سکس در خیابان

1391/12/27

داستان از آنجا شروع شد که یک روز با یکی از دوستانم برای الافی رفتیم بیرون که در خیابان قایم مقام فراهانی
یک دختر توپ به نام نیلوفر دیدیم
دختره سوار شد و بعد از کلی چرت پرت گفتن خواست پیاده بشه که من گفتم ممکنه باهم بیشتر آشنا بشیم
نیلوفر گفت تا ببینم من گفتم شما اگر برید که دیگر نمی توانیم همدیگر را ببینیم گفت خوب چه کار کنم گفتم این شماره من اگر خواستید تماس بگیرید
من شمارمو دادم فرداش دیدم زنگ زد گوشی را برداشتم و با هم قرار گذاشتیم
اولاش خیلی جفتمون مودب بودیم و نمی توانستیم راحت صحبت کنیم بعد 3 جلسه خواهرش را آورد اسم اون پریسا بود
پریسا خیلی پر حرف بود به همین خاطر از نیلوفر خواست با من بیشتر ارتباط برقرار کند نیلوفر هم با کلی ادا بالاخره یک مقدار یخش شکست و بالاخره بیشتر به هم نزدیک شدیم
نیلوفر یه خواهر کوچکتر هم داشت که اسم اون شهلا بود ولی مثل نی قلیون بود به قول نیلوفر اصلا هیچی به غیر از شربت تقویت کننده نمی خورد ولی پریسا یه چیز دیگه بود حیف که از من بزرگتر بود تازه یه گیر دیگرش هم این بود با یه پسره ازدواج کرده بود که مرده بود بر اثر تصادف و به همین خاطر با برادر اون پسره ازدواج کرده بود که من باورم نمی شد
خلاصه من با نیلوفر مجبور شدم تا آخر ادامه بدم جلسه 7 بود که نیلوفر پیشنهاد رفتن رستوران من را قبول کرد و به رستوران رفتیم اما کجا جاده چالوس رستورانهای خوبی داره آخه
وقتی به جاده رسیدیم من گفتم اگر صلاح میدانی یک مقدار بریم جلوتر تا دم سد و برگردیم و اون قبول کرد وقتی نزدیکای سد شدیم من گفتم بیا از این دره بریم پایین لب رودخانه که انگار نیلوفر عاشق رودخانه بود ولی من نیت دیگری داشتم و عاشق بغل کردن اون بودم وقتی خواستیم بریم پایین اون یه دفعه پاش لیز خورد تا اومد بخوره زمین من جلوشو گرفتم و بغل من افتاد وای چه سینه های توپی بود نه بزرگ نه کوچک انگار برای من خدا این میمی ها رو آفریده است و قالب من است
خلاصه نیلوفر افتاد بغل من و لپش خورد تو صورتم چقدر داغ شدم خیلی گرم بود مثل آتیش مثل تنور نون تافتون از اون تنور گلی ها است
این اولین برخورد ما بود عشق من تازه گل کرده بود
خداییش خیلی خوش هیکل بود نیلوفر یه فرشته از آسمان که افتاده بود زمین برای دوستی با من
کونش تپل پاهای باریک کشیده انگشتهای کشیده قدش 175 وزنش 60 دیگه خودتون حساب کنید چه اعجوبه ای خدا آفریده بود برای من چشماش سبز موهای جو گندمی هرچی بگم کم گفتم میگن تا نخوری ندانی حلوای تن تنانی این بود
بعد از این ماجرا ما به رستوران رفتیمو غذا خوردیم و برگشتیم
از این ماجرا به بعد رفتم تو فکر که چه جوری مخ نیلوفر رو بزنم برای سکس آخه خیلی با کلاس برخورد میکرد حتی خواهرش پریسا من رو یک بار کشید کنار و به من گفت شهرام ای دختر فقط یک دوست پسر داشته اون هم قرار بود باهم ازدواج کنند که چون پسر دایی پسر خالم بود به هم خورد ولی بدون همدیگرو هنوز میبینن ولی این دختر از پسر دختری زیاد نمیدونه ها مراقبش باش من که تو رو دیدم فهمیدم پسر خوبی هستی ولی خواهرم رو به تو میسپارم ما هم رگ مردونگی مون اون موقع گل کرد گفتم باشه چشم حتما پریسا خانوم خلاصه مونده بودم سکس رو ارجح کنم یا مردونگی رو همین فکرا تو زهنم بود که یه دفعه به فکرم افتاد تحریکش کنم اگر قبول کرد بعد سکس میکنیم که مدیون پریسا هم نشم آخه پریسا خیلی با ابهت بود در صورتیکه 4 سال از من بزرگتر بود ولی مونده بودم چه جوری مخشو بزنم
آخه نمی دونستم که اون هم سکس دوست داره یا نه
اوضاع همین طوری میگذشت که محمد یکی از دوستام درباره سکس با هم شروع کردیم به صحبت که اون چون برادر بزگتر داشت اطلاعات بیشتری نسبت به من درباره دخترها داشت
محمد کلی با من چرتو پرت گفت یه دفعه گفت خوب آره مگه چی فکرکردی دخترها هم مثل ما مردا میمونن اونا کسش میخاره ما کیرمون دنبال سوراخه که آبمون بیاد اصلا میدونی خدا چرا کیرو این طوری آفریده که وقتی خوابه سرش پایینه وقتی راست (شق-نءوض)میکنه سرش میره بالا آخه کس زنها لای پاشون است اگر کیر سمت بالا نباشه راحت توی کس نمیره یه کم فکر کردم دیدم راست میگه درست همین است وقتی کیر راست میشه سمت بالا وای میسه و اگر کس زنها لای پاشون نباشه و مثل ما مردا جلوشون باشه اصلا کیر ما مردا تو کی به این راحتی نمیره
این حرف محمد منو خیلی تحریک کرد که نیلوفر بیشتر نزدیک بشم اون موقع من 20 سالم بود و فیلم ممل آمریکایی رو تازه داشتم میدیدم آخه اون موقع ها ماهواره خیلی کم برنامه های این طوری میذاشت واسه من جالب بود که بهروز وثوق چه جوری مخ گوگوش رو تو ممل آمریکایی یا تو ماه عسل مخ همه زنها رو میزنه
تصمیم گرفتم به نیلوفر بیشتر نزدیک بشم ما خونمون اون موقع سعادت آباد بود یه شب که بانیلوفر ماشین بازی میکردیم تو خیابونها گفتم من کمرم درد میکنه میگم بریم تو یه کوچه خلوت وایسیم من استراحت کنم که اون قبول کرد وقتی رفتیم یه جای خلوت من دستمو گذاشتم رو پای نیلوفر و شروع کردم با سر زانوش بازی کردن آخه چند تا کتاب خونده بودم که جاهای تحریک کننده زنها رو نوشته بود و یکی از اونجا ها سر زانو بود دیدم نیلوفر نه ها گفت نه بله فهمیدم دارم راهمو درست میرم آخه اگر ناراحت میشد باید یه چیزی میگفت همون موقع پیش خودم گفتم بابا تو کجا بهروز وثوق کجا بهروز یه دفعه وسط جنگل دختر رو میکنه تو بعد از 3 ماه تازه داری با پاهاش بازی میکنی
ولی باز خوشحال بودم که این راه رو رفتم آخه من با دوست دخترای قبلیم نمی فهمیدم چه کار میکنم مثل بچه ها اونا برام جق میزدن
یادمه فقط یه بار دختر خالم که از من 9 سال بزرگتر بود وقتی من دبستانی بودم کیرمنو ساک زده بود
یواش یواش دیدم حال نیلوفر داره یه جوری میشه که گفت دستو بردار تو گفتی کمرت درد میکنه الان که خوب شدی دیگه پاشو بریم من خیلی ناراحت شدم رفتم نیلوفر را گذاشتم خونشون برگشتم منزل فرداش به محمد گفتم این طوری شده اون گفت دیوونه اون آبش اومده خواسته ضایع نشه این رو گفته بهت وگرنه چرا اول کار بهت نگفت یه کم که فکر کردم دیدم راست میگه
باسه همین دوباره به نیلوفر زنگ زدم دیدم با گرمی جوابمو داد فهمیدم محمد راست میگفت
این قضیه ادامه پیدا کرد و من هردفعه به نیلوفر نزدیکتر میشدم یه بار پشت گردنشو میمالیدم یه بار پشت گوشش یه بار دست کردم زیر مانتو ش پشتشو یه بار دست کردم زیر مانتو و پیراهنش با بند سوتینش خلاصه هر جای نیلوفر رو که بگین من مالیدم به غیر از سینه و کس و کون یه روز با نیلوفر قرار گذاشتیم بریم باشگاه انقلاب من گفتم بریم خونه ما من لباس ورزشی بر دارم بریم اسکیت رفتیم خونه هیچ کس خونه نبود من به نیلوفر گفتم بیا تو یه قهوه بخوریم بعد بریم کلی ناز کرد بعد اومد وقتی اومد تو من بردمش تو اتاقم و رفتم براش قهوه بیارم برگشتم دیدم مثل بچه مظلوما نشسته رو صندلی داره با پی سی بازی میکنه من از پشت رفتم و روسریشو در آوردم و شروع کردم پشت گردنشو خوردن که یه دفعه به من گفت گوشمو بخور من باورم نمی شد
که این خود نیلوفر است یا نه خلاصه کلی با نیلوفر ور رفتم بعد رفتیم باشگاه از اون به بعد این شده بود کار ما و چون نیلوفر به من باور داشت باکمال میل می آمد داخل اتاق من بعد از چندبار دیدم این طوری نمیشه دوباره رفتم پیش محمد بهش گفتم این طوری است اون اصلا راه نمیده گفت شاید تا حالا سکس نداشته و مزه اش را نمیداند گفتم خوب چه کار کنم گفت یه بار بهش بگو من وقتی با تو بازی میکنم خایه درد میگیرم اگر ازت پرسید من چه کار برات بکنم بهش بگو آبمو بیار ولی اولین بارها شرتشو نکش پایین بهش بر میخوره من هم رفتم و همین کار را کردم به نیلوفر گفتم من وقتی آب شهوتم میاد کمر درد میگیرم تا این را گفتم گفت آب شهوت چیست گفتم می خای بهت نشون بدم گفت اگه تو ناراحت نمیشی نشون بده باورم نمی شد این حرف نیلوفر باشه آخه چی جوری اون دختر مودب که همیشه مثل بچه مظلومها بود این حرف را میزد من هم که همیشه کیرم تمیز بود آروم آروم با خجالت کشیدم پایین همین که داشتم میکشیدم شرتمو پایین آب شهوتم اومد نیلوفر گفت این چیه دیگه گفتم آب شهوت دیگه ببین چقدر شفاف است نیلوفر که اولین بارش بود کیر از نزدیک میدید آبمو برداشت مزه کرد گفت پس به این میگن آب شهوت پس مردا این جوری ابشون میاد گفتم منظورت آب منی است گفت نه اونو که تو فیلما دیدم گفتم تو فیلم سوپر هم دیدی گفت آره همین رو که گفت یه دفعه موبایلم زنگ زد مامانم بود می خواست ببینه کجام یه چیزی براش ببرم خونه خالم من هم سریع شلوارمو کشیدم بالا رفتم تو تراس مامان گفت کجایی گفتم خیابان گفت نزدیک خانه ای می خواستم او برگه ها رو بیاری خونه خالت گفتم نه دور هستم گفت خوب باشه الان خودم میرم خونه برشون میدارم من ترسیدم آخه خونه خالم نزدیک خونه ما بود سریع به نیلوفر گفتم باید بریم مامانم داره میاد اون هم مانتو و روسریشو سر کرد رفتیم بیرون من که خیلی حشری بودم به نیلوفر گفتم نه اینکه آبم نیومد خیلی کمرم در میکنه اون گفت می خوای بریم دکتر گفتم نه باید آبم بیاد گفت خوب چه کار کنیم گفتم میتونی آبمو بیاری گفت تو خیابون گفتم میریم یه جای خلوت خلاصه ما 10 دقیقه گشتیم تا یه جای خلوت گیر آوردیم طرفهای شهرک مخابرات بود تا نیلوفر آمد برام جق بزنه اونجا شد اتوبان تهران کرج من به نیلوفر گفتم بیا من بزارمت خونتون برم خونمون بخوابم
من رفتم خانه شبش نیلوفر زنگ زد گفت حالت خوب شد گفتم نه خیلی درد دارم حال من هم فیلماش شده بودم خلاصه نیلوفر امیدوارم حالت زودتر خوب بشه گفتم مرسی ممنون
فرداش رفتم پیش محمد بهش ماجرا را گفتم گفت خوب پیش رفتی فکر کنم دفعه بعدی ابت میاد
فرداش با نیلوفر قرار گذاشتیم رفتیم بیرون دیروقت شد به نیلوفر گفتم نمیتونی بیشتر پشم بمونی گفت تا ساعت چند گفتم هر موقع که تو میتونی اون گفت امشب خونمون مهمونی است برم خونه منو ببینن برمیگردم گفتم کی بیام گفت ساعت 11 شب بیا
من 11 رفتم دنبال نیلوفر سوار ماشین شد رفتیم بگردیم گفتم من خیلی خوابم میاد بریم یه جایی من 20 دقیقه بخوابم حالم خوب بشه فکر کنم نیلوفر فهمید منظور من چیه رفتیم طرفهای فرشته یه کوچه خلوت گیر آوردیم من سرم رو گذاشتم رو پای نیلوفر و خوابیدم 5 دقیقه بعد نیلوفر گفت پاشو گفتم چیه گفت من حوصلم سر رفته
من یه خمیازه کشیدم دستمو زدم از قصد به سینه نیلوفر وای چه سینه هایی مدتها بود بهش دست نزده بودم بعد گفتم یه کم لب میدی اون گفت با با اینجا خیابون است زشته گفتم نه بابا کسی که نیست او خلاصه لب داد یواش یواش زبونشو خوردم احساس میکردم داره حالش بد میشه گفت گوشمو بخور من هم شروع کردم به گوش خوردن همین که داشتم گوش میخودرم دیدم اصرافه که دستم بیکار باشه آخه قدیمیا میگن مرد واسه کار آفریده شده من هم با دستم شروع کردم به مالوندن سینه های نیلوفر دیدم اصلا انگار نه انگار که من دارم باسینه هاش ور میرم دیدم نیلوفر خیلی حالش بد شد بعد یه دفعه از هیجان افتاد فهمیدم آبش اومده بهش با پرو گی گفتم تو آبت اومد سرش و انداخت پایین گفتم حالانوبت من است اون هم گفت چه کار کنم گفتم بیا بریم صندلی عقب رفتیم صندلی عقب دوباره شروع کردم باسنه هاش بازی کردن مثل اینکه خوشش اومد بعد مانتو و پیراهنشو زدم بالا آروم آروم شلوارشو باز کردم ولی چون داشتم سینه هاشو میخردم اصلا انگار تو باغ نبود شلوارشو یه کم کشیدم پایین دست کردم تو شورتش دستم خیس خیس شد گفتم آب تو چقدر لیز است آبشو مالیدم به کیرم من هم که شلوارمو کشیده بودم پایین کیرمو گذاشتم لا پای نیلو جون یه کم بالا پایین که کردم داشت که آبم میومد دیدم یه سایه پشت پنجره ماشین است ترسیدم که پلیس باشه دیدم یه افغانی نگهبان ساختمان در حال ساخت است اون تا منو دید در رفت فهمیدم که خیلی وقته داشته منو نگاه میکرده دیگه آبم اومده بود نیلو جون هم که ترسیده بود از بابت افغانی مونده بود آب منو از رو خودش جمع کنه یا به ترسش غلبه کنه خلاصه این شد اولین سکس ما با نیلو جون اما داستان پرده زدن نیلو جون خیلی جالبتره اگه نظرات خوب باشه اون رو هم منویسم
دوستدار همه شهرام
بای


👍 1
👎 1
91923 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

367986
2013-03-17 04:13:27 +0330 +0330
NA

بد توهم میزنی مواظب باش

0 ❤️

367988
2013-03-17 04:26:45 +0330 +0330

بچه ها تا حالا متوجه شدین نگارش یه سری از چرتو پرتایی که تو سایت اپلود میشه چقد به هم شبیه؟
دوتا چیزو میشه فهمید
1.اینکه یه بچه جقی نویسنده کل یا حداقل چن تا از داستانایه مجتلقانست(به یاد قدیما)
2.یا اینکه خنگ بودن تو نویسنده های مجتلق ذاتی و همشون ژن مجلوقانه نویسی رو دارن.
#######
یه یادی کنیم از بچه های قدیم که زیر داستانا جنگ جهانی راه مینداختن.
یه مین سکوت

0 ❤️

367989
2013-03-17 04:33:54 +0330 +0330
NA

ننویس بابا ننویس؟!
ننویس نی قلیون… خواهشا دیگه ننویس…
آخه چیزم تو اون قیافت، کونیو!
این طومار بود یا داستان؟!
بچه ها خداییش دقت کردین نظرات بچه ها و فحش هایی که میدن قشنگتر و هیجان انگیز تر از خود داستانهاست؟!!!

0 ❤️

367990
2013-03-17 04:38:46 +0330 +0330
NA

خسته نباشی دادا ولی ی لاپایی ارزش این همه دردسر نداره

0 ❤️

367991
2013-03-17 05:00:09 +0330 +0330
NA

نیلوفر فرشته ایی که از تو کون آسمون افتاده بود درست تره مگه نه؟

سگ فلج با گربه مرده توت!بگو مرسی؟ آفرین…!

این حوری بهشتی که تو توصیف کردی اگه بودم با توی جقی دوست نمیشد!

این همه فلسفه بافتی که یه لاپایی رو تعریف کنی؟

اینقدری که روی این داستان تخمیت وقت گذاشتم…واسه مخ زدن وقت میزاشتم طرف تا حالا تو بغلم بود!

نــــــــــــــــــنـــــــــــــویــــــــــــــــس!

0 ❤️

367992
2013-03-17 07:35:21 +0330 +0330
NA

داستانت تاحدودی جالبو متفاوت بودولی این غیرممکنه که بابازی کردن بازانو یا حتی سینه های یه دختر بتونی ارضاش کنی

0 ❤️

367993
2013-03-17 07:44:00 +0330 +0330

داستان واقعي با اندكي تخيل نويسنده
همراه بود.

0 ❤️

367994
2013-03-17 07:49:06 +0330 +0330

dorsa امكان داره خوبم داره
به تازه كار بودن دختر بستگي
داره اين در مورد پسرها هم صادقه

0 ❤️

367996
2013-03-17 08:33:18 +0330 +0330
NA

خیلی جالب بود اونهای دیگر هم بنویس دستت درد نکنه

0 ❤️

367997
2013-03-17 08:47:24 +0330 +0330
NA

وای ایش منم مثل اون خانومه خيس شدم :))

0 ❤️

367998
2013-03-17 12:25:37 +0330 +0330
NA

داستانت را بر روی کتیبه ای بنویس و بعد قرار بده در موزه/چون هم به زبان بسیار چرتی نگارش یافته و هم تکراری بوده است
با تشکر از برنامه خوبتان
8}

0 ❤️

367999
2013-03-17 13:28:39 +0330 +0330
NA

Madareto…

0 ❤️

368000
2013-03-17 14:21:29 +0330 +0330

اخه پفیوز چلمنگ کسکش دیوث خر کونگشاد اخه تک پرون کیر کلفت کیر اسب تو کون تو ونیلوفر اخه کتال کون خودت فهمیدی چه نوشتی یه بار دیگه بنویسی فحش میدما /نادر مشهدی

0 ❤️

368001
2013-03-17 14:36:28 +0330 +0330

پسر دایی پسر خاله، همون پسر دایی خوده آدمه

0 ❤️

368002
2013-03-17 15:16:15 +0330 +0330
NA

داستانت تخمی است لطفاً دیگر ننویسید.
به قول خودت مادر قحبه این چیه نوشتی؟©™®

0 ❤️

368004
2013-03-17 17:18:36 +0330 +0330
NA

وای تا حالا این همه کسشعر ی جا ندیده بودم.

0 ❤️

368005
2013-03-17 18:58:51 +0330 +0330
NA

کاملاتخمی تخیلی بود

0 ❤️

368006
2013-03-17 19:01:46 +0330 +0330
NA

کاملاتخمی تخیلی بود.مجبورت کردن داستان بنویسی جقی!

0 ❤️

368007
2013-03-17 19:04:41 +0330 +0330
NA

اقا کل داستان تخمی یه طرف
این کس شعر گویی شما یه طرف
با داستان ادم کیرش راست میشه
با نظرات جالب شما کیر میخوابه ادم پاره میشه از خنده …
خیلی باهالید کلی خندیدم نظراتون گاییده منو…
جیگر همتونووووو
.
به اقای داستان نویس هم بگم که ماشالا همه سکسر حرفه ای هستن شمام داستان های حرفه ای اپلود کنید اینایی که میبینی دارن داستان رو میخونن دختر و پسر بالای پنجاه تا سکس داشتن… اقا دروغ میگم؟؟؟
پس لب بازی و سینه بازی رو کنار بزارید یه داستان حرفه ای و واقعی بگید که همه حال کنن.
کس شعر تحویل میدم میدید کس شعر هم تحویل میگیرید…

0 ❤️

368008
2013-03-17 19:08:32 +0330 +0330
NA

اقا کل داستان تخمی یه طرف
این کس شعر گویی شما یه طرف
با داستان ادم کیرش راست میشه
با نظرات جالب شما کیر میخوابه ادم پاره میشه از خنده …
خیلی باهالید کلی خندیدم نظراتون گاییده منو…
جیگر همتونووووو
.
به اقای داستان نویس هم بگم که ماشالا همه سکسر حرفه ای هستن شمام داستان های حرفه ای اپلود کنید اینایی که میبینی دارن داستان رو میخونن دختر و پسر بالای پنجاه تا سکس داشتن… اقا دروغ میگم؟؟؟
پس لب بازی و سینه بازی رو کنار بزارید یه داستان حرفه ای و واقعی بگید که همه حال کنن.
کس شعر تحویل میدید کس شعر هم تحویل میگیرید…

0 ❤️

368009
2013-03-17 20:40:48 +0330 +0330
NA

یادش بخیر اول راهنمایی همچین تخیلاتی داشتم
یه دختر خیلی خوشکل تو مجموعه آپارتمانای جلوی خونمون بود که همرو اس می کرد و من که از اس شدن گریزون بودم تو توهماتم به شیوه شهوانی اسش می کردم (یه چیزی تو مایه های این داستان برعکس)
مانی سبز به نکته ظریفی اشاره کردی ایول

0 ❤️

368010
2013-03-18 00:08:01 +0330 +0330

مراحل تکامل ذهن یه جقی و آشنا شدن او با کس و کون رو خوندیم.
واقعاً اون فلسفه بافی سر بالا شدن کیر و شباهتش با کس … در سطح دبستان بود. خاک تو سر ما که نشستیم پای منبر تو دیوث.

0 ❤️

368011
2013-03-18 01:25:56 +0330 +0330
NA

به فول خودت آب شهوتم تو دهنت

0 ❤️

368012
2013-03-18 04:02:48 +0330 +0330
NA

ریدم دهنت

0 ❤️

368013
2013-03-18 04:49:26 +0330 +0330
NA

نخوندم فقط اومدم بگم توروحت و داستانت.خاک توسرهمتون.آشغالا…بی شخصیت ها.دلم خنک شد…مسخره ها

0 ❤️

368014
2013-03-18 05:15:31 +0330 +0330
NA

يه چيزايى توزندگى هست كه ناراحت كنندست اما آدم بهشون ميخنده… و بر عكسش، يه وقتايى موضوعات خيلى خنده دارى وجود داره كه اشك آدمو درمياره! از اون جمله ست؛ داستان شما…
آخه چطور يه جوون بالاى بيست سال، ابتداييترين اطلاعات رو در مورد جنس مخالف نداره؟!(هم خودت و هم استادت: محمد)
حيوونكى دختره كه اونم تقريبأ در همون حدود، ناشيه، دهنش صاف شد از شوتيه تو و البته از شق درد!!!
مث فيلماى كمدى، هر بلايى كه فكر كنى، سر اين طفل معصوم اومد، از بلاهت تو…
ببخشيد؛ اصلأ نميخواستم فحشت بدم، آخه تو تقصيرى ندارى، كجا بايد اين چيزا رو ياد ميگرفتى؟ از تو فيلماى سوپر يا سايتهاى سكسى؟!
در آخر!!! اگر سنت خيلى پايينه كه فكر ميكنم باشه، عجله نكن و مطالعه كن…

0 ❤️

368015
2013-03-18 05:28:40 +0330 +0330
NA

بابا بیا برو تو کون من . حوصله ندارم .

0 ❤️

368016
2013-04-17 09:00:15 +0430 +0430
NA

ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﻲ
ﻟﻂﻔﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻠﻖ ﺯﺩﻥ ﺩاﺳﺘﺎﻥ ﻧﻨﻮﻳﺴﻴﺪ

0 ❤️

368018
2014-06-10 22:35:01 +0430 +0430
NA

ta tahesh nakhoondam chi miiiiisheeeeee ???

0 ❤️

537596
2016-04-17 00:07:04 +0430 +0430
NA

ریدی با (ر )
دسته دار
کله سکسی

0 ❤️Top Bottom