داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

سکس ضربدری با باجناقم رضا

1399/04/19

سلام
اسم من سعید هست و داستان سکس ضربدری من که تازه اتفاق افتاده رو براتون مینویسم
من یه خواهر زن دارم که یه چند بار دور از چشم باجناقم که یک هفته شبکاری داره و من کلا روز کار هستم باهاش سکس داشتم و حسابی لذت بردم و زنم هم از این موضوع خبر داشت چون که خواهرش بهش گفته بود تا من از سکس با زنان غریبه دور باشم و خواهر زنم جور خواهرش رو بکشه و زنم هم چون پایه بود اصلا ناراحت نمیشد چون در زمان مجردی چند بار با خواهرش در حمام یا شب موقع خواب حسابی لز داشتن فقط در حد ممه خوردن و لب گرفتن . اما این داستان من بعد از سکس با خواهر زنم اتفاق افتاد که براتون تعریف میکنم . من در یه شهرستان مشغول کار هستم و خانه باجناقم هم در همین شهرستان هست و من در خانه آنها زندگی میکنم .
تا اینکه در یک تایم مرخصی که باجناقم و خواهرزنم به شهر خودمان رفته بودن زنم به همراه باجناقم و خواهرش به دیدن من آمد و چند روزی ماند . شب اول چون که زنم تازه آمده بود و تو کف کص دادن به من بود ما در اتاق خوابیدیم و مشغول شدیم و چون میدانستم که خواهر زنم هم امشب با شوهرش هست و مشغول کص دادن هست حسابی تحریک میشدم تا اینکه برنامه ما تمام شد و شب خوابیدیم و فردا صبح به سر کار رفتیم . آن روز گذشت و شب به خانه بازگشتیم .
شب که شد من و زنم در خلوت داشتم صحبت میکردیم که زنم سر صبحت را با برنامه دیشب ادامه داد که خواهرش بهش گفته بود که صدای کمی از نفس زدن شوهرت بگوش میرسید و چون خودشون هم مشغول بودن خیلی به خواهر زنم حال داده و باجناقم متوجه شده بود ولی اصلا به روی خودش نیاورد که به پیشنهاد خواهر زنم ، خواهر زنم خواهان سکس با صدای بلند هست که بیشتر لذت بده به سکس دو طرف ولی چون باجناقم خیلی آدم سر به زیری هست و نمی دونم پایه باشه یا نه برای همین تصمیم گرفتیم که امشب با اه و ناله بلند از سوی زنم و بعدش خواهر زنم باجناقم رو در کار انجام شده بذارن . شب که شد رفتیم خوابیدیم نیمه های شب بود که متوجه شدم باجناقم یواش داره خواهر زنم رو میخوره و تلمبه میزنه و مشغول هستن من هم مشغول شدم چند دقیقه که گذشت زنم شروع به اه و ناله کردن کرد اولش خیلی آروم بود ولی بعد صداش رو یکم بلندتر کرد جوری که اونا هم بشنون که دیدم صدای خواهر زنم هم بلند شد و آه و ناله بلندی کرد که اینبار صدای باجناقم بلند شد که با اخ و اوف کردن همراه بود که به یکباره صدایم زد و گفت تو هم مثل من از کص بکن و لذت ببر که همین جمله کافی بود تا من و زنم از اطاق بیایم بیرون و به اونها ملحق بشیم و در کنار انها مشغول بشیم . در حالی که داشتیم سکس میکردیم چشم باجناقم به کص زنم افتاد و گفت این کص ها کردن داره که گفت دیشب خیلی نفس میزدی و لذت میبردی که گفتم مگر خودت دیشب کص نمیکردی و لذت نمیبردی که جواب داد دیشب از صدای نفس زدنت هوس کردم که یکبار هم رو خواهر زنت انجام بدی که دیدم بله آقا بد جوری تو کف کص دادن زنم به من هست و لهه لهه میزنه که تصمیم گرفتیم فردا شب اول هر که با زن خودش بعد با خواهرزنش سکس داشته باشه پس سریع تمام کردیم و همونجا لخت کنار هم خوابیدیم تا فردا شب برسد .

روز بعد دوباره رفتیم سر کار و اینبار همش اس ام اس های سکسی بین مون رد و بدل میشد فیلم سوپر عکس کیر و کص تا شب که آمدیم خانه و بعد از شام هر که با زنش تو بغل هم نشسته بودیم و تعریف میکردیم و میخندیدیم تا ساعت ۱۱ شب که موقع سکس فرا رسید . زنم و خواهرزنم رفتن تو اتاق و تشک آوردن و آماده کردن اول من رفتم حمام بعد باجناقم رفت دوش گرفتیم بعد نوبت زنهامون شد آنها با هم رفتن و یه ۲۰ دقیقه ای طول کشید چون داشتن برا شب تمیز میکردن ، من و باجناقم همش داشتیم کل کل میکردم که زنهامون آمدن و همونجور لخت رفتن تو اتاق و بعدش هر کدوم با یه لباس سکسی آمدن بیرون زن من که میدانستم لباس سکسی توری رو که داره آورده اما خواهر زنم اون شبا فقط با لباس خواب برا من خوابیده بود و لباس سکسیشو رو تازه خریده بود که دیدم اون یه لباس سکسی خوب پوشیده از اتاق امدن بیرون تا زنم آمد بیرون دیدم باجناقم شق کرده و جوری دید میزنه که گفتم چیه الان میخوای اول زنم رو بکنی اینجوری که تو شق کردی که دیدم اصلا توی هیکل زنم و تو لباس سکسیش غرق شده خلاصه زنامون امدن و قرار شد اول هر کی با زن خودش شروع به سکس کنه من و زنم و خواهر زنم متوجه شدیم که کلا حواس باجناقم پیش زنم هست و جوری نگاه میکنه که اگه من زنم رو بهش بدم تا صبح سکس میکنه . برا همین شروع کردیم به خوردن لب و ممه و کلا سر و گردن تا پایین بعدش رفتیم سراغ کص خوردن و زنامون هم برامون داشتن ساک میزدن جوری قرار گرفته بودیم که من کیر خوردن خواهرزنم رو ببینم باجناقم هم کیر خوردن زنم رو ببینه بعدش جوری قرار گرفتیم که ما کص لیس زدن هم رو ببینم اونا هم ساک زدن هم رو تا اینکه دیگه زنامون دوام نیاوردن و سریع خواهرزنم باجناقم رو کشید رو خودش که کیر با جناقم با یه حرکت تا دسته رفت تو و دو تا پای خواهرزنم رو انداخت دور گردنش و شروع به تلمبه زدن کرد و زن من هم آمد رو کیرم نشست و کصش رو تنظیم کرد که با یک بالا و پایین شدن تا ته رفت تو کصش و شروع به بالا و پایین کردن کرد من هم برا اینکه باجناقم کص دادن زنم رو بهتر ببینه به دیوار تکیه داده بودم و زنم رو به باجناقم داشت کص میداد و یه جوری داشتم باجناقم رو دیوانه میکردم که یکباره باجناقم از رو خواهر زنم بلند شد و بی مقدمه آمد طرف ما و در همون حالتی که زنم تو بغلم بود و داشت کص میداد یکم زنم رو به سمت بالا بلند کرد که کیر من از کص زنم امد بیرون که دیدم سریع کیرشو با یه فشار تا ته کرد تو کص زنم و شروع به تلمبه زدن کرد داشتم کص دادن زنم رو تو بغلم به باجناقم میدیدم که در همون حالت خواهرزنم هم امد و کصش رو روی دهنم گذاشت و گفت بخور و من هم شروع به لیسیدن کردم که دیدم زنم آهی کشید و فهمیدم ارضا شده باجناقم هم زنم رو از رو من کشید کنار اینقدر تو کف کص زنم بود که کلا بیخیال زنش شد من هم بعد کص خوردن خواهر زنم کیرم رو گذاشتم دهنش تا برام ساک بزنه که دیدم آبم داره میاد سریع ریختم رو سینه خواهر زنم و در حین سکس به باجناقم گفتم که چند بار با زنش سکس داشتم اونم در جوابم گفت اشکال نداره و بعد با خنده گفت منم تا صبح برای تلافی چند دست زنت رو میکنم . بعدش باجناقم با صدای که گفت اوف فهمیدم که ارضا شده و همه آبش رو تو کص زنم خالی کرده و چون خیالم راحت بود که زن داره قرص ضد بارداری میخوره و حامله نمیشه برا همین مشکلی نبود بعد هم باجناقم فهمید که مشکلی نیست خیالش راحت شد البته خواهر زنم هم از همون قرص مصرف میکنه و با خیال راحت سکس کردیم . باجناقم دوباره با زنم سکس کرد ولی اینبار اول ممه خورد بعدش کص زنم رو خورد و زنم براش ساک زد بعد از کص حسابی زنم رو گایید منم که با خواهر زنم مشغول بودم خواهر زنم رو بصورت ایستاده رو باجناقم و زنم که زنم زیر بود و باجناقم دو تا پاشو انداخته بود دور گردنش و داشت میکردش و من هم داشتم خواهر زنم رو داگی میکردم تا زنم و با جناقم بتونن سکس ما رو ببینن و خود من و خواهر زنم هم بتونیم سکس اونا رو ببینیم داشتم تلمبه میزدم و ممه هاش رو میمالوندم و همش در حین سکس برا تحریک بیشتر میگفتم ببین شوهرت داره خواهرت که زن من هست رو میکنه تو هم جلو شوهرت و خواهرت داری به شوهر خواهرت حسابی کص میدی و به زنم هم میگفتم جون کص بده داری جلو من و خواهرت به شوهر خواهرت کص میدی و کیر کی کلفته من یا اون و از این قبیل حرفا که دوباره با صدای زنم که اهی کشید فهمیدم ارضا شده که از ارضا شدن زنم من هم ارضا شدم و هر چی آب داشتم تو کص خواهر زنم خالی کردم و همونجور که کیرم تو کص خواهر زنم بود و داشتم هنوز تلمبه میزدم خواهر زنم هم ارضا شد و آب کصشو و آب من رو همه از کصش ریخت رو سینه زنم که اینبار باجناقم با اوف و آخ و جونی که گفت اونم ارضا شد و اونم تخلیه کرد تو کص زنم و هممون ارضا شدیم .خلاصه تا ساعت ۴ صبح مشغول گاییدن زنها و زنامون بودیم تا اینکه حسابی خسته شده بودیم اون شب سه بار باجناقم تو کص زنم و یه بار هم تو کص زنش تخلیه شد منم یک بار تو کص خواهر زنم و دو بار هم تو کص زنم تخلیه شدم . بعدش رفتیم حمام و خوابیدیم ابتدا زن هامون تو بغلمون بودن بعدش جابجا کردیم و خوابیدیم تا ظهر چون جمعه بود و من تعطیل بودم و باجناقم هم شب باید میرفت سر کار راحت خوابیدیم . بعد تو هفته جدید که باجناقم شب کار بود روزها زنم و خواهر زنم رو میکرد و من چون کلا روزکار هستم شبها زنم و خواهرزنم رو میکردم .
این بود داستان من اگه مورد پسندتون باشه
نوشته: سعید


👍 4
👎 37
85173 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

897439
2020-07-09 21:29:45 +0430 +0430

فکر کنم سعید به انگلیسی میشه بزارزس!!


897445
2020-07-09 21:31:35 +0430 +0430

تکراری مضخرف

5 ❤️

897447
2020-07-09 21:32:16 +0430 +0430

خیلی چرت بود

5 ❤️

897449
2020-07-09 21:33:24 +0430 +0430

کاری به راست و دروغ کستانت ندارم ولی وجدانا شماها که فکر ضبدری هم میکنید چطور تو صورت بچه هاتون نگاه میکنید.اگه پدرو مادراتون از این کارا میکردن چه حسی بهشون داشتدید الان.


897451
2020-07-09 21:34:39 +0430 +0430

جقی عزیز لطفا ننویس.محتوا که چرت،از طرفی یه طرف داستان کتابی نوشته شده بود…دیس

6 ❤️

897457
2020-07-09 21:36:48 +0430 +0430

شما و با جناقت رفتید دوتا خواهر جنده محترم رو گرفتید که با هم دیگه یه چند باری سکس گروپ داشتن و به کل محلشون یه حالی دادن

7 ❤️

897473
2020-07-09 22:05:05 +0430 +0430

##افتخار میکنی که زنتو یکی دیگه گاییده؟؟کونی کلاهتو بذار بالاتر##


897491
2020-07-09 22:53:59 +0430 +0430

خیلی شر و ور بود.
وسط راه ولش کردم

6 ❤️

897493
2020-07-09 23:07:14 +0430 +0430
NA

کوس زنت را گاییدیم همه با هم ای بیناموس

4 ❤️

897496
2020-07-09 23:23:55 +0430 +0430

آهان بیا اینجا که آبجیت رو الان با خرجه خودت میگام،من نمیدونم چرا خودتون واسه خودتون کیر می‌تراشد،آقای کیری پندار تایم مرخصی رو که گفتی رفت ده بالا خونه شما بعدش زن تو رو هم با خودشون آوردن مرخصی بوده تعطیلات نوروز که نبوده مگه خودت از همون روز اول که امدی اینجا استخدام بشی نگفتی باجناقم شب کاره منم شبا میرم پیش خواهر زنم میزنم توش بعد چی جوری شب اول خودش زنش رو کرد صدای ناله تورو شنیدن بعد فردا شبش رفتید تو کار جدول ضرب بعدم زن همدیگرو به این سرعت گاییدین، داداش گلم از این به بعد خواستی حساب و کتاب کنی حالا جمع بزنی یا ضربدری بزنی با باجناقت حتما از ماشین حساب استفاده کن با دست حساب نکن که اینجوری کس بزنی یادت بره که اولش چی نوشتی باریکلا بابایی قربون پسرم برم که این اخلاقات همش به مادرت رفته هیچکدوم به من نرفته الانم دستت رو از تو شرتت درار جلو مردم زشته باریکلا پسره گلم.

6 ❤️

897515
2020-07-10 02:31:46 +0430 +0430

اخه ملجوق افغونی حداقل درست بنویس

3 ❤️

897524
2020-07-10 04:04:04 +0430 +0430

ادرس بده تا ماهم بیایم خودمون رو تو کلت تخلیه کنیم
بجای مغزنداشتت ازش استفاده کنی وضعت بهتر بشه

4 ❤️

897531
2020-07-10 04:35:56 +0430 +0430

دلیل سکس خواننده با خارزنش=
۱.خواننده از سکس با زنای غ یبه بر حذر باشد!
۲.خارزن جور خواهرش را بکشد!

من دیگه حرفی ندارم!


897543
2020-07-10 05:25:35 +0430 +0430

از موتوری جنس میگیری مشخصه نگیراقا نگیر

5 ❤️

897567
2020-07-10 06:14:46 +0430 +0430

سعید تو از صهیونیست ها کس خل تر الحق جغونیست ماهری هستی

3 ❤️

897595
2020-07-10 08:28:11 +0430 +0430

اونجارو با سالن ضبط فیلم سوپر اشتباه گرفتی

3 ❤️

897600
2020-07-10 08:46:47 +0430 +0430

نخونده دیس
#no tabo

3 ❤️

897604
2020-07-10 09:01:37 +0430 +0430

به او گفتم آیا میتوان تو را کرد و او گفت نه تو نمیتوانی مارکو و سپس او خود را از آغوش آن ها جدا نمود و به بی نهایت خیره شد…
کمتر کوس بگو مومن

4 ❤️

897607
2020-07-10 09:17:59 +0430 +0430

حاجی قلبم گرفت
ااااااای قلبم
یکی منو ببره بیمارستان

3 ❤️

897623
2020-07-10 10:58:34 +0430 +0430

تمام داستانای این سایت دروغه و توسط یه مشت جقی تخم حروم نوشته میشه

2 ❤️

897644
2020-07-10 13:43:23 +0430 +0430

باوا تو مخت دیگ بدجوری رد داده
شدیدا گوزیده مخت
کلا ب فنا رفتی
این نع منم نع من منم ی چی تو این مایه ها نوشتی ولی کستان
ماهی بخور
کمتر حق بزن
بیشتر سرتو با کار گرم کن
داغون میشی ها

5 ❤️

897656
2020-07-10 15:36:12 +0430 +0430
NA

ببین من که جقمو زد ولی از کسشرات تو ارضا شدم ملجوق یه ذره هم سکسی نبود خاک بر سر پلشتت بکنن پوزو برو کونت بشور کصلیس کیرت تو سو.راخ ناودون اصلا کیرت تو کص خرس بچه کوچه :(

3 ❤️

897661
2020-07-10 16:25:36 +0430 +0430

چندین اول روزه خوندم وصط راه ول کردم
اول اینکه نگارشت خیلی مبتدی بوددرسته داری
داستان مینویسی اما نگارش باید گونه ای باشه
که خواننده روجذب خودش کنه نه دوراز خودش
دوم سعیدجان بنظرت اینی که نوشتی قابل باوره
بیشتر افرادی که ضربدری انجام میدن سعی میکنن
توفامیل نباشه که کسی ازفامیل متوجه نشه
سوم ازقدیم وندیم باجناق سایه باجناق رومیزنه
اونوقت توباهاش سکس کردی یاعجایب

3 ❤️

897663
2020-07-10 17:10:19 +0430 +0430

۵ تا جمله اولش رو‌خوندم ، دیدم خیلی تخیلیه

3 ❤️

897667
2020-07-10 17:55:40 +0430 +0430

نکته اخلاقی یه عوضی هیز ک چشم ب خواهرزن خودش داره ولی دختره محل سن بهش نمیده و اون عوضیه بخاطر فکر بیمارش مجبوره ی مشت جفنگ ببافه ک حداقل دویست بار تو جفنگاش اسم کوس خواهرزنشو ببره ک ارضاشه . ای مرگ

3 ❤️

897675
2020-07-10 18:32:01 +0430 +0430

سگ بشاشه به شاه بیت مغزت. انتر بوزینه اصلا فهمیدی چی نوشتی؟! کیر آبدارچی کارخانه گلنار تو کونت، خواهر زنت رو داگی میکردی، زن و باجناقت هم روبروی شما بودن اونوقت خواهر زنت ارضا شد و آب کوسش ریخت روی سینه زنت؟!!! (dash) قبل از جق زدن گل گاو زبون بخور مغز تخمیت آروم بشه که تا این حد توهم نزنی. گل گاو زبون رو بخور، اشتباهی…

3 ❤️

897690
2020-07-10 19:56:40 +0430 +0430
NA

خدایا … اخه مرتیکه مگه ویکی می نویسی؟ این چه سبک نگارشیه؟ رمانم اینقدر کتابی نیست.

2 ❤️

897698
2020-07-10 20:30:55 +0430 +0430

باتوجه به آیین نگارش،نویسنده ایرانی نیس،فارسی روون نیست
باتوجه به نشر بیغیرتی و ضربدری، اجنبی ه

منوالافکار
من دسشویی کثیف پی پی نمیکنم
تو کص ه پر آبه خواهر زنتو ک کیره باجناقت توش بوده میلیسی؟
نوووش بزن روشن شی

2 ❤️

897767
2020-07-10 21:44:00 +0430 +0430

بچه ها برید کنار بکن کل شهوانی اومد نکنیمون کونی خان
خدایی فقط چیزی که خونم بود که هی تو همه رو کردی و متاسفانه صلااااا زن ها رو نمیشناسی که همچین مزخرفی رو گفتی ، گلابی خواهر زنتو میکرد زنتم میدونست ؟؟ اصلا تو و خواهر زنتو باجناقت تو یه شهر بودین زنت یه شهر دیگه ؟؟ این چه سرطانی بود من خوندم

2 ❤️

897772
2020-07-10 21:50:01 +0430 +0430

چی میزنی خدا وکیلی ؟

2 ❤️

897852
2020-07-11 05:52:52 +0430 +0430

کصشعر . عقده ای . کص ندیده

2 ❤️

897866
2020-07-11 06:42:54 +0430 +0430

جالبه که اسمت آرش نبود

1 ❤️

897875
2020-07-11 07:26:02 +0430 +0430

نگارش تخمیت منو یاد داستان حسنک کجایی انداخت.
دیوث مخم گوزید چقدر چرت و پرت سرهم کردی
درضمن ریدم تو فانتزیاتون شما خودتون عرزه کردن زنتون رو ندارید اونم که از کمبود کیر میره زیر یکی دیگه

1 ❤️

897896
2020-07-11 09:44:02 +0430 +0430

چجوری حسابی لز کردن بعد فقط در حد ممه و کص خوری بوده؟

1 ❤️

897948
2020-07-11 13:30:09 +0430 +0430

کلا خانواده تون همه کونی وجنده ن .عاشقشون شدم

1 ❤️

897969
2020-07-11 15:44:15 +0430 +0430

زنم،خواهرزنم کس گیج شدیم (rolling)

1 ❤️

897978
2020-07-11 17:05:32 +0430 +0430

اولا قرار بود که شما شبش ضربدری بزنید پس چرا زناتون باهم رفتن حموم و شما یکی یکی؟
دوما مگه زناتون عابر بانکن که روزی دو بار اونم هر بار چهار سری بدن.
سوما چجوری تو هر پوزیشنی جوری میکردید که همتون هم روبروی هم دیگه بودین.
آخرما داستانت کاملا آبکی بود.

3 ❤️

898137
2020-07-11 22:20:24 +0430 +0430
NA

منو زنم ده ساله که ضبدری میکنیم .تو اکثر شهرها دوستان ضبدری داریم …ولی با فامیل هرگز …

2 ❤️

898245
2020-07-12 08:40:40 +0430 +0430

مورد پسند که چه عرض کنم…شیفته اش شدم …عاشقش شدم …سیصد و دو دفعه خوندمش …دویست دفعه هم زدم به کوچه خیابون زنگ در خونه مردم رو زدم …خانمها اقایون … مارو هم یه بند انگشت قابل بدونین…اقلا تماشاچی خوبی میتونم باشم …! اصلا جواب ندادن… حالا بگذریم که از دویست تا زنگی که زدم صدو نود و هشتاشون گی بودن تا جواب دادن در رفتم. .
بله پسند کردم گل پسر پشندی. خوب شد باجناق سومی در کار نبود… وگرنه بیچاره میموند در چه تایمی از شب و ر وز
که شما دوتا کسخل ها نباشین ترتیب خواهران نجیب السلطنه هارو بده

1 ❤️

898279
2020-07-12 10:41:57 +0430 +0430

من دیگه ررررررررد دادم مگه میشه؟؟ مگه داریم.؟ (dash) (dash) (dash) (dash)

1 ❤️

898351
2020-07-12 20:39:30 +0430 +0430

فقط لایق یه جمله ای کوسمغز جقی

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها

Top Bottom