سکس در خانه دانشجویی

1391/08/21

سلام
من عرفان هستم 28 سالمه.داستان از اونجایی شروع میشه که من تازه دانشگاه قبول شده بودم و برای ثبت نام باید چند روز زود تر میرفتم به اون شهر (به دلیل مسائل امنیتی اسمش رو نمی آرم) تا جایی برای موندنپیدا کنم. بعد از ظهر رسیدم به اونجا و شب باید یه جایی رو برای خواب پیدا می کردم ، تصمیم گرفتم برم مسافرخونه ، همه جا پر بود ولی بالاخره یه جا رو پیدا کردم مدارکم رو دادم رفتم یه نگاهی به اتاقاش بندازم سنم کم بود و بی تجربه وقتی دیدم از یک اتاق صدای آواز میاد ، از یک اتاق بوی قلیون ، از یک اتاق هم یه مرد هیکلی با سیبیلای کلفت و یه سیگار به دست در اومد بیرون ، ترسیدم اومدم گفتم اینجا جای من نیست و مدارکم رو پس گرفتم دیگه دیر وقت شده بود رفتم یه مسجد پیدا کردم تا بخوابم اونجا هم گفتن مسجد جای خوابیدن نیست خلاصه اونشب رفتم تو پارک خوابیدم .
فرداش رفتم دانشگاه ثبت نام کردم و دو نفر رو پیداکردم که باهاشون یک خونه اجاره کنیم یکیشون باباش پلیس بود و این باعث شد من فکر کنم که او بچه مثبته ( ( بچه مثبت نه از نظر دختر بازی و اینها بلکه از نظر مشروب و مواد ) )
خلاصه یه خونه پیدا کردیم که یه پیر زن صاحب خونش بود و 11 تا بچه داشت که همه رفته بودن سر خونه و زندگی خودشون و اون تنها بود بعد اسباب هامون را مرتب کردیم درس ها شروع شد ؛ یه روز اون پسری که اسمش ایمان بود همونی که باباش پلیس بود به من گفت به چهار شنبه ها باید عرق و جیگر سفید بخوره من که باورم نمی شد اون باباش پلیس بود چه طور میگفت من عرق میخورم خلاصه از چیزی که بدم میومد سرم اومد و با هم بحث کردیم و البته چارهای هم نداشتم بالاخره اون هم کرایه خونه میداد من این موضوه رو با نفر سومی که باما شریک بود در میان گذاشتم ولی برای اون فرقی نمیکرد اونهم اومد تو خط ایمان عرق خور شد .
یه روز من تو خونه بودم ایمان و احسان (اون سومی اسمش احسان بود ) رفته بودند بیرون که زنگ خونه رو یکی زد من رفتم دم در یه زن با قد تقریبا 165 ویک کم هم گوشتالو با آرایش غلیظ دم در وایساده گفتم شما گفت ایمان هست گفتم نه رفته بیرون کاری داشتید ؛ اگه کاری دارید به من بگید بهش بگم گفت نه باید خودش باشه منم دیگه چیزی بهش نگفتم و اومدم تو شب که ایمان برگشت بهش گفتم یه زنه اومده اومده بود باهات کار داشت هول شد و گفت توبهش چی گفتی گفتم هیچی چه طور مگه ، باهات نسبتی داره گفت بعدا بهت میگم اونشب خوابیدیم و فرداش ایمان به منو احسان گفت اهل سکس هستین من هم با سکس مشکلی نداشتم و همین طور احسان .
ایمان گفت مخ یه زنه رو زده اگه پایه باشید امشب بگم بیاد ، ما هم قبول کردیم اون گوشیش رودرآورد و به موبایش زنگ زد و برای شب قرار گذاشت و گفت حالا که سه نفر شدیم باید پول کردنش رو بین سه تامون تقسیم کنیم ماهم قبول کردیم منروم نمی شد برم کاندوم بخرم احسان رو فرستادم سه تا کاندوم تاخیری ویک کم خوراکی خرید آماده شدیم تا بیاد از ایمان آمارش رو گرفتیم فهمیدیم اسمش سیما ست از شوهرش طلاق گرفته یه پسر کوچیک هم داره
ساعت 9 شب بود زنگ زد اومد بالا دید سه نفریم خواست برگرده که ما بهش اسرار کردیم بهش گفتیم از خجالتت در میاییم اومد تو نشست من چهار تا شربت ریختم آوردم شربت که تمام شد ایمان شروع کرد به لب گرفتن احسان لخت شد من هم لباسام رو در آوردم با کیرم ور میرفتم احسان سینه های سیما رو از رو لباس میمالید من هم دکمه های شلوارش رو باز کردم کشیدم پایین ایمان لباسای سیمارو در آورد حالا فقط بایه شرت قرمز و سوتین صورتی جلوی ما وایساده بود من از رو شرت چند تا ضربه به کونش زدم و شرتشو کشیدم پایین ایمان هم سوتینشو درآورد پستوناش محکم چنگ می زد و کسشو میمالید احسان کاندوم هارو کشید رو کیرش احسان خوابید رو زمین
و به احسان گفت که بیاد رو کیرش سیما هم اروم کسش رو رو کیر احسان تنظیم کرد و آروم آروم بالا پایین می شد
من هم کیرمو فرو کردم تو دهنش تا ساک بزنه به طرز ماهرانه ای ساک میزد معلوم بود که خیلی حرفه ایه ایمان هم رفت کرم آورد و کیر خودش و سوراخ کون سیما رو حسابی چرب کرد و آروم آروم فرو کرد تو کونش اونا داشتن تلمبه میزدن که من بلند شدم خودشون فهمیده بودن که باید جاهاشون رو عوض کنن . کاندوم رو کشیدم رو کیرم رفتم سمتش اول یه خورده با سینه هاش بازی کردم و ازش لبگرفتم بعد خوابوندمش رو زمین پاهاش رو به سمت شونه هاش بردم و کیرمو فرو کردم توش ؛ سوراخش خیلی گشاد بود چند تا تلمبه زدم و احسان کیرشو می مالید ایمان هم اومد بال سر سیما و کیرشو کرد تو دهنش ایمان حشرش زده بود بالا تند تند جلو عقب میکرد سیما هم چند تا
عُق زد من دیدم احسان عین کسخلا داره به ما نگاه میکنه با خودشور میره دلم براش سوخت و اومدم کنار و ایمان
هم کیرشو از دهن سیما در آورد (( ایمان کاندوم نذاشته بود )) منسیما رو برگردوندم به حالت سگی تا از کون بکنمش که گوشی سیما که تو جیبش بود زنگ زد سه جهار تا زنگ خورد توجه نکردیم من میخواستم فرو کنم تو کونش که باز زنگ خورد بهش گفتم برو اون بی صاحابو جواب بده رفت از تو جیب شلوارش که گوشه اتاق انداخته بودم گوشیش رو برداشت و جوابداد صدای گوشیش بلند بود هرچی اونطرف خط میگفتن شنیده می شد
یه مرده بود که میگفت : جنده کجایی پس منتظرتم الان اومدی هاسیما هم گفت باشه دیگه اومدم اونجا بود که فهمیدم اوضاعش خیلی خراه چون بعد اینکه ما سه نفری کردیمش باز می خواست بره بده خلاصه دوباره به حالت سگی شد و من رفتم پشتش کیرمو کردم تو کونش ایمان چنددقیقه هبل کرده بود یه مقدار گشاد مونده بود کیرمو یه دفعه فرو کردم تو که فرش رو چنگ می زد ایمان خواست از زیر بزنه تو کسش که گفتم بزار احسان بیاد اون خیلی وقته منتظره احسان هم از خدا خواسته رفت زیر سیما کیرش رو رو کس سیما تظیم کرد کیرشو توکسش بالا پایین میکرد
حالا من از کون احسان از کس میزد که دیگه آه و نلش بلند شده بود که بهش گفتم خفه شو الان صاحب خونه میاد پایین کم کم داشت آبم میومد کشیدم بیرون و کاندوم رو در آوردم موهاشو کشیدم عقب تابرگشت به سمت منو احسان هم بلند شد اون رو زانو هاش نشسته بود کیرمارو میمالید تا آبمون اومد و همشو ریختیم رو صورت سیما بیچاره ایمان ، اون سیما رو راضی کرده بود حال ما ارضا شده بودیم اون ایستاده بود مارو نگاه میکرد
ایمان وقتی دید ما ارضا شدیم سریع اومد سیما رو خوابوند زمین پاهاش رو از هم باز کرد و تندتند تلمبه میزد چند تا کشیده به سینه هاش هم زد بعد چند دقیقه کیرشو کشید بیرون همه ی آبشو ریخت رو شکم سیما بعد منو احسان که سر حال اومده بودیم بهش گفتیم بریم حمام ولی قبول نکرد و سریع آب کیر ماهارو پاک کرد سریع لباس پوشید بره بهش گفتیم برات تدارک دیدیم حداقل چیزی بخور اما باز هم قبول نکرد و گفت پول منو بدید میخوام برم (( فهمیدیم که به اون مرده پشت تلفن هم قول داده به خاطر ای انقدر عجله داره ))پولشو بهش دادیم و رفت اونشب چون از کاندوم تاخیری استفاده کرده بودیم و همینطور به خاطر وقفه هایی که بین کردنمون افتاد سکسمون حدود یک ساعت طول کشید فرداش هیچ کدوممون دانشگاه نرفتیم و تا لنگ ظهر خوابیدیم بعدا فهمیدیم که اون توی محله به خاطر جندگی معروفه از اون به بعد هر موقع که می خواستیم ایمان بهش زنگ میزد اون میومد خونه میکردیمش بعد از یک مدت ایمان مشروط شد و ازدانشگاه اخراج شد من هم یک نفردیگه رو پیدا کردم تا باهاش خونه اجاره کنم درسم که تمام شد برگشتم به شهرم دیگه سیما رو ندیدم .
تمام ------- این داستان کاملا واقعی بود --------کلی برای نوشتنش وقت صرف کردم-------پس لطفافحش ندید

نوشته: عرفان


👍 4
👎 4
170207 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

342979
2012-11-11 20:07:21 +0330 +0330
NA

اخه جنده کردن که نوشتن نداره !!!
میری پول میدی میکنی

0 ❤️

342981
2012-11-11 21:49:17 +0330 +0330
NA

همینه دیگه…دانشجوی مملکت جقی باشه مملکت از این بهتر نمیشه.احمدی نژاد هم عین تو یه زمون دانشجو بود و چپ و راست جق میزد.آخرشم همینی که میبینی شد…رید تو مملکت
آخه الدنگ به چه دلیل ازمون میخای که بهت فحش ندیم.دیوث سه تایی یه جنده 5زاری کردین،این چه چیز جذابتی داره که به عقل کیریت رسیده و براش وقت هم گذاشتی که بنویسی.

1 ❤️

342982
2012-11-11 22:10:02 +0330 +0330
NA

به به نویسنده عزیز. خوبی داداش؟

اون دوستت که باباش پلیس بود اسمش چی بود؟ مردک تو این زمونه مردم نا می شنون یکی پلیسه تو 7 تا سوراخ مخفی می شن.

کهریزک و دوستان ارشاد که دیگه هیچ. اون وقت اومدی به ما می گی چون باباش پلیس بود فکر کردم سالمه.

خاک بر سر ساندیس خورت کنن.نیای اینجا واسه دوستات تبلیغ کنی . بیشعور.

1 ❤️

342983
2012-11-11 23:08:02 +0330 +0330
NA

به به! عرفان، ایمان، احسان، سیمان… ببخشید سیما!
کس شعر میدونی یعنی چی؟؟ نوشته تو مصداق کامل کس شعره!
کس شعر ضربدر بی نهایت!
حوصله تایپ ندارم، وگرنه یه فحش هایی بت میدادم که تا آخر عمرت فراموش نکنی
ساندیس خور کون لیس

1 ❤️

342984
2012-11-11 23:40:13 +0330 +0330
NA

به نظرم داستانت واقعی هست ولی آخه یه جنده دوهزاری خوب چه لذتی داره که تو نوشتی … فکر کنم تو هم از همون جقی های کس ندیده ای

0 ❤️

342985
2012-11-12 00:03:21 +0330 +0330
NA

خوشمان نیامد.
چقدر تو فهم و شعورت بالاست که زود فهمیدی عجله سیما جونت برای چی هست.خییلی با فهمی.میفهمی دیگه الان چی دارم میگم.دیگه خیلی وقت نذار که فهمت بالاتر هم بره.

0 ❤️

342986
2012-11-12 00:22:07 +0330 +0330
NA

اونجا که گفتی یه سیبیل کلفت دیدی تا ته داستان رو گرفتم ادامه ندادم چون مشخصه چی شده حالا اومدی داستان رو عوض کنی بلا :))

0 ❤️

342987
2012-11-12 00:50:09 +0330 +0330
NA

سلام سارا خانم.
اگه بخواییم زوم کنیم تو داستان این بابا کلی توش سوتی پیدا میکنیم.مثلا نوشته که از ترس سبیل کلفت رفته تو پارک خوابیده.یعنی اینکه امنیت پارک خیلی بیشتر از مسافرخونه ست.من چند تا احتمال میدم.یکی اینکه بقول شما تو مسافرخونه خبرایی بوده چون 3 تا اتاق رفته که یکی با آواز کرده تو کونش.یکی با قلیون و آخری سبیل کلفته بوده که دیگه طاقت نیورده و فرار کرده بسمت مسجد.اونجا هم سرایه دار مسجد هی بهش سرزده و حالشو پرسیده در نتیجه آخرین گزینه همون پارک بوده.تو پارک هم صددرصد سبیل کلفتای دیگه ی بودن که رو کارتون ترتیبشو دادن…منم فک میکنم داستان از اینجا به بعد بنا به دلایلی تغییر کرده و تبدیل شده به کس کردن دنگ دونگی

1 ❤️

342988
2012-11-12 01:25:21 +0330 +0330
NA

احسان کاندوم هارو کشید روکیرش احسان خوابید رو زمین
و به احسان گفت
esme hamatun ehsan bud?

0 ❤️

342989
2012-11-12 02:37:08 +0330 +0330
NA

:D گوشت كوب:

این جون گفتنت اشناست.

0 ❤️

342990
2012-11-12 02:51:55 +0330 +0330
NA

آقا داستانت عالی بو حرف نداشت والا

.
.
.
.
.
(انجمن حمایت از دانشجویان جلقی )

0 ❤️

342991
2012-11-12 07:27:10 +0330 +0330

فحش نمیدم … برو حال کن … کلأ زیاد بد نبود :)) :*

0 ❤️

342992
2012-11-12 08:40:49 +0330 +0330
NA

داستانت کس و شر بود کم نگاه فیلم سکسی بکن جقی

0 ❤️

342993
2012-11-12 09:10:19 +0330 +0330
NA

عتیقه این چی بود نوشته بودی یاد فیلمای دفاع مقدس افتادم حاجی سیمارولخت میکرد سید میپرید رومینا.چقد سیماواحسان وایمان کردی.میشه بگی از کجا 3تا کاندوم خریدین دستفروش بود دونه ای میداد؟

0 ❤️

342994
2012-11-12 09:27:58 +0330 +0330
NA

عبدالفارق میتسوبیشی :
سلام
دقیقا یه جورایی سر درگمی توی نوشته اش هست که فکر کنم از شب نخوابی توی پارک و همون مسجد به قول شماست
من نگاهم به یبیل کلفت که افتاد قضیه رو گرفتم :D
الان داستانش رو خوندم. و وقتی از هم خونه ای هاش گفته متوجه شدم که این بهشون سرویس میداده یه جورایی چاقال بوده ولی فشار روحی روش زیاد بوده دلش خواسته ته داستان رو تغییر بده

0 ❤️

342995
2012-11-12 14:07:38 +0330 +0330
NA

کس اون ننت . ارزش نظر هم نداری دروغگوی کونی .

0 ❤️

342996
2012-11-12 17:14:34 +0330 +0330
NA

damet garm dada kohb omadi

0 ❤️

342997
2012-11-12 17:51:43 +0330 +0330
NA

Goftaniaro goftan,cheqad esmaro tekrar kardi sargije gereftam,ehsan iman sima iman ehsan ehsan,y heyat budid va3 khodetun,jazab nabud lotfan dg nanevis

0 ❤️

342998
2012-11-12 18:23:50 +0330 +0330
NA

مگه احسان چندتا کیر داشت که کاندوم ها رو کشید؟؟؟؟!!! :O خدا شفا بده…

0 ❤️

342999
2012-11-13 04:58:57 +0330 +0330
NA

اگه تو این داستانها نتیجه اخلاقی هست چرا نگران فحش هستید … به دیونه میگن نری خرمن آتیش بزنی میگه چه خوب شد یادم انداختی =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

0 ❤️

654367
2017-09-25 21:31:26 +0330 +0330
NA

کسخل تو کدوم دهاتی سه تا دونه کاندوم میرن میخرن
کاندومو بسته ای میفروشن نه دونه ای
فک کنم تو مسافرخونه ترتیبتو داده باشن

0 ❤️

811514
2021-05-24 15:44:53 +0430 +0430

باز یاد گزارش فوتبال افتادن
سیما داد به ایمان . ایمان به احسان . احسان به عرفانو توی دروازه 🤣🤣🤣

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها