سکس شب عروسيم

1392/08/06

سلام.من عسلم و23سالمه.ميخوام سکس شب عروسيمه تعريف کنم.
صبح عروسيم بودکه على اومد دنبالم تا منو برسونه آرايشگاه.منورسوندآرايشگاه.حدوده ساعته3بودکه کاره آرايشم تموم شد،علی اومددنبالم.تامنوديد،خشکش زد،آخه خداييش خوشکل شده بودم.
اومدجلولباموبوسيدودستموگرفت ورفتيم بيرون.ديگه ازآتليه وکليپمون توباغ ميگذرم،رسيدم تالار.رفتيم نشستيم توجايگامون.همينجورکه نشسته بوديم،على هى ميگفت:واى عسل،من ديگه طاقتم تموم شده،پاشوبريم.منم ميخنديدموميگفتم:واى على زشته،نگو،يهويکى ميشنوه:)
ديگه به هرجون کندنى بود،مراسم تموم شد،همه تادمه خونمون بدرقمون کردن ورفتن،من موندم وعشقم على.
همين که دروبستم،يهوعلى ازپشت بغلم کرد.ازگوشم ميليسيدتاگردنم،منم که بدجورحشرى شده بودم،آهواوهم بلندشد.منوبرگردوند،لبشوگذاشت رولبام.همينجورى بغلم کردوبردتواتاقمون.من نشوندروتخت،لباسمودرآورد،موهاموهم بازکرد.
حالانوبته من بودکه لختش کنم،منم مثله خودش آروم لباساشودرآوردم،منوخوابوند.
اول يه لب اساسى گرفت،بعدشروع کردگردن وگوشوسينموخوردن.رفت پايينتر،يه نگاه بهم کرد،گفت:عسلم،عشقم اجازه هس؟منم هرچى شهوت داشتم ريختم توصدام وگفتم:صاحب اجازه اى آقا.اونم خيلى باآرامش شورتمودرآورد،اول کسمويه ليس زد،منم هم زمان يه آه کشيدم،که باعث شدحشرى تربشه،ازبالاتاپايين کسموميليسيد،چوچولموميکردتودهنش ميمکيد.منم بادستام موهاشوچنگ ميزدموبيشتربه کسم فشارميدادم…من-آييييييييى عليييييى…آه،آه،آه…واى جوننننن…اونم بااين حرفاى من بيشترميخوردتاارضاشدم…بى حال افتادم،على اومدبالاازم يه لب گرفت.گفت:عسلم خوبى؟
من-آره عشقم،مسى.خيلى خوب بود.خواستم بلندشم،يهوگفت:کجا؟من-توکه هنوزارضانشدى.گفت:نه نازنينه من،امشب شبه توئه.امشب فقط توبايدحال کنى.خانومم ميخواى بزاريم واسه يه شبه ديگه؟من-نه عزيزم،من آمادم.بلندشد،شورتشوکشيدپايين،يه لحظه تاکيرشوديدم،يه وحشتى نشس تودلم،امابه روخودم نياوردم،آروم باژل کيرشوماليد،گفت:آماده اى؟سرمو تکون دادم.آروم کردش داخل،يه سوزشى تموم وجودمو فراگرفت،باتمام جونى که داشتم کمرشو فشار دادم،اشکام بى اختيار ميريخت،کشيدبيرون،بادستمال پاکم کرد،اومدبالايه لب ازم گرفتو گفت:خانم شدنت مبارک عشقم.

نوشته: عسل


👍 4
👎 1
244549 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

402786
2013-10-28 08:46:20 +0330 +0330
NA

مام تبریک میگیم خانم شدنتو

0 ❤️

402787
2013-10-28 09:53:44 +0330 +0330
NA

سکس شب عروسیمه؟؟؟؟؟؟؟ چرا با لهجه می نویسین آخه ؟‌ عروسیمو .
جایگامون؟ جایگاهمون .
مسی؟ یا مرسی؟ ای آفت بزنه به ریشه هر کی این مدل حرف زدن و یاد شما دخترا داد. خرس گنده داره دادن شب عروسیشو تعریف می کنه عین بچه های چهار ساله حرف می زنه.
بزاریم؟ بگذاریم .
هر خاطره ای که برای خودتون جالبه الزاما به درد داستان شدن نمی خوره ها.

0 ❤️

402788
2013-10-28 10:56:20 +0330 +0330

[quote=MS.TEACHER]
هر خاطره ای که برای خودتون جالبه الزاما به درد داستان شدن نمی خوره ها
[/quote]
لایک/
تمام

0 ❤️

402789
2013-10-28 11:20:48 +0330 +0330
NA

مگه شاش داری آخه خب اگه شاش داری برو بشاش بعد بیا داستان بنویس. :W :W :W

0 ❤️

402790
2013-10-28 12:02:06 +0330 +0330
NA

تبریک !
ولی خداییش قبلا چند بار داده بودی بهش؟
خیلی دلت میخواست اینجوری تو شب زفاف پرده ات رو بزنه اما نشد،اره؟
:?
اشکال نداره ما قبول داریم
:D

0 ❤️

402791
2013-10-28 13:44:10 +0330 +0330
NA

آره منم تبريك ميگم هم به تو هم به حرف آق معلم

0 ❤️

402792
2013-10-28 17:10:49 +0330 +0330

…حیف وقت…حیف کامنت…حیف اینترنت…

0 ❤️

402804
2013-10-28 17:26:13 +0330 +0330
NA

:O)

0 ❤️

402793
2013-10-28 17:53:58 +0330 +0330
NA

وردکسموبه دهنت بهت تبریک میگم.مبارک باشه

0 ❤️

402794
2013-10-28 18:09:11 +0330 +0330
NA

اومدم به یاد قدیم بگم کس ساناز دهنت …

دیدم سمانه پیش دستی کرده …

کس سمانه دهنت پس :D

0 ❤️

402805
2013-10-28 18:42:04 +0330 +0330
NA

پیوندتان مبارک.قربون کست.

0 ❤️

402795
2013-10-28 19:25:58 +0330 +0330
NA

راستی الان شوهرت کجاس؟ :?
تو الان نباید زیر شوهرت باشی پس تو این خراب شده چکار میکنی؟شوهرت میدونه یا تو هم خانم نما هستی :)) :)) :))
ای کیر اسب سهراب و گرز رستم به کونت پسره جلقو :W
حداقل شما پسرهای دختر نما کمی تمرین کنید تا کسی شک نکنه پسر هستین کمی در مورد دختر تحقیق کنید تا تو داستان سوتی ندین اخرش به گوه بکشین. :&
تا کاربرا بشناسن شما ها رو دخترنما زیاد میشه

0 ❤️

402796
2013-10-29 00:06:11 +0330 +0330
NA

تصویر داستانت خیلی خراب بود.

0 ❤️

402797
2013-10-29 01:36:11 +0330 +0330
NA

تو اصن اذدواج کردی که سکس شب عروسی میگی دستتم از تو شرتت درار تا بهتر داستان بنویسی

0 ❤️

402798
2013-10-29 06:40:18 +0330 +0330
NA

یه سوال:

چطور از در آرایشگاه که اومدی بیرون لبتو بوسید؟ زنها موقع عروسی خودشونو می کشن که آرایششون پاک نشه اونوقت دوماد لبتو بوسید؟؟!

0 ❤️

402807
2013-10-29 14:19:54 +0330 +0330
NA

پیر فرزانه عرض ادب .

0 ❤️

402799
2013-10-29 18:17:19 +0330 +0330
NA

از مجردیت بگو که لاپاییی میدادی

0 ❤️

402808
2013-10-29 18:46:43 +0330 +0330
NA

عجبا

0 ❤️

402800
2013-10-29 22:27:33 +0330 +0330

بابا جون مادرتون پیامک ننویسین =)) =))
گفتن داستان سکسی نگفتن نیمچه داستان طنز =)) =))

0 ❤️

402802
2013-10-31 09:33:57 +0330 +0330

مبارک باد :)

0 ❤️

402803
2015-03-17 19:24:57 +0330 +0330

طفلک اووووووووووووووووووققققققققققققققققققده عروس شدن داره

0 ❤️

740637
2019-01-10 13:34:16 +0330 +0330

مبارک باشه سکس اولتون ?

0 ❤️Top Bottom