایک‌ به گی

0 ❤️

779195
2020-11-28 15:36:53 +0330 +0330

داستانتو دوس داشتم 😍

0 ❤️

779359
2020-11-29 22:08:25 +0330 +0330

دنباله یه پیرمرد کوندم

0 ❤️

779418
2020-11-30 02:04:39 +0330 +0330

پایان خوبیم داره با اون کونی که ازت کرده😂😂😂

0 ❤️

780287
2020-12-05 20:26:19 +0330 +0330

یه نفر نیست به من کون بده

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها


Top Bottom